مشخصات همایش/اطلاعات دوره

کنفرانس ایمن سازی و به سازی سازه ها | سال:1381 | دوره:0 | شماره:1

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  143
 • دانلود: 

  47
کلیدواژه: 
چکیده: 

لزوم استفاده از ساختمانهای بلند در شهرهای پر جمعیت هر روز بیشتر احساس می شود، لذا استفاده از سیستمهای سازه ای مناسب و کارآمد از لحاظ فنی و اقتصادی ضروری به نظر می رسد. در این مقاله سیستم سازه ای قابهای فولادی که در قسمت فوقانی با یک خرپای افقی موسوم به مهار بازوئی یا کمربند خرپائی(Outrigger-Braced Structures)  مهاربندی شده اند مورد بررسی قرار گرفته و رفتار آنها با استفاده از روش اعمال نیروهای جانبی فزاینده تدریجی(Push- Over Analysis)  تا حد خرابی تحلیل گردیده و با سایر سیستمهای سازه ای مقایسه شده و بعنوان سیستمی مناسب شناخته شده است. امروزه بخش عمده ای از طراحی لرزه ای بر اساس روش استاتیکی معادل و محاسبه نیروی زلزله طراحی از طیف خطی زلزله با اعمال ضریب کاهشی به نام ضریب رفتار سازه انجام می گیرد. ضریب اخیر اعمال کننده کاهش نیروی جانبی سازه بدلیل فلسفه طراحی بکار رفته ,اتلاف انرژی در ا ثر رفتار غیر ارتجاعی، میرائی سازه، اضافه مقاومت مصالح، تردی یا شکل پذیری اعضاء و اتصالات سازه، تجربه مهندسین با رفتار هر نوع سازه در زلزله های گذشته و سایر عوامل ثانویه می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 143

دانلود 47
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  238
 • دانلود: 

  108
کلیدواژه: 
چکیده: 

سازه های ساختمانی تحت اثر نیروهای لرزه ای ناشی از زلزله تغییر مکان می یابند. این تغییر مکانها که عموما از نوع جانبی هستند، باید توسط دیوارهای برشی، مهاربندها و یا اتصالات صلب (قاب خمشی) مهار گردند. متداولترین روش کنترل تغییر مکانها و مقاومت در برابر نیروی افقی زلزله در سازه های فولادی، مهاربندها میباشند که به شکلهای گوناگون اجرا میشوند. استفاده از بادبند فلزی در سازه های بتن آرمه به دلیل اجرای آسان، مسایل اقتصادی و امکان مقاوم سازی ساختمانهای بتنی ضعیف موجود در برابر زلزله و غیره، نسبت به دیوار برشی در چند دهه اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته و تحقیقاتی در این زمینه انجام شده است. مطالعه تحقیقات گذشته نشان میدهد که استفاده از این سیستم در مقایسه با دیگرسیستم های مقاوم در برابر بارهای جانبی از قبیل دیوار برشی بتنی یا مصالح بنایی، روش مناسبی برای مقاوم سازی و سخت نمودن ساختمانها در برابر نیروهای جانبی است و به واسطه این روش به اهداف متنوعی از جمله کنترل جابجائی، افزایش شکل پذیری و جلوگیری از فروریزی میتوان دست یافت. در مطالعات انجام گرفته قبلی به مساله شکل پذیری این سیستم کمتر پرداخته شده است و با توجه به جدید بودن سیستم مورد نظر، ضریب رفتاری برای آن در آئین نامه زلزله ایران هنوز تعریف نشده است. این مقاله به نحوه محاسبه ضریب رفتار این سیستم با استفاده از سه نوع مختلف مهاربند فلزی جهت بررسی شکل پذیری آنها می پردازد. در این مقاله نتایج تحقیقات انجام گرفته بر روی قابهای 4 طبقه بتن مسلح با سیستم های مهاربند فولادی از نوع ضربدری، هشت و زانوئی ارایه شده است. ابتدا قابها تحت اثر نیروهای ثقلی و زلزله اعمالی (استاندارد ایران) آنالیز و با توجه به ضوابط آئین نامه ACI,AISC طراحی گردیده اند. پس از انجام آنالیز و طراحی، قابهای مذکور را تحت آنالیز غیرخطی استاتیکی نیروهای فزاینده(Push-Over Analysis)  با استفاده از نرم افزار Drain-2DX مطابق نیروی جانبی آئین نامه قرار داده و مقدار ضریب رفتار محاسبه گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 238

دانلود 108
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  78
 • دانلود: 

  69
کلیدواژه: 
چکیده: 

در ساختمانهایی که در اثر وقوع زمین لرزه دچار خسارت می شوند و یا بعلل مختلف از جمله تغییر ضوابط آیین نامه، تغییر کاربری ساختمان و اضافه نمودن تعداد طبقات، سازه اولیه فاقد مقاومت و سختی لازم می گردد. این گونه ساختمانها را باید به نوعی مقاوم نمود تا با شرایط جدید مطابقت داشته باشند و در ضمن الزامات آیین نامه ای را نیز برآورده سازند. مقاوم نمودن یک ساختمان و تعمیر آن ممکن است بسیار پر هزینه باشد. تصمیم نهایی در مورد بازسازی ساختمان آسیب دیده و همچنین چگونگی ترمیم آن نیاز به یک بررسی همه جانبه علمی - اقتصادی دارد.دیوارهای برشی، قابهای مقاوم خمشی، مهار بندی های برون محور فولادی هر کدام ویژگی گسیختگی خاص خود را دارند لذا ویلی (1983) مقاوم سازی اسکلت ساختمان در برابر ارتعاش زلزله را چنین تعریف می کند «اصلاح منطقی وضعیت سازه ای یک ساختمان موجود برای اینکه در مقابل زلزله های بعدی رفتار آن بهبود یابد».

آمار یکساله:  

بازدید 78

دانلود 69
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  84
 • دانلود: 

  57
کلیدواژه: 
چکیده: 

در روشهای معمول تحلیل دیوارهای برشی بطور غیرمنطقی عمل مرکب فولاد و بتن در نظر گرفته نمی شود. آزمایشهای تجربی نشان داده اند که دیوارهای برشی بتن آرمه ای که به خوبی میلگرد گذاری شده است قابلیت شکل پذیری بالایی دارند که این جنبه در روشهای معمول در نظر گرفته نمی شود. آزمایشاتی بر روی نمونه های واقعی دیوار برشی صورت گرفته که علاوه بر هزینه بالا متضمن صرف وقت زیادی می باشد. هدف کلی این مقاله در نظر گرفتن عمل مرکب بتن و فولاد در مدل سازی سازه دیوار برشی و بررسی تاثیرات آرایش میلگردها در مقاومت نهایی و شکل پذیری دیوارهای برشی کوپله می باشد. بدین منظور چند نمونه دیوار برشی کوپله مسلح دو طبقه با سه ارتفاع مختلف برای تیرهای رابط و آرایش های مختلف آرماتورگذاری توسط نرم افزار ANSYS 5.4 مدل سازی و تحت بار یکنواخت استاتیکی قرار گرفته و شکل پذیری و مقاومت نهایی این دیوارها مورد بررسی و با هم مقایسه گریده اند. در نهایت در مورد تاثیر آرایش و درصد میلگردگذاری و نسبت ارتفاع تیرهای رابط به ارتفاع طبقه بر روی شکل پذیری و مقاومت نهایی دیوار برشی بحث شده و نتیجه بصورت درصد و نوع میلگردگذاری و همچنین درصد ارتفاع تیر به ارتفاع طبقه بیان گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 84

دانلود 57
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  142
 • دانلود: 

  17
کلیدواژه: 
چکیده: 

سیستم قاب مقاوم خمشی (MRF) به علت آزادی عمل در طراحی داخلی و جایگزینی مطلوب بازشوها، علیرغم ضعف در برابر اثرات P-Dو مشکلات ناشی از تامین گیرداری، یکی از سیستم های رایج ساختمانها است. در سیستم فوق به دلیل اتصالات گیردار همواره مسایلی همچون ضعف جوش، وقوع کمانش های موضعی و عدم استفاده از سخت کننده ها مطرح شده است.زلزله نرث ریچ در امریکا این نواقص را به نمایش گذاشته است. مشکل دیگر این سیستم ها جابجایی جانبی نسبتا زیاد آنها تحت اثر بار آیین نامه ای به دلیل برخورداری از نرمی نسبی زیاد می باشد برای محدود کردن جابجایی جانبی بایستی سازه طراحی شده را تقویت کرد که مفهوم آن بطور غیرمستقیم کاهش ضریب رفتار (R) است.در این مقاله این نوع سازه ها با دورگیری بتنی تقویت شده و به صورت سه بعدی با در نظر گرفتن ترک خوردگی در بتن و رفتار غیرخطی فولاد و بتن به وسیله نرم افزار ANSYS مدل سازی و با تحلیل دینامیکی غیرخطی و دورگیری مقاطع فولادی با بتن و تشکیل مقطع مرکب، تقویت سازه های فولادی در کمانش موضعی و بهبود شکل پذیری و سخت تر کردن سیستم و در نتیجه محدود کردن جابجایی جانبی و انتقال مفاصل پلاستیک از ستون به تیر (گامی در جهت شکل پذیری ویژه) بررسی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 142

دانلود 17
نویسنده: 

فلاحی کامران

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  78
 • دانلود: 

  32
کلیدواژه: 
چکیده: 

سازه های بتن آرمه، بخشی از ساختمانهای قابی را تشکیل داده و در کشور ما جزو ساختمانهای بسیار متداول می باشند. استفاده از این گونه ساختمانها بصورت فراگیر از حدود سالهای 1330 در کشورمان آغاز شده، اما به علت عدم طراحی دقیق و مبتنی بر آئین نامه های مهندسی مربوطه، عدم استفاده از سیستم سازه پایدار و ساخت و سازه های نامناسب، اکثر ساختمانهای موجود را می توان جزو ساختمانهای نیمه مقاوم و یا غیر مقاوم طبقه بندی کرد. هدف اصلی از این مقاله عبارتست از ارایه راهنمائی هایی به منظور مقاوم سازی لرزه ای ساختمانهای غیر مقاوم و یا نیمه مقاوم بتن آرمه، بر اساس روش ارایه شده در آئین نامه های مقاوم سازی لرزه ای ساختمانها.

آمار یکساله:  

بازدید 78

دانلود 32
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  46
 • دانلود: 

  72
کلیدواژه: 
چکیده: 

سیستم های مهاربندی واگرا به علت امکان تعبیه بازشوهای مناسب در فواصل آزاد آنها، به طور گسترده در کشورمان مورد استفاده قرار می گیرند. آئین نامه های معتبر بین المللی استفاده از این سیستم ها را به عنوان عناصر مقاوم جانبی، مشروط به رعایت ضوابط ویژه ای کرده اند. در صورت رعایت این ضوابط ویژه، این سیستم ها شکل پذیری مطلوبی خواهند داشت و در غیر اینصورت استفاده از این سیستم ها در آئین نامه های خارجی به هیچ وجه مجاز نمی باشد. در حالی که در آئین نامه زلزله ایران (2800) ضوابط این سیستم ها عنوان نشده و توصیه به استفاده از آئین نامه های معتبر شده است. در این کار پژوهشی تاثیر این ضوابط بر روی پارامترهای لرزه ای سیستم های مهاربندی واگرا (EBF) و سیستم های مهاربندی واگرا توام با قاب خمشی (EBDS) بررسی گردیده است و عواقب عدم رعایت این ضوابط ویژه با استفاده از تحلیلهای خطی و غیرخطی مورد مطالعه قرار گرفته اند. پس از انجام تحلیلها مشاهده گردید سیستم های مهاربندی واگرا تنها در صورت رعایت ضوابط ویژه آئین نامه ای شکل پذیری مورد انتظار را تامین خواهند کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 46

دانلود 72
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  183
 • دانلود: 

  107
کلیدواژه: 
چکیده: 

ساختمانهای قدیمی و فرسوده، سازه های دارای مشکل طراحی یا اجرایی، استفاده از سازه های موجود در کاربردی غیر از کاربری طراحی و همچنین ترمیم سازه های خسارت دیده در اثر عوامل انفجاری یا لرزه ای، بحث ترمیم و تقویت ساختمانها و اعضای سازه ای را مطرح می کند. تعمیر و تقویت تیرهای بتنی اغلب توسط پوشش بتن مسلح اضافه شونده بر روی تیر موجود انجام می گیرد. در این مقاله، به روش عددی و با اجزای محدود به مقایسه تیرهای بتنی تقویت شده با بتن مسلح می پردازیم و مقاومت و شکل پذیری آنها را بررسی می کنیم. به این منظور اثر تغییرات ضخامت بتن پوششی، درصد آرماتور اضافه شونده و نوع آرماتور اضافه شونده را روی میزان تقویت و شکل پذیری تیرهای بتن آرمه مورد بررسی قرار داده و نتایج بدست آمده را با هم مقایسه می کنیم. در این مقاله تیرهای T شکل و مستطیل شکل مورد بررسی قرار گرفته شده است و به منظور کنترل صحت نتایج عددی، مقایسه ای با نتایج موجود آزمایشگاهی صورت گرفته است. تحلیل ها نشان می دهد که با افزایش مناسب ضخامت پوشش بتنی روی تیرهای بتن مسلح و با افزایش متناسب درصد فولاد اضافه شونده می توان مقاومت و شکل پذیری تیرهای بتن آرمه را افزایش قابل ملاحظه ای داد.

آمار یکساله:  

بازدید 183

دانلود 107
نویسنده: 

جهان آرا کریم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  54
 • دانلود: 

  213
کلیدواژه: 
چکیده: 

تا زمانی نه چندان دور مفهوم ایمنی در طراحی بصورت اعمال یک ضریب اطمینان بود که بیشتر بر اساس تجربه مهندسی مشخص می گردید. با توجه به اینکه هیچ یک از پارامترهای موثر در ایمنی سازه دارای قطعیت نمی باشد، منطقی است که ضریب اطمینان با تبیین طبیعت و اثر هر یک از پارامترهای فوق دوباره تعریف گردد.فلسفه فوق که اساس روش طراحی به حالات حدی Limit State Design می باشد بوسیله آیین نامه بتن ایران (آبا) و چند آیین نامه معتبر دیگر به کار بسته شده است.با توجه به اهمیت ستون ها در ایمنی سازه های بتنی و همچنین این واقعیت که اکثر ستون های متداول در محدوده غیر لاغر طبقه بندی می شوند، در این مقاله ستون های بتنی کوتاه از نظر میزان ایمنی مورد بررسی آیین نامه ای قرار می گیرد.در این بررسی اثرات پارامترهای مختلف مانند فولاد مصرفی، بتن مصرفی، کیفیت اجرا... مورد مطالعه قرار گرفته و شاخص ایمنی Reliability Index برای چند آیین نامه با استفاده از روش عددی مونت کارلوMonte Carlo  ارایه و مقایسه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 54

دانلود 213
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  55
 • دانلود: 

  12
کلیدواژه: 
چکیده: 

برجهای آب دارای پایه های با سیستم های سازه ای و جنسهای مختلف نظیر موارد زیر می باشند: پایه فولادی با قابهای صلب خمشی، پایه فولادی با قابهای ساده همراه مهاربندی هم مرکز، پایه فولادی با قابهای صلب خمشی همراه مهاربندی هم مرکز، پایه فولادی با قابهای ساده همراه مهاربندی غیرهم مرکز، پایه فولادی با قابهای صلب خمشی همراه مهاربندی غیرهم مرکز، پایه بتنی با قابهای صلب خمشی، پایه بتنی با قابهای صلب خمشی همراه پانلهای دیوار برشی و پایه بتنی بدون قاب با پوسته بتنی پیوسته.در این مقاله برجهای آب با سیستم های ذکر شده فوق توسط برنامه کامپیوتری SAP 90 مدل سازی شده و به روشهای ارتعاش آزاد(FREE VIBRATION) ، تحلیل طیفی SPECTURAL ANALYSIS)) و تاریخچه زمانی (TIME HISTORY)، آنالیز و نتایج آنان مقایسه می گردد. در حالت ارتعاش آزاد، پارامترهائی نظیر مود شکلها، فرکانسهای ارتعاشی، تغییر شکلهای ماکزیمم مورد مطالعه قرار می گیرد. همچنین در روش طیفی یک طیف دلخواه (طیف آیئن نامه 2800 ایران) به برج وارد شده و پارامترهائی نظیر لنگر خمشی، نیروی برشی، تغییر شکلهای ماکزیمم و تمرکز تنش بررسی می گردد. نیز در روش تاریخچه زمانی هم این پارامترها بررسی و مقایسه می گردند.در هنگام زلزله به علت متلاطم شدن سیال داخل مخزن اثرات زلزله به روی برج بیشتر می گردد به همین منظور جهت در نظر گرفتن اثرات تشدید کننده ارتعاش سیال داخل مخازن از روش جرم افزایش یافته  (ADDED MASS)استفاده می گردد.نتایج بدست آمده از تحلیل سازه برای برجهای با پایه های مختلف در غالب شکلها و نمودارهائی ارایه می گردد تا دسترسی به نتایج سریعتر و مقایسه آنها آسانتر امکان پذیر باشد ضمنا در هر قسمت شکلهای مختلفی از سازه برای پی بردن به عملکرد این نوع سازه ها در برابر زلزله آورده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 55

دانلود 12
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  47
 • دانلود: 

  70
کلیدواژه: 
چکیده: 

بررسی خسارات ناشی از زلزله های 50 سال گذشته، مناسبترین روش برای ارزیابی تجهیزات و روشهای ساخت در گذشته می باشد. در گذشته چندین زلزله بزرگ بر پالایشگاهها تاثیر گذار بوده اند یک بررسی دقیق از خسارتهای وارده می تواند در ارزیابی خسارات احتمالی وارد بر پالایشگاهها در زلزله های آینده موثر باشد، همچنین بررسی عملکرد سازه ها و تجهیزات در زلزله های گذشته می تواند نقاط ضعف اجزا و سیستم هارا مشخص کند.زلزله های کالیفرنیا، 1933 (6.3 ریشتر)، 1952 (7.7 ریشتر)، 1971 (6.6 ریشتر) 1979 (6.9 ریشتر)، 1980 (5.9 ریشتر)، 1983 (6.5 ریشتر)، آلاسکا 1964 (8.4 ریشتر)، نیگاتا ژاپن 1964 (7.5 ریشتر)، ماناگوا نیکاراگوئه 1972 (6.2 ریشتر)، میانگین کن اوکی ژاپن 1978 (7.5 ریشتر)، یونان 1981 (6.7 ریشتر)، و خصوصا زلزله ترکیه که در سال 1999 (7.4 ریشتر)، در نزدیکی مراکز صنعتی اتفاق افتاد، بانک اطلاعاتی خوبی ازمودهای گسیختگی اجزا و اثرات این گسیختگیها بر روی کل سیستم، بدست می دهد و راهکارهایی را جهت بررسی آسیب پذیری لرزه ای پالایشگاهها و تعیین نقاط آسیب پذیر در اختیار ما می گذارد.

آمار یکساله:  

بازدید 47

دانلود 70
نویسنده: 

ایمنی سعید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  76
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

به هنگام وقوع حریق در یک ساختمان نجات جان انسانها و کاهش تلفات جانی مهمترین هدف بوده و در طراحی معماری لازم است ضوابط و مقررات مربوط به خروج اضطراری و تخلیه فوری ساختمان رعایت گردد. ضمنا به لحاظ اینکه ساختمان و تاسیسات آن بخشی از سرمایه ملی محسوب می شود حفاظت از آن در شرایط مختلف از جمله به هنگام وقوع حریق نیز از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد.بر این اساس در آئین نامه های ملی کشورهای مختلف ضوابط و مقررات محاسبه و حفاظت سازه ها در مقابل حریق تدوین و ارایه شده است. در این مقاله خلاصه ای از اصول مبانی طراحی سازه ها در مقابل حریق و نکاتی از آئین نامه ISO834 که در خصوص نحوه تعیین مقاومت المانها سازه در مقابل حریق می باشد ارایه میگردد.این مطالب شامل تعریف خرابی، الزامات سازه ای، روشهای برآورد مقاومت در مقابل حریق، تعریف بار حرارتی، ویژگی های مکانیکی و حرارتی مصالح و منحنی های مربوطه در درجه حرارت بالا می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 76

دانلود 20
نویسنده: 

هدی طارق

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  62
 • دانلود: 

  48
کلیدواژه: 
چکیده: 

نظر به وضعیت ساخت و ساز در کشور و آسیب پذیری شدید قابهای مرکب در زلزله های گذشته، در این مقاله نحوه بهسازی اینگونه قابها با تقویت میانقاب یا تعبیه میانقاب نو مورد بحث وبررسی قرار گرفته است. همچنین با مرور مدلهای رایانه ای موجود در این زمینه، مدلهای لازم در بهسازی میانقابها معرفی شده اند. در انتهاء با توجه به رفتار میانقابها، توصیه های لازم در جهت اعمال ضوابط بهسازی برای ساختمانهای قاب مرکب ارایه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 62

دانلود 48
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  57
 • دانلود: 

  164
کلیدواژه: 
چکیده: 

نتایج بدست آمده از مقایسه برش پایه زلزله در آئین نامه زلزله ایران در سال 1366 و تجدید نظر آن در سال 1378 نشان می دهد که مطابق آئین نامه قدیم نیروهای طراحی زلزله در سیستم قاب مقاوم مهاربندی نسبت به سیستم قاب مقاوم خشمی بتنی و فولادی کمتر بوده و لذا استفاده از آن مقرون به صرفه می باشد. اما در مقابل مطابق آئین نامه 2800 مصوب 1378 نیروهای طراحی زلزله در سیستم قاب مقاوم خمشی بتنی با شکل پذیری متوسط نسبت به قاب مقاوم مهاربندی شده و قاب مقاوم خمشی فولادی معمولی کمتر بوده است و به تبع آن استفاده از سیستم قاب مقاوم خمشی بتنی متوسط مقرون به صرفه می باشد. هم چنین مقایسه نیروهای طراحی زلزله در دو آئین نامه زلزله قدیم و جدید نشان می دهد که نیروهای طراحی زلزله برای سیستم مقاوم جانبی مهار بندی شده و همچنین قاب مقاوم خمشی فولادی افزایش قابل توجهی داشته است و لازم است در ساختمانهای با اهمیت زیاد مقاوم سازی مربوطه انجام پذیرد. در مقابل برای سیستم قاب مقاوم خمشی بتنی متوسط افزایش نیروهای طراحی زلزله در آئین نامه جدید بسیار اندک و قابل صرفنظر کردن می باشد و نیاز به تقویت اسکلت ساختمان احساس نمی شود، ضمن اینکه عمده ساختمانهای طراحی شده بتنی مطابق آئین نامه قدیم کم و بیش شرایط شکل پذیری متوسط را دارا می باشند و این موضوع نیز دیدگاه آئین نامه در مورد مزیت ساختمانهای بتنی نسبت به ساختمانهای فولادی را مشخص می سازد.

آمار یکساله:  

بازدید 57

دانلود 164
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  164
 • دانلود: 

  9
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله نتایج دو روش آزمایشگاهی و تحلیلی در مورد تاثیر تقویت پایه های پل بتن مسلح با استفاده از ورقهای فولادی در برابر مولفه قائم زلزله ارایه شده است. در مرحله اول، آزمایش (Push-up impact) روی پایه های پل بتن مسلح بدون تقویت، تقویت با ورقهای فولادی با عرضهای متفاوت و تقویت با آرماتور انجام شده است. در مرحله دوم، با استفاده از روش اجزا محدود پایه های پل بتن مسلح مدل شده اند. در پایان نیز نتایج این دو روش (آزمایشگاهی و تحلیلی) مقایسه شده اند که نتایج، حاکی از تطابق خوب این دو روش دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 164

دانلود 9
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  49
 • دانلود: 

  19
کلیدواژه: 
چکیده: 

امروزه تکنولوژی پیش ساختگی در سازه ها مخصوصا سازه های بتنی، توسعه چشمگیری یافته است. سرعت اجرا، کاهش هزینه های تجهیز کارگاه و امکان آسانتر انجام کار در شرایط نامناسب جوی برخی از مزایای این تکنولوژی است. یکی از رایج ترین سیستمهای پیش ساخته سازه های بتنی متشکل از پانلهای بزرگ می باشد. در طراحی این سازه ها علی الخصوص در مناطق زلزله خیز، علاوه بر مقاومت شکل پذیری کافی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. عملکرد مناسب این سازه ها از نظر مقاومت و شکل پذیری عمدتا بستگی به عملکرد مناسب اتصالات آنها دارد.برای مطالعه رفتار اتصالات در سازه های پیش ساخته متشکل از پانلهای بزرگ و بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر این رفتار، قسمتی از یک ساختمان پیش ساخته متشکل از پانلهای بزرگ که توسط اتصالات افقی و قائم به یکدیگر متصل شده اند مدلسازی شده و با استفاده از نرم افزار ANSYS تحلیل شده است. اتصالات افقی متشکل از ملات و دو آرماتور عمودی تقویت با فاصله کمی از دو انتها بوده و اتصالات عمودی به دو صورت ساده، نظیر اتصالات افقی، یا اتصال LSB که نوعی اتصال اصطکاکی می باشد طراحی شده است. در اتصال عمودی نوع دوم دو اتصال دهنده LSB در ارتفاع پانل استفاده می شود.اثر پارامترهای مختلف نظیر؛ ابعاد المان بندی، ابعاد پانل، وجود آرماتورهای تقویت، ضخامت اتصالات افقی، ضریب پواسون و مقاومت فشاری بتن پانلها بر رفتار سازه های پیش ساخته متشکل از پانلهای بزرگ مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله از آنالیز سازه مدل شده نشان می دهد که ابعاد المان بندی در حالت وجود درز اتصال در مقایسه با عدم وجود درز اتصال تاثیر بیشتری بر روی رفتار سازه دارد، ابعاد پانل بر روی رفتار سازه تاثیر گذاشته و در صورت انتخاب پانلهای 3 در 3 متر، رفتار سازه با درزهای افقی نزدیکتر به رفتار سازه یک پارچه می شود. آرماتورهای تقویت شکل پذیری سازه را افزایش داده و لغزش افقی پانلها نسبت به یکدیگر را کاهش می دهد. ضریب پواسون تاثیری بر روی رفتار سازه نداشته و کاهش ضخامت اتصال افقی و افزایش مقاومت فشاری بتن باعث افزایش سختی جانبی سازه می شوند. در ضمن اتصالات قائم از نوعLSB  نسبت به اتصالات ساده، نظیر اتصالات افقی تغییر شکل جانبی کمتری را نتیجه می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 49

دانلود 19
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  55
 • دانلود: 

  27
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله ابتدا خرابی های وارده به اتصالات معرفی و طبقه بندی شده و سپس برای هر یک از انواع خرابی مقدار شاخص خرابی را معرفی کرده و سپس با تعیین اندی خرابی ماکزیمم طبقات و پارامتر احتمالاتی ) Pکه تعریف خواهد شد) استراتژی بهسازی مناسب برای تعمیر ساختمان پیشنهاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 55

دانلود 27
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  86
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

برخورد ساختمانهای مجاور به یکدیگر حین زلزله یکی از خطرات قابل توجه می باشد که با عنایت به لرزه خیز بودن ایران و گستردگی ساخت و سازه ای صورت پذیرفته، بررسی روشهای کاهش و یا حتی المقدور حذف آن را در ساختمانها از جمله سازه های فولادی الزامی می نماید. این مهم در مراحل طراحی سازه های جدید و یا مقاوم سازی ساختمانهای ساخته شده در گذشته می تواند با بررسی عوامل گوناگون موثر بر ضربه صورت پذیرد.در مقاله حاضر سعی شده ضمن بررسی کلی اثرات ضربه، با مدلسازی آزمایشگاهی دو سازه فولادی قاب خمشی روی میز لرزان اثرات ضربه در آنها به طور موردی بررسی شده و میزان کارایی روش اتصال موضعی دو سازه در کاهش پاسخ لرزه ای آنها مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این تحقیق با توجه به اثر آن در کاهش پاسخ شتاب می تواند برای مقاوم سازی سازه های فولادی آسیب پذیر از ضربه مورد توجه قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 86

دانلود 42
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  117
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

برای مقاوم سازی لرزه ای سازه ها، سیستم های مقاوم مختلفی می تواند مورد استفاده قرار گیرد که بعضا برای رفع معایب یک سیستم خاص، از سیستم مقاوم دیگری استفاده میشود. در قاب مقاوم خمشی (MRF) که به دلیل قابلیت بهره برداری از فضای بین قابها مورد استفاده زیادی دارد بخاطر برخورداری از سختی کم، معمولا طراحی منجر به انتخاب پروفیل های با مقطع نسبتا بزرگ می گردد. روشی که می تواند ضمن حفظ برتری این سیستم از کاستیهای آن برخودار نباشد، استفاده از سیستم ترکیبی قاب خمشی و دیوار برشی بتن آرمه (MRF +SHW) است که محور اصلی این مقاله را تشکیل می دهد.در این کار پژوهشی برای مدل سازی سازه ها، از نرم افزار ANSYS به صورت سه بعدی و با در نظر گرفتن ترک خوردگی بتن و تاثیر آن در اصلاح ماتریس سختی استفاده شده است. اصلاح پارامترهای لرزه ای سازه های موجود، با انجام تحلیل های دینامیکی غیرخطی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. مقایسه این پارامترها با آیین نامه های معتبر از جمله 2800 ایران، بخش پایانی این مقاله را تشکیل می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 117

دانلود 23
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  63
 • دانلود: 

  9
کلیدواژه: 
چکیده: 

رفتار سازه های بلند مرتبه تحت اثر زلزله بستگی به ضریب شکل پذیری آنها و منحنی های هیسترزیس سیستم های مقاوم آنها برای گرفتن نیروهای جانبی، دارد. با این وجود، انباشتگی تغییر شکلها، درجه آسیب و خسارت وارد به سازه ها را افزایش می دهد. به منظور کاهش خسارت ناشی از زلزله به سازه ها، لازم است انرژی ورودی به سازه مستهلک شود. بدین منظور سیستمی معرفی شده است که با کاربرد آن، حین وقوع زلزله و به دلیل شکل پذیری بالایی که دارد مانند یک فیوز عمل نموده و از وقوع خرابی در المانهای اصلی سازه ای جلوگیری می کند. این سیستم نوع خاصی از مهاربندی است که آن را مهاربند تسلیمی مرکزی یا به اختصار YDBF می نامند. این سیستم به علت رفتار غیرخطی خود که بر اساس جاری شدن فلز نرم می باشد باعث افزایش انرژی پسماند گردیده و سبب استهلاک انرژی می گردد. این دسته از میراگرها اغلب در زلزله های با شدت متوسط و یا بالا جاری می گردند و منحنی های هیسترزیس آنها نسبتا چاق و پایدار می باشد. در این بررسی هفت قاب مجهز به این نوع میراگر، مدل گشته و مورد مطالعه قرار گرفته اند. این مدل ها با درصد بازشوهای مختلف انتخاب شده و نتیجه تغییرات درصد بازشو روی رفتار سازه آورده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 63

دانلود 9
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  83
 • دانلود: 

  7
کلیدواژه: 
چکیده: 

فضای داخلی قابهایی که در عمل اجرا می شوند توسط دیوارهایی با مصالح بنایی پر شده و قاب را به یک قاب مرکب تبدیل می کنند. عموما در طراحی و محاسبات صرفا به سازه اصلی پرداخته می شود و به سازه فرعی (میانقاب) توجهی نمی شود. در این تحقیق مدلسازی یک قاب معمولی همراه یک قاب مرکب با به کارگیری روش المانهای محدود یا نرم افزار ANSYS انجام شده و رفتار و مدهای شکست آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. ملاحظه شده است که با توجه به سختی بالای قاب مرکب رفتار این دو قاب کاملا از هم متفاوت می باشد. در ادامه برای سادگی مدلسازی و کاهش حجم محاسبات به جای میانقاب واقعی که از اجزا مرکب آجر و ملات ساخته می شود یک میانقاب معادل دیگری با مصالح همگن و مدول الاستیسیته معادل جایگزین می شود. بطوریکه عملکرد مشابهی با میانقاب واقعی داشته باشد. در انتها رفتار قاب مرکب معادل بطور کامل بررسی و نتایج حاصله ارائه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 83

دانلود 7
نویسنده: 

عرب مهین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  98
 • دانلود: 

  39
کلیدواژه: 
چکیده: 

امروزه با توجه به نتایج حاصل از پیامدهای لرزه ای بر روی ساختمانها، ناشی از زلزله های سالهای گذشته از یک سو و پدیدار شدن آئین نامه های جدید به منظور بهره برداری بهینه از سوی دیگر، احساس نیاز به بهسازی سازه ها را بیش از پیش نمایان می سازد. با توجه به اینکه از مهمترین مصادیق مقاوم سازی انطباق رفتار سازه با آئین نامه های نوین طراحی است لذا ارزیابی آئین نامه ها نیز، خود به عنوان یک محور اساسی در راستای بهینه سازی ساختمانها جلوه نمایی می کند. این ارزیابی دارای دو وجه است: الف) بررسی ساختمانهای آسیب دیده از زلزله که منجر به اصلاح آئین نامه های قدیمی شده و این عمل به صورت تکرار تا اصلاح نهایی آئین نامه ها به منظور کاهش سطح آسیب پذیری سازه های جدید ادامه خواهد یافت. ب) بررسی آسیب پذیری سازه های موجود به منظور ارائه راهکارهای تقویت لرزه ای که مسایل اجرایی و اقتصادی کشور در آن لحاظ شده باشد.برای این منظور تعداد 20 مورد قاب خمشی بتن آرمه با طول دهانه، ارتفاع طبقات و مشخصات شکل پذیری متفاوت بر اساس آئین نامه 2800 قدیم و جدید ایران مشتمل بر 12 مورد قاب با شکل پذیری و مقاومت جانبی کم، 4 مورد قاب با شکل پذیری عادی و 4 مورد با شکل پذیری متوسط طراحی شده است سپس با استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی به کمک نرم افزار IDARC و تعیین سطح آسیب پذیری آنها تحت اثر رکورد زلزله های منجیل، طبس و ناغان نسبت به ارایه طرح تقویت ساختمانهای با سطح آسیب پذیری بالا به دور روش جکت بتنی و بادبندی قطری تواما اقدام و در این میان ضمن بررسی نقاط ضعف در ظرفیت مقاطع، چگونگی تشکیل مفصل پلاستیک، فرم هندسی سازه و.. نیز بررسی گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 98

دانلود 39
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  51
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

روشهای طراحی مقاوم در برابر زلزله، در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا در حال تغییر می باشد. خرابی بیش از حد انتظار زلزله های اخیر کشورهای پبشرفته، ضعف روشهای فعلی آیین نامه ها در برآورده کردن اهداف طراحی مقاوم در برابر زلزله را روشن ساخته است. افزایش اطلاعات مهندسین درباره پدیده زلزله و درک بهتر رفتار سازه ها تحت زلزله و پیدایش کامپیوترهای دارای سرعت و حافظه بالا و برنامه های پیشرفته تحلیلی از دیگر عوامل موثر در معرفی روشهای جدید طراحی در برابر زلزله می باشند. اما مشکل اصلی روشهای فعلی، عدم توانایی این روشها در نمایان ساختن رفتار واقعی سازه های برای مهندسین محاسب و کارفرمایان می باشد. به منظور برطرف ساختن مشکل روشهای موجود، روش طراحی عملکردی (Performance based design) توسط محققین معرفی و توصیه شده است. یکی از روشهای معتبر طراحی عملکردی، روش موسوم به منحنی ظرفیت(Capacity curve)  می باشد که توسط محققین تدوین یافته و در آیین نامه معتبر  ATC40به عنوان روش اصلی برای مقاوم سازی ساختمانها پذیرفته شده است.در این مقاله سعی شده است، نتایج آزمایشگاهی بدست آمده از تست بارگذاری استاتیکی جانبی (Pushover) بر روی نمونه سه بعدی از ساختمان یک طبقه فولادی با سیستم مهاربندی با نتایج بدست آمده از روش منحنی ظرفیت مقایسه شود و در ضمن مقایسه نتایج آزمایشگاهی و تئوری، رفتار واقعی جانبی ساختمان تحت بار جانبی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج بدست آمده نشان دهنده اثرات نامطلوب خروج از مرکزیتهای اعضای مهاربندی نسبت به صفحات اتصال می باشد که موجب می شود سختی و مقاومت سازه از مقادیر محاسباتی آن کمتر شود.

آمار یکساله:  

بازدید 51

دانلود 23
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  55
 • دانلود: 

  41
کلیدواژه: 
چکیده: 

در سالهای اخیر استفاده از قابهای فولادی سرد نورد شده در ساختمانهای مسکونی در کشورهای توسعه یافته به سرعت در حال افزایش است. در آمریکا 75,000 ساختمان مسکونی با استفاده از اجزای سرد نورد شده در سال 1996 ساخته شده است. این اجزا عبارتند از دیوارهای متشکل از مقاطع قائم باربر؛ تیرهای سقف؛ خرپاها؛ ورقهای کنگره ای و... می باشد.با توجه به قابلیتهای ممتاز اجزا سرد نورد شده؛ اگر با استفاده از تدابیری مشکلات و محدودیتهای سازه های با اجزای سرد نورد شده در راه دستیابی به یک سیستم قابی مرتفع شود؛ می توان از سیستم های اسکلت قابی سرد نورد شده به صورت وسیعی استفاده نمائیم.در این پژوهش سعی می شود تا با استفاده از آئین نامه های معتبر و با تکیه بر نتایج آزمایشگاهی سیستم سازه ای مقاوم در برابر زلزله طراحی شود که در آن اجزای باربر متشکل از مقاطع فولادی جدار نازک سرد نورد شده می باشد که بوسیله اتصالات پیچ و مهره ای به یکدیگر متصل می گردند. در این سیستم علاوه بر حذف جوش کارگاهی به عنوان ضعف عمده ساختمانهای فلزی رایج؛ امکان اجرای ساختمانهای کوتاه مرتبه و میان مرتبه به صورت طبقه به طبقه بدون نیاز بکارگیری ماشین آلات سنگین و صرف هزینه های اضافی فراهم آورده می شود.در سیستم قابی ارایه شده؛ ستونها متشکل از 4 پروفیل نبشی با لبه های برگشته خورده به داخل می باشند که تشکیل یک مقطع بسته می دهند و داخل آن با بتن پر می شود. تیرهای بکار برده شده به صورت مقاطع کلاهی معکوس می باشد که داخل آنها همزمان با بتن سقف پر می شود؛ تا سبب یکپارچگی بین تیرها و سقف گردد.سیستم سقف متشکل از ورق های موجدار با جزئیات ویژه می باشد که عمل مرکب بین تیرها و بتن سقف بدون هیچگونه وسیله اتصال پیچی و جوشی صورت می گیرد.در اتصال تیر به ستون از یک ورق میان گذر پیوسته که تیرها و بادبندیهای طرفین ستون را همراه با وصله اتصال ستون به هم وصل می کند استفاده می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 55

دانلود 41
نویسنده: 

رشتیان سیدمحسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  45
 • دانلود: 

  279
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله سعی می شود تا برنامه های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در زمینه مقاوم سازی و ایمن سازی ساختمانها به عنوان یکی از نهادهای متولی ساخت و ساز مسکن در کشور تشریح شود. بر این اساس ابتدا روشهای سنتی ساخت و ساز در کشور مورد نقد و ارزیابی قر ار می گیرد و دلائل عدم موفقیت روشهای موجود در جهت انبوه سازی مسکن و ایمن سازی آن بررسی خواهد شد. در ادامه روش پیش سازی ساختمانها به عنوان یک راه حل عملی و مطمئن و تجربه شده در جهت تامین مقاوم سازی معرفی خواهد شد و دو نمونه از واحدهای پیش ساخته بنیاد مسکن که برای مناطق روستایی طراحی شده است و بصورت انبوه در مناطق روستایی و شهری احداث شده اند معرفی خواهد شد و نتایج آزمایشگاهی واحد اسکلت فلزی پیچ و مهره ای که موید رفتار ایمن و مطمئن سازه می باشد بررسی می شود.در پایان برنامه های ایمن سازی و مقاوم سازی مسکن که در دفتر برنامه ریزی و تحقیقات مسکن روستایی بنیاد مسکن در دست اقدام می باشد معرفی و هدف از انجام این مطالعات تشریح خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 45

دانلود 279
نویسنده: 

فروغی محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  52
 • دانلود: 

  74
کلیدواژه: 
چکیده: 

در بازدید از سه ساختمان مسکونی مجاور هم با سیستم مختلط دیوار باربر و ستون های فلزی، که دیوارها و سقف تیرچه بلوک، در حد زیر زمین اجرا شده و بخشی از دیوار های طبقه هم کف نیز ساخته شده بود، مشکلات عدیده ای مشاهده گردید که عمدتا شامل موارد زیر می باشد.ضعف شدید دیوارهای زیرزمین، عدم اجرای کلافهای قائم، عدم وجود پل در تراز سقف در یکی از محورها و فقط عبور ستونها از ضخامت سقف تیرچه بلوک، و در یک مورد قطع میلگردهای تیرچه، قبل از تکیه گاه، بطور یکه پا شنه فاقد میلگرد تیرچه، بر روی تکیه گاه نشسته بود. همچنین در یک مورد، ستونی حدود یک متر، خارج از محور (آکس) بود. علیرغم مشکلات فوق در کل، کیفیت سقف تیرچه بلوک، پس از رفع عیب، قابل قبول ارزیابی میگردید.برای رفع معایب عمده ساختمان، بطور کلی اقدام به شمع زنی در زیر سقف ها و تخریب و بازسازی مجدد و تدریجی دیوارها، شد. همچنین با مهار موضعی دیوار و سقف، اقدام به پی کنی، اجرای فونداسیونهای لازم و نهایتا انتقال ستون خارج از محور، به محل مناسب خویش گردید.همچنین با شمع زنی در محدوده مسیر پلها، اقدام به تخریب دیوار نشیمن نامناسب آنها و نصب پل ها در محل مناسب خویش با استفاده از جک (تحت فشار) و تعبیه نشیمن مناسب، بر روی ستونها و اتصال آنها به این نشیمن ها گردید. همچنین با طراحی و نصب پل اضافی در نزدیکی نشیمن، بگونه ایکه قسمت مسلح پاشنه تیرچه ها، متکی به این پل گردند، در جهت کاهش ضعف سقف، اقدام شد.در این گزارش، مراحل اجرائی این طرح مرمتی که طبیعتا مسائل خاص خویش را دارد با ارائه تصاویری مورد بحث قرار می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 52

دانلود 74
نویسنده: 

هریسچیان محمود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  52
 • دانلود: 

  29
کلیدواژه: 
چکیده: 

حصول ایمنی برای هر سازه ای همراه با رعایت جنبه های معماری، اقتصاد و سرعت کار و...ضرورت هر طراحی سازه ای می باشد. در طرح سازه هائی که قرار است از ابتدا و از پی ساخته شوند، رعایت این امر با آزادی بیشتری همراه است چرا که هنوز سازه وجود خارجی ندارد در صورتیکه حصول ایمنی لازم برای سازه های ضعیفی که قسمتهائی از آن ساخته شده باشد مشکل تر می باشد. در مقاله حاضر، یک ساختمان پانزده طبقه بتنی که قسمتهائی از آن سالیان قبل ساخته شده و بدلایلی اجرای کار متوقف شده است مورد بررسی قرار گرفته و راه حلی مناسب جهت ارتقای ضرایب ایمنی سازه در مقابل بارهای ناشی از زلزله مطابق با تغییرات آئین نامه ای که در طول چند سال رکود کاری ساختمان مزبور مطرح شده ارایه می گردد. در مقاله نشان داده شده است که با اضافه نمودن یک تیر بتنی در تراز بام و با عمقی مناسب برای بهم بستن دیوارهای برشی مجزا از هم و ایجاد اثر «قابی» با این تیر از یک طرف و با سبک تر نمودن سازه از طرف دیگر، ضرایب ایمنی سازه به حد قابل قبول آئین نامه بارگذاری زلزله رسیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 52

دانلود 29
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  54
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

با توجه به اینکه آئین نامه های طراحی هر کشور یکی از مهمترین منابع آنالیز، طراحی و اجرای ساختمانهای آن کشور هستند و با توجه به اینکه در ایران نیز از چندین سال قبل آئین نامه بتن ایران (آبا) تدوین و در حال حاضر ویرایش دوم آن نیز در اختیار است، از این رو با توجه به تحقیقات و بررسیهای مختلف انجام شده در زمینه آبا بنظر می رسد تا تبدیل شدن آن به یک آئین نامه جامع و کاملا کاربردی نیاز به زمان بیشتری می باشد. با توجه به مفاهیم و تعاریف ارایه شده در آبا از نظر مفهومی و کاربرد آنها در آنالیز و طراحی ساختمانهای بتنی، ابهامات و نارسائیهایی مشاهده شده است که در مقاله حاضر نه تنها به آنها توجه ویژه شده است بلکه اصلاحات لازم نیز با دلایل کافی ارایه گردیده است. همچنین بررسیهائی در بحث شکل پذیری که یکی از اساسی ترین مباحث آئین نامه های طراحی می باشد صورت گرفته که نتایج آنها نیز ارایه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 54

دانلود 23
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  108
 • دانلود: 

  99
کلیدواژه: 
چکیده: 

یکی از اصول مهم در ایمن سازی سازه های بتن مسلح در مناطق زلزله خیز شکل پذیر بودن آنهاست. امروزه اجراء بتن های با مقاومت بالا (HSC) در اکثر کشورها از جمله ایران رایج گردیده است.در تحقیق حاضر منحنی ها و جداولی جهت طراحی شکل پذیری اعضاء خمشی که در آنها از بتن با مقاومت بالا استفاده شده است، تهیه شده است. برای مقاطع محصور نشده، با استفاده از این جداول و منحنی ها می توان ضریب شکل پذیری مقطع خمشی را بسهولت بدست آورد. در اعضائی که در آنها از خاصیت محصور شدگی استفاده می شود، طراحی در سه گام انجام می گردد. ابتدا، با استفاده از منحنی هایی که برای محاسبه eu تهیه گردیده اند، پارامتر 1000eu، محاسبه گردیده، سپس بکمک منحنی هایی که جهت محاسبه ضریب شکل پذیری تهیه شده اند، پارامتر m/1000eu محاسبه شده و در نهایت در گام سوم، با ضرب نمودن اعداد بدست آمده از دو منحنی فوق، ضریب شکل پذیری مقطع m بدست می آید.

آمار یکساله:  

بازدید 108

دانلود 99
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  60
 • دانلود: 

  30
کلیدواژه: 
چکیده: 

سازه های بتن آرمه نظیر ساختمانها، پلها، سیلوها به دلایل متعددی، از قبیل خرابی های اعضای سازه ای ناشی از گذشت زمان، تاثیر عوامل محیطی مانند خوردگی، فقدان نگهداری و حفاظت اصولی ساختمان، زلزله، خرابی های ناشی از جنگ، تغییر کاربری ساختمان و تغییر در ضوابط آیین نامه ها، در طول عمر خود ممکن است نیاز به مقاوم سازی داشته باشند. مقاوم سازی ساختمانها شامل تقویت اعضای سازه یعنی تیرها، ستونها و اتصالات آنها و دیوارها و همچنین قابهای سازه می باشد.در میان روشهای معمول برای تقویت تیرها، روش استفاده از آرماتور معمولی خارجی روشی ساده و موثر در افزایش مقاومت خمشی مقطع تیر می باشد در این تحقیق توسط نرم افزارANSYS ، تیرهای بتن آرمه مسلح تقویت شده با آرماتور خارجی مدل شده و در تحلیلی غیرخطی مقاومت، حدی و شکل پذیری آنها تعیین می گردد.تاثیر پارامترهای مختلف نظیر درصد آرماتور داخلی، نسبت دهانه برشی به عمق موثر، وجود و عدم وجود تغییر مکان دهنده برای آرماتورخارجی، نسبت دهانه به عمق موثر و نسبت فولاد بر روی مقاومت حدی و شکل پذیری تیرهای مقاوم شده مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج حاصله نشان می دهد که: افزایش نسبت دهانه برشی به عمق موثر، کاهش نیروی آرماتور خارجی، شکل پذیری و مقاومت را سبب می شود. همچنین استفاده از تغییر مکان دهنده ها شکل پذیری را کاهش داده، اما مقاومت تیر را افزایش می دهد. با افزایش نسبت فولاد داخلی نیروی آرماتور خارجی و همچنین شکل پذیری کاسته می شود. با وجودیکه شکل پذیری تیرهای مقاوم شده با این روش کاهش می یابد، اما این روش می تواند به عنوان یک روش خوب برای مقاوم سازی استفاده گردد و نهایتا مدل حاضر می تواند به عنوان بک روش مناسب برای تحلیل تیرهای تقویت شده توسط آرماتور خارجی بکار رود.

آمار یکساله:  

بازدید 60

دانلود 30
نویسنده: 

غفاری اسداله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  145
 • دانلود: 

  83
کلیدواژه: 
چکیده: 

برج تاریخی پیزا که قدمتی در حدود هشتصد سال دارد تاریخچه کج شدن آن که قرنها پیش تا به امروز ادامه داشته بشرح زیر است:در سال 1174 میلادی پس از ساخته شدن طبقه سوم زمین زیر پی آن نشست کرد که بناچار معمار برج (یونانو پیزا نو) عملیات ساختمانی را متوقف نمود. در سال 1280 حیوانی و اشیمون (با وکالت از طرف اسقف اعظم) ساختن برج را مجددا شروع نمود ولی باز هم کج شد. سیمون تصمیم گرفت انحنای برج را با افزودن به طول دیوارها و ستونهای طرفی که خمیده می شود جبران کند که این عمل اختلاف زاویه ای بوجود آورد که شکل خمیدگی آن معلول آنست، کشته شدن سیمون در جنگ بار دیگر عملیات ساختمانی برج متوقف شد. جانشین او توماسو پیرانو اقدام به ساختن طبقه هشتم بر روی طبقه هفتم نمود که در نتیجه خمیدگی برج را بیشتر کرد. این خمیدگی همینطور افزایش یافت تا اینکه در سال 1298 اختلاف سر برج نسبت به خط عمود 1.57 متر و در سال 1817 این خمیدگی از 3.77 متر گذشت در سال 1911 به 4.9 متر رسید و امروز این میزان به 5.20 متر یعنی در حدود 5 درجه و 24 دقیقه رسیده است.ارتفاع نهائی برج 56.70 متر قطر داخلی پایه آن 7.37 متر و قطر خارجی پایه 15.48 متر و عمق فونداسیون آن 3 متر می باشد و دارای یک پلکان 294 پله ای است وزن برج 14500 تن است و هر سال بین 8 تا 10 میلیمتر نشست می کند و ساختمان بطور کامل از مرمر درست شده است. جنس خاک زمین برج رسوبی است و از دانه های شن و ماسه با ویژگی های گوناگونی تشکیل شده که در طی چندین قرن توسط جریان رودآرنو حمل شده و بر روی هم انباشته شده است.آب زیرزمین در زیر برج 1.5 تا 2.5 متر متغیر است. بنابراین زمین زیر پی آن همواره مرطوب است که مسلما یکی از مهمترین علل نشست و کج شدن برج می باشد. بنابراین با توجه به خصوصیات و وضع فعلی برج اینجانب توانستم روش جدید و مطمئنی را جهت اصلاح و تحکیم آن که با عبور دادن صفحه خرپاگی فلزی از زیر پی آن با تکنیک خاص خود با شرح مختصری از کلیات آن طبق تصاویر پیوستی برای دو حالت:1- تحکیم و تثبیت در وضع موجود2- برگرداندن بحالت اولیه بوجود آورم.

آمار یکساله:  

بازدید 145

دانلود 83
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  79
 • دانلود: 

  59
کلیدواژه: 
چکیده: 

گام نخست در ایمن سازی سازه ها، بررسی رفتار آنها تحت اثر تحریکات مخرب وارده می باشد. در این رابطه و در بررسی پایداری سدهای بتنی قوسی، ارزیابی رفتار آنها در تحریکات شدید زلزله اهمیت خاص خود را داراست. وجود شتابهای بالای حرکت زمین در زمین لرزه ترازMCE عموما سبب ایجاد شتابهای بزرگی در بدنه و خصوصا در تاج سد گشته و باعث ایجاد ترک در بخشهایی از بدنه سد می گردد. بازشدن درزهای انقباضی تعبیه شده در بدنه سد نیز سبب افزایش عملکرد طره ای بخشهایی از بدنه سد شده و با تغییر رفتار سد از عملکرد قوسی به طره ای، تنشهای کششی در وجه پایین دست سد افزایش می یابد. در این مقاله نسبت به بررسی پایداری سد قوسی امیرکبیر (کرج) و ارزیابی اثرات رفتار غیرخطی بتن با وجود درزهای انقباضی و اندرکنش سد- مخزن با فرض تراکم پذیری آب بر پاسخ لرزه ای آن اقدام شده است. نتایج، حاکی از محدودشدن تنشهای کششی بالا در قسمتهای مختلف بدنه سد و تغییر رفتار سد بصورت افزایش پریود ارتعاشی و نیز تغییر مکان نقاط مختلف بدنه سد می باشد. کلیه تحلیل ها با استفاده از برنامه ANSYS 5.4 صورت گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 79

دانلود 59
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  92
 • دانلود: 

  34
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این تحقیق یک روش تحلیلی برای ارزیابی لرزه ای سازه ها، با تاکید بر سازه های نیروگاهی، ارایه شده است. مراحل برآورد خسارت ناشی از زلزله شامل تحلیل خطر لرزه ای ساختگاه طرح، تعیین شتابنگاشت و طیف طرح مناسب با توجه به فاصله مرکز زلزله تا ساختگاه طرح، انتخاب تابع آسیب پذیری مناسب با توجه به سازه مورد مطالعه، محاسبه شاخصهای خسارت با انجام آنالیزهای لازم بر روی سازه، انتخاب یک توزیع آماری مناسب برای اندیسهای خسارت و محاسبه احتمال خرابی برای مراحل تعریف شده، رسم منحنی شکست (Fragility Curve) و نهایتا برآورد هزینه مالی خسارت ناشی از زلزله خواهد بود.در ادامه پس از معرفی توابع خسارت پذیری ارایه شده توسط مراجع مختلف، ارزیابی خسارت یک سازه به عنوان مطالعه موردی بر اساس پارامترهای نیاز و ظرفیت سازه صورت گرفته است. برای این منظور سه مدل مختلف از یک سازه نیروگاهی انتخاب و برای برآورد پارامترهای ظرفیت، نسبت به انجام آنالیز بار افزاینده اقدام گردید. همچنین برای یافتن پارامترهای نیاز مدلهای سازه ای گفته شده، آنالیز دینامیکی غیرخطی با استفاده از سه رکورد زمین لرزه انجام پذیرفته است. سپس بعد از برآورد شاخص خسارت و در نظر گرفتن تابع توزیع احتمالی مناسب، منحنی شکست برای سازه مورد نظر تعیین و مورد بررسی قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 92

دانلود 34
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  95
 • دانلود: 

  135
کلیدواژه: 
چکیده: 

وجود اصطکاک منفی بر شمعها یکی از پدیده هایی است که همیشه بر شمعها وجود دارد. این پدیده خصوصا در شمعهای اتکایی قرار گرفته در یک توده خاک تحکیمی که بر آن سرباری اعمال شده، نمود بیشتری پیدا می کند. وجود این پدیده در بسیاری موارد باعث اعمال نیرویی بسیار بزرگ بر شمع شده بطوری که ممکن است بر بارهای طراحی اثر گذاشته و باعث گسیختگی سازه ای شمع و یا نشستهای بیش از حد آن شود، لذا باید به دنبال راه حلی برای کاهش این نیرو باشیم. راههای متعددی تاکنون برای کاهش اثر این نیرو ارایه شده است که یکی از رایجترین این روشها استفاده از پوشش های قیری می باشد. وجود پوشش قیری بر جداره شمع باعث می شود که عملا تماس مستقیم بین خاک و شمع از بین رفته و قیر بعنوان یک عامل کاهش دهنده اصطکاک باشد. انتخاب نوع قیر با توجه به معیارهای گوناگونی صورت می گیرد تا قیر انتخابی، بیشترین کارآیی را داشته باشد. در این مقاله روش طراحی و انتخاب قیر مناسب توصیف شده و دستورالعمل هایی نیز برای اجرای آن بر شمعهای پیش ساخته بتنی، فلزی ارائه شود. استفاده از پوشش قیری در برخی موارد توانسته است بیش از 90 درصد نیروی اصطکاکی منفی را کاهش دهد و تبع آن ظرفیت باربری شمع را بهبود دهد که می تواند بعنوان یک روش کاملا اقتصادی و ارزان و با کارآیی بالا مورد استفاده قرار گیرد. این روش هم اکنون در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار می گیرد ولی در کشور ما متاسفانه بعلت دانش کم در این باره کمتر مورد استفاده قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 95

دانلود 135
نویسنده: 

بلوردی آرش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  128
 • دانلود: 

  283
کلیدواژه: 
چکیده: 

طی عملیات تزریق، آمیزه ای سیمانی و یا شیمیائی با فشار به داخل سنگ یا خاک نفوذ کرده و خصوصیات مهندسی خاک یا سنگ را بهبود می بخشد.بهسازی پی با تزریق میتواند به هدف کاهش نفوذپذیری پی، افزایش مقاومت و باربری پی، کاهش تغییر شکل پذیری و نشست پی، پر کردن فضاهای خالی و تزریق تماسی در بین اجزا سازه ها و پوشش تونلها و سنگ دیواره و افزایش مقاومت پی در برابر زلزله و روانگرائی انجام گیرد.در مقاله حاضر به بررسی عوامل کنترل کننده و موثر در طراحی تزریق پرداخته شده که شامل موارد زیر می باشد:1- هدف از اجراء تزریق چیست و بهسازی به چه منظوری انجام می شود؟ 2- جنس و خصوصیات ژئوتکنیکی و زمین شناسی تشکیلات پی (خاک یا سنگ)، که بکمک اکتشافات ژئوتکنیکی، گمانه های شناسائی و بررسیهای زمین شناسی مشخص می گردد. 3- نفوذپذیری و نتایج آزمایش آب (لوژان و لوفران) و قابلیت دوغاب خوری که خود تابع درز و شکاف و خلل و فرج تشکیلات پی و نوع مواد پرکننده فضاهای خالی می باشد. 4- ترکیب آمیزه سیمانی و مواد افزودنی که خود تابع نوع و دانه بندی مواد و مصالح آمیزه و درصدهای مختلف وزنی و حجمی آب به سیمان می باشد 5- فشار متناسب که با توجه به روش تزریق هدف از اجزا تزریق و شرایط ساختگاهی برآورد می گردد. 6 روش اجرا عملیات تزریق و تجهیزات و لوازم آن.لازم به ذکر است که عوامل فوق در ارتباط مستقیم و وابسته به همدیگر می باشد و در حین اجرای عملیات تزریق با کنترل ترکیب آمیزه و فشار تزریق، نتیجه بهینه را از بهسازی پی می توان گرفت. در خاتمه به روشهای مختلف ارزیابی کارائی عملیات تزریق پرداخته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 128

دانلود 283
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  619
 • دانلود: 

  77
کلیدواژه: 
چکیده: 

سد سفیدرود جزو سازه های معدود و مهمی در منطقه گیلان بوده است که علیرغم نزدیکی به محل وقوع زلزله مخرب 31 خرداد ماه 1369 منجیل منهدم نگردید لیکن خسارات و صدمات جدی به آن وارد شد و اگر به موفع ترمیم و بازسازی نمی گردید امکان بهره برداری بیشتر از این سد در آینده وجود نداشت.به همین مناسبت در این مقاله سعی گردیده است که ابتدا به وضع موچود این سد بزرگ پرداخته شود و سپس به سیستم مناسب و روشهای اجرا شده و همچنین به مصالح و مواد مناسبی که جهت این ترمیم به کار رفته است اشاره گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 619

دانلود 77
نویسنده: 

زهرایی سیدمهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  90
 • دانلود: 

  37
کلیدواژه: 
چکیده: 

در مناطق زلزله خیز، معمولا پلها طوری طراحی شده اند که همه انرژی زلزله و صدمات ناشی از آن در اعضای زیر سازه ای (مثل ستونها، پایه ها و تکیه گاهها) متمرکز می شوند. این امر مساله مهمی را بخصوص برای پلهای فلزی قدیمی با زیر سازه های غیر شکل پذیر بوجود می آورد. برای استفاده از مزایای سازه فولادی پل، روش تقویت نوینی در برابر زلزله ارایه می شود که در آن با جایگزین نمودن دیافراگمهای فلزی در محل تکیه گاهها و پایه ها با دیافراگمهای تغییر شکل پذیر می توان از صدمات اساسی به زیر سازه جلوگیری نمود. هدف از این مقاله، ارایه مختصری از مفاهیم بکار گرفته شده و روش طراحی دیافراگمهای شکل پذیر برای مقاوم سازی لرزه ای پلهای فلزی (از نوع شاهتیر فولادی با دال بتنی)، بعلاوه بررسی نتایج آزمایشگاهی بر روی نمونه های ساخته شده از این دیافراگمها می باشد.یک سری آزمایشات بر روی نمونه های با مقیاس کامل از انتهای یک پل فلزی به دهانه 40 متر انجام گرفت که در آنها از دیافراگمهای جانبی شکل پذیر به کمک SPSS، EBFs و TADAS (سیستم های استهلاک انرژی زلزله( استفاده شده است. بر اساس نتایج این آزمایشات، سختی ارتجاعی بالا و مقاومت زیادی جهت استهلاک انرژی هیسترزیس نشان داده شد. دیافراگمهای تغییر شکل پذیر در تغییر مکانهای جانبی زیاد، عمدتا به دلیل شکستن صفحات مقاوم در خمش، و یا از بین رفتن جان تیر ارتباطی (Link Beam) در برش و کمانش بالها صدمه دیدند. با این حال، اگرچه از تکیه گاه جانبی برای این نمونه ها استفاده نشده بود، نمونه های آزمایشی از خود ظرفیت شکل پذیری بالایی را نشان دادند.

آمار یکساله:  

بازدید 90

دانلود 37
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  26
 • دانلود: 

  11
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله روش پس کشیدگی در تقویت پل های قوسی بنایی را تشریح و از آن به عنوان روشی کارآمد و نو که دارای تئوری ریاضی و مهندسی قوی بوده عنوان میکند. در تقویت پل های قدیمی با استفاده از این روش میتوان شکل ظاهری و معماری پل های قدیمی بنائی که دارای ارزش تاریخی هستند را حفظ نمود. مزیت این روش هزینه کم، تکنیک آسان و فراگیر، سریع العمل، بروز بودن، ناچیز بودن هزینه تعمیر و نگهداری آن می باشد.برای بررسی بیشتر این موضوع یک پل سنگی دو دهانه نوزده متری در مسیر راه آهن شمال انتخاب و با استفاده از نرم افزار کامپیوتری مدل سازی و محاسبات لازم انجام گردید.مقایسه نتایج حاصل از بارگذاری قطار بر روی مدل های سه بعدی بدون نیروی پس کشیدگی و با نیروی پس کشیدگی در دو و سه نقطه صورت گرفته است نشان می دهد که با اعمال نیروی پس کشیدگی رفتار عرضی طاق پل به کلی عوض شده و تنش کششی موجود قبل از اعمال این روش از بین رفته و همچنین باعث یکپارچه شدن مقطع و جلوگیری از باز شدن ترکهای طولی و جلوگیری از افزایش ترکهای عرضی می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 26

دانلود 11
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  92
 • دانلود: 

  51
کلیدواژه: 
چکیده: 

یکی از مشکلات صنعت پلسازی، ارتعاش محسوس ناخوشایند عرشه پلها با تیرهای حمال فولادی است. هر چند که محاسبات مربوطه به این پلها از نظر مقاومت بخوبی انجام شده و همچنین معیارهای کنترل تغییر شکل طبق آیین نامه ها به خوبی صورت گرفته باشد، باز در حین عبور وسیله نقلیه، ممکن است دچار نوساناتی گردند که از نظر ناظر ایستاده بر روی پل ناخوشایند باشد. اصولا به دو دلیل، ارتعاش پلها تحت اثر حرکت ترافیک مهم می باشد. اول آنکه تنشها نسبت به حالت بارگذاری استاتیکی افزایش می یابند (این عامل توسط ضریب بار دینامیکی در طراحی پلها ملحوظ می شود). دلیل دوم آن است که ارتعاش زیاد ممکن است سبب نگرانی استفاده کنندگان از پل شود.لذا در این تحقیق برای بررسی ارتعاش عرشه پلها، روشهای تحلیلی جامع برای بررسی اندرکنش پل- وسیله نقلیه ارایه شده و در ادامه بر روی مدل شبیه سازی شده اثر پارامترهای مختلف در ارتعاش عرشه پلهای مختلط دوعنصری نظیر سرعت حرکت وسیله نقلیه، اثر سختی بررسی ها بصورت نمودارهای احساس ارتعاش (نمودار شتاب ارتعاش برحسب فرکانس ارتعاش) بیان شده است.هدف دیگر این تحقیق آن است که با انجام مطالعات دینامیکی، مشخص گردد که آیا معیار کنترل تغییر شکل معرفی شده توسط آیین نامه، می تواند جوابگوی کنترل ارتعاشات باشد یا نه و در ادامه معیار برای کنترل ارتعاش عرشه پلها معرفی شده است. مطالعه موردی در این خصوص، عرشه پل واقع در پایین دست کرخه است که دارای ارتعاشات قابل توجهی در حین عبور بار کامیون می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 92

دانلود 51
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  156
 • دانلود: 

  38
کلیدواژه: 
چکیده: 

پل ها از عناصر کلیدی بزرگراهها و شبکه راه آهن هر کشوری می باشند و احداث آنها نسبت به بقیه اجزای راه بسیار پر هزینه تر می باشد. شبکه راههای ایران بیش از 5060 کیلومتر خط راه آهن دارد که در طول این خطوط در حدود 10000 پل در دهانه های متفاوت وجود دارند. پل های بتن آرمه موجود در شبکه راه آهن ایران بر اساس آئین نامه های موجود در پل سازی و بتن طراحی و ساخته شده اند که ضرایب افزایش بار و کاهش مقاومت مقطع مقادیر ثابتی می باشند. از آنجا که امکان افزایش بار و عوامل پیش بینی نشده دیگری از جمله خوردگی در عضوها و ترک های ناشی از خستگی در طول عمر سازه در نظر گرفته نشده اند قادرند تاثیرات به سزایی در کاهش مقاومت سازه به مرور زمان ایجاد نمایند. در نتیجه لازم است این عوامل در طراحی و کنترل پل ها مورد بررسی قرار گیرند. با توجه به توضیحات بالا و تحقیقاتی که در زمینه بررسی و آنالیز قابلیت اعتماد پل ها انجام شده است. در این مقاله، از مفاهیم پایه آنالیز ریسک و تئوری هایی که برای بررسی و آنالیز قابلیت اعتماد سازه ها موجود می باشد استفاده شده است. جهت مطالعه عددی یک پل موجود بتن آرمه در شبکه راه آهن ایران مورد بررسی قرار گرفته است. آنالیز اولیه ای، برای بررسی اثرات تغییرات بارها و ابعاد مقطع در ضرایب جزئی برای طرح مقطع، در نظر گرفته شده است. ضرایب جدید و شاخص ایمنی b برای تیرهای این پل محاسبه گردیده و از نتایج می توان چنین استنباط نمود که بکار بردن روش اعمال شاخص ایمنی در طراحی باعث کاهش مقدار آرماتورهای طولی و عرضی در مقابل تغییرات ممان ناشی از بار زنده به مرده می شود. در نهایت مقادیر جدیدی برای کاهش هزینه ها در طراحی آرماتورهای برشی و خمشی مقطع ارایه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 156

دانلود 38
نویسنده: 

خوشنودیان فرامرز

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  114
 • دانلود: 

  33
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف از این مقاله بررسی رفتار لرزه ای شمع گروهی بکار رفته جهت تقویت خاک بوسیله روش المان محدود سه بعدی می باشد، در مرحله اول نتایج آنالیز دقیق گروه شمع 3´3 (گروه شمع مرجع) ارائه خواهد شد، سپس اثر پارامترهای اصلی (فاصله بین شمع ها و تعداد آنها) بر روی پاسخ شمع بررسی خواهد شد. در تمامی حالات اثر اندرکنش سینماتیک بر روی تغییر شکل شمع و خاک و توزیع لنگر خمشی در شمع ارائه خواهد شد. همچنین در خاتمه مقایسه ای بین نتایج المان محدود و مدل وینکلر صورت گرفته که می تواند محدوده کاربرد این مدل را مشخص می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 114

دانلود 33
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  196
 • دانلود: 

  66
کلیدواژه: 
چکیده: 

اثر ساختگاه در طراحی سازه های مقاوم در برابر زلزله یکی از مهمترین پارامترهای مطرح شده در تمام آیین نامه های دنیا می باشد. نقش مهم اثر ساختگاه در شدت زلزله و تاثیر آن بر خرابیهای ناشی از زلزله، بعد از زلزله های بزرگی چون زلزله 1970 گدیز ترکیه، زلزله 1971 سانفرناندو، زلزله 1985 مکزیکوسیتی و زلزله 1989 لوماپریتا و ازمیت 1999 بیش از پیش هویدا شد.محدودیت های فاکتور ساختگاه در اکثر آیین نامه های زلزله و از جمله آیین نامه 2800 ایران به صورت خلاصه به شرح زیر می باشد:ضرایب کنونی ساختگاه بزرگنمایی در زلزله با پریودهایی کوتاه را جوابگو نیستند.ضریب کنونی ساختگاه، پاسخ غیر خطی ساختگاه، به خصوص در خاکهای رسی نرم، را در داده های متفاوت حرکت ورودی در نظرنگرفته است.پارامترهای مهم خاک نرم شامل سرعت موج برشی، ضخامت پروفیل، میزان خمیری خاک و مقاومت تک محوری خاک نرم تاکنون تنها در آیین نامه های NEHRP 94 ,UBC 97 مطرح بوده است.درصد زیادی از آیین نامه 2800 ایران برداشت از نسخه UBC1994 می باشد تجدید نظر و تحقیقات بیشتر می تواند انتخاب نوع ساختگاه برای طراحان ساده تر کند. در این خصوص نگرش ویژه به آیین نامه های دیگر کشورها لازم به نظر می رسد.در سالهای اخیر تجدید نظر کلی در آیین نامه آمریکا، اکثر کشورهای زلزله خیز را بر آن داشت تا نگرشی جدید به اثر ساختگاه در تعیین برش پایه طراحی داشته باشند.در این راستا در این تحقیق سعی برآن بوده است با تحلیل غیر خطی لایه خاک رسی نرم با استفاده از برنامه NERA طیف پاسخ مناسبی برای این گروه خاکها به دست آید.

آمار یکساله:  

بازدید 196

دانلود 66
نویسنده: 

خوشنودیان فرامرز

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  53
 • دانلود: 

  21
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف از این مقاله بررسی رفتار لرزه ای شمع منفرد بکار رفته جهت تقویت خاک می باشد، مطالعات بوسیله روش المان محدود سه بعدی انجام شده و شامل مطالعه دقیق مثال مرجع و بررسی پارامترهای اصلی (سختی نسبی شمع- خاک، فرکانس زلزله و استهلاک) بر روی پاسخ شمع می باشد، در تمامی حالات اثر اندرکنش سینماتیک بر روی تغییر شکل شمع و خاک و همچنین توزیع لنگر خمشی در شمع بررسی شده است. در خاتمه مقایسه ای بین نتایج المان محدود و مدل وینکلر صورت گرفته که می تواند محدوده کاربرد این مدل را مشخص کند.

آمار یکساله:  

بازدید 53

دانلود 21
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  183
 • دانلود: 

  338
کلیدواژه: 
چکیده: 

یکی از الزامات مهم که در فرآیند طراحی و اجرای ساختمانها باید مورد توجه قرار گیرد، ایمنی در برابر حریق می باشد. به این منظور باید مشخصات مصالح و فرآورده های ساختمانی مورد نظر در برابرحریق را تهیه نموده و مورد ارزیابی قرار داد. رفتار مصالح و سیستم های ساختمانی در برابر حریق دارای ابعاد مختلفی است که توسط آزمایشهای آتش مورد ارزیابی قرار می گیرد. نوع آزمایشهای لازم در هر مورد بستگی به نوع و کاربرد مصالح دارد. در عین حال نتایج آزمایشها را باید بتوان با یک سیستم طبقه بندی مقایسه نموده، بر این اساس میزان خطرپذیری مصالح را از نظر حریق (از طبقه بی خطر تا پر خطر) تعیین نمود. لذا برای برآورده کردن الزامات ایمنی در برابر حریق در ساختمان، ارایه یک روش طبقه بندی از رفتار و مشخصات مصالح و سیستم های ساختمانی در برابر حریق ضرورت دارد. در این مقاله پس از مرور ادبیات علمی و شرح آخرین دستاوردهای بین المللی در این زمینه، یک روش برای تعیین انتظارات عملکردی از فرآورده های ساختمانی از نظر ایمنی حریق پیشنهاد شده است. این کار بر اساس یک گروه بندی کاربردی از اجزای ساختمانی صورت گرفته و در هر گروه آزمایشهایی که برای کنترل انتظارات ایمنی حریق باید انجام شوند، ارایه شده است. در پایان برای طبقه بندی خطرپذیری مصالح از نظر حریق پیشنهاداتی ارایه شده است که می تواند در تدوین استانداردهای ملی ایران مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 183

دانلود 338
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  26
 • دانلود: 

  60
کلیدواژه: 
چکیده: 

بمنظور تحلیل ستونهای جعبه ای دارای بتن با مقاومت بالا (fc’=70Mpa) ابتدا به دو روش i) با حل معادلات دیفرانسیل به حاکم بر جداره نازک مقطع بتنی که مانند یک صفحه ارتوترپ عمل می کند، بار بحرانی صفحه مزبور محاسبه شده (iiبه روش انرژی کرنشی بار کمانشی صفحه مزبور نیز محاسبه گردیده است. سپس با بررسیهای انجام شده چنین نتیجه گیری شد که برای نسبتهای h/a³0.06 (نسبت ضخامت به ضلع بزرگتر مقطع) کمانش موضعی مطرح نمی باشد.جهت آنالیز و طراحی ستونهای جعبه ای HSC از یک روش ساده استفاده گردید و بکمک این روش و برنامه نویسی کامپیوتری (زبان (MATLAB، نمودارهای تداخلی ترسیم گردید. با استفاده از این نمودارها، نمودارهای بدون بعد ترسیم شد، و بر اساس نمودارهای بدون بعد چنین نتیجه گیری شد که تنها با در اختیار داشتن یک نوع از این نمودارها مثلا نمودارهای تداخلی مقاطع توپر دارای HSC و اعمال نسبت Ah /A (نسبت مساحت مقطع توخالی به توپر) به نمودار تداخلی مربوطه، ظرفیت بار محوری و خمشی مقاطع توخالی بسهولت تعیین میگردد.

آمار یکساله:  

بازدید 26

دانلود 60
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  269
 • دانلود: 

  65
کلیدواژه: 
چکیده: 

استفاده از کامپوزیتها برای تعمیر و تقویت اجزا بتنی روشی بسیار موثر می باشد که در سالهای اخیر وسیعا مورد استفاده قرار گرفته است. با استفاده از این کامپوزیتها به راحتی می توان به صورت قابل ملاحظه ای ظرفیت خمشی و برشی تیرها و همچنین ظرفیت نهایی فشاری ستونها را بالا برد.در مقاله حاضر ابتدا با بررسی مشخصات مصالح مصرفی و طرح اختلاط مناسب برای بتن انتخاب شده است و سپس تعدادی نمونه استوانه ای دور پیچ شده با ورقهای کامپوزیتی مورد آزمایش قرار گرفته و تاثیر آنها بر روی مقاومت فشاری بتن مورد بررسی قرار گرفت در مرحله بعد به بررسی چگونگی رفتار این کامپوزیتها بر روی تیرها و ستونها پرداخته شد که به این منظور تعدادی تیر بتنی و دال جهت بررسی تاثیر این نوع تقویت بر روی رفتار خمشی تیرها و دالها مورد بررسی قرار گرفت همچنین تعدادی تیر نیز جهت تقویت برشی و در آخر نیز جهت بررسی اثر این تسمه ها بر روی خزش نمونه های بتنی مورد مطالعه قرار گرفت. در حین ساخت نمونه های گفته شده در بالا انواع اپوکسیها و رزینهای مختلف دیگر مورد مطالعه قرار گرفته و بهترین آنها جهت استفاده انتخاب گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 269

دانلود 65
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  142
 • دانلود: 

  55
کلیدواژه: 
چکیده: 

اتصال صفحات کامپوزیتی به تیرهای بتن آرمه روشی موثر جهت تقویت یا تعمیر و اصلاح آنها می باشد. در این مقاله خلاصه نتایج آزمایشگاهی و مطالعات تحلیلی در ارتباط با افزایش مقاومت خمشی تیرهای بتن آرمه که با اتصال صفحات کامپوزیتی به وجه کششی آنها، مورد تقویت یا تعمیر و تقویت قرار گرفته اند، آمده است. 9 عدد تیر بتن آرمه همراه با فولاد مضاعف به ابعاد 15.2cmX15.2cmX140cm با و بدون تقویت کامپوزیتی (کامپوزیت شیشه/اپوکسی و شیشه/پلیاستر)، برای ارزیابی بار نهایی و استحکام خمشی، مورد آزمایش خمشی چهار نقطه ای قرار گرفتند. در این مقاله، از روش تحلیل مقطع غیرالاستیکو برای پیش بینی دقیق پاسخ بار-جابجایی وسط دهانه تیرهای اصلاح شده در برابر بارهای استاتیکی استفاده شده است. از یک روش غیرخطی اجزا محدود جهت تایید و کنترل نتایج مطالعات آزمایشگاهی و تحلیل های مقطع غیر الاستیک استفاده شده است. رفتار تیرهای مذکور توسط منحنی های بار-جابجایی وسط دهانه آنها نمایش داده شده است. نتایج حاصله از هر سه روش تئوری (تحلیلی)، عددی و آزمایشی ضمن داشتن توافق، افزایش باربری و مقاومت خمشی تیرهای تقویت شده نسبت به تیرهای تقویت نشده را به اثبات رسانیدند. لازم به ذکر است که هزینه اجرای تقویت توسط کامپوزیت شیشه/اپوکسی در کشور نسبتا بالاست. بنابراین، برای پایین آوردن هزینه های اجرایی، پژوهش فوق با استفاده از کامپوزیت شیشه/پلیاستر نیز انجام شده و نتایج مطلوب و قابل قبولی بدست آمده است. ضمن اینکه باید به مسایل و مشکلات احتمالی محیطی روی این مواد توجه شود.

آمار یکساله:  

بازدید 142

دانلود 55
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  189
 • دانلود: 

  129
کلیدواژه: 
چکیده: 

یکی از روشهای پیش ساختگی که در ایران در سالهای اخیر مورد استفاده قرار گرفته است و به سرعت رو به رشد می باشد روش ساخت و ساز با استفاده از پانلهای پیش ساخته ساندویچی می باشد. با توجه به تدوین مجموعه معیارهای فنی برای اینگونه سازه ها، در وزارت مسکن و شهرسازی، نیاز شناخت بیشتر از رفتار مصالح مورد استفاده در این سیستم احساس می شود.اجزا تشکیل دهنده این سیستم، پانلهاب ساندویچی متشکل از دو لایه شبکه جوش شده فولادی در دو طرف و یک لایه عایق پلی استایرن در وسط می باشد که دو لایه شبکه جوش شده، توسط مفتولهای قطری به یکدیگر متصل شده و تشکیل یک شبکه فضایی می دهند. این پانلها پس از نسب در محل احداث بنا، از دو طرف بتن پاشی شده و نهایتا یک سازه بتن مسلح یکپارچه تشکیل می گردد. لذا بتن پاشیدنی (شاتکریت) و بررسی خواص آن از اهمیت ویژه ای برخوردار می گردد. همچنین با عنایت به این مطلب که شاتکریت مورد استفاده در این سیستم متشکل از مصالح سنگی نسبتا ریز دانه بوده و حداکثر سنگدانه مصرفی به 5 تا 8 میلی متر محدود می گردد لذا تعیین مدول ارتجاعی شاتکریت مورد استفاده از این روش و مقایسه آن با روابط موجود در آئین نامه های معتبر و همچنین آبا می تواند حائز اهمیت باشد. در تحقیق حاضر ابتدا بر اساس استاندارد ACI-506 پانلهای آزمایشی چوبی به ابعاد 750*750*80 میلیمتر ساخته شده و داخل آن شاتکریت با طرح اختلاط بهینه پاشیده می شود. پس از عمر کافی بتن با استفاده از روش مغزه گیری نمونه های مناسب تهیه می شوند. سپس مغزه ها تحت آزمایشات استحکام و تعیین مدول ارتجاعی استاتیکی و دینامیکی قرار گرفته و نتایج بصورت جداول ارائه شده اند. در این مطالعه پس از تحلیل نتایج بدست آمده با موارد مشابه در آئین نامه های آبا و ACI و CEB به ارزیابی روابط تجربی موجود پرداخته شده و ضرایب تصحیح در معادلات مقاومت فشاری و مدول ارتجاعی استاتیکی و دینامیکی پیشنهاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 189

دانلود 129
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  61
 • دانلود: 

  22
کلیدواژه: 
چکیده: 

طرح بلوک استاد طرحی است نو و شامل بلوکهای بتنی خاصی با فرورفتگیها و برآمدگی های ویژه که در سال 1378 رتبه دوم اختراع را در جشنواره بین المللی خوارزمی کسب نمود. از آنجا که طرح مورد نظر دارای ارزشهای خاصی بوده و تاکنون هیچگونه آنالیز و تحلیل سازه ای خاصی در ارتباط با آن صورت نگرفته است، نگارنده با کمک اساتید محترم فوق و با همکاری مخترع گرامی بر آن شدیم که بلوکهای مورد نظر را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. تحلیل مورد نظر بر اساس مقاومت سازه ای یک ساختمان فرضی دو طبقه ساخته شده با این سیستم صورت گرفته که طبق آئیننامه 2800 زلزله ایران بارگذاری شده و توسط نرم افزار (ANSYS) مورد آنالیز قرار گرفته است برای شروع آنالیز ابتدا پس از محاسبه وزن بلوکهای بتنی (pc=1800) یک ساختمان ساخته شده از سیستم فوق طبق آئین نامه 519 ایران میزان بار ثقلی وارد بر دیوارها محاسبه و سپس طبق آئین نامه 2800 زلزله ایران میزان بارهای جانبی و ثقلی وارد بر دیوارها و بلوکها در بحرانی ترین حالت محاسبه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 61

دانلود 22
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  76
 • دانلود: 

  44
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله اثر افزودنیهای پلیمری (اکریلیک و (SBR پوزلانی (میکروسیلیس) به همراه اثر نوع و دانه بندی مصالح سنگی، بر روی مشخصات مکانیکی (مقاومت فشاری، مقاومت کششی و مدول الاستیسیته) و رفتار جمع شدگی ملاتهای تعمیری مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.نتایج حاصل بیانگر تاثیر بالای استفاده از مواد افزودنی و همچنین نوع و دانه بندی سنگدانه ها بر روی مشخصات مکانیکی و به ویژه رفتار جمع شدگی ملاتها می باشد. استفاده از میکروسیلیس هر چند موجب افزایش جزئی مقدار جمع شدگی ملاتهای تعمیری شده, ولی بر روی مشخصات مکانیکی ملاتها تاثیر مثبتی گذارده است, همچنین استفاده از ماسه سیلیسی موجب افزایش قابل توجه مدول الاستیسیته و کاهش جمع شدگی شده است. نتایج حاصل از آزمایشها نمایانگر افزایش شدید مقدار جمع شدگی و همچنین کاهش مشخصات مکانیکی ملاتها در اثر استفاده از مصالح سنگی ریز دانه تر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 76

دانلود 44
نویسنده: 

طریقت امیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  57
 • دانلود: 

  42
کلیدواژه: 
چکیده: 

بررسی وضعیت سازه های بتنی از اهداف اصلی مدیریت نگهداری و تعمیرات می باشد. این مهم نیازمند ایجاد روشهای تحلیلی دقیق، سریع و کم هزینه است. اولین گام برای بررسی وضعیت سازه های بتنی، جمع آوری اطلاعات بوسیله انجام آزمایش می باشد. معمولا به منظور کسب آگاهی از وضعیت کلی سازه، آزمایشهایی در چند موضع از آن انجام می شوند. یکی از مشکلات در این رهگذر تعمیم نتایج به کل سازه است. در این مقاله سعی می شود با انجام تحلیل های ضروری پس از کسب نتایج آزمایشهای یک بعدی مانند اعماق سولفاته شده، کربناتاسیون، نفوذ یون کلرید و ... از هزینه انجام آزمایشهای بیشتر و صرف زمان طولانی جلوگیری گردد. روش ارایه شده در این مقاله مبتنی بر کاربرد نرم افزار کامپیوتری حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی به منظور تعیین ضریب نفوذپذیری در معادلات انتشار و بر اساس نتایج آزمایشهای یک بعدی است. پس از تعیین ضریب مذکور، انجام تحلیل های دو بعدی در مقاطع مختلف سازه عملی بوده و عمق نفوذ مواد زیان آور را می توان محاسبه نمود. با کاربرد این روش بررسی وضعیت در مقاطع دارای ترک، تخلخل و ... عملی خواهد بود. برای حل معادله دیفرانسیل انتشار دو بعدی از روش اجزا محدود استفاده می شود. با افزایش سرعت و دقت بررسی، ارزیابی جامع وضعیت سازه میسر خواهد بود. یکی از نتایج ارزشمند چنین تحلیل ها یی تعیین عمق نفوذ مواد زیان آور در گوشه های مقاطع می باشد، زیرا عمق نفوذ در این نقاط بیشتر بوده و انجام آزمایش در گوشه ها عملا مقدور نمی باشد. با در اختیار داشتن چنین ابزاری و به همراه حداقل اطلاعات برداشت شده از سازه موجود، انجام امور مهندسی شامل تحلیل های دو بعدی، بررسی مقاطع با حداکثر ریسک و ارایه روشهای تعمیراتی مناسب برای مقاطع مختلف سازه، با اطمینان، سرعت و دقت بیشتری صورت خواهد گرفت. در نهایت نحوه کاربرد روش پیشنهادی نشان داده می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 57

دانلود 42
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  660
 • دانلود: 

  443
کلیدواژه: 
چکیده: 

در چند دهه گذشته به موازات توسعه شبکه راههای کشور، حجم قابل توجه از بودجه های مربوطه جهت ساخت پلها اختصاص یافته است. متاسفانه علی رغم پیشرفتهای فن آوری در عرصه های مواد و مهندسی، هنوز این سازه ها با گذشت زمان، بدلایل مختلف از جمله شرایط محیطی نامناسب و ترافیک سنگین دچار خرابیهای متعددی می شوند. این خرابیها در صورت عدم توجه به موقع علاوه بر کاهش سطوح بهره برداری و عمر مفید سازه، هزینه های تعمیر و نگهداری را شدیدا افرایش خواهد داد. این مساله اهمیت بکارگیری روشهای منطقی و سیستماتیک در مدیریت نگهداری پلها به منظور حفظ ایمنی استفاده کنندگان از پل و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های کشور را نمایان می سازد.در این تحقیق پس از دسته بندی پلهای بتنی، روشهای مختلف بازرسی چشمی و ابزاری و ارزیابی خرابیهای اجزا پل با رویکردی علت جویانه، مورد مطالعه قرار گرفته و روش درجه بندی وضعیت اعضاء پل با توجه به خرابیها و نارساییهای مشاهده شده در طی بازرسی، پیشنهاد شده است. فرم های جمع آوری اطلاعات بازرسی به عنوان یک عنصر اساسی پرونده هر پل به همراه نرم افزار پایگاه داده موجودی مناسب جهت ذخیره و بازیابی این اطلاعات تهیه گردیده است. همچنین با توجه به ارزیابی روشهای مختلف تعمیر و تقویت، و نیز بسته به نوع و شدت خرابی، این نرم افزار می تواند روشهای مناسب تعمیر و تقویت را پیشنهاد نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 660

دانلود 443
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  83
 • دانلود: 

  97
کلیدواژه: 
چکیده: 

موضوع آسیب پذیری یک مقوله مهم در امر ساخت و ساز به خصوص در زمینه تامین جان انسانها و جلوگیری از خسارات زیاد اقتصادی است که در سالهای اخیر در دنیا و کشور ما نیز مورد توجه جدی قرار گرفته است. بنابراین با توجه به عدم بررسی آسیب پذیری ساختمانها در شهر کرمان و همچنین زلزله خیز بودن منطقه تحقیقات نسبتا جامعی درباره آسیب پذیری ساختمانهای بتنی در شهر کرمان انجام گردید که در این گزارش «اصول طراحی شکل پذیر»، «تامین شکل پذیری در اجرا» و «تامین پایداری در فونداسیون» بعنوان عوامل اصلی در پایداری سازه هنگام زلزله مورد نظر ویژه قرار گرفته است. همچنین تلاش شده است تا در روش ارایه شده ارزیابی توسط محققین پیشین تغییرات و اصلاحات اساسی صورت گیرد تا بدین طریق میزان اطمینان به ارزیابی صورت گرفته برای ساختمانها افزایش یافته و دقت بررسی بلحاظ کیفی و کمی بیشتر گردد. ضمن بررسی نتایج آسیب پذیری ساختمانهای بتنی مختلف در شهر کرمان، در پرسشنامه تهیه شده یک بلوک اطلاعاتی بنام «بلوک هزینه» معرفی شده است که جهت ارزیابی اقتصادی مرتبط با آسیب پذیری ساختمان می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 83

دانلود 97
نویسنده: 

قدس ورزنده مهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  34
 • دانلود: 

  17
کلیدواژه: 
چکیده: 

طی این مقاله ابتداء ضمن تشریح خلاصه ای از نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و معرفی بخشهای مختلف آن، به بررسی نقش و جایگاه انواع پروژه های ساختمانی و مقوله ساخت و ساز در نقاط مختلف شهر و روستا و نیز بررسی چالشها، مسایل، مشکلات و معضلاتی که در این مسیر قرار دارد پرداخته، سپس ضمن ارتباط بخشهای مختلف نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و انواع پروژه های ساختمانی در شهر و روستا، فرآیند تبدیل چالشها و نقاط ضعف به فرصتها و نقاط قوت در قالب یکی از الگوهای رشد و توسعه اقتصادی همراه با تعریف مولفه ها این الگو را تبیین و تشریح نموده و سپس با این پیش فرض اگر سیاست گذاری های نظام ساخت و ساز چه در سطح کلان شهرها و شهرهای بزرگ، شهرکهای صنعتی، و چه در سطح روستا و چه در قالب برج سازی و چه در سایر ابعاد همگام با اصلاحاتی در نظام بودجه ریزی و تخصیص منابع و نیز کنترل و نظارت بر نحوه توزیع اعتبارات تخصیص یافته از طریق نظام پولی و بانکی و نیز تعیین نوع ارتباط فیمابین نارسائی های هر بخش با زیر بخشهای نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی صورت پذیرد، می توان ضمن پاسخ به سوالاتی که در خلاصه مقاله مطرح شده به یک سری تعاریف جدید دست یافته و در نهایت با بهره گیری از الگوی رشد و توسعه مطرح شده به نقطه تعادل دست یافته و در انتها با استفاده از این نقطه تعادل نتیجه گیری همراه با ارایه پیشنهادات را مطرح و بحث را به پایان برسانیم.این مقاله تحقیقی از منظر وسعت کاربرد در حد متوسط و کاربردی، از بعد میزان بازدهی در حد توصیفی و از نگاه میزان نظارت و کنترل یک تحقیق کتابخانه ای است. ضمنا قلمرو مکانی این تحقیق کشور عزیزمان ایران و قلمرو زمانی آن قرن 21 می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 34

دانلود 17
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  35
 • دانلود: 

  14
کلیدواژه: 
چکیده: 

ایران کشوری است که در منطقه لرزه خیز قرار گرفته و سابقه زلزله های مخرب تاریخی در آن بسیار است. در دهه های اخیر نیز شاهد زلزله های ویرانگر لار در استان فارس، بوئین زهرا در استان قزوین، طبس در استان خراسان، منجیل در استان گیلان و مانند آنها بوده ایم که دامنه خسارتهای آنها در مواردی تا دهها هزار نفر کشته و زخمی و صدها میلیارد ریال خسارت مالی بوده است.خوشبختانه در دهه های اخیر طراحی سازه های مقاوم در برابر زلزله بر اساس آئین نامه مربوطه اجباری شده است، ولی در مورد سازه های موجود، ساخته شده پیش از الزام آئین نامه و سازه های طراحی شده بر مبنای آئین نامه های قبلی که باید بر اساس آخرین آئین نامه باز نگری شوند، اقدام موثری صورت نگرفته است. محدودیت منابع، ضرورت و اهمیت مقاوم سازی و تنوع سازه ها از نظر نوع بهره برداری (عمومی) و درجه اهمیت آنها و همچنین ویژگی آنها به لحاظ دامنه خسارتهای جانی، مالی و زیست محیطی مانند سدها و کارخانه های مواد شیمیایی آلاینده ایجاب می کند که قانون مورد نیاز برای الزام در مقاوم سازی سازه های موجود به تصویب برسد، سازمان و مدیریت مناسب برای آن ایجاد شود، ضوابط و معیارهای لازم تهیه شود، منابع اعتباری مورد نیاز تعیین و تامین گردد و با استفاده از روش مهندسی ارزش، اولویتها تعیین و برنامه لازم برای آموزش و ایجاد آگاهی عمومی تهیه شود.در این مقاله با توجه به تجربه بعضی کشورها و شرایط حاضر در کشور، پیشنهادهای کلی و مقدماتی در مورد برنامه ریزی، مدیریت و سازمان دهی کشوری برای مقاوم ساختن ساختمان های موجود ارایه خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 35

دانلود 14
نویسنده: 

شکرانی حافظه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  186
 • دانلود: 

  355
کلیدواژه: 
چکیده: 

آنچه در این مقاله ارایه می شود، شامل بررسی انواع خرابی، مواد تعمیری و روشهای مرمت و تقویت ساختمانهای بتن مسلح می باشد. عواملی که در انتخاب روشهای تعمیر، بازسای و تقویت موثرند عبارتند از: مورد کاربرد ساختمان، مصالح ساختمانی قابل دسترس، مهارتهای موجود در محل، سرعت عمل و مخارج لازم. عمدتا جهت مرمت و تقویت مو ضعی سازه ها از روشهای تزریق، تعمیر یا زره پوش نمودن توسط بتن یا فولاد استفاده میگردد. اصلی ترین مساله در امر مرمت و تقویت سازگاری رفتار مصالح قدیم و جدید می باشد، بنابراین ایجاد سطح تماس مناسب میان بتن تازه و بتن موجود بسیار مهم است این هماهنگی را میتوان با زبر نمودن سطح بتن قدیم، استفاده از چسب اپوکسی قبل از بتن ریزی و یا ایجاد گل میخ هایی از جنس فولاد یا بتن مسلح ایجاد کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 186

دانلود 355
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  63
 • دانلود: 

  37
کلیدواژه: 
چکیده: 

تعمیرات سازه های بتنی که در اثر عوامل محیطی و بارهای بهره برداری دچار مشکل شده اند از مسایل عمده و مهم کشورهای مختلف جهان در این سالهاست. با توجه به گسترش خرابیها به ویژه در محیط های خورنده دریایی و مناطق گرم برای انجام یک تعمیر موفق و با دوام نیاز به برنامه ریزی دقیق و اجرای یک سیستم کامل تعمیراتی است. قبل از انجام هر کار تعمیراتی در سازه ها ی بتنی ارزیابی دقیقی از وضعیت سازه از نقطه نظر علل خرابی و میزان پیشرفت آن به عمل می آید. انتخاب مواد و مصالح مناسب برای تعمیر که بتواند پاسخگوی شرایط محیطی حاکم، سازگار با بتن قبلی و عمر مفید لازم باشد، از مهمترین اقدامات برای انجام یک کار تعمیراتی موفق است. انتخاب روش مناسب اجرا و متعاقب آن انجام عمل آوری کافی و حفاظت مناسب برای تکمیل هر کار تعمیراتی ضرورت دارد. پاره ای از مواد تعمیراتی توصیه ای در بعضی شرایط محیطی و آب و هوایی مختلف عملکرد خوبی داشته لیکن در مواردی نیز از خود ضعف نشان داده و به ویژه در مناطق خورنده دریایی و محیط های گرم عملکرد مناسبی نداشته اند. در این مقاله ضمن اشاره به موارد فوق عملکرد بعضی از مواد تعمیراتی در شرایط محیطی شدید آورده شده است. نتایج حاصل از کارهای آزمایشگاهی برای تعیین خواص مکانیکی و مقاومتی و مقاومت به سایش مورد بحث قرار گرفته و پارامترهای موثر در دوام از جمله جذب آب و نفوذپذیری در مقابل املاح اندازه گیری و مقایسه شده اند. در بررسی این عملکرد از مواد تعمیراتی با پایه های مختلف به ویژه پایه سیمانی و مواد جایگزین سیمان نظیر پوزولانها استفاده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 63

دانلود 37
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  54
 • دانلود: 

  29
کلیدواژه: 
چکیده: 

در سازه های بلند، سیستم قاب محیطی یکی از مناسبترین سیستمهای مقاوم در برابر بارهای جانبی می باشد. آنالیز متداول و معمول این قابها به علت داشتن درجات آزادی زیاد غالبا وقت گیر و پرهزینه است. در این مقاله روشی برای بررسی لنگی برشی و تخمین تنشها در عناصر تشکیل دهنده قاب محیطی ارایه شده است. در این روش با در نظر گرفتن توابع تغییر شکل برای قاب بال و قاب جان و سپس نوشتن روابط تنش - تغییر شکل و استفاده از اصل حداقل انرژی توابعی برای تغییر مکان جانبی و عمودی سازه پیشنهاد شده است. روابط پیشنهادی در این مطالعه قادر به منظورسازی پدیده لنگی برشی در هر دو قاب بال و جان می باشد. برای در نظر گرفتن تغییرات لنگی برشی در ارتفاع، ضرایبی به وسیله حل عددی چندین سازه بصورت توابعی از ارتفاع ارایه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 54

دانلود 29
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  81
 • دانلود: 

  18
کلیدواژه: 
چکیده: 

در بسیاری از قابهای ساختمانی فلزی مهاربندی شده، جهت ایجاد سقف صلب و کاهش تنشهای ناشی از ممان مثبت در تیرها،از سقفهای مرکب استفاده می شود. برای حصول این عملکرد، دال بتنی و تیر فولادی، توسط اتصالات برشی (برشگیرها) به صورت یکپارچه در می آیند. مثبت بودن ممان این قابلیت را ایجاد می کند که بتوان تحمل تمام یا قسمتی از تنشهای فشاری را به بتن دال و تحمل تمام، یا قسمتی از تنشهای کششی را به تیر فولادی واگذار نمود. بعلاوه در صورتی که به میزان کافی برشگیر در محل اتصال دال بتنی و تیر فولادی وجود داشته باشد، مقطع مرکب دارای سختی به مراتب بزرگتر از تیر فولادی و تاوه بتنی می باشد. از این عملکرد معمولا در ناحیه ممان منفی صرفنظر می گردد، لیکن به علت وجود میلگردهای مربوط به طرح خمشی دال، در محل اتصال تیر به ستون، که از دو سمت اتصال در امتداد تیر عبور داده شده اند مجموعه تیر و میلگردهای دال می توانند خمش قابل ملاحظه ای را تحمل کنند به عبارتی سختی خمشی تیر و دال، به مراتب بیشتر از سختی بخش فلزی تیر به تنهایی می باشد. در این مقاله تاثیر پیوستگی این میلگردها بر سختی جانبی قابهای کوتاه مرکب مهاربندی نشده در مقابل بارهای جانبی استاتیکی و همچنین اثر بار ثقلی بر این پدیده مورد بررسی قرار گرفته است. یک قاب ساختمانی شناخته شده با استفاده از نرم افزار ANSYS مدلسازی، و نتایج با سایر مراجع مقایسه شده است. با افزایش تدریجی بار جانبی، در دو حالت زیر مطالعات انجام پذیرفته است: در حالت اول فرض برعدم وجود هر گونه نیروی ثقلی بوده و در حالت دوم، نیروهای ثقلی در حدود بارهای خدمت به سازه اثر داده شده اند. در این تحقیق نشان داده شده است که تاثیر میلگردگذاری پیوسته در قابهای مرکب مهاربندی نشده بر سختی جانبی قاب، به نسبت نیروی ثقلی به نیروی جانبی بستگی دارد و در واقع با افزایش این نسبت، پیوستگی میلگردها، به میزان قابل ملاحظه ای سختی خمشی قاب و مقاومت سازه در مقابل بارهای جانبی را افزایش می بخشد.

آمار یکساله:  

بازدید 81

دانلود 18
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  116
 • دانلود: 

  14
کلیدواژه: 
چکیده: 

بهینه یابی میتواند به عنوان ابزاری مناسب برای بررسی طرح سیستم های سازه ای، مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله طرح نمونه هایی از قابهای فولادی خمشی (Rigid)، دوگانه (Dual) و خورجینی (Continuous Double-Beam) با استفاده از یکی از الگوریتمهای ضابطه بهینگی (Optimality Criteria) تحت اثر بارهای استاتیکی مجاز و حدی آئین نامه ای زلزله، در محیط های خطی و غیرخطی بهینه شده است. برای بهینه کردن قابها در محیط خطی قیدهای تنش و تغییرمکان و در محیط غیرخطی قیدهای مقاومت نهایی و تغییر مکان در نظر گرفته میشوند. سپس منحنی های بار - تغییر مکان قابهای بهینه شده تا حد خرابی، با استفاده از روش آنالیز استاتیکی غیرخطی با بارهای فزاینده استاتیکی آئین نامه ای زلزله (Pushover Analysis) بدست می آید. با معلوم بودن سختی اولیه قابهای بهینه شده، منحنی های رفتار غیر الاستیک آنها برای شدتهای مختلف زلزله در محدوده شتاب ثابت بصورت تئوری ترسیم گردیده و با منحنی های بار - تغییر مکان بدست آمده از آنالیز غیرخطی آنها مقایسه میگردد. نتایج حاصل از بهینه یابی سیستم های سازه ای ذکر شده نشان می دهد که در بین طرحهای بهینه بدست آمده در محیط خطی سیستم سازه ای قاب خورجینی با تیرهای سراسری تا تراز هشت طبقه دارای کمترین وزن سرانه میباشد. برای ترازهای بیش از هشت طبقه طرح قاب دوگانه دارای کمترین وزن سرانه است. در محیط غیرخطی طرح قاب دوگانه در کلیه ترازهای طبقاتی دارای کمترین وزن سرانه میباشد. طراحی قابها در محیط غیرخطی باعث کاهش شکل پذیری موثر، کاهش مقاومت و توزیع یکنواخت تر مفاصل پلاستیک در اعضای آنها تحت اثر بارهای نهایی استاتیکی میشود. کاهش مقاومت نسبت به حالت طراحی خطی، با افزایش تعداد طبقات کمتر شده و شکل پذیری موثر کاهش می یابد. مقایسه رفتار غیرالاستیک طرحهای بهینه قابهای فوق الذکر در ترازهای مختلف قابهای چهار و هشت طبقه نشان می دهد که قاب خمشی طرح شده تحت اثر بارهای حدی در محیط غیرخطی قادر است در حالت نهایی زلزله با شدت بالاتری را تحمل کند.

آمار یکساله:  

بازدید 116

دانلود 14
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  55
 • دانلود: 

  27
کلیدواژه: 
چکیده: 

استفاده از ملاک جذب انرژی و توزیع خسارت، یکی از ایده هایی است که می تواند به عنوان معیاری برای طراحی مقاوم یا مقاوم سازی ساختمانها مطرح باشد. بنظر می رسد الحاق میراگرهای جذب انرژی در طبقات یک ساختمان، توزیع خسارت زلزله را در ارتفاع آن تغییر دهد. در این راستا بمنظور مشاهده تاثیر میراگرهای جذب انرژی در توزیع خسارت در اعضای سازه ای و میزان انرژی جذب شده در میراگرها، تعدادی ساختمان بتنی مسلح طرح گردیده و با برنامه کامپیوتری IDARC که قادر به تحلیل دینامیکی غیرخطی می باشد، مورد مطالعه قرار گرفته اند. توزیع خسارت در اعضا و طبقات مختلف، در دو دسته ساختمانهای بدون میراگر و با میراگر فلزی جاری شونده و همچنین رفتار هیسترتیک میراگرها و میزان جذب انرژی آنها در طبقات مختلف از نتایج بدست آمده می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 55

دانلود 27
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  176
 • دانلود: 

  173
کلیدواژه: 
چکیده: 

رفتار ناهمسان، ناهمگن و غیرخطی و وجود ترک های فراوان از یک سو و صفحه ای بودن اجزای سازه های آجری از سوی دیگر پیچیدگی خاصی ایجاد کرده است که غالبا جز با روشهای پیشرفته اجزای محدود نمی توان از وضعیت تنشها و کرنشهای آن اطلاعاتی بدست آورد. علیرغم تفاوت های اساسی بین طاقهای ضربی و سایر کفهای ساختمانی، آیین نامه 2800 ایران بدون داشتن پشتوانه علمی مناسب این گونه سقفها را با فرض اجرای بتن رویه در رده دیافراگمهای انعطاف پذیر تلقی نموده است. از این نظر در خصوص چگونگی و نحوه مدل سازی این دیافراگم و میزان باز توزیع نیرو های جانبی آن در اعضای مقاوم و همچنین اثبات یکپارچگی سقف در هنگام زمین لرزه اطلاع دقیقی در دست نمی باشد. به همین منظور در این مقاله نخست با تحلیل سه بعدی این سقف مورد مطالعه قرار می گیرد و سپس یک روش دستی جهت تخمین سختی دیافراگم و کنترل معیار صلیبت آیین نامه ای ارایه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 176

دانلود 173
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  109
 • دانلود: 

  16
کلیدواژه: 
چکیده: 

با توجه به عدم پیش بینی زمانی زلزله و برآورد تقریبی شدت تخریب آنها، به طور ادواری آئین نامه های زلزله تحت بازنگری قرار گرفته و ضوابط جدیدی برای طرح ساختمانها ارایه می گردد در نتیجه ساختمانهای موجود ممکن است ضوابط جدید آئین نامه های بازنگری شده را نتوانند ارضا کنند و نیاز به مقاوم سازی جهت مقابله با نیروی زلزله داشته باشند. بدین منظور برای مقایسه آسیب پذیری ساختمانهای بتن آرمه طرح شده با آئین نامه های 2800 جدید و 2800 قدیم ایران و بررسی نیاز مقاوم سازی آنها ساختمانهای بتنی با سیستمهای مختلف قاب خمشی و قاب خمشی با دیوار برشی با شکل پذیری (معمولی و متوسط و زیاد) در آئین نامه های فوق اعم از ساختمانهای با دیوار برشی و بدون دیوار برشی با پلان متعارف و با تعداد طبقات 10، 8، 5، 3 با آئین نامه های فوق طراحی شده اند و بدلیل رفتار غیرخطی ساختمانها به هنگام وقوع زمین لرزه بر روی آنها آنالیز دینامیکی غیرخطی با استفاده از برنامه I DARC صورت گرفته و سپس شاخص خسارت که بنا به تعریف عبارت است از نسبت تغییر شکل اعضاء تحت بار زمین لرزه به تغییر شکل نهایی آنها تحت بارگذاری یکنواخت، با در نظر گرفتن اثر کاهش مقاومت و اتلاف انرژی در حلقه های هیسترزیس، با یکدیگر مقایسه شده اند. نتایج این بررسی ها نشان می دهد ساختمان های با قاب خمشی بدون دیوار برشی با سیستم شکل پذیری زیاد طرح شده در هر دو آئین نامه جدید و قدیم در شتاب های بزرگ زمین لرزه دچار خسارت سازه ای زیاد می شوند و بدلیل تغییر مکان بسیار زیاد ساختمانهای 8 و 10 طبقه طرح شده با آئین نامه قدیم بخصوص در شتاب های بزرگ زمین لرزه نسبت به آئین نامه جدید نیاز به مقاوم سازی این سازه ها احساس می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 109

دانلود 16
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  30
 • دانلود: 

  31
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقاومت برشی نهایی در ارتباط با عملکرد دیوارهای بنایی مقاوم در برابر بارگذاریهای جانبی ناشی از زلزله، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زمانی که بارگذاری افقی در صفحه دیوار بنایی و به موازات بستر درزها ایجاد شود، گسیختگی در دیوار به صورت برش افقی در محل تماس آجر و ملات و یا به صورت کشش قطری حادث می گردد. (مقاومت بنایی ها به برش افقی به موازات افزایش بارگذاری عمودی بین آجر و ملات، افزایش می یابد.) اصولا در بناییها پیوستگی برشی به صورت طبیعی مستقل از مقاومت ملات بوده و آجرهای سوراخ دار به واسطه ایجاد کلیدهای برشی مکانیکی با ملات، لااقل در حالتی که فشار عمودی زیاد نیست، مقاومت برشی را افزایش می دهند. در حالتی که فش ار عمودی به میزان زیادتری وجود داشته باشد، معمولا گسیختگی به صورت کشش قطری بروز می کند که در این صورت اثر کلیدهای فوق چندان با اهمیت نیست.

آمار یکساله:  

بازدید 30

دانلود 31
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  193
 • دانلود: 

  140
کلیدواژه: 
چکیده: 

تخمین عمر سازه ها در شناخت هر چه دقیقتر رفتار سازه، خصوصا در رفتار سازه تحت بارهای سیکلی (تکراری) بسیار مفید می باشد چه اینکه در بسیاری از سازه ها مخصوصا آنهاییکه بطور مرتب در مقابل بارهای متناوب یا افزایشی قرار دارند باری که باعث شکست و فروریختگی سازه میشود در شدت باری به مراتب کمتر از بار بحرانی بوقوع می پیوندد. (Incremental Collapse) در این راستا تحقیقات بسیار زیادی تاکنون صورت گرفته است که در آن بتوان به نحوی عمر سازه را در مقابل بارهای تکراری اندازه گیری نمود. البته منظور از عمر سازه در اینجا تعداد سیکلهایی است که سازه قادر است بارتکراری را تحمل نماید. در این مقاله از مفهوم روش انرژی برای آنالیز تخریب پلاستیک (plastic collapse)تخریب افزایشی، (incremental collapse) و فروریختگی پلاستیک کامل سازه های بتن آرمه(shakedown of structure) استفاده شده است. در این روش از چرخش مفاصل پلاستیک و باز توزیع لنگر خمشی در سازه تا زمانی که تعداد مفاصل پلاستیک برای تبدیل سازه به مکانیسم به تعداد کافی ایجاد شده باشد بهره گرفته شده است. انرژی کرنشی پلاستیک ذخیره شده در سازه ناشی ازچرخش مفاصل پلاستیک در هر مرحله افزایش بار محاسبه شده است که نوع شکست و بار شکست سازه را پیشگویی خواهدنمود. در این مقاله نتایج گرفته شده برای یک سازه بتن آرمه با استفاده از آنالیز تخریب پلاستیک، تخریب افزایشی فروریختگی آورده شده است نتایج تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان میدهد که برخلاف سازه های فولادی که در آن انرژی جذب شده سیکل به سیکل کاهش می یابد در سازه های بتن آرمه انرژی کرنشی پلاستیک جذب شده در سازه در سیکل اول بیشتر از سیکلهای بعدی است و از سیکل دوم به بعد این مقدار تقریبا عدد ثابتی است. نتیجه اینکه در بارهایی که از بار فرو ریزش (Shakedown Load) فراتر میروند ماکزیمم انرژی کرنشی پلاستیک که سازه میتواند جذب کند ثابت میشود. بنابراین با استفاده از این مبحث میتوان عمر سازه یعنی تعداد سیکل هایی که سازه قادر به تحمل بار است را قبل از شکست بدست آورد.

آمار یکساله:  

بازدید 193

دانلود 140
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  34
 • دانلود: 

  15
کلیدواژه: 
چکیده: 

به طور کلی اجزا سازه ها و ماشین ها در هنگام ساخت ممکن است دارای نقص های پنهان و یا ترکها و درزهای خاص باشندو یا پس از نصب و در شرایط کاری دچار آسیب دیدگی و نقص شوند. از طرفی با توجه به شرایط کاری و نوع خسارت، امکان رشد خسارت، تحت بارگذاریها و شرایط مرزی مختلف وجود دارد، که امکان تخریب سازه را در زمان کمتری نسبت به کارکرد واقعی آن، فراهم می سازد. یکی از راههای جلوگیری از رشد خسارت، ترمیم آن توسط روش وصله زدن (Patch) می باشد. در این روش با استفاده از یک ماده ترمیم کننده از جنس مواد مرکب پلیمری، قسمت خسارت دیده ترمیم می شود. برای استفاده بهینه و موثر از این مواد، در ترمیم و تقویت سازه ها، پارامترهای گوناگونی باید در نظر گرفته شوند، که عبارتند از: نوع بارگذاری، شرایط مرزی، هندسه ترمیم (نحوه ترمیم: یک طرفه یا دو طرفه بودن)، کیفیت ترمیم یا اتصال،زاویه قرار گرفتن الیاف، محل قرارگیری خسارت، نوع و شکل خسارت. با توجه به مطالب فوق در این مقاله پارامترهای مختلف تقویت و تعمیر برای یک المان سازه ای، صفحه تخت با بریدگی دایره ای در مرکز، که تحت بار فشاری محوری قرار دارد مورد بررسی قرار گرفته است. تاثیر پارامترهای ذکر شده به طور عام و کیفیت اتصال وصله به طور خاص در ظرفیت بار کمانش صفحه فوق ارایه می شود. نتایج به دست آمده در راستای تقویت قسمتهایی از سازه های خسارت دیده که شریط فوق را دارند، راهنما خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 34

دانلود 15
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  159
 • دانلود: 

  77
کلیدواژه: 
چکیده: 

اختلاف مود تغییر شکل قاب و دیواربرشی در ساختمانهای بلند با سیستم قاب - دیواربرشی باعث ایجاد برش منفی در طبقات بالای سازه می شود. تحقیقات زیادی جهت حذف برش منفی با روش قطع نمودن دیواربرشی در طبقات بالای سازه و بر مبنای حداقل قرار دادن تغییر مکان جانبی سازه انجام شده است. در این مقاله، روشهای کاهش برش منفی در طبقات بالای سازه و اثرات آن بر رفتار سازه مورد مطالعه قرار می گیرد. ابتدا با یک روش پیشنهادی جهت قطع دیواربرشی اثرات این روش در کاهش برش منفی، همچنین اثرات آن بر رفتار سازه بررسی شده و سپس با توجه به سختی زیاد دیواربرشی، طرح کاهش سختی دیواربرشی د ر طبقات بالای سازه بررسی می شود. این کار با جایگزینی بادبند فلزی بجای دیوار برشی در طبقاتی که دیوار حذف شده، انجام می گیرد. حسن دیگر طرح اخیر برای وقتی است که به تعداد طبقات یک ساختمان بتن آرمه موجود افزوده شود. در اینصورت می توان در طبقات اضافه شده، تنها 30 طبقه و در 4 مرحله،، 20، از بادبند فلزی بعنوان عناصر مقاوم جانبی استفاده نمود. بر این اساس با انتخاب سه ساختمان 10 موارد فوق و مزایا و معایب آن مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی نتایج نشان می دهد، در صورت قطع دیواربرشی با استفاده از روش پیشنهادی، با توجه به اینکه دیوار تا حد زیادی باربری خود را از دست می دهد، لذا انتقال ناگهانی بار جانبی از دیوار به قاب ایجاد نشده و در نتیجه تغییرات ناگهانی نیروهای داخلی در اعضای قاب ایجاد نمی شود. همچنین در صورت استفاده از بادبند ضربدری در طبقاتی که دیواربرشی حذف شده، بعلت کمتر بودن سختی بادبند نسبت به دیواربرشی، برش کمتری توسط بادبند جذب شده و در نتیجه از برش منفی ایجاد شده در طبقات بالا کاسته می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 159

دانلود 77
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  137
 • دانلود: 

  44
کلیدواژه: 
چکیده: 

موثرترین روش مطرح شده برای ارزیابی رفتار لرزه ای پلهای موجود تحلیل دینامیکی غیرخطی آﻧﻬا می باشد که مسلما انجام این عمل برای تمام پلهای مورد بررسی عملی زمان بر خواهد بود. در این مقاله سعی شده است کارآیی یک الگوریتم ساده برای برآورد شکل پذیری مورد نیاز و ماکزیمم کرنش ایجاد شده در بتن. در ستون پایه پل تحت اثر یک زلزله ارزیابی یا طیف طراحی خاص مورد مطالعه قرار گیرد. در این روش از نتایج تحلیل بار جانبی و روابط Ry - m -Tn ارایه شده توسط Krawinkler Nassar, Vidic-Fajfar-Fishinger, Newmark-Hall برای این منظور استفاده شده است با استفاده از نرم افزار DRAIN-3DX مدل غیرخطی پایه پل های نمونه طراحی شده طبق ضوابط آئین نامه آشتو تهیه شده و با منظور کردن اثرات محصورشدگی بر روی رفتار تنش -کرنش بتن، آنالیز بار جانبی روی پایه پل انجام شده و رفتار نیرو -تغییر شکل آن بدست آمده است. با استفاده از نتایج این تحلیل و طیف پاسخ ارتجاعی تهیه شده برای زلزله های مختلف ماکزیمم تغییر شکل پایه پل تحت اثر این زلزله ها با استفاده از روابط تقریبی عنوان شده محاسبه شده و مقادیر بدست آمده، با نتایج حاصل از تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی مدل غیرخطی پل، تحت شتابنگاشت زلزله های مورد نظر مقایسه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 137

دانلود 44
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  78
 • دانلود: 

  21
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف از این مقاله ارایه الگوریتمی کارآ، دقیق و قابل اطمینان برای تشخیص خرابی در المانهای انواع سازه ها همچون تیرها، خرپاها و قابها می باشد. روش ارایه شده مبتنی بر پاسخ بدست آمده از آزمایشات استاتیکی و دینامیکی سازه واقعی میباشد که بر اساس پاسخ اندازه گیری شده، میتوان عمل تشخیص و تعیین خرابی را با اطمینان قابل قبولی انجام داد. در روش پیشنهاد شده، برای اجرای عمل پایش نیاز به اطلاعات کاملی از سازه نیست و با تعداد محدودی از اطلاعات استخراج شده، میتوان عمل تشخیص و تعیین خرابی را انجام داد. الگوریتم ژنتیک بخش اصلی روش معرفی شده در این مقاله را تشکیل میدهد. الگوریتم ژنتیک در مقایسه با سایر الگوریتمهای جستجوگر از قابلیتهای ویژهای برخوردار می باشد و از نقطه نظر تعداد پارامترهای مورد بررسی، محدودیت چندانی ندارد. دلیل این امر را میتوان در نحوه عمل بهینه سازی الگوریتم جستجو کرد. این الگوریتم برای رسیدن به مقادیر دقیقی از پارامترهای موردنظر، تمام نقاط فضای جستجو را مورد بررسی قرار نمی دهد و بصورت هوشمند دامنه نقاط جستجو در طی تکرار عملیتات کوچک میشود. برای نمایش دقت روش پیشنهاد شده، تعیین و تشخیص خرابی در المانهای قاب فضایی مورد بررسی قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 78

دانلود 21
نویسنده: 

صدرنفیسی سیروس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  123
 • دانلود: 

  183
کلیدواژه: 
چکیده: 

آشناترین و مرسوم ترین سیستم مهاربندی در سازه های فولادی، مهاربند ضربدری هم CBF مرکز میباشد که با وجود سختی مناسب از لحاظ شکل پذیری و جذب انرژی، عملکرد عمدتا ضعیفی دارد. از سوی دیگر قابهای خمشی MRF با وجود شکل پذیری بسیار بالا، از نظر سختی و کنترل تغییر مکان، به هیچ وجه رفتار مناسبی ندارند. سیستمهایی که بر هر دو مشکل فوق غلبه می کنند، به دو طیف عمده سیستمهای مهاربندی خارج از مرکز EBF و سیستم مهاربندی زانویی، KBF تقسیم می شوند سیستم EBF علی رغم شکل پذیری بسیار عالی،. سختی نسبتا مناسب و تسهیلاتی که به لحاظ ایجاد بازشوها در فرم و نمای معماری ایجاد می کند، به دلیل پس از یک زلزله شدید و مشکلات طرح و اجرای خود پیوند، نقطه ضعفهایی هم، Link مشکل ترمیم تیر پیوند دارد. المان مستهلک کننده انرژی، عضو زانویی است که مانند یک فیوز شکل پذیری عمل KBF اما در سیستم میکند و تشکیل مفاصل پلاستیک محدود به آن است. عضوی که تعویض آن (جهت بهره برداری مجدد از سازه) پس از یک زلزله شدید، سهل تر و عملی تر خواهد بود. در این گفتار، ضمن یک بررسی همه جانبه روی سیستمهای مختلف مهاربندی و بیان نقاط ضعف و قوت هر یک توجهی خاص به سیستم مهاربندی زانویی و خصوصیات عالی و ممتاز این سیستم، خواهیم داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 123

دانلود 183
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  83
 • دانلود: 

  22
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله قسمتی از نتایج حاصل از یک مطالعه در خصوص روشهای تحلیل و تقویت اتصالات خورجینی ارایه می گردد. در این مقاله مطالعه اتصال خورجینی بروش اجزای محدود مدلسازی شده و با انجام تحلیل غیرخطی، رفتار اتصال ساده و تقویت شده بررسی شده است. در تحلیلهای انجام شده ضمن تحلیل توزیع تنش و تغییر مکان و شناسایی نقاط تمرکز تنش مستعد برای تردشکنی، منحنی لنگر-چرخش اتصال محاسبه و ترسیم گردیده و مدلی برای رفتار غیرخطی اتصال پیشنهاد شده است. که در بین این پارامترهایی همچون سختی اولیه، لنگر نهایی، لنگر ترک خوردگی و ضرایب تمرکز تنش اتصال ارزیابی شده اند بررسی های انجام شده نشان می دهد که اتصال خورجینی بر خلاف تصور معمول دارای صلیب بالایی بوده و در سازه تقریبا همانند یک اتصال صلب عمل می نماید و قادر است که لنگرهای بزرگی را در هنگام زلزله جذب نماید ولی به علت هندسه نامناسب و شکل خاص جوشها این لنگرها باعث ایجاد تمرکز تنشهای بالایی در محل جوش نبشی ها به ستون می شود که نتیجه آن ترک خوردگی جوشها است لذا اتصال خورجینی بدلیل کمبود مقاوما لازم در مقابل شکل پذیری کم خود دچار شکست ترد و از دست رفتن تکیه گاه قائم سقفها می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 83

دانلود 22
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  53
 • دانلود: 

  25
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله یک مطالعه پارامتریک با استفاده از آنالیز دقیق به روش سختی و با استفاده از نرم افزار ETABS-90 برای بررسی رفتار سازه های قاب محیطی تحت تاثیر بارهای جانبی انجام شده است. نحوه توزیع تنش های محوری در ستونهای قابهای بال و جان و همچنین اثرات پدیده لنگی برشی مثبت و منفی در مقطع و ارتفاع سازه بررسی شده است. سازه های مورد مطالعه از نوع قاب های محیطی تک سلولی با مقطع مربع مستطیل می باشند که تحت اثر سه نوع بارگذاری جانبی (بار نقطه ای در بالای سازه، بار با توزیع یکنواخت و بار با توزیع مثلثی) قرار گرفته اند. سپس یک روش ساده جهت تحلیل تنش در اجزای قاب محیطی ارایه شده که قادر است به وسیله چند تابع ساده، نحوه توزیع تنشهای محوری و همچنین پدیده های لنگی برشی مثبت و منفی را در مقطع و ارتفاع قاب های بال و جان نشان دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 53

دانلود 25
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  89
 • دانلود: 

  22
کلیدواژه: 
چکیده: 

در مقابله با بارهای جانبی از جمله زمین لرزه، قاب با مهاربندی واگرا از سختی بالا و قدرت جذب انرژی مطلوبی برخوردار است. در این سیستم مهاربندی، سختی و شکل پذیری مورد نیاز قاب توسط تیر پیوند که یکی از مهمترین اجزا قاب میباشد، تامین می گردد، که میزان آن بستگی به مشخصات و جزئیات تیر پیوند دارد. بهترین حالت جهت تامین سختی و شکل پذیری مطلوب هنگامی ایجاد می شود که تیر پیوند در برش عمل نماید. در این حالت نقش سخت کننده ها در جلوگیری از کمانش زودهنگام جان دارای اهمیت زیادی است و با قرار دادن سخت کننده های مناسب در جان تیر پیوند میتوان از جذب انرژی بالایی بهره گرفت. در این مقاله با استفاده از مدل اجزا محدود و نرم افزار ANSYS به بررسی رفتار هیسترزیس قاب با مهاربندی واگرا، نقش سخت کننده ها و دیگر پارامترهای تیر پیوند در مقاومت نهایی و شکل پذیری قاب پرداخته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 89

دانلود 22
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  56
 • دانلود: 

  75
کلیدواژه: 
چکیده: 

گسترش روزافزون استفاده از سازه های بتن آرمه بعلت خواص و ویژگیهای مناسب بتن از قبیل دوام، مقاومت فشاری بالا و قابلیت شکل دهی مناسب، سبب توسعه آنها در صنعت ساختمان سازی شده است. از آنجا که در بین سیستمهای مختلف مقاوم در برابر نیروهای جانبی، دیوارهای برشی از سختی مناسب برخوردار هستند، کاربرد و طراحی آنها در سازه های بلندگسترش یافته و لزوم رعایت ملاحظات معماری، استفاده از دیوارهای برشی کوپله را بسیار متداول نموده است. در مدلسازی متداول جهت دیوارهای برشی معمولا از روش اجزا محدود استفاده میگردد که در این روش درجات آزادی بسیار زیادی را برای دیوار بایستی منظور کرد و بنابراین برای دستیابی به نتایج مطلوب وقت زیادی باید صرف نمود. در این مطالعه با تحلیل تعداد زیادی از دیوارهای برشی کوپله، روابطی پارامتری جهت تحلیل تقریبی این دیوارها ارایه شده است. روابط مذکور جهت تخمین تنش در دیوارها تحت اثر سه نوع بارگذاری جانبی (متمرکز، گسترده یکنواخت و مثلثی) معرفی گردیده است. در این مقاله نشان داده شده که روابط پارامتری فوق الذکر، تخمین نسبتا دقیقی از تنش ها در جان و بال داشته و پدیده لنگی برش را بخوبی منظور می سازد.

آمار یکساله:  

بازدید 56

دانلود 75
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  57
 • دانلود: 

  35
کلیدواژه: 
چکیده: 

شکل پذیری عمده ترین عامل اتلاف انرژی در سازه ها است. تغییر شکلهای بزرگی که برای رسیدن به یک رفتار شکل پذیر لازم است، اغلب با ترک خوردگی و کاهش مقاومت اعضا و اتصالات سازه ای، بخصوص در سازه های با شکل پذیری کم همراه می باشد. نصب مستهلک کننده های انرژی در نقاط خا صی از سیستمهای سازه ای، بمنظور متمرکز ساختن اتلاف انرژی در این نقاط، عملکرد و ایمنی سازه ها را در طول زلزله های شدید بهبود می بخشد.

آمار یکساله:  

بازدید 57

دانلود 35
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  457
 • دانلود: 

  228
کلیدواژه: 
چکیده: 

تحلیل بارافزون یا PUSHOVER عبارت است از تحلیل استاتیکی غیرخطی سازه تحت اثر بارهای جانبی افزایش یابنده و تعیین نمودار بار- تغییر مکان یا منحنی ظرفیت سازه که معمولا از مقادیر برش پایه و تغییر مکان جانبی نقطه مرجع تراز بام برای رسم این نمودار استفاده میشود. در سالهای اخیر محققان گامهای موثری در طراحی سازه های مقاوم در برابر زلزله برداشته اند. به عبارت دیگر دیدگاه آنان در فراهم آوردن طرحی ایمن و مطمئن برای سازه در مقابل بارهای ویرانگر زلزله بهبود چشمگیری یافته است. این پیشرفت شامل تغییر نگرش دانشمندان از طراحی بر اساس نیرو به سمت طراحی بر مبنای رفتار بوده است. این روش اصطلاحا طراحی بر اساس عملکرد سازه PERFORMANCE BASED DESIGN نامیده میشود. در تحلیل بارافزون با مقایسه مقاومت و تغییر مکان تقاضا بر اساس زلزله های طرح با ظرفیتهای موجود در سطوح عملکردی (PERFORMANCE LEVEL) مورد نظر، رفتار مورد انتظار سازه تخمین زده میشود. از این روی تحلیل بارافزون نقشی مهم و کلیدی خواهد داشت چرا که بدون نیاز به انجام تحلیلهای وقتگیر، پرهزینه و پیچیده دینامیکی غیرخطی، رفتار نهایی سازه از نظر نحوه توزیع مفاصل پلاستیک، نوع و نحوه تشکیل حالت مکانیزم خرابی، تغییر مکانهای کلی و نسبی تقاضا، نیروهای نهایی اعضا و ... با دقت مناسب برآورد میگردد. علاوه بر آن به کمک روشهایی نظیر روش طیف ظرفیت (CAPACITY SPECTRUM METHOD) میتوان میزان ایمنی سازه را هم از لحاظ مقاومت و هم از لحاظ تغییر مکانهای نهایی طبقه و یا سازه، با مقایسه با مقادیر مجاز متناظر مربوط به اعضای سازه ای و غیرسازه ای سنجید. اما نکته حایز اهمیت در اینجا است که به کمک این روش میتوان مقایسه بسیار خوبی از رفتار سازه، قبل و بعد از تقویت و مقاوم سازی آن به عمل آورده و میزان پاسخگویی و کارایی باز طراحی انجام شده برروی مدل اولیه سازه برآورد گردد. با تمام مزایای یاد شده این تحلیل با معضلاتی نیز روبرو است ازجمله اینکه با افزایش تعداد طبقات ساختمان (افزایش مودهای ارتعاشی دینامیکی سازه) یا با ایجاد حالات نامنظمی در پلان یا در ارتفاع، و یا بر اساس نوع توزیع بارهای جانبی و همچنین بر اساس نوع فرضیات بکار رفته در رفتار غیرخطی هندسی یا مصالح اعضای مدل سازه ای و ... نتایج بدست آمده میتواند پراکنده و یا غیر واقعبینانه باشد. در این تحقیق تلاش میگردد که آخرین دستاوردهای به عمل آمده درخصوص چگونگی بکارگیری فرضیات مناسب در این تحلیل بیان شده و با بررسی شکلهای توزیع بار مختلف و مقایسه نتایج تحلیلهای بارافزون بر اساس آنها با نتایج بدست آمده از تحلیلهای دینامیکی غیرخطی، شکل یا اشکال توزیع بار مناسب بازگو شود و همچنین محدوده قابل اطمینان پاسخها و پیشنهاداتی جهت بهبود نتایج، ارایه گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 457

دانلود 228
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  150
 • دانلود: 

  131
چکیده: 

شواهد بدست آمده اخیر در مطالعات متعددی مبین آن است که تحقق اصول HSE در شرکت ها مستلزم همراهی نیروی انسانی است که از آن تحت عنوان رفتار شهروندی سازمانی مبتنی بر ایمنی و بهداشت و محیط زیست (HSE) در میان کارکنان یاد می گردد. با این حال عوامل زمینه ای موثر بر این مهم کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. بر همین اساس مطالعه حاضر با هدف تعیین رفتار شهروندی سازمانی مبتنی بر ایمنی و بهداشت و محیط زیست (HSE) به روش مدل سازی معادلات ساختاری در مجتمع پتروشیمی چابهار انجام شد. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق در دسته مطالعات توصیفی-همبستگی بوده است که جامعه آماری آن را کارشناسان واحدهای HSE، نظارت و مهندسی در حوزه کارفرمای مجتمع پتروشیمی چابهار به تعداد 51 نفر تشکیل داد که با استفاده از فرمول کوکران نسبت به دریافت نظرات 45 کارشناس از واحدهای HSE، نظارت و مهندسی در حوزه کارفرما اقدام گردید. داده ها از طریق توزیع پرسشنامه های استاندارد (با روایی و پایایی تایید شده) گردآوری گردید. یافته های این پژوهش نشان داد مجموعه عوامل زمینه ای موثر در مدل نظری این مطالعه، می تواند به میزان 5/99 درصد از رفتار شهروندی سازمانی مبتنی بر ایمنی و بهداشت و محیط زیست (HSE) را تبیین نماید (R2=0. 995). بطور کلی یافته های این پژوهش موید آن بود که عوامل زمینه ای همچون حمایت سازمانی، هنجارهای اجتماعی، خودکارآمدی و نگرش به مسائل HES، از جمله عوامل تاثیرگذار بر بروز رفتارهای شهروندی مبتنی بر HSE در بین کارکنان مجتمع پتروشیمی چابهار می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 150

دانلود 131

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID