جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگـاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

آینده مشاغل و فناوری های حوزه مطبوعات

ویدئوی آموزشی

زمان

اسفند

1401

مدرس

آقای دکتر امیرهوشنگ حیدری (مدیر گروه مطالعات آینده علم و فناوری مرکز تحقیقات سیاسی علمی کشور)

ثبت نام

 

  موبایل:

اطلاعات دوره آموزشی

آینده مشاغل و فناوری های حوزه مطبوعات

(این نشست در تاریخ 1400/12/24 برگزار شده است)

 

آینده پژوهی یک دانش- معرفت یا فناوری نو پدید است که از عمر آن بیش از چند دهه نمی گذرد.
- هدف این رشته « شناخت » آینده است.
- کارکردهای اصلی در مقام یک فناوری یا ابزار (در اشکال و صور متنوع آن) 
- برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در سطح بنگاه ها، سطوح ملی، سطوح منطقه ای و بین المللی
- کمک به انتقال اطالعات و دامن زدن به مباحث در حیطه عمومی (گروه ها ی مختلف اجتماعی، و کمک به ایجاد افقی مشترک در میان تصمیم گیران و ذینفعان)
- تا نیمه نخست قرن بیستم در قالب های محدودتری عمدتاً در انحصار آمریکا بود که خود بانی شیوه های کمیِ اولیه این رویکرد به شمار می آمد.

عوامل موثر در حوزه مطبوعات
- عوامل ذوقی و انگیزشی ایجاد تعامل مطلوب در راستای نقش آفرینی هر چه بهتر میان ذی نفعان و بازیگران حوزهفناوری های نوین و آینده حوزه مطبوعات بدون ایجاد مکانیزم های انگیزشی میسر نخواهد بود. 
- سیاست گذاری این عامل نقش اساسی در شناسایی، اولویت گذاری و انتخاب فناوری های نوین و آینده حوزه مطبوعات دارد و در مسیر تعالی به آینده مطلوب در این حوزه را تسهیل و فرآهم می سازد.
- اقتصادی توجه به عامل اقتصادی در مراحل تولید، عرضه و تقاضای حوزه مطبوعات بسیار حائز اهمیت است. همچنین مباحث اقتصادی در اولویت انتخاب فناوری های نوین و آینده حوزه مطبوعات نیز اثرگذار می باشند.
- فرهنگ یکی از عوامل اساسی مقوله فرهنگ و فرهنگ سازی در جوامع است. فرهنگ به عنوان عنصری فراگیر تمام ابعاد مقوله آینده پژوهی فناوری های نوین و آینده حوزه مطبوعات را در بر می گیرد.

مولفه ها و شاخص های موثر در فناوری های نوین و آینده حوزه مطبوعات

مولفه ها و عوامل موثر در شناخت، اولویت گذاری، انتخاب و کاربست فناوری های نوین و آینده حوزه مطبوعات را می توان شامل موارد زیر دانست:
- عوامل ارزشی و هنجاری
با توجه به اینکه امروزه در فضای ارتباط جمعی و مطبوعات، مخاطب محدود به یک منبع خبری نبوده و برای دریافت اطالعات با محدودیت محتوا مواجه نیست؛ در واقع مخاطب هوشمند شده یا به عبارت دیگر از مخاطب صرف ،به کاربر تبدیل شده است و خود در توزیع و انتشار خبر نقش فعال دارد (چابکی، 1393.) در این فضا؛ هنجارها و ارزش های اجتماعی نقش مهمی در انتخاب و بسترسازی فناوری های نوین و آینده مطبوعات خواهند داشت و باید در این خصوص دقت الزم داشت تا با کاربست فناوری های نامتناسب به بافتار اجتماعی لطمات جبران ناپذیری وارد نشود.
- عوامل اجتماعی
ارتقاء سطح تعامل جامعه با حوزه مطبوعات و اولویت گذاری فناوری های نوین و آینده حوزه مطبوعات بسایر حائز اهمیت است.
- عوامل فراملی و بین المللی
شناخت، اولویت گذاری، انتخاب و کاربست فناوری های نوین و آینده حوزه مطبوعات در تبلور اثربخشی کشور در جهان تاثیر گذار خواهد بود. تعامل بین المللی با بازیگران اصلی عرصه فناوری های نوین و آینده حوزه مطبوعات می تواند به عنوان عاملی مهم در کنشگری بین المللی کشور نقش آفرینی کند.

 

جهت مشاهده فایل ویدئو این نشست کلیک نمایید.

مدرس

آقای دکتر امیرهوشنگ حیدری (مدیر گروه مطالعات آینده علم و فناوری مرکز تحقیقات سیاسی علمی کشور)

لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل به شماره 09217023642 از طریق واتس اپ یا تلگرام پیام ارسال فرمایید

محتوای مرتبط

ویدئوی آموزشی

دوره کامل افزایش رویت پذیری و ضریب تاثیر تحقیقات

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای دکتر آل ابراهیم

ویدئوی آموزشی

ایجاد هویت مجازی (برند سازی شخصی) افراد

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای دکتر نادر آل ابراهیم

ویدئوی آموزشی

نرم افزار آماری SPSS

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای دکتر ایوب سخائی (مدرس دانشگاه علامه طباطبائی تهران)

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی یادگیری عمیق (deep learning)

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد کرامت فر

ویدئوی آموزشی

معرفی شبکه های اجتماعی علمی و نحوه عضویت و فعالیت در آنها

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای دکتر آل ابراهیم

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی EXCEL (اکسل سطح متوسط)

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای مهندس فرشاد ملازینلی (کارشناسی رشته فناوری اطلاعات)

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی مباحث پیشرفته یادگیری عمیق؛ Transformer

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد کرامت فر

ویدئوی آموزشی

ساختن کلیپ های کوتاه از دستاوردهای پژوهشی و تهیه Layman Abstract

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای دکتر آل ابراهیم

ویدئوی آموزشی

Excel solver

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای محمد سرگلی

ویدئوی آموزشی

حمایت طلبی در برنامه های سلامت

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای دکتر سجاد دلاوری (استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز)