مشخصات همایش/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  75
 • دانلود: 

  75
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 75

دانلود 75
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  88
 • دانلود: 

  68
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 88

دانلود 68
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  125
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

منحنی S، یکی از تکنیک های کنترل پروژه می باشد که توسط این ابزار میزان پیشرفت تجمعی واقعی (ACP) با میزان پیشرفت تجمعی برنامه ریزی شده  (PCP)مقایسه می شوند. در شرایطی که شکاف قابل توجهی بین میزان پیشرفت تجمعی واقعی و پیشرفت تجمعی برنامه ریزی شده وجود داشته باشد نیاز به برنامه تجدید نظر شده پروژه می باشد. در این مقاله، رویکرد شبکه عصبی به منظور دستیابی به برنامه تجدید نظر شده استفاده شده است. در این تحقیق مدل شبکه های عصبی رگرسیون تعمیم یافته انتخاب شده است. در طراحی این شبکه میزان پیشرفت تجمعی برنامه ریزی شده (PCP) و میزان پیشرفت تجمعی واقعی ورودی های شبکه عصبی، و برنامه تجدید نظر شده خروجی شبکه می باشند. ویژگی اصلی شبکه های عصبی این است که فاصله (شکاف) بین مقادیر خروجی و هدف را کاهش می دهد. بنابراین پس از آموزش شبکه، انتظار می رود که برنامه تجدید نظر شده (خروجی شبکه عصبی) در مقایسه با پیشرفت برنامه ریزی شده اولیه (ورودی) به برنامه واقعی (هدف) نزدیک تر شود. مثال عددی ارایه شده نشان دهنده قابلیت روش پیشنهادی است.

آمار یکساله:  

بازدید 125

دانلود 23
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  64
 • دانلود: 

  19
کلیدواژه: 
چکیده: 

زمانبندی ماشین موضوعی شناخته شده می باشد که پیرامون آن پژوهش های متعددی صورت پذیرفته است. در کارهای مرتبط، ماشین به صورت پیوسته در دسترس می باشد. از طرفی، در تعویض گروهی پیشگیرانه، برنامه ریزی معمولا بایستی با توجه به حداقل سازی هزینه و استفاده از تابع تعویض بهینه گردد. در این مقاله، با توجه به شرایط واقعی، ماشین بصورت مستمر و پیوسته در دسترس نبوده و تعویض گروهی پیشگیرانه برای آن درنظر گرفته شده است.هدف، یافتن ترتیب بهینه در حدود موعد مقرر مشترک 4 جهت دستیابی به هزینه حداقل کل به منظور تعویض گروهی پیشگیرانه می باشد (با استفاده از تابع توزیع مساله). این زمان را بایستی به عنوان زمان از کار افتادگی ماشین مد نظر قرار داد. پس از به اتمام رساندن جواب بر اساس روش موجود در مقاله برای زمانبندی ماشین، جواب اولیه به دست آمده و سپس جهت رسیدن به هدف، از یک روش جستجوی ممنوع استفاده می گردد. این روش در زمانی که کارفرما بخواهد به مدل سازی مسایل زمانبندی ماشین به منظور تعویض گروهی پیشگیرانه بپردازد، معتبر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 64

دانلود 19
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  104
 • دانلود: 

  27
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف از این مقاله گسترش TOPSIS در محیط فازی می باشد. بسیاری از مفاهیم مبهم در موضوعات تصمیم گیری وجود دارند که ارزشهای قطعی نامناسبی در زندگی واقعی دارند. در این مقاله، ارزشهای هر گزینه و اهمیت وزنی معیارها با اصطلاحات زبانی توصیف و با اعداد فازی مثلثی گسترش می یابند. در این روش راسی پیشنهادی فاصله بین دو عدد فازی مثلثی محاسبه شده است. طبق مفهوم TOPSIS نزدیک ترین ضریب با، مقایسه همه گزینه ها تعریف و با محاسبه همزمان فاصله هر حلال ایده ال مثبت فازی (FPIS) و حلال ایده ال منفی فازی (FNIS) مشخص میشود. در پایان با یک مثال، جالب بودن کار روش پیشنهادی را نشان میدهیم.

آمار یکساله:  

بازدید 104

دانلود 27
نویسنده: 

مصطفی ادیبی پویا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  483
 • دانلود: 

  196
چکیده: 

گسترش فناوری اطلاعات در ساختارهای مختلف جامعه در دنیای امروز سبب شده است که افزایش سرعت در ارایه خدمات توسط تولیدکنندگان به عنوان یکی از فاکتورها و مسایل مهم و اساسی در حفظ مشتری و مدیریت روابط مشتری مطرح گردد در این میان مدیریت زنجیره تامین نیز بی نصیب نبوده است و استفاده از ابزارهای الکترونیکی و تجارت الکترونیک بلاخص اینترنت در این میان عاملی نقشی اساسی داشته است. در این مقاله کلیات زنجیره تامین و تاریخچه ای مختصر از آن و ارایه نظرات مختلف در رابطه با آن و ارایه تعاریف مختلف و شماتیک در رابطه با مدیریت زنجیره تامین پرداخته شده است در ادامه به بررسی نفش و جایگاه فناوری اطلاعات در رابطه با مدیریت زنجیره تامین و مدیریت زنجیره تامین الکترونیکی پرداخته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 483

دانلود 196
نویسنده: 

عاملی فاطمه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  399
 • دانلود: 

  424
کلیدواژه: 
چکیده: 

از زمان انقلاب صنعتی رشد تکنولوژی از نظر ابعاد، اندازه و پیچیدگی فعالیتها موجب ایجاد مشکلاتی گردید. این امر منجر به تهیه یک سری قوانین مربوط به روابط کارگر و کارفرما شد. مدیران موظف شدند که شرایطی فراهم آورند تا محیط کار هم به لحاظ سلامت فیزیکی و هم سلامت روحی و روانی برای کارکنان ایمن باشد. یکی از مهمترین این قوانین در سالهای اخیر، قانون سال 1970 «ویلیامز - استیجر» می باشد که به نام قانون بهداشت و ایمنی حرفه ای شهرت یافته است و نقش مهمی در شکل گیری روابط آینده کارفرما و کارگر برعهده دارد. قانون بهداشت و ایمنی توانسته است یک سری استانداردهایی را جهت ایجاد محیط کاری سالم و ایمن تدوین کند و مجازاتهای سنگینی را برای متخلفین فراهم نماید. در این مقاله به نقد و بررسی این استانداردها (OSHA) ملزومات و نتایج آنها پرداخته خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 399

دانلود 424
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  402
 • دانلود: 

  765
کلیدواژه: 
چکیده: 

اخلاق حرفهای در درجه اول یک دانش و معرفت است. دا نش آن است که در آن مسایل منسجم و هم خانواده ای به نحو روشمند تحقیق شده و پاسخ یابند. در این رابطه نقش آموزش به موازات تحولات فرهنگی و اجتماعی از یک سو و رشد علم و صنعت از سوی دیگر نیازمند به ارایه مطالب و دروس جدید احساس می شود. عملکرد مهندسان در جامعه به دو بخش فنی و رفتاری تقسیم میشود که خصوصیات فنی به دانش، سطح علمی و تجربه برمیگردد و رفتار به اصول، عقاید و تربیت فرد متکی است. در این نوشته اهمیت توجه به اخلاق به عنوانی فضیلت برای مهندسان پرداخته و همچنین بنا به ضرورت ارایه محتوای درس اخلاق در حرفه مهندسی بر ا ی دانشجویان رشته مهندسی پیشنهاد میشود.

آمار یکساله:  

بازدید 402

دانلود 765
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  607
 • دانلود: 

  313
کلیدواژه: 
چکیده: 

تصمیم گیری یکی از وظایف مهم مدیریت در سطوح مختلف به شمار می رود. این مقاله، تلاشی است جهت نشان دادن کاربرد فرآیند تصمیم گیری چند معیاره  (MCDM)در مراحل مختلف مدیریت پروژه و نشان دادن افزایش کارایی مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه در اثر استفاده از آن. بر این اساس سعی شده است تا با ارایه مثالهای عملی، کاربرد MCDM به عنوان ابزاری جهت بهینه کردن فرآیند مدیریت پروژه مورد بررسی قرار، گیرد. در این مقاله به تشریح عملی و کاربردی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، به عنوان یکی از، کارآمدترین تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره، پرداخته خواهد شد تا چگونگی تاثیر این روش بر اتخاذ تصمیمات بهینه در مراحل مختلف مدیریت پروژه بطور کامل روشن گردد. بنابراین پس از مقدمه به شرح اصول تصمیم گیری در مدیریت پروژه می پردازیم و پس از آن جایگاه تصمیم گیری گروهی در مدیریت پروژه را مورد بحث قرار می دهیم. در ادامه به توضیح جایگاه MCDM در مدیریت پروژه می پردازیم و اصول و گام های مختلف AHP توضیح داده خواهد شد. در بخش انتهایی نیز با ذکر مثالی عملی، کاربرد MCDM را در مدیریت پروژه از نظر گذرانده و به تشریح جایگاه عملی آن در مدیریت پروژه خواهیم پرداخت. در حل مثال از نرم افزار تخصصی AHP یعنی Expert Choice بهره گرفته شده است تا زمینه های کاربردی این روش در مراحل گوناگون مدیریت پروژه ملموس تر گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 607

دانلود 313
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  325
 • دانلود: 

  77
چکیده: 

امروزه در کارخانه جات بزرگ دنیا از TPM و تکنیکها و سیستم های کیفیت در راستای ارتقا سطح عملکرد فرآیندهای تولید جهت رقابت و کاهش هزینه های تولید بهره می گیرند برای بهبود کیفیت در مهندسی نگهداری و تعمیرات به ایجاد مدلی اقدام شده است که هم مباحث مهندسی نگهداری و تعمیرات را در بر می گیرد و هم مباحث مرتبط  با کنترل کیفیت این مدل به نام (Maintenance Quality Function Deployment) MQFD یا گشترش عملیات کیفیت نگهداری و تعمیرات معرفی شده است که ترکیبی است از TPM (نگهداری و تعمیرات جامع) و) QFD گسترش عملیات کیفیت) می باشد که این مدل در بردارنده اهداف و مزیتهای این دو اصل مهم و ایجاد یک سینرژی بین آنها (TPM، QFD) می باشد با توجه به اهمیت نقش TPM به عنوان یک اصل مهم در کاهش ضایعات و افزایش سودآوری لذا توجه به نقش و اهمیت سیستم های کیفیت در رابطه با اصل TPM دارای اهمیت ویژه ای می باشد بر آن شدم که در این مقاله به معرفی یکی از اصول کنترل کیفیت یعنی QFD و نقش آن در TPM و اجتماع آنها با یکدیگر برای بهبود کیفیت در مهندسی نگهداری و تعمیرات اقدام کنم که در پایان به بررسی نتایج آزمایش عملی مدل MQFD و اهمیت آن در صنایع پرداخته ام.

آمار یکساله:  

بازدید 325

دانلود 77
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  157
 • دانلود: 

  65
کلیدواژه: 
چکیده: 

در جهان صنعتی امروز، به تولید به عنوان یک سلاح رقابتی نگریسته می شود و سازمانهای تولیدی در محیطی قرار گرفته اند که از ویژگیهای آن می توان به افزایش فشارهای رقابتی، تنوع در محصولات، تغییر در انتظارات اجتماعی و افزایش سطح توقع مشتریان اشاره کرد. محصولات در حالی که باید بسیار کیفی باشند، تنها زمان کوتاهی در بازار می مانند و باید جای خود را به محصولاتی بدهند که با آخرین ذائقه، سلیقه و یا نیاز مشتریان سازگار هستند. بی توجهی به خواست مشتری و یا قصور در تحویل به موقع ممکن است بسیار گران تمام شود. تولید چابک از ابزارهای بسیار قدرتمند در این زمینه می باشد. در این مقاله ابتدا با تعریف تغییرات تاریخی تولید به معرفی چابکی و تولید چابک و مدل شریفی و ژانگ پرداخته و سپس مدیریت دانش و اجزا آن و هرم دانش و چرخه دانش و کارکنان دانشی پرداخته و در نهایت به بررسی اثرات مدیریت دانش در چابکی سازمان می پردازیم.

آمار یکساله:  

بازدید 157

دانلود 65
نویسنده: 

عاملی فاطمه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  348
 • دانلود: 

  355
چکیده: 

سازمان بین المللی استاندارد از زمان تاسیس خود در سال 1942، استانداردهای بین المللی متعددی را با همکار ی متخصصان و کارشناسان برجسته جهان و همچنین کارشناسان موسسه های استاندارد کشورهای عضو این سازمان، تدوین و منتشر نموده است. هر کدام از استانداردهای انتشار یافته حیطه خاصی از عملیات و فعالیتها را پوشش داده و بر روی آن متمرکز می شود. مانند استانداردهای سیستم کیفیت، ایمنی و بهداشت حرفه ای و مدیریت محیط زیست. با وجود تشابه فراوان بین این سیستم ها، ادغام نیازمندیهای این سه سیستم بدون پیچیدگی به نظر می رسد؛ ولی این امر در عمل به سادگی میسر نیست. چرا که بایستی ابتدا برای هر سازمان فایده ها، مشکلات و مسایل حاشیه ای جهت ادغام در نظر گرفته شود. علاوه بر این، در نظر داشتن وجوه اشتراک و تفاو تها بین سیستم های مورد نظر نیز ضروری است. با این حال اگر نیازمندیهای سیستم مدیریتی مورد نظر به درستی در سازمان طرح ریزی و اجرا شده باشد و کارکنان سازمان نیز آگاهی و تعهد لازم را در ارتباط با نیازمندیهای آن داشته باشند، ادغام سیستم های مدیریتی به راحتی و بدون ایجاد اختلال در روند جاری فعالیتهای سازمان امکان پذیر خواهد بود. در این مقاله پس از بحث و توضیح پیرامون استانداردهای کیفیت، مدیریت محیط زیست و ایمنی و بهداشت حرفه ای، روشهای ادغام این سه سیستم و فواید ناشی از این ادغام عنوان خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 348

دانلود 355
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  202
 • دانلود: 

  2036
کلیدواژه: 
چکیده: 

روش های متفاوتی برای حل مسایل بهینه سازی وجود دارد، ولی با افزایش ابعاد مساله، ناتوانی در محاسبه مشتق تابع هدف، بزرگ بودن منطقه موجه و ... روش های قدیمی بهینه سازی کارایی خود را از دست می دهند. به همین دلیل روش های جدید ابتکاری که اغلب بر پایه قوانین بیولوژیکی هستند در حال پیشرفت می باشند. در این مقاله سعی شده تا با معرفی الگوریتم ژنتیک بعنوان یکی از این نوع روش ها و بیان نکاتی در مورد آن، نحوه استفاده از این الگوریتم در حل مسایل بهینه سازی بررسی شود. در پایان به اختصار یکی از کاربرد های این الگوریتم بصورت ترکیبی با الگوریتم انشعاب و تحدید برای حل مسایل MILP را نشان می دهیم.

آمار یکساله:  

بازدید 202

دانلود 2036
نویسنده: 

نادری امیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  64
 • دانلود: 

  40
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله سعی شده است پس از معرفی اجمالی مهندسی ارزش به عنوان یکی از روشهای کارآمد و شناخته شده جهت ایجاد بهبود، به ارایه مدلی جهت به کارگیری آن پرداخته شود. با توجه به نوپا بودن این تکنیک شصت ساله در ایران، هنوز نتایج چشمگیری از به کارگیری این تکنیک در صنایع کشور حاصل نشده است. عدم آشنایی کارشناسان با این تکنیک، عدم آگاهی مدیران از محاسن این تکنیک، فقدان مدل اجرای مناسب و ... از جمله مواردی هستند که به کار گیری مهندسی ارزش را در ایران با مشکل روبرو ساخته اند. نظر به اهمیت موضوع، در این مقاله مدلی پیشنهادی منطبق بر استاندارد های بین المللی و متناسب با قوانین و مولفه های داخلی جهت اجرا در ساختارهای پروژه های ارایه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 64

دانلود 40
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  86
 • دانلود: 

  74
کلیدواژه: 
چکیده: 

حبسیه یا «زندان نامه »، یکی از فروعات ادب غنایی است که شاعرگرفتاردر زندان به سرایش اشعاری با مضامین؛ یاس، ناامیدی، غم واندوه؛ رنج ومصیبت، شکایت از روزگار وتقدیر نا سازگار، فریاد از ظلم بیدادگر. . . می پردازد. یکی از حوادثی که شاعران زیادی را به این جریان سوق داد، حادثه ی کودتای 28 مرداد بود کودتای 28 مرداد 1332 وشکست دولت مصدق وحزب توده وسرکوب شاعران وآزادیخواهان وتسلط سکوت مرگبار وخفقان آوری بر جامعه ی ایران بسیاری از شاعران آزادیخواه من جمله احمد شاملو-شاعر بلند آوازه-را رهسپار سیاه چاله ها کرد. این مقاله قصد دارد تا مخاطبان را با مختصری از زندگی و شعر و ویژگی شعری این شاعر وتاثیر سیاسی عصر بر او و همچنین مهمترین مضامین خاص و ویژه ی مورد استفاده ی شاملو در حبس نوشته های این شاعر و اوزان و قالب های حبسیات و دلایل کاربرد آن و. . . آشنا سازد. در این مقاله بامراجعه به کتاب خانه های متعدد و نمایه ها و کتاب شناسی های گوناگون و. . مطالبی جهت استفاده ی ادب دوستان، درج شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 86

دانلود 74