دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

  • subtitle 1.1
  • subtotle 1.2
  • 11
  • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

اصول تنظیم قراردادها

کارگاه

زمان

مرداد

1401

روز و ساعت برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد

مدرس

آقای مصطفی خلیلی (مدرس دپارتمان‌های حقوقی و مشاور عالی حقوق کسب و کار)

ثبت نام


 
  موبایل:
قراردادنویسی امری تخصصی است و نوشتن قرارداد‌ها، فارغ از موضوع خاص هر یک از آن‌ها تابع اصولی است. عبارات قرارداد باید صریح و واضح باشند، به گونه‌ ای که امکان چندین برداشت مختلف از یک عبارت نباشد. بعضی قرارداد‌های متداول در قانون، نام معین و شرایط خاص خود را دارند. قراردادها حداقل از دو طرف تشکیل می‌ شود که هر طرف ممکن است یک شخص یا چند شخص را باشند. موضوع قرارداد، مال یا عملی است که طرفین قرارداد متعهد به تسلیم یا انجام آن می باشند. آغاز قرارداد و تاریخ امضای آن باید به روشنی مشخص باشد. مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن که نشان‌ دهنده ارزش کالا، خدمات یا امری است که باید انجام شود، می‌ تواند به شیوه‌ های گوناگون در قرارداد منعکس شود. در همه قرارداد‌ها هر یک از طرفین تعهدات و تکالیفی بر عهده دارند که باید دقیق، واضح و بدون هر گونه ابهامی بوده و به همراه ضمانت عدم اجرای آن به صورت مجزا برای هر یک از طرفین قرارداد، قید شود.

اطلاعات دوره آموزشی

این کارگاه بصورت مجازی و آنلاین برگزار می گردد.
در صورت انتخاب با صدور گواهینامه، گواهینامه برای شما پست می گردد.

مدت این کارگاه 12 ساعت (3 جلسه 4 ساعته) می باشد.

 

قراردادنویسی امری تخصصی است و نوشتن قرارداد‌ها، فارغ از موضوع خاص هر یک از آن‌ها تابع اصولی است. عبارات قرارداد باید صریح و واضح باشند، به گونه‌ ای که امکان چندین برداشت مختلف از یک عبارت نباشد. بعضی قرارداد‌های متداول در قانون، نام معین و شرایط خاص خود را دارند. قراردادها حداقل از دو طرف تشکیل می‌ شود که هر طرف ممکن است یک شخص یا چند شخص را باشند. موضوع قرارداد، مال یا عملی است که طرفین قرارداد متعهد به تسلیم یا انجام آن می باشند. آغاز قرارداد و تاریخ امضای آن باید به روشنی مشخص باشد. مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن که نشان‌ دهنده ارزش کالا، خدمات یا امری است که باید انجام شود، می‌ تواند به شیوه‌ های گوناگون در قرارداد منعکس شود. در همه قرارداد‌ها هر یک از طرفین تعهدات و تکالیفی بر عهده دارند که باید دقیق، واضح و بدون هر گونه ابهامی بوده و به همراه ضمانت عدم اجرای آن به صورت مجزا برای هر یک از طرفین قرارداد، قید شود. ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات یا تأخیر در اجرای آن‌ ها را، علاوه بر اینکه می‌ توان در بند تعهدات قید کرد، می‌توان در ماده‌ ای جدا و با عنوان ضمانت اجرا‌ها ذکر کرد. امکان بروز اختلاف در هر قراردادی متصور است. این اختلافات ممکن است ناشی از برداشت‌ های مختلف از موضوع قرارداد، تعهدات هر یک از طرفین، اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد باشد.
در کارگاه آموزشی اصول تنظیم قراردادها ، کلیه مهارت های لازم برای قراردادنویسی ارائه می شود و فراگیران قادر خواهند بود با تمامی اصول تنظیم قراردادها آشنا شوند و بکار گیرند.

 

سرفصل های اصول تنظیم قراردادها:
- مهارت های لازم برای قراردادنویسی
- آشنایی با قواعد عمومی قراردادها
- تعریف، اصول و ارکان قواعد عمومی قراردادها
-عنوان نویسی، مقدمه نویسی و دلایل وجود آن در قرارداد
- طرفین قرارداد و بررسی اصالت و هویت طرفین قرارداد
- موضوع قرارداد و تعیین شرایط مالی قرارداد
- تعهدنویسی و نحوه نگارش تعهدات اصلی و فرعی
- تبصره نویسی
- تضمین و الزامات قراردادی و شرایط دسته بندی تضمینات سهل الوصول
- تضمینات شرکت در مناقصات و مزایده ها
- تعیین خسارت و جرایم قراردادی
- محل اجرای تعهدات در قراردادهای خاص
- شرایط خاتمه و فسخ قراردادها
- شرایط حل اختلاف و بررسی مدل های داوری
- عدم افشاء اطلاعات
- عدم رقابت و نمونه سازی
- آزادسازی تضمینات
- بررسی شرایط شکلی قراردادها، پیوست ها و ملحقات قرارداد
- تبادل اوراق و امضاء و آرشیوسازی

مدرس

آقای مصطفی خلیلی (مدرس دپارتمان‌های حقوقی و مشاور عالی حقوق کسب و کار)

لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل به شماره 09217023642 از طریق واتس اپ یا تلگرام پیام ارسال فرمایید