دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

  • subtitle 1.1
  • subtotle 1.2
  • 11
  • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

دسته بندی متن با بردارهای پیش آموزش BERT

ویدئوی آموزشی

زمان

اسفند

1401

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد کرامت فر

ثبت نام

موبایل:
کد تخفیف:
بردارهای پیش آموزش یکی از مهم ترین ابزارهای پردازش طبیعی مدرن را تشکیل می دهند. نمونه های قدیمی تر این بردارها، مواردی مثل word2vec و glove هستند و نمونه های جدیدتر شامل مواردی نظیر Elmo و BERT هستند. بردارهای جدید برخلاف بردارهای دسته اول زمینه یک کلمه را نیز در بردار کلمه تاثیر می دهند. BERT یکی از قدرتمندترین ابزارهای حال حاضر است و وظایف مختلف پردازش زبان طبیعی توسط این بردارها بهبود یافته است. در این ویدئو یاد خواهید گرفت چگونه از بردارهای پیش آموزش BERT برای دسته بندی متن استفاده کنید.

اطلاعات دوره آموزشی

دسته بندی متن با بردارهای پیش آموزش BERT    

بردارهای پیش آموزش یکی از مهم ترین ابزارهای پردازش طبیعی مدرن را تشکیل می دهند. نمونه های قدیمی تر این بردارها، مواردی مثل word2vec و glove هستند و نمونه های جدیدتر شامل مواردی نظیر Elmo و BERT هستند. بردارهای جدید برخلاف بردارهای دسته اول زمینه یک کلمه را نیز در بردار کلمه تاثیر می دهند. BERT یکی از قدرتمندترین ابزارهای حال حاضر است و وظایف مختلف پردازش زبان طبیعی توسط این بردارها بهبود یافته است. در این ویدئو یاد خواهید گرفت چگونه از بردارهای پیش آموزش BERT برای دسته بندی متن استفاده کنید.

 

فیلم های مرتبط:

تنظیم BERT برای دسته بندی متن

 

*لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل به شماره 09217023642 از طریق واتس اپ یا تلگرام  پیام ارسال فرمایید.

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد کرامت فر

لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل به شماره 09217023642 از طریق واتس اپ یا تلگرام پیام ارسال فرمایید