دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

  • subtitle 1.1
  • subtotle 1.2
  • 11
  • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

روش تحقیق کمی

کارگاه

زمان

شهریور

1401

روز و ساعت برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد

مدرس

خانم دکتر مهوش لطفی

ثبت نام


 
  موبایل:

اطلاعات دوره آموزشی

روش تحقیق کمی

(مدت این کارگاه 12 ساعت می باشد).
این کارگاه بصورت مجازی و آنلاین برگزار می گردد.
در صورت انتخاب با صدور گواهینامه، گواهینامه برای شما پست می گردد.

 

روش تحقیق کمی با جمع آوری داده های کمی و انجام تکنیک های آماری همراه است. مهمترین روش های گردآوری اطلاعات در روش تحقیق کمی شامل پرسشنامه، مشاهده ساخت یافته و تحلیل محتوای اسناد است. یکی از خصوصیات مهم کاربرد روش های کمی ماهیت بسیار ساخت یافته آنهاست. مجموعه مراحل از پیش تعیین شده و گردآوری داده ها با استفاده از روش های از پیش تعیین شده انجام خواهد شد و معمولا تحلیل داده ها پس از آنکه جمع آوری داده ها به اتمام برسد، آغاز می شود.

 

سرفصل های روش تحقیق کمی :
طرح برنامه تحقیق
تعریف مفاهیم و عملیاتی کردن آنها
تعیین اعتبار و پایایی
شاخص ها و مقیاس ها
نمونه گیری
روش های جمع آوری داده
روش های تحلیل داده
ارائه نتایج تحقیق

 

کارگاه های مرتبط با روش تحقیق کمی :

آموزش مهارت های کاربردی در تدوین و چاپ مقاله
کاربرد نرم افزار SPSS در پژوهش
مقاله نویسی علوم انسانی
پروپوزال نویسی
آشنایی با پایگاه های اطلاعات علمی بین المللی و ترفند های جستجو
آموزش نرم افزار Word برای پژوهشگران

 

مدرس

خانم دکتر مهوش لطفی

لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل به شماره 09217023642 از طریق واتس اپ یا تلگرام پیام ارسال فرمایید