جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگـاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

نرم افزار آماری SPSS

ویدئوی آموزشی

زمان

اسفند

1401

مدرس

آقای دکتر ایوب سخائی (مدرس دانشگاه علامه طباطبائی تهران)

ثبت نامموبایل:
کد تخفیف:

اطلاعات دوره آموزشی

این دوره به صورت فیلم آموزشی می باشد.

*توجه: پیوند بارگیری (لینک دانلود) تا سه روز پس از خرید قابل استفاده می باشد، لذا خواهشمند است ظرف این مدت اقدام به بارگیری (دانلود) محتوای مورد نمایید.

نرم افزار آماری SPSS

SPSS مخفف عبارت «Statistical Package for Social Science» (بسته آماری برای علوم اجتماعی) نام یک خانواده نرم‌ افزار رایانه‌ ای است که یکی از پرکاربردترین نرم‌ افزارها جهت پردازش و تحلیل داده‌ ها است و بیش‌ تر دانشجویان و محققین در رشته‌ های علوم اجتماعی، علوم روانشناسی، علوم اقتصادی، علوم تربیتی، مدیریت، مشاوره، آمار، تربیت‌ بدنی، پزشکی و... به انحای مختلف طی مراحل تحقیقات خود با این نرم‌ افزار مواجه می‌ شوند. نرم‌افزار SPSS یک ابزار کارآمد با قابلیت‌ های زیاد و استفاده آسان به‌ منظور انجام تحلیل‌ های آماری مورد استقبال بسیاری از محققان قرار گرفته است.

 

سر فصل های آموزشی نرم‌ افزار SPSS

 • جلسه اول: کلیات و مقدمات (معرفی نرم‌ افزار، معرفی جامعه آماری و نمونه تحقیق، معرفی آمار توصیفی و آمار استنباطی)
 • جلسه دوم: آشنایی با نحوه ورود اطلاعات در نرم افزار SPSS (آشنایی با پنجره‌های Variable view & Data view)
 • جلسه سوم: آشنایی با دستورات ویرایشی (Merge file, Select case)
 • جلسه چهارم: آشنایی با دستورات ویرایشی (Split file, weight case)
 • جلسه پنجم: آشنایی با دستورات کامیپوت (Compute) و معرفی کاربرد اول دستور ریکد (Recode): تبدیل متغیر کمی به کیفی
 • جلسه ششم: بررسی کاربردهای دوم تا چهارم دستور ریکد اعم از ؛ یکسان کردن مقولات، یکسان کردن جهت سوالات (کدگذاری معکوس)، جایگزین کردن مقادیر گمشده (Missing)
 • جلسه هفتم: کاربرد پنجم ریکد؛ یکسان کردن سوالات مرتبط به سوال شرطی و آشنایی با نحوه سازه سازی به کمک دستور کامپیوت به کمک دو تابع حاصل جمع (Sum) و میانگین (Mean)
 • جلسه هشتم: آشنایی با آمار توصیفی در دو بخش؛ 1. جدول توزیع فراوانی؛  2. نمودارهای آماری «دایره‌ای، میله‌ای و هیستوگرام» 
 • جلسه نهم: آشنایی با آمار توصیفی در بخش شاخص‌ های آماری «مرکزی، پراکندگی، تعیین وضیت و شکل توزیع»
 • جلسه دهم: آشنایی با مفهوم فرضیه و آزمون فرضیه و تقسیم بندی متغیر بر حسب معیارهای مختلف
 • جلسه یازدهم: آشنایی با مفهوم سطح معنی‌ داری (Significance value) و نحوه تفسیر آن و روش‌های بررسی نرمال بودن توزیع داده‌ ها (روش شاخص‌ های آماری، روش های گرافیکی مثل Q-Q Plot & P-P Plot  و روش آزمون‌های آماری کولموگرف اسمیرنف و شاپیرو ویلک)
 • جلسه دوازدهم: آشنایی با آزمون کای اسکوئر و آزمون‌های تعقیبی مرتبط (مثل فی، وی کرامرز و کندال تاو بی و ...)
 • جلسه سیزدهم: آشنایی با آزمون همبستگی پیرسون
 • جلسه چهاردهم: آشنایی با آزمون‌ های همبستگی اسپیرمن و همبستگی تفکیکی
 • جلسه پانزدهم: آشنایی با آزمون رگرسیون خطی ساده
 • جلسه شانزدهم: آشنایی با آزمون رگرسیون خطی چندمتغیره
 • جلسه هفدهم: آشنایی با پیش‌ فرض هم‌خطی و روش‌های بررسی آن در رگرسیون خطی
 • جلسه هجدهم: آشنایی با نحوه تبدیل متغیر کیفی به کمی (کدگذاری تصنعی) و مفهوم تکینگی در رگرسیون خطی
 • جلسه نوزدهم: آشنایی با آزمون رگرسیون ترتیبی
 • جلسه بیستم: آشنایی با آزمون رگرسیون لجستیک
 • جلسه بیست و یکم: آشنایی با انواع آزمون تی تک نمونه
 • جلسه بیست و دوم: آشنایی با انواع آزمون تی مستقل
 • جلسه بیست و سوم: آشنایی با انواع آزمون تی همبسته
 • جلسه بیست و چهارم: آشنایی با آزمون تحلیل واریانس یک راهه  و آزمون های تعقیبی (Post hoc)
 • جلسه بیست و پنجم: آشنایی با آزمون‌ های ناپارامتریک فرضیات مقایسه‌ ای (کای اسکوئر تک متغیره، یومن‌ویت‌نی، ویلکاکسون، کروسکال والیس و فریدمن)
 • جلسه بیست و ششم: آشنایی با آزمون‌ تحلیل کوویارانس تک متغیره (Ancova)
 • جلسه بیست و هفتم: آشنایی با آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره (Mancova)
 • جلسه بیست و هشتم: آشنایی با آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر (Repeated measure)
 • جلسه بیست و نهم: بررسی پایایی یا قابلیت اعتماد ابزار سنجش (Reliability) و ضریب آلفای کرونباخ
 • جلسه سی‌ام: آشنایی با تحلیل عاملی اکتشافی (Exploratory factor analysis)
 •  

فیلم مرتبط با نرم‌ افزار SPSS:

نرم‌ افزار مدل سازی معادلات ساختاری AMOS

مدرس

آقای دکتر ایوب سخائی (مدرس دانشگاه علامه طباطبائی تهران)

لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل به شماره 09217023642 از طریق واتس اپ یا تلگرام پیام ارسال فرمایید

محتوای مرتبط

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی EXCEL (اکسل سطح متوسط)

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای مهندس فرشاد ملازینلی (کارشناسی رشته فناوری اطلاعات)

کارگاه

کارگاه آموزشی میکروتیک

زمان

بهمن ماه

1401

روز و ساعت برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد

مدرس

جناب آقای مهندس سعید عزیزی (مشاور و مجری پروژه‌های زیرساخت شبکه و سرور، مدرس دوره‌های تخصصی شبکه و دانشگاه فنی و حرفه‌ای، مولف کتاب‌های تخصصی شبکه مایکروسافت، سیسکو و میکروتیک)

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی مباحث پیشرفته یادگیری عمیق؛ Graph Convolution Network (GCN)

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد کرامت فر

ویدئوی آموزشی

ساخت رزومه با ابزارهای آنلاین

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

خانم محدثه رفیعی

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی فرآیند نوشتن مقاله مروری

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای دکتر نادر آل ابراهیم

ویدئوی آموزشی

بوم کسب و کار

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای دکتر محمدجواد شایگان فرد (دانشیار دانشگاه علم و فرهنگ)

خدمات ویژه

سرویس شناسایی نشریات معتبر

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

کارگاه

آموزش مهارت های کاربردی در تدوین و چاپ مقالات ISI

زمان

بهمن ماه

1401

روز: پنجشنبه 27 بهمن 1401 ساعت:9 الی 14

مدرس

آقای دکتر سیدمجتبی شفاعی (پسا دکتری رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه تهران)

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی یادگیری ماشین برای علوم پزشکی

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد کرامت فر

ویدئوی آموزشی

گرامر انگلیسی از مقدماتی تا پیشرفته

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای مهندس صالح رضایی وحدتی