نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  73
 • دانلود: 

  13
کلیدواژه: 
چکیده: 

- امروز جهان در حال تجربه تغییر رویکرد به طبیعت از تمرکز بر تولید کالایی به تمرکز بر شرایط اکولوژیک است.- اکنون علاوه بر توجه به تولید کالایی، توجه فزاینده به حفاظت و در بعضی از موارد احیای زیست بوم و منظر طبیعی نیز اضافه شده است.- بنحو فزاینده ای زمین از جنبه های زیبایی منظر، زیستگاه حیات وحش ... ارزشگذاری می شود.- هدف از مدیریت اراضی گسترده شده است و شامل تنوع زیستی و حفظ و احیای فرایندهای اکولوژیک نیز می شود.- علاوه بر اینها آگاهی رو به رشدی در مورد چارچوب اجتماعی که مدیریت منابع در داخل آن اتفاق میافتد نیز بوجود آمده است.- در کشورهای متعددی گروه ها و سازمان های مختلف مدیریت زیست بومی را برسمیت شناخته اند

آمار یکساله:  

بازدید 73

دانلود 13
نویسنده: 

نظری دوست علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  63
 • دانلود: 

  16
کلیدواژه: 
چکیده: 

رویکرد مدیریت محیط زیست در سطح دنیا طی دهه های مختلف تفاوتهای عمده ای نموده است. رویکردهای مختلف حفاظتی در ده های مختلف تغییر نموده و در طی این فرایند جایگاه عناصر مختلف اکوسیستم از وزن دهی و نقش متفاوتی برخوردار بوده است. در ایران نیز وضعیت مدیریت منابع محیط زیستی طی چند دهه اخیر بیشتر بر حفاظت صرف از منابع طبیعی و مولفه های اکوسیستم متمرکز بوده است. در فرایند سنتی حفاظتی اکوسیستم بعنوان یک مجموعه طبیعی درنظر گرفته می گردید و در فرایند حفاظت، انسان و کارکردهای مرتبط با آن بعنوان یک عامل بیرونی اکوسیستم در نظر گرفته گرفته می شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 63

دانلود 16
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  186
 • دانلود: 

  57
کلیدواژه: 
چکیده: 

توجه به مساله تنوع زیستی یکی از نتایج تحول در مفهوم محیط زیست و مشخصا حفاظت از طبیعت درخلال دهه های هشتاد و نود است. برگزاری کنفرانس ملل متحد در مورد محیط زیست و توسعه یا اجلاس زمین که از 3 تا 14 ژوئن 1992 در ریو دو ژانیرو برگزار شد، نقطه عطف در مذاکرات بین المللی در خصوص مسایل زیست محیطی به شمار می رفت. کنوانسیون تنوع زیستی یکی از دستاوردهای مهم اجلاس زمین بود.جمهوری اسلامی ایران یکی از امضاکنندگان کنوانسیون جهانی حفاظت از تنوع زیستی است و سازمان حفاظت محیط زیست مرجع ملی کشور در این کنوانسیون محسوب می شود. با توجه به استراتژیهای تدوین شده برای تنوع زیستی، چهارچوب الگوی ارزیابی زیست محیطی در ایران که مصوب سال 1373 شورای عالی محیط زیست می باشد، فاقد نگرش کافی به مفاد بیانیه کنوانسیون تنوع زیستی بوده و از کارکرد و جایگاه ضعیفی برخوردار است. با عنایت به اهمیت تنوع زیستی در کشور و روند فزاینده تخریب بویژه در سطح زیستگاهها، با توجه به اینکه طبق مصوبات شورای عالی محیط زیست اجرای ارزیابی زیست محیطی برای تعدادی از پروژه های بزرگ توسعه در کشور الزامی شده است لذا بازنگری چهارچوب الگوی ارزیابی زیست محیطی با تاکید بیشتر در حفظ تنوع زیستی ضرورت دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 186

دانلود 57
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  101
 • دانلود: 

  13
کلیدواژه: 
چکیده: 

1- واقعیت هانشانزدهای محیط زیستی Environmetal Impact آنهایی هستند که به جهت مصرف منابع و یا دخالت های ناروا و روا برای تامین کالا و خدمات (هر دو را سر هم می توان فراورده ها نامید) به هنگام استخراج منابع، تولید مواد، ساخت فراورده ها در طول مصرف/استفاده و در پایان زندگی فراورده ها (گردآوری/سوا کردن-باز استفاده-بازسازی-بازیابی-کنترل پسماند و پساب) به محیط زیست تراویده و به آن تحمیل می شوند) کمیسیون اروپا، 2004).این تراوش و تحمیل سبب بروز دامنه وسیعی از نشانزدها می شوند مثل:- تغییر اقلیم- کاهش لایه ازن در Stratosphere و ایجاد لایه ازون در) Troposphere مه-دود(- خوراکوری- اسیدی شدن- بروز تنش های مسموم در تندرستی انسان ها و اکوسیستم ها- کاهش منابع- استفاده ناروا از آب- استفاده ناروا از سرزمین- بروز آلودگی ها به ویژه آلودگی صدا- صلح سبز می گوید:اتحادیه اروپا درصدد است تا سال 2050 نیمی از انرژی مورد نیاز خود را از منابع با توان تجدیدپذیری تامین کند. در حال حاضر این رقم تنها 6 درصد است.- اروپا تقاضای انرژی خود را از 72000 پتاژول (2003) به 46000 (2050) خواهد رسانید.- تامین منابع انرژی از نیروگاه های آبی بزرگ و بیشتر با استفاده از سیکل ترکیبی گرما-نیرو خواهد بود.- نیروگاه های هسته ای و استفاده از فناوری موسوم به زغال سنگ پاک حذف می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 101

دانلود 13
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  458
 • دانلود: 

  51
کلیدواژه: 
چکیده: 

1- مروری بر مطالعات عمده: تا کنون دانشمندان و محققین زیادی در زمینه فون ایران تحقیقاتی را انجام داده اند.که اغلب آنهایی که از دیر باز بدین کار پرداخته خارجی بودند نظیر: DeBlaso, Anderson, Coad, Scott, Lay, … که در حقیقت کارهای اساسی را شروع نمودن محققین بنام ایرانی نظیر دکتر درویش، دکتر مروج، دکتر لطیفی، دکتر اعتماد، دکتر بلوچ و مهندس میرزایانی و بسیاری دیگر تلاش های فراوانی در راستای شناسایی تنوع جانوران ایران انجام دادند که هنوز توسط محققین دیگر بایستی دنبال شود.2- مروری گذرا بر تنوع مهره داران ایران:علیرغم شناسایی حدود 170 گونه پستاندارد اطلاع دقیقی در مورد لیست کامل و جامع پستانداران آبزی و بسیاری پستانداران کوچک جثه در دست نداریم. حداقل می دانیم که با احتمال (فراوان) گونه های بسیار دیگری به خصوص از جوندگان و دولفین ها می تواند در ایران وجود داشته باشد. در مورد ماهیان آبهای داخلی هم تقریبا همین وضع حکمفرماست. به خصوص با عدم جستجو و بررسی کافی قنات ها، نمادها و آبهای مناطق خشک و کوهستانی اطلاع دقیقی از این گروه از مهره داران وجود نداردو تنوع هر یک از گروه های مهره داران (رده های مهره داران) در ایران بحث خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 458

دانلود 51
نویسنده: 

منعم منوچهر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  35
 • دانلود: 

  21
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 35

دانلود 21
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  32
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 32

دانلود 20
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  37
 • دانلود: 

  14
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 37

دانلود 14
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  32
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 32

دانلود 20
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  32
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 32

دانلود 20
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  33
 • دانلود: 

  18
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 33

دانلود 18
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  39
 • دانلود: 

  19
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 39

دانلود 19
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  36
 • دانلود: 

  18
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 36

دانلود 18
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  31
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش استفاده از 13 عامل شناخته شده ی موثر در وقوع پدیده ی زمین لغزش به منظور تعیین حساسیت تاسیسات تامین، تصفیه و ذخیره ی آب شرب شهر تهران، واقع در سه محدوده مطالعاتی تهران- کرج، ورامین و لواسانات با استفاده از مدل آماری دومتغیره می باشد. بدین منظور ابتدا با مطالعه ی پژوهش های گذشته و بازدید های میدانی، تعداد 829 پهنه ی لغزشی ثبت و بطور کاملا تصادفی، 70 درصد از این نقاط (580 لغزش) برای مدلسازی و 30 درصد (249 لغزش) برای اعتبارسنجی مدل انتخاب گردید، سپس نقشه های پهنه بندی حساسیت زمین لغزش تهیه، به 5 کلاس حساسیت، طبقه بندی و با همپوشانی نتایج حاصله با موقعیت تاسیسات مشاهده شد؛ از مجموع 108 سایت شامل؛ یک آبگیر، 6 تصفیه خانه و 101 مخزن ذخیره و سرویس آب شرب، آبگیر در طبقه ی خطرپذیری خیلی زیاد، تعداد 3 مخزن، در طبقه ی خطرپذیری زیاد؛ تعداد 18 مخزن، در طبقه ی خطرپذیری متوسط، تعداد 18 مخزن و 3 تصفیه خانه، در طبقه ی خطرپذیری کم و تعداد 62 مخزن و 3 تصفیه خانه، در طبقه ی خطرپذیری خیلی کم قرار می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 31

دانلود 20
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  34
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 34

دانلود 20