مشخصات همایش/اطلاعات دوره

همایش ملی نقش سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی | سال:1392 | دوره:0 | شماره:1

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  159
 • دانلود: 

  46
کلیدواژه: 
چکیده: 

 اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد اقتصادی، برای مهندسی جدید اقتصادی کشور با توجه به شرایط امروزی و همچنین آسیب های موجود در مدل های کنونی توسعه اقتصادی مانند وابستگی سیستمی به اقتصاد جهانی و همچنین مبانی نظری مادی گرایانه این نوع توسعه که در چالش عمیق با مبانی اقتصاد اسلامی است، برای اولین بار از سوی مقام معظم رهبری در سال 1389 اتخاذ گردید. مسلم است که نمی توان از نقش اقتصاد در ایجاد مناسبات، رفتار و روابط اجتماعی غافل بود. ایجاد سیستم اقتصادی جدید بدون در نظر گرفتن و ساماندهی دیگر نظام های اجتماعی عملا غیرممکن است. در این بین، نظام فرهنگی که سازنده هنجارها و ارزش های رفتاری مردم است نقش بی بدیلی داشته است. تحقیق ماکس وبر در موضوع اخلاق پروتستانی و نقش آن در پیدایش سرمایه داری و همچنین تاثیرات این دو نظام اجتماعی بر یکدیگر را می توان یکی از بهترین نمونه های این امر دانست که در آن به تعیین شیوه سبک زندگی توسط دین و تاثیر آن بر اخلاق اقتصادی پرداخته شده است. از این جهت تعامل دوسویه سبک زندگی و شیوه زیست اقتصادی از اهمیت بالایی بر خوردار بوده که بیش از چند دهه است که ذیل نظریات سبک زندگی و مصرف، در کانون تحلیل نظریه پردازان اجتماعی قرار گرفته است. در این مقاله سعی می شود ضمن بررسی دیدگاهای موجود در این زمینه، مولفه های مرتبط با دو موضوع اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی از روش نظریه داده بنیاد و ذیل نظریات توسعه، مشخص گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 159

دانلود 46
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  199
 • دانلود: 

  209
چکیده: 

شیوه زندگی و سبک زیستن در ابنیه و معماری سنتی ایران، مفاهیم اقتصاد مقاومتی را با بهره گیری از عالی ترین نمودها و مفاهیم کالبدی معنایی، در بطن ماهیتی خود عنوان داشته است. هدف پژوهش حاضر بیان و شناخت و تحلیل کالبدی معماری سنتی ایران به عنوان نمونه الگویی از سبک زندگی متناظر با مفهوم اقتصاد مقاومتی می باشد. به کارگیری و تداوم حکمت گمشده معماری در فضاهای معماری معاصر و درس آموزی از گذشته معماری ایران امری است در راستای ترویج سبک زندگی با مفهوم اقتصاد مقاومتی. از سوی دیگر با طرح مفاهیم پایداری و مفهوم توسعه پایدار در جهان، نیاز به فهم و درک معماری سنتی ایران، از بعد پایداری نیز ملموس تر گشته است. از طرفی قابلیت های شگرف معماری سنتی ایران این امکان را پدید آورده است که با بررسی های علمی بشر امروز متوجه این نکته گردد که تفکر پایدار و معماری پایدار در بهترین نمودهای خود در فضاهای معماری سنتی ایرانی مصداق داشته است. روش پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزار مطالعات کتابخانه ای، استوار بوده است. نتایج حاصله از تحقیق بیانگر پتانسیل های بالقوه معماری سنتی ایران به عنوان بستر مناسب کالبدی در راستای سبک زندگانی به شیوه اقتصاد مقاومتی بوده است. از یافته های حاصل از تحقیق می توان برای ترویج شیوه و سبک زندگانی در راستای اقتصاد مقاومتی در کشور بهره برد.

آمار یکساله:  

بازدید 199

دانلود 209
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  179
 • دانلود: 

  212
کلیدواژه: 
چکیده: 

هنر و معماری اسلامی ایران همواره تجلی گر جلوه های تلاش و جهاد در عرصه های کالبدی، اجتماعی و اقتصادی خود بوده اند. منطقه خوزستان و نیز دزفول و شوشتر در ایران به عنوان مناطق با وضعیت آب و هوایی حاد و نامناسب همواره مطرح بوده است. اندیشه های مبتنی بر تعامل اندیشمندانه با طبیعت و همزیستی با محیط و اقلیم و تفکر موفقیت آمیز جهاد اقتصادی، سبب پیدایش شوادون گشته است که از زمان گذشته تا دوره معاصر به عنوان یک فضای مناسب برای فرار از تنگنای شدید اقلیم در دزفول و شوشتر مورد استفاده قرار گرفته است. ساخت بنای شوادون متناسب با اقلیم و بدون نیاز به استفاده از انرژی های فسیلی برای سرمایش وگرمایش با دستاورد حفظ محیط زیست، از جلوه های تعامل اقلیمی و بومی و محلی و نمونه جهاد اقتصادی محسوب می گردد. هرخانه دارای یک شوادون حفرشده در دل زمین به عمق 6-12 متری بوده است. هوا در این عمق زمین، در حد آسایش می باشد، و زندگی در دل زمین، حتی در طول تابستان های طاقت فرسا را امکان پذیر می کند. این مقاله، فضای زیستی شوادان به عنوان یکی از شاخص ترین روش های طراحی مناسب اقلیمی در بنا را به عنوان نمونه جلوه جهاد اقتصادی در هنر معماری ایرانی و اسلامی با تفکر طراحی اقلیمی پایدار، با بیان و معرفی بخش های مختلف شوادون ها به همراه ارتباط با مجاری عمودی جریان هوا و تحلیل عملکردهای آن، مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 179

دانلود 212
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  83
 • دانلود: 

  410
کلیدواژه: 
چکیده: 

موضوع اقتصاد مقاومتی از ابتکارات مقام معظم رهبری و از مسایل جدید است، که بررسی نقش زنان جامعه اسلامی در اجرایی و عملیاتی شدن آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اقتصاد مقاومتی در پی تبدیل کردن تهدیدها به فرصت است و با اتخاذ راهکار مناسب و منطقی اعم از اولویت بندی نیازها، پرهیز از واردات کالاهای غیرضروری، حمایت از تولید داخلی و نیز کار و سرمایه ایرانی می تواند اقتصاد کشور را در برابر تحریم ها مقاوم سازد. این مقاله ضمن بررسی مفهوم اقتصاد مقاومتی به نقش و جایگاه زنان جامعه ما، با توجه به اهمیت علم اقتصاد خانواده، موقعیت کنونی جمهوری اسلامی ایران و نیز تهدیدات و فشارهای سیاسی موجود، بررسی نقش زنان و دختران به عنوان موثرترین عامل انگیزشی خانواده ها برای تحقق منویات معظم له را به دقت مورد کنکاش قرار داده است.امروزه در تمام جوامع صحبت از مصرف بی رویه انرژی و نگرانی های ناشی از کمبود آن مطرح است. در کشور ما با توجه به اینکه بیشتر فعالیت های اقتصادی بانوان در بخش خانواده است، بنابراین زنان می توانند با اتحاد و همبستگی در بین اعضای خانواده و شناخت عادت های اشتباه و حذف باورهای غلط اقدام نمایند و زمینه اصلاح و ارتقاء فرهنگی افراد، همکاری، اتحاد، همبستگی و صمیمیت باشد. زنان می توانند نقش تعیین کننده و کنترل کننده بر ساختار مصرف خانواده و اجتماع داشته باشند و با توجه به اینکه نیمی از جمعیت را زنان تشکیل می دهند از این رو جایگاه آنان در جامعه ما بسیار حائز اهمیت است.

آمار یکساله:  

بازدید 83

دانلود 410
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  81
 • دانلود: 

  24
کلیدواژه: 
چکیده: 

تحقیق حاضر به مقایسه سبک زندگی تعهدمحور با تاکید اقتصاد مقاومتی می پردازد. بدین منظور نمونه ای متشکل از 300 دانش آموز دختر و پسر مدارس بابلسر در سال 1392 انتخاب شدند و پرسشنامه های استاندارد بین آنان توزیع و داده های جمع آوری شده مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از آزمون t مستقل، فرضیه تحقیق مبنی بر این که سبک زندگی تعهدمحور دختران و پسران نوجوان تفاوت ندارد تایید گردید. ضمن اینکه، وضعیت سبک زندگی تعهدمحور نوجوانان مورد مطالعه نسبتا مطلوب است. بر این اساس، به نظر می رسد نوجوانان به عنوان ذخایر آتی انقلاب نقش سازنده ای در اقتصاد مقاومتی خواهند داشت و مقاومت اقتصادی، با توجه به سبک زندگی تعهدمحور قشر نوجوان افزایش خواهد یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 81

دانلود 24
نویسنده: 

نصیری حامد رضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  67
 • دانلود: 

  15
کلیدواژه: 
چکیده: 

سبک زندگی و یا به تعبیر بهتر سبک های زندگی مساله ای جهانی و عام است که بخشی ناگزیر از زیستن در دوران کنونی و زمانه معاصر را تشکیل می دهد. سبک های زندگی، مدل ها و الگوهای مشخصی از انتخاب مطلوبیت های زندگی ارائه می کنند که با عنایت به اینکه معمولا مطابق مد روز و طبق آخرین محصولات و شیوه های تامین نیازهاست، تقریبا همه جوامع را با الگوهای کمابیش مشخصی متاثر می سازند. سبک زندگی با وجوه مختلفی سر و کار دارد که مصرف، مدیریت بدن، گذران اوقات فراغت و مواردی از این دست از مهمترین آنهاست. فرآیند مصرف در این میان دال بزرگ تر و وسیع تری است که مولفه های دیگر را نیز پوشش می دهد. مصرف به ویژه در دوران کنونی در خلاء رخ نمی دهد و از آن مهم تر صرفا بر اساس نیازها هم نیست که شکل می گیرد؛ بلکه مصرف در متن طیفی از مناسبات اقتصادی و نیز تعاملات هویت بخش قوام می یابد. از دیگر سو، اقتصاد علمی است برای سنجش و بررسی نحوه استفاده از امکانات موجود برای برطرف ساختن نیازهای مادی که به عنوان یک علم، ماهیتی جهانی و علمی دارد. اما روش های اقتصاد در کاربردهای مختلفش در جوامع گوناگون ممکن است به اشکال و شیوه های مختلفی بروز و ظهور پیدا کند. برای مثال انواع سیاست های اقتصادی اعم از حمایتی، انبساطی، آزاد، بسته، رقابتی و ... به تناسب شرایط و مقتضیات جوامع به مرحله اجرا نهاده می شود.در این میان، اقتصاد مقاومتی مقوله ای یال و البته چندوجهی است که به نظر می رسد با شیوه ها و الگوهای اقتصادی مختلفی امکان نیل بدان وجود دارد. اما با این حال کلیت آن فراتر از مولفه های اقتصادی دقیق، دارای بار فرهنگی و اجتماعی نیز هست که مشخصا آن را با مقوله سبک زندگی در پیوند و ارتباط قرار می دهد. تاکید نوشتار حاضر بر وجه مردمی و فرهنگی اقتصاد مقاومتی است. در واقع تلاش بحث کنونی بر آن است علاوه بر بعد دولتی و سیاستگذارانه اقتصاد مقاومتی که در جای خود مهم و اساسی است، وجه مربوط به مردم و نقش فرهنگ اقتصادی ایشان در این روند نیز واکاوی شود. البته موضوع اقتصاد مقاومتی بحثی جدید است که سعی می شود تا حدودی ابعاد مفهومی آن نیز روشن گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 67

دانلود 15
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  173
 • دانلود: 

  60
کلیدواژه: 
چکیده: 

نقطه شروع اقتصاد مقاومتی، سیاست گذاری برای اصلاح الگوی مصرف است. مصرف، تولید را جهت می دهد و این دو در کنار هم، جهت سرمایه گذاری را مشخص می کنند. هدف این مقاله شناسایی علل گرایش به برندهای پوشاک کشور ترکیه به عنوان یک کالای خارجی نسبت به پوشاک ایرانی در بین جوانان استان آذربایجان شرقی است. شیوه نمونه گیری، تصادفی ساده بود که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 384 نفر به دست آمد و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده گردید. روایی پرسشنامه پس از بررسی های مکرر و با کمک اساتید و خبرگان تایید گردید و پایایی آن هم با استفاده از آلفای کرونباخ برابر 0.88 که آلفای بالایی است به دست آمد. در این تحقیق از مدل مفهومی هالبورک و هیرشام که دارای سه بعد تفاوت های فردی (نیاز به منحصر به فرد بودن، نگرش مصرف کننده به پوشاک کشور ترکیه)، متغیر های ویژه برند (کیفیت دریافتی از برند، ارزش هیجانی برند) و تمایل به خرید می باشد، استفاده شده است. با بهره گرفتن از آزمون های اسپیرمن و رگرسیون نتیجه گرفتیم که نگرش جوانان به پوشاک کشور ترکیه، نیاز به منحصر به فرد بودن، کیفیت دریافتی او از برند، و ارزش هیجانی دریافتی او از برند پوشاک کشور ترکیه بر تمایل جوانان استان به خرید پوشاک ترکیه تاثیر مثبت و مستقیم دارد. همین طور نشان دادیم که جوانان دختر تمایل بیشتری نسبت به جوانان پسر به خرید پوشاک ترکیه دارند و نیز سطح درآمد تاثیری بر تمایل به خرید پوشاک ترکیه ندارد که با توجه به نتایج به دست آمده، با اقتصاد مقاومتی می توان راهکارهایی برای جذب جوانان به مصرف کالاهای ایرانی ارائه داد.

آمار یکساله:  

بازدید 173

دانلود 60
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  66
 • دانلود: 

  14
کلیدواژه: 
چکیده: 

خوشبینی برخاسته از مسائل اقتصادی و به پیشرفت اقتصاد کمک می کند. هویت دینی و ملی می توانند فرد را برای باور کردن به اندیشه های برخاسته از نظریه پردازان داخلی مستعد کنند. با توجه به حساسیت موضوع، پژوهش حاضر به تعیین نقش هویت دینی و باور به اقتصاد مقاومتی در پیش بینی سبک زندگی خوشبینی در جوانان پرداخته است. پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه بودند که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نمونه ای به حجم 372 نفر از بین آن ها انتخاب شد. شرکت کنندگان به پرسشنامه های هویت دینی، پرسشنامه خوشبینی شرر و پرسشنامه محقق ساخته در مورد باور به اقتصاد مقاومتی پاسخ دادند. داده های دریافتی با استفاده از نرم افزار آماری SPSS19 و توسط فرمول های آماری ضریب همبستگی و رگرسیون چند متغیره تحلیل شد. تحلیل داده ها نشان داد که هویت دینی و باور به اقتصاد مقاومتی با خوشبینی رابطه معنادار دارند (P<0.001). همچنین هویت دینی و باور به اقتصاد مقاومتی، توانایی پیش بینی سبک زندگی خوشبینی را دارند. بنابر بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی و با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت افرادی که دارای هویت دینی و ملی بالا هستند و به نظریه های برخاسته از اندیشمندان میهنی (مانند نظریه اقتصاد مقاومتی) اعتقاد دارند در زندگی از خوشبینی بالا برخوردارند.

آمار یکساله:  

بازدید 66

دانلود 14
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  116
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

انقلاب اسلامی با مقاومت و روحیه مقاومت گره خورده و پیوند ناگسستنی بین این دو برقرار است. «اقتصاد مقاومتی» جلوه دیگری از موضوع مقاومت گره خورده با انقلاب اسلامی است که در سال های اخیر مطرح گردیده است. مرور فرآیند پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز حکایت از فرهنگ و سبک زندگی متناسب با وجوه مختلف مقاومت دارد. در این مقاله تلاش می شود نسبت بین «سبک های زندگی» و «اقتصاد مقاومتی» مورد بررسی قرار گیرد.سبک زندگی نتیجه همه انتخاب ها و گزینش هایی است که فرد نسبت به خود انجام می دهد و اقتصاد مقاومتی مجموعه تدابیر و راهکارهایی است که برای پیشبرد امور اقتصادی در شرایط مقاومت در همه زمینه های مرتبط با اقتصاد به کار گرفته می شود.سوال مطرح در این نوشتار این گونه مطرح می شود که چه نوع رابطه ای بین سبک های زندگی و اقتصاد مقاومتی وجود دارد؟ و در پاسخ فرض بر این است که سبک زندگی دینی مناسب ترین سبک زندگی برای دوره اقتصاد مقاومتی است. بررسی و تحلیل پیرامون سوال و فرضیه، با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی صورت می پذیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 116

دانلود 42
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  168
 • دانلود: 

  75
کلیدواژه: 
چکیده: 

جایگاه ایران در حوزه انرژی در خاورمیانه و جهان و همچنین اهمیت استراتژیک منابع هیدروکربروی، مدیریت صحیح این منابع در فرآیند تولید تا مصرف در کشور را با توجه به شرایط خاص فعلی امری ضروری ساخته است. شناسایی تاثیر عوامل محرک و موثر در مصرف گاز طبیعی و به عبارتی مدیریت ساختارهای مصرفی در این حوزه سبب می شود که عرضه با تقاضا و فضای تولید نیز در کشور با اقتصاد مقاومتی همگام شود. فلذا برای مدل سازی تقاضای این حامل در بخش خانگی ایران در دوره 1360-1390، در این تحقیق روش خطی پارامتریک ARDL به کار گرفته شده است. متغیرهای قیمت گاز و سرانه مصرف گاز خانگی، قیمت نفت سفید (کالای جانشین)، درآمد ملی سرانه و جمعیت ایران به عنوان متغیر توضیحی، متغیر وابسته را توضیح می دهند. نتایج نشان داده است که جمعیت کشور موثرترین عامل بوده و کشش های بلندمدت قیمتی و درآمدی تقاضای گاز در بخش خانگی به ترتیب -0.028379 و 0.23976 و ضریب تصحیح خطای ecm(-1) برابر با -0.51873 به دست آمده است. یافته ها نشان می دهد که قیمت یارانه دهی شده گاز خانگی، در بلندمدت تاثیر بسیار کمی داشته و می توان با واقعی کردن و اجرای کامل هدفمندی یارانه ها تاثیر این عامل و کنترل مصرف را بیشتر کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 168

دانلود 75
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  50
 • دانلود: 

  10
کلیدواژه: 
چکیده: 

بهبود فضای کسب و کار به معنای بهبود و رونق فضای تولیدی و در نتیجه سنگ بنا و محرک رشد اقتصادی است. مساله اقتصاد یکی از مهمترین مسائل درگیر در تمامی کشورها می باشد که با ضعف و قوت در این زمینه بر تمامی جوانب حتی سیاسی کشور تاثیر گذاشته و زمینه ساز فرود و نزول دولت ها را سبب خواهد شد. اقتصاد در دین اسلام بسیار به آن سفارش شده است و در کشور ما نیز به خصوص در سال های اخیر از سوی مسوولین نظام بالاخص رهبر فرزانه انقلاب با عناوین مختلف مورد تاکید و سفارش بوده است و سال 1392 نیز به عنوان سال حماسه سیاسی و اقتصادی دارای اهمیت به سزایی می باشد که لزوم برنامه ریزی برای خلق این دو حماسه می باشد. بنابراین این پژوهش نیز بر اساس روشی تحلیلی-توصیفی با استفاده از منابع موجود در این زمینه و نیز مدل راهبردی SWOT به تدوین استراتژی اساسی برای خلق حماسه اقتصادی در کشور پرداخته است. نتایج بیانگر آن بود که ظرفیت بالای اقتصادی ایران که با برخورداری از منابع غنی نفتی، معدنی و چهار فصل بودن آن دارای ویژگی شاخص در جهان می باشد، با بهره مند شدن از امتیاز وزنی 0.72 در جایگاه نخست نقاط قوت و اقتصاد وابسته به نفت با امتیاز وزنی 0.36، در جایگاه نخست ضعف ها قرار دارد. بهترین استراتژی که می تواند در این زمینه به کار گرفته شود همانا بهره گیری از توان اقتصادی داخلی همراه با نیروی انسانی مناسب داخلی و استفاده از فرصت تحریم در شکوفایی اقتصادی داخلی و ایجاد استقلال اقتصادی، بهره گیری از همه ظرفیت های مناسب چه به لحاظ اندیشه قناعت اسلامی، انسانی و مالی در راستای بهبود کالاهای داخلی و عدم استفاده کالاهای خارجی و استفاده از تولید ملی و استفاده از نیروهای متخصص و متعهد در نهادهای اقتصادی و رفع نمودن مشکلات آنان و مبارزه همه جانبه علیه رانت و فساد اقتصادی است.

آمار یکساله:  

بازدید 50

دانلود 10
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  412
 • دانلود: 

  46
کلیدواژه: 
چکیده: 

وقوع بحران های اقتصادی گسترده جهانی در چند سال اخیر، ناکارآمدی اقتصاد سرمایه داری را در حل ریشه ای مشکلات خود نشان داد. همچنین تشدید فشارها و تحریم های بین المللی اقتصادی از سوی قدرت های جهانی که مشکلاتی را در عرصه اقتصادی برای کشور پدید آورد، موجب شد رهبر معظم انقلاب مدل اقتصاد مقاومتی را به عنوان الگویی جدید و جایگزین مطرح نمایند. اقتصاد مقاومتی با بهره گیری از همه منابع، امکانات و ظرفیت ها تحریم را به فرصتی برای شکوفایی و پیشرفت اقتصادی تبدیل می نماید. همچنین تقریبا هم زمان با تبیین این بحث، رهبر انقلاب توصیه به ورود گسترده به مبحث سبک زندگی نمودند.در این مقاله قصد داریم با رویکردی توصیفی- تحلیلی به بررسی ارتباط سبک زندگی با مساله اقتصاد عمومی جامعه بپردازیم و از طرفی آسیب های سبک زندگی رایج فعلی را مورد نقد قرار دهیم و از طرفی نیز به شناخت سبک زندگی مورد نیاز برای برپایی اقتصاد مقاومتی که ضامن احیای اقتصاد ملی می باشد بپردازیم. این نقدها بر پایه شناخت تاثیراتی است که سبک زندگی مصرفی بر مسائل عمومی اقتصاد از قبیل تورم و فاصله طبقاتی می گذارد. در نهایت نقطه مقابل این نوع زندگی با عنوان زندگی مقاومتی مطرح می شود؛ زندگی مقاومی که اقتصادی مقاوم به ارمغان خواهد آورد.

آمار یکساله:  

بازدید 412

دانلود 46
نویسنده: 

خدایاری جلال

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  79
 • دانلود: 

  52
کلیدواژه: 
چکیده: 

جمهوری اسلامی در حوزه های اقتصادی با مسائل یا مفاهیمی مواجه است که به هیچ عنوان تاکنون چه در عرصه نظر و چه در عرصه عمل و تجارب بشری، مشابه و مابه ازای واقعی نداشته است. بنابراین خود انقلاب اسلامی مکلف به الگوسازی و نظریه پردازی در این عرصه های جدید اقتصادی است که یکی از این مفاهیم «اقتصاد مقاومتی» و «سبک زندگی» در آن شرایط است. حوزه موضوعی اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری طرح گردیده، بسیار گسترده است و بر این اساس در تبیین حوزه اقتصاد مقاومتی ابتدا نیاز است ابعاد موضوع، شناسایی و سپس موضوعات مختلف به لحاظ اهمیت طبقه بندی شوند.این سطح از کار به اصطلاح، تدوین نقشه مهندسی اقتصاد مقاومتی گفته می شود.این پژوهش تلاش کرده تا با تحلیل سخنان مقام معظم رهبری و با بهره گیری از روش نظریه پردازی داده بنیاد، مدل مفهومی سخنان ایشان پیرامون شاخص ها و مولفه های سبک زندگی را استخراج کند.

آمار یکساله:  

بازدید 79

دانلود 52
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  259
 • دانلود: 

  44
کلیدواژه: 
چکیده: 

«اقتصاد مقاومتی»، با توجه به نگاهی که اسلام به انسان به عنوان موجودی دارای اختیار و اراده و توان تغییر (رعد/11) و مهمترین عنصر ایجاد دگرگونی ها در عالم خلقت دارد بیش و پیش از هر بحثی نیازمند مباحث انسان شناختی است تا مشخص شود کدامین انسان می تواند این گونه اقتصاد را محقق سازد.«سبک زندگی» کاملا مبتنی بر مبانی انسان شناختی بوده و نگاه حوزه علمی و جغرافیایی خود به انسان را بازمی تاباند. از طریق بررسی «سبک زندگی» می توان استدلال نمود چه انسانی در این یا برای این سبک پرورش یافته و این انسان تا چه اندازه با چارچوب های اقتصاد مقاومتی امکان هم زیستی دارد.بررسی حاضر، مبتنی بر دیدگاه یاد شده، دو نوع سبک زندگی اقتصادی غربی و اسلامی را با استراتژی پس کاوی و روش های اسنادی و نقلی، با توجه به توان و هدف و ظرفیت قالب ارایه، گذرا، بررسی نموده و دلالت های انسان شناختی آنها را بازتاکید می نماید تا نشان دهد سبک زندگی اقتصادی اسلامی، «انسان اقتصادی» را به تصویر می کشد و این نوع انسان می تواند «اقتصاد مقاومتی» را به پیش برده و عملیاتی نماید و سبک زندگی اقتصادی غربی، «حیوان اقتصادی» را بازنمایانده که خود مغلوب و اسیر ترفندهای اقتصادی است و نمی تواند سازنده اقتصاد مقاومتی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 259

دانلود 44
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  231
 • دانلود: 

  123
کلیدواژه: 
چکیده: 

توجه به کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمانی به عنوان بزرگترین قشر جامعه ایرانی، از ملزومات ره پویی جامعه و نیل به اهداف و آرمان های موفقیت آمیز است. نمی توان انکار کرد که در این مسیر آنچه - خواسته و ناخواسته -بر جامعه تحمیل می گردد بر همه ارکان و سازمان های جامعه - چه دولتی و چه غیردولتی - تاثیرگذار است. می توان گفت آنکه بیشترین تاثیرات را از این تهدید و فشارها متاثر می شود، کارکنان سازمانی و در عنوانی بالاتر اقشار جامعه هستند. اتخاذ سیاست های مناسب اقتصادی همانند طرح اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، به عنوان راهبردی در گذر ایمن از مسیر سخت تحریم ها و فشارهای اقتصادی است. از این جهت، تحقیق و بررسی در مورد همه موضوعاتی که از اقتصاد مقاومتی متاثر می گردند از پیش برنده های مهم در نیل به اهداف اقتصادی کشور خواهد بود.بدین سبب در این مقاله با هدف تشخیص رابطه میان ارکان اقتصاد مقاومتی و ابعاد کیفیت زندگی کاری، با مرور مقالات در این زمینه و به صورت کتابخانه ای به این مقوله پرداخته خواهد شد. یافته های مطالعات، رابطه هر یک از ارکان اقتصاد مقاومتی بر ابعاد کیفیت زندگی کاری را نشان دادند. نتایج نشان داد که اجرای راهبردی و اصولی اقتصاد مقاومتی بر اساس ارکان و ضوابط عنوان شده قدمی مهم در فراهم سازی کیفیت زندگی کاری کارکنان به عنوان مهمترین افراد سازمانی و اجتماعی خواهد بود. رضایت و خرسندی ایشان، به ارتقاء ارزش ها و باورهای اجتماعی کمک کرده و مجموعه ای متعالی از طرز تلقی ها، ارزش ها، شیوه های رفتاری، حالت ها و سلیقه های افراد را فراهم کرده که به عنوان سبک زندگی ایشان شناخته می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 231

دانلود 123
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  208
 • دانلود: 

  57
کلیدواژه: 
چکیده: 

اقتصاد مقاومتی، مدلی از طراحی و پیاده سازی ساز و کارها و نهادهای حوزه اقتصادی است که بتواند در شرایط ستیزه و تعارض دائمی میان نظام اسلامی و نظام سلطه، آسیب پذیری کمتری در برابر تحرکات خصمانه استکبار جهانی داشته و حتی بتواند در موارد مناسبی منابع آنان را با چالش مواجه کند. این امر میسر نمی شود مگر با ایجاد انسان مقاومتی که از اصول اولیه ایجاد چنین انسانی رفتن به سمت کاهش مصرف گرایی و یا مصرف هدفمند (از طریق فرهنگ سازی های مناسب در الگوهای مصرفی) در جامعه می باشد. از این رو تحقیق حاضر بر آن است تا با بررسی پدیده اقتصاد مقاومتی، به چگونگی ارتباط سبک ها و الگوهای مصرف و اقتصاد مقاومتی در کشور ایران بپردازد و به این منظور، عوامل موثر بر کاهش مصرف گرایی (که از شاخص های اقتصاد مقاومتی است) را در دوره زمانی 1390- 1370 با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی، مورد بررسی قرار دهد.نتایج این تحقیق نشان می دهد که رشد شاخص های واردات، مصرف دوره قبل، تولید و خصوصی سازی، از عوامل تاثیرگذار بر رشد مصرف گرایی در کشور ایران طی دوره زمانی مورد مطالعه می باشد؛ به عبارتی هر چقدر در کشور واردات بیشتری صورت گیرد، نقش دولت در اقتصاد گسترده تر شود، تولید رشد یابد و مصرف دوره های مختلف گسترش یابد، مصرف گرایی بیشتر می شود. بنابراین کاهش واردات در راستای خودکفایی بیشتر، فرهنگ سازی مناسب در زمینه کاهش مصرف گرایی، و کم رنگ کردن نقش دولت در اقتصاد، در زمان تحریم های اقتصادی منجر به محکم تر شدن اقتصاد می شود. از طرفی تاثیر مثبت تولید بر مصرف، به خوبی نشان دهنده این است که هر چقدر تولید کشور بهبود یابد، جایگزینی کالاهای داخلی با خارجی صورت می گیرد و منجر به رشد تولید و اشتغال در کشور می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 208

دانلود 57
نویسنده: 

سرخه دهی فاطمه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  148
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله به بررسی رابطه میان فرهنگ، اقتصاد و سبک زندگی پرداخته شده است و آثار فرهنگ بر تفکرات اقتصادی و نیز اثرات بنیان های فکری و نظام انگیزشی مکاتب اقتصادی مختلف، به ویژه اقتصاد سرمایه داری و لیبرالیسم بر سبک زندگی مورد بررسی قرار گرفته شده است. فردگرایی به عنوان یک اصل در فرهنگ آنگولاساکسون به پیدایش نظام اقتصاد سرمایه داری منجر شد و اجرای راهنمایی های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در قالب سیاست های تعدیل اقتصادی در ایران بدون توجه به بنیان های فلسفی و فکری آن، سبک زندگی و فرهنگ جامعه ایرانی را دچار تغییرات جدی نمود و اثرات نامیمون این تغییر سبک زندگی، هم در بعد اجتماعی و هم در بعد اقتصادی مانع مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی است.اقتصاد مقاومتی به عنوان راهکاری که زمینه شکوفایی و بالندگی اقتصادی کشور را حتی در شرایط تحریم و فشارهای بین المللی فراهم می سازد، الزاماتی دارد که با توجه به سبک زندگی حاکم بر جامعه ایرانی که تقلید و کپی از آموزه های غربی لیبرالیسم و اقتصاد سرمایه داری است، به سختی قابل اجراست و برای عملیاتی نمودن آن نیازمند راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت هستیم. در کوتاه مدت، اصلاحات فرهنگی به خصوص توسط رسانه ها لازم بوده و مقدمه ای برای تحقق راهکارهای بلندمدت است. در بلندمدت، طراحی و اجرای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مبتنی بر فلسفه و نظام انگیزشی اسلامی برای اصلاح سبک زندگی و تحقق اقتصاد مقاومتی لازم و ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 148
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  194
 • دانلود: 

  176
کلیدواژه: 
چکیده: 

دور شدن از اقتصاد نفتی و حرکت به سوی اقتصاد مقاومتی، رویکرد جدیدی است که قادر است زمینه های توسعه همه جانبه کشور را فراهم آورد. راهبردی ترین ابزار در این مسیر بهره گیری از اقتصاد دانش پایه می باشد؛ اقتصادی که در آن بهره وری اقتصادی از تاثیر متقابل دانش بر دانش حاصل می شود تا اثر دانش بر مواد خام. توسعه اقتصاد دانش پایه، وابسته به سرمایه اجتماعی بوده و فرآیندی خودسازمانده و خودپاسخگوست. این اندیشه محصول توجه به تاثیر دانش و اطلاعات در تابع تولید و مقیاس آن و نیز عواملی از جمله جهانی شدن اقتصاد، رشد سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات و افزایش تقاضا و نیاز به تولید انبوه است.در این مقاله که به روش مطالعه مروری نگارش شده است، تلاش شده تا به مرور مفاهیم اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش پایه، تحلیل شرایط و ویژگی های کشور در هر دو زمینه و ارائه پیشنهادهای کاربردی و عملیاتی به منظور بهره گیری از توسعه اقتصاد دانش پایه در راستای دستیابی به اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از ضرورت های اساسی اقتصاد کشور در شرایط فعلی پرداخته شود.اقتصاد مقاومتی به عنوان اقتصادی که در شرایط دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد، مختص زمان تحریم و جنگ نیست بلکه یک چشم انداز بلندمدت پیش روی اقتصاد وابسته به نفت ایران است که تنها از مسیر اقتصاد نوآور و تولید دانش پایه میسر است. در حال حاضر کوشش های گسترده ای به منظور دستیابی به این هدف در کشور انجام شده ولی مقایسه شرایط کشور با متوسط جهانی حاکی از ضعف شدید در این زمینه می باشد. ایجاد شرکت های دانش پایه، توسعه پارک های فنآوری، توسعه دانشگاه کارآفرین، ایجاد کانون های پژوهش و پیشرفت، بهبود و ایجاد زمینه های حقوقی و حمایتی لازم از جمله مهمترین راهکارهای کاهش این ضعف می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 194

دانلود 176
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  69
 • دانلود: 

  40
کلیدواژه: 
چکیده: 

پیشرفت های علمی ابزاری برای تغییر شیوه و سبک زندگی است که انسان را به فلاح و رستگاری هدایت می کند. ایران در سال های پس از انقلاب اسلامی پیشرفت های شگرفی در علوم تجربی داشته اما این پیشرفت ها در علوم انسانی نظیر حسابداری ناچیز و در مواردی رو به عقب بوده است. حسابداری رایج در ایران ترجمه تحت اللفظی اصول و ارزش های دنیای غرب است و با جهان بینی اسلامی فاصله و در برخی موارد زاویه دارد.سیستم حسابداری رایج به دلیل دور شدن از ارزش های اسلامی و تاکید بیش از اندازه بر سود و مادیات رفتارهایی نظیر مصرف گرایی، چشم و هم چشمی و مادی گرایی را در جامعه نشر داده و مروج سبک زندگی جوامع لیبرالی در جامعه است. بنابراین نیاز به یک سیستم حسابداری متناسب با جامعه اسلامی که انسان را به سبک زندگی اسلامی رهنمون سازد بیش از هر زمان دیگری احساس می شود؛ سیستمی که برخاسته از جهان بینی الهی بوده و ریشه در احکام دینی داشته باشد؛ در چنین حالتی حسابداری مروج آموزه های اسلامی نظیر توجه به منافع عمومی، سود متناسب با تلاش بوده و در جامعه اسلامی مشروعیت خواهد داشت.به همین دلیل و به لحاظ اهمیت این موضوع، در این تحقیق ضمن انجام مطالعات نظری با استفاده از روش دلفی و کسب نظر از 15 فرد صاحب نظر، نارسایی های نظام حسابداری رایج شناسایی و مدلی برای حسابداری متناسب با سبک زندگی اسلامی ارائه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 69

دانلود 40
نویسنده: 

موسوی مهری سادات

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  476
 • دانلود: 

  74
کلیدواژه: 
چکیده: 

سبک زندگی الگویی جمعی شمرده می شود که به زعم بسیاری از صاحب نظران، نماد هویت فردی و اجتماعی است. در بین انواع عوامل تاثیرگذار بر آن، رسانه ها و محصولات رسانه ای را می توان از مهمترین عوامل اثرگذار بر شکل گیری آن به شمار آورد. با توجه به گسترش روزافزون رسانه های اجتماعی و کاربران آن ها و شکل گیری تجارب مختلف نوین مبتنی بر این فضا و از همه مهم تر انتخابی بودن بخش عمده ای از این تجارب، نمی توان از نقش روزافزون این رسانه ها در هویت پذیری افراد که غالبا از راه سبک زندگی انتخابی متاثر از این فضا تولید و بازتولید می شود، چشم پوشی نمود. با توجه به مهمترین شاخص های سبک زندگی (الگوی مصرف و شیوه تغذیه، پوشاک و نوع مسکن، شیوه گذران اوقات فراغت، الگوهای مربوط به شیوه تمرکز بر علاقه مندی ها، آداب معاشرت و چشم اندازهای اخلاقی و الگوهای زندگی خانوادگی و بهداشت و سلامت)، اهمیت رسانه های اجتماعی را می توان در سبک زندگی معاصر به طور ملموس درک نموده و از این فضا برای ترویج اقتصاد مقاومتی سود جست.

آمار یکساله:  

بازدید 476

دانلود 74
نویسنده: 

نظری مصطفی | مقدس رویا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  215
 • دانلود: 

  115
کلیدواژه: 
چکیده: 

موضوع سبک زندگی یکی از گفتمان های نوظهور در عصر حاضر است که مورد توجه بسیاری از مکاتب قرار گرفته است. با توجه به جامعیت دین مبین اسلام، کامل ترین آداب سبک زندگی در این مکتب یافت می شود که برای حوزه های مختلف زندگی بشر برنامه ها متفاوتی را دارد. در این بین اقتصاد یکی از اساسی ترین حوزه ها، در سبک زندگی اسلامی به شمار می آید. زیرا از سویی تحقق و پیشرفت همه جانبه در ابعاد گوناگون زندگی و ایجاد تمدن نوین اسلامی حاصل می گردد و از سوی دیگر سعادت دنیوی وآخروی فرد و جامعه را به دنبال دارد.بررسی ها نشان می دهد اعتدال و میانه روی، مدیریت امور اقتصادی و اصلاح الگوی مصرف، از مهمترین شاخص های اقتصاد مقاومتی در سبک زندگی اسلامی، از منظر منابع اسلامی است.

آمار یکساله:  

بازدید 215

دانلود 115
نویسنده: 

فاتحی محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  58
 • دانلود: 

  22
کلیدواژه: 
چکیده: 

با نگاهی به تاریخ معاصر ایران و مروری بر حوادث مهمی از قبیل نهضت ملی شدن صنعت نفت، نهضت پانزده خرداد و انقلاب اسلامی، حرکت نهضت گونه ای در تغییر سبک زندگی و گزینش اقتصاد مقاومتی در جامعه را شاهد هستیم.این گونه اقدمات ریشه در درک دغدغه جامعه شیعی دوران نهضت مشروطیت و در مقابله با تهاجم گسترده استعمار و استبداد دارد که در آن مولفه های مورد نیاز برای اقتصاد مقاومتی همچون ساده زیستی، قناعت، صرفه جویی، اولویت های مخارج خانواده، پرهیز از اسراف و تجمل گرایی از طرق گوناگون و در تمامی مراحل مبارزه با استعمار و استبداد از سوی علما و آزادی خواهان و اندیشمندان برگزیده، معرفی و عرضه شده است.پیش دستی علمای شیعه در گزینش چنین سبک زندگی در گذشته، ضمن افزایش اعتماد عمومی، خود عاملی در جهت مبارزه با سبک های زندگی تحمیلی از سوی قدرت های استعماری و عوامل استبدادی محسوب گردید.تشکیل نهادهای مبارزه با اشرافی گری، ساده زیستی بزرگان جامعه و زعمای قوم، مشارکت مردمی، حمایت از تولید ملی و خودکفایی و خوداتکایی از جمله موارد کاربردی کردن و اجرای اقتصاد مقاومتی در جامعه آن روز بود.

آمار یکساله:  

بازدید 58

دانلود 22
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  68
 • دانلود: 

  27
کلیدواژه: 
چکیده: 

یکی از ابعاد پیشرفت در تفکر اسلامی سبک زندگی کردن است. اگر جامعه در این زمینه به رشد و پیشرفت نرسد؛ ترقی در سایر زمینه ها نمی تواند منجر به رستگاری، امنیت و آرامش روانی جامعه شود. از طرفی وجود تحریم های شدید اقتصادی که معیشت افراد جامعه را نشانه رفته است، مانعی بزرگ در امنیت و آرامش روانی مردم می باشد. در مقابل، رهبر معظم انقلاب با هوشیاری تمام برای مواجهه با تحریم ها راهبرد اقتصاد مقاومتی را بیان فرمودند. لذا شناخت کافی از جنبه های تاثیرگذار الگوی زندگی بر استراتژی های اقتصاد مقاومتی ضروری به نظر می رسد. هدف اصلی جستار پیش رو بررسی نقش مولفه های سبک زندگی اسلامی بر استراتژی های اقتصاد مقاومتی است. مقاله حاضر به روش تجربی و بر مبنای بررسی و تحلیل روی نمونه ای متشکل از 229 نفر از بانوان طلبه شهر مقدس مشهد، به شناخت این اثر می پردازد. داده های مورد نیاز به وسیله دو پرسشنامه سبک زندگی و استراتژی های اقتصاد مقاومتی که محقق ساخته است، جمع آوری و تحلیل آن به وسیله نرم افزار آماری علوم اجتماعی و لیزرل و با روش های همبستگی و رگرسیون انجام شده است. نتایج نشان می دهد که سبک زندگی اسلامی بر استراتژی های اقتصاد مقاومتی موثر است. لذا ترویج الگوی زندگی اسلامی برای پیشبرد برنامه های اقتصاد مقاومتی تاکید و توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 68

دانلود 27
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  80
 • دانلود: 

  25
کلیدواژه: 
چکیده: 

سبک زندگی دارای سه بعد دانشی، نگرشی و رفتاری یا عمل است. سبک زندگی جوانان در پیمایشی از 100 جوان ساکن شهر و 100 جوان ساکن مناطق روستایی شهرستان خرم آباد با هشت شاخص مصرف فرهنگی، مدیریت بدن، رفتار سیاسی، رفتار انحرافی، توجه به آرایش و خودآرایی، لباس و کفش، خوراک و همچنین گرایش به سمت دین یا دینداری با ابزار پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت و با توجه به اینکه مساله اصلی مقاله حاضر سنجش رابطه سبک زندگی و اقتصاد مقاومتی بود، ابعاد اقتصاد مقاومتی نیز بر پایه دیدگاه های موجود و با شاخص های ساده زیستی، مشارکت، حمایت از تولید داخلی، عقلانیت اقتصادی و همچنین خوداتکایی یا نگاه مولد به درون، مورد بررسی قرار گرفت. همبستگی بین اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی در بین جوانان شهری برابر 0.161 و در بین جوانان روستایی برابر 0.104 بود که چندان معنادار نمی باشد. سطح سبک زندگی در بین جوانان شهری با استفاده از میانگین برابر 3.78 و در بین جوانان روستایی برابر 2.42 بود که بیشترین تفاوت ها در مولفه های رفتار انحرافی، توجه به آرایش، مدیریت بدن و مصرف فرهنگی مشاهده گردیده است. وضعیت مولفه های اقتصاد مقاومتی در بین جوانان شهری برابر 1.52 و در بین جوانان روستایی 4.11 بود که بیشترین تفاوت ها مربوط به خوداتکایی، مشارکت، حمایت از تولید داخلی و عقلانیت اقتصادی بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 80

دانلود 25
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  83
 • دانلود: 

  15
کلیدواژه: 
چکیده: 

اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تاکید روی مزیت های تولید داخل و تلاش برای خوداتکایی است و منظور از اقتصاد مقاومتی واقعی، یک اقتصاد نهادینه شده فعال، پویا و فراگیر است که در آن هر نوع بحران اقتصادی در مدت زمان اندک قابل شناسایی و کنترل می باشد. در جهت تعیین اولویت میان نظام های مدیریتی در برخورد با اقتصاد مقاومتی، شاخص های اثر گذار شناسایی شد (با توجه به مناسبت ترین معیارها) و در مجموع پس از انجام مصاحبه های تخصصی به صورت پرسش نامه، ارزش وزنی شاخص ها براساس الگوی مقایسات زوجی تعیین و با بهره گیری از روش منعطف و کاربردی تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در محیط نرم افزاری بررسی و میزان اثرات نظام های مدیریتی در اقتصاد مقاومتی مشخص شد. نتایج نشان می دهد که، در بین شاخص های تاثیرگذار در میزان درجه تب اقتصاد مقاومتی، شاخص خوداتکایی با هدف کاهش واردات با وزن 0.484 در بالاترین اولویت نسبت به شاخص های دیگر قرار دارد و نظام مدیریت فرهنگی و اجتماعی با توجه به وزن نهایی 0.596 بیشترین اثر را بر میزان درجه تب اقتصاد مقاومتی دارا می باشد. این نتیجه گیری می تواند در تعیین سیاست ها و جهت گیری های آتی مدیریت اقتصاد مقاومتی مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 83

دانلود 15
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  231
 • دانلود: 

  137
کلیدواژه: 
چکیده: 

هر چند برخی اندیشمندان و طرفداران مکاتب اقتصادی، مانند پیروان مکتب سوداگری و نیز فیزیوکرات ها هر گونه ارتباط اخلاق و ارزش های معنوی را با رفتارهای اقتصادی از جمله تولید را انکار کردند، اما بسیاری از اقتصاددانان دوره های اخیر کم و بیش به لزوم توجه به اخلاق پی برده اند. بی تردید ماهیت تعالیم و فرامین معتبر اخلاقی در هر مکتب اقتصادی متمایز از مکاتب دیگر و منطبق با اصول و اهداف مقبول آن تدوین و تنظیم می گردد. پژوهش پیش رو که با روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته، می کوشد تا با مراجعه به قرآن کریم، احادیث معتبر اسلامی، عناصر بنیادین اخلاق اقتصادی اسلامی معطوف به تولید را به بحث نشیند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که تعالیم والای اسلام با استفاده از ابزارهای مختلف اخلاقی و قانونی، نظام روشن اخلاقی در اقتصاد را بنا نهاده و ضمن ارزش نهادن به کار و تولید با تاکید بر ارزش های معنوی به افزایش رشد اقتصادی همت گمارده است. مهمترین عناصر اخلاق اقتصادی ناظر به تولید عبارتاند از وجدان کار، تخصص و تعهد، توجه به کیفیت، نفی استعمار. بی تردید شناخت درست و پایبندی به عناصر اخلاق اقتصادی اسلام سبب رشد تولید در جوامع اسلامی از جمله تولید ملی خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 231

دانلود 137
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  770
 • دانلود: 

  116
کلیدواژه: 
چکیده: 

اقتصاد مقاومتی (Resistive economy) راهبردی است مهم که در سال های اخیر توسط رهبر معظم انقلاب بیان شده و هدف آن، نیل به توسعه با استفاده از تمام توان داخلی و مقاومت در مقابل تحریم ها با ایجاد کمترین بحران، آن هم در شرایطی که صادرات و واردات به راحتی میسر نیست می باشد. اتخاذ این شیوه به خودی خود بسیار دشوار به نظر می رسد؛ به خصوص آنکه تحقق آن تا حد بسیار زیادی وابسته به همراهی مردم و متاثر از سبک زندگی ایشان است.از طرفی طی سال های اخیر و با همه گیر شدن استفاده از شبکه های ماهواره ای- علی رغم منع قانونی - و مهمتر از آن، کم توجهی رسانه های داخلی به خصوص رسانه ملی به تبیین و نهادینه ساختن سبک زندگی مطلوب ایرانی- اسلامی در کنار خنثی نمودن اثرات گسترده آن شبکه ها، سبک زندگی مردم جامعه به شدت تحت تاثیر این مولفه ها قرار گرفته و به نظر می رسد همین امر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را با چالشی جدی مواجه ساخته، عملا دولت را با مشکلاتی اساسی مواجه سازد.ما در این پژوهش به مطالعه موردی بر روی یکی از پر مخاطب ترین شبکه های ماهواره ای فارسی زبان، یعنی شبکه (من و تو 1) پرداخته و ضمن بررسی نحوه تاثیر این برنامه ها بر طیف وسیعی از جامعه به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی هستیم که این شبکه ها چگونه بر سبک زندگی جامعه ایران، بر خلاف الزامات راهبرد اقتصاد مقاومتی، تاثیر می گذارند؟ و به دنبال اثبات این فرضیه هستیم که برنامه های تولید شده توسط شبکه هایی از این دست، با هدف قرار دادن خانواده ها، بیش از هر چیز باعث تغییر ارزش های ایرانی – اسلامی حاکم بر خانواده و گسترش فرهنگ مصرف زدگی شده و از این طریق مانعی جدی در به اجرا در آمدن راهبرد اقتصاد مقاومتی محسوب می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 770

دانلود 116
نویسنده: 

رضوی مهسا | مهرزاد ندا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  210
 • دانلود: 

  30
کلیدواژه: 
چکیده: 

پایداری نظام جمهوری اسلامی ایران، همیشه به عنوان الگویی از مقاومت برای حرکت به سمت استقلال و نفی وابستگی برای تمام ملل جهان بوده است. از آنجا که نگرش ها، گرایش ها و رفتارهای شکل دهنده به روابط و تعاملات اقتصادی در عرصه فردی و اجتماعی، در قالب «سبک زندگی اقتصادی» بیان می شود، مصرف که به عنوان یکی از مهمترین شاخص های ارزیابی سبک زندگی و یکی از مولفه های کلیدی در اقتصاد است، نقش به سزایی در توسعه کشورها دارد. از این رو با اصلاح الگوی مصرف که به معنی نهادینه کردن روش صحیح استفاده از منابع کشور است، می توان این شاخص ها را بهبود بخشیده و گام های موثری را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف آن از جمله رهایی از اقتصاد وابسته و مصرفی و نیز مقاومت در برابر موانع داخلی و خارجی و عدم توقف در مسیر رشد و توسعه برداشت. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی درمی یابیم که نقطه شروع اقتصاد مقاومتی (Resistive Economy)، سیاست گذاری برای اصلاح الگوی مصرف است. مصرف، تولید را جهت می دهد و این دو در کنار هم، جهت سرمایه گذاری را مشخص می کنند. رونق تولید داخلی و کاستن از وارداتی که می تواند به افول و کم رونقی و توقف واحدهای تولیدی داخلی منجر شود، موجب استقلال اقتصادی، قطع وابستگی به خارج و ارتقای تکنولوژی درسطح کلان تر می شود. همچنین ترویج و اشاعه فرهنگ صحیح مصرف، باعث کاهش اتکای دولت به درآمدهای نفتی شده و منجر به بهبود توزیع درآمد بین اقشار مختلف جامعه خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 210

دانلود 30
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  165
 • دانلود: 

  16
کلیدواژه: 
چکیده: 

موفقیت بخش مهمی از پروژه اقتصاد مقاومتی به نهادینه شدن مولفه های آن در جامعه وابسته است. به نظر اندیشمندان رسیدن به این مهم در گرو بازشناسی و فرمول بندی سبک زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی است که نقش جامعه پذیری و آموزش و پرورش در نهادینه ساختن این نوع از سبک زندگی بسیار راهبردی است. با عنایت به این مهم، تحقیق حاضر در نظر دارد عوامل موثر بر گرایش دانش آموزان به سبک زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی را از منظر جامعه شناختی بررسی نماید. این تحقیق به شیوه پیمایشی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته در بین 650 نفر از دانش آموزان متوسطه شهر کرج به عنوان نمونه اجرا شد. یافته ها نشان دادند که میزان گرایش دانش آموزان به سبک زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی با متغیرهای استفاده از رسانه، میزان مصرف گرایی خانواده، جامعه پذیری دینی، اهتمام مدرسه به فرهنگ اقتصاد مقاومتی و شخصیت اجتماعی پیشرفته همبستگی معنا دار دارد. تحلیل رگرسیون آشکار ساخت بیش از 30 درصد از تغییرات متغیر وابسته از طریق متغیرهای استفاده از رسانه، میزان مصرف گرایی خانواده، جامعه پذیری دینی و شخصیت پیشرفته اجتماعی قابل پیش بینی است.در کل نقش عوامل موثر در فرآیند جامعه پذیری در گرایش به سبک زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی، در این تحقیق برجسته تر بود. بر این اساس، نهادینه ساختن سبک زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی، ناگزیر از توجه به فرآیند جامعه پذیری و در ضمن آن نهاد آموزش و پرورش رسمی و غیررسمی است.

آمار یکساله:  

بازدید 165

دانلود 16

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID