نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  143
 • دانلود: 

  54
کلیدواژه: 
چکیده: 

آموزش و پرورش، برای اینکه بتواند فاصله بین نظریه و عمل را کاهش دهد، نیازمند رویکردی سیستماتیک است رویکردی که بتوانند موفقیت را به حداکثر برساند و در معلمان توسعه و پیشرفت ایجاد نماید. در آرمان هایی که از سوی صاحبنظران برای نظام های تعلیم و تربیت مطرح می شود، از معلم به عنوان نقطه اتکای هر تغییر و تحولی یاد میشود...

آمار یکساله:  

بازدید 143

دانلود 54
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  36
 • دانلود: 

  13
چکیده: 

هدف این پژوهش بررسی لزوم وجود مدارس جوار برای دانشگا ههای فرهنگیان می باشد. اگر تدریس به عنوان یک حرفه در کنار سایر حرفه ها و معلم به عنوان یک فرد حرفه ای در نظر گرفته شود می توان سه الگوی مهارتی، کاربردی و فکورانه را برای تربیت حرفه ای ارائه کرد...

آمار یکساله:  

بازدید 36

دانلود 13
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  72
 • دانلود: 

  31
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر بررسی نفش معلم فکور وپژوهنده در جهت کاهش فاصله بین نظر و عمل می باشد. حرفه معلمی عرصه ای برای ظهور موقعیت های نوظهور برای عمل و تصمیم گیری است. آموزش و پرورش مهم ترین بستر برای توسعه جامعه در ابعاد مختلف است. آموزش و پرورش ابعاد ساختن جهان برای موقعیتی هر چه بهتر است...

آمار یکساله:  

بازدید 72

دانلود 31
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  41
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

با توجه به نقش و اهمیت بررسی وضعیت و ارزیابی مولفه های برنامه درسی دانشگاهی، این مهم امری ضروری و اجتنا بناپذیر است. از این رو در پژوهش حاضر تلاش شده است وضعیت ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مطلوبیت مولفه های برنامه درسی در دانشگاه فردوسی مشهد بررسی شود...

آمار یکساله:  

بازدید 41

دانلود 20
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  81
 • دانلود: 

  16
کلیدواژه: 
چکیده: 

از آنجایی که موضوع تربیت، انسان است و انسان موجودی است پیچیده که نوع زندگی فردی و به تبع اجتماعی او دائما در حال تحول و دگرگونی می باشد، لذا در تعلیم و تربیت باید به این مهم توجه نمود. از طرف دیگر امروزه با توجه به افزایش سطح آگاهی بشر، گسترش دامنه مجهولات وی در زمینه های مختلف دانش و تغییر ماهیت مسائل از حالت تحلیلی به ترکیبی، لزوم بهره مندی از دانش های میان رشته ای بیش از پیش احساس میشود...

آمار یکساله:  

بازدید 81

دانلود 16
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  68
 • دانلود: 

  10
چکیده: 

کتاب راهنمای معلم با هدف ایجاد ارتباط بین مولفین و دبیران ریاضی در هر پایه تالیف می گردد و شامل بیان اهداف کلی، جزئی و رفتاری و همچنین دستور العمل اجرای صحیح برنامه درسی قصد شده می باشد...

آمار یکساله:  

بازدید 68

دانلود 10
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  36
 • دانلود: 

  10
چکیده: 

این پژوهش باهدف بررسی میزان تناسب سرفصل های برنامه درسی اموزش عالی با کاربرد عملی آن از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه های شهرستان اردستان صورت پذیرفته است. پژوهش حاضراز نظر روش توصیفی پیمایشی واز نظر هدف کاربردی می باشد...

آمار یکساله:  

بازدید 36

دانلود 10
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  52
 • دانلود: 

  31
کلیدواژه: 
چکیده: 

یکی از انتقادهایی که از دیرباز متوجه حوزه مطالعات برنامه درسی بوده است بحث فاصله بین نظر و عمل است. متخصصان حوزه برنامه درسی گاه با انتقاد به عمل زدگی حوزه رسالت برنامه ریزی درسی فراتر از عمل برنامه ریزی دانسته اند و به فهم برنامه درسی به جای پرداختن صرف به عمل ریختن برنامه درسی تاکید کرده اند...

آمار یکساله:  

بازدید 52

دانلود 31
نویسنده: 

حاتمی جواد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  33
 • دانلود: 

  8
کلیدواژه: 
چکیده: 

نوشتار حاضر ناظر به تحلیل وقایع علمی و عملی نظام برنامه درسی در ایران است. نگارنده قصد دارد، عوامل موثر بر عدم تقریب حوزه نظر و عمل در نظام برنامه درسی کشور را کالبد شکافی و تبیین نماید و در نهایت، راهکارهای علمی و علمی برای کاهش این فاصله و ایجاد کنش متعامل کنشگران این عرصه ها ارائه نماید....

آمار یکساله:  

بازدید 33

دانلود 8
نویسنده: 

پیری موسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  49
 • دانلود: 

  18
کلیدواژه: 
چکیده: 

نظامهای آموزشی و پرورشی با هدف فراهم آوری فرصت ها و تجارب یادگیری برای دانش آموزان شکل می گیرد. سیاستگذاران و برنامه ریزان این نظام ها می اندیشند و می کوشند تا برنامه های درسی را تولید کنند که زمینه ساز یادگیری اثربخش شود. برنامه درسی باید ابزاری برای آماده سازی فرصت های معنا جویی توسط فراگیران باشد....

آمار یکساله:  

بازدید 49

دانلود 18
نویسنده: 

فاضلی نعمت اله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  49
 • دانلود: 

  10
چکیده: 

در کشورمان، حداقل در سه سطح اجتماعی - فرهنگی، سیاسی و دانشگاهی شکاف نظر و عمل را آشکارا می توان دید. هدف من از این گفتار، ارائه چشم اندازی تازه برای شناخت مناسبات نظر و عمل در ایران امروز است. چشم اندازی که بطور تاریخی تاکنون در کشورمان برای تبیین مناسبات نظر و عمل شکل گرفته است، چشم انداز مناسب و کارامدی نیست....

آمار یکساله:  

بازدید 49

دانلود 10
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  237
 • دانلود: 

  237
کلیدواژه: 
چکیده: 

زندگی در هر مرحله از رشد و تحول مستلزم یادگیری است، بنابراین توجه به فرایند یادگیری و عوامل موثر بر آن امری اجتناب ناپذیر است (افروز، 1381: 20)....

آمار یکساله:  

بازدید 237

دانلود 237
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  42
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

توسعه روزافزون فناوری های نوین به طور گسترده دانش آموزان را در معرض افکار، اندیشه، نگرش و ارزشگذاری های متنوع، متفاوت و گاهی اوقات متضاد قرار داده است. در همین راستا اندیشمندان و برنامه ریزان مهارت هایی چون اندیشیدن و تفکر انتقادی.... را ضروری تر میدانند و در نظر بسیاری از برنامه های درسی به نوعی این مهم را در رویکرد، اهداف، محتوا و گاهی اوقات روش ها مورد توجه قرار داده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 42

دانلود 20
نویسنده: 

خسروی رحمت اله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  92
 • دانلود: 

  15
چکیده: 

در مطالعه حاضر با استفاده از روش جستار نظرورزانه، ابتدا منظرهایی برای ترسیم نسبت نظریه و عمل در برنامهریزی درسی شناسایی و تحلیل شده، سپس منظر منتخب و راهگشا در این باره معرفی می شود. در این راستا، پس از کاوش نظری در منابع تخصصی برنامه درسی، منظر پوزیتیویستی، منظر نومفهوم گرایی، و منظر عملی مبنای مطالعه قرار گرفته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 92

دانلود 15
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  62
 • دانلود: 

  15
چکیده: 

در نظام های برنامه ریزی درسی به ظاهر متمرکز، نوعی ساده اندیشی نسبت به آنچه در عمل و اجرا اتفاق میافتد وجود دارد و توجه کافی به شکل های مختلفی که برنامه درسی در جریان اجرا به خود می گیرد مبذول نمی شود...

آمار یکساله:  

بازدید 62

دانلود 15
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  109
 • دانلود: 

  39
چکیده: 

به نظر میرسد کشور ما نیز در عرصه برنامه درسی و در حالت عمومی تر در تعلیم و تربیت به همان ورطه ای افتاده است که آلن سی ارنشتاین از آن با عنوان شکاف بین نظر و عمل یاد میکند و آن را این گونه شرح می دهد...

آمار یکساله:  

بازدید 109

دانلود 39
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  31
 • دانلود: 

  11
کلیدواژه: 
چکیده: 

با شروع آموزش رسمی در کشورهای جهان، مدرسه مسوولیت مهم انتقال دانش و حقایق علمی را در کنار جامعه پذیر کردن دانش آموزان به عهده گرفت تا بتواند طبقه تحصیل کرده ای تربیت کند که قادر به تامین نیازهای گوناگون جامعه باشد و اداره امور جامعه جدید صنعتی شروع قرن بیستم و در حال گذار را در دست گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 31

دانلود 11
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  38
 • دانلود: 

  13
کلیدواژه: 
چکیده: 

تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش، آرمانی است بزرگ که هر چند ملازم با تغییر است، ولی به فراتر از آن می اندیشد و تحولی عمیق و ریشه دار را مطمح نظر دارد. نگارش اسنادی نظیر (مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی)، (سند تحول بنیادین آموزش و پرورش)، (برنامه درسی ملی)، موید عزمی است جدی که خاستگاه آن تحول است و نه تغییر....

آمار یکساله:  

بازدید 38

دانلود 13
نویسنده: 

موسی پور نعمت اله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  46
 • دانلود: 

  8
کلیدواژه: 
چکیده: 

وقتی شانزده ماه پیش دور هم جمع شدیم تا به بازنگری برنامه درسی تربیت معلم بپردازیم، به میان آید. جمعی که جمع آمدند، از همه جهت به «طرحی نو» همه چیز را مهیا میدیدم که موضوعات مربوط پوشش می داند: نظرورزی صاحبنام، تدوین گری خوش قلم، مدیری صاحب تفکر و مدرسی باتجربه در این گروه حضور داشتند، که به نظر می رسید همه جوانب اصلی موضوع تربیت معلم را در شامل باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 46

دانلود 8
نویسنده: 

معتمدی اعظم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  21
 • دانلود: 

  15
چکیده: 

برنامه درسی در سطح ملی، نقشه جامع یادگیری است که قصد دارد زمینه ایجاد تحول همه جانبه، گسترده و عمیق در مفاهیم و محتوای آموزشی را فراهم می کند. این برنامه بر آن است که امکان کسب شایستگی های لازم جهت درک و اصلاح دانش آموزان میسر شود....

آمار یکساله:  

بازدید 21

دانلود 15
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  124
 • دانلود: 

  47
چکیده: 

افزایش انگیزه دانش آموزان و همچنین ایجاد جذابیت در روش های آموزشی همیشه از موضوعات مهم و مورد نظر پژوهشگران درحوزه آموزش بوده است. گرچه استفاده از روش های بازی گونه 3 در آموزش، در گذشته نیز مورد توجه و استفاده قرار گرفته است ولی با توسعه تکنولوژی و اینترنت و همچنین توسعه بازی های الکترونیکی از راه دور، موضوع بازی آرایی و استفاده آن در آموزش بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و نتایجی بسیار مثبتی در این حوزه به ارمغان آورده است...

آمار یکساله:  

بازدید 124

دانلود 47
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  195
 • دانلود: 

  120
چکیده: 

مفهوم تغییر در قرن حاضر در همه عرصه ها یکی از رایج ترین و متداول ترین مفاهیم است. استعداد تحول و پیشگامی در تحول به عنوان محور توسعه حرفه ای در چشم انداز و سند برنامه درسی نظام های آموزشی به وضوح مورد تاکید قرار گرفته است...

آمار یکساله:  

بازدید 195

دانلود 120
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  106
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

سازواری و تعادل در برنامه درسی مرجعی است برای فهم پیچیدگی بسترهای یادگیری. در گذار تاریخی برنامه درسی نظر و عمل برنامه درسی به مثابه طیفی در نظر گرفته شده است که شکاف میان آن همواره محل بحث بوده است...

آمار یکساله:  

بازدید 106

دانلود 35
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  171
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

با توجه به قدمت 30 ساله آموزش طراحی صنعتی در ایران و گذشت 18 سال از آخرین برنامه مصوب این رشته و نقش اعضای هیات علمی دانشگاه ها در برنامه ریزی درسی آموزش عالی، پژوهش حاضر با هدف تبیین تجارب اساتید این رشته پیرامون برنامه درسی اجرا شده رشته طراحی صنعتی در ایران صورت گرفته است...

آمار یکساله:  

بازدید 171

دانلود 26
نویسنده: 

نورآبادی سولماز

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  128
 • دانلود: 

  16
چکیده: 

شکاف میان نظریه و عمل از مشکلات حوزه علوم تربیتی در عصر حاضر است که ناشی از در نظر نگرفتن ابعاد عملی در نظریه تدوین شده است. چنین شکافی بدین معنا است که میان آنچه در حوزه نظریه پذیرفته می شود و آنچه عمل م یشود، هماهنگی وجود ندارد...

آمار یکساله:  

بازدید 128

دانلود 16
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  79
 • دانلود: 

  17
چکیده: 

یافته های دانش علمی به وسیله محققان دانشگاهی به فراگیران منتقل می شود. معلمان به عنوان فراگیران، نتیجه های حاصل شده از یافته های علمی را در عمل پیاده مینمایند. این نگاه سلسله مراتبی به دانش، جدایی بین دنیای دانشگاهی و دنیای عمل را نیرو بخشیده است...

آمار یکساله:  

بازدید 79

دانلود 17
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  62
 • دانلود: 

  39
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 62

دانلود 39
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  177
 • دانلود: 

  55
چکیده: 

حوزه پژوهش نباید در انحصار متخصصان و پژوهشگران دانشگاهی قرار گیرد، بلکه کارگزاران تربیت یا معلمان، که از نزدیک با دنیای واقعی یاددهی - یادگیری و مسائل و مشکلات فراگیران در ارتباط هستند، هم میتوانند در نقش پژوهشگر ظاهر شده و به صورت علمی و روشمند به حل مسائلی که به طور ملموس و عینی با آنها سر و کار دارند اقدام کنند...

آمار یکساله:  

بازدید 177

دانلود 55
نویسنده: 

یزدانی حمید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  107
 • دانلود: 

  37
چکیده: 

این مطالعه، سند برنامه درسی را با توجه به دیدگاه های جدید و غیر خطی برنامه درسی که آن را بستری برای رشد استعدادها، پرورش تفکر انتقادی و تغییر و بازسازی اجتماعی از طریق تعلیم و تربیت، تغییر نقش معلم، تغییر نگاه به دانش آموز، اهداف تربیتی و... می داند، و همچنین با توجه به اهداف تعلیم و تربیت که فریاد صاحب نظران جدید این حوزه می باشد، مورد بررسی قرار داده است...

آمار یکساله:  

بازدید 107

دانلود 37
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  51
 • دانلود: 

  33
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 51

دانلود 33
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  197
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

نظر و عمل در واقع دو چهره یک حقیقت هستند و از یکدیگر تمایز ندارند. علم در نهایت به عمل منجر میشود و عمل جان آدمی را می سازد. عمل باید مبتنی بر معرفت و آگاهی باشد. رابطه نظریه و عمل یک رابطه دو جانبه است...

آمار یکساله:  

بازدید 197

دانلود 32
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  122
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

با ورود زندگی بشری به عصر جدید فراصنعتی برنامه های درسی که به شیوه های سنتی تدوین و اجرا میشوند، نیازهای افراد جامعه را برطرف نمیکنند. در چنین جامعه اطلاعاتی، شرایط زندگی بشری دشوارتر شده و برای کنار آمدن با این مسایل پیچیده باید به دانش و دیدگاهی جامع دست یافت...

آمار یکساله:  

بازدید 122

دانلود 20
نویسنده: 

محمودی فیروز

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  134
 • دانلود: 

  41
چکیده: 

هدف این مقاله بررسی چالش های اجرای برنامه درسی ملی است. این مقاله از نوع تحلیلی - مروری است که با استفاده از روش پژوهش سنتز پژوهی اسناد و گزارش های مربوط به تغییر و اجرای برنامه درسی و همچنین برنامه درسی ملی را مورد تحلیل قرار داده است...

آمار یکساله:  

بازدید 134

دانلود 41
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  52
 • دانلود: 

  33
کلیدواژه: 
چکیده: 

بسیاری از افراد سرشناس کار در حوزه برنامه درسی را یک تلاش حرفه ای می دانند (جکسون، 1992، پاینار، 1975، واکر، 2003 و اولیوا، 2008). یکی از طبقات شغلی که در متون حوزه برنامه درسی به وفور از آن نام برده شده...

آمار یکساله:  

بازدید 52

دانلود 33
نویسنده: 

زارع پریسا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  94
 • دانلود: 

  17
چکیده: 

تئوری در برنامه درسی زمانی می تواند راه گشا باشد که برای اجرای عملی صورتبندی شده باشد. در این صورت است که تئوری به توسعه دانش و علم برنامه درسی کمک میکند. چون جنبه کاربردی و عملیاتی نظریه موجب پویایی و عینی و ملموس بودن علم برنامه درسی میگردد...

آمار یکساله:  

بازدید 94

دانلود 17
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  70
 • دانلود: 

  17
چکیده: 

آنچه که نظام های تعلیم و تربیت امروز در فرایند شکل گیری نظریه های برنامه ریزی درسی با آن مواجهه بوده، نوعی تئوریزدگی است که سبب شده افرادی مانند شواب، رید، وستبوری، کانلی و... به فاصله موجود بین نظر و عمل و انحراف از دنیای واقعی به سمت نظریه های انتزاعی اشاره نمایند و استدلال نمایند که باید از نظریه به عمل بازگشت...

آمار یکساله:  

بازدید 70

دانلود 17
نویسنده: 

ایزدی صمد | قاضی سمیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  49
 • دانلود: 

  11
چکیده: 

امروزه دانش به عنوان مهمترین سرمایه، جایگزین سرمایه های مالی و فیزیکی در جهان شده است. در عصر حاضر چالش پیش روی مدیران، آماده کردن محیط مناسب برای رشد و پرورش ذهن انسان در سازمان های دانش محور است...

آمار یکساله:  

بازدید 49

دانلود 11
نویسنده: 

صادقی علیرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  43
 • دانلود: 

  9
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف این مقاله بررسی یکی از حلقه های مفقوده میان نظر و عمل در طراحی برنامه های درسی ایران است. از شروع استقرار دوره های دکتری رشته برنامه درسی در ایران بیش بیست سال میگذرد. در ابتدا دانشگاه تربیت مدرس، پرچمدار این حوزه از مطالعات میان رشتهای علوم انسانی بود که پس از آن با اضافه شدن فارغ التحصیلان شاگردان دکتر محمود مهرمحمدی و دکتر علی شریعت مداری، این حوزه اشاعه بیشتری پیدا کرد که حاصل آن استقرار این رشته در دانشگاه های مختلف کشور بود.

آمار یکساله:  

بازدید 43

دانلود 9
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  199
 • دانلود: 

  280
کلیدواژه: 
چکیده: 

برنامه ریزی درسی ماهیت "علمی و عملی " دارد. برنامه درسی اصول و قواعدی دارد که متخصصان در آنها به اجماع رسیده اند رعایت این اصول و قواعد برای علمی شدن برنامه درسی ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 199

دانلود 280
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  114
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

مسوولیت و مسوولیت پذیری از ویژگی هایی می باشد که معرف شخصیت فرد بوده و وجود این ویژگی در انسان ها امری ضروری می باشد. در هر نظامی برنامه هایی برای تربیت افراد جامعه در نظر گرفته می شود تا آنچه را که لازمه سعادت یک کشور در آینده می باشد از طریق احیای این برنامه ها صورت پذیرند...

آمار یکساله:  

بازدید 114

دانلود 33
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  101
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

رویکرد های مختلف برنامه درسی مواضع گوناگونی جهت طراحی برنامه درسی اتخاذ نموده اند. پاینار رویکرد ها را تحت عنوان سن تگرایان، تجربه گرایان مفهومی و نومفهوم گرایان « انجام» با آنچه واقعا «می دانیم» دسته بندی کرده است. مدت ها است که تبیین فاصله بین آنچه می دهیم از جمله موضوعات کلیدی برخی حوز ههای علوم انسانی بوده است...

آمار یکساله:  

بازدید 101

دانلود 26
نویسنده: 

مرادی اسداله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  117
 • دانلود: 

  32
کلیدواژه: 
چکیده: 

فلسفه و دکترین (رهنامه) سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر مبنای حکمت متعالیه صدرالدین شیرازی تولید شد. در این خصوص چند ملاحظه وجود دارد: نخست این که آیا اساسا می توان بر مبنای فلسفه اسلامی و به خصوص حکمت متعالیه برای آموزش و پرورش رسمی و اجباری در آستانه قرن بیست ویکم، فلسفه و دکترین نوشت؟

آمار یکساله:  

بازدید 117

دانلود 32
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  57
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

کاهش فاصله بین نظر و عمل یکی از بحث های جدی متخصصان برنامه درسی و دست اندرکاران آموزشی است. در این مقاله قصد برآنست تا از طریق جمع آوری داده ها و اطلاعات کیفی، تجارب جمهوری فدرال آلمان در این زمینه مطالعه و تبیین شود...

آمار یکساله:  

بازدید 57

دانلود 31
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  62
 • دانلود: 

  13
چکیده: 

توجه به برنامه درسی مغفول باعث می شود محتاطانه عناصر برنامه درسی را تدوین کنیم...

آمار یکساله:  

بازدید 62

دانلود 13
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  63
 • دانلود: 

  44
کلیدواژه: 
چکیده: 

در یک نگاه اجمالی می توان دریافت که نقطه عطف تاریخ برنامه درسی در جهت توجه به عمل و واقعیت های آموزشی، ظهور دیدگاه های دیویی در تعلیم و تربیت و برنامه های درسی است. برنامه درسی به دلیل ارتباط مستقیم و بدون واسطه که با مقوله یادگیری دارد، ماهیتا علم آمیخته با عمل بوده و شکل گرفته با واقعیت های عملی است...

آمار یکساله:  

بازدید 63

دانلود 44
نویسنده: 

سراجی فرهاد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  39
 • دانلود: 

  13
کلیدواژه: 
چکیده: 

داستان پردازی یکی از شیوه های قدیمی در عرصه تربیت است که در کتاب های آسمانی و منابع ادبی ماندگار فارسی از آن برای ترغیب مخاطبان به تامل و بازاندیشی در امور استفاده شده است و در نزد صاحب نظران تعلیم و تربیت نیز از جایگاه والایی برخوردار است. لیکن با نفوذ نهضت مدیریت علمی در آموزش و پرورش استفاده از این شیوه در برنامه درسی مدارس به فراموشی سپرده شد...

آمار یکساله:  

بازدید 39

دانلود 13
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  57
 • دانلود: 

  12
چکیده: 

این پژوهش با هدف تبیین این مهم که نظام آموزش عالی کشور با تمرکز محض بر جذب دانشجویان داخلی، فرصت جذب دانشجویان خارج از کشور را مورد غفلت قرار داده صورت گرفته است. چنین شرایطی تبیین کننده عمل گرایی فاقد پشتوانه نظری در حوزه بین المللی کردن برنامه درسی است. با تداوم چنین فرایندی، دانشگاه ها و به ویژه دانشگاه های غیر دولتی وضعیت چالش برانگیزی در جذب دانشجو خواهند داشت...

آمار یکساله:  

بازدید 57

دانلود 12
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  80
 • دانلود: 

  21
کلیدواژه: 
چکیده: 

بین نظر و عمل در اسناد بالا دستی، شکاف وجود دارد. و چون کاهش این شکاف از اهمیت ویژهای برخوردار است، در این پژوهش یکی از اسناد بالادستی - مبانی نظری سند تحول بنیادین - مورد توجه قرار گرفته است...

آمار یکساله:  

بازدید 80

دانلود 21
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  86
 • دانلود: 

  15
چکیده: 

نظریه ماهیت غیر عملی دارد، جهان عمل حول انبوهی از رویدادهای خاص ساخته می شود. این واقعیت که نظریه و عمل دو جهان متفاوت هستند، روابط درونی و شناخته شده بین آنها را کم رنگ نمیکند...

آمار یکساله:  

بازدید 86

دانلود 15
نویسنده: 

ادیب منش مرزبان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  146
 • دانلود: 

  46
چکیده: 

هدف مقاله حاضر، تحلیل مطالب کتاب های علوم تجربی دوره ابتدایی و استخراج اهداف ضمنی آنها، به منظور شناسایی میزان انطباق با ارزش ها و نگرش های اسلامی است. بدین منظور ابتدا محتوای کتاب های علوم تجربی دوره ابتدایی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و اهداف ضمنی آن ها استخراج گردید...

آمار یکساله:  

بازدید 146

دانلود 46
نویسنده: 

پورسلیم عباس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  51
 • دانلود: 

  22
چکیده: 

پیش از هر چیز باید در نظر داشته باشیم که در مقام نظر، دیدگاه و صحبت نظری هپردازان همیشه و همه جا در همه نظام های آموزش و پرورش ساده تر از عمل است و با توجه به اینکه مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به شدت نظری است، اجرایی و عملیاتی کردن جنبه های نظری این سند کاری سخت و مشکل است و نیازمند عزمی ملی و مصمم است...

آمار یکساله:  

بازدید 51

دانلود 22
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  82
 • دانلود: 

  17
چکیده: 

سخن گفتن از مفاهیمی چون عقل و عقلانیت مانند بسیاری از مفاهیم دیگر ما را به وادی اختلاف نظرهای اساسی که گاهی به تشتت منجر می شوند، می کشاند. چنانکه مفهوم عقلانیت در اثر گذشت زمان، به عنوان مفهومی تاریخی تلقی گردیده است...

آمار یکساله:  

بازدید 82

دانلود 17
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  72
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

فاصله بین نظر و عمل در نظام آموزش رسمی کشور ما به ویژه در رشته های بالینی به عنوان یک مشکل اساسی همواره مطرح بوده است و در حال حاضر توافق عمومی وجود دارد که این نقص نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش هم یافته است...

آمار یکساله:  

بازدید 72

دانلود 25
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  92
 • دانلود: 

  42
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی فاصله بین برنامه درسی قصد شده و برنامه درسی اجرا شده دانشگاه فرهنگیان در زمینه تربیت معلم پژوهشگر انجام گرفت. روش پژوهش، ارزشیابی بود. در این راستا برای بررسی برنامه درسی قصد شده...

آمار یکساله:  

بازدید 92

دانلود 42
نویسنده: 

اسدیان سیروس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  46
 • دانلود: 

  11
کلیدواژه: 
چکیده: 

در هر کشوری برنامه های درسی مراحل مختلفی را پشت سر می گذارند تا به مرحله عمل یا همان اجرا برسند. برنامه درسی ابتدا به صورت یک طرح آغاز می گردد. این طرح زمانی به واقعیت تبدیل می شود که معلمان آن را با دانش آموزان واقعی و در یک کلاس درس واقعی اجرا کنند...

آمار یکساله:  

بازدید 46

دانلود 11
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  305
 • دانلود: 

  57
چکیده: 

زبان انگلیسی یکی از پرکاربردترین زبان های جهان امروز می باشد. آموزش زبان به عنوان امری مهم مورد توجه بسیاری از متخصصان تعلیم و تربیت بوده است. به همین دلیل است که در برنامه درسی مقاطع تحصیلی مختلف حضور این درس به چشم میخورد...

آمار یکساله:  

بازدید 305

دانلود 57
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  474
 • دانلود: 

  119
کلیدواژه: 
چکیده: 

در فصل هشتم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش آمده است:برای تحقق اهداف و برنامه های سند ملی آموزش و پرورش، شورای عالی آموزش و پرورش با استفاده از همه ظرفیت های وزارت آموزش و پرورش و سایر نهادها و امکانات کشور مسوولیت بررسی و تصویب و ابلاغ سیاست های اجرایی، طراحی، سازوکارهای تحقق اهداف، اصلاح ساختارها و فرایند مربوط، به روزرسانی، ترمیم، هماهنگی و انسجام در سیاست ها، برنام هها و نظارت بر حسن اجرای برنامه های تحول را برعهده دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 474

دانلود 119
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  393
 • دانلود: 

  92
چکیده: 

موضوع شناسایی استعدادها در جوامع گوناگون مورد توجه بوده و در این زمینه الگوهای متعددی وجود دارد. یکی از الگوهایی که برای شناسایی و آموزش دانش آموزان با استعداد مورد استفاده قرار می گیرد الگوی هوش موفق استرنبرگ می باشد. آموزش به شیوه هوش موفق بر مهارت ها و نگرش هایی که برای موفقیت در زندگی با توجه به تصور فرد از موفقیت در محیط اجتماعی و فرهنگی پیرامونش لازم است تاکید می کند...

آمار یکساله:  

بازدید 393

دانلود 92
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  118
 • دانلود: 

  19
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه آموزش کارآفرینی در برنامه های درسی ایران از نظر تا عمل می باشد. با توجه به نقش حیاتی و موثر کارآفرینی در ایجاد اشتغال و رشد همه جانبه کشورها، گسترش کارآفرینی و آموزش آن در نظام های آموزشی بیش از پیش احساس می شود...

آمار یکساله:  

بازدید 118

دانلود 19
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  53
 • دانلود: 

  22
چکیده: 

آموزش کارآفرینی، ارای ه مجموعه ای مواد آموزشی مدون شامل دانش، مهارت ها و نگرش های کارآفرینانه به منظور شناسایی فرصت ها و اقدام بیدرنگ و همراه با بینش و اعتماد در راه اندازی کسب و کار علیرغم ریسک موجود است.

آمار یکساله:  

بازدید 53

دانلود 22
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  73
 • دانلود: 

  17
چکیده: 

معلم به عنوان یکی از عناصر اساسی برنامه درسی نقش موثری در تسهیل یادگیری و اثربخش سازی فرایند آموزش دارد. در حقیقت اجرای مطلوب برنامه درسی تضمین کننده تحقق اهداف آموزشی است و مجری اصلی آن نیز معلم است...

آمار یکساله:  

بازدید 73

دانلود 17
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  12
چکیده: 

این پژوهش به منظور ارزیابی میزان توجه به هر یک از طرح های برنامه درسی در کتب درسی مطالعات اجتماعی و علوم تجربی ششم ابتدایی از دیدگاه معلمان ششم ابتدایی منطقه...

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 12
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  91
 • دانلود: 

  13
چکیده: 

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی موانع تکنولوژیکی بین المللی سازی برنامه های درسی دانشگاه های آزاد استان کرمان، از دیدگاه هیات علمی این دانشگاه هاست. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است...

آمار یکساله:  

بازدید 91

دانلود 13
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  98
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

این مقاله بر آن است تا مبانی فردیت و جامعه پذیری در سند تحول را، مورد بررسی قرار دهد. برای این کار بخش های مهم تربیت اسلامی ازجمله خدامحوری، فرد محوری، متربی محوری، فرد و مسوولیت و معرفت و عمل انتخاب شد.

آمار یکساله:  

بازدید 98

دانلود 35
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  93
 • دانلود: 

  44
چکیده: 

در یک نظام به ظاهر متمرکز معلمان به عنوان ارائه دهندگان برنامه درسی در ارائه برنامه های درسی تجویزی دخالت های خاصی انجام میدهند و تاثیر زیادی در تحقق یافتن نظریات به عمل دارند و یا باعث شکاف بین نظر و عمل می شوند...

آمار یکساله:  

بازدید 93

دانلود 44
نویسنده: 

شریفیان فریدون

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  623
 • دانلود: 

  151
چکیده: 

ارتباط نظریه و عمل و چگونگی این رابطه از بحث های قدیمی و ریشه دار حوزه برنامه درسی به شمار می رود. شاهد این امر، موضوع هایی مانند نسبت نظریه و عمل، فاصله بین آن ها و کاربردهای عملی نظریه برنامه درسی است که در آثار و نوشته های برنامه درسی دیده می شود...

آمار یکساله:  

بازدید 623

دانلود 151
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  244
 • دانلود: 

  88
کلیدواژه: 
چکیده: 

توافقات گسترده ای در مورد شکاف میان تئوری و عمل در برنامه درسی بین دانشمندان وجود دارد. به شکلی که میان تئوری پردازان و عمل گرایان سوء ظن دیده می شود (کانلی وایلباز، 1980).

آمار یکساله:  

بازدید 244

دانلود 88
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  608
 • دانلود: 

  465
کلیدواژه: 
چکیده: 

متبادر کننده تساوی در برقرار کردن فرصت ها و امکانات آموزشی برای همگان می باشد، ولی این مفهوم گسترده دارای ابعاد مهم و اساسی دیگری نیز م یباشد که بدون توجه به آن، آموزش و پرورش که خود عاملی مهم در ایجاد و بسط عدالت در جامعه می باشد به مانعی بزرگ در رشد و شکوفایی افراد و تعالی و پیشرفت جامعه تبدیل می گردد...

آمار یکساله:  

بازدید 608

دانلود 465
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  744
 • دانلود: 

  234
چکیده: 

در متون علمی به دو نوع دانش مورد نیاز برای تدریس معلمان، اشاره شده است این دو دانش را می توان تحت دو نام عمده دانش نظری و عملی مورد خطاب قرار داد و از اهمیت و نقش هر یک در تدریس و اجرای برنامه درسی توسط معلم سخن گفت...

آمار یکساله:  

بازدید 744

دانلود 234
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  634
 • دانلود: 

  185
چکیده: 

علم پیچیدگی که نظریه نسبتا جدیدی به شمار می رود دارای دست آوردهایی برای سایر علوم و زمینه ها می باشد. یکی از زمینه هایی که به طور بالقوه می تواند از این نظریه تاثیر بپذیرد، نظام آموزشی است. برنامه درسی به عنوان قلب نظام آموزشی و مهمترین جزء آن، نوآوری هایی را در حوزه نظر بر مبنای اصول این نظریه موجب شده است...

آمار یکساله:  

بازدید 634

دانلود 185
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  213
 • دانلود: 

  126
چکیده: 

آنچه توفیق نظامهای آموزشی و دستیابی آنها به اهداف تعیین شده را مهیا میسازد، کیفیت اقدامات و تدریس معلم به عنوان مجری برنامه درسی است....

آمار یکساله:  

بازدید 213

دانلود 126
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  454
 • دانلود: 

  180
کلیدواژه: 
چکیده: 

ژوهش حاضر به منظور ارزیابی کیفیت درونی برنامه درسی رشته برنامه ریزی درسی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا، از دیدگاه دانشجویان دانشگاه خوارزمی در سال (1393) انجام شد...

آمار یکساله:  

بازدید 454

دانلود 180
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  219
 • دانلود: 

  71
چکیده: 

یکی از اساسی ترین وظایف و اهداف هر نظام تربیتی ارائه تصویری روشن از انسان مطلوب یا انسان فرهیخته و پرورش آن است که با تمام توان درصدد دستیابی و تحقق این هدف می باشد...

آمار یکساله:  

بازدید 219

دانلود 71
نویسنده: 

ملکی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  410
 • دانلود: 

  234
کلیدواژه: 
چکیده: 

فاصله نظر و عمل از جمله مباحث مهم در برنامه درسی است و حاکی از این می باشد که به دلیل پیچیدگی واقعیت ها و رویدادهای متن تعلیم و تربیت بین آنچه که دانش نظام یافته تجویزی نامیده میشود و آنچه که در عمل اتفاق میافتد فاصله وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 410

دانلود 234
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  142
 • دانلود: 

  81
کلیدواژه: 
چکیده: 

عدم توفیق نظام آموزش و پرورش در تحقق کارکردهای مورد انتظار از آن در راستای پرورش افرادی در تراز ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی ایران که از شایستگی و قابلیت های شناختی، عاطفی، مهارتی، اعتقادی هماهنگ با نیازهای جامعه برخوردار باشند...

آمار یکساله:  

بازدید 142

دانلود 81
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  196
 • دانلود: 

  97
کلیدواژه: 
چکیده: 

آموزش و پرورش در بیش از یک قرن حیات جهانی خود در تمام کشورهای جهان مجموعه وسیعی از ارزش ها، باورها، آیین ها، سنت ها و الگوهای فرهنگی را خلق کرده است. بخشی از این الگوها معطوف به مسایل یادگیری و یاددهی و بخش دیگر آن معطوف به شیوه زندگی می باشد (فاضلی، 1390). یکی از مباحثی که در این خصوص اهمیت خاصی دارد...

آمار یکساله:  

بازدید 196

دانلود 97
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  157
 • دانلود: 

  89
چکیده: 

ضرورت آشنائی با دانش روز دنیا و توجه به توسعه آموزش عالی موجب اخذ رویکرد کمی و احداث رشته های متعدد دانشگاهی بدون تحلیل پیشینه آنها و ایجاد زیرساخت های مناسب در کشور شده که خود موجب بروز آسیب های درخور تاملی گشته است...

آمار یکساله:  

بازدید 157

دانلود 89
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  946
 • دانلود: 

  347
چکیده: 

شکاف بین نظریه های برنامه درسی و عمل در تعلیم و تربیت یک موضوع بحث همیشگی بین متخصصان برنامه ریزی درسی و معلمان به عنوان مجریان برنامه درسی می باشد.در حالی که نظریه پردازان به منظور بهبود شرایط، نظریه پردازی میکنند، اما معلمان نکاتی را که می تواند به آنها در برخورد با مسایل و بهبود عملکرد یاری رساند قبول ندارند...

آمار یکساله:  

بازدید 946

دانلود 347
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  257
 • دانلود: 

  89
چکیده: 

آموزش عالی از مهمترین مراحل آموزش رسمی به شمار می آید که دارای وظایف و رسالت های متعددی در جهت رشد و پیشرفت نیروی انسانی جوامع است. لذا تحقق این وظایف و رسالت ها نیازمند ابزارهایی همچون برنامه درسی متناسب است...

آمار یکساله:  

بازدید 257

دانلود 89
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  225
 • دانلود: 

  89
کلیدواژه: 
چکیده: 

برنامه درسی، منشور عمل برای همه مقاطع تحصیلی کشور است و انواع فعالیت های آموزشی و یاددهی - یادگیری را شامل می شود. در اجرای برنامه آموزشی و مفاهیم یادگیری مستتر در کتب و سایر برنامه های درسی، یادگیری هایی ناخواسته اتفاق می افتد و یادگیرندگان بدون قصد قبلی، آن را تجربه میکنند.

آمار یکساله:  

بازدید 225

دانلود 89
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  283
 • دانلود: 

  140
چکیده: 

محیط پویا و پیچیده کنونی و اقتضائات ناشی از آن، پویایی ها و پیچیدگی های خاصی را برای دانشگاه ها از ابعاد و جهات مختلف ایجاد نموده است. مدیریت این پیچیدگی ها مستلزم درک و فهم و تبیین صحیح مولفه های اساسی و روابط ساختاری موجود در آموزش عالی است...

آمار یکساله:  

بازدید 283

دانلود 140
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  464
 • دانلود: 

  74
کلیدواژه: 
چکیده: 

محتوای برنامه های درسی دوره های مختلف آموزشی به طور عام و تربیت معلم به طور خاص، نقش حائز اهمیتی در تربیت فراگیران از یک سو و تحقق اهداف غایی نظام تعلیم و تربیت و آموزش عالی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 464

دانلود 74
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  1294
 • دانلود: 

  711
چکیده: 

این مقاله برگرفته از پژوهشی میدانی است که به منظور آینده نگری اجرای راهکار 5-6 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، در سال تحصیلی 1393-1392 در تهران انجام شد...

آمار یکساله:  

بازدید 1294

دانلود 711
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  192
 • دانلود: 

  72
چکیده: 

اقتصاد مقاومتی یکی از مباحث و زمینه هایی است که برخی از کشورهای جهان سوم را به خود مشغول ساخته است. اقتصاد مقاومتی، نوعی راهبرد در راستای پاسخگویی دولت ها به فشارهای اقتصادی داخلی و خارجی به شمار میرود. آموزش و پرورش به عنوان اساس و زیربنای توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر جامعه ای، از طریق برنامه های درسی تاثیر مستقیمی بر زمینه های گوناگون میگذارند....

آمار یکساله:  

بازدید 192

دانلود 72
نویسنده: 

باغدارنیا مجتبی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  1792
 • دانلود: 

  746
چکیده: 

مطالعات و تحقیقات در حوزه سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش از جایگاه سیاست گذاری حائز اهمیت است در شکل گیری این سند توجه به آموزه های قرآن، اسناد بالادستی شامل سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش - نقشه جامع علمی کشور- فلسفه تربیت رسمی و عمومی- سند تحول بنیادین آموزش و پرورش- برنامه پنج ساله پنجم توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور اشاره نمود که تمام این اسناد، مورد توجه مدیران و معلمان قرار گرفته است آموزش پرورش باید در پایان دوره به اهداف تعیین شده در سند تحول دست یابد...

آمار یکساله:  

بازدید 1792

دانلود 746
نویسنده: 

شفایی شکوه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  586
 • دانلود: 

  229
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی فاصله نظریه و عمل در تدوین برنامه درسی با تاکید بر برنامه های مربوط به موضوعات یا مواد درسی انجام شد که روش پژوهش اسنادی (کتابخانه ای) – تحلیلی بود که در این فرایند مبانی نظری، دیدگاه ها و تمامی منابع اطلاعاتی که می توانست به فاصله نظریه و عمل در اجرای برنامه درسی به ما در این نوشتار کمک کند، مطالعه گردید که به نوعی جامعه آماری را تشکیل می دادند...

آمار یکساله:  

بازدید 586

دانلود 229
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  620
 • دانلود: 

  180
چکیده: 

هدف مقاله حاضر، شناسایی میزان انطباق برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم پژوهش محور م یباشد، بدین منظور عناصر برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان بر اساس رویکرد تربیت معلم پژوهش محور مورد بررسی قرار گرفت...

آمار یکساله:  

بازدید 620

دانلود 180