مشخصات همایش/اطلاعات دوره

کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران | سال:1388 | دوره:0 | شماره:10

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

علی زاده کتایون

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  10
تعامل: 
 • بازدید: 

  51
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 51

دانلود 31
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  10
تعامل: 
 • بازدید: 

  66
 • دانلود: 

  40
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 66

دانلود 40
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  10
تعامل: 
 • بازدید: 

  87
 • دانلود: 

  291
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 87

دانلود 291
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  10
تعامل: 
 • بازدید: 

  98
 • دانلود: 

  78
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 98

دانلود 78
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  10
تعامل: 
 • بازدید: 

  59
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 59

دانلود 36
نویسنده: 

همتی بهروز

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  10
تعامل: 
 • بازدید: 

  101
 • دانلود: 

  11
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 101

دانلود 11
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  10
تعامل: 
 • بازدید: 

  73
 • دانلود: 

  17
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 73

دانلود 17
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  10
تعامل: 
 • بازدید: 

  88
 • دانلود: 

  32
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 88

دانلود 32
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  10
تعامل: 
 • بازدید: 

  33
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 33

دانلود 27
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  10
تعامل: 
 • بازدید: 

  272
 • دانلود: 

  239
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 272

دانلود 239
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  10
تعامل: 
 • بازدید: 

  178
 • دانلود: 

  196
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 178

دانلود 196
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  10
تعامل: 
 • بازدید: 

  82
 • دانلود: 

  18
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 82

دانلود 18
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  10
تعامل: 
 • بازدید: 

  66
 • دانلود: 

  41
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 66

دانلود 41
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  10
تعامل: 
 • بازدید: 

  106
 • دانلود: 

  12
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 106

دانلود 12
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  10
تعامل: 
 • بازدید: 

  48
 • دانلود: 

  33
کلیدواژه: 
چکیده: 

بررسی حاصل از زلزله های گذشته حاکی از آن است که مهمترین عامل در بروز خسارت های فراوان اقتصادی و تلفات انسانی، آسیب پذیری بالای ساختمان های یک منطقه میباشد. ...

آمار یکساله:  

بازدید 48

دانلود 33
نویسنده: 

ملاپور مسعود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  10
تعامل: 
 • بازدید: 

  44
 • دانلود: 

  33
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 44

دانلود 33
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  10
تعامل: 
 • بازدید: 

  46
 • دانلود: 

  32
کلیدواژه: 
چکیده: 

با ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب در سال 1392 توجه به موارد اشاره شده در این خصوص اهمیتی صد چندان یافته است. دربیانات معظم له نیروی انسانی به عنوان بزرگترین سرمایه هر سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ...

آمار یکساله:  

بازدید 46

دانلود 32
نویسنده: 

دژکام ارسلان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  10
تعامل: 
 • بازدید: 

  48
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 48

دانلود 35
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  10
تعامل: 
 • بازدید: 

  48
 • دانلود: 

  34
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 48

دانلود 34
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  10
تعامل: 
 • بازدید: 

  47
 • دانلود: 

  33
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 47

دانلود 33
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  10
تعامل: 
 • بازدید: 

  47
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 47

دانلود 29
نویسنده: 

زارعی رضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  10
تعامل: 
 • بازدید: 

  46
 • دانلود: 

  31
کلیدواژه: 
چکیده: 

آموزش عالی با پیشینه ای به قدمت بیش از هشت سده، به عنوان نهادی کلیدی مورد توجه خاص ملتهاست. دستیابی به فن آوری جدید و دانش پیشرفته که می تواند نقش موثری در تحقق و شتاب حرکت اجتماعی و اقتصادی ملل ایفا کند، صرفا با تقویت آموزش عالی و برنامه ریزی ارتقای کمی و کیفی آن میسر است. در تحلیل چگونگی کار دانشگاهها و موسسات آموزش عالی باید به خصوصیات منحصر به فرد آن نیز در ابعاد ساختار سازمانی، پویایی سیستم و ابعاد نمادی (سمبولیک) توجه نمود. آموزش عالی، معرف نوع مهمی از سرمایه گذاری در منابع انسانی است که با فراهم آوردن و ارتقا بخشیدن دانش، مهارتها و نگرشهای مورد نیاز کارکنان ارشد فنی، حرفه ای و مدیریتی به توسعه اقتصادی کمک می کند. آموزش عالی نه تنها موجب ترویج دانش می شود، بلکه با پیشرفتهای تحقیقاتی، تکنولوژیک و علمی، دانش جدید نیز به وجود می آورد. بدین ترتیب دانشگاهها و سایر موسسات آموزش عالی سهمی مضاعف در اقتصاد دارند. اقتصاددانان از دیر باز به اهمیت آموزش به عنوان نوعی از سرمایه گذاری پی برده بودند و از اوایل دهه 1960 اقتصاد آموزش به عنوان رشته مشخصی مطرح گردید که سهم آموزش را در رشد اقتصادی تجزیه و تحلیل می کند و برنامه ریزان را به ابزار و فنونی مجهز می نماید که به امر برنامه ریزی سرمایه گذاری آموزش کمک می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 46

دانلود 31
نویسنده: 

غفاری رضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  10
تعامل: 
 • بازدید: 

  46
 • دانلود: 

  38
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 46

دانلود 38
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  10
تعامل: 
 • بازدید: 

  44
 • دانلود: 

  34
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 44

دانلود 34

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID