Nullable object must have a value. sid |کارگاه های آموزشی بررسی مقابله ای متون (مقدماتی)

دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

  • subtitle 1.1
  • subtotle 1.2
  • 11
  • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

بررسی مقابله ای متون (مقدماتی)

کارگاه

زمان

دی

1400

روز و ساعت برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد

مدرس

مهسا خراسانی

بررسی مقابله ای شاخه ای از زبان شناسی مقابله ای است که به بررسی تفاوت ها و شباهت های دو یا چند زبان ، در یک لحظه از زمان می پردازد. بنابراین سیر دگرگونی های تاریخی زبان ها مورد توجه این رشته نیست. بحث زبانشناسی مقابله ای شاید از سال 1876، یعنی زمانی آغاز شد که ویلیام جونز (دانشمند انگلیسی) اعلام کرد که زبان های سانسکریت ، یونانی و لاتین با یکدیگر شبیه بوده و احتمالا ریشه مشترک دارند. پس از وی دانشمندان و زبانشناسان بسیاری راه او را پیموده و آنرا گسترش دادند، اما انتشارِ کتابِ Linguistics Across Cultures توسط رابرت لادو (زبانشناس آمریکایی) در سال 1957 را می توان آغاز زبانشناسی مقابله ای نوین دانست.  مراحل بررسی مقابله ای : راندال ویتمن (Randal Whitman) مراحل بررسی مقابله ای را به ترتیب، ” تشریح “، ” گزینش “، ” مقایسه “ و ” پیش بینی “ می داند.

اطلاعات دوره آموزشی

این دوره شامل 10 جلسه 1:30 می باشد.

شروع دوره از 5 دی ماه می باشد که 10 جلسه در روزهای یکشنبه و سه شنبه دی ماه برگزار می گردد.

بررسی مقابله ای متون (مقدماتی)

بررسی مقابله ای شاخه ای از زبان شناسی مقابله ای است که به بررسی تفاوت ها و شباهت های دو یا چند زبان ، در یک لحظه از زمان می پردازد. بنابراین سیر دگرگونی های تاریخی زبان ها مورد توجه این رشته نیست. بحث زبانشناسی مقابله ای شاید از سال 1876، یعنی زمانی آغاز شد که ویلیام جونز (دانشمند انگلیسی) اعلام کرد که زبان های سانسکریت ، یونانی و لاتین با یکدیگر شبیه بوده و احتمالا ریشه مشترک دارند. پس از وی دانشمندان و زبانشناسان بسیاری راه او را پیموده و آنرا گسترش دادند، اما انتشارِ کتابِ Linguistics Across Cultures توسط رابرت لادو (زبانشناس آمریکایی) در سال 1957 را می توان آغاز زبانشناسی مقابله ای نوین دانست. 

مراحل بررسی مقابله ای :
راندال ویتمن (Randal Whitman) مراحل بررسی مقابله ای را به ترتیب، ” تشریح “، ” گزینش “، ” مقایسه “ و ” پیش بینی “ می داند. 

 

سرفصل ها:

تشریح (وصف و بازنمودن دو زبان مورد مقایسه)

گزینش (انتخاب عناصر زبانی، قوانین و ساختارهایی که در دو زبان مقایسه می شوند)

مقایسه (نمایش شباهت ها و تفاوت های موجود در عناصر زبانی، قوانین و ساختارهای برگزیده دو زبان)

پیش بینی (پیش بینی خطاهای یادگیری، برپایه دستاوردهای سه مرحله پیشین)

 

کارگاه های مرتبط:

بررسی مقابله ای متون (پیشرفته)

آشنایی با پیچیدگی های ساختاری و واژگانی زبان انگلیسی
 

مدرس

مهسا خراسانی

لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل به شماره 09217023642 از طریق واتس اپ یا تلگرام پیام ارسال فرمایید