مشخصات همایش/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  76
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

نیروگاههای بادی بعنوان بخشی از پروژه های زیربنایی نقش مهمی در توسعه اقتصادی - اجتماعی کشور دارند. از آنجائیکه ساخت این نیروگاه ها به سرمایه گذاری زیادی نیاز دارند، با واگذاری تصدی اینگونه امور به بخش خصوصی به روشهایی چون BOT که در سطح جهان متداول است می توان مشکلات توسعه اقتصادی و تامین مالی این تاسیسات زیربنایی را مرتفع کرد. در این مقاله ضمن مرور ساختار قرارداد BOT، ارزیابی اقتصادی بازای درصدهای مختلف سرمایه گذاری بخش خصوصی در تامین هزینه های پروژه روی یک نیروگاه بادی (دیزباد)، نشان می دهد که با افزایش میزان سهم بخش خصوصی در سرمایه گذاری، شاخصهای مهم اقتصادیB/C و NPV بصورت صعودی بهبود می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 76

دانلود 36
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  104
 • دانلود: 

  17
چکیده: 

برنامه ریزی توسعه نیروگاههای کشور با توجه به نیاز به سرمایه گذاری سنگین جهت احداث نیروگاهها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله روشهای مختلف برنامه ریزی توسعه سیستم تولید و معیارهای مورد توجه در هر یک از این روشها مورد بحث قرار گرفته و پس از آن نتایج حاصل از بررسی اثرات قیمت خاموشی بر توسعه بهینه سیستم تولید برق کشور به کمک نرم افزار WASP عنوان گردیده است. به منظور تصریح بیشتر اثر قیمت خاموشی روی هزینه های توسعه بهینه شبکه تولید، ظرفیت نیروگاهی مورد نیاز طی دوره زمانی 1400-1381 به ازای مقادیر مختلف قیمت خاموشی با استفاده از نرم افزارWASP  به دست آمده و هزینه های متناظر آنها با یکدیگر مقایسه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 104

دانلود 17
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  731
 • دانلود: 

  240
چکیده: 

رشد فزاینده مصرف انرژی متناسب با توسعه اقتصادی و روند افزایش جمعیت با توجه به محدودیت ذخایر سوختهای فسیلی از یک طرف و معضلات زیست محیطی ناشی از مصرف اینگونه منابع انرژی از طرف دیگر بهینه سازی در مصرف انرژی و استفاده از سایر منابع انرژی را ضروری می سازد. در راستای بکارگیری منابع انرژی تجدیدپذیر، تولید برق از انرژی باد، به دلیل شرایط اقتصادی بهتر، بیشتر مورد توجه واقع شده است. در این مقاله پس از مقدمه ای کوتاه، تکنولوژی انرژی برق بادی، کنترل الکترونیکی آنها و کنترل کیفیت قدرت تولیدی مورد بحث واقع شده است. در ادامه پس از اشاره ای به آینده انرژی بادی در جهان، پتانسیل انرژی باد در ایران، مراحل انتقال تکنولوژی نیروگاههای برق بادی، اجرای پروژه 100 مگاوات برق بادی در فازهای مختلف و نتایج بررسی های انجام شده در مورد نیروگاههای برق بادی نصب شده در ایران ارایه گردیده است. در پایان با محاسبه قیمت برق تولیدی از باد به بحث خاتمه داده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 731

دانلود 240
نویسنده: 

جعفرزاده محمدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  242
 • دانلود: 

  211
چکیده: 

در این مقاله در ابتدا نحوه عملکرد استخرهای خورشیدی بطور خلاصه توصیف می شود و مساحت تقریبی یک استخر با دانستن اختلاف درجه حرارت آن و درجه حرارت محیط، میزان تابش خورشیدی و نیز نرخ متوسط مصرف سالانه انرژی محاسبه می گردد. سپس به شرح کاربردهای استخرهای خورشیدی در زمینه های گرمایشی، نمک زدایی، تولید الکتریسیته و استفاده های چند منظوره پرداخته می شود. در قسمت بعد عواملی که در انتخاب محل مناسب برای یک استخر خورشیدی موثر است تشریح می گردد و روش کمی کردن پارامتر ها در سایت های مختلف با تعیین «ضریب مطلوبیت» هر سایت ارایه می شود. در انتها مشخصات سایت های مناسب جهت احداث استخر خورشیدی در ایران بررسی می شود و مزیت احداث استخر خورشیدی در کاهش شوری آب و خاک و ایجاد صنعت استخراج نمک مطالعه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 242

دانلود 211
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  416
 • دانلود: 

  96
چکیده: 

در این مقاله، پس ازبررسی سیستم عملکرد توربین بادی، طراحی تفصیلی سیستم کنترل در حالت دور ثابت با مولد القایی (آسنکرون) صورت می گیرد. هدف از این سیستم کنترلی، کاهش بارهای دینامیکی بر روی محور روتور، ریشه پره ها و سیستم انتقال قدرت و همچنین کنترل تولید توان الکتریکی در محدوده وسیعی از سرعتهای باد پس از رسیدن دور روتور توربین به دور نامی می باشد. در نهایت برای تست کنترلر طراحی شده به کمک نرم افزار سیمولینگ، انواع ورودیها مورد بررسی قرار گرفته اند. چون کنترلر به صورت خطی طراحی شده است ابتدا ورودیهای پله و شیب و در نهایت ورودی باد واقعی بصورت تابع غیر خطی توسط کنترلر بررسی شده اند که نتایج بدست آمده در PI قسمت نتایج ارایه شده اند. در انتها پس از تست، کنترلر طراحی شده برای استفاده در توربین بادی مطلوب تشخیص داده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 416

دانلود 96
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  52
 • دانلود: 

  18
چکیده: 

در سیستمهای فتوولتاییک متصل به شبکه انرژی حاصل از مدولهای خورشیدی به توسط یک پردازشگر توان به صورت جریان متناوب به شبکه نیرو تزریق می گردد. تامین مجزا سازی مابین مدولهای خورشیدی و شبکه نیرو یکی از مقتضیات طراحی پردازشگر توان می باشد. در این مقاله، یک سیستم متصل به شبکه به قدرت 5 کیلووات گزارش می گردد که از آرایش مبدل تشدیدی موازی استفاده می کند و مجزاسازی به جای استفاده از ترانسفورماتور سنگین فرکانس 50 هرتز، به توسط ترانسفورماتوری به مراتب کوچکتر در فرکانس 60 کیلوهرتز تامین می گردد. سیستم متصل به شبکه مذکور نخستین سیستمی است که اجزای آن کاملا در کشور ساخته شده اند. در این مقاله اجزا سیستم و عملکرد آن گزارش می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 52

دانلود 18
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  134
 • دانلود: 

  659
چکیده: 

نیروگاههای برق آبی کوچک یک پتانسیل بزرگ جهانی تولید برق می باشد که مشکلات زیست محیطی کمی به همراه دارتد. این نیروگاهها با وجود عدم آلوده سازی محیط طبیعی و زیست، پایان ناپذیری منبع تامین انرژی، توسعه مناطق و اشتغال زایی در بازار انرژی جهانی تنها نزدیک به 4% ظرفیت کل نیروگاههای برق آبی را تشکیل می دهند. در کشور ما ایران بیش از 2500 منطقه جهت احداث این نیروگاهها شناسایی شده و 944 نقطه با ظرفیت 1,4 میلیون کیلووات مناسب تشخیص داده شده است. که حدود 49 منطقه از آن با ظرفیت 45756.44 کیلووات در استان خوزستان واقع است. احداث این نیروگاهها در استان علاوه بر اینکه کمک شایانی به اقتصاد منطقه می نماید، از مهاجرت روستاییان به نواحی جلگه ای نیز جلوگیری می کند همچنین این نیروگاهها دارای هزینه سرمایه گذاری بالا و هزینه بهره برداری کم می باشند که چنانچه پتانسیل یابی محل با دقت کافی به عمل آمده و اثرات منفی آن تا حد امکان کاهش پیدا کند، در نقاطی از استان که به دلیل ویژگی منطقه دارای امکانات بالقوه انرژی آب هستند، بسیار حایز اهمیت می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 134

دانلود 659
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  110
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

افزایش روزافزون جمعیت و تغییر الگوی مصرف در جوامع امروزی از یک سو و حجم عظیم سرمایه گذاری لازم جهت احداث نیروگاهها از سوی دیگر، استفاده بهینه از منابع انرژی، بهره وری مطلوب و کاهش مصرف انرژی الکتریکی را در جوامع مختلف مورد توجه قرار داده است. در مقاله حاضر امکان استفاه از انرژی تجدیدپذیری همچون باد برای ایجاد سرمایش در مدارس (با استفاده از بادگیر) به عنوان یکی از راههای کاهش مصرف انرژی الکتریکی مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی میزان تاثیر بادگیر در کاهش دمای هوای کلاسها، ابتدا با شبیه سازی انتقال حرارت توسط انتقال جرم رابطه ای برای محاسبه ضریب انتقال حرارت جابجایی هوا در داخل کلاسها بدست آمده است. سپس با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری دمای هوای کلاسها در طی شبانه روز محاسبه شده و تاثیر تعداد دانش آموزان، کیفیت و کمیت تهویه در چگونگی تغییر دمای هوای کلاسها بررسی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 110

دانلود 27
نویسنده: 

خلیق معینی مهداد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  60
 • دانلود: 

  18
چکیده: 

استان گیلان، بدلایلی که در پی خواهد آمد، هم از لحاظ وضعیت طبیعی و وجود جنگلها و درختان انبوه، و هم از نظر وضعیت اجتماعی و پراکندگی جمعیت، وضعیت ویژه ای دارد.مطالعه حتی یک خط انتقال نمونه، نقش مسیریابی اولیه را به عنوان پایه و اساس طراحی خط، به خوبی مشخص می سازد.صرف زمان و هزینه بیشتر، در مرحله مسیریابی خط، و استفاده از تجربیات کارشناسان بومی در کنار عوامل مهندس مشاور، از وارد آمدن خسارات جبران ناپذیر بر محیط زیست طبیعی منطقه از یکطرف، و تحمیل هزینه های گزاف ناشی از عملیات اضافی، تاخیر در بهره برداری، و پرداخت حقوق ارتفاقی از طرف دیگر، جلوگیری خواهد کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 60

دانلود 18
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  86
 • دانلود: 

  22
چکیده: 

کراس آرمها که وظیفه تحمل وزن کابل را در خطوط انتقال و توزیع برق بر عهده دارند معمولا از پروفیلهای چوبی یا فلزی ساخته می شوند. استفاده از کامپوزیتها در ساخت کراس آرمها باعث افزایش استحکام و سفتی، کاهش وزن، افزایش مقاومت در برابر خوردگی، عدم رسانایی و افزایش عمر آنها می شود. در مقاله حاضر به طراحی و تحلیل کراس آرمهای کامپوزیتی پرداخته شده است. بدین منظور پس از انتخاب مواد و محاسبه خواص مکانیکی کراس آرم به صورت پروفیلهایی از قبیل قوطی مربعی، قوطی مستطیلی، لوله ای و نبشی در نرم افزار ANSYS 5.4 و به روش اجزای محدود مدل گردید. مدلها با اعمال بارگذاری و شرایط مرزی از لحاظ استاتیکی و فرکانسهای طبیعی مورد تحلیل قرار گرفت. به منظور بهینه سازی خواص مکانیکی تحلیلها بر روی هر مدل با چندین لایه چینی متفاوت صورت کرفته است. در میان مدلهای ذکر شده بهترین مدل، مدل قوطی مستطیلی با لایه چینی [O2/90/O2] بدست آمده است.

آمار یکساله:  

بازدید 86

دانلود 22
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  84
 • دانلود: 

  42
چکیده: 

از میان مسایل مطرح در صنعت برق، انتقال انرژی الکتریکی سهم مهمی را به خود اختصاص داده است. در صورتیکه از خطوط انتقال با ولتاژ بالاتر استفاده شود می توان تلفات اهمی انتقال خطوط را به حداقل رسانید و در نتیجه می توان انرژی الکتریکی را به نقاط دوردست انتقال داد و امکان مبادله انرژی را با کشورهای همسایه فراهم نمود. با افزایش ولتاژ خطوط انتقال فواصل الکتریکی و از جمله ارتفاع برج افزایش می یابد که در نتیجه باعث افزایش فولاد مصرفی و وزن ساده می گردد. استفاده از برجهای مهاری جهت صرفه جویی در میزان مصالح مصرفی و کاهش وزن سازه راه حل مناسبی به نظر می آید از میان فرم های هندسی مناسب جهت خطوط انتقال با ولتاژ بالا فرم CRS پیشنهاد می گردد. در این تحقیق از سازه CRS جهت خطوط انتقال انرژی با ولتاژ 700 kV-AC بهره گرفته شده است. سپس توضیح مختصری در مورد نرم افزار ANSYS که یک نرم افزار تحلیلی بسیار قوی می باشد به همراه المانهای بکار رفته در مدلسازی سازه ارایه می گردد و در ادامه با استفاده از قابلیتهای بهینه سازی نرم افزار مزبور نسبت به بهینه سازی و طراحی همزمان سازه CRS اقدام می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 84

دانلود 42
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  249
 • دانلود: 

  244
چکیده: 

انتخاب تعداد و محل استقرار پست های فوق توزیع در تغذیه سیستم های توزیع از اهمیت خاص فنی اقتصادی برخوردار است. در شرایط توسعه بار از طرفی تعدادی پست فوق توزیع وجود دارد که احیانا ظرفیت پذیرش بخشی از بار آتی را دارند و یا افزایش ظرفیت آنها می تواند راه حلی برای تامین نیازها باشد و از طرفی مصارف جدید ممکن است احداث پست های جدید را توجیه نماید و یا تلفیقی از این راه کارها در نظر گرفته شود. در اینصورت تعداد گزینه ها زیاد می شود. روش های مختلفی تا کنون جهت طراحی پستها در سیستم های فوق توزیع ارایه شده است. در این مقاله پس از بررسی آنها الگوی Integer Progamming که به طور همزمان اپتیمم سازی پست های فوق توزیع و تغذیه پست های توزیع را لحاظ می کند برای اجرای برنامه انتخاب گردید و با در نظر گرفتن پست های موجود و تطبیق آن در شرایط توسعه یک روش تلفیقی جهت اجرای برنامه به کار گرفته شده است. با مطالعه موردی در حوزه مصرف شهرستان ساری تا آخر سال 1385 میزان حداکثر بار همزمان طبق پیش بینی نسبت به سال 1375 به دو برابر می رسد. برای تامین نیازها در این حوزه پس از اجرای مراحل برنامه در نهایت تعداد و محل استقرار پست های فوق توزیع به صورت بهینه در پنج سال آینده تعیین و جانمایی می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 249

دانلود 244
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  176
 • دانلود: 

  55
چکیده: 

جایابی بهینه خازن در شبکه های انرژی الکتریکی، به منظور کاهش تلفات انرژی، کاهش تلفات در پیک مصرف، آزاد سازی ظرفیت تجهیزات نصب شده و بهبود پروفیل ولتاژ یکی از مسایل مهم و قدیمی در بهره برداری موثر از شبکه های انرژی الکتریکی می باشد. در این مقاله الگوریتم جدیدی برای جایابی همزمان خازن های ثابت و قابل کلیدزنی ارایه شده و برای جایابی در یک شبکه واقعی استفاده شده است. در این الگوریتم با دریافت اطلاعات الکتریکی شبکه، اطلاعات اقتصادی و اطلاعات بار به صورت تعداد سطوح اختیاری دریافت و با کدینگ جدید تعریف شده برای الگوریتم ژنتیک مقدار و محل بهینه خازن ها تعیین می گردد. با استفاده از روش فوق در شبکه فوق توز یع برق منطقه ای مازندران مطالعات خازن گذاری انجام شده که نتایج ارایه شده نشانگر موثر بودن روش پیشنهادی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 176

دانلود 55
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  86
 • دانلود: 

  75
چکیده: 

ناپایداری ناشی از اشباع هسته نوعی ناپایداری است که ممکن است در مبدلهای HVDC رخ دهد. این ناپایداری از تاثیر متقابل بین ها رمونیک دوم و مولفه DC ولتاژ و جریان ها در سمت AC مبدل و مولفه اول فرکانسی در سمت DC مبدل بوجود می آید و می تواند بوسیله اشباع نامتعادل ترانسفورماتور مبدل تشدید شود. در این مقاله یک روش تحلیلی جهت بررسی ناپایداری ناشی از اشباع ترانسفورماتور در سیستم ها HVDC معرفی شده و با استفاده از آن یک شبکه نمونه CIGRE توسط نرم افزار PSCAD/EMTDC مورد شبیه سازی قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی، ناپایداری سیستم را به ازای نتایج بدست آمده از روش تحلیلی تایید می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 86

دانلود 75
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  344
چکیده: 

در یک سیستم قدرت مفاهیم متعددی وجود دارند که بر روی قابلیت اطمینان سیستم تولید تاثیر می گذارند. این مفاهیم شامل تقاضای بار، مشخصات واحدهای تولید، سیستم مجاور و استفاده از ذخیره های در دسترس آن و همچنین شگردهایی که در حالت اضطراری برای مقابله با کمبود ظرفیت اتخاذ می گردد، می باشند. در این مقاله هدف ما تعیین حساسیت شاخصهای مختلف قابلیت اطمینان نسبت به تغییر مشخصات سیستم می باشد. مشخصاتی را که برروی شاخصهای قابلیت اطمینان تاثیر می گذارند معرفی شده و سپس حساسیت شاخصهای قابلیت اطمینان نسبت به این مشخصات برای سیستم تست IEEE محاسبه می گردد. در انتها بمنظور نشان دادن تاثیر روش حل مساله قابلیت اطمینان در تعیین درجه حساسیت شاخصها از دو روش تحلیلی و مونت - کارلو ترتیبی استفاده شده و نتایج عددی بدست آمده با یکدیگر مقایسه گردیده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 344
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  33
 • دانلود: 

  51
چکیده: 

به مجموعه فعالیت هایی که برای بازگرداندن شبکه به حالت عادی پس از وقوع خاموشی صورت می گیرد، بازوصل سیستم قدرت می گویند که عبارت است از استقرار مجدد نیروگاهها و وصل دوباره خطوط انتقال و مصرف کننده ها. این روند باید در کمترین زمان ممکن و بدون ایجاد خطای مجدد یا آسیب رساندن به تجهیزات انجام پذیرد.یکی از قدمهای اساسی در راستای رسیدن به طرح بازوصل، تعیین توالی راه اندازی بهینه نیروگاهها می باشد. در این مقاله، روشی ابتکاری برای این مهم بر اساس نسبت کل تولید واحد به زمان راه اندازی آن (p/t) ارایه شده است به نحوی که در کمترین زمان ممکن، تولید انرژی در طول فرآیند بازوصل به ماکزیمم مقدار ممکن یا مورد نیاز برسد. نتایج اجرای برنامه تهیه شده بر روی شبکه 39 شینه IEEE و شبکه جنوب شرق از شبکه سراسری ایران ارایه گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 33

دانلود 51
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  133
 • دانلود: 

  52
چکیده: 

در این مقاله یک الگوریتم بسته برای متعادل سازی و تصحیح ضریب توان بار در سیستم سه فاز سه سیمه ارایه شده است. سوسپتانس هر فازSVC  بصورت تابعی از مولفه حقیقی و موهومی جریان خط محاسبه می شود، مبنای محاسبات تصحیح ضریب توان و حذف توالی منفی جریان خط است. یک نمونه آزمایشگاهی جبران کننده از نوع TSC در 380v و با ظرفیت 5Kvar طراحی و ساخته شده است. که در آن از روش جدیدی در اندازه گیری توانهای اکتیو و راکتیو، ضریب توان و ولتاژ استفاده شده است. اندازه گیری بر مبنای انتگرالگیری از سیگنال جریان در بازه مشخصی از سیگنال ولتاژ قرار دارد. در آخر شرح مختصری از بلوک دیاگرام سیستم و پاسخ حالت گذرا و دایم نمونه آزمایشگاهی ارایه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 133

دانلود 52
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  96
 • دانلود: 

  33
کلیدواژه: 
چکیده: 

این مقاله توپولوژی جدیدی از اکتیو فیلتر (AF1) موازی با الگوریتم کنترلی پیشرفته ارایه می کند. تئوری توان راکتیو مدارهای سه فاز جهت بدست آوردن جریانهای مرجع اکتیو فیلتر موازی استفاده شده است. الگوریتم کنترلی پیشرفته ابتدا توسط مدل استاندارد اکتیو فیلتر، آزمایش می شود و سپس این الگوریتم به توپولوژی جدید اکتیو فیلتر اعمال می شود. آرایش جدید اکتیو فیلتر موازی قادر به جبران سازی هارمونیک ها، توان راکتیو، اصلاح ضریب توان و نامتعادلی سیستمهای سه فاز چهار سیمه با بارهای متعادل / نامتعادل خطی / غیرخطی می باشد. همچنین آرایش جدید اکتیو فیلتر موازی قادر به جبران سازی کامل جریان سیم خنثی سیستمهای سه فاز چهار سیمه با بارهای نامتعادل و غیر خطی می باشد بدین ترتیب مانع از افزایش گرمای هادی خنثی و عواقب ناشی از آن می شود. آرایش جدید اکتیو فیلتر موازی در مقابل خطا های ممکنه مقاوم بوده و همچنان عمل کرد مطلوبی را جهت جبران سازی تضمین می نماید. عملکرد توپولوژی جدید اکتیو فیلتر موازی با الگوریتم کنتر لی پیشرفته با ا ستفاده از نرم افزار matlab شبیه سازی می شود و نتایج حاصل آورده می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 96

دانلود 33
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  29
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

در این مقاله روشی جدید جهت محاسبه جریانهای مرجع APLC به منظور کنترل توان راکتیو، حذفهارمونیکها و متعادل سازی بارتحت شرایط نامتعادلی منبع ارایه می شود. این الگوریتم کنترلی از روش بالانس توان لحظه ای جهت استخراج جریانهای مرجع استفاده می نماید. بطوریکه این محاسبات برخلاف روشهای موجود جهت محاسبه جریانهای مرجع APLC که نیاز به تبدیلات پیچیده دارند، از سادگی خا صی برخوردار می باشد و پیاده سازی روش فوق نیازمند امکانات سخت افزاری کمتری می باشد. در این روش هیچ فرضی بر روی بار از نظر خطی یا غیر خطی بودن در نظر گرفته نشده است. این روش تحت شرایط سینوسی یا غیر سینوسی و متعادل یا نا متعادل بودن سیستم قدرت سه فاز معتبر می باشد. در پایان به منظور اعتبار بخشیدن به صحت این روش یک APLC جهت بالانس سازی، حذفهارمونیکها و جبران توان راکتیو بار یکسوساز تریستوری به همراه بار نامتعادل سه فاز، تحت شرایط متعادل بودن و نامتعادلی و معوج بودن ولتاژهای منبع سه فاز شبیه سازی می شود و نتایج شبیه سازی آورده می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 29

دانلود 34
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  84
 • دانلود: 

  32
کلیدواژه: 
چکیده: 

توسعه شبکه توزیع انرژی الکتریکی تعداد مشترکین، نیاز به الگوریتمی سریع جهت کنترل بهینه توان راکتیو و بهبود وضعیت پایدار و دینامیکی سیستم را لازم می دارد. روشهای مرسوم نظیر الگوریتم ژنتیک و ... که کند می باشند، حتی با وجود دقت بالا، نمی توانند در این مورد کارایی مناسب داشته باشند. روش بکار رفته در این بررسی روش HJ بوده که از لحاظ برنامه نویسی ساده، حجم برنامه بسیار کم، و سرعت اجرا و همگرایی آن نیز بالاست. آوردن هزینه مربوط به تجهیزات کنترل توان راکتیو و ولتاژ (در اینجا خازن) در تابع هدف موجب استفاده بهینه (حداقل) از آنها شده و نرم افزار بهینه سازی سعی می کند که با کمترین خازنها بهترین کنترل ممکن بر روی توان راکتیو و ولتاژ انجام گیرد. هر گاه بتوان تلفات خط را بهینه (حداقل) کرد، مسلما ولتاژ باسها نیز به واحد نزدیک خواهند شد و هزینه های مربوط به تلفات خط حداقل می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 84

دانلود 32
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  69
 • دانلود: 

  104
چکیده: 

پستهای فوق توزیع و انتقال نقشی مهم در عملکرد صحیح سیستم قدرت بر عهده دارند. یکی از معیارهای مهم در ارزیابی عملکرد پستها -چه در مرحله طراحی و چه در مرحله بهره برداری- مطالعات قابلیت اطمینان می باشد. بعلت دسترس پذیری بالای تجهیزات سیستم قدرت، آمار اندکی از عملکرد و رفتار آنها موجود است به همین دلیل داده های لازم برای مطالعات قابلیت اطمینان پستها از دقت وقطعیت کافی برخوردار نمی باشند. در این مقاله برای مدل نمودن عدم قطعیت داده های ورودی، استفاده از مجموعه های فازی پیشنهادی شده است و با انتخاب تابع عضویت مناسب برای داده های ورودی، الگوریتم محاسبات فازی قابلیت اطمینان پستها ارایه شده است. در انتها نیز روش پیشنهاد شده روی پست 63.20kv شماره 3 همدان اجرا شده است که نتایج بدست آمده بیانگر موثر و کارا بودن روش در برخورد با عدم قطعیت داده های ورودی است.

آمار یکساله:  

بازدید 69

دانلود 104
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  155
 • دانلود: 

  43
چکیده: 

این مقاله مدل هفرن فیلیپس سیستم قدرت با حضورUPFC برای بررسی پایداری نوسانهای سیستم قدرت بدست می آورد، همچنین نشان می دهد که تنظیم کننده ولتاژDC میرایی سیستم قدرت را تضعیف می کند. در ادامه تاثیر پایدارساز مبتنی بر UPFC و PSS بر مد نوسانی را با هم مقایسه کرده و نشان می دهیم که عملکرد پایدارساز با تغییر ساختار شبکه و شرایط شبکه تغییر می کند و عملکرد PSS به پارامترهای ژنراتوری که روی آن نصب است بستگی دارد و همچنین عملکردپایدارساز مبتنی بر UPFC به پارامترهای کلیه ژنراتورهای شبکه بستگی دارد. در ادامه تاثیر نصب UPFC بر میرایی نوسانات دینامیکی در یک سیستم سه ماشینه، در حالتهایی که کنترل کننده های تنظیم UPFC و عبور توان به AC، تنظیم ولتاژ DCولتاژ اعمال شده است را با هم مقایسه می کنیم. نتایج شبیه سازیها نشان می دهد که با اعمال کنترل کننده تنظیم ولتاژ DC میرایی نوسانات کم شده است و حتی در بعضی مواقع منفی می شود که برای خنثی نمودن این اثر پایدارساز مبتنی برUPFC طراحی و به سیستم اعمال می کنیم و در حالت دیگر PSS را جایابی و تنظیم کرده و به سیستم اعمال می کنیم و عملکرد آن را بررسی و با حالتهای قبل با استفاده از روش آنالیز مقادیر ویژه و شبیه سازی غیرخطی مقایسه می کنیم نتایج حاصله نشان می دهد که میرایی مد بین ناحیه ای سیستم با اعمال پایدارساز مبتنی بر UPFC به مقدار مطلوب تری نسبت به PSS افزایش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 155

دانلود 43
نویسنده: 

سهرابی علیرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  78
 • دانلود: 

  10
چکیده: 

در این مقاله سعی کرده ایم تا روشی را برای محاسبه و یا به عبارتی پیش بینی شاخص های هزینه، قابلیت اطمینان و جداول تعمیراتی برای 10 سال آینده سیستم تولید کشور ارایه نماییم در حقیقت این مقاله ما حصل یکسال و اندی کار مستمر در این زمینه در شرکت توانیر می باشد. پرواضح است که دانستن شاخص های اشاره شده در بالا در برنامه ریزی برای آینده سیستم تولید و اصلاحات آن بسیار حیاتی می باشد. در امر بررسی از نرم افزاری به نام ICARUS (A model for Investigating Cost and Reliability in Utility System) کمک گرفته ایم.عمده ورودی های برنامه شامل ظرفیت تولید، نرخ خروج اضطراری، متوسط زمان تعمیرات، هزینه های ثابت و متغیر تعمیرات و بهره برداری واحدهای نیروگاهی و مشخص های بار سیستم می باشند. در تعیین و محاسبه هر یک از ورودی های برنامه به تنهایی فعالیت های زیاد و مستمری انجام شده است به عنوان مثال برای محاسبه نرخ خروج اضطراری واحدها برنامه کامپیوتری مجزایی تهیه شده است که این برنامه خود برای محاسبه نرخ خروج ا ضطراری واحدها از اطلاعات 10 ساله سوابق نیروگاهی به عنوان ورودی سود می برد.نهایتا خروجی های برنامه اصلی که از زوایای مختلف قابل ارزیابی می باشد بشرح زیر می باشند:- شاخص های احتمال قطع بار- جدول بهینه تعمیرات واحدها- ظرفیت ذخیره مورد نیاز جهت برآورد ملاک قابلیت اطمینان مورد نظر- هزینه ها و میزان انرژی مورد انتظاردر ادامه در بخش های بعدی مقاله به بررسی دقیق تر این پارامترها خواهیم پرداخت.

آمار یکساله:  

بازدید 78

دانلود 10
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  66
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

در این مقاله، روش نوینی جهت طراحی کنترلر نامتمرکز تطبیقی مقاوم بار - فرکانس سیستم های قدرت با پارامترهای ناشناخته ارایه می گردد. در روشهای کنترل نامتمرکز بار - فرکانس، معمولا اثرات تداخلی بین زیرسیستم ها به عنوان اغتشاش در نظر گرفته می شوند. این عمل منجر به یک کنترلر محافظه کار خواهد شد طوریکه بتواند در بدترین وضعیت، پایداری سیستم کل را حفظ نماید. به همین جهت و همچنین برای بهبود رفتار سیستم تحت کنترل، در روش پیشنهاد شده در این مقاله اثرات تداخلی ناشی از سایر زیرسیستم ها تخمین زده شده و در اختیار کنترلرهای تطبیقی محلی قرار می گیرند طوریکه اثرات تداخلی به نحو موثری خنثی گردند. در روش پیشنهادی نیازی به ارضای شرط تطابق 1، که فرض اصلی اکثر کارهای گذشته می باشد، وجود ندارد. دیگر خواص مهم کنترلر پیشنهای عباتند از: 1) نیازی به دانستن پارامترهای سیستم وجود ندارد، 2) کنترلر پیشنهادی در برابر تغییرات نقاط کار مقاوم می باشد، 3) فقط اطلاعات ورودی و خروجی زیرسیستمها بصورت محلی مورد نیاز می باشد، 4) مقاوم بودن سیستم نهایی در برابر تغییرات پارامترها تضمین می شود. نتایج شبیه سازی، رفتار مطلوب سیستم را تحت کنترلر نامتمرکز مذکور حتی در حضور اختلالات پارامتری و اثرات تداخلی شدید، اغتشاشات خارجی و اثرات غیرخطی سیستم نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 66

دانلود 30
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  84
 • دانلود: 

  53
چکیده: 

مطالعات نشان داده است که ترانسفورماتور جابجا کننده فاز، (Phase Shifting Transformer) PST توانایی کاهش تلفات انتقال را دارد. با در نظر گیری این توانایی، در این مقاله مساله جایابی PST در شبکه سراسری ایران به منظور کاهش تلفات مورد بحث قرار گرفته است. شبکه هدف، شبکه ایران در سال 1388 بوده است. در این شبکه اثر نصب PST در خطوط 230 و 400 و همچنین بررسی اثر تعویض ترانسفورماتورها با PST، صورت پذیرفته است. با توجه به نتایج بدست آمده بحث و نتیجه گیری فنی - اقتصادی در جهت تعیین مناسبترین محل نصب PST در شبکه انجام شده است.هدف اصلی مقاله مقایسه نتایج جایابی مربوط به این سال با نتایج جایابی در سال 1383 بوده است. نکته مهمی که از این مقایسه بدست آمده این است که محل مناسب نصبPST با توسعه شبکه ایران (تغییر توپولوژی و شرایط تولید و مصرف) تغییر می یابد. دلیل این جابجایی نکته جالب دیگری است که این مقاله به آن اشاره دارد و انتظار می رود که جایابی دیگر عناصرFACTS در شبکه ایران از این نکته تاثیر بپذیرد. دلیل جابجایی پاسخ با توجه به این که مازاد تولید و کمبود تولید شبکه در کجاست قابل توجیه است. در سال 1383 برق منطقه ای مازندران دارای مازاد تولید و برق تهران به عنوان بزرگترین مصرف کننده همجوار دارای کمبود تولید است. بنابراین منطقی است که این مازاد تولید به سمت برق تهران هدایت شود. نتیجه روند جایابی، PST را به عنوان یک کنترل کننده سیلان توان، به این محل سوق داده است. اما در سال 88 با ورود نیروگاه های برق آبی، مازاد تولید به مناطق جنوب کشور منتقل می شود. ولی در این سال نیز برق تهران دارای کمبود تولید است. بنابراین ضروری است که مجددا این مازاد تولید به سمت برق تهران هدایت شود. این مساله باعث می شود که پاسخ جابجا شده و به خط ساوه - پرند منتقل گردد. نتایج بدست آمده در این مقاله ضرورت توجه به این موضوع را در برنامه ریزی های آینده شبکه آشکار می سازد.

آمار یکساله:  

بازدید 84

دانلود 53
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  155
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

استفاده از لامپ های کم مصرف به عنوان یکی از روش های صرفه جویی در مصرف انرژی الکتریکی در بخش روشنایی و به عنوان عامل موثری در جهت کاهش پیک بار همواره مورد نظر بوده است. در کنار امر گسترش استفاده از لامپ های کم مصرف توجه به آثار و پیامدهای احتمالی این مصرف کننده غیرخطی و هارمونیک زا و البته با توان مصرفی بسیار پایین ضروری به نظر می رسد. پس از اندازه گیری های متعدد روی انواع مصرف کننده های خطی و غیر خطی در شبکه های توزیع و تعمیم آن روی استفاده همزمان چند مصرف کننده به جهت دریافت نتایج تاثیر همزمانی، اندازه گیری در منازل مسکونی انجام شد که نتایج اندازه گیری ها به شرح ذیل است:الف) لامپ کم مصرف، کامپیوتر و تلویزیون به تنهایی اعوجاج زیادی را در شکل موج جریان ایجاد می کند اما هنگامی که به همراه یک مصرف کننده خطی نظیر لامپ معمولی یا وسایل برقی معمول در خانه ها استفاده می شود تاثیر جریان هارمونیکی لامپ های کم مصرف به دلیل بزرگی مصارف خطی کاهش می یابد.ب) در منازل مسکونی با جایگزینی تقریبا 60% از لامپ های رشته ای فعال با لامپ های کم مصرف الکترونیکی بدون فیلتر،THD جریان افزایش چندانی نخواهد داشت و در محدوده قابل قبول خواهد بود، همچنین این جایگزینی تاثیر نامطلوبی بر ضریب توان ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 155

دانلود 116
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  247
 • دانلود: 

  470
چکیده: 

با توجه به نقش انرژی الکتریکی به عنوان یکی از مهمترین نهاده های تولید در فعالیتهای صنعتی، آگاهی از هزینه عدم تامین برق در واحدهای صنعتی و معدنی اثر قابل توجهی در تصریح خسارت خاموشی در بخش صنعت دارد. در این مقاله نتایج محاسبه هزینه خاموشی در 378 واحد منتخب صنعتی و 60 واحد منتخب معدنی در کشور، که به ترتیب در 23 گروه فعالیت صنعتی و 3 گروه فعالیت معدنی قرار دارند (بر اساس طبقه بندی بین المللی کلیه رشته فعالیتهای اقتصادی)، ارایه شده است. روش به کار گرفته شده برای محاسبه خسارت خاموشی، روش بررسی جامع مصرف کننده بوده است که در آن کلیه هزینه های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از قطع برق محاسبه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 247

دانلود 470
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  495
 • دانلود: 

  569
چکیده: 

در این مقاله یک روش سریع دینامیکی برای محاسبهATC  ارایه شده است که با در نظر گرفتن حدود پایداری ولتاژ و پایداری گذرا، حداکثر توان انتقالی بین دو باس و یا دو ناحیه محاسبه شده است. روش ارایه شده می تواند برای رتبه بندی پیشامدها نیز بکار رود.در این مقاله از روش تقریب دترمینان ماتریس ژاکوبین برای تشخیص پایداری ولتاژ استفاده شده و با روشهای دیگر مقایسه شده است. روش استفاده شده برای تشخیص پایداری گذرا، روش سریع POMP می باشد که بدنبال نقطه ماکزیمم انرژی پتانسیل مسیر بعد از خطا می گردد. این روش بدلیل عدم استفاده از روشهای همگرایی، حتما به جواب رسیده و سرعت آن نیز بالا است.با ترکیب دو روش فوق و ارایه یک الگوریتم جدید، حداکثر توان انتقالی بین دو باس و یا دو ناحیه مشخص می شود. ایده های ارایه شده در این مقاله بر روی سیستمهای 3، 7، Cigre) 10) (IEEE) 30 و 145 باس امتحان شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 495

دانلود 569
نویسنده: 

طاریمرادی هادی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  454
 • دانلود: 

  139
چکیده: 

در این مقاله یک مدل دینامیکی برای توربین های بادی ارایه شده و از یک ماشین القایی با تغذیه دوبل (روتور سیم پیچی شده) به عنوان ژنراتور استفاده شده است. روتور از طریق کانورتر منبع ولتاژ تغذیه شده و استاتور نیز مستقیما به شبکه وصل می شود. با استفاده از جهت یابی میدان استاتور توان راکتیو استاتور و گشتاور الکترومغناطیسی به صورت مستقل از همدیگر کنترل شده اند. سرعت مرجع برای کنترلر تابعی از سرعت باد است و برای دریافت ماکزیمم انرژی از باد انتخاب می شود. مقدار مرجع توان راکتیو را نیز می توان برای مینیمم کردن تلفات مسی، تنظیم ضریب توان یا حداقل کردن تلفات توان در کانورترها انتخاب کرد. کنترلرهای سرعت و توان راکتیو از نوع PID می باشند که نتایج شبیه سازی کارایی چنین کنترلرهایی را در دریافت ماکزیمم توان از باد و توان راکتیو مطلوب نشان می دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 454

دانلود 139
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  413
 • دانلود: 

  1242
چکیده: 

هدف از این مقاله طراحی پایدارساز سیستم قدرت برای نیروگاه بیستون کرمانشاه، متصل به شبکه سراسری ایران و ارزیابی تاثیر آن بر روی نوسانات الکترومکانیکی مودهای محلی، داخلی و بین ناحیه ای بر اساس مناسبترین روشهای موجود، می باشد. روش طراحی منتخب در این مقاله بر اساس روش جبران فاز تابع تبدیل ورودی اکسایتر - گشتاور الکتریکی و تحلیل مکان ریشه ها در یک محدوده فرکانسی، استوار است. با توجه به اینکه PSS بیستون، یک پایدارساز با دو ورودی توان - فرکانس و ساختاری ویژه است، عملکرد آن در مقایسه با پایدارساز با ورودی توان - سرعت نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 413

دانلود 1242
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  271
 • دانلود: 

  63
چکیده: 

در مقاله حاضر ابعاد مختلف پروژه تحقیقاتی کاربردی شبیه سازی جامع شبکه های برق یا Global Network Simulation (GNS) که طی آن امکان آنالیز مشروح شبکه های بهم پیوسته برق از طریق شبیه سازی توزیع شده و فدراتیو آنها میسر می گردد، مطرح خواهد شد. به لحاظ استراتژیکی پیرو سیاست GNS ابزار محاسباتی لازم جهت توسعه و بهره برداری غیرمتمرکز شبکه های برق براحتی فراهم می شود. از دیدگاه ریاضی نیز چارچوب قابل اطمینان و دقیقی جهت حل تکه ای معادلات پخش بار و خطا بسط داده شده که نتایج یکسانی را با حالت حل تجزیه نشده شبکه های برق بتوسط راهکارهای متداول، ارایه می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 271

دانلود 63
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  735
 • دانلود: 

  181
چکیده: 

در این تحقیق پس از تشخیص رابطه تقاضای برق خانگی بامتغیرهای قیمت متوسط برق، درآمد قابل تصرف، قیمت گازمایع، تعداد مشترکین برق خانگی و شاخص های درجه گرمی و برودت هوا، این رابطه با استفاده از اطلاعات سری زمانی برای دوره مورد مطالعه (79-1346) برآورد گردیده است.جهت برآورد از روش هم تجمعی یوهانسن - ژوسیلیوس (1990) و مدل تصحیح خطای برداری استفاده شده و از متغیرهای مقدار مصرف برق دربخش خانگی، قیمت متوسط فروش برق به بخش خانگی، تعداد مشترکین برق دربخش خانگی، درآمد قابل تصرف، قیمت گازمایع، شاخص درجه گرمی هوا و شاخص درجه برودت هوا در الگو استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد بلندمدت نشان می دهد که سه رابطه تعادلی بین متغیرهای الگو وجود دارد که فقط یکی از این روابط دارای توجیه اقتصادی می باشد. با توجه به این رابطه در بلند مدت کشش های قیمتی، درآمدی و متقاطع تقاضا کوچکتر از واحد و کشش تعداد مشترکین نسبت به تقاضا بیشتر از واحد می باشد.نتایج برآورد مدل تصحیح خطا نشان می دهد که در کوتاه مدت رشد متغیرهای قیمت برق، درآمد و قیمت گاز مایع به همراه شاخص های درجه گرمی و برودت هوا تاثیری بر رشد تقاضا نداشته و تنها رشد تعداد مشترکین با دو دوره تاخیر و متغیر مجازی که اثر دوران جنگ را نشان می دهد بر رشد تقاضا اثرگذار است. با توجه به تابع واکنش ضربه ای تعمیم یافته (GIR) این نتیجه حاصل گردید که اثر شوک درآمدی بر تقاضا بیش از اثر شوک قیمتی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 735

دانلود 181
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  536
 • دانلود: 

  263
چکیده: 

در این مقاله اضافه ولتاژهای داخلی در خطوط انتقال قدرت جریان مستقیم ولتاژ بالا(HVDC) ، که بر اثر عملکرد متقابل مبدل های قدرت استاتیکی با خط اتتقال و تجهیزات پایانه رخ می دهند، مورد بحث قرار گرفته است. این اضافه ولتاژها در واقع ناشی از خطای آتش، خطای کموتاسیون و هدایت ناخواسته والوهای تریستوری، بلوکه شدن مبدل های اینورتری و راه اندازی ناهماهنگ وکنترل نشده مبدل های یکسوکننده و اینورتر بوده و به دو نوع  ACو DC تقسیم می شوند. برای بررسی این اضافه ولتاژها ابتدا حالت های مختلف خطا در هر حالت مورد مطالعه قرار گرفته و سپس با توجه به نوع عملکرد سیستم کنترلی مدار معادل ساده شده سیستم در حین خطا ارایه گردیده است. در ادامه با شبیه سازی یک سیستم نمونه HVDC با نرم افزارEMTDC/PSCAD ، تاثیر پارامترهای مختلف روی دامنه و شکل اضافه ولتاژها و همچنین امکان بوجود آمدن تشدید در زمان وقوع شرایط مربوط به اضافه ولتاژ نوع AC مورد بررسی قرار گرفته و مشخصات کلی آنها بدست آمده است.

آمار یکساله:  

بازدید 536

دانلود 263
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  338
 • دانلود: 

  84
چکیده: 

در حین فرآیند طراحی، ساخت، اجرا و عملکرد یک سازه، عدم قطعیتهای بسیاری وجود دارد. با این حال مهندسین باید طرحهای خود را به گونه ای توسعه دهند که اطمینان کافی در ضمن توجه به مسایل اقتصادی حاصل شود. آنالیز اعتمادپذیری سازه ها یکی از معتبرترین راه حلها برای ارزیابی احتمالاتی رفتار سازه است. در این روش مدلهای احتمالاتی مناسبی به هر یک از متغیرهای موجود در مساله نسبت داده می شود و هدف از این نوع آنالیز کمیت گذاری ایمنی سازه است.در این مقاله روشهای مختلف آنالیز قابلیت اعتماد سازه ها معرفی شده و مزایا و معایب هر یک برشمرده شده است. با توجه به اهمیت سازه های خطوط در بخش انتقال پیشنهاد می شود اعتمادپذیری برجهای انتقال نیروی موجود در صنعت برق بررسی و ارزیابی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 338

دانلود 84
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  2405
 • دانلود: 

  593
چکیده: 

یک مساله کلیدی در ایجاد یک خط انتقال مطمئن، انتخاب مقره ولتاژ بالا می باشد. از ابتدا مواد مورد استفاده در ساخت مقره ها، پرسلان و شیشه بوده است، ولی این نوع مقره ها دارای معایبی هستند. برای غلبه بر این مشکلات مقره های کامپوزیتی - با چترک سیلیکون رابر، مقاوم در برابر شرایط محیطی و هسته فایبر گلاس تقویت شده پلاستیکی برای تحمل نیروهای کششی - پیشنهاد شدند. در این تحقیق پس از توضیح ساختار مقره کامپوزیتی، خاصیت هیدروفوبیسیته قسمت سیلیکونی و مقاومت آن در برابر آلودگی مورد بحث قرار گرفته و در ادامه مقره های کامپوزیتی و پرسلانی مقایسه شده اند. همچنین ضعف ها و عیوب مقره های کامپوزیتی بررسی شده است. این عیوب ناشی از ضعف اطلاعات طراحی، کمبود اطلاعات درباره خواص مواد اولیه، پراکتدگی استانداردها و ضعف کنترل کیفیت در حین تولید می باشند. به دلایل مذکور، هیچ کارخانه ای تجربهء تولید یک طرح واحد مقره کامپوزیتی را بیش از 12 سال ندارد. مشابه مقره های پرسلانی، مقره های کامپوزیتی نیز دارای مشکلاتی هستند و اکثر این مشکلات راه حل دارند، ولی اجرای این راهها نیازمند هزینه های بالای تجهیزاتی و نیروی انسانی است. مهم ترین مشکل مقره های کامپوزیتی، پیر شدن و پیش بینی طول عمر مقره ها می باشد و به طور کلی این مشکلات کاربرد این نوع مقره ها را محدود کرده اند. در این تحقیق مشکلاتی مانند شکست ترد هسته، ضعف اتصال رابر و هسته، مشکلات مناطق آلوده و نگرانیهای تعمیر و نگهداری بررسی شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 2405

دانلود 593
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  538
 • دانلود: 

  1762
چکیده: 

یکی از مهمترین موضوعات در طراحی نیروگاههای آبی کوچک جریان رودخانه ای، تعیین ظرفیت نصب بهینه نیروگاه و یا بعبارتی برآورد Excel میزان انرژی تولیدی سالیانه بهینه آن است. در این مقاله پس از ارایه روشی جهت محاسبه انرژی سالیانه، برنامه ای به کمک نرم افزار تهیه شده است که تجزیه و تحلیل اقتصادی نیروگاههای آبی کوچک را به روش آنالیز حساسیت انجام داده، و اخص های مهم اقتصادی را برآورد می نماید. در مرحله بعد برنامه ای به کمک نرم افزار Matlab تهیه شده است که شاخص های قابلیت اطمینان را به روش مونت کارلو، برای تعدادی از واحدها با منحنی تداوم بار مشخصی، محاسبه می نماید. نهایتا از ترازیابی شاخص های فنی - اقتصادی و شاخص های قابلیت اطمینان، ظرفیت نصب بهینه نیروگاه تعیین می شود. الگوریتم فوق بر روی یک نیروگاه آبی کوچک نمونه بنام «ناری» اعمال شده و ظرفیت نصب بهینه 3.7MW بدست آمده است.

آمار یکساله:  

بازدید 538

دانلود 1762
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  468
 • دانلود: 

  613
چکیده: 

اخیرا سیستمهای مولد برق خورشیدی به عنوان یک منبع انرژی نو و بدون آلودگی زیست محیطی مورد توجه قرار گرفته اند. از جمله کارهای انجام شده، ارایه روشهای گوناگون جهت استفاده بهینه از مدول خورشیدی به کمک کنترل پردازشگر توان می باشد. قابلیت و کارایی چنین طرحهایی از طریق انجام آزمایش با آرایه ای از مدولهای خورشیدی و تحت شرایط مختلف دما و شدت نور مشخص می شود. بهترین گزینه از دیدگاه اقتصادی برای انجام چنین آزمایشی استفاده از دستگاهی است که بتواند محدودیتهای یک مولد انرژی فتوولتائیک از قبیل نیاز به تعداد زیادی مدول گران قیمت و کنترل پذیر نبودن شرایط جوی دما و شدت نور را رفع کند. در این مقاله پس از معرفی مدل الکتریکی مناسبی برای مدول خورشیدی و استخراج پارامترهای آن، طرح جدیدی برای دستگاه شبیه ساز آرایه خورشیدی ارایه می شود تا ضمن برآوردن نیازهای مذکور، محدودیتهای موجود در شبیه سازهای فعلی از قبیل توان خروجی کم، عدم ایزولاسیون کامل و عدم توانایی تولید نقاط ناحیه جریان ثابت را برطرف کند. نتایج شبیه سازی کامپیوتری و نتایج آزمایشگاهی نیز حاکی از دقت و اطمینان پذیری طرح معرفی شده می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 468

دانلود 613
عنوان: 
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  397
 • دانلود: 

  122
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 397

دانلود 122
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  597
 • دانلود: 

  965
چکیده: 

در این مقاله یک مطالعه اقتصادی و امکان سنجی در مورد پمپ های حرارتی زمین گرمایی بر اساس شرایط ایران انجام شده است. پمپ های حرارتی زمین گرمایی نسبت به پمپ های حرارتی با منبع هوایی دارای ضریب عملکرد بالاتری هستند. در نتیجه باعث صرفه جویی قابل ملاحظه ای در مصرف برق می شوند. از طرفی نسبت به پمپ های حرارتی با منبع هوایی دارای هزینه اولیه بالاتری نیز می باشند. در این بررسی اختلاف هزینه اولیه لازم در پمپ های حرارتی زمین گرمایی برآورد می شود. سپس با روشهای آنالیز اقتصادی مدت زمان بازگشت سرمایه محاسبه می شود. بررسی های اقتصادی مدت زمان بازگشت سرمایه را در حدود 6 سال نشان می دهند. در ضمن با یک روش پارامتریک تاثیر قیمت برق، مدت زمان بهره برداری از سیستم و درصد افزایش سالیانه قیمت برق برروی مدتزمان بازگشت سرمایه و عملکرد اقتصادی سیستم بررسی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 597

دانلود 965
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  1238
 • دانلود: 

  1127
چکیده: 

برای استفاده حداکثر و بهینه سازی دریافت انرژی بادی، توربین های بادی سرعت متغیر و ثابت مورد بررسی قرار می گیرند. سنجش این بهینگی به وسیله میزان تولید سالیانه انرژی الکتریکی توسط این توربین ها صورت می گیرد. بدین منظور، توزیع چگالی احتمال باد برای تعیین تعداد ساعت های یک سرعت خاص باد، در یک سال مورد نیاز می باشد. به کمک روابط ریاضی، مجموع انرژی سالیانه توربین بادی در منطقه دیزباد خراسان با توجه به مشخصه باد آن منطقه محاسبه می شود. در این مقاله، بهترین ضریب گیربکس با توجه به توزیع سالیانه برای توربین سرعت ثابت محاسبه می شود. سپس، مجموع توان سالانه توربین بادی سرعت متغیر و ثابت برای منطقه دیزباد خراسان، محاسبه و مقایسه می شود.نتایج نشان می دهد که در حالت کارکرد سرعت متغیر، توان نیروگاه بادی بیشتر خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1238

دانلود 1127