دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

  • subtitle 1.1
  • subtotle 1.2
  • 11
  • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

ترجمه اخبار ( فارسی به انگلیسی )

کارگاه

زمان

خرداد

1401

روز: جمعه 6 خرداد 1401 ساعت:17-19

مدرس

آقای توحید محمودپور (کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی، دبیر اخبار انگلیسی خبرگزاری IRNA، خبرنگار برگزیده جشنواره های مطبوعات)

ثبت نام


 

  موبایل:

اطلاعات دوره آموزشی

کارگاه ترجمه اخبار ( فارسی به انگلیسی )

 

این کارگاه بصورت مجازی و آنلاین برگزار می گردد.

مدت این کارگاه 10 ساعت (5 جلسه 2 ساعته) می باشد.

در تاریخ های 6 ، 12 ، 13 ، 19 و 20 خرداد برگزار می گردد.

 

 

اهمیت برگزاری کارگاه ترجمه اخبار ( فارسی به انگلیسی )

 

اغلب مترجمان دوره های ترجمه از نبود تجربه عملی در پیکار با واژه ها رنج می برند. این مدرسان صرفا با تکیه بر دانش نظری، فضای ساختگی کامال متفاوتی با میدان عملی تجربه به وجود می آورند که در نهایت به تربیت غیراصولی ترجمه آموزان منجر می شود. از سویی دیگر مترجم مطبوعات باید حداقل در حد پایه یک خبرنگار باشد تا با کمک گیری از «ارزش های خبری» و توسل به «شم خبری» فرآورده های خبری را از زبان مبدا به زبان مقصد ترجمه کند. نگارنده با برخورداری از دانش نظری، یک دهه تجربه خبرنگاری در خبرگزاری جمهوری اسالمی و کسب پنج رتبه استانی و کشوری در جشنواره های مطبوعات و همچنین تجربه هفت سال مترجمی و ویراستاری اخبار فارسی به انگلیسی خبرگزاری ایرنا چالش های این عرصه را لمس کرده و درصدد ان مشتاق این مهارت تقال تجربیات نظری و عملی خود به نسل جوا هنرگونه است. این کارگاه آموزشی برای پنج جلسه دو ساعته طراحی شده است.

 

محورهای کارگاه ترجمه اخبار ( فارسی به انگلیسی )

چالش های ترجمه اخبار

فنون طلایی ترجمه مطبوعاتی

نکات کاربردی در انتخاب خبر جهت ترجمه

آموزش 100 کلمه اختصاری رایج در تیتر

آموزش کوتاه ترین اما موثرترین افعال خبری در تیتر

آموزش ساختارهای گرامری کاربردی در ترجمه خبر

آموزش افعال چندکلمه ای رایج جهت ترجمه اخبار

 

 سرفصل جلسه اول کارگاه ترجمه اخبار ( فارسی به انگلیسی )

پیش نیاز ورود به دنیای ترجمه اخبار

 

عناوین فرعی:

خبر چیست؟

ارزش های خبری کدام اند؟

عناصر خبری کدام اند؟

آشنایی با اجزای خبر (روتیتر، تیتر، لید، پشتیبان لید، بدنه خبر، بک گراند و...)

آشنایی با فرآورده های خبری (خبر، مصاحبه، گزارش، یادداشت و...)

نقش سیاست های درون/ برون سازمانی در ترجمه اخبار

 

سرفصل جلسه دوم کارگاه ترجمه اخبار ( فارسی به انگلیسی )

ترجمه ویترینی تیتر!

 

عناوین فرعی:

ویژگی های تیتر

چرا برخی واژه های در تیتر انگلیسی پنهان هستند؟

با تیتر بلند چه کنیم؟

تیتر استنباطی

 

سرفصل جلسه سوم کارگاه ترجمه اخبار ( فارسی به انگلیسی )

چگونه لید خبر را ترجمه کنیم؟

 

عناوین فرعی:

مترجم مطبوعات باید کمی خبرنگار هم باشد!

وقتی ترجمه و نگارش دست به دست هم می دهند؛ چگونه در لید، سابقه خبری بنویسیم؟

 

سرفصل جلسه چهارم کارگاه ترجمه اخبار ( فارسی به انگلیسی )

 حذف و اضافات خبر در ترجمه!

 

عناوین فرعی:

چگونه پشتیبان لید خبر را ترجمه کنیم؟

چگونه پاراگراف بندی کنیم؟

 

سرفصل جلسه پنجم کارگاه ترجمه اخبار ( فارسی به انگلیسی )

چه چیزی از قلم افتاده است؟

 

عناوین فرعی:

اهمیت بک گراند در ترجمه خبر

واژه هایی که خط قرمز هستند را چگونه ترجمه کنیم؟

ترجمه خبر تمام شد، حاال نوبت چیست؟

 

منابع:

Gholami, M., Abbasi, M. & Darakhani, L. (2015). The Most Frequently Used Words in Press and News. Tehran, Iran: Jungle Publications .

Shams, M R. (2016). Reading English Newspapers. Tehran, Iran: Jungle Publications .

Vaez Dalili, M. (2013). English News Made Simple. Tehran, Iran: Rahnema Publication .

Mousavipour, M Sh. (2014). Key Terms in the Media. Tehran, Iran: Amvaj Aram Publication.

Badiei, N., Ghandi, H (2019). Modern Journalism. Tehran, Iran: Allameh Tabatabaee University.

مدرس

آقای توحید محمودپور (کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی، دبیر اخبار انگلیسی خبرگزاری IRNA، خبرنگار برگزیده جشنواره های مطبوعات)

لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل به شماره 09217023642 از طریق واتس اپ یا تلگرام پیام ارسال فرمایید