مشخصات همایش/اطلاعات دوره

همایش ملی تهویه صنعتی و بهداشتی | سال:1388 | دوره:0 | شماره:1

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  114
 • دانلود: 

  24
کلیدواژه: 
چکیده: 

چیلرها مهمترین قسمت سیستمهای برودتی بوده و کاربرد زیادی در صنایع مختلف دارند. با توجه به تنوع موجود، اشری برای انتخاب بجا و مناسب چیلر، مواردی را ذکر کرده که باید در انتخاب چیلر به آنها توجه نمود. در این مقاله به تحلیل و تکمیل این موارد پرداخته شده است تا دید نسبتا کاملی از عوامل موثر در انتخاب چیلرها بوجود آید. با توجه به بررس یهای انجام شده توصیه شده است که در مواردی که امکان استفاده از سیستمهای تولید همزمان برق و گرمایش وجود دارد و یا هدر رفت انرژی داریم از چیلرهای جذبی استفاده شود و در موارد دیگر بنابر نوع انرژی مصرفی واحد صنعتی، نوع چیلر را مشخص کنیم. علاوه بر این استفاده از سیستمی ترکیبی متشکل از چیلر تراکمی و جذبی نیز توصیه می شود. در اینصورت می توان هم از مزایای چیلرهای جذبی استفاده نمود و هم معایب آن را توسط چیلر تراکمی پوشاند.

آمار یکساله:  

بازدید 114

دانلود 24
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  30
 • دانلود: 

  10
چکیده: 

پیدایش سیستم های نوین در زمینه های مختلف مستلزم تغییر نگرش در نحوی طراحی، اجرا، راهبری و نگهداری آن سیستم ها نسبت به گذشته می باشد. دستگاه های هواساز و سیستم های توزیع هوا نیز مستثنی از این مقوله نمی باشند. اهمیت راهبری دستگاه های هواساز همواره در سطحی بوده است که در بیشتر پروژه هائی که از این دستگاه ها برای تولید و توزیع هوای مطبوع استفاده می کنند، ناچار به استفاده از تیم کارامد مهندسی برای راهبری و نگهداری این سیستم ها بوده اند. با توجه به توسعه تکنولوژی اطلاعات و اتوماسیون در همه زمینه ها و بخش های صنعتی، خدماتی، تولیدی و ... از قابلیت های این سیستم ها در بالا بردن امکان راهبری دستگاه های هواساز می توان استفاده نمود به نحوی که با شناسائی نقاط بحرانی سیستم و با اتخاذ تصمیم های مناسب و استفاده از سخت افزار ها و نرم افزارهای مربوطه بتوان این مهم را در این عرصه به انجام رساند.

آمار یکساله:  

بازدید 30

دانلود 10
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  72
 • دانلود: 

  11
کلیدواژه: 
چکیده: 

شکل هندسی دریچه های تغذیه هوا در توزیع یکنواخت و موثر هوا در فضاهای تمیز نقش کلیدی دارد. در این مقاله جریان خروجی از دریچه های گردابی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی مورد بررسی قرار گرفته و با تحلیل نتایج به دست آمده، روی آن بهینه سازی هندسی صورت گرفته است. پارامتر اصلی طراحی در افزایش کارآیی این نوع دریچه ها زاویه تیغه های دریچه نسبت به افق بوده و نتایج حاصل نشان دهنده برتری قابل توجه عملکرد دریچه در زاویه تیغه 32 درجه است. از نتایج حاصل از این تحقیق میتوان در طراحی دریچه های جدید و نیز بهبود هندسه دریچه های موجود بهره برد.

آمار یکساله:  

بازدید 72

دانلود 11
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  61
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

امروزه با توسعه شهرها و رشد جمعیت سیستمهای حمل و نقل زیر زمینی بویژه خطوط مترو از اهمیت بالایی برخوردار شده اند. این خطوط علاوه بر ظرفیت بالا، دارای سرعت بالای جابجایی مسافر نیز هستند. یکی از مهمترین مسایلی که ممکن است در این سیستم ممکن است روی دهد وقوع آتش سوزی است. مقدار شعله آتش سوزی و گرمای ناشی از آن به همراه دود و مواد آلاینده تولید شده از مهمترین مسایلی است که در آتش سوزی ها در مکان های بسته خصوصا تونل ها و ایستگاه های مترو بایستی مورد توجه قرار گیرد. سیستم تهویه اضطراری بایستی توانایی تخلیه گرما، دود و مواد آلاینده را از مسیر فرار مسافرین داشته باشد. همچنین بتواند منطقه ای امن و عاری از آلودگی را برای مدت خاصی ایجاد کند. در این تحقیق سیستم تهویه اضطراری ایستگاه میدان فردوسی تهران مربوط به خط 4 مترو توسط شبیه سازی های عددی مورد بررسی قرار گرفته است. شبیه سازی در دو حالت دایم و غیر دایم انجام گرفته است. در t حالت غیر دایم منحنی های رشد گرما و دود بر اساس رابطه 2 در نظر گرفته شد هاند. نتایج شبی هسازی نشان داده است که سناریوهای جدید در نظر گرفته شده با رویکرد منطقه ای برای آتش در هر حالت مسیری امن را برای فرار مسافرین فراهم می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 61

دانلود 23
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  260
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقال ه ( سخنرانی) مقدمه ای در خصوص تهویه رقتی، انواع و محدودیت های آن (بویژه در ارتباط با درجه سمیت مواد شیمیایی) تشریح می گردد. همچنین اصول طراحی و محاسبات مربوطه بمنظور کنترل مخاطرات بهداشتی و پیشگیری از آتش سوزی و انفجار با در نظر گرفتن حدود آستانه مجاز مواجهه شغلی، وضعیت استقرار دریچه های ورودی و خروجی هوا (جهت تعیین ضرِیب اختلاط هوا و آلاینده های شیمیایی) و حد پایین انفجار (LEL). و تصمیم گیری های لازم جهت انتخاب مناسب و استفاده بهینه از این نوع سیستم تهویه ارایه خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 260

دانلود 23
نویسنده: 

صدرنیا حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  319
 • دانلود: 

  61
کلیدواژه: 
چکیده: 

دام و طیور هنگامی که محیط اطرافشان در وضعیت بهینه قرار داشته باشند بهترین عملکرد و رشد را دارند. لذا سیستم کنترل محیط باید بتواند شرایط استاندارد را فرآهم آورد. البته پاسخ دام به شرایط محیطی بسیار پیچیده است. گاو گوشتی، گاو شیری، گوسفند و ماکیان در شرایط محتلف، حرارت و رطوبت معینی را تولید می کند. رطوبت مایع به وجود آمده باید به سرعت توسط سیستم تهویه دامداری صنعتی برای جلوگیری از رشد عوامل بیماریزا، تبخیر و حذف گردد. بدین لحاظ و با توجه به اینکه سیستم تهویه طبیعی برای دامداری ها دارای مزیت است سه نوع سیستم تهویه طبیعی برای دامدار یهای صنعتی مورد توجه قرار گرفت و روابط مورد نیاز آنها تعیین گردید. همچنین در این مقاله روابط تعادل حرارتی بر اساس کلیه منابع و منافذ حرارت نهان و آشکار در یک دامداری صنعتی ارایه گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 319

دانلود 61
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  66
 • دانلود: 

  49
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله، به بررسی عددی میدان سرعت و فشار در اطراف یک کیسه غبارگیر با وجود جریان شعاعی و یا جریان دو بعدی داخل محفظه غبارگیر پرداخته شده است. همچنین مدلی از یک محفظه غبارگیر با چهار عدد کیسه غبارگیر بررسی شده است. با تغییر پارامترهای مختلف و انجام شبیه سازی عددی، اثر آنها بر میدان جریان مطالعه شده است. بر اساس نتایج عددی مشاهده شد که با افزایش ضخامت پارچه کیسه غبارگیر، قطر کیسه، و کاهش تخلخل پارچه، افت فشار افزایش می یابد. با ایجاد پخ در گوشه های محفظه غبارگیر می توان توزیع جریان اطراف کیسه ها را بهبود بخشید.

آمار یکساله:  

بازدید 66

دانلود 49
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  50
 • دانلود: 

  26
کلیدواژه: 
چکیده: 

امروزه استفاده از پوسته ها برای ساخت تاسیسات هسته ای در زیر زمین امری بسیار ضروری به نظر می رسد. در این مقاله پوسته بیضیگون کامپوزیتی با هدف دستیابی به مدلی برای طراحی اولیه پناهگاه هسته ای و همچنین تاسیسات زیرزمینی جهت نگهداری آب سنگین، با روش المان محدود آنالیز مودال شده است. پوسته در شرایط مختلف حاوی درصدهای مختلف حجمی آب مورد بررسی قرارگرفته است و نتایج با تست مقایسه شده است و فرکانسهای طبیعی بعنوان مهمترین امر در طراحی این سازه آنالیز شده است. در ادامه تاثیر پارامترهای مختلف نظیر حجم سیال داخل پوسته، جنس کامپوزیت بکار رفته و عوامل هندسی روی فرکانسی طبیعی بررسی گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 50

دانلود 26
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  86
 • دانلود: 

  34
کلیدواژه: 
چکیده: 

به منظور تغذیه جریان هوا در فرآیندها، فن ها کاربرد گسترده ای در صنعت دارند. در مواردی که افت فشار زیاد باشد اما نه در حدی که استفاده از کمپرسور لزوم داشته باشد، انتخاب فن های سانتریفیوژ بسیار مقرون به صرفه می باشد. با توجه به دبی های بسیار بالا و زمان طولانی استفاده از فن ها در فرآیندها، به عنوان مثال برای تغذی ه بویلر یک نیروگاه، کوچکترین بهبود در بازدهی فن ها می تواند در کاهش مصرف انرژی اثر قابل توجهی داشته باشد. هدف این مقاله بهبود عملکرد یک فن کوچک از نوع اف سی 1 با طراحی مناسب راهنما 2 در ورودی جریان است. فن انتخابی 32 پره اف سی با وتر 1.35 سانتی دارد. قطر داخلی پره ها 5.6 سانتی متر و قطر چرخ فن حدود 6.6 سانتی متر است. قطر دیواره بیرونی فن 3 نیز به صورت لگاریتمی از 8 تا 14.5 سانتی متر تغییر می کند. در ابتدا فن به صورت دوبعدی و بدون راهنما شبیه سازی شد. صحت شبیه سازی با مقایسه با کارهای پیشین انجام شده، تایید شد. سپس اثر طول ها و زوایای مختلف راهنما با شبیه سازی 32 راهنما با چند طول مختلف از 0.5 تا 2.4 سانتی متر و در چند زاویه مختلف از 0 تا 38 درجه بررسی شد. این راهنماها در 3 فاصله متفاوت از پره ها کار گذاشته شدند. شبیه سازی ها نشان داد که برای دبی برابر با حالت پایه، در بهترین حالت تولید فشار استاتیکی فن حدود 340 درصد و بازده آن حدود 14 بهبود پیدا کرده است.

آمار یکساله:  

بازدید 86

دانلود 34
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  84
 • دانلود: 

  19
کلیدواژه: 
چکیده: 

سرمایش هوای ورودی به توربین یکی از متداولترین روشهای قابل اجرا برای افزایش راندمان توربینهای گازی خانگیران میباشد. در این مقاله روش نوینی برای کاهش دمای هوای ورودی و در نهایت افزایش راندمان سیکل توربین گازی پیشنهاد شده است. روش پیشنهادی در این مقاله برای یکی از توربینهای گازی پالایشگاه گاز خانگیران در نظر گرفته شده است. در این روش استفاده از توان سرمایش ایستگاه تقلیل فشار گاز مصرفی برای سرمایش هوای ورودی به توربین گازی پالایشگاه گاز خانگیران پیشنهاد شده است. با استفاده از گاز مصرفی دما پایین در یک مبدل حرارتی به عنوان سیال سرد و عبور هوای ورودی به کمپرسور از درون مبدل به عنوان سیال گرم میتوان به 25 دست یافت. با توجه به 4 K تا 25 K کاهش دمایی بین کاهش دمای بدست آمده میتوان به افزایش راندمانی بین %1 تا %3.5 برای حدود 9 ماه از سال دست یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 84

دانلود 19
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  99
 • دانلود: 

  19
کلیدواژه: 
چکیده: 

با توجه به محدودیت های موجود در طراحی یک شناو ر تندور، محاسابات برآورد سیستم تهویه از روش های متداول پیروی نمی کند و برای دستیابی به یک سیستم بهینه که بتواند شرایط استاندار را نیز ارضا نماید باید از روش های دقیق تر استفاده نمود. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن معرفی استاندارد های بین المللی در این زمینه، به بررسی و تحلیل سیستم تهویه موجود در یکی از شناورهای تندرو پرداخته و با مقایسه بین نتایج این تحلیل و استانداردهای موجود، کارکرد سیستم فعلی را مورد بررسی قرار دهیم. برای این منظور ابتدا محاسبات لازم برای طراحی سیستم تهویه آورده شده است، سپس کل فضای موتورخانه، سیستم تهویه شبیه سازی شده و FLUENT و شرایط محیطی، توسط نرم افزار خروجی پارامترهای مورد نظر در استاندارد بدست آمده است. پارامترهای مذکور از طریق اندازه گیری های واقعی نیز بدست آمده است که مقایسه این مقادیر صحت عملکرد محاسبات و مدلسازی را نشان خواهد داد.

آمار یکساله:  

بازدید 99

دانلود 19
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  603
 • دانلود: 

  136
کلیدواژه: 
چکیده: 

تهویه تونل یکی از مهمترین مسایل در احداث تونلها، چه در زمان حفر و چه در زمان بهره برداری است. تهویه مناسب تونل امری مهم و ضروری برای امنیت و آسایش انسان است. اصول تهویه نرمال، ضعیف کردن آلودگی و بر طرف کردن دود است. آلودگی که توسط ترن ها و وسایل نقلیه جاده ای ایجاد و منتشر میشود با تهویه مناسب به منظور فراهم کردن محیطی سالم و مطبوع باید بر طرف گردد. با توجه به طویل تر شدن تونلها به علت تکنولوژی حفر مکانیزه، تهویه آنها حساسیت و اهمیت بیشتری یافته است و مطالعات جامع تری را در این زمینه می طلبد. مهمترین اهداف طراحی یک سیستم تهویه مناسب مواجه شدن با مشکلاتی نظیر رقیق کردن آلودگی هوا (در داخل تونل)، مسایل محیطی (در خارج تونل) و کنترل دود در هنگام آتش سوزی می باشد. برای تهویه در تونل ها روش های مختلفی وجود دارد که هم بصورت مجزا و هم بصورت ترکیبی قابل استفاده می باشند. این روش ها عبارتند از تهویه طبیعی، تهویه مکانیکی که خود شامل تهویه طولی، کاملا عرضی، نیمه عرضی می باشد و تمیز کردن هوا به همراه تهویه مکانیکی. مقدار هوای مورد نیاز برای رقیق کردن آلودگی به علاوه فاکتورهای دیگری مانند طول تونل، تعداد خطوط جاده ای، نوع تونل، محل تونل، نوع ترافیک، قوانین زیست محیطی، رعایت امنیت در هنگام آتش سوزی و ... از جمله عواملی هستند که در انتخاب سیستم تهویه مناسب برای هر تونل با شرایط خاص خود موثر می باشند. در این مقاله انواع روشهای تهویه موجود مورد بررسی قرار گرفته و از بین این روش ها، طراحی یک سیستم تهویه طولی برای تونل جاد هی شرح داده میشود. تهویه طولی به عنوان یکی از پرکاربردترین روش های تهویه و در بعضی از کشورها تنها راه عملی تهویه شناخته میشود. این روش نسبتا ارزان بوده و علاوه بر میزان انرژی مصرفی کمتر نسبت به سایر روشها، قابلیت نصب آسان و راحتی نیز دارد. در این روش، سیستم تهویه یک جریان هوا که توسط فن های محوری (جت فن) نصب شده در سرتاسر تونل ایجاد میگردد را با سرعت مناسب در سرتاسر طول تونل ایجاد می کند. در ادامه این مقاله روش طراحی سیستم تهویه طولی تونل مورد بررسی قرار می گیرد و سپس محاسبات مربوطه برای یک تونل جاده ای درون شهری، یک طرفه، با سه خط جاده ای به طول 2500 متر در ارتفاع 1500 متری از سطح دریا صورت می گیرد. لازم بذکر است مشخصات تونل مذکور از مشخصات تونل توحید واقع در ابتدای بزرگراه چمران برگرفته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 603

دانلود 136
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  156
 • دانلود: 

  44
کلیدواژه: 
چکیده: 

سیستم های تبرید جذبی به دلیل سطح پایین میزان مصرف انرژی الکتریکی، مورد توجه طراحان سیست مهای تهویه و تبرید واقع شده اند. در این سیست مها، مواد جاذب ممکن است مایع و یا جامد باشد. چیلرهای جذبی با ماده جاذب سیلیکاژل از جدیدترین نوع این گونه سیستم ها به شمار می روند که کارایی آن در استفاده از منابع گرمایی با دمای نه چندان زیاد، منحصر به فرد می باشد. در مقاله حاضر، به بررسی این گونه چیلرها و مقایسه آن با چیلرهای جذبی با ماده جاذب مایع پرداخته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 156

دانلود 44
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  115
 • دانلود: 

  49
کلیدواژه: 
چکیده: 

معدن زغالسنگ کلاریز شرقی، یکی از چهار معدن فعال شرکت زغالسنگ البرز شرقی است که بهره برداری از آن از سال 1353 آغاز شده است. بر اساس امتیازات روش تهویه دهشی و موقعیت ورودی و خروجی های معدن، این روش تهویه برای معدن مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس استاندارد های تهویه و اصول ایمنی میزان هوای مورد نیاز شبکه 39 متر مکعب در ثانیه تعیین شده است که برای به جریان اندختن این مقدار هوا، تامین فشاری معادل 1407.214 میلی متر آب به وسیله بادبزن های اصلی ضروری است. شبیه سازی کامپیوتری معدن با استفاده از نرم افزار VENTSIM انجام شد که نتایج حاصل از آن و تحلیل دستی شبکه تهویه، در حد قابل قبولی همخوانی داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 115

دانلود 49
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  19
 • دانلود: 

  10
چکیده: 

در این مقاله ابتدا آشنایی اجمالی با اصول تهویه مطبوع صنعتی ارایه میگردد و در ادامه روشهای تهویه صنعتی در مراکز معاینه فنی خودروها و تعمیرگاههای مجاز بعلاوه بررسی خاص درخصوص نحوه انتخاب و مزایای استفاده از سیستم تخلیه دود معلق ریلی ارایه میگردد.

آمار یکساله:  

بازدید 19

دانلود 10
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  306
 • دانلود: 

  82
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله، واحد بسته بندی پلی وینیل کراید پتروشمی بندر امام به سبب انتشار ذرات هوابرد در منطقه تنفسی اپراتورها مورد مطالعه قرار گرفته است. بر اساس نتایج حاصل از نمونه برداریهای صورت گرفته، سطح غلظت وزنی ذرات قابل استنشاق و کل به ترتیب معادل 3.97±0.35 mg/m3 و  13.36±0.9 mg/m3اندازه گیری گردید و متعاقب آن سطح ریسک مواجهه بهداشتی پرسنل خطوط بسته بندی مطابق تکنیک ارزیابی ریسک مواجهه بهداشتی با مواد شیمیایی در گروه «با اهمیت» برآورد شد، که ارایه راهکار کنترلی جهت کاهش میزان ریسک الزامی مینمود. با شناسایی منابع انتشار آلاینده، متناسب با شرایط و محدودیتهای محیطی سالن، فاکتورهای انسانی، تعمیرات و نگهداری تجهیزات و نیز ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی جهت جمع آوری و جلوگیری از انتشار ذرات در فضای سالن بویژه منطقه تنفسی اپراتورهای خطوط بسته بندی، طرح سیستم تهویه مکشی موضعی مطابق با معیارها و الزامات کمیته تهویه صنعتی سازمان دولتی متخصصین بهداشت صنعتی آمریکا ارایه گردید. سیستم مذکور متشکل از شش کانال انشعاب فرعی متصل به هود اتاقکی و سه کانال انشعاب اصلی، تصفیه کننده فیلتر کیسه ای، هواکش سانتریفوژ صنعتی با پروانه پره رو به عقب و دودکش افست می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 306

دانلود 82
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  149
 • دانلود: 

  25
کلیدواژه: 
چکیده: 

گسترش آلودگی هوا یکی از معضلاتی می باشد که امروزه در جوامع صنعتی و علی الخصوص در کشور ما پدیدار شده است. به منظور کنترل این آلودگی ها روش های مختلفی وجود دارد که یکی از این روش ها کنترل آلودگی در منبع (تهویه موضعی) می باشد. از آنجایی که طراحی این سیستم ها پیچیده و وقت گیر بوده و خطای طراحی هزینه زیادی را بر سیستم تحمیل می نماید، لذا استفاده از ابزاری که انجام محاسبات را تسریع نموده و صحت و دقت محاسبات را تضمین نماید، ایجاب می نماید. بدین منظور نرم افزاری طراحی گردید تا مشکلات فوق الذکر را مرتفع نموده و راهگشای متخصصین طراحی سیستم های تهویه در کشور باشد. نرم افزار مذکور در محیط برنامه نویسی ویژوال بیسیک6  طراحی گردید. بدین منظور ابتدا الگوریتم ها (فلوچارت، دیاگرام، رویدادها و ...) طراحی شده سپس متغیرهای محاسباتی تعریف گردیدند. در مرحله بعد کدهای محاسباتی نوشته شده و در دو مرحله دیباگ (خطا گیری) شده (پس از تعریف هر یک از روال ها و پس از کامل شدن برنامه به منظور تعیین صحت و دقت محاسبات) و در نهایت برنامه کامپایل (فایل اجرایی) و جهت نصب بر روی رایانه کاربر آماده گردید.نرم افزار طراحی شده با نام موقتی IEVDS گردید. این نرم افزار توانایی طراحی سیستم های تهویه موضعی) تعداد شاخه نامحدود)، تعیین مشخصات انواع هودها (شکافدار، سایبانی، رومیزی و ...)، ارایه استانداردهای تهویه موضعی (VS)، مشخصات کامل هواکش مورد نیاز سیستم و هم چنین اعمال (SEF) و همچنین اعمال تصحیحات سایکرومتریک به صورت خودکار در محدوده های وسیع دمایی و ارتفاع را را داشته و علاوه بر این هوشمند طراحی شده تا در صورت نیاز خطاهای طراحی را به کاربر اعلام نماید. همچنین دارای یک فایل Help با فرمت HTML می باشد

آمار یکساله:  

بازدید 149

دانلود 25
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  215
 • دانلود: 

  37
کلیدواژه: 
چکیده: 

صرفه جویی در مصرف انرژی به یکی از دغدغه های دنیای امروز تبدیل شده است. دستگاه چیلر جذبی یکی از بهترین و جدیدترین وسایل سرمایش است که به بهترین نحو جوابگوی موضوع بالاست. با توجه به اهمیت یادگیری و جایگاه آزمایشگاه ها در این امر گروهی به فکر تولید دستگاه چیلر جذبی متناسب با نیاز آزمایشگاهی و حتی صنعتی افتاد. دستگاه های صنعتی معمول چیلر جذبی در تناژهای بالا (معمولا بالاتر از 40 تن تبرید) تولید می شوند و با توجه به در دسترس نبودن و همچنین بدنه فلزی و حجم اشغالی زیاد عملا برای مقاصد آزمایشگاهی بلا استفاده می باشند، ولی دستگاه ساخته شده توسط گروه ما به علت فضای اشغالی کم و بدنه شفاف که می تواند اتفاقات داخلی را به بهترین نحو به مخاطب نشان دهد، بسیار مناسب برای مقاصد آموزشی می باشد، و به علت تناژ پایین قابل استفاده برای مکان های مسکونی، تجاری و غیره نیز می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 215

دانلود 37
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  103
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

یکی از روشهای نوینی که در حال حاضر برای افزایش راندمان جمع آوری ذرات مطرح شده است استفاده از شارژ الکتریکی در اسکرابرهای تر می باشد. این سیستم ها در جایی کاربرد دارند که بتوان از اسکرابر در جمع آوری آلاینده ها استفاده نمود. در اصل این سیستم فقط راندمان جمع آوری را افزایش می دهد و یک تکنولوژی جدید برای جمع آوری آلاینده ها نمی باشد. براین اساس بر طبق توصیه ACGIH ابتدا سیستم تهویه ای بصورت پایلوت طراحی و نصب گردید. در مرحله بعد با استفاده از یک مبدل برقی DC  آب باردار شد. نمونه گیری به صورت درختی در دو دبی 20.3 و11.4  دقیقه و در کل 72 نمونه گرفته شد. تجزیه نمونه ها بصورت وزنی و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گردید. راندمان جمع آوری ذرات قابل استنشاق در دبی 20.3 لیتر بر دقیقه در عدم مداخله الکتریکی و مداخله الکتریکی  66،77.67، 73 درصد و در دبی 11.4 لیتر بر دقیقه به ترتیب برابر 60، 69.43 و 68.32 درصد شد. برای ذرات غیر قابل استنشاق راندمان در دبی در 20.3 بر دقیقه در عدم مداخله الکترونیکی با بار مثبت و منفی به ترتیب 94.67، 98.33 و 97.67 درصد در دبی 11.4 لیتر بر دقیقه به ترتیب برابر 91.33، 95 و 97.33 درصد شد. نتایج حاصل از آزمایشات نشان داد که در یک دبی مشخص مداخله الکترونیکی باعث افزایش راندمان جمع آوری ذرات قابل استنشاق می شود. در حالیکه این مداخله الکترونیکی برروی راندمان جمع آوری ذرات غیر قابل استنشاق تاثیر قابل توجهی ندارد، همچنین اثر مداخله الکترونیکی با بار مثبت بیشتر از اثر مداخله الکترونیکی با بار منفی می باشد و با افزایش و با افزایش دبی آب راندمان جمع آوری ذرات قابل استنشاق و غیر استنشاق ذرات فلدسپار  افزایش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 103

دانلود 20
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  273
 • دانلود: 

  98
کلیدواژه: 
چکیده: 

در یک سیستم تهویه فاکتور هایی که دارای اهمیت بالایی می باشند عبارتند از: ضریب هدایت حرارتی، خواص سیالات مصرفی در سیستم و قدرت دستگاه در مطلوب سازی شرایط محیطی متناسب با کاربرد. حال در این مقاله با توجه به کاربرد های فناوری نانو در تهویه صنعتی به برخی از کاربرد های این فناوری در فاکتور های فوق پرداخته شده و به چهار بخش که عبارتند از: کاربرد فناوری نانو در مطلوب سازی شرایط هوا، کاربرد فناوری نانو در مطلوب سازی شرایط آب، کاربرد فناوری نانو در افزایش قدرت حرارتی مبدل ها و کاربرد فناوری نانو در افزایش مقاومت حرارتی عایق ها، پرداخته شده است که هر کدام بصورت جداگانه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت است.

آمار یکساله:  

بازدید 273

دانلود 98
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  241
 • دانلود: 

  37
کلیدواژه: 
چکیده: 

کاربرد سیستم های تهویه در صنایع و محیط های کاری با هدف بهبود شرایط محیطی برای کارکنان انجام می شود، لیکن عدم توجه به طراحی صحیح اجزا مختلف سیستم تهویه و روش های کنترلی مناسب، باعث تولید صدا و ارتعاش در بیشتر اجزا آن می گردد. به این دلیل بسیاری از کارکنان به طور مداوم در معرض صدای ناخواسته ناشی از عملکرد سیستم تهویه قرار می گیرند که نه تنها عوارض شنوایی را به دنبال دارد بلکه باعث خستگی و نارضایتی از شرایط محیط کار می گردد. اهمیت این موضوع به حدی است که در بعضی محیط های کاری آلوده به مواد شیمیایی، کارکنان جهت رفع مشکل سر و صدای بالای ناشی از سیستم تهویه صنعتی، مشکل آلودگی هوا را به جان خریده و از کاربرد سیستم تهویه خودداری می نمایند. در این مقاله ابتدا چگونگی شناسایی و ارزیابی اجزا تولید کننده صدا در سیستم های تهویه مورد بررسی قرار گرفته و سپس روش هایی جهت کاهش و کنترل صدا در اجزا مختلف سیستم های تهویه ارایه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 241

دانلود 37
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  108
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

جریان در منطقه لقی نوک پره فن ( Tip clearance )، کاملا پیچیده است و تاثیر زیادی بر ثبات و عملکرد فن دارد. جریان نشتی نوک، جریان مرزی در جداره پوسته، جریان مرزی پیرامون پره مهمترین جریان های موجود در منطقه نوک فن محسوب می شوند که اندازه گیری تجربی و عددی جزییات هر کدام از آنها دشوار می باشد. هدف از ارایه این مقاله شبیه سازی و تحلیل یک فن جریان محوری با ده آرایش مختلف نوک با استفاده از شرط متناوب می باشد. جریان بین نوک پره تا پوسته فن در حالات مختلف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج عددی نشان داد که افزایش فاصله نوک پره تا پوسته باعث کاهش فشار ایستایی و ضریب نرخ فشار طراحی می شود. با افزایش فاصله نوک پره تا پوسته، جریان برگشتی، شدت گردابه نوک و صدا در نوک فن بیشتر می شود. در حالتی که یک زایده در نوک پره اضافه شد، اختلاف فشار در دو سمت ورود و خروج فن بیشتر شد که باعث بالا رفتن راندمان فن و کاهش اختلاف فشار روی پره، جریان برگشتی، اتلاف انرژی و شدت گردابه نوک شد.

آمار یکساله:  

بازدید 108

دانلود 27
نویسنده: 

ناظریه رضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  84
 • دانلود: 

  46
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله به بررسی علمی و صنعتی و مطالعه میدانی انواع روش های فیلتراسیون هوا در سیستم های تهویه (مترو) و مقایسه آنها از نظر کلاس بندی و سرعت هوا در مقاطع فیلتری و ضریب فیلتری 1 و هزینه های نصب و راه اندازی و مصرف فیلتر و نگهداری و تعمیرات پرداخته شده است.در پایان، نتایج تحقیقات بسیار که منجر به ساخت فیلترهای قابل شستشو یا قابل احیا و استفاده مجدد که با هزینه های بسیار مناسب در سیستم های تهویه (مترو) بکارگیری شده است و تمامی اجزا آن در داخل کشور با کمک صنعتگران توانمند داخلی ساخته شده است با نتایج کنترلی بررسی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 84

دانلود 46
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  45
 • دانلود: 

  12
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله به طراحی صداگیرهایی که در سامانه های تهویه تبخیری ایستگاه های زیرزمینی مترو به کار می رود، پرداخته شده است. مواد جاذب صوت به عنوان قسمت اصلی جذب صدا در یک صداگیر از اهمیت ویژه ای برخوردارند، در ضمن این مواد بایستی با توجه به مسایل بهداشتی و محیطی دارای مشخصات ویژه و شرایط حفاظتی خاصی نیز داشته باشند. معلوم شده است که میزان جذب صدا در صداگیرها با فاصله بین پره ها نسبت عکس و با عمق آنها نسبت مستقیم دارد. یعنی هرچه فاصله بین پره ها بیشتر شود جذب صدا کاهش مییابد و هرچه عمق آنها بیشتر شود جذب صدا افزایش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 45

دانلود 12
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  171
 • دانلود: 

  37
چکیده: 

در مقاله حاضر به بررسی چیلرهای جذبی تک مرحله ای لیتیوم بروماید- آب پرداخته شده است. تمرکز اصلی بر روی مبدل های حرارتی موجود در این دستگاه ها است؛ مبدلی که میان ژنراتور و جذب کننده جای دارد. این مبدل ها از نوع پوسته و لوله میباشند و برای بازیابی انرژی حرارتی سیال خروجی از ژنراتور استفاده می شوند. جهت بهینه سازی فرآیند در این مبدل، از روش الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. هدف نهایی در بهینه سازی مبدل، افزایش دمای مخلوط لیتیوم بروماید- آب (ورودی به ژنراتور) با تغییر ابعاد مبدل است که منجر به افزایش ضریب عملکرد چیلر خواهد شد. با توجه به اینکه افزایش ضریب عملکرد می تواند افزایش هزینه های ساخت را به دنبال داشته باشد، تابع هدف به گونه ای تعریف شده که هر دو عامل را همزمان بهینه کند. جهت این کار سه متغیر هندسی در نظر گرفته شده است: .1 قطر لوله ها .2 قطر پوسته .3 فاصله بفل ها. به کمک کد نوشته شده در نرم افزار  MATLAB بهترین مقادیر این سه متغیر، جهت بهینه سازی بدست می آید. در پایان نیز مقایسه ای میان سیستم چیلر جذبی شرکت زهش و سیستم بهینه سازی شده در این پژوهش انجام شده است تا نتایج مراحل فوق مشخص گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 171

دانلود 37
نویسنده: 

آقابابایی محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  53
 • دانلود: 

  10
چکیده: 

در اغلب صنایع فرایندهای آلاینده هوای محیط کار وجود دارد، که می تواند بر محصول، محیط، تجهیزات و افراد تاثیر منفی گذارد. یکی از سیستم های کنترل منابع آلاینده هوا سیستم تهویه موضعی می باشد. که عناصر آن هود، کانال، تصفیه کننده و فن می باشد، که، وظیفه ربایش، انتقال و جداسازی آلودگی را از هوا با تولید جریان هوا توسط فن دارند. چنانچه با همکاری کارشناسان امر که مسئولین ایمنی، بهداشت و محیط زیست و مهندسین مربوطه اجرا نشود معمولا سیستمی پرهزینه، ناکارآمد و مزاحم ساخته، حذف می گردد. در این تحقیق بی سابقه با بررسی سیستمهای تهویه موضعی 100 شرکت بزرگ، متوسط و کوچک صنعتی و خدماتی شهر تهران و حومه با ضریب اطمینان 99 درصد مشخص گردید که 99 درصد از سیستم های موجود دارای نقص ساختاری بوده که علت آن ناشی از عدم بهره گیری صنایع از تخصص کارشناسان امر و استفاده از طراحان سنتی موجود در بازار است که ناشی از عدم الزام مراجع قانونی جهت بهینه سازی سیستم توسط مراجع ذی صلاح و عدم توانایی بازرسان در اعلام نواقص می باشد که می تواند اثر سو بر سلامتی داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 53

دانلود 10
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  61
 • دانلود: 

  49
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 61

دانلود 49
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  60
 • دانلود: 

  49
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 60

دانلود 49
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  65
 • دانلود: 

  46
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 65

دانلود 46
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  60
 • دانلود: 

  49
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 60

دانلود 49
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  60
 • دانلود: 

  49
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله، با استفاده از نظریه تابعی چگالی، معادلات خود سازگار لنگ - کوهن را در الگوی ژله ای برای سطوح فلزات ساده آلومینیوم، لیتیوم، سدیم، پتاسیم، و سزیم حل کرده و چگالی حالت پایه الکترونی، تابع کار و اندازه سد دوقطبی را برای آنها محاسبه کرده ایم. نتایج محاسبات ما توافق بسیار خوبی با نتایج محاسبات لنگ - کوهن دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 60

دانلود 49
نویسنده: 

حیدری فاطمه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  60
 • دانلود: 

  46
کلیدواژه: 
چکیده: 

آدمی وارث علوم و معارف نیاکان خویش است، اما کم یافت می شود کسی که دانش مضبوط در ضمیر خودآگاه فردی و جمعی را در قالب چند ده هزار بیت سطر آشکار کند و قرن ها، عام و خاص را میهمان و مجذوب اندیشه های الاهی نماید و سروده های معنوی خود را صیقل ارواح بخواند. دریافت خاست گاه فکری مولانا به همان اندازه دشوار است که بخواهیم سرچشمه رودی را در اعماق جنگلی انبوه جست و جو کنیم، اما آن چه از ظاهر مثنوی و ورای صورت آن برمی آید مهم ترین منبع تغذیه روحانی سراینده آن، قرآن و معارف اسلامی است. برخورداری مولانا از اقبال تلمذ در محضر استادانی چون پدرش، برهان الدین محقق ترمذی، شمس تبریزی و افراد نام دار و بی نام عصر خود و بهره مندی از علوم منقول و مکتوب اعصار گذشته، مثنوی را به منشوری کثیر الوجوه مانند می کند تا باز تاباننده اندیشه های اسلامی، ایرانی، یونانی، هندی و سامی باشد. مقصود این مقاله یادآوری برخی پیوندهای فکری مولانا با بهاء ولد و افلاطون و فلوطین است که به اجمال با ذکر برخی شباهت ها در موضوعات مربوط به خدا ره روی، سنخیت، عشق و موطن اولیه بیان شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 60

دانلود 46
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  60
 • دانلود: 

  49
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 60

دانلود 49
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  65
 • دانلود: 

  47
کلیدواژه: 
چکیده: 

محدوده مورد مطالعه در البرز خاوری در 45 کیلومتری جنوب خاوری آزادشهر قرار دارد.این تحقیق بر روی سازند های خوش ییلاق و مبارک به سن های دونین و کربونیفر به منظور بررسی خصوصیات هندسی و قرارگیری موقعیت فضایی چین خوردگی ها انجام گرفته است. اساس کار به صورت برداشت های صحرایی می باشد. چین های موجود در این منطقه همه از نوع چین های استوانه ای، بر اساس تحلیل فلوتی جزء چین های ایستاده با پلانژ ملایم و همچنین بر اساس تحلیل فوریه اکثر چین ها حالت جناغی را نشان می دهند. داده های برداشت شده در نمودار استریوگرافی روند محور چین ها را در سازند خوش ییلاق شمال باختر-جنوب خاوری در حالیکه در سازند های مبارک و جدیدتر شمال خاوری-جنوب باختری نشان می دهند. بنابراین با توجه به متفاوت بودن روند محور چین ها می توان اظهار کرد که تغییر رژیم زمین ساختی در این بخش از البرز خاوری اتفاق افتاده است.

آمار یکساله:  

بازدید 65

دانلود 47

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID