مشخصات همایش/اطلاعات دوره

کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی | سال:1401 | دوره:0 | شماره:3

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

دهقانی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  4
 • دانلود: 

  6
چکیده: 

حمایت سازمانی ادراک شده و تعهد سازمانی از جمله مفاهیم پر استناد در مدیریت منابع انسانی است که بکارگیری آن در استراتژی های سازمانی بسیار توصیه شده است. این تحقیق به بررسی روابط میان حمایت سازمانی ادراک شده، تعهد سازمانی و تاثیر آن بر کیفیت خدمات در بخش امور مشترکین یک اپراتور تلفن همراه می پردازد. تحقیق از نوع کمی، توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را دو دسته تشکیل می دهند، کارکنان و مشتریان، نمونه آماری کارکنان شامل تمامی کارکنان و مدیران واحد بازاریابی و فروش شرکت تالیا می باشد و به 3 برابری تعداد نمونه اول، نمونه مشتریان به صورت تصادفی و در دسترس و با توزیع پرسشنامه آنلاین ارسال شد. تحلیل ها با نرم افزار اسمارت پی. ال. اس انجام شد. نتایج نشان داد که حمایت سازمانی بر تعهد سازمانی و کیفیت خدمات تاثیر دارد. همچنین تعهد سازمانی بر کیفیت خدمات تاثیر دارد، نقش میانجی تعهد سازمانی باعث شد که به این نتیجه برسیم حمایت سازمانی ادراک شده به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر کیفیت خدمات امور مشترکین اثرگذار است. با توجه به اینکه در عصر سلطه خدمات قرار داریم، پیشنهاد می شود که راهکارهایی جهت افزایش تعهد سازمانی کارکنان بخش امور مشترکین تدوین و اجرا شود. همچنین، برنامه هایی حمایتی در نظر گرفته شود نظیر بازخورد سازنده، جو دوستانه و سالم و کمک های مالی و معنوی مطابق با نیاز کارکنان در شرایط خاص زندگی، به منظور افزایش درک کارکنان نسبت به حمایتی سازمان.

آمار یکساله:  

بازدید 4

دانلود 6
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  1
 • دانلود: 

  2
کلیدواژه: 
چکیده: 

غایت مند به کسی می گویند که صاحب غایت است، یعنی صاحب غرض و هدف باشد. غایت مندی افعال الهی، یعنی صاحب غایت و غرض بودن افعال الهی. غایت مندی افعال الهی یکی از شاخه های معنای اخص حکمت است و در بحث صفات الهی قرار می گیرد. این تحقیق به روش کتابخانه ای و از نوع توصیفی می باشد. موضوعی که در این پژوهش مطرح می شود این است که آیا خداوند برای فعل خودش غایت و هدفی دارد؟ در پاسخ به این سؤال دو دیدگاه وجود دارد، نظریه اشاعره و نظریه مکتب معتزله. اشاعره معتقد هستند که افعال خداوند غایت مند نیست، زیرا اگر خداوند فعلی را برای غرضی انجام بدهد، این نشانه ای از نقص در وجود او خواهد بود. آن ها تصور کرده اند که اگر فعل خداوند دارای غایت باشد آن غایت خداوند را مجبور به آن کار می کند. به عقیده آن ها نباید یک مفهوم خارجی کار خداوند را جهت دهد، بلکه ملاک خودکار خداوند است و هر کاری که او انجام دهد غایت مند و حسن است؛ اما معتزله معتقدند که افعال خداوند باید غایت مند باشد، چون اگر چنین نباشد افعال او باطل و بیهوده خواهد بود و خداوند صریحاً در قرآن بیان کرده که کار عبث انجام نمی دهد. هدف از انجام این تحقیق بررسی دیدگاه اشاعره و معتزله درباره غرض افعال الهی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1

دانلود 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  1
 • دانلود: 

  1
کلیدواژه: 
چکیده: 

از مباحث مهم در سیره امام علی(ع)، دشمن شناسی است. این بحث، هم از جهت دشمن شناسی و هم شیوه درست برخورد با دشمن را می آموزاند. امام علی(ع) با دشمنانی مواجه بود که پیامبر(ص)با این نوع دشمن مواجه نبود. اما طبق نهج البلاغه امام علی(ع) با کسانی رو به رو بود که سابقه درخشانی در خدمت به اسلام داشتند! اهل عبادت و قرآن و شب زنده داری بودند; با این همه از روح مکتب بی خبر بوده و همین امور، زمینه ساز مقابله آنان با حکومت عدالت گستر مولا علی(ع)شد. امام علی(ع) در حقیقت با نفاق پنهان مواجه بود و پرواضح است که برخورد با این دشمن به مراتب سخت تر از برخورد با کفر آشکاراست. این تحقیق، از روش آمیزه ای و به کمک اسناد نوشتاری و سامانه های رایانه ای و نرم افزارهای علمی و روش داده پردازی توصیفی و تحلیلی بهره برده است و در این مقاله بحثی پیرامون دشمن شناسی با محوریت نهج البلاغه تقدیم می داریم. بنابر اهمیت دشمن شناسی، در این تحقیق نیاز دانسته شد تا به بررسی راهکارهای دشمن شناسی با محوریت نهج البلاغه پرداخته شود که در نهایت با جمع بندی مطالب ذکر شده در قسمت نتیجه گیری، دشمن شناسی با محوریت نهج البلاغه مطرح شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1

دانلود 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  2
 • دانلود: 

  2
کلیدواژه: 
چکیده: 

انسان در خلال زندگی روزمره لحظه به لحظه با استرس و فشارهای گوناگون مواجه می شود که تدریجا قوای روحی و جسمی وی را کاسته و زمینه را برای بیماریهای خطرناک روانی و جسمی فراهم می سازد. برقراری ارتباط با منبع و سرچشمه هستی و استمداد از او به ترمیم قوای روحی انسان کمک نموده و باعث تسکین بسیاری از گرفتاریها و رنجوریهای روحی-روانی می گردد، از این رو برقراری ارتباط با خدا را برای انسان همانند آب و اکسیژن ضروری دانسته اند، و نماز از جمله راه های ذکر و یاد خدا و بهترین راه حضور در محضر او و ارتباط با منشاء هستی است. نماز که سرود یکتا پرستی و زمزمه دلنشین فضیلت و پاکی و تمرین وظیفه شناسی در درگاه خداوند است صرف نظر از جنبه عبادی، دارای آثار بسیار مثبت روحی است و اقامه صحیح آن اگر همراه با حضور قلب و تفهیم باشد تاثیر به سزایی در کاستن و زدودن اضطراب و استرس روانی، هماهنگ کردی قوای روحی، استنباط خاطر، از میان بردن کبر و غرور، ایجاد انضباط، تمرکز حواس و حضور ذهن و ایجاد آرامش باطن و اطمینان قلب دارد. امروزه از روشهای مختلف، همچون آرام سازی (Relaxation)، حساسیت زدائی و. . . برای کاهش تنش و اضطراب و حتی برای درمان امراض جسمی مانند آسم و فشارخون و. . . استفاده می شود که همگی آنها در نماز وجود داشته و به بهترین وجهی از طریق آن قابل حصول است و دانشمندان علوم جدید نیز مکرراً به آثار مفید این عبادت عظیم اسلامی در بهداشت و سلامت جسمی اعتراف می نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 2

دانلود 2

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID