مشخصات همایش/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  371
 • دانلود: 

  273
چکیده: 

مشارکت های روستایی در پیش برد برنامه ها و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی، یکی از سیاست های محوری توسعه و نظام برنامه ریزی مدیریت روستایی است. توسعه پایدار مؤلفه های مختلف زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و فرهنگی را در بر می گیرد که مهم ترین رکن رسیدن به توسعه پایدار، توسعه براساس روش مشارکتی می باشد که باعث حرکت و رشد به سوی بهبود و ارتقاء بحران وضع کنونی به شرایط مطلوب تر اجتماعی و اقتصادی می شود. درحال حاضر بسیاری از روستاهای کشور ایران علی رغم دارا بودن قابلیت های زیاد درتوسعه فضاهای موجود، دارای نشانه هایی از توسعه نیافتگی و محرومیت از گردشگر می باشند که باتوجه به پتانسیل-های موجود در آن ها، می توان زمینه های ایجاد اقامتگاه های بوم گردی و کلبه های روستایی را برای جذب گردشگر ایجاد کرد. هدف از این پژوهش بررسی پتانسیل ها وتنگناهای روستای حسین آباد از توابع شهرستان فلاورجان اصفهان در جهت توسعه پایدار است که نتایج این پژوهش نشان می دهد این محرومیت و تنگناها حاصل زیرساخت های ارتباطی (جاده و معابر) و عدم توجه سکنه به نظر مسئولین و فقدان مشارکت های محلی می باشد که باعث نادیده گرفته شدن بسیاری از پتانسیل های روستا درجهت جذب گردشگر و درنتیجه تخریب پتانسیل ها و کسب درآمد برای روستاییان شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 371

دانلود 273
عنوان: 
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  244
 • دانلود: 

  829
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 244

دانلود 829
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  424
 • دانلود: 

  101
چکیده: 

سدهای بتنی یکی از زیرساخت های مهم هرکشوری هستند و به دلیل ساختگاه سنگی و درزهای انقباضی و اجرایی که حین بتن ریزی-های حجیم دارند، رفتار پیچیده ای در زلزله از خود نشان می دهند. مطالعات گذشته حاکی از آن است که از جمله اثرات زلزله درسدها بازشدگی درزهای انقباض و همچنین ایجاد ترک های جدید و تحریک ترک های قبلی می باشد، بطوری که پایداری سد را به خطر بیندازد. در تحقیق حاضر رفتار سد بتنی کوینا تحت اثر چند زمین لرزه متفاوت تحلیل شده و نحوه ایجاد ترک و محل وقوع آن و اثرات اندرکنش پی و سد مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج گرفته شده می توان طراحی بهینه ای برای سد وزنی پیشنهاد نمود یا سدهای موجود را بصورت مطلوب بهسازی کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 424

دانلود 101
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  627
 • دانلود: 

  475
چکیده: 

در معماری ارگانیک انسان همواره با طبیعت در ارتباط است و با دستکاری در طبیعت سعی داشته است که به گونه ای بهینه طبیعت را در خدمت درآورد. با نگاه به برخی اصول معماری ارگانیک غرب در نمونه خانه آبشار ( اثر فرانک لویت رایت ) و مقایسه آن با اصول معماری ارگانیک در ایران با نمونه خانه ییلاقی ( اثر هوشنگ سیحون ) در می یابیم که این اصول به خوبی در ایران نیز به کار رفته است. ما در خانه ییلاقی دکتر هوشنگ سیحون مانند خانه آبشار فرانک لویت رایت شاهد استفاده از اصول ارگانیک و به کار بردن مصالح طبیعی و. . . هستیم.

آمار یکساله:  

بازدید 627

دانلود 475
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  424
 • دانلود: 

  216
چکیده: 

شواهد حاکی از آن است که اغلب سکونتگاه های انسانی در مناطق مستعد مخاطرات طبیعی واقع شده اند و مخاطرات طبیعی به عنوان جزئی از نظام طبیعت از ابتدای تاریخ، سکونت گاه های انسانی را تهدید کرده است. کشور ایران به لحاظ جغرافیایی و زمین شناختی، آسیب پذیری بسیار بالایی در برابر سوانح طبیعی به ویژه زلزله دارد و به هنگام بروز بلایای طبیعی، آسیب پذیرترین اقشار جامعه، گروه های کم درآمد شهری و فقراء هستند. بنابراین تأمین مسکن مناسب و استاندارد و به دنبال آن محیط مسکونی تاب آور در برابر بلایای طبیعی برای آنها از اهمیت والایی برخوردار است؛ در دهه های اخیر سیاست های گوناگونی برای تأمین مسکن گروه های کم درآمد شهری مطرح شده اند؛ در ایران هم در این زمینه سیاست های گوناگونی پیگیری شده است؛ که در سالهای اخیر پروژه های مسکن مهر برای تأمین مسکن این افراد پیگیری و اجرا شده است. هدف اصلی این پژوهش کاربست رویکرد تاب-آوری (کالبدی-محیطی) در پروژه مسکن مهر بهاران شهر سنندج به عنوان نمونه در برابر بلایای طبیعی نظیر زلزله است. در این پژوهش که پژوهشی کاربردی است از روش میانگین مجموع فواصل از حد بهینه تاب آوری برای تعیین سطح تاب آوری استفاده شد و نتایج به دست آمده از این مطالعه، تاب آوری کالبدی-محیطی مجموعه مسکن مهر بهاران شهر سنندج را نسبت به حد بهینه، در سطحی پایین نشان میدهد( 35/0= 2ARI). این مقدار بیان گر ناپایداری مجموعه در برابر زلزله است. بیشترین ضعف مجموعه در درجه اول مربوط به بعد محیطی پروژه و در درجه بعدی، بعد کالبدی مجموعه است.

آمار یکساله:  

بازدید 424

دانلود 216
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  318
 • دانلود: 

  138
چکیده: 

پارک های شهری بخشی از فضای سبز عمومی اند که علاوه بر دارا بودن جنبه های تفریحی و فرهنگی و زیست محیطی، جنبه ی خدمات دهی به مناطق مختلف شهر را نیز دارد. استقرار پارک های شهری از یک سو به جهت تأثیری که برکیفیت زندگی شهری و نیل به توسعه ی پایدار دارند و از سوی دیگر به جهت بارمالی بدون بازگشت سرمایه و سود که برای شهرداری ها به جای می نهند، ارزش بررسی گسترده را دارند. ساکنان شهرهای امروزی تنها به غذا نیازمند نیستند که با برطرف کردن آن، مسئله به نوعی پایان یافته تلقی گردد؛ بلکه مسکن خوب، فضای زندگی مناسب، محیط آرام و تنفس هوای پاکیزه نیز در زمره ی نیازهای اصلی وعمده به شمار می-آیند. البته رشد سریع شهرها را می توان از بزرگترین تهدیدکننده های محیط زیست برشمرد، که تأثیرات آن به ساکنان شهرها یعنی انسان-ها منتقل خواهد شد و تأثیری بس فرساینده بر روح و جسم انسان شهری باقی خواهد گذاشت. فرآیند تحلیل سلسسله مراتبی AHP یکی از معروفترین فنون تصمیم گیری چند منظوره است. این روش در هنگامی که عمل تصمیم گیری با چند گزینه رقیب و معیار تصمیم گیری روبرو است می تواند استفاده گردد. معیارهای مطرح شده می توانند کمّی و کیفی باشند. در نهایت منطق AHP به گونه ای ماتریس های حاصل از مقایسات زوجی را با همدیگر تلفیق می سازد که تصمیم بهینه حاصل آید. هدف از این پژوهش ارزیابی پهنه های مناسب پارک های منطقه 5 شهر اصفهان با کاربری های همجوار، تحلیل میزان تناسب آنها با استانداردهای موجود می باشد. بدین منظور سه پارک (صفه، مرداویج و ناژوان) انتخاب شدند. این بررسی با استفاده از معیارهایی از قبیل نزدیکی به مراکز مسکونی، مراکز آموزشی، فرهنگی، تجاری، بهداشتی، تاسسات شهری و عوامل طبیعی مانند عوامل آب و هوایی، زمین شناسی و منابع آبی مورد سنجش قرار گرفته است. روش تحلیل مقاله با روش تحلیلی-توصیفی و تأکید بر جنبه کاربردی آن، به ارزیابی و مکان یابی فضای سبز منطقه مورد مطالعه بر اساس معیارهای مکان یابی و نیازهای جمعیتی پرداخته است. طی بررسی های انجام شده، پیشنهادات افراد مصاحبه شونده اشاره به ایجاد فضای سرگرمی بیشتر و تعبیه مسیر دوچرخه و تفکیک آن از مسیر پیاده و برگزاری رویداد های فرهنگی و ایجاد فضای عمومی و بهداشتی در فواصل کمتر دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 318

دانلود 138
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  304
 • دانلود: 

  117
چکیده: 

در دنیای کنونی هر لحظه مقدار زیادی داده حرکتی با دقت های متفاوت تولید می گردد. این حجم از داده فرصت مناسبی را فراهم آورده است تا با تحلیل دقیق آن ها موضوعاتی را که در گذشته با سرعت کم و یا هزینه زیاد مورد بررسی و ارزیابی قرار می گرفتند، بتوان با دقت بالاتر و نتیجه بهینه مورد بررسی قرار داد. معضل ترافیک سنگین خودروها در معبرهای کلان شهرها موجب رنجیده خاطر شدن تمامی افراد جامعه می گردد و سالانه حجم زیادی از زمان و هزینه را از بین می برد. در این تحقیق به تحلیل خطوط حرکتی افراد در مواجهه با یک رویداد شهری پرداخته شد. به منظور بدست آوردن الگوی حرکتی افراد از الگوریتم DTW استفاده گردید. گروه های مختلفی از افراد جامعه در نظر گرفته شده و الگوی حرکتی آن ها در ساعات و روزهای متفاوت بدست آمده است و خط سیری به عنوان نماینده در نظر گرفته می شود. اطلاعات این خط سیر که الگوی کلی افراد در مواجهه با آن رویداد می باشد می تواند کمک شایانی به کارشناسان و تصمیم گیرنده های ترافیک و حمل و نقل شهری کند.

آمار یکساله:  

بازدید 304

دانلود 117
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  719
 • دانلود: 

  849
چکیده: 

ارامنه به عنوان قومی مهاجر در زمان شاه عباس اول از منطقه قفقاز به ایران مهاجرت و در اصفهان ساکن شده اند. این قوم تلاش نمود تا خود را با جامعه ایران منطبق ساخته، زمینه های تعامل را در ساحات مختلف برقرار سازد. در این میان کلیساها با استفاده از عناصر ایرانی و اسلامی درکنار عناصر ارمنی و مسیحی نمایش دهنده نگاه تسامح گونه حکومت و مردم ایران در آن دوره بوده است. هدف از این تحقیق بررسی تعامل قوم ارامنه به عنوان اقلیت با ایرانیان و نشان دادن ریشه های مشترک فرهنگی و اجتماعی آنها بوده است. در این پژوهش با استناد به مطالعات کتابخانه ای و مشاهده میدانی و به روش توصیفی-تحلیلی و تطبیقی و استدلال منطقی صورت گرفته و در نمونه موردی نیز به تحلیل مشخصه های کالبدی، فضایی و تزیینات بنا پرداخته شده است. براین مبنا، ابتدا به بررسی هنر اسلامی و هنر مسیحی و تجلی آن ها در بناهای مذهبی پرداخته و با تطبیق این دو گفتمان، چگونگی تأثیر هنر اسلامی بر کلیسای میناس تبیین شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که ارامنه از تمامی ظرفیت های مادی-معنوی خود درجهت ساخت کلیساها استفاده نموده، در حوزه سازه با استفاده از مصالح بوم آورد به ساخت قوس ها، فضاها و سازه ایرانی و در تزیینات با استفاده از نقوش گره چینی، اسلیمی و ختایی در قالب آجر، کاشی و نقاشی دیواری از تمامی امکانات موجود در هم آمیزی سنت های معماری ایرانی و ارمنی سود برده است و با به کارگیری صلیب در تمام کلیسا و همچنین نقوش دیواری با داستان هایی از حضرت مسیح (ع) سعی در هویت بخشی بنا نموده است.

آمار یکساله:  

بازدید 719

دانلود 849
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  989
 • دانلود: 

  1398
چکیده: 

امروزه فضاهای شهری اغلب متناسب با نیازها و الگوهای رفتاری شهروندان شکل نگرفته اند و تجربه شهروندان از فضاهای شهری عمدتا چیزی بیش از محور های عبوری و یا تجاری غیر مجهز و فضاهای تعریف نشده یا بدون کیفیت های محیطی نمی باشد. . نقش فضاهای شهری به ارتباط دهنده بین مقصدها تقلیل یافته است و زندگی اجتماعی در انها جریان ندارد. مهم تر از همه احساسی است که توسط شهروندان از حضور در چنین فضاهایی تجربه می شود. در حقیقت عدم توجه و حس تعلق به عرصه های عمومی ان ها را به فضاهایی متروک تبدیل کرده است، که تنها فضاهایی برای حرکت هستند نه ماندن. عدم وجود جریان زندگی اجتماعی در فضاهای عمومی، باعث جداسازی جریان مردم از محیط و هم چنین از یکدیگر شده است و نتیجه ان ظهور نابسامانی ها در کالبد و ایجاد ناهنجاری های اجتماعی در فضای عمومی است. در این تحقیق سعی بر ان است که با توجه به اصول و معیار های رویکرد خلق مکان و ایجاد رابطه پویا بین ابعاد کالبدی، عملکردی و معنایی، به تحلیل مقایسه ای فضاهی شهری ایرانی و خارجی موفق با تاکید بر اصول خلق مکان بپردازیم.

آمار یکساله:  

بازدید 989

دانلود 1398
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  318
 • دانلود: 

  2097
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 318

دانلود 2097
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  267
 • دانلود: 

  92
چکیده: 

در طبیعت خاک هایی یافت می شوند که تحت تنش یکسان، با افزایش درصد رطوبت میزان کاهش حجم بسیار زیادی از خود نشان می دهند. این گونه خاک ها به خاک های رمبنده موسوم هستند. به طور کلی می توان رمبندگی را ریزش ناگهانی خاک در اثر از دست رفتن مقاومت عامل پیوند دهنده ذرات خاک تعریف نمود. خاک های رمبنده بیشتر در نواحی گرم و خشک یافت می شوند. در این پژوهش از شبکه عصبی مصنوعی (ANN) جهت تعیین و تخمین پتانسیل رمیندگی استفاده شده است. شبکه های عصبی در سالهای اخیر گسترش قابل توجهی در تحلیل مسائل مختلف مهندسی ژئوتکنیک داشته و توانایی خود را در حل مسائل پیچیده به اثبات رسانیده است. محدوده مطالعاتی این پژوهش شهر سمنان می باشد که 36 نمونه از نتایج گزارشات آزمایشگاهی ژئوتکنیک مربوط به این منطقه که قبلاً نتایج آنها استخراج شده بود جهت مدلسازی (آموزش، ارزیابی و تست) مورد استفاده قرار گرفت. در میان 5 مدل شبکه عصبی طراحی شده با توجه به نتایج آنالیز حسیاست انجام گرفته مدل شماره 1 با 3 ورودی بعنوان شبکه نهایی و بهینه انتخاب گردیده است. در نهایت پس از تحلیل شبکه توسط نرم افزار با توجه به نمودارها و داده های تابع خروجی، نتایج استخراج می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 267

دانلود 92
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  406
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

بی شک مهمترین هدف هر سیستم حمل و نقل و ترافیک سالم شهری، ایجاد ایمنی برای کاربران استفاده کننده از راه می باشد. کاهش تعداد و شدت تصادفات جاده ای بوسیله ی شناخت عوامل اصلی بوجودآورنده آن ها تاثیر به سزایی در افزایش ایمنی دارد. در این بین کنترل سرعت وسایل نقلیه، به عنوان یکی از اصلی ترین علل وقوع تصادفات در جاده ها، می تواند منجر به کاهش احتمال و شدت وقوع تصادفات گردد. هدف از مطالعه پیش رو ارزیابی سرعت وسایل نقلیه عبوری در منطقه ماسال واقع در محور کرج-چالوس، به منظور تعیین سرعت 85 درصدی انتخاب شده از سوی رانندگان و مقایسه ی این مقدار با سرعت مجاز اعلان شده بر روی تابلوها در مسیر مورد نظر می باشد. داده ها از طریق مطالعات میدانی در مسیر مورد نظر جمع-آوری شد و تحلیل آنها با استفاده از نرم افزار SPSS صورت پذیرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 406

دانلود 128
نویسنده: 

نامی امید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  430
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

برنامه ریزی شهری و در رأس آن مدیریت شهری که هدف آن تأمین رفاه شهرنشینان و ایجاد محیطی دلپذیر و سالم می باشد، در شهر های بزرگ و هم چنین در شهر های کوچک با مشکلاتی مواجه است که در این تحقیق با مشکلات مدیریتی در شهرستان بوشهر آشنا می شویم. مدیریت شهری زمانی می تواند در جهت مطلوبیت همه جانبه پیش برود که بتواند نیازها و راهکارهای مشخص برای تأمین نیازهای خدماتی ساکنان ارائه دهد، لکن به علت نگرش بخشی، ضعف ساختاری مدیریت شهری در شهرستان بوشهر و فقدن مشارکت سازمان های خدمات رسان شهری نتوانستند به صورت کارا به ارائه خدمات بپردازند. هدف کلی این پژوهش این است که به صورت توصیفی و با استفاده از تحلیل اسناد موجود، نقش شهرداری ها و سازمان های دولتی را در توسعه مدیریت شهری بررسی و تحلیل نماید. باتوجه به بررسی های اسنادی و پژوهش انجام گرفته در شهرستان بوشهر، مدیریت شهری براساس اصول و برنامه ریزی صورت گرفته در شهرهای موفق پیش نمی رود که عوامل و متغییرهایی باعث این عملکرد بوده است و این عوامل یافته های فرعی و دستاوردهای ناخواسته ایی هستند که در مسیر پژوهش با آن روبرو شدیم که باعث عدم موفقیت ارگان های مدیریت شهری در شهرستان بوشهر شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 430

دانلود 119
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  452
 • دانلود: 

  403
چکیده: 

در روند تحولات اخیر توسعه شهری، یکی از تئوری هایی که به ارزیابی روند احیا و غنی سازی مراکز شهری و بافت های فرسوده آن پرداخته، تئوری اصالت بخشی می باشد. همچنین با اولویت یافتن پارادایم (الگو) بازآفرینی محلات مسکونی فرسوده با رویکرد اصالت بخشی شهری، عرصه موضوعی جدیدی در ادبیات جهانی مطرح شده است. ازاین رو با توجه به تعاریف و پیشینه ی مطرح شده می توان گفت هدف اصلی، شناسایی مؤلفه های بازآفرینی شهری در بافت های فرسوده متأثر از اصالت بخشی می باشد. بافت فرسوده ی انتخابی در پژوهش فوق محله علی قلی آقا است. از این رو روش تحقیق بر مبنای مطالعه اسنادی، کتابخانه ای و همچنین روش تحلیل محتوا و استدلال منطقی به روش تحلیل یکپارچه ی SWOT تهیه و تنظیم شده است. در بخش بعد به چشم انداز سازی و تدوین اهداف، راهبرد و سیاست هایی برای محدوده مطالعاتی پرداخته شد و در انتها با نگاهی همه جانبه، کاربرد مفهوم مشارکت در همکاری بخش های خصوصی و دولتی، اهمیت هویت محلی و حس مکان در شهرها به عنوان فضاهای رقابتی، فضاهایی که به لحاظ اجتماعی همه شمول هستند و به عنوان عرصه های عمومی سرزنده به حساب می آیند، در آن ها از اهم مؤلفهها و معیارهای بازآفرینی شهری پایدار با اولویت اصالت بخشی عنوان شد.

آمار یکساله:  

بازدید 452

دانلود 403
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  2340
 • دانلود: 

  1121
چکیده: 

با توجه به رشد افزون ساخت و ساز در صنعت معظم ساختمان و با عنایت به محدود بودن منابع تجدید ناپذیر، وضعیت اقتصادی پیش روی نامعلوم دنیا و مسائل اجتماعی گسترده ای که این صنعت را درگیر خود کرده است، به نظر می رسد جهت تامین مصالح ساخت، چاره ای جز استفاده از مصالح ساختمانی پایدار در احداث مستحدثات بشری وجود ندارد. لذا در این پژوهش با بررسی تعدادی از تحقیقاتی که تاکنون در مورد مصالح ساختمانی پایدار صورت پذیرفته این نتیجه حاصل گردید که می توان به مصالحی دست پیدا کرد که ملاحظات پایداری را برآورده سازد، البته نتایج ضد و نقیضی در این خصوص یافت می شود و پایداری بایستی از فرآیند تولید مواد خام اولیه تا زمان پایان کارآیی و تخریب و بازیافت آن مد نظر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 2340

دانلود 1121
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  304
 • دانلود: 

  138
چکیده: 

آگاهی از کیفیت منابع آب در حفظ، برنامه ریزی و مدیریت این منابع بسیار حائز اهمیت است. گونه های مختلف بی مهرگان آبزی که در بستر آبها زندگی می کنند (مواد بنتیک یا بنتوزها)، از نظر حساسیت به فاکتورهای زنده یا غیر زنده پیرامون متفاوت عمل می کنند. شاخص زیستی (Biotic Index) که توسط هیلسنهوف (Hilsenhoff 1988) ارائه شده است بر اساس شناسایی این موجودات در سطح خانواده عمل می نماید و در این ارتباط یکی از استدال های اصلی برای مطالعه حشرات آبزی پی بردن به کیفیت محیط زیست آنها در آبهای جاری بخصوص در ارتباط با فاکتور اکسیژن محلول آب می باشد. در این تحقیق کیفیت آب رودخانه های موجود در حوضه آبریز رودخانه گدارچای با استفاده از روش شاخص زیستی هیلسنهوف در سطح خانواده(HFBI) مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن با نتایج حاصل از آنالیز فیزیکوشیمیایی (در ارتباط با پارامتر اکسیژن محلول آب) بطور همزمان مقایسه شد. بدین منظور جهت بررسی کیفیت آب رودخانه گدارچای 20 ایستگاه بر رودخانه های موجود در حوضه آبریز گدارچای انتخاب و در چهار نوبت (پاییز، زمستان، بهار و تابستان) از پارامترهای فیزیکوشیمیایی و مواد بنتیک به طور همزمان نمونه برداری انجام شد. نتایج بدست آمده از شاخص زیستی هیلسنهوف (HFBI) با اکسیژن محلول اندازه گیری شده در هر ایستگاه بطور همزمان مقایسه شد. نتایج حاصل از بررسی شاخص HFBI کیفیت حوضه آبریز رودخانه گدار را در 20 ایستگاه و در چهار نوبت نمونه برداری در وضعیت خیلی خوب تا خیلی بد نشان داد این در حالیست که نتایج حاصل از آنالیز پارامتر اکسیژن محلول آب نیز در ایستگاههای نمونه برداری بخصوص در فصل تابستان بخوبی موید وضعیت کیفیت آب حوضه آبریز گدارچای به روش HFBI بود.

آمار یکساله:  

بازدید 304

دانلود 138
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  361
 • دانلود: 

  521
چکیده: 

خلّاقیّت یکی از ملزومات ایجاد یک طرح هنری می باشد، و اگر بپذیریم که خداوند منشاء خلّاقیّت است و این ویژگی را در ذات انسان به ودیعه گمارده است، پس همه ی افراد دارای خلّاقیّت ذاتی می باشند و تنها زمینه ی شکوفایی و پرورش آن مطرح می گردد. از آنجایی که طرح معماری نیز علاوه بر بُعد مهندسی اش، دارای بُعد هنری نیز می باشد، در نتیجه خلّاقیّت از موضوعات اصلی آموزش معماری محسوب می گردد که در زمینه ی رشد و پرورش آن، سیستم آموزشی، دانشکده ی معماری و همچنین هنرآموز نقش بسزایی ایفا می کنند. در پژوهش حاضر ابتدا نگاه تاریخی به خلّاقیّت و آموزش معماری در دوره های مختلف داشته و سپس با گردآوری مطالعات کتابخانه ای به روش توصیفی به راهکار-هایی جهت تقویت خلّاقیّت در آتلیه ی معماری می پردازیم و سپس تکنیک های خلّاقیّت در طرح معماری را بیان می کنیم.

آمار یکساله:  

بازدید 361

دانلود 521
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  383
 • دانلود: 

  189
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 383

دانلود 189
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  752
 • دانلود: 

  2096
چکیده: 

با رشد سریع جمعیت شهری در جهان و افزایش نگرانی در مورد محیط زیست، چالش ایجاد شهر پایدار برای زندگی در اولویت برنامه ریزان شهری قرار گرفت و ایده بوم شهر واکنشی بر این نگرانی ها بود. ایده بوم شهر، را می توان ادامه رویکردهای توسعه شهری در چارچوب نظری الگوی توسعه پایدار دانست. معماران سنتی ایرانی، در گذشته راهکارهایی برای پایداری شهرها داشتند، که متأسفانه استفاده از این الگوهای سنتی در معماری معاصر ایران به ندرت دیده می شود، که یکی از دلایل این امر، نبود اصولی برای پایداری شهر و همچنین اجرای قدیمی اصول سنتی با جامعه مدرن معاصر و سلیقه کنونی مردم در تناقض می باشد که با گسترش روز افزون شهرها این دلایل بیشتر می شود. این پژوهش که با روش توصیفی-کتابخانه ای، در ابتدا به بررسی شاخصه های بوم شهر و ارزیابی آن در شهر یزد سنتی در مقایسه با شهر فعلی یزد انجام شده است. این شهر در سالیان گذشته دارای پایداری محیطی بوده است. برای این ارزیابی ابتدا به بررسی تاریخچه و شاخصه های پایداری شهری و بوم شهر پرداخته شده و نظریه، نظریه پردازان بررسی شده است. سپس به معرفی و بررسی این شاخصه ها در شهر یزد تا دهه های اخیر و قبل از اینکه رشد شهرها تا حدود زیادی این پایداری را از بین ببرد و باعث به وجود آمدن مشکلات زیست محیطی شود پرداخته است. در نهایت راهکارهایی برای حفظ این پایداری و یا به وجود آوردن ثبات زیست محیطی ارائه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 752

دانلود 2096
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  737
 • دانلود: 

  281
چکیده: 

گردشگری از دیرباز در ایران رونق داشته و شواهد تاریخی فراوانی دال بر این ادعا وجود دارد. امروزه صنعت گردشگری پایدار به عنوان یک صنعت پیشرو در جهان توسعه فراوان یافته است و بسیاری ازکشورها با استفاده از فاکتورهای جذب گردشگر همچون سیستم مبلمان شهری زیبا و با کیفیت به تقویت محورهای گردشگری خود پرداخته و وضعیت خود را به ویژه از بعد اقتصادی بهبود می بخشند. مبلمان شهری یکی از مهمترین عواملی است که می تواند در جذب شهروندان و گردشگران برای گذران اوقات فراغت موثر باشد. در این پژوهش ابتدا اهمیت پایداری و گردشگری پایدار در طراحی شهری بررسی شده است. سپس به بررسی مبلمان شهری و جایگاه مبلمان شهری در خلق فضای عمومی پرداخته و در نهایت با بررسی محله جلفای اصفهان به عنوان مورد پژوهی، دستورالعمل طراحی مبلمان شهری در جهت توسعه پایدارگردشگری ارائه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 737

دانلود 281
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  293
 • دانلود: 

  327
چکیده: 

با وجود بروز آشفتگی های جریان ترافیک در نواحی تداخلی آزادراه ها و عدم وجود مدل های منطبق با شرایط آزادراهی و رانندگی در ایران، لزوم بررسی بیشتر روی نواحی تداخلی را قوت می بخشد. برای اولین بار مطالعه ای برروی نواحی تداخلی آزادراه های کشور انجام گرفت و مدل هایی منطبق بر شرایط ترافیکی موجود پیشنهاد گردید. این مطالعه، توسط دو مدل مختلف تحلیل شده است؛ مدل اول بر اساس شرایط ترافیکی نواحی تداخلی مورد نظر و مدل دوم بر اساس روش آیین نامه ای HCM2010. در این تحقیق، هدف ما تحلیل تغییر خط و سرعت وسایل نقلیه در نواحی تداخلی آزادراه است. داده های مربوط به زمان سفر (سرعت وسایل نقلیه)، نرخ تغییرخط و نوع تغییر خط وسایل نقلیه از 16 ناحیه تداخلی موجود در شش آزادراه کشور جمع آوری شده است. در ابتدا با احتساب مقدار تأثیر طول ناحیه تداخلی، تعداد خط و نرخ تردد بر تغییرخط وسایل نقلیه تداخلی و غیر تداخلی، کالیبراسیون معادلات تغییر خط تداخلی و غیر تداخلی، با مدل رگرسیونی چندمتغیره انجام شده است. سپس کالیبراسیون معادلات شدت تداخل برای دستیابی به سرعت وسایل نقلیه تداخلی و غیرتداخلی انجام شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در شرایط یکسان مدل های سرعت تداخلی و غیرتداخلی پیش بینی شده بیشتر از مدل HCM2010 قابل پیش بینی هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 293

دانلود 327
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  311
 • دانلود: 

  653
چکیده: 

مقاومت توده های سنگی درزدار علاوه بر خصوصیات سنگ بکر تشکیل دهنده آن به قفل و بست این بلوک یعنی به خصوصیات ناپیوستگی های تشکیل دهند توده سنگ بستگی دارد. بر این اساس برای بدست آوردن مقاومت توده سنگ معمولاً از مقاومت سنگ بکر و اصلاح آن با استفاده از سیستمهای طبقه بندی استفاده می شود. یکی از پرکاربردترین معیار گسیختگی و مقاومت مورد استفاده در توده های سنگی درز دار معیار گسیختگی هوک وبراون است. در این معیار گسیختگی از سیستم طبقه بندی GSI (شاخص مقاومت زمین شناسی) استفاده می شود. معیار گسیختگی هوک و براون در نسخه های متعددی ارائه شده است که به نسخه ارائه شده در سال 1980 معیار هوک و براون اولیه و به نسخه ارائه شده در سال 2002 معیار هوک و براون تعمیم یافته می گویند. تفاوت معیار هوک و براون اولیه و تعمیم یافته در تعریف مقدار a و ضریب آسیب دیدگی D در معیار تعمیم یافته است. در معیار هوک و براون تعمیم یافته پارامتر مقاومت a دیگر ثابت نیست و بین 5/0 برای توده سنگ عالی با تا 6/0 برای توده سنگ خیلی ضعیف با تغییر می کند. در روشهای تحلیلی ارائه شده برای تحلیل تونلها از این دو معیار استفاده شده است. در این تحقیق اثر نوع معیار گسیختگی انتخابی بر نتایج تحلیل تونل به صورت نظری بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که استفاده از معیار هوک و براون اولیه به جای هوک و براون تعمیم یافته با خطا همراه است.

آمار یکساله:  

بازدید 311

دانلود 653
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  918
 • دانلود: 

  324
چکیده: 

بنابر مطالعات، در ادوار مختلف شهرسازی ایرانی، در قبل و پس از اسلام، بازار نقشی اساسی در توسعه شهرها و اقتصاد شهری داشته است و ساختار بازار، اقتصاد و توسعه شهری دارای تاثیرات متقابل بر یکدیگر بوده اند. با این حال به نظر می رسد که عدم توجه به ساختار فرهنگی، اقلیمی بازار در شهرسازی های دوران معاصر، یکی از عوامل کاستی های اقتصاد شهری در شهرسازی های دوران معاصر باشد. این مقاله درصدد بررسی نقش بازار و ساختار آن در اقتصاد شهرهای کهن ایرانی، و امکان احیا و بازآفرینی کاربری آن متناسب با شرایط زمانی و مکانی در شهرسازی دوران معاصر برای سیر به سوی بازآفرینی شهر «ایرانی-اسلامی» است. برای دستیابی به هدف فوق، با استفاده از روش تحقیق استدلال منطقی و تحلیل محتوای کیفی، اقتصاد شهری تعریف شده و سپس نقش بازار در شهرهای ایران و تاثیر آن بر اقتصاد شهری مورد بررسی قرار می گیرد و پس از آن سعی شده است تا با ارائه راهکارهایی مناسب با شرایط «زمان-مکان» بتوان نسبت به بازآفرینی بازار به عنوان یکی از زیرساخت های مهم در شهرهای معاصر اقدام نمود. براساس یافته های پژوهش به نظر می رسد که ساختار بازار در شهر ایرانی-اسلامی متاثر از عوامل "فرهنگی" (سبک زندگی)، "اقلیمی" و "اقتصادی" شکل گرفته و این عوامل تحت تاثیر شرایط زمانی و مکانی در ادوار گوناگون متفاوت بوده اند، بنابراین با توجه به این عوامل می توان زمینه ایجاد توسعه شهری در راستای ایجاد شهر ایرانی-اسلامی را فراهم نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 918

دانلود 324
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  216
 • دانلود: 

  91
چکیده: 

امروزه رویکرد کشورهای جهان در جهت نیل به اهداف توسعه پایدار به منظور کاهش مصرف انرژی و آلودگی های زیست محیطی است. در این عرصه، صنعت سیمان با توجه به مصرف بالای انرژی ازجمله صنایع آلوده کننده محیط زیست است، لذا بهینه سازی مخلوط های سیمانی ضرورتی انکارناپذیر می باشد. در این تحقیق مهمترین فاکتورهای تاثیرگذار برخواص ملات سیمان به منظوربهینه سازی خواص سخت شده مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور دریک برنامه آزمایشگاهی17 مخلوط ملات ماسه سیمانی پیش بینی شد. متغییرهای مورد بررسی نسبت آب به سیمان بامقادیر68/0، 58/0و 48/0؛ ارزش ماسه ای با مقادیر65، 80و 90؛ و جایگزینی سیمان با دوده سیلیس بادرصدهای وزنی 5، 10و15؛ بررسی شد. نتایج حاکی از آن است که مخلوط های حاوی 10درصدجایگزینی دوده سیلیس رشدمقاومت قابل توجهی داشته و همچنین کاهش نسبت آب به سیمان تا48/0 باعث افزایش17درصدی مقاومت فشاری و کاهش6درصدی جذب آب شده است. همچنین استفاده از ما سه باارزش ماسه ای90 باعث رشد مقاومت فشاری تا11درصد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 216

دانلود 91
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  364
 • دانلود: 

  140
چکیده: 

هدف از این پژوهش بررسی و انجام مطالعات لرزه خیزی و لرزه زمین ساخت گستره محدوده ترانشه مورد بررسی در کیلومتر 400+855 راه آهن مسیر جلفا بوده است. نتایج حاصل ازاین مطالعه شامل شناسایی و معرفی مهمترین چشمه های لرزه زا، بررسی بیشینه لرزه خیزی وارائه بیشینه مقادیر پارامترهای جنبش نیرومند زمین درساختگاه مذکور در مقابل خطر زمینلرزه می باشد. محدوده مورد مطالعه محدوده ای به شعاع 150 کیلومتری شهر جلفا است که با استفاده از نقشه گسل های ایران محدوده مورد مطالعه انتخاب می گردد و با رسم مربع محیطی دایره مورد نظر طول و عرض محدوده مشخصه بدست می آید. در این مطالعه تعیین مقادیر تعداد تجاوز سالیانه و مهم تر از همه تعیین مقادیر شتاب حداکثر (PGA) و شتاب طیفی (PSA) محل موردنظر می باشد. به روش PSHA (Probabilistic seismic hazard analysis) تحلیل خطر انجام گرفته و در سه سطح زیر: 10 % در 50 سال (زلزله طرح یا(DBE، 5/99% در 50 سال (زلزله سطح بهره برداری)، 2% در 50 سال، طیف ویژه ساختگاه در دو حالت میانگین (50%) و میانگین + انحراف معیار (84%) و ورود اطلاعات مربوط به گسل ها و باکس های ایجاد شده از نرم افزار برنامه نویسی MATLAB به نرم افزار SEISRISKIII بدست می آید. با هر برداشت از زلزله و طراحی لرزه ای و هر نگرش به محیط و اطراف منطقه، هر بررسی آماری و دیدن مقادیر شتاب حداکثر زلزله های گذشته منطقه، برای سطح خطر 10% در50 سال، مقدار PGA می-تواند بین 216/0تا 325/0 متغیر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 364

دانلود 140
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  384
 • دانلود: 

  157
چکیده: 

امروزه ضرورت مشارکت شهروندان در بهبود وضعیت کالبدی و اجتماعی شهرها بر کسی پوشیده نیست. ازاین رو شناخت و بررسی تکنیک هایی که به دخیل نمودن هرچه بیشتر مردم در طرح ها و پروژه های شهری کمک کند ضروری است. هدف از پژوهش فوق معرفی تکنیکی جهت افزایش مشارکت مردم در فرایندهای طراحی شهری می باشد. ازاین رو ابتدا به معرفی تکنیک مشارکت مردمی یعنی سابقه و زمان شکل گیری تکنیک، چارچوب مفهومی، سطوح و نیز طبقه بندی تکنیک فوق پرداخته می شود سپس ازآنجاکه این تکنیک بسیار کلان بوده و زیرشاخه ها و طبقه بندی های فراوان دارد، تکنیک گروه های کانونی به عنوان یکی از زیرمجموعه های تکنیک مشارکت مردمی مورد شناخت و بررسی بیشتر قرار می گیرد. به منظور تسهیل در استفاده از تکنیک گروه های کانونی به معرفی دقیق مراحل اجرای بحث گروهی پرداخته می شود که استفاده کنندگان از این تکنیک شناخت دقیقی از انواع، جایگاه تکنیک در طراحی شهری، اهداف، سابقه ی زمانی و همچنین نقاط قوت و ضعف گروه های کانونی، داشته باشند. در انتها نیز تلاش می گردد با استفاده از چارچوب معرفی شده در این روش، مشکلات محلات فقیرنشین شهری و محلات با اسکان غیررسمی همچون محله ارزنان زینبیه در منطقه 14 اصفهان به عنوان یک نمونه قابل تأمل، بازشناسی شده و از نظرات و همفکری مردم جهت نوسازی بافت فرسوده ی فوق استفاده گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 384

دانلود 157
نویسنده: 

تقوی نژاد بهاره

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  406
 • دانلود: 

  323
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 406

دانلود 323
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  943
 • دانلود: 

  450
چکیده: 

معلولین به عنوان بخشی از هر جامعه ای دارای حقوق مشخصی همانند سایر افراد جامعه هستند. با بالا رفتن سطح رفاه اجتماعی توجه به افراد دارای معلولیت در جامعه نیز بیشتر شده است، به طوری که این افراد هم حق استفاده عادلانه از فضاهای شهری رادارند، لذا در تمامی پروژه ها در سطح شهرها سعی شده، امکاناتی ایجاد شود تا همه افراد بتوانند به راحتی از آن ها استفاده کنند. دراین بین مهم ترین مشکل معلولین مسیریابی و استفاده از شبکه حمل ونقل عمومی مناسب است، زیرا وجود وسایل حمل ونقل عمومی قابل استفاده برای معلولین، توان آن ها را برای مشارکت در امور اجتماعی بیشتر می کند. در این پژوهش به شناسایی امکانات شبکه های حمل ونقل عمومی شهر تهران شامل شبکه اتوبوس رانی بی آر تی و مترو برای معلولین استفاده کننده از ویلچر پرداخته و مسیرهای بهینه با توجه به امکانات مرتبط با تسهیل استفاده معلولین در ایستگاه ها تعیین شده اند. در این پژوهش ابتدا حداقل پارامترهای مؤثر برای استفاده معلولان از ایستگاه ها مشخص شده اند سپس با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره تحلیل سلسله مراتبی پارامترها وزن دهی شده اند و یک شبکه مسیریابی با در نظر گرفتن محدودیت های هر مسیر با استفاده از روش دایجسترا ایجادشده است که با استفاده از آن فرد معلول می تواند برای مسیریابی بهینه اقدام نماید. درنهایت نقشه های مسیرهای مناسب و شخصی سازی شده تولیدشده است.

آمار یکساله:  

بازدید 943

دانلود 450
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  799
 • دانلود: 

  461
چکیده: 

طرح های عمرانی پیش نیاز توسعه و زمینه ساز صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه می باشند. هر ساله بخش عمده ای از درآمد های ملی کشور صرف سرمایه گذاری در طرح های عمرانی و امور زیربنایی می گردد. مهندسی ارزش متدولوژی ساده و بسیار قدرتمندی است که طی بیش از 6 دهه اخیر در رفع مشکلات پروژه ها موفق عمل کرده است. مهندسی ارزش، مدیریت ارزش، تحلیل ارزش، کنترل ارزش، اطمینان ارزش و یا هر اسم دیگر به عنوان یک روش مدیریتی بسیار قدرتمند مطرح است که برای اصلاح و بهبود سیستم ها مورد استفاده قرار می گیرد. بهبود از آنچه که تا کنون بوده است به آنچه که باید باشد، منظور بهبود در طراحی، عملکرد، طول عمر، قابلیت تولید، قابلیت نگهداری، خدمات و ضمانت، بهبود در اندازه، شکل، خصوصیات، سبک، ظاهر و مشخصات، بهبود در کیفیت، قابل اطمینان، هزینه و غیره می باشد. به بیان دیگر مهندسی ارزش مجموعه ای ازچند روش فنی به منظور بازنگری و تحلیل اجزای کار و استفاده از خلاقیت ها و روش های تحلیل سیستمی، برای بهینه سازی هر طرح یا پروژه است. از آنجا که گفته می شود مهندسی ارزش در فعالیت های عمرانی-صنعتی با توجه به گستردگی و پیچیدگی فرآیندها می تواند به ابزار بی چون و چرای مدیریت در کنترل هزینه ها و افزایش شاخص ارزش تبدیل شود به بررسی این روش به عنوان یک تکنیک ساختار یافته و نظام مند در زمینه کاهش هزینه های طول عمری و بالابردن شاخص ارزش پروژه ها و برنامه ها در مدیریت پروژه انبوه سازی مجتمع مسکونی 232 واحدی کوهسار بهارستان پرداخته شده است. از اهداف مورد نظر مطالعه می توان به ارزیابی مقایسه ای نقش مهندسی ارزش در کاهش هزینه های طراحی و اجرا، ارزیابی استفاده از مهندسی ارزش در بهره برداری پروژه های عمرانی اشاره نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 799

دانلود 461
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  442
 • دانلود: 

  220
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 442

دانلود 220
نویسنده: 

علی پور میلاد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  633
 • دانلود: 

  172
چکیده: 

تالاب ها در معنی واقعی خود، اکوسیستم هایی هستند که بیشترین نقش را در تأمین معاش و توسعه جوامع انسانی بازی می کنند و بااین حال از طریق فعالیت های بشر به شدت تهدید می شوند. این امر به دلیل وجود خاک های ارزشمند و حاصلخیز تالاب ها و نیز آسیب پذیری منابع آب آن ها است که در اثر فعالیت های بشر در نواحی بالادست و حاشیه تالاب، بر آن ها وارد می گردد (موزر 2011، 12). تالاب عینک نیز از این قاعده مستثنا نبوده و مبتلابه معضلاتی می باشد که سایر تالاب ها به آن ها دچارند، ازاین رو در مدیریت یکپارچه شهری نیاز به روش های نوینی است که به وسیله آن بتوان به فوریت آینده تالاب ها و نیز آینده کسانی که به تالاب ها وابسته اند را نجات داد. رفع معضلات و چالش های مربوط به حفاظت و احیاء از تالاب ها نیاز به روش های بین بخشی و اکوسیستمی دارد. لذا پژوهش حاضر با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، شامل کتابخانه ای و میدانی سعی برآن دارد که باهدف بهبود مدیریت تالاب عینک، پاکسازی-نگه داری و پایش تالاب، رفع تصرفات حریم کمی و کیفی تالاب و ایجاد تسهیلات و تجهیزات گردشگری شهری و رونق اکو توریسم شهری به حفاظت و احیای تالاب عینک بپردازد.

آمار یکساله:  

بازدید 633

دانلود 172
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  512
 • دانلود: 

  103
چکیده: 

سد پارسیان در شمال غربی استان فارس، در حوضه آبریز رودخانه زهره و بر رودخانه فهلیان در مرحله احداث می باشد. این سد به منظور تأمین و بهبود نیاز آبی کشاورزی، تأمین آب مصارف صنعتی و شرب و تولید انرژی برقابی برنامه ریزی شده است. سازند گچساران در قسمتهایی از محدوده دریاچه سد پارسیان رخنمون یافته است که عمدتاً حاوی ترکیبات ژیپس دار Caso4 بوده و به علت انحلال پذیری این ترکیب با آب احتمال آن وجود دارد تا مقدار املاح محلول آب دریاچه سد پارسیان همزمان با آبگیری مخزن و تشکیل دریاچه یکباره افزایش و کیفیت آب دریاچه به شدت تنزل یابد. از این رو با ساخت پایلوت آزمایشگاهی در محل سد و انجام آزمایشات دوره ای، میزان انحلال پذیری ژیپس در مخزن سد پارسیان برآورد گردید. نتایج به دست آمده از 24 تست، سرعت انحلال سازند گچساران را داخل مخزن بسته به نوع ترکیبات آن و نرخ انحلال سازند، از 4 سانتی متر در سال (برای سرعت صفر در مخزن) تا 12 سانتی متر در سال (برای ماکزیمم سرعت محاسبه شده در مخزن) برآورد کرده است.

آمار یکساله:  

بازدید 512

دانلود 103
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  568
 • دانلود: 

  183
چکیده: 

در این پژوهش تاثیر افزودنی سوپرفوق روان کننده Chrysoبر خواص مکانیکی بتن مورد مطالعه قرار گرفته است. با استفاده از مصالح مخلوط در بتن شامل: مصالح سنگی ریزدانه و درشت از معدن، آب مصرفی شرب، سیمان پرتلند تیپ دو اصفهان و افزودنی سوپر فوق روان کننده Chryso نسبت به وزن سیمان، اقدام به ساخت بتن تازه با نسبت های مصالح مصرفی یکسان و چهار درصد مختلف سوپر فوق روان کننده به میزان یکسان نموده ایم، سپس از بتن های تازه ساخته شده درون قالب های مکعبی نمونه برداری شده و نمونه ها جهت آزمایشات سه، هفت، بیست وهشت روزه طی مدت زمان لازم عمل آوری سخت شده و مورد آزمایشات شکست (فشاری) قرار گرفته اند. و نتایج حاصل شده مورد بررسی قرار داده ایم. تحلیل نتایج آزمایشات نشان میدهد وجود افزودنی سوپرفوق روان کننده Chrysoبا چهار درصد مختلف در مخلوط بتن موجب افزایش مقاومت فشاری بتن، افزایش اسلامپ بتن، کاهش آب مصرفی بتن، به تاثیر جذب آب مصالح سنگی ریزدانه ودرشت دانه بر مقاومت بتن و کاربرد مناسب ماده افزودنی پی بریم. از این نظر استفاده از نسل جدید افزودنی سوپر فوق روان کننده را می توانیم در عرصه ساخت و ساز پروژه ها عمرانی حائزه اهمیت قرار دهیم.

آمار یکساله:  

بازدید 568

دانلود 183
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  1167
 • دانلود: 

  622
چکیده: 

ادراک فضای معماری و تعامل با آن، صرفا با وجود قوه بینایی میسر نمی شود. فضا دارای قابلیت هایی به جزعوامل بصری است که در اختیار بهره بردار قرار می دهد و برقراری ارتباط با محیط را برای مخاطب امکان پذیر می کند. این قابلیت ها، مخصوصا وقتی از ارزش بالایی برخوردار می شوند که کاربران قدرت بینایی نداشته باشند. اما عدم قدرت بینایی به آن معنا نیست که فرد نابینا به عنوان یک انسان، سهمی در فضای معماری ندارد. طراح می تواند با دستیابی به چنین پتانسیل هایی، فضا را در حیطه درک استفاده کننده نابینا و کم بینا در بیاورد تا چنین افرادی پیام فضا را در حیطه سایر حواس خود دریافت، تجزیه و تحلیل ودرک نمایند. ازآنجا که درک وتعامل با فضای ساخته شده و محیط پیرامون، برای آدمی از کودکی آغاز می شود، طراحی فضاهای مخصوص کودکان نابینا و کم بینا اهمیت و ضروریت می یابد. اساس کار در این نوع طراحی، تغییر فرآیند معماری از متعارف به غیر متعارف، از طریق توجه به جزئیات تاثیرگذار بر سایر حواس در طراحی داخلی بناها می باشد. هم چنین پاسخ معمارانه به الگوهای رفتاری چنین کودکانی در سه اصل حرکت، مکث و جهت یابی اصل مهم در این نوع طراحی است. آنچه در این پژوهش پیش روست، تلاشی است برای تشخیص نحوه درک کودکان کم بینا و نابینا از معماری پیرامون و محیط های داخلی و ارائه الگوی صحیحی از فضاهای مناسب با ادراک چنین افرادی، به وسیله بهره برداری از عوامل غیر بصری فضا. دراین پژوهش مدرسه نابینایان و کم بینایان شهید احمد سامانی اصفهان، به عنوان یک نمونه، مورد بررسی قرارگرفته و راهکارهایی در راستای بهینه سازی فضاهای آن، در قالب نمونه طرح ارائه شده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع مطالعات کتابخانه ای و میدانی ( مصاحبه با کودکان و مربیان ذی ربط، بررسی محیطی بنای موجود) می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1167

دانلود 622
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  782
 • دانلود: 

  333
چکیده: 

بافت های تاریخی شهرها، هسته اولیه شکل گیری شهر و توسعه های پس از آن را شامل می شوند که در برگیرنده میراث فرهنگی-تاریخی شهر و جامعه هستند. لزوم حفاظت از این ارزش ها در کنار اهمیت تقویت پیوند این بافت ها با کل شهر و توسعه های جدید، منجر به تعریف طرح های حفاظت و مرمت بافت های تاریخی شده است. با توجه به پیچیدگی مسائل بافت-های تاریخی از یک طرف و وجود چالش های رویه ای در روند اجرای طرح های فوق از سوی دیگر، انتخاب رویکرد و فرآیند مناسب در راستای تحقق پذیری این طرح ها در داخل کشور ضروری است. همچنین، بررسی چالش های موجود و الزامات مورد نیاز در مراحل طراحی و اجرا؛ می تواند موفقیت این طرح ها را در آینده تضمین کند. در این راستا، در مقاله حاضر فرآیند به کار گرفته شده در طرح "مطالعات مرمت و حفاظت بافت تاریخی ماکو" به عنوان نمونه یک طرح اجرایی در حال تصویب مورد بررسی قرار گرفت و روند انجام مطالعات مرمت شهری، چالش های طی فرآیند و دستاوردهای آن با روش توصیفی-تحلیلی ارزیابی شد. با توجه به تحلیل انجام شده به نظر می رسد استفاده از فرآیندهای منعطف نظیر فرآیندهای مبتنی بر روش های "طرح و برنامه" ای و نیز لحاظ کردن ساز و کارهای مشارکتی در کلیه مراحل طرح، می توانند از مهم ترین مسائل نیازمند توجه در تعریف شرح خدمات طرح ها باشند و بدین وسیله بخشی از موانع تحقق پذیری اینگونه طرح ها را از میان بردارند. همچنین؛ تعیین چارچوب مناسب جهت هماهنگی بیشتر نهادهای اثرگذار و تعریف یک پایگاه داده مشترک؛ درکنار مدیریتمحدودیت های مالی و زمانی می تواند مسائل تشکیلاتی را در پروژه های اینچنینی مرتفع ساخته و در پیشبرد بهینه مراحل طرح موثر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 782

دانلود 333
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  551
 • دانلود: 

  282
چکیده: 

حس مکان به معنای ادراک ذهنی مردم از محیط و احساسات کم و بیش آگاهانه آنها از فضای پیرامون است؛ به گونه ای که فهم و احساس فرد با زمینه معنایی محیط پیوند خورده و یکپارچه می شود. امروزه اغلب فضاهای شهری متناسب با نیازهای مردم شکل نگرفته است و فضاهای شهری به محورهای عبوری، تجاری یا فضاهایی با کاربرد اتصال دهندگی صرف تبدیل شده است. نتیجه آن ظهور نابسامانی ها در کالبد و ایجاد سردرگمی برای مردم بر اساس نبود سلسله مراتب در طراحی و خوانایی در فضاهای عمومی به خصوص میادین شهری است. پژوهش حاضر در پی بررسی تاثیر عوامل کالبدی، در راستای شناسایی و تدوین ویژگی های کالبدی زمینه ساز حس مکان در میادین با هویت شهری می باشد. از این رو به روش توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، اسنادی و میدانی ابتدا به مفهوم حس مکان از دیدگاه های مختلف پرداخته و سپس عوامل شکل دهنده آن بیان گردیده است و سپس با تشخیص راهبرد های بازآفرینی در زمینه کالبدی به تدوین شاخص های نهایی در این حیطه با توجه به این رویکرد پرداخته می شود. در پایان نیز الگویی از روند مطالعات انجام شده وراهکارهایی برای هر یک از شاخص های تدوین شده جهت استفاده در طراحی، برنامه ریزی و مدیریت هرچه بهتر فضاهای شهری ناکارآمد ارائه شده است. نتایج حاصله حاکی از آن است که ایجاد خوانایی، حس دعوت کنندگی، رعایت تناسبات بصری و. . . نقش بسزایی در بازآفرینی میادین ناکارآمد شهری با تأسی از حس مکان دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 551

دانلود 282
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  636
 • دانلود: 

  334
چکیده: 

کیفیت محیط زیست را میتوان کیفیت زندگی تلقی نمود و از عوامل مهم توسعه پایدار آن را به شمار آورد. در این راستا حکومت های محلی تأثیر بسیاری بر چگونگی توسعه روابط محیط زیست شهری دارند. یکی از راهبردهای طراحی شهری پایدار، تأکید بر فضاهای بازشهری است. سلامتی و ایمنی ساکنین محلات، ارتباط نزدیکی با سلامتی و ایمنی محیط آن ها دارد که از طریق همگرایی و چینش هم افزای نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات، به دست می آید. سنجش مطلوبیت محلات مسکونی برای شناخت الگوی زندگی شهری بسیار با اهمیت می باشد. به طوری که امروزه ارتقای کیفیت محیط سکونت، به عنوان یکی از اهداف اساسی سیاست گذاران و برنامه ریزان شهری بدل شده است. مهم ترین مسئله ای که در محلات مختلف شهر تمایز بسیار زیاد در بین محلات از نظر مطلوبیت محیطی-اجتماعی می باشد، به طوری که برخی از محلات با استقبال و پذیرش همه مردم، به خصوص طبقات اجتماعی و اقتصادی بالا مواجهند و برخی دیگر از محلات به ناچار سکونتگاه قشرهای فقیر اقتصادی و اجتماعی می باشند؛ بدین جهت با توجه به شناخت و دید وسیع مدیران شهری در شناسایی محیط های مسکونی شهر، محاسن و معایب هر یک از این محیط ها، معرفی شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 636

دانلود 334
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  1481
 • دانلود: 

  4700
چکیده: 

درآمدزایی بالای صنعت بازیافت زباله برخی از کشورها را ترغیب به واردات زباله، بازیافت آن ها و صادرات به دیگر کشور ها کرده است که توانسته اند از این طریق به ارز آوری بالا و اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم دست یابند. مطالعات نشان می دهد که تولید کالا از مواد قابل بازیافت، 90درصد انرژی کمتری در مقایسه با تولید آن ها از مواد خام نیاز دارد. این عامل منجر به کاهش بهای تمام شده کالا ها، افزایش قدرت رقابت صنایع در بازار و در نهایت ایجاد اشتغال در این صنایع می شود. لازم به ذکر است بر اساس آمار منتشر شده سالانه 20 میلیون تن زباله در ایران تولید می شود که تنها 20 درصد از آن ها بازیافت می شود، در حالی که نرخ متوسط جهانی بازیافت 70 درصد می باشد. تجربیات جهانی حاکی از آن است که دفن هر 10000 تن زباله منجر به اشتغال زایی برای 2 نفر می گردد، این در حالی است که با بازیافت همین حجم از زباله 9 نفر مشغول به کار می شوند. لذا از جمله راهکار هایی که به عنوان موتور محرک این صنعت پیشنهاد می شود عبارت از سیاست گذاری های اقتصاد رفتاری، مکانیسم های قیمتی، اصلاح قوانین مدیریت پسماند، سیاست گذاری های لازم در زمینه آموزش پایه و اجرای برنامه های آموزشی در مدارس می باشد. در این مقاله سعی شده است از طریق مطالعه تطبیقی سایر کشو ر ها و در نظر گرفتن مقتضیات کشور، ضمن بررسی ابعاد اقتصادی صنعت بازیافت پسماند، میزان اثر گذاری این صنعت در ایجاد اشتغال مورد ارزیابی قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1481

دانلود 4700
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  241
 • دانلود: 

  78
چکیده: 

برای ارزیابی ایمنی، به صورت معمول شاخص هایی مانند تعداد تصادفات و هزینه های اجتمائی ناشی از آن را در نظر می گیرند، در صورتی که این شاخص ها معمولاٌ کنترل کننده و تاثیرگذار بر ایمنی نیستند و در بعضی مواقع ممکن است این اطلاعات برای منطقه مورد مطالعه موجود نباشد. بنابراین شاخص های ایمنی دیگری برای نظارت و کنترل ایمنی لازم است که به آن ها شاخص های جانشین تصادفات گفته می شود. سرعت وسایل نقلیه یک جزء اصلی در ایمنی راه ها است. موضوع مقاله حاضر، شناسایی عوامل موثر بر تخلف از سرعت مجاز به عنوان شاخص جانشین تصادفات در راه های بین شهری استان اصفهان است. جمع آوری اطلاعات سرعت وسایل نقلیه و تخلف از سرعت در 10 محور بین شهری استان اصفهان به کمک دوربین های ثبت سرعت روبوت انجام شد. متغیرهای مختلف مربوط به راه، راننده، وسیله نقلیه و امکانات اطراف راه این محورها نیز جمع آوری شد. با استفاده از تحلیل همبستگی مهم ترین متغیرهای معنادار موثر بر سرعت لحظه ای و تخلف سرعت شناسایی شدند که شامل نوع وسیله نقلیه، نوع راه، سن رانندگان، تجربه رانندگی و میزان استراحت بین راه می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 241

دانلود 78
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  1450
 • دانلود: 

  712
چکیده: 

امروزه با افزایش جمعیت و مصرف بالای منابع، میزان تولید گازهای گلخانه ای به شدت افزایش پیدا کرده است که این موضوع گرمایش زمین در ابعاد جهانی را سبب شده است. وقوع گرمایش جهانی و مصرف نادرست منابع آب آینده ی زمین از منظر دسترسی کافی به منابع آب شیرین را به خطر انداخته است. بیشتر مردم مهم ترین عامل آلودگی محیط زیست را دود ناشی از فعالیت خودروها و کارخانه ها می دانند، درحالی که ساختمان سازی و فعالیتهای وابسته را شاید به جرات بتوان جزء پرمصرفترین و آلاینده ترین فعالیتهای انسانی برای محیط زیست به شمار آورد. در فرایند ساخت و ساز ساختمان و تولید مصالح، مقدار قابل توجهی کربن تولید و آب مصرف می شود که به هیچ وجه اهمیت آن را نمی توان نادیده گرفت. در این تحقیق تلاش گردیده است تا با بررسی و اندازه گیری آب مصرفی در هر بخش از سازه ساختمان، میزان آب مجازی به ازای هر متر مربع از یک ساختمان محاسبه و با هم مقایسه گردد. برای این منظور میزان ردپای آب احداث یک ساختمان دو طبقه با اسکلت بتنی و اسکلت فولادی به مساحت حدود 500 متر مربع مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این تحقیق با انجام مطالعات متره و برآورد در نهایت میزان مصالح مصرفی و ما به ازای آن برای آب مصرفی برای ساخت این ساختمان در محدوده استان مازندران محاسبه گردیده است. در این مطالعه سهم هر بخش (اسکلت، دیوارچینی، نازک کاری) مشخص گردیده و با جمع کل آب مصرفی و تقسیم آن بر سطح قابل بهره برداری ساختمان، در نهایت میزان ردپای آب ساختمان به ازای واحد سطح محاسبه گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1450

دانلود 712
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  401
 • دانلود: 

  159
چکیده: 

امروزه رشد سریع جمعیت، توسعه بی رویه شهرها و کوچکتر شدن طبیعت موجب افزایش رو به رشد مصرف منابع طبیعی، ترافیک، امنیت و خسارت های غیر قابل جبران به اکوسیستم های طبیعی شده است. این امر سبب شکل گیری تدریجی رویکردی به نام توسعه پایدار شده است. بطور کلی معماری پایدار را می توان شاخه ای از معماری دانست که نسبت به ویژگی ها و شرایط محیطی، مکانی پاسخگو بوده و کمترین صدمات را به محیط زیست می زند. تولید مصالح و احداث ساختمان در سال های اخیر، انرژی بسیار زیادی را به خود اختصاص داده و به آلودگی های زیست محیطی فراوانی نیز منجر شده است. لذا ضروری است تا راهبردهای طراحی در ساختمان های جدید، به سوی آینده و با هدف کاهش آلودگی های زیست محیطی جهت گیری شود. در این تحقیق ابتدا با روش مطالعات تطبیقی به بررسی اقدامات صورت گرفته برروی نمونه های موردی در دوره های زمانی مشخص و نیز اثرات آنها بر اکوسیستم-های طبیعی پرداخته شد. سپس تبیین تدابیر پایدار به کار گرفته شده از سوی معماران در طراحی این ساختمان ها، در دستور کار قرار گرفت. در ادامه با روشی تحلیلی-منطقی به ارائه نتایج اقدام گردیده است. شیوه گردآوری اطلاعات نیز به روش کتابخانه ای و مطالعه اسنادی بوده است. بدین ترتیب در این مقاله، تأثیرات نمونه های موردی ارزیابی شده بر روی محیط زیست مورد بررسی قرار می گیرد و بر اساس نتایج به دست آمده، به مقوله معیارهای طراحی برای ساختارهای آینده و تدابیر قابل اتخاذ آن پرداخته می شود. در نهایت نیز پیشنهادهایی اجرایی در خصوص طراحی ساختمان های آینده به منظور کاهش آلودگی های زیست محیطی در راستای اهداف توسعه پایدار ارائه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 401

دانلود 159
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  937
 • دانلود: 

  3269
چکیده: 

یکی از فرم هایی است که در ساخت آن از فرم های موجود در طبیعت الهام گرفته شده است، هندسه معبد نیلوفر آبی یک فرم فرکتالی با قاعده کوکبی است که از تکرار طبقات و دوران آنها حول محور اصلی شکل گرفته است. هرچه به مرکز بنا نزدیک می شویم قاعده کوچک تر می شود. در پژوهش حاضر سعی بر آن است تا چگونگی ارتباط دو نمونه موردی در ایران و غرب با هندسه فراکتال مورد مطالعه و تحلیل قرار گیرد. فرکتال یا برخال، شکل های هندسی نا اقلیدسی نامتعارف، نامنظم و در عین نظمی هستند که مهمترین ویژگی آن ها خود متشابهی آن هاست. این ویژگی های فراکتال بدون علت نشأت نگرفته اند بلکه از طبیعت الهام گرفته اند. در این پژوهش فراکتال در آرایه داخلی گنبد مسجد شیخ لطف الله که حاصل هنر معماران اسلامی _ ایرانی است، به خوبی بررسی و قابل تفهیم گردیده است. قابل ذکر است فراکتال در بنایی خارج از ایران بررسی شده و به واکاوی پرداخته ایم. در این پژوهش دو بنای مذهبی مورد بررسی قرار گرفته اند چراکه فراکتال در یک نقطه اوج و وحدت در مذاهب است.

آمار یکساله:  

بازدید 937

دانلود 3269
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  509
 • دانلود: 

  156
چکیده: 

در این پژوهش مسائل و مشکلات وضع موجود در شهر یاسوج و فاصله این وضعیت تا شرایط مطلوب مورد بررسی قرار گرفته است. به کمک مدل های SWOT و QSPM به ترتیب نقاط ضعف، قوت و تهدیدها و فرصت ها جهت تحلیل عوامل داخلی و خارجی که بر توسعه شهر تاثیرگذار هستند مورد بررسی قرار گرفته و سپس اولویت بندی برای انجام استراتژی های موجود مورد تحلیل و آنالیز قرار گرفته است. با انجام شاخص گذاری راهبردی CDS مشخص شد که موقعیت شهر یاسوج در وضعیت خوبی قرار نداشته و این موضوع از نتایج بدست آمده به کمک مدل SWOT قابل تأیید است و نهایتاً راهکارهای شایسته ای جهت ایجاد شرایط مطلوب و برون رفت از وضعیت حاکم ارائه شده و به کمک مدل QSPM اولویت بندی دقیق شده است. اطلاعات مورد نیاز به کمک 20 کارشناسی شهری و 188 نفر از شهروندان گردآوری شده و در تحلیل موارد از ماتریس های ارزیابی عوامل داخلی (IFE)، ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE)، ماتریس عوامل داخلی-خارجی (IE) و ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM) بهره برده شده است. در صورتی که برای برون رفت از شرایط حاکم جهت توسعه استراتژیک شهر یاسوج اقدامی انجام شود، باید استراتژی های گروه تهاجمی، استفاده از توانمندی ها برای استفاده از فرصت ها را در اولویت قرار دهد. با بررسی نتایج مشخص شد که مدیریت شهری شهر یاسوج در راستای افزایش میزان همکاری در جهت رسیدن به اهداف مورد نظر باید پیش بروند و نهایتاً در جهت رفع مشکلات موجود در شهر یاسوج و افزایش ضریب آسایش در زندگی افراد، افزایش میزان همکاری مدیریت شهری در جهت رسیدن به اهداف و چشم اندازها دارای بیشترین نمره که برابر با 18/3 بود بدست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 509

دانلود 156
نویسنده: 

مشکین مقدم پریسا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  1482
 • دانلود: 

  800
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1482

دانلود 800
نویسنده: 

قاسمی محمود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  583
 • دانلود: 

  276
چکیده: 

جهان معاصر عرصه ی تحولات شگرف و پویایی شتابنده است. در این محیط سرشار از تغییر، بی ثباتی و آکنده از عدم قطعیت ها، تنها رویکرد و سیاستی که احتمال کسب موفقیت های بیشتری دارد، تلاش برای کشف آینده است. در سرتاسر جهان، آینده ی کشورها توسط شهرها رقم می خورد، چرا که مطابق با پیش بینی سازمان ملل، احتمال می رود تا سال 2050 حدود 80 درصد جمعیت جهان در شهرها زندگی کنند. مسکن، خردترین و کوچکترین شکل تجسم کالبدی رابطه متقابل انسان و محیط بوده و تبلور فضایی کارکرد حیاتی سکونت انسانی در ایفای نقش های اساسی وی می باشد. در شهر اصفهان نیز با توجه به مهاجرپذیر بودن این شهر و مسائلی نظیر رشد حاشیه نشینی، پدیده اسکان غیررسمی و کمبود مسکن برای اقشار کم درآمد، وضعیت مسکن و شاخص های مربوط به آن از مسائل قابل توجه است. این پژوهش به دنبال واکاوی چگونگی تغییرات شاخص های کمی و کیفی مسکن در اصفهان در آینده است. روش این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است. در گام نخست، شاخص های کمی و کیفی مسکن استخراج گشته و جهت شناسایی و تعیین شاخص های پیشران (استراتژیک) وارد نرم افزار میک مک شده است. در این مرحله با کمک تکمیل پرسشنامه توسط 40 نفر از متخصصین در زمینه مسکن و آینده پژوهی، امتیازهای تاثیرگذاری بین 0 تا 3 برای ایجاد ماتریس اثرات متقابل در این نرم افزار گردآوری شده است. در ادامه شاخص های پیشران (استراتژیک) وارد نرم افزار سناریو ویزارد شده است. این نرم افزار با بهره جستن از ماتریس متعادل متوازن و با کمک نتایج تکمیل پرسشنامه توسط پانل تشکیل شده در مرحله قبل، به تشکیل ماتریس تحلیل اثرات متقابل چگونگی روندهای تغییر این شاخص ها-استفاده از طیف (3+ تا 3-)-پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد از بین 9 متغییر کمی و کیفی قابل آینده پژوهی مسکن، 3 شاخص «زیربنا»، «تراکم خانوار در واحد مسکونی» و «تراکم نفر در واحد مسکونی» به عنوان متغیرهای پیشران وضعیت مسکن در آینده استخراج شده است. همچنین دو سناریو محتمل آینده مسکن در کلان شهر اصفهان برای سه متغیر مذکور به ترتیب: سناریو اول: هرسه متغییر کاهش یابند؛ و سناریو دوم: هر سه تغییر ثابت بمانند.

آمار یکساله:  

بازدید 583

دانلود 276
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  359
 • دانلود: 

  113
چکیده: 

در این مقاله، کمانش صفحات دایره ای FGM دوطرفه تحت فشار یکنواخت شعاعی مورد مطالعه قرار گرفته است. خواص مواد تابعی دوطرفه نسبت به سطح میانی صفحه متقارن و طبق قانون توانی در راستای ضخامت تغییر می کند، بطوریکه سطح میانی صفحه دایره ای فلز خالص و طرفین صفحه، سرامیک خالص در نظر گرفته شده است. شرایط مرزی به دو صورت تکیه گاه ساده و گیردار در نظر گرفته شده است. با بکارگیری روش انرژی معادلات غیرخطی تعادل استخراج و معادلات پایداری توسط روش تعادل در مجاورت برای تعیین فشار بحرانی کمانش مورد استفاده قرار گرفته و یک حل بسته برای آن بدست آمده است. اثر عوامل مختلف، شامل نرخ تغییرات ضخامت به شعاع ورق، شاخص کسر حجمی تغییرات درصد مواد مورد بررسی قرار گرفته است. بر طبق نتایج فشار بحرانی کمانش درصفحات دایره ای FGM با افزایش نسبت ضخامت به شعاع ورق افزایش و با افزایش شاخص کسر حجمی n، بطور پیوسته کاهش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 359

دانلود 113