مشخصات همایش/اطلاعات دوره

کنگره علوم اسلامی، علوم انسانی | سال:1396 | دوره:0 | شماره:2

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  336
 • دانلود: 

  94
کلیدواژه: 
چکیده: 

جایگاه و شان عقل و استدلال های عقلانی در اثبات، تبیین، توضیح و دفاع از اعتقادات یکی از مباحث مهم و مطرح برای اندیشمندان حوزه تفکرات دینی است. اهل بیت (ع) در کنار تایید حجیت عقل به عنوان منبعی مستقل در کنار نقل، در حوزه مباحث دینی هرگز معتقد به قلمرویی مطلق برای عقل در این حوزه ها نیستند، بلکه برای عقل محدودیت هایی را در تلاش برای ادراک و فهم مسائل مربوط به اصول اعتقادی دینی قائل هستند. با توجه به اهمیت تفکر عقلانی در مورد مباحث عقلانی، دیدگاه اهل بیت (ع) در این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد. دیدگاه اهل بیت با نفی دیدگاه های افراطی و تفریطی مطرح در این رابطه، دیدگاهی میانه پیش روی ما قرار می دهد. در این تحقیق، چیستی تفکر عقلانی از نظر اهل بیت، اندیشمندان اسلامی و غربی بررسی می شود. بررسی جایگاه تفکر عقلانی از منظر اهل بیت (ع) از جمله مباحث بعدی این پژوهش می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 336

دانلود 94
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  630
 • دانلود: 

  171
کلیدواژه: 
چکیده: 

ابوحامد امام محمد غزالی طوسی (405-505 ه‍. ق)، کتاب کیمیای سعادت را که چکیده ای از کتاب بزرگ «احیاء علوم الدین» است، در آخرین سال های قرن پنجم تالیف نموده است. مقدمه کتاب در چهار عنوان: خودشناسی، خداشناسی، دنیاشناسی و آخرت شناسی است و متن کیمیای سعادت به چهار رکن تقسیم شده: عبادات، معاملات، مهلکات و منجیات.کتاب اسرارالتوحید شامل احوال و اقوال ابوسعید ابوالخیر (357-440 ه‍. ق) بوده که محمدبن منور میهنی از احفاد ابوسعید در قرن ششم تالیف کرده است. رساله قشیریه، نامه یا پیامی است که ابوالقاسم قشیری (م. 465 ه‍. ق) آن را برای صوفیان شهرهای اسلام فرستاده است.انسان ها دارای صفات مثبت و منفی هستند که در علم اخلاق تحت عنوان فضایل و رذایل از آنها یاد شده است. صفات مثبت مانند: صبر، تواضع و.... صفات منفی مانند: حسد، حرص...، که موضوع مورد نظر، حرص و طمع است. حرص، به معنای آز، آزمندی، شره. ضد قناعت است. طمع، به معنای آز، امید، آزمند گردیدن، حریص گشتن و امید داشتن.در این مقاله، به بررسی رذیله حرص در سه کتاب کیمیای سعادت، اسرارالتوحید و رساله قشیریه پرداخته شده است و آفت ها و علاج آن هم بیان شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 630

دانلود 171
نویسنده: 

اسگندری وحیده

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  65
 • دانلود: 

  292
کلیدواژه: 
چکیده: 

حقوق شهروندی یکی از ملزومات تحقق دموکراسی در هر جامعه ای می باشد. که این حقوق در چارچوب قانون اساسی شامل انواع حقوق (اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، جنسیتی و مدنی) می باشد. این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل میزان اگاهی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز خدابنده از حقوق شهروندی با استفاده از روش پیمایشی و تکنیک پرسشنامه، در نمونه ای با کاربرد روش تصادفی ساده و انتخاب 322 نفر از دانشجویان ترم 6 و بالاتر که در سال تحصیلی 95-96 مشغول به تحصیل بودند، انجام گردید. فرضیه های پژوهش عبارت بودند: 1. آگاهی دانشجویان از ابعاد مختلف حقوق شهروندی (ابعاد مدنی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، جنسیتی) متفاوت است. 2. میزان آگاهی دانشجویان از حقوق شهروندی در حد متوسطی است. که با استفاده از تحلیل های آماری پژوهش، آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، چولگی و..) و شاخص های آمار استباطی (t هتلینگ و آزمون کای اسکوئر)، فرضیه های پژوهش تایید گردید. بیشترین میزان آگاهی در میان دانشجویان مربوط به حقوق مدنی و کمترین میزان آگاهی مربوط به حقوق جنسیتی بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 65

دانلود 292
نویسنده: 

حسنی محمدحسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  246
 • دانلود: 

  473
کلیدواژه: 
چکیده: 

قانونگذار مجازات اسلامی مصوب 1392 با نوآوری های شایان توجه و شناسائی مراتب مسوولیت کیفری متناسب با گروه های سنی مختلف، پذیرش سن مسوولیت کیفری بالاتر از سن بلوغ بدون تمایز بین دختران و پسران، پیش بینی تصمیمات و تدابیر متنوع اصلاح مدار، جامعه محور و ارفاقی در جرائم تعزیری، دخالت دادن رشد جزائی در مسوولیت کیفری کامل، قبول مسوولیت کیفری نقصان یافته بویژه در جرائم موجب حد و قصاص، سیاست کیفری سنجیده ائی را همسو با فقه جزائی اسلام اتخاذ نموده است. چه آنکه در فقه جزائی نیز سن بلوغ کاشف از رشد جزائی و از جمله عناصر مسوولیت کیفری شمرده می شود و به نوبه خود دلالت بر تدریجی و مراتبی بودن مسوولیت کیفری و مبسوط الید بودن حکومت اسلامی در تعیین سن مسوولیت کیفری تام و نوع پاسخ ها در آن سن و ماقبل آن، جز در مواردی که شارع صریحا منع نموده باشد، دارد. مع الوصف برخی ایرادها و نارسائی های قانونی نظیر پیش بینی حداقل های سنی چند گانه مسوولیت کیفری، عدم امکان اتخاذ تدابیر تامینی و تربیتی نسبت به اطفال ممیز کمتر از نه سال شمسی، بازنگری و اصلاح قانون مجازات اسلامی در این موارد را ضروری می سازد. ایده آن است که تعیین سن واحد پانزده سال شمسی همچون اماره رشد جزائی علاوه بر تعزیرات، در جرائم موجب حد و قصاص نیز به عنوان مبدا اهلیت جزائی مغایرتی با شرع اسلام ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 246

دانلود 473
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  113
 • دانلود: 

  402
کلیدواژه: 
چکیده: 

پولشویی پدیده ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته وفراملی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه میباشد که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می کنند، ارتکاب میابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته و پاک و مشروع جلوه داده میشوند. همچنین در این مقاله به برخی از قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی که در سال 1381 توسط هیات وزیران تصویب شده و با قید یک فوریت برای طی تشریفات قانونی به مجلس داده شده پرداخته شد. شایان ذکر است بیشتر قوانین اشاره شده در این مقاله در حوزه نظام بانکی بوده. است.

آمار یکساله:  

بازدید 113

دانلود 402
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  910
 • دانلود: 

  633
کلیدواژه: 
چکیده: 

مساله نکاح یکی از مهمترین مسائل مورد توجه و اختلاف تمام ادیان و مذاهب بوده است، و بسیار مسلم است که این امر و موارد و احکام مربوط به آن موجب اختلاف نظر و به وجود آمدن اقوال مختلف نسبت به آن می باشد. در مساله نکاح آنچه بیشتر اختلاف برانگیز است، موضوع دخالت یا عدم دخالت اولیاء در این مسله مهم (ازدواج) می باشد. با توجه به اینکه سرنوشت گذشتگان در شکل گیری مساله نکاح و روند آن تاثیر بسزایی دارد، مسلم است که عرف و گذ شته یک قوم برحقوق و قوانین جاری مملکت تاثیرگذار می باشد. در این مقاله با مراجعه به کتب فقهی امامیه و حقوقی دیدگاه و نظر آنها را در مورد موضوع که از دیرباز مورد اختلاف علمای اسلامی بوده بررسی نمودیم. هر یک از مذاهب مختلف اسلامی در موضوع اذن ولی و ولایت بر دختر با توجه به باکره بودن و یا نبودن او اقوال مختلفی ارائه نموده اند. نکته ای که اینجا قابل توجه است، در این باره روایات بسیاری از پیامبر اکرم (ص) و پیشوایان دین (ع) نقل شده که خود باعث به وجود آمدن اختلاف بین فرقه های اسلامی شده است. نکته پر اهمیت دیگر، وجود مشکلات بعد از ازدواج است که بعضی از اقوال به آن توجه کرده اند و بعضی هیچ توجه ای به آن نشان نداده اند و ندانسته اند که فرزند نابالغ در هنگام انتخاب به کاستی ها توجه نمی کند و با توجه به احساسات جوانی همه چیز را خوب می بیند و بعد از مدتی گرفتار مشکلات بعد از ازدواج می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 910

دانلود 633
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  206
 • دانلود: 

  61
کلیدواژه: 
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی گروه درمانی معنوی بر خودکارآمدی و کیفیت زندگی دختران معلول شهر اصفهان صورت گرفت.روش: پژوهش حاضر به شیوه نیمه تجربی و طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دختران مرکز آسوده ماوی که ویژه افراد با ناتوانی جسمی – حرکتی که با روش نمونه گیری تصادفی تعداد 30 نفر آنها در دو گروه (15 نفر در گروه آزمایش) و (15 نفر در گروه کنترل) قرار گرفتند. از شرکت کنندگان خواسته شد به مقیاس کیفیت زندگی (SF-26) و خودکارآمدی (GSE-10) پاسخ دهند. سپس افراد گروه آزمایش تحت مداخله معنویت درمانی به شیوه گروهی به مدت 7 جلسه هفتگی 90 دقیقه ای قرار گرفتند. در حالی که افراد گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکردند. پس از اتمام جلسات، از هر دو گروه پس آزمون (تکمیل پرسشنامه) گرفته شد.نتایج: داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS21 و آزمون آماری تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس یافته های این پژوهش می توان گفت معنویت درمانی به شیوه گروهی خودکارآمدی و کیفیت زندگی را به طور معناداری افزایش می دهد. بر این اساس پیشنهاد می شود از این شیوه درمانی به طور منظم در مراکز درمانی و آموزشی ویژه افراد با معلولیت جسمی اجرا گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 206

دانلود 61
نویسنده: 

زلقی زیبا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  160
 • دانلود: 

  326
کلیدواژه: 
چکیده: 

یکی از موضوعاتی که همواره مورد بحث و قضاوت آرا و اندیشه ها بوده مساله عقل و ایمان و رابطه بین آنهاست. هدف ما در این مقاله بررسی رابطه عقل و ایمان از نظر ملاصدرا است. یافته های بدست آمده در این تحقیق نشان از پیوند تامی است که بین معرفت عقلانی و ایمان هست. ایمانی کامل و تمام است که مبتنی بر دلیل و برهان باشد. ملاصدرا ایمان را بر عقل استوار دانسته و آن را باور قلبی می داند و عقل قوه تحلیلگر است که از مراتب و شئونات نفس می باشد و گستره آن از عقل هیولائی تا عقل مستناد است.

آمار یکساله:  

بازدید 160

دانلود 326
نویسنده: 

انصاریان نسرین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  160
 • دانلود: 

  456
کلیدواژه: 
چکیده: 

مساله معاد و چگونگی آن همواره مورد توجه محافل علمی بوده و هست ماهیت بهشت یکی از این مسائل است که طرح آن و پاسخ به شبهات آن در راستای اقناع ذهن و تقویت ایمان مسلمانان دارای اهمیت است.در این پژوهش تلاش شد با تدبر و تعمق در آیات قرآن و با تکیه بر روش تحلیل محتوائی انواع ارث بردن زمین در قرآن بیان و سپس تفسیر آیاتی که زمین را، ارث بهشتیان بیان می کند، از دیدگاه چهار مفسر نقد و بررسی شود.دست آورد این بررسی این شد که ماهیت قیامت با دنیا تفاوت جوهری دارد و عقلا امکان این که بهشت اخروی همین زمین دنیوی باشد وجود ندارد و آیاتی هم که در نگاه اول به نظر می رسد این مطلب را می رسانند از باب مجاز یا استعاره و برای تقریب به ذهن این گونه سخن گفته اند.در این رابطه اختلافی در کلام علامه در دو کتاب «انسان از آغاز تا سر انجام» و «المیزان» وجود دارد که در اولی زمین را همین کره خاکی و در دومی آن را زمین بهشتی می داند، در این تحقیق ثابت شد که این اختلاف ظاهری بوده و مبنای علامه این است که ماهیت زمین بهشتی غیر از زمین دنیوی است پس نمی شود که معتقد به ارث بردن همین کره خاکی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 160

دانلود 456
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  375
 • دانلود: 

  431
کلیدواژه: 
چکیده: 

از جمله صفاتی که خداوند در قرآن کریم به خود نسبت داده، صفات خبریه می باشد که مجال بحث و اختلاف نظرهای مبنایی و عمیق را بین متکلمان ایجاد کرده است. برخورد با این دسته از صفات، سوالات زیادی را درذهن متکلمان ایجاد کرده است. از جمله اینکه: آیا واقعا خداوند دارای این گونه از صفات هست یا نه و آیا خداوند این صفات را به طور حقیقی به خود نسبت داده یا نه و نسبت این گونه صفات به خداوند به صورت مجازی بوده است و بالاخره اینکه ما درحوزه معناشناسی، این مدل صفات را چگونه باید فهم کنیم. البته در پاسخ به چنین سوالاتی متکلمان رویکرد های متفاوتی را اتخاذ کرده و مواضع مختلفی را برگزیده اند. در این بین برخی که ظاهرگراتر بودند، قائل به تشبیه شده و گفتند: این صفات را باید حمل بر معنای ظاهری کرده و عده ای قول به تنزیه را برگزیده و گفتند که باید ساحت مقدس خدا را از این گونه صفات امکانی پاک کرد. عده ای نیز قائل به تعطیل معرفتی در این حوزه شدند و بالاخره گروهی گفتند که در حد توان عقل، می توان این صفات را فهمید. در این مختصر به بررسی دیدگاه های متکلمان با رویکرد ظاهرگرایی اهل حدیث و اشاعره و عقل گرایی معتزله و در نهایت عقل گرایی و نقل گرایی امامیه پرداخته خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 375

دانلود 431
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  238
 • دانلود: 

  279
کلیدواژه: 
چکیده: 

عبداله بن عباس پسر عموی پیامبر اکرم یکی از بزرگترین مفسران قرآن در قرن اول هجری است. اندیشمندان مسلمان وی را شخصیتی مهم در شکل گیری دانش هایی چون تاریخ فقه، نحو، لغت و تفسیر قرآن به شمار می آورند و به طور ویژه وی در تفسیر قرآن جایگاهی ممتاز دارد.در میان مکاتب تفسیری صدر اسلام، وی مکتب تفسیری مکه را به عنوان اولین مکتب تاسیس نمود که نام آورترین شاگردان او عبارت بودند از مجاهد، عکرمه، مولی ابن عباس، سعیدبن حبیر و عطاء بن سیار که در علم تفسیر منشا تاثیرات بزرگ بوده اند.ابن عباس از ترکیب لغت استشهاد به اشعار جاهلی، روایت و رای و اجتهاد خویش تفسیری را پی ریزی نمود که اساس و پایه تفسیر در کلام و الهام بخش همه مفسران بعد از خود قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 238

دانلود 279
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  421
 • دانلود: 

  69
کلیدواژه: 
چکیده: 

مساله ملاک نیازمندی پدیده ها به علت هستی بخش، یکی از مباحث بسیارمهم و با اهمیت فلسفی و کلامی است که از جنبه های اهمیت آن می توان به کاربرد آن در الهیات بالمعنی الاخص جهت حل معظل ربط حادث به قدیم اشاره کرد. در اینکه ملاک نیازمندی چیست یا در یک چیز چه ویژگی هست که آن را نیازمند چیزی دیگر یعنی علت می کند، فلاسفه و متکلمان اسلامی هر کدام به فراخور مبانی فکری خود، نظریاتی را مطرح نموده اند. متکلمان جهت نفی قدم عالم هستی، ملاک نیازمندی را حدوث زمانی و فلاسفه مشاء از آنجایی که قائل به قدم زمانی عالم هستند، ملاک نیازمندی را امکان ذاتی دانسته و میرداماد نیز بحث حدوث دهری را مطرح نمود و بالاخره صدرالمتالهین ضمن پذیرش این مباحث که حدوث و امکان هر دو دلیل نیازمندی هستند و هیچ اشکالی وجود نداردکه طبق حرف فلاسفه عالم هستی قدیم زمانی باشد، بحث امکان فقری را مطرح نمود و ملاک و مناط احتیاج و نیازمندی اشیا به علت موجده را درحیطه وجود آنها دانست نه در ماهیت که امری اعتباری و ساخته ذهن است. در این مختصر ضمن بیان آرا هر کدام به همراه دلایل ارائه شده از طرف آنها جهت اثبات مدعای خود در باب ملاک نیازمندی، در صورت لزوم به نقد برخی از این دیدگاه ها یا ادله آنها خواهیم پرداخت.

آمار یکساله:  

بازدید 421

دانلود 69
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  170
 • دانلود: 

  430
کلیدواژه: 
چکیده: 

شهروند غیر مسلمان عضوی از جامعه اسلامی است که با پذیرش پیمان ذمه، حق مشارکت فعالانه در پیشبرد اداره امور جامعه خود را داشته و از حقوق فردی، مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و قضایی بهرمند می گردد. در این راستا هر شهروند غیر مسلمان حق می یابد در جامعه اسلامی، از سوی دستگاه قضایی احساس امنیت داشته و به راحتی از حق خود دفاع نموده و آن را تحصیل نماید. برای اینکه در جامعه، عدالت قضایی برقرار شده و افراد از تعرض یکدیگر مصون بمانند، باید حقوقی به مانند حق دادخواهی، حق تساوی حقوقی افراد در برابر قانون، حق دفاع و داشتن وکیل، حق مراجعه به دادگاه صالح بدون تبعیض برای فرد فرد شهروندان به رسمیت شناخته شود. این جستار در پی آن است که عادلانه بودن نظام قضایی اسلام با تکیه بر حقوق شهروندان غیر مسلمان را مورد بررسی قرار دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 170

دانلود 430
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1324
 • دانلود: 

  2879
کلیدواژه: 
چکیده: 

حق برخورداری از وکیل، یکی از حقوقی است که در نظام دادرسی کشور ایران مورد پذیرش قرار گرفته است. اما در این نوشتار درصدد آنیم به بررسی حق متهم از برخورداری وکیل تسخیری یا تکلیف دادسرا و دادگاه به تعیین وکیل تسخیری درخصوص جرائم مهم و سنگینی که متهم از انتخاب وکیل تعیینی امتناع یا ولی یا سرپرست قانونی طفل یا مجنون از تعیین وکیل خوداری یا متهم به علت عدم تمکن مالی از تعیین وکیل برای خویش استنکاف می ورزد. در قانون آیین دادرسی کیفری ایران، قانون گذار در تبصره 2 ماده 13، تبصره 2 ماده 190، ماده 347 و تبصره آن، ماده 348 و تبصره های آن، مواد 349، 384 و 415 به صراحت به شرایط، قلمرو و مداخله وکیل تسخیری پرداخته است.

آمار یکساله:  

بازدید 1324

دانلود 2879
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  578
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

هدف از این تحقیق بررسی حدیث نشانه های مومن از امام صادق (ع) است که لذا بهمین منظور با تتبع در احادیث اهل البیت نکات مدیریتی در انتخاب مدیران را احصاء وبررسی نمودیم، روش: کتابخانه ای با تحلیل علی وصفی مبنای این جستار است، نتیجه: باید در انتخاب و انتصاب کارگزاران و مدیران جامعه اسلامی به ویژگی فردی آنان بخصوص معیارهای دینی و اسلامی و اخلاقی، مثل ایمان، تقوا، حسن سابقه واز همه مهم تر صداقت، امانت داری و تعهد همراه با تخصص و....توجه نمود. و دیگر اینکه آگاهی از مناسبات اجتماعی در روابط انسانی و داشتن روابط انسانی مناسب با همکاران یکی از شروط انتخاب مدیر اسلامی است زیرا توجه به ارباب رجوع و خدمتگزاری به مردم از اساسی ترین وظایف مدیران می باشد، همچنین باید آگاهی از مهارت های شغلی و حرفه ای و داشتن تخصص و تجربه لازم برای احراز پست های مدیریتی افراد در نظر گرفته شود. اگر در انتخاب مدیران به نحو احسن دقت شود و کسانی که از هر لحاظ شایستگی دینی و اخلاقی و ویژگی مثبت فردی را دارا هستند به منصب مدیریت برسند.

آمار یکساله:  

بازدید 578

دانلود 133
نویسنده: 

کاظمی سجاد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  184
 • دانلود: 

  231
کلیدواژه: 
چکیده: 

سیاست های ظالمانه اقتصادی و اجتماعی دولت اموی / عربی بر علیه ایرانیان، زمینه های قیام و یا پیوستن آنان به هر جنبشی را فراهم نموده بود. راوندیان از جمله فرقه های ایرانی هستند که سهم عمده ای در انقلاب عباسیان علیه بنی امیه داشته اند. در منابع ملل و نحل، فرقه ها و گروه های مختلفی تحت عنوان «راوندیه» یاد شده، که به درستی خاستگاه جغرافیایی، رهبران، و موقعیت مکانی و زمانی ظهور آنان مشخص نیست، با وجود این، در ارتباط با آرا و عقاید آنان اطلاعات بیشتر و موثق تری آمده است که البته جهت گیری های مذهبی برخی ملل و نحل نویسان اعم از شیعه و سنی در انتساب برخی عقاید به آنان را نیز نباید نادیده گرفت. اشاره به خاستگاه جغرافیایی، فرقه ها و رهبران راوندیه، و بررسی آرا و عقاید و خاستگاه اعتقادی آنان با روش تحقیق تاریخی و تکیه بر متون اصلی هدف این مقاله است. شواهد نشان می دهد اگر چه راوندیان به راوند خراسان منسوب اند، اما دسته ها و فرقه های راوندیه و بار اعتقادی آنان فراتر از راوند خراسان است و می توان رگه هایی از اندیشه های التقاطی مذاهب مختلف را در آرا و عقاید آنان جستجو کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 184

دانلود 231
نویسنده: 

سازندگی محمدتقی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  235
 • دانلود: 

  54
کلیدواژه: 
چکیده: 

دوره زندگانی امام رضا (ع) (203-148ه‍.ق) با دوره اول حکومت عباسیان (232-132ه‍.ق) مقارن بود، در این دوره، تمدن اسلامی به اوج شکوفایی خود رسید. گسترش ممالک اسلامی توام با تنوع فرهنگ ها و آداب و رسوم و نژادهای متفاوت بود که باعث رسوخ مبانی فکری فرقه ها و نحله ها و فرهنگ های دیگر در بین اندیشمندان اسلامی می شد و از سوی دیگر رویکرد خلفای بنی عباس در این عصر به ترجمه متون غیر اسلامی، وضعیت بحرانی را در حوزه دین و فرهنگ فراروی جهان اسلام قرار داده بود.بیشتر سالهای زندگی امام رضا (ع) در شهر «مدینه» (201-148ه‍.ق) و دو سال آخر عمر مبارک آن حضرت، در سرزمین «مرو» (203-201ه‍‍.ق)، مرکز موقت حکومت عباسیان، سپری شد. امام رضا (ع) بعد از شهادت پدرش، در سال 183 هجری قمری به امامت رسید. این دوران پرشکوه و جاودانه، 20 سال به طول انجامید. امام رضا (ع) در این مدت، بنا به وظایفی که برعهده داشت، برای اصلاح جامعه بر اساس آموزه های دینی و معارف الاهی تلاش می نمودند.موضع گیری های حضرت رضا (ع) در حوزه «فرهنگ» در دوره امامت (203-183ه.ق) در «مدینه» و «مرو»، حائز اهمیت بوده و با توجه به ماجرای «ولایت عهدی»و «جلسات مناظره» با علمای ادیان و فرق اسلامی، نکات فراوانی، قابل بررسی است. نوشتار حاضر با در نظر داشتن آئین ها و باورها و آداب و رسوم مسلمین در جامعه اسلامی مواضع امام رضا (ع) قبل و بعد از هجرت را مورد بررسی قرار داده است.

آمار یکساله:  

بازدید 235

دانلود 54
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  418
 • دانلود: 

  810
کلیدواژه: 
چکیده: 

بیمه که عبارت است از تضمین و تعهد جبران خسارت احتمالی، بر دارایی، یا جان کسی، در برابر مقدار معینی از مال، از معاملات عقلایی و رایج در سراسر جوامع بشری حاضر است. به گونه ای که رد آن، نوعی سفاهت شمرده می شود و رغبت و اشتیاق بدان، نوعی خردمندی و دوراندیشی. به هر حال بیمه از عقدهای متعارف و متداول است. عقلا، تفاوتی میان آن و دیگر عقدها، در آثار و نتایج، نمی بینند. از این روی، عمومات دلالت کننده بر وفای به عقدها و شرطها، مثل آیه شریفه: ۞ یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود ۞ و حدیث ۞ المومنون عند شروطهم ۞ و سایر عمومات مرتبط به تعهدات و ضمانتها، شامل بیمه می شوند و شارع مقدس آن را امضاء کرده است.عقد بیمه و اعمال حقوقی از این قبیل به نظر اکثر فقهای قدیمی، باطل و غیر شرعی بود اما تقریبا نظر تمام فقهای معاصر اینست که چنین عقودی کاملا معتبر بوده و همانند دیگر عقود، اثر بر آنها مترتب می شود. در واقع می توان گفت که هر معامله ای که مخالف احکام مسلم شرعی نباشد جایز و صحیح است و لزومی ندارد که مسائل مستحدثه، کاملا با شرع صدر اسلام و چند قرن بعد از آن، مطابق باشد بلکه عدم مخالفت، کافی است.

آمار یکساله:  

بازدید 418

دانلود 810
نویسنده: 

اکبریان محمدمهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  161
 • دانلود: 

  530
کلیدواژه: 
چکیده: 

برای رسیدن به توسعه پایدار، در کنار سایر اقدامات لازم، تغییر در سیاستهای کشور ضروری است و به منظور دستیابی به توسعه اقتصادی، حمایت از رقابت اهمیت زیادی دارد.رقابت در تجارت، خود بهترین ابزار برای تحقق رشد اقتصادی بوده، به عنوان یک اصل لاینفک توسعه اقتصادی در هر کشور محسوب می گردد. رقابت همواره در امور اقتصادی از ابزارهای مهم تحصیل موفقیت تجاری محسوب می گردد که این فرآیند در دایره شمول خود قوانینی را به عنوان قاعده های رقابت تجاری در نظر گرفته است. در پاره ای از موارد این قاعده ها مورد توجه برخی از رقبای تجاری قرار نگرفته و با سوء استفاده از برخی حقوق که قانونا می توان آن را حق طبیعی آنان دانست، موجبات حذف رقبا از بازار را فراهم می نمایند. به علت گستردگی دامنه حقوق رقابت تجارتی، کشورها سعی در افزایش آگاهی های مشتریان در خصوص جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی از این حقوق را دارند تا ضمن آن برخی از انحصارات سنتی را در حقوق رقابت تجارتی از بین ببرند به گونه ای که توانایی سوءاستفاده از این قواعد سنتی دیگر امکان پذیر نباشد.مراجع رقابت در هر کشور بر اساس وظیفه خود در راستای تنظیم بازار، دارای اختیاراتی هستند. درمورد پدیده مجرمانه در حوزه حقوق رقابت ایران، غور و تعمق در مواد مختلف قانون حاکی از تنوع رفتارها در قالب جرائم سنتی و جرائم نوین می باشد. در این خصوص ملاحظات گوناگونی مانند تسهیل در امر سرمایه گذاری، جلوگیری از اخلال در فرآیند واگذاری و حمایت از حقوق جدیدی به نام حقوق رقابت، اساس و مبنای جرم انگاری را تشکیل می دهد. شورای رقابت و دستگاه قضایی نیز در پی شناخت کامل علمی و حقوقی نسبت به جرائم و ضمانت اجرا های آن در این حوزه حقوقی نوین می باشند تا اقدامات موثری را در راستای پیشگیری و کاهش جرائم و مجازات ناقضان قوانین حوزه حقوق رقابت پایه ریزی نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 161

دانلود 530
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  142
 • دانلود: 

  1804
کلیدواژه: 
چکیده: 

زیارت عاشورا ملاک هایی را برای انسان مشخص می کند تا بتواند یزیدیان زمان خود را بشناسد و در جبهه حق قرار گیرد. این مقاله در صدد آن است که روزنه ای در پیش چشمان خواننده بگشاید تا بتواند با کمک این ملاک ها و با شناخت ویژگی یزیدیان سال 61 هجری، یزیدیان قرن حاضر را بشناسد و با آن ها مقابله کند. با مطالعه کتاب های مختلف، این نتیجه حاصل شد که جریان هایی امروزه در پی ایجاد کربلایی دیگر هستند تا امام زمان (ع) را مانند جد بزرگوارشان شورشی و خارجی معرفی کرده و با این بهانه تشیع و آرمان های آن را تخریب کنند. در این مقاله دو نمونه از یزیدیان قرن حاضر آورده شده است که با هدف فریب مردم- به مثابه اهل کوفه- و هدایت آن ها در جهت تخریب شیعه و امام او، در پی نابودی جریان قدرتمند شیعه هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 142

دانلود 1804
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  885
 • دانلود: 

  2205
کلیدواژه: 
چکیده: 

یکی از ارکان مهم جامعه اسلامی پس از رحلت نبی اعظم (ص) همسران رسول خدا (ص) بوده اند. حضور این بانوان فرهیخته در تحولات عصر پس از نبی اعظم (ص) امری است که از دید مورخان به دور نبوده است. اما آنچه مسلم است جایگاه ارزشی و موقعیت والای آنان در جامعه پس از پیامبر (ص) حضور آنان در کنار برخی جریانهای سیاسی، فرهنگی از دید محققان به دور مانده است. آنچه مقرر است در این پژوهش به آن پرداخته شود پاسخ این سوال اساسی است: این بانوان که به لقب پر مسمی: امهات المومنین، ملقب شده بودند چه نقشی در تحولات سیاسی و اجتماعی عصر پس از نبی اعظم (ص) بر عهده داشتند؟ تحقیقات نشان داد، همسران رسول خدا (ص) نقش موثری در تغییرات فرهنگی، نقل احادیث فقهی و تعدادی از ایشان در تحولات عصر بعد از نبی اعظم (ص) هم منفعل نبودند بلکه با حضور در عرصه های مختلف بر جهت گیری های سیاسی و تغییرات فرهنگی هم تاثیر گذاشتند. روش پژوهش در این بررسی روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر منابع تاریخی و کتابخانه ای است.

آمار یکساله:  

بازدید 885

دانلود 2205
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  2964
 • دانلود: 

  3492
کلیدواژه: 
چکیده: 

فقهای مسلمان با توجه به نقش و اهمیت بسیار زیاد اصول اعتقادات در زندگی، در رابطه با نحوه کسب آن، نظرات و احکام متفاوتی را بیان کرده اند، که شیوه بیان فقهای معاصر با گذشته با توجه به آثارشان متفاوت است. اما آنچه که مورد نظر و بررسی است، عدم توجه اغلب این صاحب نظران به سطوح مختلف مردم در فهم و ادراک مسائل، به خصوص امور نظری و عقیدتی می باشد، که این موضوع باعث شده است اغلب آنها، هر کدام به نحوی امکان تقلید در اصول دین را باطل یا ناکافی بدانند، لذا با طرح سوالاتی از دیدگاه های مختلف و رفع ابهام از بعضی ادله آنها، به بیان نظرات بعضی از علما در این زمینه می پردازیم و فرض خود را با توجه به نحوه شکل گیری ابتدایی ایمان در عموم مردم، جواز تقلید در اصول عقاید می گیریم.

آمار یکساله:  

بازدید 2964

دانلود 3492
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  62
 • دانلود: 

  176
کلیدواژه: 
چکیده: 

امنیت و آسایش در جامعه به عنوان یک ابزار بازدارنده و حامی منافع عمومی در تمام حوزه های حقوق از جمله حقوق کیفری و جرمشناسی مطرح است، اما کاربرد آن در نظام عدالت کیفری بیشتر است. مساله اصلی این پژوهش، بررسی جایگاه و نقش مصلحت در جرایم علیه امنیت و آسایش است. تلاش نوسینده در این تحقیق، احصای مصادیق جرایم علیه آسایش و امنیت، تعیین مبانی فقهی مصلحت در رسیدگی به جرایم حدی و تعزیری و درنهایت روشن ساختن این مساله است که آیا مصلحت در رسیدگی به جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی نقشی دارد یا خیر و اگر نقش و جایگاهی دارد تا چه حد و میزان می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 62

دانلود 176
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  114
 • دانلود: 

  57
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش بررسی شیوه های تربیت فرزند با تاکید بر شبکه های فیس بوکی و مجازی می باشد منظور از شبکه های فیس بوکی در این مقال به زعم نویسنده، تمامی فضاهای اجتماعی مجازی را شامل می شود و اگر نامی از هر فضای مجازی ذکر می شود، در واقع تلقی ان، زیرمجموعه ای از فضای فیس بوکیست.در حال حاضر فیس بوک بزرگترین شبکه اجتماعی مجازی دنیا با 2 میلیارد کاربر فعال است. فیس بوک در واقع ابر مرد تمامی فضاهای مجازی جهانیست و در واقع وقتی نامی از یک فضای مجازی برده می شود، ان فضا زیر مجموعه ای از یک فضای فیس بوکیست. با توجه به تغییرات صورت گرفته و رشد تکنولوژی، امروزه شاهد پیدایش رقبای جدی در کنار خانواده نظیر رسانه های ارتباط جمعی در امر جامعه پذیری افراد هستیم. در بین رسانه های متنوع و نوین می توان از شبکه های اجتماعی به عنوان یکی از پرکاربردترین ابزار ارتباطی در ایران و نیز سراسر دنیا یاد کرد که امکان ارتباط دوسویه بین کاربران را نیز فراهم کرده است و امروزه نقش مهمی درزندگی افراد بازی می نماید. برای انجام این مطالعه از طریق استنادی به بررسی مبانی نظری و ادبیات پژوهش موجود پیرامون موضوع تحقیق پرداخته شده است. یافته ها در این مقاله نشان می دهد، پس از طرح مراحل شاخص های عمده اعصار گوناگون مدیریتی، جایگاه خانواده به عنوان مهمترین واحد اجتماعی، تعریف، ویژگی ها و کارکرد شبکه های اجتماعی، ظهور اینترنت، رشد و گسترش فراگیر شبکه های اجتماعی مجازی و طرح آنها در قالب فرصت ها و تهدیدها به آسیب های نو پدید ناشی از اینترنت و فضای مجازی پرداخته شده است. والدین چندان با اینترنت و فضای مجازی آشنایی ندارند و فرزندان آنها که استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و عضویت در آنها مورد علاقه شان بوده و در بین نوجوانان و جوانان رو به افزایش می باشد، اغلب از خطرات آن آگاه نیستند.

آمار یکساله:  

بازدید 114

دانلود 57
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  111
 • دانلود: 

  408
کلیدواژه: 
چکیده: 

نزول قرآن در شب قدر ماه رمضان بی شک رحمتی بس عظیم از جانب خداوند متعال می باشد که این هدیه الهی توسط خاتم النبیین حضرت محمد (ص) بر عالم بشریت فرو فرستاده شد. حال با وجود نزول تدریجی قرآن کریم در مدت رسالت پیامبر اکرم (ص) در مقابل آیاتی از قرآن کریم دلالت بر این دارند که کل قرآن در شب قدر وبه صورت یک مرتبه نازل شده است. این خود باعث اختلافاتی در مورد چگونگی نزول قرآن کریم گردیده است، لذا هریک از دانشمندان اسلامی که در این مورد بحث کرده اند برای پاسخ به این سوال که «چرا با وجود اینکه قرآن در طی سالها و بتدریج نازل شده، خداوند متعال در آیاتی از قرآن نزول آن را منحصر به شب قدر نموده است ؟» نظرات خاص خود را ارائه داده و توجیه نموده اند.در این مقاله تلاش شده است مطالب به روش کتابخانه ای وبا استفاده از نرم افزارهای مختلف با تکیه به روش کیفی جمع آوری و با بررسی این موضوع و آوردن آرا دانشمندان صاحبنظر در این زمینه، بیشتر کنکاش و تحلیل حول نظرات وآرا دو دانشمند محقق یعنی جلال الدین سیوطی از علمای اهل سنت و علامه معرفت از علمای شیعه صورت گیرد و با محوریت قرار دادن گفتار این دو محقق بزرگ جهان اسلام در پایان گفتار نتیجه ای مطلوب و قابل پذیرش حاصل گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 111

دانلود 408
نویسنده: 

انصاریان نسرین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  458
 • دانلود: 

  369
چکیده: 

یکی از ویژگی های قرآن کریم و باورهای مسلمانان، قائل بودن به شرافت خاص انسان نسبت به همه کائنات است، اهمیت پرداختن به این مساله، از این جهت است که پذیرش قطعی آن و به کار گرفتن آن در امور زندگی، تاثیر به سزائی در روابط فردی و اجتماعی جامعه اسلامی و حتی برخورد مسلمانان با دیگرجوامع بشری دارد.پژوهش حاضر با تعمق در آیات و نظرات مفسران ضمن تحلیل محتوائی به دنبال پاسخ گوئی به مسائل شرافت انسان و شبهات آن از زبان وحی بوده است. دست آورد پژوهش این بودکه قرآن شرافت انسان بر سائر کائنات را اثبات و ضمن بیان چند آیه نشانه های این شرافت را ابراز نموده علاوه برآن علت این برتری را نیز ذکر کرده است.

آمار یکساله:  

بازدید 458

دانلود 369
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  249
 • دانلود: 

  155
کلیدواژه: 
چکیده: 

یکی از بیماری ها اخلاقی که سلامت جسمی و روحی فرد را به خطر انداخته و موجب اخلال و به هم ریختگی امور عادی زندگی می شود، حسادت است. تا جایی که این صفت غیراخلاقی، حجابی حائل در مقابل عقل و ادراک گردیده و انسان را از درک حق، محروم می سازد. حسد، حالتی نفسانی است که صاحب آن، سلب کمال و نعمت واقعی را از دیگری آرزو می کند، چه آن نعمت را خود دارا باشد یا نه و چه بخواهد به خودش برسد یا نه. از این رو، باتوجه به رویکرد اسلامی، تربیت روحی و اخلاقی انسان و در یک کلام برنامه انسان سازی برای هر جامعه ای، امری جدی و حیاتی است. از دیگر سو، حسد در سازمان ها آثار و پیامدهای زیان باری را به دنبال دارد، از جمله موجب ترک خدمت کارکنان، کاهش رضایت شغلی آن ها و افزایش رفتارهای غیرشهروندی سازمانی می شود.در این راستا، توجه به ارزش های اخلاقی، تقویت روحیه معنویت و دیگرخواهی به عنوان امتیازات عالی انسان در پرتوی از بعد الهی و ملکوتی وی می تواند آثار زیان بار حسادت را از میان برده و انسان ها را از قید اسارت در این صفت غیراخلاقی آزاد نماید. با توجه به اهمیت این موضوع و تاثیرات عمیق آن بر تداوم حیات و موفقیت سازمان ها، در این تحقیق به بررسی حسد و مفاهیم مرتبط با آن از دیدگاه اسلامی و مدیریت نوین به ویژه با تاکید بر نظریه های سازمان و مدیریت پرداخته می شود. امید است نتایج حاصل از این مطالعه به عنوان راهنمایی در اختیار مدیران سازمان ها قرار گیرد تا با آگاهی از این مسائل، محیط های سازمانی را از حسدورزی و اثرات سوء ناشی از آن رهایی بخشند.

آمار یکساله:  

بازدید 249

دانلود 155
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  197
 • دانلود: 

  1265
کلیدواژه: 
چکیده: 

پژوهش حاضر مقایسه بین اندیشه های تربیتی جان دیویی و خواجه نصیرالدین طوسی پرداخته است. با این هدف که با اندیشه های تربیتی جان دیویی به عنوان یک فیلسوف تربیتی آمریکایی و خواجه نصیرالدین به عنوان یک فیلسوف تربیتی ایرانی-اسلامی، آشنایی حاصل، و شباهت ها و تفاوت هایی را که در اندیشه های تربیتی این دو فیلسوف وجود داشت، مشخص شد. این پژوهش با روش تطبیقی انجام، و به بررسی نظریات آنها در مورد اصول، برنامه و مواد درسی و تشویق و تنبیه در آموزش و پرورش پرداخته شده است.هرچند که دقیقا نظرات تربیتی دیویی و خواجه متفاوت یا مشابه هم نبودند. اما دستاورد این پژوهش تفاوتهای در اصول و اهداف و شباهت های در مواد درسی و تشویق و تنبیه را در اندیشه تربیتی آنها بود.

آمار یکساله:  

بازدید 197

دانلود 1265
نویسنده: 

بساک نسرین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  227
 • دانلود: 

  122
کلیدواژه: 
چکیده: 

مشارکت سیاسی یکی از ارکان توسعه سیاسی و اجتماعی است و پرداختن به آن می تواند روشنگر یکی از جنبه های توسعه یافته گی باشد. این پژوهش همهنگام با بازکاوی اندیشه های اندیشه پردازان علوم اجتماعی به ویژه در قلمرو مشارکت سیاسی، به بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت سیاسی (مطالعه موردی جوانان شهر شوشتر در سال 91) پرداخته است و همچنین حساس تر کردن مسوولان جامعه به اهمیت این موضوع و ارائه راهکار هایی، برای افزایش مشارکت سیاسی جوانان ایرانی، از اهداف این پژوهش است.این پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک کتابخانه ای و پرسشنامه پژوهشگر ساخته انجام گرفته است.حجم نمونه 400 نفر می باشد که از جوانان (29-20) ساله شهر شوشتر انتخاب شده اند.در قسمت چارچوب نظری پژوهش از نظریات مختلف (روانشناختی، اجتماعی اقتصادی، ساختاری و جامعه شناختی) جهت تبیین مشارکت سیاسی، و برای استخراج و تحلیل داده ها، از نرم افزار spss استفاده شده است. یافته های پژوهش گویای آن است که بین متغییرهای مستقل (قشربندی اجتماعی، اعتماداجتماعی (اعتماد به دولت)، آگاهی سیاسی، تحصیلات، احساس شهروندی و استفاده از رسانه های گروهی) با متغییر وابسته (میزان مشارکت سیاسی جوانان) رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد و بین متغیر جنسیت و میزان مشارکت سیاسی آنان رابطه معناداری وجود نداردو به بیان دیگر فرض اچ صفر تایید شده و فرضیه مورد نظر پذیرفته نمی شود و متغیر آگاهی سیاسی با دارا بودن بالاترین ضریب تعیین، و با کنترل سایر متغیر ها بیشترین تاثیر را بر مشارکت سیاسی جوانان ایرانی دارد. یافته ها، گویای آن است که بیشتر افراد نمونه دارای گرایش متوسط به مشارکت سیاسی هستند و به طور کامل باور عمومی به مشارکت فعال در صحنه های سیاسی است.اگر چه میزان مشارکت سیاسی می تواند با توجه به ویژگیهای فردی و اجتماعی آنان متفاوت باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 227

دانلود 122
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  220
 • دانلود: 

  539
کلیدواژه: 
چکیده: 

قرآن معجزه جاوید پیامبر اکرم (ص) است که اعجاز آن از جنبه های مختلف به اثبات رسیده است یکی از ابعاد مهم اعجاز قرآن، اعجاز در قانونگذاری و تشریع است. منظور از اعجاز تشریعی قرآن این است که قوانین و احکام آن دارای خصوصیاتی است که بشر عادی هرگز به کمک دانش وعقل خویش توانایی دستیابی به آن را نداشته است.قوانین قرآن ارتباط و انسجام و هماهنگی ویژه ای داشته، منطبق بر فطرت بوده و تناقض و تضاد در آن راه ندارد.قرآن با اینکه از سوی فردی امی و درس نخوانده بر بشر عرضه شده است دارای کلیت و جامعیت لازم بوده و حلال مشکلات بشر در همه زمانها و مکانهاست و توانسته است در مدت کوتاه 23 سال تحولات شگرفی در وضع جامعه بشری ایجاد نماید. از مقایسه قرآن با قوانین بشری به راحتی می توان به اعجاز و الهی بودن آن پی برد.

آمار یکساله:  

بازدید 220

دانلود 539
نویسنده: 

انصاریان نسرین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  594
 • دانلود: 

  97
کلیدواژه: 
چکیده: 

دین اسلام جزء ادیان الهی و برترین ادیان است، اثبات این برتری از طرفی زمینه پذیرش اسلام را برای معتقدان به مذاهب دیگر فراهم نموده و از طرف دیگر بستر تقویت اعتقادات مسلمانان را وسعت می دهد.در این پژوهش تلاش شد با تدبر و تعمق در آیات و نظرات مفسران و با تکیه بر روش تحلیل محتوائی استعلاء اسلام بر سائر ادیان با بررسی معنای حرف جر «علی» که در آیات آمده اثبات شود.دستآورد پژوهش این بود که در کلیه آیاتی که اشاره به بخشی از استعلاء اسلام دارد حرف جر «علی» به کار رفته، از جمله برتری اسلام بر سائر ادیان در هدایت، رسالت، شهادت نبی (ص)، اخلاق نبی (ص)، احکام اسلام و پیرزی و برتری استدلال های مسلمانان.

آمار یکساله:  

بازدید 594

دانلود 97
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  132
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

قرآن کریم در وصف جامعه مومنان در سوره حج، آیه 41 می فرماید: «الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه» همان کسانی که هر گاه در زمین به آنها قدرت بخشیدیم، نماز را برپا می دارند. دوران امامت حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام با افزایش جمعیت شیعیان و اختلاف درونی در حکومت عباسی همراه است، بررسی تلاش و مجاهدت آن حضرت در تحقق این آیه از قرآن برای به دست آوردن مدل مدیریت فرهنگی و تمدن سازی رضوی (علیه السلام) می تواند حاوی راهبردها و راهکارهای اجرائی برای اقامه فریضه نماز و مسائل امروز آن در جامعه شیعه باشد. برای رسیدن به یک مدل از عملکرد امام رضا (علیه السلام) ابتدا باید به وسیله تحلیل مفهومی با رویکرد جامعه شناسی به تبیین مفاهیم ذیل پرداخت:1_فرهنگ 2_ تمدن 3_... و در ادامه با توجه به گزارش های معتبر موجود در منابع تاریخی و حدیثی به توصیف فعالیت های آن امام همام پرداخت. در این سیر مشخص می شود نماز در فرهنگ رضوی، زمینه ساز ایجاد تمدن اسلامی است، و از آنجایی که حکومت اولین سازه تمدنی است، پس نماز علت با واسطه برای ایجاد تمدن اسلامی می باشد که می توان آن را علت زمینه ساز نامید.

آمار یکساله:  

بازدید 132

دانلود 30
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  262
 • دانلود: 

  1165
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله سعی می شود با روش تحلیلی توصیفی به بیان این مساله بپردازد که مفهوم درخت حیات نزد ابن عربی با تکیه بر کتاب شجره الکون چه تفاوتها و شباهتهایی با مفهوم درخت حیات در آیین قبالا با تکیه بر کتاب زهر دارد. ابن عربی از بزرگترین عارفان مسلمان است که مفاهیم عمیقی به وسیله شهودات خود بیان می کند و از طرفی در مکتب عرفانی قبالا، که از مهم ترین مکاتب عرفانی یهود است، کتاب زهر نوشته موسی دی لئون نقطه عطفی در عرفان یهودی است واین سوال مطرح است که آیا بیان درخت در این دو ریشه مشترک دارند و از یکدیگر متاثر بوده اند یانه و اینکه چرا برای بیان اسماء الهی و مفاهیم آسمانی و ایجاد طور خلقت از تمثال درخت استفاده شده است. و مراتب هستی به چه شکلی بیان شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 262

دانلود 1165
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  88
 • دانلود: 

  22
کلیدواژه: 
چکیده: 

این مطالعه باهدف ساخت سیاهه کرامت نفس بر اساس منابع اسلامی انجام شد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی آزمون سازی است. برای انجام پژوهش ابتدا منابع اسلامی برای استخراج صفات مربوط به کرامت نفس مورد بررسی قرار گرفت و این صفات با نظر متخصصین و با توجه به مفاهیم آن ها در سه بعد شناختی، عاطفی و رفتاری قرار داده شد و در مرحله بعد یک پرسشنامه 90 سوالی تهیه شد که توسط 12 نفر از متخصصین دینی و روان شناسی مورد تایید قرار گرفت. سپس برای بررسی روایی محتوائی سوالات، ضریب CVR در مورد هر گویه با توجه به نظر متخصصین، محاسبه شد و در نهایت 80 گویه باقی ماند که روی جامعه مورد نظر، اجراشد. بر این اساس در قالب یک مطاله پیمایشی، پرسشنامه بر روی یک گروه 216 نفری از جامعه اماری دانشجویان دانشگاه های شهرستان خمینی شهرکه به شیوه نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب شدند، اجرا شد. نتایج بدست امده نشان داد که پایائی سیاهه کرامت نفس به روش آلفای کرونباخ 89% و با شیوه باز آزمائی 74% و به روش دونیمه سازی معادل 70%محاسبه شد. روایی وابسته به ملاک سیاهه کرامت نفس نشان دهنده همبستگی مثبت و معنادار 73% سیاهه کرامت نفس با پرسشنامه استاندارد هوش اخلاقی بروبا بود. شاخص های کلی برازش مدل عاملی تبیین کرامت نفس نشان دادکه کای اسکوآرنسبی، مناسب و <0.2 بود...به عبارت دیگر سیاهه کرامت نفس دارای روایی سازه معتبری است. در پایان نمرات استاندارد T محاسبه و جدول هنجار برای سیاهه کرامت نفس، تهیه شد. نتایج این ارزیابی نشان می دهد که سیاهه کرامت نفس دارای ویژگی های روان سنجی مطلوبی برای ارزیابی کرامت نفس در افراد می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 88

دانلود 22
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  78
 • دانلود: 

  297
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله سعی بر این است که فیض اقدس و فیض مقدس در نگاه قیصری با لوگوس از نگاه فیلون مورد مقایسه واقع شود در این مقاله هدف، یافتن تشابهات و تفاوتها بین لوگوس در یهودیت و مسیحیت و فیض اقدس و مقدس در دیدگاه عارفان مسلمان است روش این مقاله تحلیلی توصیفی است و به این پرسش ها پاسخ می دهد که آیا میتوان ریشه مشترک در طرح این مباحث توسط عرفای مسلمان و یهودی و مسیحی یافت. و این که این دو مفهوم در عهدین و قران آمده است.

آمار یکساله:  

بازدید 78

دانلود 297
نویسنده: 

اسبری محمدسجاد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  77
 • دانلود: 

  16
کلیدواژه: 
چکیده: 

نفت یکی از منابع مهم انرژی در جهان است که نوسانات قیمت آن فعالیت های اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار می دهد.از طرفی به دلیل فروش منابع نفتی و کسب مقادیر عظیمی از درآمدهای ارزی از این طریق، انگیزه های کشور در تجهیز دیگر منابع درآمدی درون زا که قابلیت بازتولیدی را داشته باشند کاهش می دهد و دولت را به یک رفتار ]رانتی[ هدایت می کند. هر زمان که درآمد نفت رو به کاهش نهاد، برنامه های اقتصادی و طرح های عمرانی دولت متوقف شده و یا با کندی و همراه با اتلاف زمان و منابع مالی به اجرا درآمده است و هر زمان که درآمد نفت افزایش پیدا کرده ارزهای اضافی ناشی از آن به سرعت هزینه گشته.اقتصاددانان بر این باورند که نوسانات اقتصادی در ایران بیش از آنکه ناشی از عوامل درون زا باشد متاثر از عوامل برون زا و خارجی است و دولت ها به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی قادر نبودند تا در برابر اثرات منفی ناشی از شوک های نفتی اقتصاد داخلی را تقویت نمایند.از این رو یکی از اهداف سند چشم انداز برنامه های چهارم و پنجم توسعه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی می باشد که باید برای تحقق آن جایگزین های مناسبی را انتخاب کرد. پژوهش حاضر تلاشی است در جهت بیان وابستگی شدید ایران به نفت، آسیب شناسی این وابستگی و در نهایت سیاستگذاری های کلان ابلاغ شده به دستگاه های اجرایی ذیربط در راستای به حداقل رساندن این تعلق به منابع نفتی.

آمار یکساله:  

بازدید 77

دانلود 16
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  252
 • دانلود: 

  389
کلیدواژه: 
چکیده: 

یکی از ویژگی های احکام و قوانین الهی در قرآن انعطاف پذیری است که خداوند متعال از طریق آن احکام و قوانین تشریعی را با رعایت میزان توانایی ها و شرایط زمانی و مکانی مخاطبین برای آنان وضع نموده است. هدف این پژوهش بررسی و شناسایی گونه های مختلف انعطاف پذیری در احکام و قوانین قرآن بوده و دامنه آن شامل احکام و قوانین منصوص و صریح قرآن می باشد و برداشت های فقهی از آیات الاحکام اعتقادی و اخلاقی در اولویت این پژوهش نبوده است. بر اساس یافته های این پژوهش احکام الهی در هیچ شرایطی تعطیل نمی پذیرند اما ممکن است احکام اولیه نازل شده به مناسبت های مختلف صورت های مختلفی داشته باشند. منابع بکار گرفته شده در آن آیات نورانی قرآن و دیدگاه مفسران می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 252

دانلود 389
نویسنده: 

اسلامی نژاد محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  336
 • دانلود: 

  2630
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله سعی شده است به بررسی ابعاد مدیریت عصر ظهور و مظاهر آن در قرآن و روایات پرداخته شود. مدیریت در این معنا بسیار گسترده خواهد بود و با کمی تسامح، همه آثار «وجودی» و «شخصیتی» حضرت را در برخواهد گرفت. اما مدیریت در معنای اصطلاحی به معنای سازمان دهی، هدایت و به کارگیری امکانات و نیروها بر اساس ارزش هایی معین برای رسیدن به هدفی مطلوب است. مقصود از مدیریت حضرت در این جا که برخاسته از تدبیر و فعل امام است، معنای اصطلاحی آن است. یافته ها نشان داد که حکومت امام مهدی (عجل اله فرجه) تامین کننده اهداف همه انبیای بزرگ الهی است و به همین دلیل شاخصه های آن به اهمیت و بزرگی اهداف آن است. اگر بخواهیم شاخصه های این حکومت را بررسی کنیم، قرآن و روایات خاص مهدویت منبع بسیار خوبی است ولی گذشته از روایات خاص می توان به آنچه در کلیات آیات قرآنی و ادعیه ماثور بیان می شود نیز استناد کرد. سه شاخصه اساسی و مهم حکومت حضرت شامل عدالت (در همه حوزه های سیاسی، اجتماعی، قضایی، اقتصادی، فرهنگی)، امنیت (در همه بخش ها از جمله امنیت اجتماعی، امنیت قضایی، امنیت اخلاقی و روانی) و احیای کتاب خدا و سنت نبوی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 336

دانلود 2630
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  333
 • دانلود: 

  57
کلیدواژه: 
چکیده: 

خداوند سبحان روزی که انسان را فرید، از روح خود در او دمید و او را جانشین خود در زمین نامید. سپس سخن گفتن را به او عطا نمود تا با آن با دیگران ارتباط بر قرار کند. زیرا اندیشه های بشری در گرو ارتباط کلامی میتواند زمینه ساز شکوفایی وتعالی روح بزرگ هر ملتی باشد. با اطمینان می توان گفت که پیشرفت روز افزون جوامع بشری نشات گرفته از همین ارتباط کلامی است. در عصر حاضر علومی با عنوان فن بیان به آموزش افراد پرداخته و شیوه های سخن با دیگران را آموزش می دهند که در بیشتر موارد محتوای آنها شبیه به هم می باشد که اغلب آنها دعوت به راستگویی، بیان ساده، امانتداری، و...می نمایند و این همان چیزی که خداوند متعال قرنها پیش به آن اشاره داشته است. در این مقاله با توجه به آیات قرآن کریم، رهنمودهای این کتاب شریف دراین خصوص به صورت مختصر مورد بررسی قرار می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 333

دانلود 57
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  418
 • دانلود: 

  640
کلیدواژه: 
چکیده: 

در طول تاریخ اسلام عده ای با تسمک به وجود روایاتی ضعیف در کتب حدیثی اهل سنت و شیعه، شبهه تحریف قرآن را مطرح ساخته اند. تا جایی که یکی از محدثین معروف شیعه به نام میرزاحسین نوری کتابی مستقل در این زمینه تالیف نموده است. عمده کسانی که قائل به تحریف قرآن شده اند به روایاتی استناد نموده اند که بخش قابل توجهی از آنها شامل روایاتی است که به اختلاف قرائات در قرآن مربوط می باشد. از آنجا که مصونیت قرآن از تحریف از ابعاد مختلف دارای اهمیت می باشد و در صورتی که خلاف آن ثابت شود هر گونه استناد و استدلال به این کتاب آسمانی مورد تردید واقع می شود. ما در این نوشتار این موضوع را اثبات کرده ایم که اختلاف قرائات بر تحریف قرآن دلالت نداشته و اختلافاتی که در قرائات قرآن وجود دارد به مصون بودن این کتاب آسمانی از تحریف خدشه ای وارد نمی کند.

آمار یکساله:  

بازدید 418

دانلود 640
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  247
 • دانلود: 

  160
کلیدواژه: 
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی عوامل موثر بر وندالیسم در مدارس متوسطه شهر مریوان انجام شده است. که در آن از نظریه های مختلف جامعه شناسی، روانشناسی اجتماعی و پژوهش های صورت گرفته در این زمینه استفاده شده است. پژوهش به صورت پیمایشی و به کمک ابزار پرسشنامه روی 300 نفر از دانش آموزان دبیرستان های متوسطه شهر مریوان و با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک اجرا شده است. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که متغیرهای احساس محرومیت نسبی با رفتارهای وندالیستی دانش آموزان همبستگی مثبت و معنی داری داشته است اما متغیرهای نگرش دانش آموزان نسبت به اموال مدرسه، مسوولیت پذیری دانش آموزان، نگرش جامعه نسبت به اموال دولتی و میزان کنترل مدیر و معاون با میزان وندالیسم دانش آموزان در مدارش همبستگی منفی و معنی داری داشته است. همچنین نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیرهای نگرش به اموال مدرسه، احساس محرومیت و مسوولیت پذیری با همدیگر 19 درصد از واریانس وندالیسم در مدارس را پیش بینی نموده اند. مدل تحلیل مسیر هم بیانگر آن است که متغیرهای نگرش دانش آموزان نسبت به اموال مدرسه، حساس مسوولیت نسبت به اموال مدرسه و احساس محرومیت نسبی دانش آموزان به صورت مستقیم بر رفتارهای وندالیستی دانش آموزان تاثیر معنی دار داشته اند، اما متغیرهای نگرش مردم به اموال دولتی و کنترل مدیر و معاونین مدرسه به صورت غیر مستقیم و از طریق متغیرهای میانی بر رفتارهای وندالیستی دانش آموزان تاثیر داشته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 247

دانلود 160

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID