مشخصات همایش/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسنده: 

حجی رسول | غیور ژوبین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  220
 • دانلود: 

  161
چکیده: 

در این مقاله مساله تعیین مقدار بهینه تولید محصول با یک دستگاه مورد برسی قرار می گیرد. در ادبیات کنترل موجودی مساله مقدار تولید اقتصادی با این فرض که اقلام تولیدی سالم هستند حل و به مدل EBQ معروف شده است. در شرایط واقعی تولید عموما علاوه بر اقلام سالم، اقلام خراب نیز تولید می شوند. در این تحقیق مساله تعیین مقدار اقتصادی تولید، با فرض اینکه امکان تعمیر اقلام خراب میسر است، بررسی و مدل ریاضی برای آن بدست آمده است. مساله دوباره کاری اقلام خراب اخیرا مورد توجه محققان قرار گرفته است. در یک مقاله مساله دوباره کاری بدون توجه به هزینه های زمان انتظار اقلام خراب برای دوباره کاری، با یکسان گرقتن هزینه های ساخت، و نیز یکسان گرفتن هزینه های بازرسی در تولید معمولی و دوباره کاری مقدار اقتصادی تولید بدست آمده است. در این تحقیق با حذف فرضیات فوق یعنی بدون توجه به سه فرض پیش گفته ابتدا مدل ریاضی هزینه سیستم بدست آمده و سپس مقدار بهینه هر بار تولید تعیین شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 220

دانلود 161
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  165
 • دانلود: 

  114
چکیده: 

امروزه، توجه جدی به مفهوم بهره وری و استفاده بهینه از امکانات و منابع سازمان ها امری روشن و بدیهی است و برای افزایش نرخ بهره وری، بازبینی در روش های اداره سازمان و در صورت لزوم تجدید نظر در آنها اجتناب ناپذیر می باشد. استفاده از روش های نوین مدیریت خدمات، از جمله برون سپاری که در آن تمام یا بخشی از فعالیت های سازمان به افراد یا سازمان های بیرونی واگذار می شود، یکی از روش های افزایش بهره وری است که در دو دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله بخشی از نتایج تحقیقات انجام شده در یکی از سازمان های بزرگ دولتی را بیان می کند که در آن با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی(GAHP)  موضوع برون سپاری خدمات مربوط به فعالیت های تعمیرگاه های خودرو مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتیجه تجزیه و تحلیل ها، برون سپاری خدمات تعمیراتی را در رتبه دوم قرار می دهد و نشان می دهد که از نظر تصمیم گیرندگان سازمان مورد مطالعه، فعالیتهای مربوط به خدمات تعمیرگاه های خودرو، بهتر است توسط بخش دولتی اداره شود و اگر قرار بر برون سپاری باشد، خصوصی سازی بر روش پیمانکاری ارجحیت دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 165

دانلود 114
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  703
 • دانلود: 

  272
چکیده: 

در این مقاله طراحی استراتژیک زنجیره عرضه برای محصول جدید مورد بررسی قرار می گیرد. برنامه ریزی یک زنجیره عرضه برای محصول جدید نیازمند در نظر گرفتن عدم اطمینان ها در تقاضا، هزینه و همچنین تغییرات در شرایط بازار در گذر زمان است. ما دو مدل برنامه ریزی ریاضی برای محصولات جدید را توسعه می دهیم: اولی ماندگاری مالی را مد نظر قرار می دهد و دومی شامل ماندگاری مالی و استواری در برابر عدم اطمینان است. این دو مدل برای تعیین چگونگی استفاده از تجهیزات تولید، توزیع، حمل و تعیین محصولات جدیدی که باید وارد بازار شوند، طراحی شده اند. برای اطمینان از استقبال لازم از محصول جدید در بازار، حدی برای سود حاصل از محصول جدید در نظر گرفته می شود. در این مدل پارامترهای غیر قطعی نظیر قیمت محصولات، هزینه ها، تقاضا و میزان سود به علت عدم وجود پیشینه تاریخی در مورد محصول جدید و همچنین متغیرهای تصمیم به صورت فازی در نظر گرفته میشوند.

آمار یکساله:  

بازدید 703

دانلود 272
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  559
 • دانلود: 

  467
چکیده: 

موضوع جهانی شدن امر محتوم فردا و متصور امروز ماست که استراتژی توسعه صنعتی ایران نیز در سایه آن تدوین گردیده است و قویا تمامی شرکتهای ایرانی بالاخص صنایع خودروسازی را بر آن داشته تا قابلیت رقابت پذیری خود را در تمامی جنبه های آن با درک و رویکردی جدید بهبود نمایند. بدین سان در راستای افزایش توان تولید و کنترل بهینه فرآیند مفهوم گسترده تری از لجستیک و زنجیره تامین در صنایع خودرو سازی در کانون توجه قرار گرفته است. خطوط رنگ یکی از مهمترین واحدها در صنایع خودرو سازی می باشند. تغییر نوع رنگ در حین پروسه رنگ بر روی بدنه خودرو بعلت از بین رفتن مقادیر زیادی رنگ و حلال هزینه بر می باشد. در این مقاله با توجه به اهمیت موضوع، پروسه خطوط رنگ مورد ارزیابی قرار گرفته و ضمن معرفی تجهیزات اصلی خطوط انتقال بدنه خودرو در واحد رنگ، به عنوان مطالعه موردی یکی از خطوط رنگ شرکت سایپا که در مرحله طراحی و ساخت می باشد برای شبیه سازی در نظر گرفته شده است. به منظور شبیه سازی فرآیند در جهت طراحی Layout و شبیه سازی خط از نرم افزار Witness و MDT و برای طراحی و شبیه سازی تجهیزات مکانیکی از نرم افزارهای MDT، Catia، Solid Works استفاده شده است. با این بررسی ضمن کاهش هزینه ها و امکان کنترل بهتر فرآیند، شرایط بهینه تغییرات در تنوع رنگ و همچنین سایر پارامترهای موثر در خطوط رنگ میسر می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 559

دانلود 467
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  234
 • دانلود: 

  186
چکیده: 

در دنیایی که محصولات باید با سرعت بالا تولید شوند تا بتوانند همگام با نیاز بازار حرکت کنند. دو راه حل اصلی وجود دارد. افزایش کارایی زنجیره ها و تبادل دانش در سازمانهای مجازی. در هر حال باید اطلاعات به سرعت انتقال یابند. تصمیمات با دسترسی به اطلاعات بیشتر در کل زنجیره بهتر میشوند، اما عناصر علاقه ای ندارند که اطلاعات خود را در اختیار دیگران قرار دهند. یک راه حل برای این مساله استفاده از عاملهایی با عملکرد مستقل است که هر دو طرف بتوانند به آنها اعتماد کنند. در این پژوهش سعی بر این بوده تا با ارایه معماری برای سیستم هایی که به ناچار باید به اطلاعات یکدیگر دسترسی داشته باشند اما چندین مالک داشته و گاه منافعی متضاد دارند بتوان عملکرد را افزایش داد.

آمار یکساله:  

بازدید 234

دانلود 186
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  391
 • دانلود: 

  197
چکیده: 

طراحی و اجرای الکترونیکی سیستم کنترل مصرف برمبنای کانبان با هدف پوشش نیازهای اجرایی در بخش های محاسبه مکانیزه مواد بر مبنای کانبان، کنترل و زمانبندی تحویل اقلام، کنترل مراکز تحویل و مصرف مواد جهت جلوگیری از مصرف غیر مجاز مواد، کنترل موقعیت و اندازه انباشته ماده در زمان حقیقی و نهایتا کنترل مصرف مواد در مراکز کاری متناسب با کانبان های تولید شده می باشد. از جمله پیش نیازهای اجرای الکترونیکی این سیستم، اجرای کانبان مکانیزه است که همزمان با اجرای آن، فرایند تحویل و لجستیک مواد نیز قابل مکانیزه شدن خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 391

دانلود 197
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  397
 • دانلود: 

  194
چکیده: 

مدیریت زنجیره تامین، یکی از اجزا اصلی استراتژیهای رقابتی برای افزایش بهره وری و سوددهی سازمانی است. در سالهای اخیر، اندازه گیری عملکرد سازمانی و شاخصهای آن، مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرارگرفته است. تحویل صحیح و به موقع محصول به مشتری، اهداف اصلی یک زنجیره تامین موثر و کارآمد هستند. بنابراین، معیارهایی برای اطمینان از کارآیی اجزای عملی زنجیره تامین، لازم اند. نقش این شاخصها و معیارها در موفقیت یک سازمان، اغراق آمیز نیست. زیرا آنها بر کنترل و برنامه ریزی استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی، اثر دارند. اندازه گیری عملکرد، نقش تعیین کننده ای در توسعه و پیشرفت زنجیره تامین دارد، به طوری که می تواند طراحی و مدیریت زنجیره تامین را به سوی عملکرد مورد نظر هدایت کند. اندازه گیری عملکرد و شاخصهای مربوط به آن، نقش مهمی در طبقه بندی اهداف، ارزیابی عملکرد و تعیین سیاست های آتی، بازی می کنند. در مقاله حاضر، یک چارچوب برای افزایش درک بهتر از اهمیت اندازه گیری عملکرد مدیریت زنجیره تامین و شاخصهای آن، ارایه شده است. امید است با استفاده از مقاله حاضر، انگیزه بیشتری در این زمینه مهم، ایجاد شود.

آمار یکساله:  

بازدید 397

دانلود 194
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  318
 • دانلود: 

  124
چکیده: 

با تحولات اخیر در صنعت و تاکید بر سودهی برون سپاری، زنجیره تامین زمینه بسیار جالبی برای محققین بوده است. زنجیره تامین شبکه پیچیده ای از انتقال اطلاعات، مواد و سرمایه در یک سری نهادهای مرتبط به هم می باشد. سازمان ها نیاز به اتخاذ تصمیمات استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی در سطوح مختلف زنجیره تامین دارند. انتخاب تامین کنندگان یکی از تصمیم گیریهای حیاتی است که اهداف متعدد و بعضا با روابط متناقضی را شامل می شود. مقالات و تالیفات متعددی را می توان در این زمینه پیدا نمود. در این میان محققین علم مدیریت با تاکید بر جنبه فلسفی قضیه اصولی را برای راهنمایی مدیریت در اتخاذ تصمیم ارایه نموده اند. از سویی دیگر مهندسین با این قضیه بصورت یک مساله بهینه سازی برخورد نموده اند و سعی کرده اند مدل های ریاضی را برای حل بهینه تر آن ارایه دهند. البته این دو رویکرد نه تنها در مقابل یکدیگر قرار ندارند بلکه مکمل یکدیگر نیز هستند. در این مقاله سعی شده است با تلفیق این نگرشها با استفاده از معیارهای مدل مرجع عملیات زنجیره تامین و همچنین در نظر گرفتن مقادیر کمی و کیفی و نیز احتمالی مدلی بر اساس تئوری مطلوبیت گروهی برای انتخاب تامین کننده/کنندگان ارایه گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 318

دانلود 124
نویسنده: 

حیدری - | سحرخوان عباس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  294
 • دانلود: 

  59
چکیده: 

در این تحقیق، با استفاده از فنون تصمیم گیری گروهی (MADM) عوامل موثر و شاخص های اصلی که در طراحی یک نظام ملی کالا و یا انتخاب یکی از نظامهای موجود و توسعه آن بعنوان یک نظام ملی باید در نظر گرفته شود مورد شناسایی قرار می گیرد و سپس اولویت بندی می شود. در خصوص اولویت بندی شاخص ها و معیارهای ارجحیت دار موثر در طراحی نظام ملی کالا چه از جنبه معیارها و شاخص های اصلی و چه از جنبه معیارهای فرعی، از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مدل(AHP بعنوان یکی از مدلهای تصمیم گیری چند معیاره (MADM) استفاده شده است.در این رهگذر جهت تعیین و بدست آوردن معیارها و شاخص های موثر در یک نظام ملی کارآمد، نظامها و سیستم های فعال در زمینه کالا و خدمات و اموال منقول در سطح ملی و فراملی مطالعه گردید. در این راستا نظامهای طبقه بندی، ISIC، HS NCS، CPC،EAN/UCC در سطح فراملی و نظام سماپل که در سطح نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران طراحی و پیاده سازی شده است مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در خلال مطالعه این نظامها، خصوصیات و ویژگیهای لازم که یک نظام ملی کالای کارآمد باید داشته باشد استخراج گردیده و نظرات صاحبنظران و کارشناسان آشنا به نظامهای ملی و بین المللی در قالب 3 پرسشنامه جمع آوری و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پرسشنامه اول جهت تعیین شاخص ها و معیارهای اصلی و فرعی و پرسشنامه دوم جهت بررسی وضعیت نظامها و پرسشنامه شماره سه جهت مقایسه نظامهای موجود مورد توجه قرار گرفتند. در این مسیر از تکنیک تصمیم گیری گروهی و نرم افزارEXPERT CHOICE 2000  جهت تحلیل داده ها استفاده گردیده است. نتیجه تجزیه و تحلیل داده ها نشان داده است که شاخص ها و معیارهای استخراج شده با قوت در تحقق یک نظام ملی اطلاعات موثر بوده، اما میزان تاثیر آنها متفاوت می باشد. در انتها نیز با استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان، نقاط قوت و ضعف گزینه های منتخب استخراج گردیده است که مطمئنا در انتخاب و یا طراحی یک نظام ملی کالا دارای اهمیت بسزایی خواهند بود.

آمار یکساله:  

بازدید 294

دانلود 59
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  724
 • دانلود: 

  327
چکیده: 

با توجه به رقابت سازمان ها در دهکده جهانی مزیت رقابتی به سازمان هایی تعلق می گیرد که با تمرکز بر ارزش آفرینی و مشتری گرایی به ناب سازی سازمان ها و فرآیندهایشان همت گمارند. از این رو بحث ناب از مفاهیمی است که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته و هدف آن حذف موداها (عوامل اتلاف) و بهره ور ساختن سازمان می باشد. مدیریت زنجیره تامین هماهنگی استراتژیک و سیستماتیک عملکردهای کسب و کار سنتی با هدف بهبود کارایی طولانی مدت می باشد. با توجه به رویکرد مشترک زنجیره تامین و تولید/تفکر ناب در راستای رضایت مشتری، در این مقاله سعی می شود از طریق تولید/تفکر ناب جهت بهره ور ساختن هر چه بیشتر مدیریت زنجیره تامین استفاده شود. بدین ترتیب که ابتدا موداها و نقاط قابل بهبود در مدیریت زنجیره تامین شناسایی شده، سپس راهکارهایی جهت از بین بردن یا کاهش آن ها (ناب سازی) ارایه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 724

دانلود 327
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  437
 • دانلود: 

  498
چکیده: 

صنعت سیمان ایران در مرحله ای بسر می برد که خود را برای ورود به شرایط رقابتی آماده می کند. آزادسازی قیمتها، ورود سیمان به بورس کالاها و فلزات صنعتی، بوجود آمدن خطوط تولید جدید و فزونی عرضه این محصول نسبت به تقاضا، که نهایتا منجر به ایجاد بازار رقابتی سیمان خواهد شد، شرکتهای تولیدکننده با سابقه و تازه وارد را وادار به اتخاذ تصمیمات استراتژیکی می کند، که به آنها امکان مقابله با کاهش سهم بازار را بدهد. قدرت رقابت در بازار سیمان در اختیار شرکتهایی خواهد بود که ضمن کاهش قیمت تمام شده محصولات خود، بهترین استراتژی را جهت در دسترس قراردادن محصولات خود اتخاذ نمایند. شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) یکی از شرکتهای تحت پوشش شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین است که به تولید و فروش سیمان اشتغال دارد. در این مقاله ضمن بررسی و مقایسه استراتژیهای مختلف مدیریت کانال توزیع، با بهره گیری از متدهای تصمیم گیری چندمعیاره، ساختاری بهینه برای سیستم توزیع شرکت سیمان ارومیه ارایه می شود، که این شرکت را برای رویارویی با بازار رقابتی تجهیز نماید. کارآمدی سیستم توزیع، ارتقا سطح خدمت به مشتری، کاهش هزینه ها و تقویت مزیتهای رقابتی این شرکت از اهداف اصلی این طراحی است.

آمار یکساله:  

بازدید 437

دانلود 498
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  513
 • دانلود: 

  546
چکیده: 

زنجیره تامین از طریق کاهش هزینه ها و حداکثر بهره برداری از ظرفیت ماشین آلات تولیدی و ... دستیابی به جایگاه رقابتی را در سازمانهای تولیدی مقدور می سازد. زنجیره تامین که شبکه لجستیک نیز نامیده می شود، تامین کنندگان، مراکز تولیدی، مراکز تهیه و توزیع و همچنین جریان مواد خام، محصول نیمه ساخته (WIP) و جریان کالای ساخته شده بین تجهیزات و ماشین آلات را در بر می گیرد. عملیات لجستیک با هدف کاهش هزینه ها از طریق انسجام بین تامین کنندگان، تولیدکنندگان، انبارها و محل های ذخیره مواد و محصول نیمه ساخته، بخشها و فرآیندها را به صورت غیر منفک بهینه نموده و تغییرات را در نقاطی که استعداد افزایش ارزش و یا کاهش اتلاف ها را دارا می باشند، مدنظر قرار می دهد. کاهش زمان بیکاری، موجودیهای میان فرآیندی و سیکل زمانی جریان (به عنوان هزینه های فرصت از دست رفته) از جمله عواملی است که با بکارگیری تئوری محدودیتها میسر می گردد. در این مقاله، برای رفع مشکلات ناشی از وجود گلوگاه در طول فرایند تولید لوله و کاهشWIP  در حین فرآیند، از شبیه سازی کامپیوتری استفاده شده است. این تکنیک امکان تعیین متوسط زمان انتظار هر محصول، گلوگاه های تولیدی و نحوه جابجایی آن در ازای تغییر محصول و همچنین تاثیرات گلوگاه فرآیند برWIP  و زمان سیکل کاری، به استناد تئوری تولید بهنگام وTOC  را فراهم می سازد. برای شناسایی و بهبود گلوگاه سیستم، نیازمند مدلی هستیم تا بدون موجودی اضافی، در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه در سطح بهره وری و بهره گیری مناسبی از ایستگاههای کاری باقی بمانیم.

آمار یکساله:  

بازدید 513

دانلود 546
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  351
 • دانلود: 

  136
چکیده: 

هر سازمانی برای انجام ماموریت اصلی و رسیدن به اهداف مورد نظر باید از تدارکات و پشت یبانی عملیاتی کافی و مناسب برخوردار باشد و همه احتیاجات واحدهای عملیاتی خود را برآورده کند تا این واحدها بتوانند به نحو مناسب و قابل قبولی به اجرای وظایف محوله بپردازند. بر این اساس کیفیت تدارکات رسانی و پشتیبانی از عملیات اصلی، نقش بسیار مهمی در دسترسی به هدف دارد و هرگونه ضعف و قوتی در این زمینه، اثرات خود را بر میزان تولید واحدهای عملیاتی باقی می گذارد. سیستم های لجستیک کنونی به سبک و روش سنتی می باشد. به نحوی که در این روش ابتدا تقاضا پیش بینی می شود سپس مواد اولیه سفارش داده می شود و سپس با تخمین تقاضای موجود به سفارشات پاسخ گفته می شود. روشن است که این زنجیره به اندازه ضعیفترین پیوند خود توانمند است و هر گونه اشتباه در هر جایی از این زنجیره می تواند فرآیند درونی زنجیر را با تهدید مواجه سازد. این مساله باعث می شود که ما به فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی که تاثیر قابل ملاحظه ای در عرصه لجستیک و مفاهیم مربوطه روی آوریم. یکی از مفاهیم تغییر یافته بر اساس پیشرفت علم و توسعه تجارت الکترون یکی، لجستیک الکترونیک می باشد. در مقاله حاضر تلاش بر این بوده است که ابتدا به تعریف مختصری از مفاهیم و تار یخچه بپردازیم و سپس به بررسی ابعاد مختلف فناوری های اطلاعاتی در زمینه لجستیک الکترون یک پرداخته و راه کارهای عملی جهت پیاده سازی لجستیک الکترونیک در سطح یک سازمان ارایه شود.

آمار یکساله:  

بازدید 351

دانلود 136
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  952
 • دانلود: 

  292
چکیده: 

عملکرد مناسب زنجیره تامین نقش کلیدی در موفقیت یک سازمان و دستیابی پایدار به اهداف و بویژه سودآوری آن دارد. در این راستا از یک سو استقرار یک سیستم سنجش عملکرد زنجیره تامین در شناسایی نقاط ضعف و بهبود مستمر آن توصیه می شود و از سوی دیگر اصول ناب در جبران نواقص و بهبود عملکرد زنجیره تامین کارایی قابل توجهی دارد. بنابراین باتوجه به این که رفع نقاط ضعف و بهبود مستمر در یک زنجیره تامین، باکمترین هزینه و بیشترین کارایی، مطلوب سازمان هاست، تحقق این امر نیازمند استفاده اصولی از تکنیک هایی است که تمرکز آنها بر بهبود نقاط ضعف شناسایی شده توسط سازمان ها می باشد. در این مقاله جنبه های مختلف تاثیر گذاری اصول ناب در زنجیره تامین مورد بررسی قرار می گیرد تا مشخص شود تکنیک ها و اصول ناب بر بهبود چه شاخصی از عملکردهای زنجیره تامین اثر می گذارند و مشکلات موجود در کدام بخشها را برطرف می کنند تا در صورت نیاز بتوان از تکنیک های موثر و کارا برای بهبود نقاط ضعف و نواقص استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 952

دانلود 292
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  387
 • دانلود: 

  299
چکیده: 

در این مقاله ابتدا ادبیات موضوع مدیریت هوشمندانه بر تامین منابع مورد نیاز سازمانها، دلایل و اهمیت استفاده از اینگونه سیستمها و توضییحاتی در ارتباط با فرمولاسیون سیستم طراحی شده ارایه گردیده. سپس بعنوان مطالعه موردی یک شرکت تولید کننده فرآورده های نسوز در کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. لازم به ذکر است فرمول های بکار گرفته شده در طراحی این سیستم بر اساس مبانی ریاضییات و اصول و فرمول های شناخته و اثبات شده مباحث کنترل موجودی ها می باشد (مدل(EOQ  اعتبار مدل و کاربردی بودن سیستم طراحی شده از طریق نظر سنجی از خبرگان، شبیه سازی و مطالعه موردی، مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل شده از مطالعه موردی سیستم نشان دهنده کاهش چشم گیر هزینه های مستتر در بخش موجودی ها و دهها دستاورد دیگر است که در مجموع سازمانهای تولیدی صنعتی کشور را به سمت استفاده بهینه از منابع و سرمایه های در دسترس س وق می دهد. رویکرد این سیستم به سمت کاهش سطح موجودی انبار تا سطح بهینه است، ضمن انکه امکان اتخاذ تصمیمات درست بر اساس اطلاعات مستند و تخصیص بهینه منابع محدود به هنگام بروز محدودیتها و بحرانهای مالی را فراهم می سازد، همچنین امکان استفاده بهینه از تخفیفهای مقرون به صرفه به هنگام خرید بر اساس آگاهی و محاسبات دقیق، نه بر اساس حدس و گمان را برای مدیریت مهیا می سازد (تصمیم سازی و ایجاد آلترناتیوهای متعدد جهت تصمیم گیری) و امکان تعیین استراتژی های گوتاه، میان و بلند مدت را در ارتباط با موجودی ها بوجود می آورد. ورودی های سیستم طراحی شده (نرم افزار) شامل اطلاعاتی بنیادی است که توسط تحلیل گر محاسبه شده و به سیستم وارد می گردد، این محاسبات شامل پیش بینی های تقاضا بر اساس مدل های آماری، محاسبه سطح ذخیره احتیاطی، محاسبه هزینه نگهداری موجودی ها، هزینه ثبت سفار ش موجودیها، اطلاعات ثابت و ... می باشد. معادلات ریاضی خط و منحنی هزینه های مربوط به سیستم موجودی بر اساس مبانی ریاضیات محاسبه شده است که در تشخیص هزینه ها نسبت به مقدارهای مختلف سفارش بسیار اثر بخش است همچنین سیستم قادر می باشد علاوه برمواد اولیه، کلیه قطعات، مواد مصرفی و کالاهای مورد نیاز یک مجموعه تولیدی صنعتی را در یک دوره یک ساله پوشش دهد و با محدودیتی در زمینه نوع، تنوع و تعداد اقلام در هر گروه مواجه نخواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 387

دانلود 299
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  543
 • دانلود: 

  1025
چکیده: 

بهره مندی از سیستم لجستیک مناسب، یکی از عوامل کلیدی موفقیت در کسب کار است. بررسی فضای کسب و کار خودروسازان در ایران نشان دهنده پشت سر گذاردن مرحله رشد سریع اولیه و اشباع بازار است. یکی از استراتژیهای معمول شرکتها در چنین حالتی، کاهش هزینه به منظور حفظ سوددهی است. اولین جایی که می توان کاهش هزینه را از آن شروع کرد، لجستیک و زنجیره تامین سازمان است. در این مقاله روشی جهت ارزیابی سیستم لجستیک سازمان (فرآیندهای تامین، تولید و فروش) در سه سطح مدیریت و سازماندهی، جریان اطلاعات و جریان فیزیکی ارایه شده است. روش ارایه شده برای عارضه یابی سیستم لجستیک شرکت سایپا دیزل مورد استفاده قرار گرفته است که در این مقاله به عنوان مطالعه موردی ارایه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 543

دانلود 1025
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1559
 • دانلود: 

  353
چکیده: 

در ا ین مقاله با استفاده از رویکرد تحلیل سیستم های پویا و شبیه سازی پیوسته ای عملکرد یک زنجیره تامین 5 سطحی، نحوه عملکرد زنجیره را در حالتی که اطلاعات تقاضای مشتری در اختیار کلیه سطوح قرار بگیرد (زنجیره تامین کششی) با حالت فشاری مدیریت زنجیره تامین که در آن هر سطح فقط اطلاعات تقاضای سطح بعد از خود را دارد و تنها بر حسب این اطلاعات به پیش بینی تقاضا می پردازد، مقایسه شده است. هدف این مقاله نشان دادن مزیت های استفاده از سیستم های کششی در مواجه با انفصال های احتمالی در زنجیره تامین، می باشد. این مطالعه به خوبی نشان می دهد که در صورتی که اطلاعات تقاضا مشتری در اختیار کلیه سطوح قرار بگیرد، زنجیره تامین هزینه های بسیار کمتری را در هنگامی که ارتباط بین 2 عضو متوالی زنجیره قطع شود متحمل می شود. این مطالعه بر اساس دینامیک سیستم ها و با شبیه سازی زنجیره تحت نرم افزار vensim انجام شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1559

دانلود 353
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  171
 • دانلود: 

  51
چکیده: 

در ا ین مقاله بر روی انتخاب محل و ظرفیت تسهیلات ارتباط دهنده بخشهای مختلف با در نظر گرفتن ارزش زمانی پول بحث و بررسی صورت می پذیرد. محل بهینه تسهیلات ارتباط دهنده از بین محلهای کاندید، موسوم به مفصل انتخاب می شود. یک مفصل، عبارت است از محل ارتباط دهنده بخشهای مختلف که با قرار گرفتن تسهیل ارتباطی در محل مفصل امکان ایجاد ارتباط بین بخشها و جابجایی مواد و قطعات بین آنها فراهم میشود. هدف از این مقاله تعیین ظرفیت و محل بهینه تسهیلات ارتباطی است. به طوری که مجموع هزینه های ثابت و متغیر نصب و راه اندازی، هزینه متغیر جابجایی اقلام و استهلاک تسهیلات با در نظر گرفتن ارزش زمانی پول کمینه شود. مدلهای ارایه شده، غیر خطی می باشند. این مدلها با استفاده از لمهای ارایه شده به شکل خطی درمی آیند. مدل حالت پیوسته برای دو حالت ظرفیت محدود و نامحدود بررسی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 171

دانلود 51
نویسنده: 

آرمون آرش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  2372
 • دانلود: 

  1801
چکیده: 

انعطاف پذیری به یکی از مفیدترین و ضروری ترین ابزارها در بسیاری از بازارهای رقابتی امروزی تبدیل شده است. شرکتها برای سرمایه گذاری جهت دستیابی به انعطاف پذیری، لازم است بطور دقیق ارزیابی کنند که چه نوع انعطاف پذیری هایی می تواند برای عملیات شرکت مفید باشد و چگونه می توان این انعطاف پذیری را بدست آورد. وضعیتها و شرایط مختلف در سازمان ها دارای سطوح متفاوتی از عدم قطعیت و تغییرات می باشند، و بنابراین به انواع متفاوتی از انعطاف پذیری نیازمندند. اگرچه ادعا شده است که انعطاف پذیری می تواند (تا حدی) بدون سرمایه گذاری عمده ای از طریق تکنولوژی حاصل شود، ولی باید توجه کرد که انعطاف پذیری در هر صورت هزینه زا است. بنابراین یک شرکت به منظور بهبود عملکرد خود باید تلاش زیادی را جهت شناسایی انواع مفید انعطاف پذیری و نیز چگونگی دستیابی به آن انجام دهد. این مقاله به مرور ادبیات انعطاف پذیری و شناسایی انواع آن در سیستمهای لجستیک و زنجیره تامین پرداخته و بطور خلاصه مفاهیم و چارچوبهای موجود را مورد بررسی قرار میدهد.

آمار یکساله:  

بازدید 2372

دانلود 1801
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  442
 • دانلود: 

  130
چکیده: 

با گذشت زمان فضای رقابتی برای ارایه خدمات و محصولات تنگ تر می شود و سازمانها و شرکتها می کوشند با اتخاذ راهکارهای مناسب، پاسخی مناسب و به موقع به تقاضاهای پویا و متنوع بازار ارایه دهند. از طرفی با توجه به آنکه ساختار شبکه ای پاسخ سریعتری را به چنین تنوعی میدهد، الزاما فضای کاری برای سازمانهای امروزی فضایی شبکه ای است و سازمانها مجبورند با الهام از ایده زنجیره تامین و همکاری تنگاتنگ میان تامین کنندگان، تولید کنندگان و مشتریان به حیات خود ادامه دهند. از این منظر دیر کردها در زنجیره تامین جایگاه ویژه ای می یابند که بررسی و ارایه راهکارهای متناسب برای رفع آنها در جهت عملکرد بهتر زنجیره تامین، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله سعی شده است ابعاد دیر کرد در جریانها و فعالیتهای زنجیره تامین بررسی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 442

دانلود 130
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  662
 • دانلود: 

  146
چکیده: 

در این مقاله با رویکرد جریان نقدی تنزیل یافته با مدل موجودی ارایه شده برخورد شده است. اقلام تولیدی با نرخی متغیر با زمان که از یک توزیع ویبول پیروی می کند، دچار خرابی می شوند. هر دو نوع کمبود، تقاضای پس افت و فروش از دست رفته، مجاز می باشد. تقاضا تابعی خطی و نزولی از قیمت محصول می باشد. تابع هدف بصورت تعیین سیاست بهینه قیمت گذاری محصول و طول مدت تولید در یک سیکل کامل می باشد بطوری که ارزش فعلی کل سود حاصله در طی افق برنامه ریزی محدود، ماکزیمم شود. در بازه ای که سیستم موجودی با کمبود مواجه است، تقاضا با نرخی که تابعی از زمان می باشد دچار حالت پس افت می شود. در انتها مثالی جهت تبیین مدل به همراه روش حل مدل ارایه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 662

دانلود 146
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  758
 • دانلود: 

  170
چکیده: 

امروزه تولیدکنندگان به دنبال کاهش هزینه های خود هستند. ناب سازی لجستیک ابزاری مناسب برای کاهش هزینه ها است. لجستیک ناب مفهومی جدید است که به تازگی به صورت علمی به آن پرداخته شده است (با این حال، برخلاف تولید ناب، اصول مربوط به نابسازی لجستیک هنوز به صورت مدون در نیامده است). بخش عمده ای از پروژه های ناب سازی با شکست مواجه میشوند. مهمترین دلیلی که برای این امر وجود دارد، ضعف در اجرای مراحل مختلف ناب سازی است. به منظور پیشگیری از بروز شکست پروژه های تولید ناب، رویه های اجرایی مختلفی ارایه شده است، اما تحقیق بر روی ارایه چنین رویه ای برای نابسازی لجستیک در مراحل ابتدایی قرار دارد. در این مقاله پس از بررسی اجمالی ادبیات موجود در زمینه لجستیک ناب، عوامل موثر در توقف و شکست در دستیابی به نتایج مناسب در پروژه های ناب سازی لجستیک معرفی میشود. در مرحله بعد رویکرد مناسب ناب سازی لجستیک به منظور به حداقل رساندن احتمال شکست چنین پروژه هایی در مراحل اجرا ارایه میشود. در ارایه این رویکرد مطابق اصول مربوط به طراحی بدیهه گرا (Axiomatic Design) که ابزاری سودمند در طراحی رویه ها است، استفاده میشود.

آمار یکساله:  

بازدید 758

دانلود 170
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  257
 • دانلود: 

  270
چکیده: 

سازمانها در سراسر جهان به دنبال تکنیک ها و روش هایی برای حفظ و توسعه مزایای رقابتی خود هستند. برون سپاری 3 در سالهای اخیر خود را به عنوان یکی از این رویکردها معرفی کرده است. بعضی از شرکت ها در سال های اخیر به منظور بهبود کیفیت خدمات و محصولات، کاهش هزینه و زمان تولید، تمرکز بر روی مزیتهای اصلی رقابتی و به طور کلی افزایش اثربخشی سازمان، اقدام به برون سپاری برخی فعالیتها نموده اند و چنین به نظر می رسد که شرکتها با برون سپاری فعالیتهای خود به سازمانهای تخصصی دیگر، بهتر می توانند بر روی فعالیتهایی که ارزش افزوده بیشتری ایجاد می کنند، تمرکز کرده و بدین طریق اثربخشی فعالیتهای خود را به حداکثر برسانند. تحقیقات نشان می دهد که افزایش برون سپاری می تواند منجر به کاهش هزینه ها شده و نیاز به سرمایه گذاری در زمینه تسهیلات، تجهیزات و نیروی انسانی را پایین بیاورد. از سوی دیگر شواهدی نیز حاکی از این است که افزایش برون سپاری می تواند نوآوری و کنترل بر روی کارها را کاهش دهد؛ بنابراین، تصمیم گیری برای برون سپاری از جمله مسایلی است که باید کلیه ملاحظات سازمانی، موارد پیش نیازی و شرایط آمادگی سازمان و مراحل بکارگیری و مدیریت و کنترل فرآیند در مورد آن در کانون توجه قرار گیرد. این مقاله به مرور جامع مطالعات انجام شده در ابعاد و جنبه های مختلف مساله برون سپاری پرداخته و ملاحظات و نیازمندیهای سازمانی و فرآیند ها و فعالیتهای لازم برای برون سپاری را مورد بررسی قرار می دهد. در انتها نیز به بررسی مساله تصمیم گیری در مورد برون سپاری برخی فعالیت ها در یک سازمان دولتی، به عنوان مطالعه موردی، پرداخته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 257

دانلود 270
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  253
 • دانلود: 

  73
چکیده: 

رقابت مفهومی کاملا شناخته شده در دنیای پیچیده امروزی است؛ کاهش قیمت تمام شده، افزایش سطح خدمت رسانی به مشتر یان، برآوردن سریع نیازهای مشتریان، افزایش کیفیت محصول و خدمات ارایه شده به مشتریان از جمله مواردی است که به منظور باقی ماندن در صحنه رقابت، برای هر محصول و هر خدمت ارایه شده الزامی است. ضروری است کلیه عناصر و اجزای درگیر در چرخه تولید محصول یا خدمت یا به عبارت بهتر اجزای زنجیره تامین محصول به شیوه ای موثر با یکدیگر در ارتباط بوده و مکانیزمهای مناسبی را به منظور کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت محصول خود بکار برند. یکی از این مکانیزم ها که از اهمیت بالایی برخوردار است، سیستم سفارش دهی در طول زنجیره تامین است، چرا که این سیستم علاوه بر تاثیرگذاری مستقیم بر هزینه های موجودی زنجیره تامین، بر روابط با مشتر یان زنجیره و ارا یه خدمات به موقع به مشتر یان نیز اثرگذار است. در ا ین مقاله یک مکانیزم یادگیرنده بر پایه مدل یادگیری تشدیدی به منظور تعیین میزان سفارشات اجزای زنجیره تامین در شرایط نامعین محیطی - همانگونه که در واقع نیز چنین است - به نحوی که علاوه بر کاهش هزینه های موجودی، اثر شلاقی را نیز به حداقل برساند ارایه شده است. مدل سازی زنجیره تامین بر پایه عاملهای هوشمند انجام شده و یک الگوریتم سفارش دهی بر پایه یادگیری تشدیدی که قابلیت یادگیری از تجربیات گذشته و اصلاح عملکرد خود را دارا میباشد، پیشنهاد شده و اجزای آن تشریح گردیده است. مدل ارایه شده این امکان را ایجاد خواهد نمود تا یک سیاست سفارش دهی در طول زنجیره تامین که هدف آن بهینه کردن هزینه کل زنجیره تامین است، تعیین شود.

آمار یکساله:  

بازدید 253

دانلود 73
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  610
 • دانلود: 

  240
چکیده: 

ماموریت اصلی سازمان امور مالیاتی کشور، وصول مالیات حقه است. اما تشخیص آن نیازمند اطلاعات معتبر و بهنگام از فعالیتهای اقتصادی مودیان و تخصیص کارشناسان کافی جهت ممیزی و حسابرسی دقیق وضعیت مالی مودیان می باشد. به لحاظ گستردگی و تنوع فعالیتهای سازمان و مشکلات اجرایی ایجاد پایگاههای اطلاعات بنیادی و محدودیت فزاینده جذب منابع انسانی متخصص، عملا سازمان امور مالیاتی کشور توان پاسخگویی به انتظارات صاحبان منافع خود را ندارد. لذا در دوران برنامه توسعه پنجساله سوم (1379-1383)، مقدمات ایجاد طرح نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور مورد تاکید قرار گرفته و امکان خرید پایگاههای اطلاعات بنیادی فراهم گردیده است. ضمنا در بازنگری اخیر قانون مالیاتها نیز، شرایط ویژه ای جهت بهره گیری از منابع برون سازمانی برای تشخیص میزان مالیات در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب در راستای ارایه خدمات سازمان، زنجیره تامین آن بتدریج در شرف شکل گیری بوده و در نتیجه این مقاله راهکارهایی جهت تحکیم و گسترش ارتباطات و برقراری همکاری شراکتی بلند مدت در زنجیره تامین مالیات را پیشنهاد می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 610

دانلود 240
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  794
 • دانلود: 

  354
چکیده: 

در دنیای رقابتی امروز با توجه به ویژگیهای محیطهای جدید تولیدی و طبیعت مشتریان، دیگر شیوه های مدیریت تولید گذشته که یکپارچگی کمتری در فعالیتهایشان دنبال می کردند کارایی خود را از دست داده اند و امروزه شرکتها نیاز دارند تا یکپارچگی منظمی را در تمام فعالیتهای تولیدی خود -از مواد خام تا مصرف کننده نهایی- ایجاد کنند مدیریت زنجیره تامین به عنوان یک رویکرد برای مدیریت مناسب جر یان مواد و کالا، اطلاعات و جریان پولی توانایی پاسخگویی به این شرایط را داراست. مدیریت زنجیره تامین دارای سه فرایند عمده و اصلی می باشد که عبارتند از: مدیریت اطلاعات، مدیریت لجستیک و مدیریت روابط، که در آن مد یریت اطلاعات نقش مهم و موثری را در کل مدیریت زنجیره تامین و همچنین بهبود عملکرد آن بازی می کند. این مقاله در صدد است تا علاوه بر معرفی سیستم شناسایی با امواج رادیوییRFID  نقش این تکنولوژ ی را در شناسایی خودکار کالاها و مدیریت اطلاعات در تمام اعضای زنجیره تامین و مفاهیم موجود برای بررسی و تحلیل روابط میان شرکا (خریداران و تامین کنندگان) بپردازد.

آمار یکساله:  

بازدید 794

دانلود 354
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  2164
 • دانلود: 

  573
چکیده: 

یکی از تصمیمات استراتژیک در زنجیره تامین طراحی شبکه توزیع در زنجیره می باشد، که تاثیر فراوانی بر هزینه ها و همچنین سطح رضایتمندی مشتریان دارد. طراحی شبکه توزیع شامل تعیین تعداد و موقعیت تسهیلات و همچنین چگونگی تخصیص مشتریان در شبکه و تعیین میزان حمل کالاهای مختلف از مبادی گوناگون به مقاصد متفاوت در شبکه توزیع به گونه ای است که تقاضای تمامی مشتریان با کمترین هزینه و با توجه به محدودیتهای موجود، برآورده گردد. این مقاله به بررسی مساله طراحی شبکه توزیع تک کارخانه ای چند محصولی با ظرفیت محدود، می پردازد. بر خلاف اغلب مطالعات پیشین، در مدل پیشنهادی این مقاله، چندین گزینه مختلف برای ارسال کالاها از مبادی مختلف به مقاصد مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین، علاوه بر مجموع هزینه های سیستم به عنوان تابع هدف، مجموع زمان ارسال کالاها نیز به عنوان تابع هدف دوم در نظر گرفته شده است. ما در این مقاله، برای حل مساله از رویکرد برنامه ریزی فازی آرمانی استفاده می کنیم. برای تایید اعتبار مدل تعدادی مساله نمونه تولید و سپس با استفاده از نرم افزار Lingo حل شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 2164

دانلود 573
نویسنده: 

آرمون آرش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1256
 • دانلود: 

  5210
چکیده: 

برای کارآمدی لجستیک، باید ابتدا مبانی اصلی و هدف و خصوصیات آن را دریافته و رابطه آن با انجام عملیات های نظامی را درک کرد. این درک مبنای توسعه نظریه لجستیک و یک راهنمای عملی برای کاربردهای آن خواهد شد. این مقاله به مرور ادبیات لجستیک نظامی از دیدگاه سازما نهای نظامی به ویژه سازمانهای نظامی ایلات متحده می پردازد. مباحثی همچون ماهیت لجستیک، ابعاد مختلف لجستیک در جنگ، فرآیند لجستیک، حوزه های کارکردی لجستیک و سیستم لجستیک - به طور خاص سیستم توزیع، و فرماندهی و کنترل- مورد بحث قرار خواهند گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 1256

دانلود 5210
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  251
 • دانلود: 

  190
چکیده: 

در این تحقیق، یک الگوریتم ترکیبی (جستجوی همسایگی متغییر به همراه جستجوی محلی) برای حل مسایل جایابی- تخصیص ارایه می شود. میزان تاثیر جستجوهای محلی در داخل الگوریتم های فراابتکاری نشان داده خواهد شد. الگوریتم از یک روش سریع جستجوی محلی در داخل الگوریتم همسایگی متغییر استفاده میکند. نیرومندی رویکرد پیشنهادی با مثالهای عددی ارزیابی شده است. برای مسایل در ابعاد مختلف الگوریتم ترکیبی اجرا شده و نتایج آن با بهترین روشهای موجود، مقایسه میشوند و نشان داده خواهد شد که عملکرد آن در مقایسه با سایر روشها خیلی بهتر میباشد.

آمار یکساله:  

بازدید 251

دانلود 190
نویسنده: 

رضایی جعفر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  310
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

این مقاله سناریویی از زنجیره تامین را با چندین کالا و چندین تامین کننده مورد ملاحظه قرار می دهد که در آن ظرفیت تامین کنندگان محدود می باشد. فرض میکنیم اقلام دریافت شده از تامین کنندگان از کیفیت کامل برخوردار نیستند، این اقلام غیر قابل مصرف نبوده ومی توان از آنها در موقعیت موجودی دیگری استفاده نمود. بدین ترتیب که قبل از اتمام دوره، آنها را در یک محموله واحد با قیمت پایینتری از قیمت خرید به فروش می رسانیم. تقاضا در طول افق برنامه ریزی معلوم فرض می شود و هدف، یافتن استراتژی بهینه تامین می باشد. همچنین با توجه به اینکه هر یک از محصولات را می توان از هر زیرمجموعه ای از تامین کنندگان تهیه نمود، هدف تصمیم گیرنده این است که مشخص کند از هر قلم به چه میزان؟ در چه دوره هایی؟ و به چه تامین کنندگانی؟ سفارش داده شود. پس از مدل سازی سناریوی مذکور در قالب یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط، به حل سناریویی با سه محصول و سه تامین کننده در یک افق برنامه ریزی چهار دوره ای پرداخته می شود. نتایج حاصل نشان می دهد که تصمیم گیرنده، در هر دوره با توجه به ویژگی های مساله، می تواند بهترین زیر مجموعه از تامین کنندگان را انتخاب نموده و بهترین مقادیر از هر محصول را به آنها سفارش دهد به نحوی که سود کل افق برنامه ریزی را حد اکثر سازد. در پایان نتایج و پیشنهادات ارایه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 310

دانلود 74
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  484
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

در دنیای صنعتی امروز، واحدهای تولیدی سعی دارند با مکان یابی مناسب انبارهای مورد نیاز خود و همچنین مسیریابی وسایل نقلیه به منظور حمل کالاهای تولیدی به این انبارها، هزینه های خود را کاهش دهند. لازم بذکر است که، مکان انبارها در تعیین مسیر وسایل نقلیه موثر است. بنابراین در این مقاله، یک مدل برنامه ریزی ریاضی جهت بهینه سازی همزمان تعیین مکان انبارها و مسیریابی وسایل نقلیه ارایه شده است. تابع هدف در این مدل شامل مینیمم کردن مجموع هزینه های مرتبط با وسایل حمل و نقل و هزینه اجاره انبارها می باشد. محدودیتهای مدل ارایه شده شامل ظرفیت وسایل نقلیه، حداکثر میزان مسافت طی شده توسط وسایل نقلیه و غیره میباشد. همچنین هزینه هایی نظیر دستمزد نیروی انسانی، اجاره انبارها، اجاره وسایل نقلیه و ... به منظور نزدیک شدن مدل پیشنهادی به دنیای واقعی در نظر گرفته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 484

دانلود 133
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  406
 • دانلود: 

  562
چکیده: 

تقسیم همزمان سفارش(Order Splitting)  بین چندین تامین کننده در هر سیکل زمانی در یک زنجیره تامین، به جای شیوه سنتی سفارش یک دسته بزرگ به یک تامین کننده، رویکردی است که چند سالی است مورد توجه قرار گرفته و مقالات مختلفی در مورد آن نوشته اند. این مقالات را م یتوان در دو مسیر عمده قرار داد. گروهی بحث تقسیم سفارش را از دیدگاه ابزارهای آماری مورد بررسی قرار داده اند و برای حالات مختلف، پارامترهای سیستم از جمله زمانهای تحویل موثر را در حالت تقسیم همزمان سفارش بدست آورده اند و نتایج را با حالت تک منبعی مقایسه کرد هاند. در مقابل دسته دیگر مطالعات، بحث اقتصادی تقسیم سفارش را مورد نظر قرار داده اند و با هدف حداقل کردن هزینه های سیستم به صرفه بودن یا نبودن تقسیم سفارش را تحت شرایط مختلف بررسی کرده اند. در این مطالعه ما به بررسی مطالعات انجام شده در این حوزه می پردازیم و مقالات انجام شده را دسته بندی و تحلیل می کنیم. و می کوشیم ساختارهای مشترکی در دسته بندی خود برای مقالات در این حوزه از زنجیره تامین بیابیم.

آمار یکساله:  

بازدید 406

دانلود 562
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  391
 • دانلود: 

  977
چکیده: 

هزینه های مرتبط با حمل فرآورده های نفتی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، بخش اعظم هزینه های جاری این شرکت را شامل می شود. از این رو تعیین نرخهای حمل به نحو مناسبی که هم رضایت حمل کنندگان را در برداشته و هم برای شرکت قابل قبول باشد از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این مقاله به ارایه یک روش علمی برای محاسبه نرخ حمل فرآورده ها توسط نفت کش ها و گازکش ها و در نهایت طراحی سیستمی کامپیوتری برای محاسبه نرخ حمل و برآورد بودجه حمل پرداخته شده است. اساس روش تعیین نرخ، محاسبه قیمت تمام شده حمل بر پایه تکنیکهای اقتصاد مهندسی است که در آن کلیه هزینه های مترتب کامیون ها در طول عمر مفید، در قالب جریان های مالی منظور شده و پس از محاسبه هزینه سالانه و سرشکن کردن آنها روی کارکرد، هزینه حمل فرآورده در مسیر و هزینه بارگیری و تخلیه تخمین زده می شود. سیستم طراحی شده، یک نرم افزار با پوسته کاربرپسند است که بر مبنای یک پایگاه اطلاعاتی، نرخهای حمل و نهایتا بودجه حمل سال آتی را برآورد می کند. نتایج تحلیل حساسیت روی پارامترهای ورودی نشان می دهد که در صورت وجود دقت کافی در تخمین پارامترهای مهم، نرخهای محاسبه شده می توانند مبنایی برای چانه زنیهای بعدی قرار بگیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 391

دانلود 977
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  371
 • دانلود: 

  260
چکیده: 

هدف این مقاله بررسی علمی شرایط مساله (تامین مواد اولیه تخته خرده چوب) بمنظور دستیابی به مدلی کارا در بهینه سازی ترکیب این مواد با هدف حداقل سازی بهای تمام شده است. از طرفی دیگر این مواد اولیه عملا از فروشندگان مختلفی تامین می گردد. پس از ارزیابی این فروشندگان توسط معیارهای ارزیابی تعریف شده یکی دیگر از اهداف مدل، خرید از فروشندگانی است که دارای حداکثر امتیاز هستند. با توجه به اهمیت موضوع ابتدا با در نظر گرفتن جوانب مختلف موضوع، مدلی برای بیان شرایط مساله طراحی گردید و سپس با در نظر گرفتن حالات مختلفی که ممکن است در عمل رخ دهد سناریوهای مختلفی تعریف گردید و در نتیجه مدل توسعه داده شد. سپس با توجه به خطی بودن مدل طراحی شده نسبت به انتخاب تکنیک مناسبی برای حل این مدل از میان تکنیکهای مختلف تصمیم گیری چندمعیاره(MCDM)  اقدام شد. این مدل توسط برنامه نرم افزاری LINGO 8.00 حل گردید و نتایج مدل با وضعیت فعلی بزرگترین شرکت تولید تخته خرده چوب (نئوپان) در کشور (شرکت صنعت چوب شمال) مقایسه گردید که این مقایسه بیانگر بهبودهای کمی قابل توجه است. با توجه به وجود 14 شرکت تولید کننده تخته خرده چوب در کشور و دقت بعمل آمده در طراحی مدل و نتایج موفق پیاده سازی این مدل در شرکت صنعت چوب شمال میتوان این مدل را به راحتی با تغییراتی جزیی متناسب با شرایط سایر شرکتهای همکار تعمیم داد.

آمار یکساله:  

بازدید 371

دانلود 260
عنوان: 
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  722
 • دانلود: 

  166
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 722

دانلود 166
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  288
 • دانلود: 

  71
چکیده: 

در این مقاله، ما متدولوژی برای تخصیص مقادیر ذخیره احتیاطی در یک زنجیره تامین معرفی مینماییم. مساله مورد نظر دارای دو هدف کمینه نمودن بهترین زمان دسترسی و هزینه موجودی است. با توجه به ماهیتNP-Hard  مساله فوق، از الگوریتم شبیهسازی تبرید برای حل متدولوژی پیشنهادی در مسایل با ابعاد بزرگ استفاده شده است. جهت بررسی صحت عملکرد و کارایی متدولوژی از طریق حل مثال عددی به اثبات رسیده است. نتایج بدست آمده دلالت بر درستی عملکرد متدولوژی پیشنهادی و همچنین توانایی الگوریتم های شبیه سازی تبرید ارایه شده در دستیابی به جواب های نزدیک به بهینه دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 288

دانلود 71
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  610
 • دانلود: 

  234
چکیده: 

ارزیابی و رتبه بندی صحیح فروشگاه ها همواره به عنوان سنجش عملکرد خرده فروشیها، به ویژه فروشگاه های زنجیره ای مطرح بوده است و مسوولین با رتبه بندی فروشگاه ها به راحتی می توانند تصمیمات مهمی مانند بسط و گسترش فروشگاه ها، اولویت بندی و محک زدن آنها، ارتقای و بهبود کارایی کارکنان و ... را اتخاذ کنند و درصدد شناسایی و رفع اشتباهات برآیند. برای دستیابی به این امر، ابتدا با انجام مطالعات کتابخانه ای و میدانی معیارها و فاکتورهای کیفی و کمی در ارزیابی عملکرد مدیریت فروشگاه های زنجیرهای شهروند را شناسایی نموده. سپس با استفاده از ابزارهایی چون مصاحبه، پرسشنامه و برگزاری جلسات آزاد این عوامل غربال شده و فاکتورهای موثر بطور عام مشخص شود و با در نظر گرفتن سه معیاری اصلی (معیار عملکرد مالی، معیار رضایت مشتریان، معیار رضایت کارکنان) تحت سه سناریوی مختلف دیدگاه معاونت طرح، توسعه و سرمایه گذاری، دیدگاه مدیرعامل و دیدگاه مدیر دفتر تحقیق و توسعه)، ابتدا وزن معیارها و زیرمعیارها با استفاده از نرم افزار Expertchoice بدست آمده و سپس با روش TOPSIS و AHP به صورت مجزا و تحت سه سناریوی مختلف، رتبه بندی اولیه فروشگاه ها انجام گرفته است و مقایس های بین نتایج این دو روش صورت پذیرفته است و در نهایت با وزن دهی به نظرات مدیرعامل و معاونت طرح و توسعه و مدیر تحقیق و توسعه رتبه بندی نهایی فروشگاه ها بر اساس سه دیدگاه به وسیله روشTOPSIS  صورت گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 610

دانلود 234