نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسنده: 

رضوانی وحیده

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  79
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 79

دانلود 25
نویسنده: 

فتحی میر اصغر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  94
 • دانلود: 

  14
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 94

دانلود 14
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  103
 • دانلود: 

  37
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 103

دانلود 37
نویسنده: 

غفاری اسلام

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  132
 • دانلود: 

  121
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 132

دانلود 121
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  96
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 96

دانلود 20
نویسنده: 

فرداکبری شهرزاد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  63
 • دانلود: 

  19
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 63

دانلود 19
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  109
 • دانلود: 

  57
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 109

دانلود 57
نویسنده: 

نجاری هادی | میری علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  80
 • دانلود: 

  14
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 80

دانلود 14
نویسنده: 

جلالیان سمیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  68
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

مدتهاست جوامع انسانی به دنبال راهی برای برداشتن گامهای اساسی و بلند به سوی پیشرفت میکوشند تا هم آوا با پژوهش در حوزه های علوم بیوفیزیکی به حوزه های روانی انسانی نیز وارد شده و راهی برای از بین برده استرس ها و اضطرابهای روانی موجود در جوامع انسانی بیابند. ...

آمار یکساله:  

بازدید 68

دانلود 23
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  136
 • دانلود: 

  67
چکیده: 

دولت ها متعهد به رعایت حقوق بشر میباشند. شرکت های چندملیتی با ماهیت خصوصی خود از مسوولیت بین المللی فارغند. برخی از آنها برای کسب سود و منفعت اقتصادی و استفاده از منابع و امکانات کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه، با اعمال نفوذ سیاسی، اقتصادی، حقوق بشری کارگران کارخانه های خود در این کشورها را نقض میکنند. ...

آمار یکساله:  

بازدید 136

دانلود 67
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  197
 • دانلود: 

  75
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 197

دانلود 75
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  67
 • دانلود: 

  105
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 67

دانلود 105
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  74
 • دانلود: 

  18
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 74

دانلود 18
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  52
 • دانلود: 

  12
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 52

دانلود 12
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  202
 • دانلود: 

  122
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 202

دانلود 122
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  129
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

حسابرسی از جمله فعالیت های حرفه ای است که تقاضا برای دریافت خدمات آن با گسترش بخش خصوصی و افزایش مشارکت عمومی در سرمایه گذاری ها و فعالیت های اقتصادی افزایش یافته است. در این پژوهش به بررسی این موضوع پرداخته ایم که آیا تغییر مدیر عامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر قیمت گذاری حسابرسی توسط موسسات حسابرسی تاثیر دارد یا خیر؟ ...

آمار یکساله:  

بازدید 129

دانلود 23
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  42
 • دانلود: 

  18
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 42

دانلود 18
نویسنده: 

شریفی محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  46
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 46

دانلود 79
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  470
 • دانلود: 

  171
چکیده: 

هنر اسلامی اگرچه در آغاز ماهیت ترکیبی داشت و از دستاوردهای هنری و صنعتی سرزمینهای مفتوحه اقتباساتی به عمل آورده بود، اما این بهره مندی ها را هم سو و هم جهت با محتوای دین و آیین جدید شکل داد. ...

آمار یکساله:  

بازدید 470

دانلود 171
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  259
 • دانلود: 

  75
چکیده: 

بودجه ریزی بر مبنای عملکرد روش بودجه ریزی توسعه یافته ای است که ارتباط بین سطوح تامین وجه برنامه را با نتایج برنامه مشخص می نماید. در بودجه ریزی بر مبنای عملکرد 6 مرحله وجود دارد. ...

آمار یکساله:  

بازدید 259

دانلود 75
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  185
 • دانلود: 

  46
چکیده: 

مقاله حاضر به منظور روشن ساختن مفهوم مدیریت مبتنی بر ارزش ها و نقش ارزش های اسلامی مشترک در انسجام درونی و همسو سازی کارکنان در راستای متمایز نمودن سازمان و افزایش پایداری آن نوشته شده است. در ابتدا مفهوم ارزش و سلسله مراتب آن، جایگاه و اهمیت ارزشها در مدیریت و ارتباط آن با جهانی سازی و انتظارات ذی نفعان سازمان مطرح شده است. ...

آمار یکساله:  

بازدید 185

دانلود 46
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  22
 • دانلود: 

  12
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه سرمایه اجتماعی و عملکرد کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لردگان در سال 1394 بود. روش تحقیق به واسطه هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی همبستگی بود. ...

آمار یکساله:  

بازدید 22

دانلود 12
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  593
 • دانلود: 

  163
چکیده: 

امروزه سازمانها در تلاشند تا با کاهش هزینه ها، بهبود دستورالعمل ها و روش های اجرایی و همچنین شیوه های کاری زمینه افزایش بهره وری و در نهایت سودآوری سازمان را فراهم ساخته و باعث افزایش سطح رقابتی خود گردند. ...

آمار یکساله:  

بازدید 593

دانلود 163
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  67
 • دانلود: 

  12
چکیده: 

سرمایه گذاری خارجی از اشکال صدور سرمایه از کشور سرمایه گذار به کشورهای سرمایه پذیر می باشد و به شکل سرمایه گذاری در تولید و ساخت کالا، استخراج مواد خام، تاسیس و گسترش نهادهای مالی و غیره در فراسوی مرزهای ملی انجام می شود. ...

آمار یکساله:  

بازدید 67

دانلود 12
نویسنده: 

عطاریان فیروزه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  217
 • دانلود: 

  334
چکیده: 

تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت توانمندسازی کارکنان سازمان های دولتی در قانون مدیریت خدمات کشوری ایران و پیشنهاد مدل اولیه برای توانمندسازی کارکنان سازمان های دولتی ایران انجام گرفته است. ...

آمار یکساله:  

بازدید 217

دانلود 334
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  184
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین مدیریت زنجیره تامین سبز و کسب مزیت رقابتی با توجه به نقش میانجیگری هوش رقابتی در صنایع کوچک و متوسط شهر مشهد میباشد. ...

آمار یکساله:  

بازدید 184

دانلود 25
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  71
 • دانلود: 

  11
چکیده: 

در تئوری نباید بین سطح سرمایه گذاری و جریان های نقدی تولیدی داخلی رابطه ای وجود داشته باشد. با این وجود تحقیقات قبلی رابطه بین مخارج سرمایه ای و جریان های نقدی آزاد را تایید نموده اند. ...

آمار یکساله:  

بازدید 71

دانلود 11
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  47
 • دانلود: 

  14
چکیده: 

در این تحقیق عوامل موثر بر تقاضای ناسالم برای وام های زود بازده در بنگاههای اقتصادی در بانک صنعت و معدن استان گلستان در بازه زمانی 84 الی 89 مورد بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق از نوع روش تحلیل همبستگی می باشد، که ضمن جمع آوری اطلاعات مورد نیاز با استفاده از تخمین ضرایب مربوط به متغیرها در رگرسیون مربوطه به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. ...

آمار یکساله:  

بازدید 47

دانلود 14
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  56
 • دانلود: 

  10
چکیده: 

هدف از این پژوهش سنجش میزان آشنایی سرمایه گذاران بخش خصوصی با صکوک مرابحه در شرکت های بزرگ بخش خصوصی شهرستان ارومیه بود. ...

آمار یکساله:  

بازدید 56

دانلود 10
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  224
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

دانشگاه، نماد آموزش عالی کشور، نهادی اثرگذار در فرهنگ جامعه است از این رو، موضوع فرهنگ در سازمان دانشگاه، اهمیتی دو چندان می یابد. ...

آمار یکساله:  

بازدید 224

دانلود 87
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  137
 • دانلود: 

  70
چکیده: 

بازاریابی عصبی، نقطه شروع مطالعاتی است که هدف آن تحقیق در مورد تکنیک های کارآمدتر بازاریابی نسبت به مطالعات سنتی به کار رفته تا به امروز می باشد. هدف این مطالعات به کار بردن پیشرفت های به دست آمده توسط علم اعصاب برای افزایش درک احساسات مصرف کنندگان است که این احساسات کلید بخش بزرگی از تصمیمات خرید آنها و همچنین کلید به خاطرسپاری و پایش های مثبت یا منفی آنها را در دست دارد. ...

آمار یکساله:  

بازدید 137

دانلود 70
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  165
 • دانلود: 

  46
چکیده: 

در این تحقیق سعی شده عوامل موثر در اجرای مدیریت زنجیره تامین سبز شناسایی و شدت تاثیر این عوامل بر یکدیگر مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از روش ANP نشان می دهد که عامل "حمایت های دولت" بالاترین اهمیت را دارد. ...

آمار یکساله:  

بازدید 165

دانلود 46
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  55
 • دانلود: 

  50
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 55

دانلود 50
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  32
 • دانلود: 

  18
چکیده: 

اقتصاد مقاومتی در شرایط کنونی، تکیه بر توانایی ها و قابلیت ها در جهت تولید و شکوفایی کشور و غلبه بر تحریم، و در واقع همان محقق نمودن شعار "خواستن توانستن" است. تبدیل پژوهش های بنیادی به کاربردی و در نتیجه تولید علم به ثروت از راه های تحقق اقتصاد مقاومتی است. ...

آمار یکساله:  

بازدید 32

دانلود 18
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  132
 • دانلود: 

  75
چکیده: 

آنقدر مهم و حیاتی است که صاحبنظران آن را در زمره مهمترین ابزارها طبقه بندی می کنند. بدین سبب در این پژوهش با وقوف به این مهم، درصددیم تا رابطه بین پیاده سازی استراتژی ها و ارزیابی عملکرد با روش کارت امتیازی متوازن (BSC) را بررسی نماییم. ...

آمار یکساله:  

بازدید 132

دانلود 75
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  200
 • دانلود: 

  5423
چکیده: 

این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر تجهیز منابع مالی در شعب بانک حکمت ایرانیان شهر تبریز می پردازد. تحقیق از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش در برگیرنده مشتریان شعب بانک حکمت ایرانیان- شهر تبریز می باشد. ...

آمار یکساله:  

بازدید 200

دانلود 5423
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  214
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

بانک ها به عنوان موسسات مالی و خدماتی نقش تعیین کننده ای در گردش پول و ثروت جامعه برعهده دارند و از این رو از جایگاه ویژه ای در اقتصاد هر کشور برخوردارند. از اینرو فعالیت مطلوب و موثر بانک ها میتواند در رشد بخش های مختلف اقتصادی و افزایش سطح کمی و کیفی تولیدات آثار مهمی بر جای گذارد. ...

آمار یکساله:  

بازدید 214

دانلود 87
نویسنده: 

احمدی مهسا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  139
 • دانلود: 

  62
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر مطالعه رابطه تاب آوری و کمال گرایی با رضایت زناشویی در پرستاران زن بود. برای این منظور، تعداد 180 نفر پرستار زن شاغل در بیمارستان های ولایت، بوعلی سینا، قدس شهر قزوین به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ...

آمار یکساله:  

بازدید 139

دانلود 62
نویسنده: 

نیک صور فاطمه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  154
 • دانلود: 

  71
چکیده: 

هدف از این مطالعه بررسی ریخت شناسی و ابعاد چندی از ویژگی های شخصیتی قومیت لر تا از این رهگذر به شناخت بهتری از ویژگی های خاص این قوم دست یافته شود. ... 

آمار یکساله:  

بازدید 154

دانلود 71
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  175
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

طب النفوس در تمدن اسلامی دارای دو جایگاه بود، از یک طرف پشتوانه دینی که بر اساس آموزه های دینی بود و از طرف دیگر بر پایه های علم پزشکی در آن دوره قرار گرفته بود. اطبا در آن دوره با استناد به علوم دینی و اخلاقی باعث پیشرفت طب روحانی گردیدند. ...

آمار یکساله:  

بازدید 175

دانلود 34
نویسنده: 

شکرالهی افخم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  205
 • دانلود: 

  17
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 205

دانلود 17
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  96
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه مولفه های خوش بینی و شادکامی در بین معتادان، افراد موفق در ترک و افراد عادی در شهر ری بود. این پژوهش از نوع علی مقایسه ای بود و جامعه آماری شامل کلیه مردان مراجعه کننده به مراکز درمان نگهدارنده و مراکز انجمن معتادان گمنام و هم چنین مردان مراجعه کننده به فرهنگسراها در شهر ری بودند. ...

آمار یکساله:  

بازدید 96

دانلود 79
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  64
 • دانلود: 

  12
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه مولفه های خوش بینی در بین معتادان، افراد موفق در ترک و افراد عادی در شهر ری بود. این پژوهش از نوع علی مقایسه ای بود و جامعه آماری شامل کلیه مردان مراجعه کننده به مراکز درمان نگهدارنده و مراکز انجمن معتادان گمنام و هم چنین مردان مراجعه کننده به فرهنگسراها در شهر ری بودند. ...

آمار یکساله:  

بازدید 64

دانلود 12
نویسنده: 

رضایی شیوا | زارع مهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  75
 • دانلود: 

  16
چکیده: 

اثرات کار زیاد افراد و اثرات نا مطلوب آن بر کیفیت زندگی، مجموعه عواملی را بوجود می آورد که به صورت متقابل یا چندگانه یکدیگر را تشدید می کنند و در نتیجه، شرایط زندگی و سلامت انسانها، خانواده ها و جوامع را در معرض خطر جدی قرار میدهند کار زیاد مو تواند موجب ایجاد استرس شغلی شود و این موضوع سلامت روانی و عمومی فرد را به خطر می اندازد. ...

آمار یکساله:  

بازدید 75

دانلود 16
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  143
 • دانلود: 

  11
چکیده: 

مفهوم ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری، بیانگر جایگاه اطلاعات مذکور در ارزشگذاری حقوق مالکان است، یعنی نشان می دهد که چه بخش از ارزش شرکت را می توان به کمک این اطلاعات تبین نمود در پژوهش های حوزه ارتباط ارزشی، ترکیبی از نظریه های ارزشگذاری وجود دارد. ...

آمار یکساله:  

بازدید 143

دانلود 11
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  197
 • دانلود: 

  62
چکیده: 

هدف این مقاله بررسی مقایسه ای ریسک و بازده صندوق های مشترک سرمایه گذاری با سایر نهاد های مالی بورس اوراق بهادار تهران می باشد. ...

آمار یکساله:  

بازدید 197

دانلود 62
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  58
 • دانلود: 

  13
چکیده: 

نظریه نظارت شرکتی پیشگویی می کند که مزیت رقابتی (اهرم مالی) بر هزینه های موسسه اثرگذار بوده و بدینسان بر عملکرد و کارایی شرکت تاثیر دارد. ...

آمار یکساله:  

بازدید 58

دانلود 13
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  173
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

این پژوهش به بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد و از آنجایی که در سالهای 1392 تا 1390 نرخ ارز دارای بیشترین نوسانات بوده است. ...

آمار یکساله:  

بازدید 173

دانلود 25
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  83
 • دانلود: 

  12
چکیده: 

از آنجا که عملکرد و کارایی در بانک ها اهمیت بسیار بالایی دارد این قضیه موجب میشود که بانک ها خدمات متنوعی را در راستای افزایش قدرت اقتصادی و کارایی به مشتریان ارائه نمایند که این باعث ایجاد ارزش افزوده خواهد شد. ...

آمار یکساله:  

بازدید 83

دانلود 12
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  57
 • دانلود: 

  8
چکیده: 

در این تحقیق تاثیر تقاضای ناسالم برای وام های زود بازده در بنگاههای اقتصادی در بانک صنعت و معدن استان گلستان و مازندران در بازه زمانی 86 الی 91 مورد بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق از نوع روش تحلیل همبستگی می باشد، که ضمن جمع آوری اطلاعات مورد نیاز با استفاده از تخمین ضرایب مربوط به متغیرها در رگرسیون مربوطه به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. ...

آمار یکساله:  

بازدید 57

دانلود 8
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  204
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

هدف از این پژوهش استفاده از زنجیره مارکوف برای مدلسازی قیمت سهام، نقدینگی و تقاضای سهام در بازار سهام ایران می باشد. ...

آمار یکساله:  

بازدید 204

دانلود 128
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  125
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

این مطالعه به بررسی تاثیر چرخش موسسات حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی (اقلام تعهدی اختیاری) شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار میپردازد. ...

آمار یکساله:  

بازدید 125

دانلود 23
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  26
 • دانلود: 

  16
چکیده: 

ابداعات نوآوری گرایش بسیار شدیدی به دانش، تخصص و تعهدات کارمندان به عنوان ورودی های کلیدی در فرایند خلق ارزش دارد. این در حالی است که سازمانها با نوآوری پذیری بالاتر، در پاسخ به تغییرات محیطی و همچنین گسترش قابلیتهای جدید که به آنها برای دستیابی به عملکرد بالاتر کمک می کند، موفق تر خواهند شد. ...

آمار یکساله:  

بازدید 26

دانلود 16
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  118
 • دانلود: 

  96
چکیده: 

اسلام تجارت را به عنوان یک عامل حیاتی در زندگی بشر میداند و از آنجا که اسلام یک روش زندگی است، روشهای اجرای بازاریابی باید در چارچوب قرآن و سنت که دو منبع اصلی برای سعادت دنیا و آخرت مسلمانان هستند، هدایت شود. ...

آمار یکساله:  

بازدید 118

دانلود 96
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  36
 • دانلود: 

  10
چکیده: 

گسترش بیمه از جمله راهکارهای دولت ها به ویژه دولت های مردم سالار و مردم محور برای نیل به جامعه ای سالم با سلامت پایدار است. به طوری که با گسترش و تعمیم بیمه ها، تمام ابعاد زندگی فرد در جامعه، تحت پوشش بیمه قرار می گیرد. هدف از انجام این تحقیق شناسایی و اولویت بندی موانع پیاده سازی نظام بیمه سلامت می باشد. ...

آمار یکساله:  

بازدید 36

دانلود 10
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  70
 • دانلود: 

  60
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 70

دانلود 60
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  61
 • دانلود: 

  104
چکیده: 

در برخی مطالعات آینده پژوهی تلاش می شود تا تاسف نسبی ناشی از وقوع آینده های بدیلی که برای یک هویت (کشور، سازمان و...) امکان وقوع دارند، کاهش یابد و راهبردهای پابرجا در راستای رسیدن به آینده مطلوب شناسایی شوند. در این مطالعات که تحت عنوان برنامه ریزی پابرجا مطرح می شوند، تلاش می شود تا فهرستی از راهبردها برای وصول به اهداف و چشم اندازهای تعیین شده، تهیه شود. ...

آمار یکساله:  

بازدید 61

دانلود 104
نویسنده: 

حمیداوی عماد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  130
 • دانلود: 

  52
چکیده: 

در این مقاله رابطه میان مدیریت کیفیت جامع (TQM) با کیفیت و نوآوری در محصولات و فرایندهای سازمان مورد توجه قرار گرفته است. ...

آمار یکساله:  

بازدید 130

دانلود 52
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  54
 • دانلود: 

  593
چکیده: 

سازمانها برای بالابردن کیفیت تولید و خدمات خود و ایجاد مزیت رقابتی و هم چنین برای ورود به بازارهای جهانی ملزم به پیاده سازی نظام مدیریت کیفیت جامع هستند. ...

آمار یکساله:  

بازدید 54

دانلود 593
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  29
 • دانلود: 

  15
چکیده: 

هدف این مقاله بررسی نقش میانجی توانمندسازی در رابطه بین سازمان یادگیرندده و بهره وری منداب انادانی در بانک کشاورزی می باشد. ...

آمار یکساله:  

بازدید 29

دانلود 15
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  94
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

سبک زندگی یکی از مهمترین مفاهیم علوم اجتماعی است که در باورها و ارزش های هر جامعه ریشه دارد. آموزه های قرآن و تعالیم اهل بیت، سبک زندگی ویژه ای را در راستای سعادت بشر تبیین مینماید. ...

آمار یکساله:  

بازدید 94

دانلود 23
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  88
 • دانلود: 

  62
چکیده: 

هدف این مقاله شناخت ابعاد و مولفه های اثر گذار بر شکل گیری فن بازار و ارائه مدلی برای آن به صورتی است که بتوان فضای عرضه و تقاضا را برای محصولات و فناوری های دانش بنیان تسهیل نمود. ...

آمار یکساله:  

بازدید 88

دانلود 62
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  157
 • دانلود: 

  180
چکیده: 

یکی از عواملی که در حس تعلق مکانی انسان تاثیر دارد کیفیت محیط زندگی است. محیط های که ازلحاظ کیفیت محیط زندگی در سطح پایینی قراردارند سر زندگی و زیست پذیری کمتری دارند و معمولا کمتر از لحاظ سرزندگی و زیست پذیری مورد توجه قرارمی گیرند. ...

آمار یکساله:  

بازدید 157

دانلود 180
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  116
 • دانلود: 

  51
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 116

دانلود 51
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  191
 • دانلود: 

  393
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 191

دانلود 393
نویسنده: 

دادفر لیدا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  486
 • دانلود: 

  240
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 486

دانلود 240
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  363
 • دانلود: 

  190
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 363

دانلود 190
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  343
 • دانلود: 

  191
چکیده: 

گسترش روز افزون فضای مجازی فرصت ها و چالش های را برای ساحت تربیت سیاسی و اجتماعی جامعه ایران فراهم ساخته است که اهمیت بحث پیرامون آن را ضرورت می بخشد. در بسیاری از ارزیابی هایی که از چالشها و فرصتهای فضای مجازی انجام گرفته مباحث حوزه چالشها حول دو محور مطرح بوده است. ...

آمار یکساله:  

بازدید 343

دانلود 191
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  560
 • دانلود: 

  263
چکیده: 

برنامه ریزی توسعه روستایی نیازمند فرایند ارزیابی و بازنگری در حوزه اندیشه انتقادی توسعه روستایی است تا امکان شکل گیری بهترین راهکارهای مداخله در نواحی روستایی، برای کارآمدی نتایج حاصل از روند برنامه ریزی توسعه فراهم آید. توسعه و ترویج فرهنگ گردشگری روستایی به عنوان محرکی کارآمد برای بازسازی و توسعه اقتصادی، اجتماعی نواحی روستایی بدل گشته است، به طوری که سالهای اخیر در سراسر اروپا برای رفع چالش های اقتصادی، اجتماعی نواحی روستایی حاشیه های و یا روستاهایی که با کاهش فعالیت های کشاورزی سنتی روبرو شده اند، گردشگری روستایی در کانون توجه قرارگرفته است. ...

آمار یکساله:  

بازدید 560

دانلود 263
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  247
 • دانلود: 

  761
چکیده: 

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت وبسایت بر رضایت مخاطب با نقش میانجی جذابیت ادراک شده می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر مخاطبان خبرگزاری تسنیم می باشد. در این پژوهش جهت اطمینان از پایایی پرسشنامه، از سه معیار ضرایب بارهای عاملی، آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شده است. ...

آمار یکساله:  

بازدید 247

دانلود 761
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  401
 • دانلود: 

  147
چکیده: 

امروزه دربسیاری از سازمانها، فشارهای عصبی و روانی به درجات گوناگونی وجود دارد.یکی ازپیامدهای این عوامل فرسودگی شغلی است. کنش متقابل بین شرایط کار و ویژگی های فردی شاغل می تواند بر بهداشت روانی افراد شاغل تاثیر بگذارد. ...

آمار یکساله:  

بازدید 401

دانلود 147
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  355
 • دانلود: 

  125
چکیده: 

در تحقیق حاضر، تاثیر تنوع تسهیلات اعطایی بانکها بر بازده خالص دارایی، بازده خالص حقوق صاحبان سهام و ریسک اعتباری مورد بررسی قرار گرفته است. ...

آمار یکساله:  

بازدید 355

دانلود 125
نویسنده: 

موسی زاده ربابه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  404
 • دانلود: 

  189
چکیده: 

این مقاله تلاشی است جهت تبیین و توصیف نقش مدیر موثر در شناخت و معرفی پایدار موزه تحت مدیریت خود از طریق افزایش میزان اثربخشی و کارایی کارشناسان و افرادی که به نحوی در واحدهای مختلف همان موزه فعالیت دارند. ...

آمار یکساله:  

بازدید 404

دانلود 189
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  795
 • دانلود: 

  308
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 795

دانلود 308
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  353
 • دانلود: 

  156
چکیده: 

بررسی رفتار بازار سهام و چگونگی اثر متقابل آن با سایر بخش های اقتصاد کلان میتواند راهنمای بسیار شایسته ای در جهت اتخاذ تصمیمات صحیح تر سرمایه گزاران از یک سو و برنامه ریزی ها و تصمیمات کلان اقتصادی از سوی دیگر باشد. ...

آمار یکساله:  

بازدید 353

دانلود 156
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  213
 • دانلود: 

  362
چکیده: 

انعطاف پذیری مالی، عبارت است از توانایی واحد تجاری، مبنی بر اقدام موثر جهت تغییر میزان و زمان جریان های نقدی آن، به گونه ای که واحد تجاری بتواند در قبال رویدادها و فرصت های غیرمنتظره واکنش نشان دهد. ...

آمار یکساله:  

بازدید 213

دانلود 362
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  645
 • دانلود: 

  380
چکیده: 

شرایط پرتلاطم محیطی و تغییرات شگرف فناوری، منجر به پیچیدگی بیشتر فعالیتها شده است، به نحوی که محتوای تفکر مدیریت و روشهای مورد استفاده در سازمان دستخوش تغییرات و دگرگونی های عمیق و شدید شده است. ...

آمار یکساله:  

بازدید 645

دانلود 380
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  276
 • دانلود: 

  308
چکیده: 

رمز موفقیت و پیشرفت در کارها داشتن یک مدیریت کارآمد و مقتدر است. واقعه غدیر و معرفی حضرت علی (ع) به خلافت و جانشینی رسول خدا (ص) در آن روز، از چنان عظمتی برخوردار است که آن رویداد تاریخی را یکصد و ده نفر صحابی پیامبر(ص) نقل کرده اند. ...

آمار یکساله:  

بازدید 276

دانلود 308
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  320
 • دانلود: 

  509
چکیده: 

هدف از انجام این پژوهش امکان سنجی توسعه گردشگری روستایی، با تاکید بر احداث دهکده گردشگری در منطقه الموت با استفاده از مدل امکان سنجی است، بطوری که توسعه متعادل منطقه ای از نکات مثبت آن می باشد. این پژوهش کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی است. ...

آمار یکساله:  

بازدید 320

دانلود 509
نویسنده: 

یوسف قنبری سهیلا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  3019
 • دانلود: 

  1138
چکیده: 

هدف مقاله حاضر بررسی فرایند اجتماعی کردن کارکنان در سازمانها می باشد که با توجه به توسعه و گسترش سازمانها، حفظ و نگهداری نیروی انسانی پرتوان، مهمترین عامل تحول میباشد. ...

آمار یکساله:  

بازدید 3019

دانلود 1138
نویسنده: 

حسینی حسنا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  681
 • دانلود: 

  6291
چکیده: 

مدیریت تعارض از یک سو به معنی به حداقل رساندن قدرت تخریبی تعارض است و و از سوی دیگر تعارض را به صورت یک پدیده اثربخش، خلاق، سازنده و سودمند مبدل می سازد. به طور کلی از میان تمام مهارت های مورد نیاز برای اثربخشی مدیران هیچ کدام مهمتر از مدیریت تعارض نیست. ...

آمار یکساله:  

بازدید 681

دانلود 6291
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  322
 • دانلود: 

  102
چکیده: 

مدیریت دانش، مدیریت دانایی یا مدیریت اندوخته های علمی (Knowledge management - KM) به معنای در دسترس قرار دادن نظام مند اطلاعات و اندوخته های علمی است، به گونه ای که به هنگام نیاز در اختیار افرادی که نیازمند آنها هستند، قرار گیرند تا آنها بتوانند کار روزمره خود را با بازدهی بیشتر و موثرتر انجام دهند. ...

آمار یکساله:  

بازدید 322

دانلود 102
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  361
 • دانلود: 

  1216
چکیده: 

بودجه ریزی بر مبنای عملکرد روش بودجه ریزی توسعه یافته ای است که ارتباط بین سطوح تامین وجه برنامه را با نتایج برنامه مشخص می نماید. در بودجه ریزی بر مبنای عملکرد سه روش معمول بهایابی وجود دارد: بهایابی بر مبنای فعالیت سنتی، بهایابی بر مبنای فعالیت زمان گرا و بهایابی بر مبنای فعالیت عمل گرا. ...

آمار یکساله:  

بازدید 361

دانلود 1216
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  482
 • دانلود: 

  250
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 482

دانلود 250
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  342
 • دانلود: 

  504
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 342

دانلود 504
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  458
 • دانلود: 

  209
چکیده: 

هزینه انسانی تروریسم تقریبا در هر گوشه ای از جهان احساس می شود. اعضای سازمان ملل متحد خود را در غم ز دست دادن انسان و حقوق آن در نتیجه اقدامات تروریستی خشونت آمیز شریک می دانند. ...

آمار یکساله:  

بازدید 458

دانلود 209
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  576
 • دانلود: 

  301
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 576

دانلود 301
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  292
 • دانلود: 

  415
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 292

دانلود 415
عنوان: 
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  582
 • دانلود: 

  459
چکیده: 

بام سبز یکی از رویکرد های نو معماری و شهرسازی و برخاسته از مفاهیم توسعه پایدار است که از آن می توان به منظور افزایش سرانه فضای سبز، ارتقای کیفیت محیط زیست و توسعه پایدار شهری بهره برد. استفاده کاربردی از بام ها می تواند به عنوان امکان بهره برداری بهینه از زمین های شهری قلمداد شود. ...

آمار یکساله:  

بازدید 582

دانلود 459
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  1085
 • دانلود: 

  396
چکیده: 

تعارض جزیی طبیعی و عادی از زندگی روزمره و عادی ما است که بشر درطول تاریخ با آن آشنا بوده است. فعالیت های سازمانی نیز مستلزم تعامل بین افراد وگروه های سازمان می باشد. ...

آمار یکساله:  

بازدید 1085

دانلود 396
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  262
 • دانلود: 

  153
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 262

دانلود 153
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  421
 • دانلود: 

  187
چکیده: 

اهمیت سرمایه گذاری و تسهیلات اعطایی و نقش آن ها در رشد اقتصادی، مساله ای است که حجم قابل توجهی از نظریه های اقتصاد کلان و توسعه را به خود اختصاص داده است زیرا تاثیر معنی داری بر رشد و بهبود وضعیت اقتصادی کشور ها دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین انباشت سرمایه با تسهیلات اعطایی بانکی در ایران می باشد. ...

آمار یکساله:  

بازدید 421

دانلود 187
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  468
 • دانلود: 

  341
چکیده: 

امکان جرح و سلب صلاحیت داوراز ارکان لازم برای تامین صحت و سلامت داوری بین المللی بحساب می آید. داوری طریقه ای غیر قضایی و فنی است که هدف آن حل و فصل یک مساله مربوط به روابط بین دو یا چند نفر است که کاربرد آن در حوزه روابط بین الملل اهمیت ویژه ای داشت و به عنوام یکی از منابع مهم حقوق تجارت بین الملل محسوب می شود. ...

آمار یکساله:  

بازدید 468

دانلود 341
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  3191
 • دانلود: 

  1713
چکیده: 

عملکرد سازمانی را می توان به عنوان یک ارزیابی بر روی اثربخشی افراد و گروه های موجود در سازمان و خود سازمان دانست. در سطح فردی، این ارزیابی مربوط به میزان رضایت شغلی و تحقق اهداف آنها و در سطح گروهی مربوط به اخلاقیات، انسجام، اثربخشی و بهره وری میباشد. ...

آمار یکساله:  

بازدید 3191

دانلود 1713
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  678
 • دانلود: 

  343
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 678

دانلود 343
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  318
 • دانلود: 

  192
چکیده: 

اکثر تحقیقات اخیر در زمینه مدیریت مالی در مورد تاثیر متغیرهای خارجی روی مدیریت سرمایه در گردش تاکید دارند. این تحقیق تاثیر شاخص های رشوه را روی مدیریت سرمایه در گردش شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می کند. ...

آمار یکساله:  

بازدید 318

دانلود 192
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  307
 • دانلود: 

  485
چکیده: 

هدف از این تحقیق بررسی تطبیقی قانون مالیات بر ارزش افزوده ایران با قانون مالیات بر ارزش افزوده کشورهای چین، اتیوپی و بلغارستان است. این تحقیق از نوع کیفی و کمی و توصیفی پیمایشی و کاربردی می باشد. این تحقیق موضوع مربوطه را با استفاده از ترجمه متون قانون مالیات بر ارزش افزوده کشورهای چین، اتیوپی و بلغارستان و مصاحبه و پرسشنامه فرآیند تحلیل رتبه ای بررسی نمود. ...

آمار یکساله:  

بازدید 307

دانلود 485
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  1058
 • دانلود: 

  322
چکیده: 

قدردانی مشتری نشان دهنده هسته عاطفی روابط متقابل و نقش نیروی کلیدی در توسعه و نگهداری موفق مبادلات رابطه ای فروشنده خریدار است. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر سرمایه گذاری – در بازاریابی رابطه مند بر روی قدردانی مشتری با تبیین نقش وفاداری مشتری در مشتریان بانک ملی در شهر یاسوج است. ...

آمار یکساله:  

بازدید 1058

دانلود 322
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  962
 • دانلود: 

  563
چکیده: 

هدف از انجام پژوهش حاضر ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی از دیدگاه بیمه شدگان و مستمری باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی می باشد. و با توجه به موضوع در زمره بگیران استان ایلام می تحقیقات توصیفی تحلیلی می باشد. برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و پرسشنامه بهره گرفته شد. ...

آمار یکساله:  

بازدید 962

دانلود 563
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  634
 • دانلود: 

  303
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 634

دانلود 303
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  259
 • دانلود: 

  233
چکیده: 

مقوله رتبه بندی برند از مهمترین چالش های فضای مدیریت برند در کشور است. در چند سال اخیر بنگاهای مختلف بنا به نیازهای تبلیغاتی و مدیریتی خود در طرحها و برنامه های رتبه بندی مختلف (100 برند برتر، قهرمانان برند، برندهای برتر استانی و...) اعم از داخلی و خارجی شرکت کرده اند. ...

آمار یکساله:  

بازدید 259

دانلود 233
نویسنده: 

رضایی - | حسین پور لیلا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  344
 • دانلود: 

  102
چکیده: 

در این تحقیق ارتباط بین هزینه نمایندگی و جریان نقدازاد ونسبت کیو توبین با کارایی سرمایه گذاری بررسی می گردد. به منظور اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری، از مدل وردی (2006) استفاده شده است. بر اساس این مدل از درآمد فروش به عنوان نماگری برای تخمین و برآورد فرصت های سرمایه گذاری مورد انتظار استفاده می گردد. ...

آمار یکساله:  

بازدید 344

دانلود 102
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  1447
 • دانلود: 

  551
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1447

دانلود 551