جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگـاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

مباحث پیشرفته یادگیری عمیق : تشخیص ناهنجاری داده‌ های چندمتغیره سری زمانی مبتنی بر شبکه‌ های توجه گرافی

کارگاه

زمان

شهریور

1401

روز و ساعت برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد کرامت فر

ثبت نام


 
  موبایل:
رفتار منظم سیستم‌ ها برای ذی‌ نفعان آن‌ها حائز اهمیت است. در این راستا، آگاهی از وقوع ناهنجاری‌ ها در این سیستم‌ ها می‌ تواند سبب اقدام به موقع و کارامد شود. تشخیص ناهنجاری در داده‌ های زمانی یک موضوع داده‌ کاوی است که ابزارهای لازم برای چنین موردی را فراهم می‌ کند. علاوه بر این معمولا تنها از یک معیار برای بررسی وضعیت یک سیستم استفاده نمی‌ شود. در همین راستا لازم است تا ناهنجاری مبتنی بر رفتار کلیه ویژگی‌ های سیستم مورد بررسی قرار بگیرد.

اطلاعات دوره آموزشی

مباحث پیشرفته یادگیری عمیق : تشخیص ناهنجاری داده‌ های چندمتغیره سری زمانی مبتنی بر شبکه‌ های توجه گرافی

 

رفتار منظم سیستم‌ ها برای ذی‌ نفعان آن‌ها حائز اهمیت است. در این راستا، آگاهی از وقوع ناهنجاری‌ ها در این سیستم‌ ها می‌ تواند سبب اقدام به موقع و کارامد شود. تشخیص ناهنجاری در داده‌ های زمانی یک موضوع داده‌ کاوی است که ابزارهای لازم برای چنین موردی را فراهم می‌ کند. علاوه بر این معمولا تنها از یک معیار برای بررسی وضعیت یک سیستم استفاده نمی‌ شود. در همین راستا لازم است تا ناهنجاری مبتنی بر رفتار کلیه ویژگی‌ های سیستم مورد بررسی قرار بگیرد. در این کارگاه آموزشی به بررسی روش تشخیص ناهنجاری چندمتغیره داده‌ های سری زمانی مبتنی بر شبکه‌ های توجه گرافی خواهیم پرداخت. این شبکه امکان بهره‌ گیری هم‌ زمان از چندین ویژگی را در طول‌ زمان برای تشخیص ناهنجاری فراهم می‌ کند.

 

فیلم های مرتبط با کارگاه مباحث پیشرفته یادگیری عمیق : تشخیص ناهنجاری داده‌ های چندمتغیره سری زمانی مبتنی بر شبکه‌ های توجه گرافی :

فیلم آموزشی مباحث پیشرفته یادگیری عمیق؛ Transformer

فیلم آموزشی یادگیری ماشین برای علوم پزشکی

فیلم آموزشی یادگیری عمیق (deep learning)

مباحث پیشرفته یادگیری عمیق؛ شبکه های توجه گرافی (Graph Attention Networks)

فیلم آموزشی مباحث پیشرفته یادگیری عمیق؛ Graph Convolution Network (GCN)

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد کرامت فر

لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل به شماره 09217023642 از طریق واتس اپ یا تلگرام پیام ارسال فرمایید

محتوای مرتبط

ویدئوی آموزشی

آموزش word برای پژوهشگران

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

خانم محدثه رفیعی

ویدئوی آموزشی

آشنایی با مفاهیم و اصول روانسنجی ابزارهای سنجش سلامت

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای دکتر علی منتظری (استاد پژوهش پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی)

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی متن کاوی با پایتون (مقدماتی)

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد کرامت فر

کارگاه

کارگاه آنلاین آشنایی با پایگاه های اطلاعات علمی بین المللی و ترفند های جستجو

زمان

مرداد ماه

1401

روز و ساعت برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد

مدرس

خانم دکتر فاطمه عظیم زاده

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی پایگاه استنادی اسکوپوس

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

خانم محدثه رفیعی

ویدئوی آموزشی

معرفی شبکه های اجتماعی علمی و نحوه عضویت و فعالیت در آنها

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای دکتر آل ابراهیم

ویدئوی آموزشی

دسته بندی متن با بردارهای پیش آموزش BERT

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد کرامت فر

کارگاه

آشنایی با پیچیدگی های ساختاری و واژگانی زبان انگلیسی

زمان

شهریور ماه

1401

روز و ساعت برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد

مدرس

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی کتابسنجی با VOSviewer

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

خانم محدثه رفیعی

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی مقاله نویسی ISI و IEEE (ویژه فنی و مهندسی)

زمان

اسفند ماه

1401

 

مدرس

آقای دکتر حمیدرضا صادق محمدی(عضو هیات علمی جهاددانشگاهی دانشگاه علم و صنعت)