جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگـاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

نرم‌ افزار مدل سازی معادلات ساختاری AMOS

ویدئوی آموزشی

زمان

اسفند

1401

مدرس

آقای دکتر ایوب سخائی (مدرس دانشگاه علامه طباطبائی تهران)

ثبت نامموبایل:
کد تخفیف:

اطلاعات دوره آموزشی

 

این دوره به صورت فیلم آموزشی می باشد.
*توجه: پیوند بارگیری (لینک دانلود) تا سه روز پس از خرید قابل استفاده می باشد، لذا خواهشمند است ظرف این مدت اقدام به بارگیری (دانلود) محتوای مورد نمایید.

 

نرم‌ افزار مدل سازی معادلات ساختاری AMOS

 

AMOS مخفف عبارت «Analysis of moment structure» می‌ باشد و می‌توان این نرم‌ افزار را یکی از کاربردترین نرم‌ افزارهای موجود در زمینه مدل سازی معادلات ساختاری دانست. مدل سازی معادله ساختاری را می‌ توان به عنوان روش کمی تلقی کرد که به محقق یاری می‌ رساند تا پژوهش خود را از مطالعات نظری و تدوین آن گرفته تا تحلیل داده‌ های تجربی در قالبی چندمتغیره سامان بخشد. این روش محقق را به پیچیدگی های زندگی اجتماعی (تأثیرگذاری مجموعه‌ای از متغیرها به صورت یک سویه، دو سویه، مستقیم و غیرمستقیم) و همچنین پیچیدگی‌های موجود در اندازه گیری سازه‌های پنهان فرهنگی و اجتماعی نزدیک کرده و بنابراین تحلیل کمی از پدیده‌ های کیفی را به لحاظ روش‌ شناختی، دقیق‌ تر و به لحاظ کاربردی واقع‌ بینانه‌ تر سازد. بدین منظور دو رویکرد «کوواریانس‌ محور و واریانس‌ محور» وجود دارد که نرم افزار ایموس در رویکرد کوواریانس‌ محور مطرح می‌ باشد AMOS یک نرم افزار کاربردی به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ ها مورد استفاده بیش‌ تر دانشجویان و محققین در رشته‌ های مدیریت، علوم اجتماعی، علوم روانشناسی، علوم تربیتی، مشاوره، تربیت‌ بدنی، آموزش بهداشت و ارتقای سلامت و .... می‌ باشد.

 

سرفصل های آموزشی نرم‌ افزار AMOS

 • جلسه اول: آشنایی با رویکردهای کوواریانس‌محور و واریانس‌ محور در مدلسازی معادلات ساختاری و تفاوت بین آنها
 • جلسه دوم: آشنایی با مباحث روشی مورد نیاز (متغیر پنهان، متغیر آشکار، مدل سنجش، مدل ساختار، انواع خطاها، پارامترهای ثابت و آزاد، درجه آزادی و نحوه تعریف روابط بین متغیرها)
 • جلسه سوم: آشنایی با تقسیم بندی مدل‌ ها ؛ تقسیم بندی اول مدل‌های سنجش و ساختاری؛ تقسیم بندی دوم: مدل مفروض، مدل استقلال و مدل اشباع شده
 • جلسه چهارم: آشنایی با بررسی تفاوت آزمون فرضیات به کمک دو نرم‌افزار SPSS و AMOS به منظور پی بردن تفاوت تکنیک‌ های نسل اول و دوم کمی به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ ها
 • جلسه پنجم: آشنایی با نحوه تفسیر فرضیات مدل  و با نحوه تفسیر برازش مدل از طریق شاخص‌ های سه گانه برازش مدل (مطلق، تطبیقی و مقتصد)
 • جلسه ششم: آشنایی با تحلیل عاملی تأئیدی « Confirmatory factor analysis» و انواع آن (مرتبه اول و مرتبه دوم)
 • جلسه هفتم: آشنایی با نحوه اصلاحات مدل (پیرایشی یا ثابت کردن پارامترهای آزاد و آرایشی یا آزاد کردن پارامترهای ثابت)
 • جلسه هشتم: آشنایی با کاربردهای مهم خودگردان سازی (Bootstrapping)؛ بررسی معنادار بودن ضریب تعیین
 • جلسه نهم: آشنایی با کاربردهای مهم خودگردان سازی (Bootstrapping)؛ بررسی معنادار بودن تفاوت ضرایب تأثیر
 • جلسه دهم: آشنایی با کاربردهای مهم خودگردان سازی (Bootstrapping)؛ بررسی معنادار بودن اثرات غیرمستقیم و اثرات کل در تحلیل مسیر و بررسی نرمالیتی 
 • جلسه یازدهم: آشنایی با نحوه تحلیل میانجی‌ گری (Mediation analysis)
 • جلسه دوازدهم: آشنایی با مدل‌های آشیان شده (Nested models) و آشیان نشده (Non-nested models)
 • جلسه سیزدهم: آشنایی با نحوه تحلیل تعدیل گر (Moderator analysis)  برای متغیر کیفی
 • جلسه چهاردهم: آشنایی با نحوه تحلیل تعدیل گر (Moderator analysis) برای متغیر کمی

 

فیلم مرتبط با نرم‌ افزار AMOS:

نرم افزار آماری SPSS

مدرس

آقای دکتر ایوب سخائی (مدرس دانشگاه علامه طباطبائی تهران)

لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل به شماره 09217023642 از طریق واتس اپ یا تلگرام پیام ارسال فرمایید

محتوای مرتبط

ویدئوی آموزشی

Variational Graph Auto-Encoder

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد کرامت فر

ویدئوی آموزشی

بوم کسب و کار

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای دکتر محمدجواد شایگان فرد (دانشیار دانشگاه علم و فرهنگ)

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی کتابسنجی با VOSviewer

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

خانم محدثه رفیعی

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی ویراستاری متون فارسی (مقدماتی)

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

خانم دکتر الهه وحیدی

کارگاه

مباحث پیشرفته یادگیری عمیق : تشخیص ناهنجاری داده‌ های چندمتغیره سری زمانی مبتنی بر شبکه‌ های توجه گرافی

زمان

اسفند ماه

1401

روز و ساعت برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد کرامت فر

ویدئوی آموزشی

دوره کامل افزایش رویت پذیری و ضریب تاثیر تحقیقات

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای دکتر آل ابراهیم

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی پایگاه استنادی اسکوپوس

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

خانم محدثه رفیعی

ویدئوی آموزشی

نرم افزار آماری SPSS

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای دکتر ایوب سخائی (مدرس دانشگاه علامه طباطبائی تهران)

کارگاه

مباحث پیشرفته یادگیری عمیق؛ ایجاد تصویر از متن با استفاده از یادگیری بدون نمونه؛ DALL-E

زمان

اسفند ماه

1401

روز و ساعت برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد کرامت فر

ویدئوی آموزشی

چگونه مقاله مان را به مجلات بین المللی ارسال کنیم؟

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

خانم محدثه رفیعی