مشخصات همایش/اطلاعات دوره

کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق | سال:1401 | دوره:0 | شماره:6

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  6
تعامل: 
 • بازدید: 

  2
 • دانلود: 

  1
کلیدواژه: 
چکیده: 

چالش های عمده ای که متخصصان حسابداری در همه گیری کووید-19 با آن مواجه هستند، حجم کاری بیشتر، استرس بیشتر، افزایش ایمیل ها و جلسات، ارتباط نقطه کور با مشتریان، جدا شدن از اعضای تیم است. با توجه به اینکه فنآوری اطلاعات تسهیل کننده دورکاری کارمندان است، لذا نیاز است تا تأثیر فناوری اطلاعات در سیستم اطلاعات حسابداری بررسی گردد. هدف این تحقیق بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر سیستم اطلاعات حسابداری در شرکت ها و سنجش نقش فناوری اطلاعات در ارتقای کیفیت و عملکرد معاملات حسابداری است. مرور مطالعات گذشته نشان داد که افزایش توسعه این فناوری ها برای تقویت سیستم اطلاعات حسابداری و کاهش خطاهای این سیستم از اثرات بکارگیری فناوری اطلاعات در حسابداری است. کاربرد کارآمد فن آوری های اطلاعاتی به طور مؤثری به جریان اطلاعات کمک کرد، که اتخاذ تصمیمات مدیریتی را تسهیل کرد و توانایی شرکت را برای دستیابی به اهداف استراتژیک و تجاری بهبود بخشید. استفاده از مکانیسم-های فناوری اطلاعات در سیستم اطلاعات حسابداری به کاهش خطاهای ناخواسته کمک کرد و در نتیجه به توسعه حرفه حسابرسی کمک کرد. ساده سازی رویه های حسابداری و در عین حال افزایش کارایی و اثربخشی آن ها به دلیل استفاده از فناوری اطلاعات، فرصت های بیشتری را برای شرکت ها به منظور گسترش معاملات تجاری خود و افزایش اعتماد عمومی به آن ها ایجاد کرده است. متناسب با پیشرفت تکنو لوژی می بایست امنیت بکارگیری فناوری اطلاعات بر سیستم اطلاعات حسابداری را ارتقاء داد. شرکت ها با توسعه منابع انسانی و آموزش حسابداران برای نرم افزارهای مهم حسابداری می توانند به بهره وری بهینه از بکار گیری فناوری اطلاعات بر سیستم اطلاعات حسابداری دست یابند.

آمار یکساله:  

بازدید 2

دانلود 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  6
تعامل: 
 • بازدید: 

  2
 • دانلود: 

  1
چکیده: 

قیمت سهام یک شرکت نشان دهنده ارزش درآمد های آتی آن است و این امر علت علاقه مندی سرمایه گذاران به صورت سود و زیان شرکت ها را توضیح می دهد. سرمایه گذاران در تلاش هستند با استفاده از اطلاعات صورت های مالی، بازار سهام شرکت را پیش بینی نمایند. از این رو، هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری بر بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی می باشد. برای جمع آوری داده های آن از صورت های مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اطلاعات حسابداری موجب کاهش نوسانات بازار سهام شرکت ها می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 2

دانلود 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  6
تعامل: 
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  1
کلیدواژه: 
چکیده: 

موقعیت جغرافیایی بسیار مناسب جمهوری اسلامی ایران، مزایای ترانزیتی قابل توجهی را برای کشور به ارمغان آورده، به-طوری که بهره برداری از آن از طریق گسترش مناسب زیرساختی و نرم افزاری شبکه حمل و نقل با هدف ایجاد ارتباط مطمئن و کارآمد، افزایش درآمدهای ارزی و ارتقای موقعیت استراتژیک در منطقه را به دنبال خواهد داشت. بندر آستارا اولین شهر جمهوری اسلامی ایران است که با توجه به دارا بودن سه حالت حمل و نقل ریلی، دریایی و خاکی پتانسیل های بسیار بالای در زمینه لجستیک بین المللی و زنجیره تامین داراست. همچنین همسایگی با کشورهای اروپایی و تازه استقلال یافته شوروی سابق و گذر کریدور بین المللی شمال-جنوب از این شهرستان، آستارا را نسبت به سایر مرزها و بندرهای ایران متمایز کرده است. در این پژوهش، موقعیت منحصر به فرد و استراتژیک بندر آستارا مورد بررسی قرار گرفت، نتایج حاصل نشان داد زیرساخت های موجود در این بندر مرزی، پاسخگوی ترافیک. تجاری و ترافیک ترانزیت این شهرستان نیست و باید برای بهره برداری مناسب از این موقعیت استراتژیک شهرستان مرزی بندر آستارا زیر ساخت های مناسبی احداث شود. با استفاده از شیوه حمل و نقل چند وجهی، می توان مزایای بسیار زیادی در مقایسه با روش های حمل و نقل تک وجهی در این منطقه ایجاد کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  6
تعامل: 
 • بازدید: 

  3
 • دانلود: 

  2
چکیده: 

ارتباط بین کمیته حسابرسی و حسابرس مستقل پیچیده است، و از درخواست خدمات حسابرسی توسط صاحبکار و از سوی دیگر فراهم کردن این خدمات توسط حسابرسان مستقل نشأت می گیرد بنابراین هدف این تحقیق اثر تعدیل کننده کیفیت اطلاعات حسابدرای بر رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی می باشد با توجه به هدف تحقیق، تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری با استفاده از یک نمونه 113 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهزان طی بازه زمانی 1394 تا 1398 است. آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از روش رگرسیون خطی صورت گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد که از بین ویژگی های کمیته حسابرسی (اندازه، استقلال، تخصص ) فقط بین اندازه کمیته حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی رابطه معنا داری یافت نشد و بررسی تاثیر تعدیل کننده کیفیت اطلاعات حسابداری بر رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی نشان داد که کیفیت اطلاعات حسابداری تنها بر رابطه ای اندازه کمیته حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی اثر معنا داری ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 3

دانلود 2
نویسنده: 

جعفری فریبرز

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  6
تعامل: 
 • بازدید: 

  5
 • دانلود: 

  4
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این تحقیق به بررسی جرم انگاری جرایم مانع در سیاست کیفری ایران پرداختیم. جرایم مانع به جرایمی گفته می شود که گر چه قبح ذاتی موجب جرم انگاری را ندارند و لکن برای پیشگیری از تحقق یک جرم با قبح ذاتی یا یک حادثه نابهنگام، توسط قانونگذار جرم انگاری می شوند. در حقوق ایران این سری جرایم در موارد متعددی از قبیل تهیه و ساخت کلید با وسایل ارتکاب جرم، تهیه و حمل سلاح غیر مجاز، ولگردی و نبستن کمربند ایمنی در وسایل نقلیه جرم انگاری شده اند. از حیث جرم شناختی جرایم مانع برای پیشگیری از جرایم مهم و ایجاد امنیت در جامعه و مقابله با حوادث مهم جرم انگاری می شوند و این جرم انگاری آثار قابل توجهی را هم داشته است. برای نمونه از زمان جرم انگاری نسبت به کمربند ایمنی در اتومبیل ها آمار فوتی های ناشی از تصادفات در ایران کاهش عمومی داشته است در عین حال در موارد خاص جرم انگاری جرایم مانع موفقیت آمیز نبوده است مثل جرم انگاری به کار گیری آنتن های ماهواره ای، از حیث حقوقی نیز برای هر یک از این جرایم غیر قانونی خام و عنصر مادی خاص خود و عنصر معنوی خاص خود را دارند، از طرف دیگر جرایم مانع از حیث حقوقی جرایمی می باشند که نیازی به تحقق نتیجه ندارد. لذا این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی درصدد است تا جرم انگاری جرایم مانع در سیاست کیفری ایران را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 5

دانلود 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  6
تعامل: 
 • بازدید: 

  6
 • دانلود: 

  5
کلیدواژه: 
چکیده: 

رتبه بندی یکی از راهکارها و شیوه های ارزیابی عملکرد سازمانها می باشد. لذا با توجه به ارتباط مستقیم مابین معلمان و کارشناسی های امور اداری در ادارات آموزش و پرورش و تاثیر عملکرد خوب و موثر این حوزه بر احقاق حقوق معلمان، در این مقاله بر آن شدیم که روشی برای رتبه بندی و ارزیابی حوزه های امور اداری ادارات 41 ناحیه و منطقه ادارات آموزش و پرورش استان اصفهان با استفاده از نشانگرها و ملاک های عامل های پنج گانه استخدام، حقوق و مزایا، نقل و انتقالات، تشکیلات و بازنشستگی، ارائه نماییم. بدیهی است با توجه به وجود پنج معیار متفاوت فوق، این معیارها با هم قابل مقایسه نمی باشد. بنابراین باید از مدلی که امکان انتخاب گزینه ای که بیشترین مزیت را برای تمامی معیارها ارائه کند و امکان اعمال تفاوت های مذکور در نتیجه گیری را داشته باشد، استفاده نمود که این ویژگی در مدل هایی استخراج شده از روش تصمیم گیری چند معیاره(MCDM) وجود دارد که در این پژوهش از دو مدل SAW و TOPSIS استفاده نمودیم. در ابتدای پژوهش امتیازات حاصل از ارزیابی شاخص های پنجگانه مذکور با استفاده از نظرات کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان برای 41 منطقه و ناحیه دریافت شد و سپس با استفاده از روش SAW (که یک روش از مدل های تصمیم گیری چند شاخصه بوده که از نوع جبرانی به حساب می آید و در آن می توان از متغیرهای کمی یا کیفی براساس نظرات فردی یا گروهی استفاده نمود) و پس از آن با استفاده از روش TOPSIS (که این روش از روش های زیر گروه سازشی از مدل جبرانی بوده و در آن، گزینه ای ارجح خواهد بود که نزدیک ترین گزینه به راه حل ایده آل باشد. ) رتبه بندی این 41 ناحیه و منطقه انجام شد و نتایج بیانگر این موضوع است که همانگونه که انتظار می رفت نواحی و مناطقی که امتیاز بالاتری را در ارزیابی عملکردی خود، توسط کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان را داشته اند، دارای رتبه بهتری در نتایج حاصله می باشند و همچنین با مقایسه نتایج حاصله در دو روش فوق، حدود 88 درصد همخوانی در نتایج، وجود داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 6

دانلود 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  6
تعامل: 
 • بازدید: 

  2
 • دانلود: 

  1
کلیدواژه: 
چکیده: 

این مقاله با هدف بررسی شناسایی و رتبه بندی ابعاد و مؤلفه های نظام راهبری و حاکمیت شرکتی انجام شده است که از دیدگاه هدف، کاربردی و به لحاظ روش، کیفی و کمی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه خبرگان فعال در بخش کسب و کار بوده که شامل کارآفرینان و مدیران و کارشناسان مرتبط با این حوزه می باشند. پس از مصاحبه با 20 نفر از خبرگان به اشباع نظری رسیدیم. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه باز و مصاحبه می باشد. در این تحقیق در بخش شناسایی عوامل اثر گذار بر نظام راهبری شرکتی در کسب و کار از روش دلفی استفاده شده است. همچنین به منظور رتبه بندی عوامل شناسایی شده از تکنیکAHP با استفاده از روش پرسشنامه مقایسات زوجی طیف لیکرت در قالب نرم افزار EXPERT CHOICE استفاده گردید. نتایج تحلیل ها نشان داد حاکمیت شرکتی شامل سه متغیر ساختاری، محیطی و رفتاری هستند که بعد رفتاری شامل دو مولفه ویژگی های شخصی و مهارت های بین فردی، بعد محیطی شامل چهار مولفه کارکنان، هیئت مدیره، سهامداران و مشتریان و بعد ساختاری شامل پنج مولفه فرهنگ سازی سازمانی، شفافیت، مشارکت و کار تیمی، ارزشهای سازمانی و هنجارسازمانی می باشند. در مجموع تعداد 11 مولفه شناسایی شدند. پس از رتبه بندی عوامل، مشخص شد که مولفه فرهنگ سازی سازمانی تاثیر گذارترین مولفه بر نظام راهبری شرکتی بوده و مولفه های بعدی عبارت است از: شفافیت، مشارکت و کار تیمی، ارزش سازمانی، هنجار سازمانی، کارکنان، هیات مدیره، مشخصات فردی، سهامداران، مهارتهای فردی و در آخر مولفه مشتریان می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 2

دانلود 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  6
تعامل: 
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  1
کلیدواژه: 
چکیده: 

سازمان ها همواره در جهت اهداف از پیش تعیین شده در حرکت بوده و فعالیت های آنها به منظور رسیدن به همان هدف است، هرگاه نظام صحیح و مناسبی برای ارزیابی شایستگی و لیاقت کارکنان طراحی و به درستی اجرا شود، نه تنها عامل مؤثری برای دستیابی به اهداف سازمان است، بلکه در تأمین اهداف و منافع واقعی کارکنان نیز نقشی بسزا خواهد داشت. ما در این پژوهش الگوبرداری یا بنچ مارکینگ را به عنوان راهکاری موثر در ارزیابی صحیح و بهبود عملکرد مطرح می نماییم. این پژوهش با هدف بررسی اثر بنچ مارکینگ بر ارزیابی عملکرد کارکنان و در نتیجه بهبود عملکرد سازمان ها انجام شده است. این پژوهش از نوع علمی توصیفی است.

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  6
تعامل: 
 • بازدید: 

  3
 • دانلود: 

  2
کلیدواژه: 
چکیده: 

در نظام های سیاسی مبتنی بر نظریه تفکیک قوا دو وظیفه ی قانونگذاری و اجرا از کارکردهای اصلی قوه ی مقننه و مجریه است. مقررات گذاری از ملحقات اجرا محسوب می شود که در قانون اساسی بسیاری از کشورها مانند ایران و فرانسه بر عهده دولت گذاشته شده است. از این صلاحیت با عنوان «صلاحیت مقررات گذاری» یا «صلاحیت نظامنامه ای» یاد می شود و قواعد لازم الاجرایی را که مقامات ذی صلاح قوه مجریه در قالب های مختلفی همانند آیین نامه، بخشنامه، دستور العمل و. . . تصویب کرده اند، در بر می گیرد. هدف این مقاله بررسی قلمرو این صلاحیت در کشورهای ایران و فرانسه و انواع مقررات و سلسله مراتب میان آن هاست. در خصوص رابطه ی صلاحیت مقررات گذاری با نظریه تفکیک قوا نیز عده ای این صلاحیت را تقنینی یا شبه تقنینی قلمداد می کنند و آن را مغایر با اصول تفکیک قوا می دانند؛ ولی مقررات گذاری خواه با معیار شکلی (مرجع وضع مقررات) خواه با معیار ماهوی (محتوای مقررات) دارای ماهیت اجرایی است و در نظر گرفتن صلاحیت مقررات گذاری برای قوه مجریه کاملا مطابق با نظریه تفکیک قوا و در راستای آن است. در دو کشور ایران و فرانسه که هر دو دارای نظام نیمه پارلمانی هستند، دو رویکرد متفاوت نسبت به این صلاحیت قوه مجریه وجود دارد؛ در ایران برتری مقررات گذاری با مجلس است و اصل بر صلاحیت مجلس بوده و صلاحیت قوه مجریه محدود به موارد مشخصی شده است اما در فرانسه موارد صلاحیت مجلس به صورت حصری احصا شده است و مقررات گذاری راجع به مابقی موضوعات در صلاحیت قوه مجریه است. در کشور فرانسه نیز مانند ایران مقررات انواع مختلفی دارند که این مقررات نیز درون خود دارای سلسله مراتب و رتبه بندی هستند برای مثال در فرانسه انواع مختلف مقررات به ترتیب سلسله مراتبی عبارتند از: اردونانس، احکام شورای وزیران، احکام شورای دولتی، احکام نخست وزیر، دستورات وزیر یا بین وزارتی، دستورات مقامات استانی و سایر تصمیمات اداری مانند بخشنامه و دستورالعمل.

آمار یکساله:  

بازدید 3

دانلود 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  6
تعامل: 
 • بازدید: 

  1
 • دانلود: 

  2
کلیدواژه: 
چکیده: 

علیرغم فضایی که در اغلب دانشگاه های ما وجود دارد گاهی نمونه هایی رفتاری خاصی از دانشجویان سر می زند که بیشتر در زندگی جمعی خوابگاهی آنان رواج دارد. برخی سرگرمی های اوقات فراغت رایج در مجموعه های خوابگاهی دانشگاه های مختلف کشور بخصوص در دوره های کاردانی یا کارشناسی که دانشجویان هنوز با روح تلاش های هدفمند علمی و پژوهشی دروه های کارشناسی ارشد و دکترا آشنا نشده اند، عبارتند از شطرنج، پاسور بازی، تخته نرد، تماشای فیلم های سینمایی جدید تولید شده در هر سال و برخی فعالیت های دیگر که با اهداف اصلی فعالیت های دانشگاهی و حتی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در تضاد است. در این پژوهش با روش کتابخانه ای و با کمک منابع موجود و مقالات پژوهشی و رساله های علمای عظام یا وبگاه های رسمی ایشان با رویکرد مرور سیستماتیک اطلاعات با جستجوی برخی کلید واژه ها نظیر، شطرنج، پاسور، تخته نرد، اوقات فراغت، قمار و زندگی دانشجویی جمع آوری شود و سپس مشاهده شد که اکثریت حضرات آیات عظام معتقدند که اسباب حلیت شطرنج و پاسور علیرغم تاکید برخی ازآنان بر حرام بودن ذاتی شطرنج به دلیل استفاده های ورزشی و نبود برد و باخت منجر به رد و بدل شدن مال، مشکلی برای استفاده ندارند، ولی حرمت تخته نرد مورد اتفاق مطلق ایشان بود. با توجه به نداشتن مرجع تقلید برخی دانشجویات پیشنهاد می شود با استفاده از ظرفیت های دفاتر رسمی حضرات آیات عظام نسبت به توزیع رساله های علمیه در خوابگاه های دانشجویی و جلسات گفتگوی جوان پیرامون موضوع تقلید و طراحی و تدوین برنامه های متنوع فرهنگی متناسب با نیازهای جدید دانشجویان، اقدام گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1

دانلود 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  6
تعامل: 
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  1
چکیده: 

دو واژه کارآفرین و نوآوری تقریباً در عرصه تئوری و عرصه عمل جدایی ناپذیر به نظر می رسند. بعید است که داستان کارآفرینی موفق مرور شود و نوآوری و ابتکار در محصول یا فرایند در آن داستان خودنمایی نکند. رفتار کارآفرینانه حتی اگر در بستر فعالیتی دولتی و عمومی باشد نیز در این سال ها موردنظر و تبیین اندیشمندان مدیریت قرارگرفته است. کارآفرینی اجتماعی فعالیتی است که با رویکرد کارآفرینانه به رفع نیازهای اجتماعی که غالباً از توجهات به دورمانده است می پردازد. تقریباً بر کسی پوشیده نیست که در دنیای امروز تلاش های دولتمردان به تنهایی چه ازنظر کمی و چه ازنظر اثربخشی کفاف چالش های اجتماعی را نمی دهد. کارآفرین اجتماعی کسی است که چالش های اجتماعی را شناسایی و از اصول کارآفرینی برای سازمان دهی و مدیریت جهت ایجاد تغییرات استفاده می کند و همان طور که اشاره شده نوآوری یکی از اصلی ترین ارکان کارآفرینی می باشد. در این مقاله به مرور مفاهیم و سیر تکامل کارآفرینی اجتماعی پرداخته شده است و در پایان جهت تنویر بحث نوآوری اجتماعی به اختصار بنیاد آشوکا که ده ها سال تجربه درزمینهی حمایت از نوآوری های اجتماعی دارد موردبررسی قرارگرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  6
تعامل: 
 • بازدید: 

  18
 • دانلود: 

  12
کلیدواژه: 
چکیده: 

درحال حاضر شاهد زیان ها و خساراتی به محیط زیست هستیم که ناشی از اعمال دولت است، امروزه مسئولیت مدنی برای اشخاص حقیقی حقوق خصوصی پذیرفته شده است ولی مسئولیت ناشی از اعمال دولت به مفهوم عام از مباحث تازه در حقوق به شمار می رود، حفاظت و حفظ سلامت آن و بهره برداری صحیح از آن همیشه مورد تایید ادیان و عقل بشری بوده و برخورداری از محیط زیست سالم از حقوق بنیادین بشر محسوب می شود و ایراد هرگونه خسارت بر محیط زیست لزوم جبران خسارت وارده را ایجاد می نماید که این امر برعهده مسئولیت مدنی است و اهمیت آن شاخه ای حقوق را به نام حقوق محیط زیست به وجود آورده است، وجود یک کره خالی مشترک بین مردم جهان، علایق مشترکی را برای انسان ها به وجود می آورد که می باید هر روز به هماهنگی بیشتر در این زمینه نایل آینده یکی از آن هماهنگی ها، هم آوایی در مبنای مسئولیت مدنی زیست محیطی است و در این مقاله سعی کرده ایم به مبانی و مفاهیم و مسئولیت مدنی دولت در ایجاد زیان های زیست محیطی بر محیط زیست را بررسی و تبین نمائیم، زیان دیدگان از این خسارات کل جامعه هستند پس زیان دیدگان می توانند تقاضای جبران خسارات وارده را از دولت و عاملان زیان بخواهند سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان های غیر دولتی حمایت از محیط زیست و اشخاص خصوصی و. . . می توانند از طرف محیط زیست زیان دیده اقامه دعوا کنند. در روش اجرای این پژوهش علمی همان طور که گفته شد ابتدا مفاهیم و مبانی اولیه آن را بررسی و با ورود به حوزه حقوق محیط زیست بعنوان شاخه ای از علم حقوق که میتواند سدی بر راه زیان های زیست محیطی باشد و به نتیجه ای برسیم که ضمن انتخاب مبنایی صحیح برای مسئول دانستن دولت در زیان های زیست محیطی، مراجع رسیدگی کننده را نیز مورد بررسی قرار دهیم.

آمار یکساله:  

بازدید 18

دانلود 12
نویسنده: 

حسینی میرابراهیم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  6
تعامل: 
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  1
کلیدواژه: 
چکیده: 

شرایط اقتصادی به وجود آمده در ایران در دوره شیوع ویروس کرونا در دو اقدام مهم دولت موجب آرامش اقتصادی نسبی در جامعه شد ابتدا دولت با آزاد سازی سهام عدالت در این شرایط بحرانی چنین ثابت نمود که این سهام در واقع نوعی سرمایه گذاری برای روزهای بحرانی در کشور است؛ وجود این سرمایه ی تقریبا مناسب، باعث آرامش کاذب نسبی در جامعه شد. از سوی دیگر وام های بلند مدت با سود کم از طریق سامانه یارانه های ماهانه هم برای اقشار کم در آمد کمک دیگری بود تا ضعف ها و خلاهای اقتصادی این بحران جبران شود. از سوی دیگر شکل گیری زمینه تولید کالاهای بهداشتی در کشور موجب امنیت اقتصادی نسبی شد. در بسیاری از شهرها و شهرستان ها مساجد مکان مناسبی برای تولید و عرضه محصولات بهداشتی بود. ویروس کرونا بسیاری از ظرفیت های پنهان نیروی انسانی در زمینه کالاهای پزشکی و سایر کالاها را مشخص و معین نمود. مبحث دیگر اینکه دولت با معرفی بورس و تبلیغ سامانه های بورسی در واقع سرمایه-های راکد را وارد بازار سرمایه کرد تا هم بتواند مشکلات اقتصادی زمان تحریم و زمان کرونا را توامان حل سازد و هم از نظر رفاهی جامعه را در حالت آرامش نگه دارد. در دوره شیوع کرونا بازارهای مالی در جهان سقوط کرد؛ قیمت نفت به کمترین نرخ خود در هفده سال گذشته رسید و سرمایه-گذاران نگران از این سیاهی بی انتها، شروع به فروش سهام های خود کردند. کشورهای ثروتمند جهان با تزریق پول، کاهش نرخ سود بانکی سیاست های کرونایی خود را پیش بردند. دولت آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان وعده داد هزار میلیارد دلار به اقتصاد کشورش تزریق کند. همچنین بانک مرکزی آمریکا در اقدامی ناگهانی نرخ سود بانکی را نیم درصد کاهش داد و در ادامه هم با کاهش مجدد آن این نرخ را به صفر رساند. وزیر دارایی بریتانیا برای حمایت از کسب و کارهای کوچک و بزرگ وام تصمین شده دولتی معادل 400 میلیارد دلار معرفی کرد. در فرانسه دولت وعده تزریق 50 میلیارد را داد. بانک مرکزی ژاپن نیز طرح وام بدون سود (صفر درصد)را یک سال تمدید کرد. دوره ی شیوع ویروس کرونا دردو مسئله خلاصه شد؛ ابتدا الزام احترام نوع بشر به طبیعت و دیگری سیاست خارجی کشورها که تا چه میزان می تواند در دوره بحران چتر حمایتی برای شهروندان شود، مسئله ای که در ایران به نظر رسید به دلیل مسئله ی تحریم ها شهروندان را در وضعیت سختی قرار داد. مجموعه رویدادهای عصر کرونا به گونه ای بود که این الزام را که بشر باید در رفتار خود با طبیعت تجدید نظر نماید بیش از هر زمان دیگری به چشم آورد.

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  6
تعامل: 
 • بازدید: 

  9
 • دانلود: 

  9
کلیدواژه: 
چکیده: 

نکاح، مهمترین قراردادی است که یک شخص در دوران عمر خود آن را منعقد می کند. انعقاد این قرارداد به دلیل ویژگی شخصی زن و همچنین نقشی که او در عقد نکاح و زندگی مشترک و خانواده ایفا می کند؛ مهمتر است. امروزه در غرب رایج است که زن و مردی بدون ازدواج، همچون زن و شوهر با یکدیگر زندگی می کنند. اگرچه این پدیده از مختصات جوامع غربی است، ولی گاه به نحوی جوانان کشور ما نیز مورد ابتلا واقع می شوند. در این میان برخی ازدواج سفید را همان ازدواج معاطاتی می دانند. نکاح معاطاتی در فقه و حقوق در معانی مختلفی آمده است. یکی از معنای رایج آن عدم اجرای صیغه ایجاب و قبول است. نکاح معاطاتی آن است که با قصد انشاء زوجیت شرعی، به واسطة فعلی که عرفاً دلالت بر نکاح کند، انشاء عقد شود. ازدواج سفید و نکاح معاطاتی در برخی موارد با زنا و روابط نامشروع مساوی است. به دلیل آن که در زنا مقاربت بدون قصد انشا و زوجیت شرعی است. ازدواج سفید نوعی از ازدواج است که در نهادهای دولتی مربوطه یا سازمان های مربوطه به ثبت نمی رسد. مسئله مهم در این ازدواج جرایم ارتکابی بارداری های ناخواسته، فرزندان نامشروع، سقط جنین و… . است. با توجه به دلایل فقهی و حقوق باید قائل به بطلان این ازدواج بود. این پژوهش به صورت مطالعه کتابخانه ای و به روش توصیفی-تحلیلی قصد آن دارد که ازدواج سفید را از منظر حقوق موضوعه ایران مورد بررسی قرار دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 9

دانلود 9
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  6
تعامل: 
 • بازدید: 

  8
 • دانلود: 

  9
کلیدواژه: 
چکیده: 

با عنایت به تلاش استکبار برای جدا سازی دین از سیاست و باوراندن آن به مسئولان و مردم کشورهای اسلامی ضرورت پرداختن به این موضوع را بیش از پیش نمایان می سازد لذا در این مقاله در عرصه بین الملل نگاه و تحلیل برخی بیگانگان در خصوص دین و سیاست و همچنین نظرات مربوط به رابطه دین و حکومت و عدم تفکیک پذیری این دو بر اساس فقه و حقوق اسلامی و براساس دلایل عقلی و نقلی مبتنی بر آیات و روایات؛ فرهنگ و صاحب نظران ملی مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است؛ سپس سازگاری دین و حکومت با رویکرد رهبری دینی و مشارکت سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 8

دانلود 9
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  6
تعامل: 
 • بازدید: 

  6
 • دانلود: 

  5
کلیدواژه: 
چکیده: 

با توسعه بازارهای سرمایه، نقش معیارهای ارزیابی عملکرد در انعکاس عملکرد شرکت ها از طریق محتوای اطلاعاتی موجودشان پررنگ تر شده است. یکی ازروش هایی که گاهی اوقات برای آرایش اطلاع رسانی وضعیت مطلوب شرکت ها مورد استفاده قرارمی گیرد، مدیریت سود می باشد. آگاهی از چگونگی رفتار هزینه ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت و یا سطح فروش، از اطلاعات مهم برای تصمیم گیری مدیران در خصوص برنامه ریزی و بودجه بندی، قیمت گذاری محصولات، تعیین نقطه سربه سر و سایر موارد مهم مدیریتی است. هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل گری چسبندگی هزینه ها در تاثیر مدیریت سود واقعی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران از سال 1391 تا 1398 هستند که با روش حذف سامانمند درنهایت تعداد 120 شرکت موردبررسی قرار گرفت. فرضیه های پژوهش از طریق رگرسیون به روش حداقل مربعات تعمیم یافته مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج به دست آمده مدیریت سود واقعی بر عملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر منفی دارد. همچنین چسبندگی هزینه ها در تاثیر مدیریت سود واقعی بر عملکرد شرکت ها نقش تعدیل گری مثبت دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 6

دانلود 5

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID