نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  256
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

استفاده از رنگدانه های آلی تولید شده توسط میکروب ها با توجه به ماهیت و ایمنی آن ها در حال افزایش است. در این پژوهش 10 نمونه خاک از مناطق مختلف شهر طرقبه در استان خراسان رضوی جمع آوری و کشت داده شدند. 14 نمونه مولد رنگدانه انتخاب شدند و با استفاده از تست های بیوشیمیایی و PCR، شناسایی آن ها انجام گرفت. سپس به کمک حلال متانول و پودر شیشه، استخراج رنگدانه های باکتریایی انجام شد و به منظور بررسی خلوص آن ها، TLC انجام گرفت. رنگدانه های A8 و A13 که دارای خلوص مناسب بودند، جهت بررسی های بیشتر بر روی رده های سلولی انتخاب و میزان سمیت سلولی آن ها روی 3 رده سلولی HepG2، فیبروبلاست جنین انسان و سرطان معده مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد که از میان 14 رنگدانه استخراج شده از باکتری ها، رنگدانه A8 مربوط به باکتری Aeromonas hydrophyla، بر روی رده HepG2، دارای IC50=0.025 mg/ml، بر روی رده سلولی فیبروبلاست جنین انسان دارای IC50=0.2 mg/ml و همچنین استفاده از 0.1 mg/ml از همان رنگدانه بر روی رده سلولی سرطان معده، باعث ممانعت در رشد سلول های سرطانی شد. همچنین رنگدانه A13، هیچ تاثیری بر روی رده های سلولی HepG2، فیبروبلاست و سرطان معده نداشت و می توان از آن به عنوان یک رنگ طبیعی در صنایع غذایی استفاده کرد. بنابراین با بررسی های دقیق بر روی آن ها، می توان از مزایای بیشمار این ترکیبات در صنایع مختلف و به عنوان عناصر طبیعی و بی ضرر به خوبی بهره مند شد.

آمار یکساله:  

بازدید 256

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  76
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

گیاهان به عنوان با ثبات ترین موجودات در رویشگاه های مختلف، نقش ارزشمندی در چرخه های زیستی ایفا می کنند. در این مطالعه گیاهان آبزی ضلع جنوب شرقی قله شاهدژ واقع در چهاردانگه شهرستان ساری مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های گیاهی جمع آوری و به طریق علمی خشک و پرس شده و با استفاده از فلور ایرانیکا و فلور رنگی ایران شناسایی گردید. در مجموع 17 جنس از گیاهان آبزی متعلق به 11 تیره گیاهی شناسایی شد. در این میان 1 گونه غوطه ور و 16 گونه دیگر بن در آب و حاشیه ای بودند. همچنین دو تیره Fabaceae و Asteraceae دارای بیش ترین تعداد گونه بودند. شکل زیستی گونه ها بر اساس روش طبقه بندی رانکیه مشخص شد. در این منطقه همی کریپتوفیت ها (35.294 درصد) شکل زیستی غالب بوده است. همچنین بررسی کورولوژی گونه ها نشان داد که بیش ترین عناصر از نوع چند منطقه ای می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 76

دانلود 3
نویسنده: 

خوشدل شیما | خارا جلیل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  139
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

ریسه های قارچ های میکوریز آربوسکولار با پخش در اطراف و در داخل ریشه گیاه میزبان بعنوان یک ریشه ثانویه، جذب عناصر نیتروژن، فسفر، گوگرد، پتاسیم، منیزیم، کلسیم و آهن را افزایش می دهند، لذا این میکروارگانیسم های مفید به عنوان کود زیستی اطلاق شده و عقیده بر آن است که می توانند جایگزین مناسبی برای برخی از کودهای شیمیایی مخصوصا کودهای فسفاته مصرف شده در اکوسیستم های مختلف باشند. موضوع تحقیق حاضر مقایسه شاخص های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ناشی از همزیستی سه گونه قارچ از جنس Glomus با نام های G.versiforme، G.etunicatum و G.intraradices بر سه گونه گیاهی اسپند (Peganum harmala L.)، کبر (Capparis spinosa L.) و ترشک (Rumex crispus L) می باشد. بذر این گیاهان از سواحل دریاچه ارومیه جمع آوری شده و به منظور مطالعه شرایط لازم برای گسترش آن ها در شرایط طبیعی این بررسی انجام گرفت. بذرها با مایه تلقیح به مدت 10 هفته با شرایط نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی با دمای محیطی 18 تا 29 درجه سانتی گراد کشت داده شدند. بعد از مرحله برداشت مطالعات آزمایشگاهی روی اندام هوایی و ریشه گونه های گیاهی انجام گرفت که شامل اندازه گیری میزان قند محلول، پروتئین کل و مالون دی آلدئید می باشد. آنالیز داده ها نشان داد که گونه های همزیست با میکوریز در مقایسه با نمونه های شاهد افزایش معنی داری را در میزان قند محلول و پروتئین کل نشان می دهند ولی در میزان مالون دی آلدئید نمونه های همزیست کاهش معنی دار را نسبت به نمونه های شاهد نشان می دهند. نتیجه کلی اینکه همزیستی میکوریزی با هر سه گونه قارچی موجب بهبود عملکرد گیاهان مورد مطالعه گردیده است و می توان از آن ها در برنامه های بازسازی رویش در سواحل دریاچه ارومیه به عنوان کود زیستی مناسب اقدام نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 139

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  84
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

گیاهان به عنوان با ثبات ترین موجودات در رویشگاه های مختلف، نقش ارزشمندی در چرخه های زیستی ایفا می کنند. اکوسیستم مورد مطالعه در این مقاله، تالابرمنت یا ارزچال می باشد. این تالاب در موقعیت جغرافیایی N363400 E524300 در استان مازندران واقع است. این تالاب در غرب روستایی به همین نام و در ارتفاع -7 متری از سطح آب های آزاد قرار گرفته است. تالاب دایره ای شکل و قطری در حدود 100 متر دارد. روستای رمنت در شرق شهرستان بابل و به فاصله 5 کیلو متری از مرکز شهر واقع شده است. نمونه های گیاهی جمع آوری و به طریق علمی خشک و پرس شده و با استفاده از فلور ایرانیکا و فلور رنگی ایران شناسایی شدند. در مطالعه گیاهان تالاب رمنت 43 گونه های گیاهی از 38 جنس و 21 خانواده جمع آوری و شناسایی شد.

آمار یکساله:  

بازدید 84

دانلود 25
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  99
 • دانلود: 

  13
چکیده: 

در این پژوهش 10 گونه پارازیت شته (Aphidiinae) از 11 منطقه استان فارس شناسایی شد. نمونه ها به کمک از روی غلات، یونجه، بادام، کلزا و خاک شیر به روش تورزنی جمع آوری شد و تعدادی نیز به روش پرورش دادن در محیط آزمایشگاه از بدن شته ها خارج شد و مورد شناسایی قرار گرفت. 10 گونه شناسایی شده در این مناطق Aphidius rhopalosiphi, Praon exoletum,Praon necans, Trioxys complanacus, Praon volucre, Diaretiella rapae و Aphidius matricariae و Aphidius transcaspiicus, Aphidius  uzbekistanicus و Lysiphlebus fabarum پارازیت داخلی شته در گیاهان نام برده هستند Praon exsoletum (Nees) و Trioxys complanatus (Quilis) برای اولین بار از استان فارس گزارش شده است. که شرح ویژگی ساختمانی آن ها به همراه مکان و گیاه میزبان در این پژوهش آمده است و کمک قابل توجهی به گسترش برنامه های کنترل زیستی و حفاظت از محیط زیست می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 99

دانلود 13
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  87
 • دانلود: 

  15
چکیده: 

4گونه Aphidiinae از 5 منطقه در بخش مرکزی استان فارس جمع آوری و شناسایی گردید. این زیرخانواده پارازیت شته ها هستند و با از بین بردن آن ها باعث کنترل جمعیت آفات می شوند وبه حفاظت از محیط زیست کمک قابل توجهی می کنند. نمونه ها به روش تورزنی جمع آوری شدند. تعدادی از آ ن ها به روش پرورش دادن در محیط آزمایشگاه از بدن شته ها خارج شدند و پس از قرار دادن در اتانول شناسایی شدند. 4 گونه های شناسایی شده در این مناطق در پژوهش حاضر Aphidiusmatricaroae، Praonexoletum، Praonvolucre و Trioxyscomplanatus هستندکه در مناطق کفترک، کیان آباد، قلات، مهارلوو خیابان خلیلی شیراز از روی گیاه یونجه جمع آوری شدند. aonexsoletum(Nees) و Trioxyscomplanatus (Quilis) برای اولین بار از استان فارس گزارش شده است. در این پژوهش گونه های نام برده معرفی می شوند و منطقه پراکندگی آن ها بیان می شود. شناختن گونه های پارازیت بومی موجود در این منطقه باعث بهبود برنامه های کنترل زیستی و حفاظت از محیط زیست خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 87

دانلود 15
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  67
 • دانلود: 

  11
چکیده: 

آگاهی از میزان تنوع ژنتیکی منابع گیاهی، اولین و مهم ترین گام در جهت برآورد اهداف اصلاحی می باشد. کشور ایران به عنوان یکی از مراکز مهم تنوع گونه های گون می باشد که در بین آن ها، ناخنک (Astragalus hamosus L.) از خانواده بقولات به دلیل دارا بودن خواص دارویی فراوان از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به مشکلات موجود در اصلاح این گیاه، استفاده از نشانگرهای مولکولی DNA ابزار قدرتمندی در ارزیابی ژرم پلاسم و بهره برداری های بهنژادی به شمار می آید. در این تحقیق، به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی 18 ژنوتیپ ناخنک، پس از استخراج DNA، از 10 آغازگر ISSR برای تکثیر محصولات واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) استفاده گردید. پس از امتیازدهی باندهای DNA بر اساس صفر (وجود باند) و یک (عدم وجود باند)، تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار NTSYS انجام شد. این آغازگرها 87 باند چند شکل تولید کردند که 89 درصد از کل 98 باند تکثیر شده را شامل گردید. متوسط تعداد باند چند شکل به ازای هر آغازگر 8.7 برآورد گردید. میانگین محتوای اطلاعات چندشکلی (PIC) و شاخص نشانگر (MI) به ترتیب 0.644 و 6.153 محاسبه شد. دندروگرام تجزیه خوشه ای به روش میانگین فواصل (UPGMA) و ماتریس تشابه تطابق ساده، ژنوتیپ ها را به چهار گروه تقسیم کرد که بیشترین شباهت ژنتیکی بین دو نمونه ناخنک از ورزنه مشاهده شد. نتایج تجزیه خوشه ای با گروه بندی تجزیه مولفه های اصلی همخوانی داشت. در مجموع نتایج نشان داد که نشانگر ISSR نشانگری قابل اطمینان در آشکارسازی سطح بالایی از چندشکلی است و برای بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های ناخنک در مطالعات اصلاحی آینده مناسب می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 67

دانلود 11
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  345
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

کوه جهان بین با وسعت 12187 هکتار در منطقه ای کوهستانی در غرب شهر هفشجان در استان چهارمحال و بختیاری، بین عرض شمالی 32.174 و طول شرقی 50.754 درجه قرار دارد و بخشی از ارتفاعات رشته کوه های زاگرس محسوب می شود که حداقل ارتفاع آن 2150 و حداکثر ارتفاع 3300 متر می باشد. متوسط دمای سالیانه 11.28 درجه و حداقل و حداکثر دمای سالیانه به ترتیب 1.9 و 19.93 درجه می باشد. این منطقه از جنوب روستای شمس آباد شروع و به طول 30 کیلومتر تا غرب روستای مصطفی آباد در حومه شهر هفشجان امتداد دارد. در تحقیق حاضر تعداد 258 گونه گیاهی متعلق به 232 جنس و 42 خانواده از فلور کوه جهان بین معرفی می گردد. اشکال زیستی موجود در فلور این منطقه شامل 43.2 درصد همی کریپتوفیت (102 گونه)، 32.6 درصد تروفیت (77 گونه)، 18.2 درصد کریپتوفیت (43 گونه)، 3.8 درصد کامفیت (9 گونه) و 2.11 درصد فانروفیت (5 گونه) می باشد. 58 درصد از گونه ها (130 گونه) متعلق به ناحیه ایران-تورانی، 13.5 درصد از گونه ها (35 گونه) متعلق به ناحیه اروپا سیبری، مدیترانه، ایران-تورانی، 5.8 درصد از گونه ها (15 گونه) جهان وطنی و بقیه گونه ها چند ناحیه ای هستند. از تیره های مهم حاضر در فلور منطقه می توان به تیره آفتابگردان (35 گونه)، تیره گندمیان (27 گونه)، تیره بقولات (24 گونه)، تیره Brassicaceae (20 گونه) و تیره Lamiaceae (18 گونه)، تیره Caryophyllaceae (16 گونه)، تیره Apiaceae (14 گونه)، تیره Liliaceae (13 گونه)، تیره Rubiaceae (10 گونه) و تیره Boraginaceae (9 گونه) اشاره نمود. تعداد بالای همی کریپتوفیت ها حاکی از اقلیم سردسیری و کوهستانی بودن منطقه است. تعداد گونه های گیاهی با اهمیت دارویی در این منطقه 62 گونه می باشد که همراه با فهرست گونه های مرتعی و علف هرز معرفی می گردند. نتایج این تحقیق نشان دهنده غنای گونه ای بالای این منطقه در مقایسه با فلور های نزدیک مانند منطقه کرسنک، تنگ صیاد و کوه شیت می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 345

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  15
چکیده: 

در این تحقیق، پراکندگی گونه های گیاهی و فراوانی اشکال زیستی و کوروتیپ آن ها در 29 فلور منتشر شده در دهه منتهی به 1391، در برگیرنده سطحی معادل 1096205 هکتار مورد بررسی گرفته است. نتایج نشان داد که در مناطق مورد بررسی در مجموع 3006 گونه گیاهی وجود دارد، تعداد گونه های اندمیک 57 گونه، و بیشتر گیاهان این مناطق (1880 گونه) متعلق به کوروتیپ ایران و تورانی (IT) هستند. گیاهان همی کریپتوفیت (1409 گونه) و تروفیت (1039 گونه) بیشترین گیاهان یافت شده در مناطق مورد بررسی و گیاهان کریپتوفیت با 450 گونه و فانروفیت ها با 247 گونه در مرتبه های بعد قرار دارند. این بررسی از نظر گردآوری و تحلیل اطلاعاتی پایه از گونه های گیاهی مطالعه شده در ایران و تجمیع یافته ها در قالب دیتابیس فلوریستیک iHerbs حائز اهمیت است.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 15
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  54
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

این مطالعه شامل شناسایی و تعیین پراکنش ماکروبنتوزها در رودخانه کرج می باشد، که از مهر ماه سال 1393 شروع و در تیر ماه سال 1394 پایان یافت. در منطقه مورد بررسی، پنج ایستگاه مطالعاتی انتخاب و فون ماکروبنتوزهای آن به صورت فصلی توسط کوادرات و با 5 تکرار در هر ایستگاه نمونه برداری شد. نمونه ها توسط فرمالین 4% تثبیت و در آزمایشگاه جداسازی، شناسایی و شمارش گردید. در بررسی انجام شده، 6 رده، 22 خانواده و 24 جنس از ماکروبنتوزها شناسایی شد که از این بین، بیشترین فراوانی در فصل زمستان و کمترین فراوانی در فصل بهار بود. در میان پنج ایستگاه تعیین شده، ایستگاه 4 در فصل زمستان با 1067 عدد در متر مربع بیشترین فراوانی و ایستگاه 5 در فصل بهار با 254 عدد در متر مربع کمترین فراوانی را میان ایستگاه ها دارا بودند. در میان نمونه های شناسایی شده، رده Insecta با %88.7 فراوانی بیشترین و رده Malacostraca با %0.1 کمترین فراوانی را دارا بودند. از میان نمونه های شناسایی شده، گونه Simulium sp. با فراوانی 879 عدد در متر مربع بیشترین و گونه های Asellus aquaticusو Atherix sp. با فراوانی 1 عدد در متر مربع، کمترین را دارا بودند. به طور میانگین در طول یک سال شاخص تنوع گونه ای شانون وینر 1.73، غالبیت گونه ای سیمپسون .0.74 و غنای گونه ای مارگالف 3.31 به دست آمد. براساس مقادیر شاخص زیستی HFBI، ایستگاه ها، در 3 طبقه کیفی عالی، خیلی خوب و خوب گزارش شد.

آمار یکساله:  

بازدید 54

دانلود 3
نویسنده: 

پناهی محمود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  72
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

مواد طبیعی در درمان های مکمل مورد توجه بوده و از آنجا که گیاه زرشک ویژگی های درمانی دارد، در پژوهش حاضر اثر عصاره آبی برگ گیاه زرشک (Berberis vulgaris) بر مشخصات مورفومتریک جنین جوجه با هدف احتمال وجود آثار تراتوژنیک آن در دوران جنینی مطالعه گردید. تعداد 50 عدد تخم مرغ نطفه دار نژاد Ross در 5 گروه مساوی شامل: شاهد، شاهد- آزمایشگاهی و گروه های تجربی تیمار شده با محلول عصاره آبی برگ زرشک توزیع شدند. روز دوم انکوباسیون روی تخم مرغ ها پنجره باز شد. روز هشتم گروه شاهد -آزمایشگاهی با 10 میکرولیتر PBS و گروه های تجربی 1، 2 و 3 به ترتیب با 10 میکرولیتر عصاره با غلظت های 100، 200 و 500 میلی گرم بر میلی لیتر تیمار شدند. روز دوازدهم در تمام نمونه ها طول سری -دمی (CR) و وزن جنین ها با استفاده از کولیس و ترازوی دیجیتال اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS، آزمون آماری t و آزمون مکمل ANOVA تحلیل شدند (p<0.05). همچنین نسبت مرگ و میر جنین ها از روز هشتم، تا روز دوازدهم مورد توجه قرار گرفت و داده ها با نرم افزار SPSS، آزمون Chi-square تحلیل گردید (p<0.05) و نیز ویژگی های ظاهری از نظر ناهنجاری مورد بررسی قرار گرفت. در مقایسه میانگین طول سری-دمی و وزن جنین ها در گروه شاهد با شاهد-آزمایشگاهی تفاوت معنی داری مشاهده نشد. در مقایسه گروه های تجربی با شاهد، گروه 1 افزایش معنی داری در طول سری-دمی (P=0.02) و وزن جنین ها (P=0.01) نشان داد و در گروه های 2 و 3 افزایش مشاهده شده معنی دار نبود. آثار تراتوژنیک شامل کاهش معنی دار وزن و طول سری-دمی و ستون مهره شکاف دار مشاهده نشد. در بررسی درصد مرگ و میر جنین ها در گروه های تجربی نسبت به گروه شاهد تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. عصاره آبی برگ گیاه زرشک با غلظت های استفاده شده در طرح حاضر هیچگونه کاهش در وزن و طول سری-دمی و افزایش مرگ و میر در جنین جوجه نداشته و در غلظت 100 میلی گرم بر میلی لیتر افزایش معنی داری در طول سری- دمی و وزن جوجه ها نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 72

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  41
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

استفاده از گیاهان برای درمان سرطان تاریخچه طولانی دارد. تولیدات طبیعی جدا شده از منابع گیاهی از ویژگی های ضد توموری برخوردارند. طی دهه گذشته, طب گیاهان دارویی به عنوان یک موضوع جهانی مطرح است. از آن جاییکه میوه توت فرنگی دارای طیف وسیعی از ترکیبات فیتوکمیکالی از جمله پلی فنول ها می باشد که ریسک سرطان را کاهش می دهد لذا از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از این پژوهش بررسی مقایسه ای عصاره های دو رقم توت فرنگی به نام های Camarosa و Selva بر روی رده سلول های سرطانی SW742 بود و همچنین توت فرنگی رقم Selva به طور ارگانیک کشت شده بود. نتایج نشان داد که اثرات ضد سرطانی عصاره توت فرنگی رقم Selva ارگانیک در مقایسه با عصاره رقم Camarosa که به روش غیر ارگانیک کشت شده بود در هر دو بازه زمانی 24 و 48 ساعت بطور معنی داری بیشتر بود.

آمار یکساله:  

بازدید 41

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  129
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

در تحقیقات گوناگون جهت پیشگیری و درمان دیابت از گیاهان دارویی مختلف و مواد موثره آن ها استفاده شده است. در این مطالعه از کورکومین که ماده موثره گیاه زردچوبه است، در ابعاد نانو جهت درمان دیابت استفاده گردید. در این مطالعه 35 سر موش سوری در 5 گروه 7 تایی شامل: 1- شاهد سالم، 2- شم، 3- دیابتی، 4- دیابتی تیمار شده با نانوکورکومین (7.5 mg/kg)، 5-دیابتی تیمار شده با نانوکورکومین (15 mg/kg) تقسیم شدند. جهت ایجاد دیابت از استرپتوزوتوسین با تک دز 120 mg/kg با روش تزریق داخل صفاقی استفاده شد و یک هفته پس از آن در گروه بیمار تیمار شده با نانوکورکومین و در گروه شم (آب مقطر)، روش گاواژ به مدت 21 روز استفاده گردید.نتایج: در گروه دیابتی افزایش معنی دار قند خون نسبت به گروه های شاهد و شم مشاهده شد که با مصرف نانوکورکومین این شاخص نسبت به گروه بیمار کاهش معنی داری را نشان داد (p<0.05). شاخص وزن در بین گروه ها تفاوت معنی داری را نشان نداد، لیکن در گروه بیمار میزان وزن نسبت به گروه شاهد و شم کاهش داشت که با مصرف نانوکورکومین میزان وزن نسبت به گروه بیمار افزایش نشان داد (p>0.05).نتیجه گیری: نانوکورکومین توانست جهت درمان دیابت القا شده با استرپتوزوتوسین در موش ها موثر واقع گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 129

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  77
 • دانلود: 

  21
چکیده: 

مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری التهابی مزمن سیستم عصبی مرکزی میباشد. علت این بیماری هنوز ناشناخته است، اما عوامل مختلفی مانند فاکتورهای هورمونی در استعدادپذیری این بیماری میتوانند دخیل باشند. در عملکرد جنسی و باروری طبیعی زنان عوامل هورمونی، عصبی، ایمونولوژیک و عروقی در تعامل با یکدیگر هستند؛ بنابراین تحت تاثیر قرار گرفتن عوامل فوق منجر به اختلال عملکرد جنسی می شود. براساس تعاملات سیستم های عصبی، ایمنی، غدد درون ریز و نقش نورومدولاتوری و ایمونومدولاتوری هورمون های جنسی، هرگونه تغییر در سطح این هورمونها می تواند علت یا معلول ام اس باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات بیماری ام اس بر باروری و بررسی اثر حاملگی و قاعدگی بر این بیماری می باشد. طبق مطالعات صورت گرفته سطوح بالای استروژن و پروژسترون سبب القا پاسخ های Th2 و کاهش تستسترون و پرولاکتین سبب تفویت پاسخ های Th1 می گردد. همچنین سه ماه سوم بارداری، به صورت موقت اثر مناسبی در بهبود بیماری دارد؛ زیرا استروژن بالا سبب القا تکثیر سلولهای تنظیمی T و جلوگیری از خودایمنی می شود. هرچند اختلالات باروری در مبتلایان ام اس هنوز اثبات نشده است اما بر اساس ارتباط موجود بین سیستم های ذکر شده، همراه با اختلالات مقاربتی ناشی از دمیلینه شدن رشته های عصبی، امکان تاثیر بر باروری وجود دارد؛ همچنین بهبودی علائم در طول قاعدگی و حاملگی بر این اساس قابل توجیه می باشد. بنابراین بررسی این موضوعات می تواند راهکار مناسبی در جهت درمان نازایی و مولتیپل اسکلروزیس ارائه دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 77

دانلود 21
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  58
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

همانطور که می دانیم گیاهان با جذب انرژی نورانی خورشید و عمل فتوسنتز، سبب ذخیره قند و سایر فرآورده های وابسته به آن شده و به عنوان منبع تغذیه ای موجودات هتروتروف، در رأس هرم غذایی قرار می گیرند. لازمه توسعه گیاه و انجام این مهم جوانه زنی بذر بوده و بدین سبب این مرحله از رشد گیاه بسیار با اهمیت می باشد. در این تحقیق مروری به طور عمده مطالعه جوانه زنی بذور گیاهان خانواده غلات مد نظر قرار گرفته است. در بذور این گیاهان پس از فراهم شدن شرایط مساعد محیطی و درونی، تحریک و ترشح هورمون اسید جیبرلیک در جنین صورت گرفته و به لایه آلئورون بذر منتقل می گردد. در سلول های آلئورون، سیگنال های اسید جیبرلیک دریافت می گردد و دستور بیان ژن های آلفا آمیلاز صادر می شود. آنزیم آلفا آمیلاز ترشح شده در این سلول ها به بافت آندوسپرم نفوذ کرده باعث تجزیه نشاسته و تبدیل آن به قند می شود. قند حاصله به بافت جنین منتقل شده و با توسعه آن سبب خروج ریشه چه و ساقه چه از بذر شده و در اینجا مرحله جوانه زنی بذر خاتمه می یابد. در این مقاله سعی گردیده که به اکثر جنبه های جوانه زنی، توجه شود. از جمله آن ها می توان به آنزیم های درگیر در بیوسنتز اسید جیبرلیک در جنین، بازدارنده های جوانه زنی بذر، سیگنال های مثبت و تحریک کننده جوانه زنی، ژن های مسوول بیان آنزیم آلفا آمیلاز در غلات و نواحی از این ژن ها که سیگنال مربوطه را جهت روشن یا خاموش شدن دریافت می نمایند و نیز جوان زنی بذر از دیدگاه سلولی، اشاره نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 58

دانلود 3
نویسنده: 

چالابزردی میترا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  73
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

در دوران باستان از گلسنگ ها به عنوان داروهای طبیعی استفاده می کردند. ودرطب سنتی از زمان قدیم و در درمان بیماری های مثل تب زرد و عفونت های میکروبی کاربرد داشته اند و همچنین به عنوان ضد ویروسی و ضد انگل و ضد باکتری شناخته شده اند و امروزه برای درمان سرطان و سل و دیابت استقاده می شد. این تحقیق به منظور بررسی اثر ضد میکروبی گلسنگ Megaspora rimisorediata بر سویه های اشریشیا کلی جدا شده از بیماران با عفونت های مجاری ادراری در ایلام می باشد. گلسنگ M. rimisorediata در قسمت های مختلف استان ایلام جمع آوری و بعد از خشک شدن عصاره های آن با استفاده ازدستگاه سوکسله تهیه شد، عصاره های گلسنگ در 6 غلظت مختلف (25mg/ml، 50، 100، 400، 200، 800) بر روی اشریشیا کلی به روش دیسک دیفیوژن و انتشار در اگاراثر داده شدند میانگین قطر هاله عدم رشد اندازه گیری وبعد از سه تکراز ثبت شد و نتایج را با آنتی بیوتیک امیکاسین و جنتامایسن به عنوان کنترل مثبت مقایسه شد.MIC و MBC به روش رقت لوله ای (Macrodilutio) برای آن تعیین گردید. نتایج بدست آمده از عصاره اتانولی این گیاه. در غلظت 400 و 800 میلی گرم و عصاره متانولی در تمام غلظت ها دارای اثر ضد میکروبی بود. باافزایش غلظت عصاره، قطر هاله عدم رشد باکتری نیز افزایش یافت مقدار MIC و MBC به ترتیب 100 و 400 میلی گرم بدست آمد. عصاره این گلسنگ می توان به عنوان فرآورده ضد باکتری در درمان عفونت ناشی از اشریشیاکلی استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 73

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  119
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

استافیلوکوکوس اورئوس یکی از مهم ترین عوامل عفونت های بیمارستانی می باشد. مقاومت دارویی این باکتری به متی سیلین باعث گردید که نقش وانکومایسین به عنوان بهترین دارو در درمان عفونت ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس مورد توجه قرار بگیرد. موارد کاهش حساسیت ومقاومت به وانکومایسین به ترتیب از سال 1996 و 2002 میلادی گزارش شده است. از آنجایی که بینی کارکنان بیمارستان ها یکی از منابع اصلی این باکتری می باشد، هدف از این بررسی، تعیین ژن مقاومت به وانکومایسین (vanA و vanB) در میان سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جداشده از کارکنان بیمارستان امام علی (ع) آمل بوده است. دراین مطالعه، از قسمت قدامی بینی ودست 246 نفر از کارکنان بالینی وخدمات به کمک سوآب وسرم فیزیولوژی استریل نمونه برداری و بر روی محیط بلاد آگار کشت داده شد. باکتری استافیلوکوکوس اورئوس، با استفاده از رنگ آمیزی گرم، تولید کاتالاز، کوآگولاز، Dnase، مانیتول و حساسیت به نوبیوسین شناسایی شد. سپس جدایه هارا از نظر مقاومت به متی سیلین و 22 آنتی بیوتیک دیگر به روش دیسک دیفیوژن، ووانکومایسین به روش ماکرودایلوشن بررسی گردید. سپس تمامی جدایه ها از نظر داشتن ژن مقاومت به وانکومایسین به روش PCR بررسی گردید. 27 نفر (10.9%) از کارکنان، ناقل استافیلوکوکوس اورئوس بودند. 17 (58.8%) از جدایه ها، مقاومت به متی سیلین (MRSA) را نشان دادند. از این تعداد 7 (38.9%) مقاوم به وانکومایسین (VRSA) و 10 (58.8%)، حساسیت بینابینی (VISA) داشتند. 3 جدایه مقاوم به وانکومایسین داشتیم که فنوتایپ (MRSA) را نداشتند. بررسی PCR نشان داد که 24 (77.4%) از جدایه دارای ژن vanA و 10 (33.3%) دارای ژن vanB بوده اند. 4 جدایه که دارای فنوتایپ (VRSA) بودند، ژن مقاومت را نداشتند. رصورتی که 2 جدایه حساس به وانکومایسین، ژن vanA و vanB راداشتند. کمترین مقاومت آنتی بیوتیکی به آنتی بیوتیک نیتروفورانتئین و لینزولید (3.2%) و بیشترین مقاومت به پنی سیلین و آمپی سیلین (%100) اریترومایسین وآزیترومایسین (58.1%) بود.

آمار یکساله:  

بازدید 119

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  409
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

ژن MAOA (مونوآمین اکسیداز A)، روی بازوی کوتاه کروموزوم X است و آنزیم مونوآمین اکسیداز A را کد می کند که این آنزیم، نقش اساسی در متابولیسم آمین های بیوژنیک مانند دوپامین، نورآدرنالین و سروتونین بازی می کند. تعدادی از مطالعات، یک پلی مورفیسم (Variable Number Tandem Repeat) VNTR، یا تکرار پشت سر هم با تعداد متغیر، را در بالادست (upstream) ناحیه آغاز رونویسی ژن مونوآمین اکسیداز A پیدا کرده اند که uVNTR نام دارد و خطر رفتار ضداجتماعی را افزایش می دهد. این پلی مورفیسم شایع، در ناحیه کنترلی رونویسی یا پروموتور ژن MAOA قرار دارد، بر فعالیت رونویسی موثر است و باعث فعالیت پایین (MAOA-L) یا بالای (MAOA-H) ژن MAOA می شود. اهداف اصلی طرح شامل تعیین ژنوتیپ ژن MAOA در افراد نمونه، با رفتار ضد اجتماعی مراجعه کننده به پزشکی قانونی اصفهان و افراد شاهد، بدون رفتار ضد اجتماعی در جمعیت اصفهان و تعیین اینکه کدام ژنوتیپ ها، در ارتباط با خطر بیشتر با رفتار خشونت آمیز هستند. متد مطالعه حاضر، مورد/شاهد (Case/Control) است. از افراد مراجعه کننده با ویژگی های شخصیت و رفتار ضداجتماعی و خشونت، 5cc خون گرفته می شود. از خون این افراد DNA استخراج می گردد. برای بررسی آلل های مختلف در نمونه ها، PCR و الکتروفورز بر روی ژل انجام می شود. انتظار می رود که آلل های با فعالیت پایین (MAOA-L)، یعنی 2 و 3 تکراری، در ارتباط با خطر بیشتر با رفتار خشونت آمیز باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 409

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  123
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

نانوذرات جامد زیست سازگار و زیست تخریب پذیر کیتوزان به طور وسیعی برای انتقال عوامل درمانی استفاده می شوند. کیتوزان در PH<6.5 دارای بار مثبت می باشد که می توانند به صورت الکتروستاتیکی با عوامل درمانی دارای گروه های با بار منفی مانند DNA و siRNA اتصال پیدا کند. نانوذرات حامل عوامل درمانی اغلب به صورت سوسپانسیون ساخته می شوند و سپس به وسیله یک خشک کن ساده نانوذرات جامد بدست می اید، اما این فرایند زمان بر بوده و مشکل پراکندگی ذرات وجود دارد. روش الکترو اسپری روش یک مرحله ای ای، ساده و مناسب جهت عوامل درمانی حساس به دما می باشد. مقادیر مختلفی از پلیمر کیتوزان با وزن ملکولی 100kDa در حلال استیک اسید/آب حل می کنیم و به مدت 30 دقیقه بر روی استیرر قرار می دهیم تا به طور کامل حل شود، سپس به وسیله سرنگ انسولین از محلول حاصل برداشته و در داخل دستگاه قرار می دهیم و با تنظیم پارامترهای دستگاه اسپری شدن صورت می گیرد. در این پژوهش با استفاده از نرم افزار Box–Behnken experimental design مقادیر بهینه برای ولتاژ، غلظت کیتوزان و میزان جریان پمپ تزریق حاصل شد. پارامترهای مورد بررسی تاثیر مهمی بر روی اندازه نانوذرات داشتند و اندازه های کوچک تر با کاهش در غلظت پلیمر و میزان جریان و افزایش در ولتاژ حاصل شدند. تجزیه و تحلیل پاسخ های تولید شده توسط نرم افزار توانست مقادیر بهینه را برای ولتاژ 15kV، غلظت بهینه کیتوزان 0.52w/v و میزان جریان 0.05ml/h تعیین کند و متوسط اندازه 110nm حاصل شد.

آمار یکساله:  

بازدید 123

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  169
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

بررسی اطلاعات موجود در زمینه کاربرد miRNA ها در تشخیص مولکولی سندروم تخمدان پلی کیستیک است. سندروم تخمدان پلی کیستیک (PCO) یک بیماری شایع زنان در سن باروری است. این بیماری بسیار هتروژن بوده و از علائم آن عدم تخمک گذاری، هایپرآندروژنیسم، تخمدان پلی کیستیک، ناباروری، مقاومت به انسولین، و خطر ابتلا به دیابت نوع 2 است. علارغم اینکه تشخیص زودهنگام می تواند به کاهش عوارض بلند مدت این بیماری کمک کند هنوز هیچ تست تشخیصی قطعی برای آن موجود نیست.miRNAها گروهی از RNA های کوچک مولکول هستند که در تنظیم بیان ژن در مرحله پس از رونویسی نقش دارند. حضور miRNA ها در مایعات بدن به اثبات رسیده و امکان استفاده از آن ها به عنوان بیومارکرهای تشخیصی برای انواع مختلفی از بیماری ها در حال مطلعه است. بررسی های ما نشان دادند که مطالعات محدود انجام شده از سال 2013 بیانگر تفاوت سطح بیان برخی miRNA ها مانند miR-21، miR-27b، miR-103، miR-222 ،miR-146a،miR-30c  و miR-155 در سرم و مایع فولیکولی بیماران مبتلا به تخمدان پلی کیستیک با افراد طبیعی است. ارتباط برخی از این miRNA ها با پروسه های سلولی تولید مثل و متابولیسم هورمون هایی مانند تستسترون و انسولین به اثبات رسیده است. در کل این بررسی نشان داد که پروفایل گزارش شده برای miRNA های مایع فولیکولی این بیماران در مطالعات مختلف متفاوت است که می تواند به دلیل طبیعت پیچیده و هتروژن این سندروم باشد. شناسایی miRNA های اختصاصی مرتبط با سندروم PCO ابزار خوبی در تشخیص مولکولی انواع این سندروم بوده و شاید در آینده بتواند به درمان بهتر و اختصاصی تر این بیماران نیز کمک نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 169

دانلود 3
نویسنده: 

قائمی محمد | جنگجو علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  79
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

پوکی استخوان یک بیماری شایع اسکلتی است که با کاهش در استحکام و تراکم بافت استخوانی همراه است. استئوپروتگرین (OPG) عضوی از ابر خانواده رسپتوری فاکتور نکروز کننده تومور (TNFR) و یک گلیکوپروتئین ترشحی هومودایمر است OPG.موجب مهار مراحل پایانی تشکیل استئوکلاست ها و القای آپوپتوز آن ها می شود و یک مهار کننده رقابتی تمایز و فعالیت استئوکلاست ها است. جهش اسید آمینه لوسین (Leu) به اسیدآمینه فنیل آلانین (Phe) شماره 117 باعث تغییر ساختار OPG انسانی و پوکی استخوان می شود.هدف: مطالعه نظری تغییر ساختار پروتئین استئوپروتگرین در اثر جهش فنیل آلانین به لوسین 117.روش کار: ابتدا با گرفتن ترادف پروتئین OPG و استفاده از چند الگو به کمک برنامه مدلر 10 اقدام به تهیه مدل سه بعدی پروتئین OPG نمودیم و از آن به عنوان ساختار شروع در شبیه سازی دینامیک مولکولی استفاده نمودیم. شبیه سازی دینامیک مولکولی بمدت 10 نانوثانیه در شرایط NPT در حضور مولکول های آب و یون ها انجام شد. سپس با داکینگ مونومر بدست آمده به خودش ساختار دیمر را بدست آوردیم و دیمر OPG را با همان شرایط قبلی شبیه سازی کردیم و سپس با ایجاد جهش (F117L) در این ساختار مجددا شبیه سازی انجام دادیم و ساختار آن را با ساختار دیمر طبیعی مقایسه نمودیم.نتیجه: در اثر جهش سطح در دسترس حلال منطقه (CRD1) (که یکی مناطق اتصال به پروتئین RANKL است) کاهش می یابد. همچنین میانگین تعداد پیوندهای هیدروژنی داخل پروتئین در اثر جهش کاهش می یابد.بحث: علت ایجاد پوکی استخوان در اثر جهش F117L احتملا تغییر ساختار پروتئین OPG و کاهش سطح در دسترس حلال منطقه CRD1 می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 79

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  86
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

باسیلوس تورنجینسیس باکتری گرم مثبت است که در طی اسپورزایی پروتئین پاراسپورال کریستالی (Cry) تولید می کند که برای بعضی حشرات و کرم ها سمی است. در طی مطالعات اخیر گزارش شده است که بعضی از این Cry ها قابلیت از بین برده و کشتن سلول های سرطانی در انسان و حیوان را دارد. این پروتئین را پاراسپورین می نامند. اگر چه اثر مستقیم این توکسین بر روی سلول های سرطانی گزارش شده اما تاکنون در مورد واکنش ایمنیان مطالعه ای صورت نگرفته است. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی تاثیرات بعضی از پاراسپورین های باسیلوس تورنجینسیس بر تحریک سلول های سیستم ایمنی لنفوسیت و مونوسیت انسانی می باشد. توکسین سویه هایی از باسیلوس تورنجینسیس که خاصیت ضد سرطانی دارند شناسایی و جداسازی شد. بعد از ان هضم انزیمی با پروتیناز k صورت گرفت و بعداز کشت سلول های خونی و تیمار آنها با پاراسپورین، تحریک سایتوکاین سیستم ایمنی با دستگاه فلوسیتومتری مورد ارزیابی قرار گرفت. نوع پاراسپورین با استفاده از PCR شناسایی گردید. در این مطالعه یک نمونه شناسایی شد که باعث افزایش سایتوکاین اینترلوکین- 2 می شود و پاراسپورین باسیلوس تورنجینسیس باعث تقویت سیستم ایمنی می گردد. بر اساس شناسایی مولکولی توکسین تحریک کننده سیستم ایمنی پاراسپورین-4 باسیلوس تورنجینسیس می باشد. با توجه به اینکه توکسین باسیلوس تورنجینسیس دارای خاصیت ضد سرطانی است و همچنین باعث تقویت سیستم ایمنی نیز می گردد، می توان با مطالعات بیشتر بر روی آن، از این توکسین برای درمان سرطان با عوارض جانبی کمتر استفاده گردد. امید است که در آینده این هدف محقق گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 86

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  244
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

باکتری های پروبیوتیک اثرات مفیدی بر سلامت انسان دارند، استفاده از فرآورده های لبنی صنعتی نسبت به سنتی منجر به افزایش احتمال حذف باکتری های پروبیوتیک می شود. هدف از این مطالعه، جداسازی لاکتوباسیل ها و بررسی پروبیوتیکی آن می باشد در این مطالعه که در سال 1394 انجام شده است، نمونه ماست گاومیش تهیه و با استفاده از محیط کشت اختصاصی MRS agar و MRS broth، لاکتوباسیل را در شرایط بیهوازی جدا کرده و با روش های غربالگری انتخابی، تست کاتالاز، تست گرم و حرکت، لاکتوباسیل انتخاب و توسط 16s rRNA تایید گردید. پس از جداسازی، تست آنتی بیوتیکی، PH و نمک صفراوی برای مشخص شدن پتانسیل پروبیوتیکی آن بر روی آن انجام گردید. لاکتوباسیل جدا شده به آنتی بیوتیک ها اعم از نیتروفورانتوتین، کلرامنفیکل، کلیندامایسین، پنی سیلین، تتراسایکلین، سیپروفلوکساسین، پیپراسیلین، سفپییم، کوتریماکسازول، جنتاماسین، لووفلوکساسین، آزترونام حساس بوده ولی نسبت به آنتی تیک هایی مانند توبراماسیین، باسی تراسین، ونکوماسیین، کاناماسین، نالیدیکسیک اسید واکنشی نشان نداده و نتایج بررسی رشد در pH های مختلف 4 و 5 و 6 و 7 نشان داد که در pH 4 رشد نکرده ولی در 5 و 6 و 7 رشد داشته یعنی در pH اسیدی قادر به رشد نبوده وتحمل اسیدی این سویه به شرایط معده ای بسیار پایین می باشد و در نهایت با افزودن 0.3 گرم نمک صفراوی به محیط کشت اختصاصی و رشد در ساعت های مختلف در زمان های 45 دقیقه، 4، 2، 8، 6 و 24 ساعت با توجه به جذب نوری تا زمان 4 ساعت رشد داشته ولی از 4 ساعت به بعد از میزان جذب کاسته شده که نشان دهنده پایداری این سویه طی این زمان در داخل بدن می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 244

دانلود 29
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  77
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

سرطان پوست یکی از انواع شایع سرطان و بیشترین مرگ و میر آن مربوط به سرطان ملانوما می باشد بطوریکه هر ساعت 1 نفر بر اثر ملانوما از بین می رود. امروزه اثرات ضدسرطانی cardiac glycoside ها بصورت گسترده در حال بررسی هستند. هدف از این تحقیق مطالعه اثر دو ماده این گروه، بوفالین و دیگوکسین بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی رده سلولی A-375 ملانوما بود. بدین منظور پس از کشت 24 ساعته سلول ها در محیط سرم جنین گاوی و آنتی بیوتیک و در حضور غلظت های 0-1.2mM و جداگانه این دو ماده، عصاره سلولی استخراج شد. سنجش کاتالاز به روش Aeby و میزان تجزیه H2O2، سوپراکسید دیسموتاز طبق روش Miniami و پاراکسوناز بر اساس کاتالیز پاراکسون و آزاد شدن –n نیتروفنول انجام گشت. بطور کلی هر دو ماده سبب افزایش میزان PON1 شدند. اثر دیگوکسین به مراتب بیشتر از بوفالین بود بطوریکه در 1mM این دارو میزان پاراکسوناز دوبرابر نمونه کنترل شد اتفاقی که در غلظت های بوفالین رخ نداد. بجز غلظت های اولیه دو ماده، دیگر غلظت ها منجر به ایجاد روند کاهشی در کاتالاز گردیدند. بازهم در غلظت های مشابه اثر دیگوکسین بیشتر از بوفالین مشاهده شد و در 1mM دیگوکسین، بیان کاتالاز به نصف کاهش یافت. در سوپراکسید دیسموتاز هم با کنار گذاشتن اختلالات جزیی موجود در غلظت های اولیه، افزایش غلظت مواد منجر به کاهش SOD شد. سوپراکسید دیسموتاز در 1mM دیگوکسین و 0.8mM بوفالین به 50% میزان نمومه کنترل کاهش یافت. در کل نتایج هر دو ماده امیدوار کننده بود هرچند دیگوکسین قدرت مهاری بیشتری از خود نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 77

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  257
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

گل نسترن با نام علمی Rosa canina، یکی از گونه های وحشی رز و بومی اروپا، آسیای باختری و شمال خاوری آفریقا می باشد. گونه های بسیاری از آن در جنگل های شمال، منطقه ارسباران و ارتفاعات فوقانی مناطق دیگر ایران بصورت خودرو یافت می شود. رزها بطور سنتی بوسیله روش های تکثیر رویشی همچون قلمه زدن و پیوند تکثیر می گردند. در مطالعه حاضر به منظور یافتن راهکار جایگزین به دلیل مقدور نبودن فراهم نمودن شرایط مذکور، بجای تکثیر رز از طریق کشت بافت، تصمیم گرفته شد از تکثیر پاجوش های رزهای وارداتی نسترن ناتال برایار از طریق کشت بافت استفاده شود و سپس بروی نسترن کشت بافتی پیوند جوانه یا همان T اعمال شود. در این پژوهش نمونه برداری از پا جوش های رز هلندی وارداتی بصورت شاخه های 30 سانتی صورت گرفته و نمونه ها به آزمایشگاه کشت بافت مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران منتقل شدند. برگ ها از دمبرگ قطع و شاخه ها به تک گره های 2 الی 3 سانتی متری تقسیم شدند. با توجه به ظرفیت بالای کشت بافت گیاهی، مراحل تکثیر، استقرار، پرآوری، ریشه زایی نسترن NatalBriar در سطح محیط کشت پایه MS، DKW و VS مورد ارزیابی قرار گرفت. قطعات 2 سانتی متری ساقه پس از گندزدایی در محیط های کشت VS و MS قرار گرفتند. جوانه های رشد کرده به منظور پرآوری به محیط های پایه MS، VS و DKW حاوی تنظیم کننده های رشدی BA (0.25، 0.5، 1، 1.25 میلی گرم بر لیتر) و NAA (0.5، 0.1، 0.05، 0.01 میلی گرم بر لیتر)مستقر شدند. برای تحریک ریشه زایی تیمار ترکیبی IBA (1، 0.5) با NAA (0.1) بهترین پرآوری و رشد مطلوب را محیط پایه VS با 1 میلی گرم بر لیتر BA و 0.5 میلی گرم بر لیترNAA داشت و بهترین ریشه زایی در محیط VS با 0.5 میلی گرم بر لیتر IBA، بدست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 257

دانلود 31
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  24
 • دانلود: 

  11
چکیده: 

کروم یک فلز سنگین سمی برای محیط زیست محسوب می شود که به علت استفاده های وسیع صنعتی به یک آلاینده جدی محیط تبدیل شده است. غلظت بالای کروم به عنوان عاملی تنش زا برای گیاهان به شمار می رود. این تحقیق با هدف بررسی اثر اسیدسیتریک بر برخی شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی بر روی گیاه لوبیا phasaeolus vulgarips ارقام D81083 و درخشان رقم لوبیا در شرایط تنش کروم انجام شد. پس از 10 روز از زمان کاشت تحت تیمار 60 میلی گرم در لیتر کروم و 10 میلی گرم اسیدسیتریک و هم-چنین اثر متقابل این دو تحت تیمارهای جداگانه بر روی گیاه بررسی شد. تیمار کروم باعث کاهش وزن تر ریشه و ساقه گردید. کاهش مقدار کاروتنوئید و افزایش مقدار PAL مشاهده گردید. تیمار اسیدسیتریک سبب افزایش میزان رشدوافزایش مقدار کاروتنوئیدشدو بر مقدار فنیل آلانین آمونیلاز اثر قابل ملاحظه ای نداشت، در حالی که اثر متقابل هر دو فاکتور باعث کاهش رشد نسبت به کنترل گردید اما نسبت به تیمار کروم بهبود رشد مشاهده گردید. مقایسه دو رقم گیاه نشان داد که در کل گیاه درخشان در مقابل تنش حاصل از فلز سنگین مقاوم تر است.

آمار یکساله:  

بازدید 24

دانلود 11
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  63
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

چشمه ها به علت تامین آب شرب انسان ها، خواص درمانی و نیز به عنوان منشا بسیاری از رودخانه ها همواره مورد توجه بوده اند. جلبک ها به عنوان اولین حلقه زنجیره غذایی اهمیت بسیاری در اکوسیستم های آبی دارند. مطالعه حاضر روی دو چشمه با نام های قرق چال و سادوا صورت پذیرفت که در ضلع جنوب شرقی قله شاهدژ واقع در چهاردانگه 80 کیلومتری جنوب ساری به ترتیب در ارتفاعات 2118 و 2191 متر قرار دارند. جهت بررسی فلوریستیکی جلبک های موجود در این دو چشمه، نمونه برداری در فصل پاییز 1393 انجام شد. در این مطالعه چشمه قرق چال (ایستگاه 1)، 23 جنس جلبکی متعلق به 6 شاخه شناسایی شد که شاخه Bacillariophyta دارای بیش ترین تعداد جنس بودند. چشمه سادوا (ایستگاه 2)، 22 جنس جلبکی متعلق به 3 شاخه شناسایی گردید که از این میان شاخه Chlorophyta دارای بیش ترین جنس بودند. در مجموع دو ایستگاه، 35 جنس جلبکی متعلق به 6 شاخه شناسایی شد که از این میان بیش ترین تعداد جنس ها متعلق به دو شاخه جلبکی Bacillariophyta و Chlorophyta، هرکدام با 14 جنس (40 درصد) و کم ترین تعداد جنس ها مربوط به سه شاخه جلبکی Dinophyta، Euglenophyta و Xantophyta هر کدام با 1 جنس (2.857 درصد) بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 63

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  77
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

در شرایط فعلی، پایین رفتن سطح آب دریاچه ارومیه و افزایش غلظت نمک موجب کاهش شدید تنوع و درصد پوشش گیاهی شده است به طوری که در بخش های وسیعی از اراضی حاشیه دریاچه هیچ گونه پوششی دیده نمی شود. جهت احیا و جلوگیری از پیشرفت اراضی شور، استفاده از گونه های مرتعی مقاوم به شوری که ترجیحا بومی باشند پیشنهاد می گردد. موضوع تحقیق حاضر بررسی اثرات همزیستی سه گونه قارچ از جنس گلوموس (Glomus) با نام های G.versiforme، G.etunicatum و G.intraradices بر دو گونه گیاهی بومی شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra) و خارشتر (Alhagi camelorum) و مطالعه امکان کشت این گیاهان در زمین های بایر اطراف دریاچه ارومیه می باشد. بذرهای این دو گونه گیاه از اطراف دریاچه ارومیه جمع آوری و با مایه تلقیح قارچ های فوق کشت داده شدند. بعد از برداشت، مطالعات آزمایشگاهی روی اندام هوایی و ریشه دو گیاه انجام گرفت که شامل اندازه گیری میزان سدیم، پتاسیم، نسبت سدیم بر پتاسیم، میزان کلر و می باشد. آنالیز داده ها نمایانگر افزایش معنی داری در میزان پتاسیم و نسبت پتاسیم بر سدیم در گونه های گیاهی همزیست با میکوریز در مقایسه با نمونه های شاهد می باشد. همچنین، در مقایسه ای دیگر میزان سدیم و کلر نمونه های شاهد کاهش معنی داری را در مقایسه با نمونه های همزیست نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 77

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  553
 • دانلود: 

  65
چکیده: 

نایسریاها کوکوس های گرم منفی بدون اسپور و بی حرکت هستند که معمولا به صورت دوتایی شبیه لوبیا یا دانه قهوه دیده می شود. در بررسی میکروسکوپی این باکتری ها به صورت خارج سلولی و داخل سلولی (در داخل لوکوسیت ها چند هسته ای) دیده می شوند. این باکتری هوازی بوده و در حضور 5 تا 10 درصد دی اکسیدکربن بهتر رشد می کند. برای کشت معمولا از محیط های کشت آگار خون دار- آگارشکلاتی- تایر مارتین و MTM می توان استفاده کرد جنس نایسریا منحصرا در انسان ایجاد بیماری می کند. گنوکوک به صورت دیپلوکوک های گرم منفی شبیه دانه لوبیا یا قهوه است. این باکتری ها بدون حرکت- بدون اسپور و دارای پیلی کاتالاز و اکسیداز مثبت می باشد. گنوکوک انگل اجباری انسان است و در دستگاه تناسلی- ادراری بیماران مبتلا به سوزاک یافت می شود. شکل گنوکوک در کشت فوق العده متغیر است و به شکل گرد یا بیضی مشاهده می گردند. گنوکوک دارای کپسولی است که به وسیله رنگ آمیزی منفی قابل مشاهده است. این کپسول در بدن بیمار وجود دارد ولی در از خارج از بدن بر روی محیط کشت فقط تا مدت کوتاهی قابل رویت است. هدف از تهیه این مقاله بررسی نایسریا گونوره که یکی از دو گونه بیماریزای انسانی این جنس است از تمامی جنبه ها می باشد.گنوره یک مشکل عمده در سراسر جهان به شمار می آید و عامل قابل ملاحظه ای از بیماریزاییدر کشورهای در حال توسعه است و ممکن است نقشی در افزایش انتقال HIV بازی کند. کاهش در بروز کلی گنوره در ایالات متحده طی دهه گذشته ممکن است بازتاب استفاده روز افزون کاندوم در نتیجه تلاش های بهداشت عمومی برای پیشگیری از HIV باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 553

دانلود 65
نویسنده: 

گشمردی نوشین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  1273
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

آسیب های مکانیکی مستقیم به نخاع معمولا باعث از دست دادن کامل و یا ناقص عملکردهای عصبی حسی و حرکتی می شود. پس از آسیب، تغییرات پاتوفیزیولوژیکی؛ از جمله التهاب، آدم، ایسکمی، خونریزی، تشکیل اسکارو غیره اتفاق می افتد که میزان اختلالات نورلوژیکی را تعیین می کنند. این عوامل موجب تغییر محیط آسیب شده؛ به طوری که سدی را در برابر ترمیم طبیعی نخاع و سایر روش های درمانی ایجاد می کنند. در این مقاله که به بررسی روش های درمانی ترمیم آسیب های نخاعی پرداخته شده است، ابتدا منابع کتابخانه ای و اینترنتی مرور شد و سپس مطالب مرتبط با موضوع استخراج گردید. مطالعات نشان داد که روش های مختلفی برای درمان آسیب های نخاعی وجود دارد که می توان به روش های دارویی، تحریک الکتریکی و سلول های بنیادی اشاره نمود، اما سلول های بنیادی بلحاظ ترشح مولکول های نوروتروفیک، فراهمی داربستی برای ترمیم اکسون ها، جایگزینی نورون های از دست رفته، کاهش مولکول های مهاری عصبی و ... بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. این سلول های انواع مختلف با توانایی های متفاوتی دارند که می توان به سلول های بنیادی جنینی، بنیادی عصبی، بنیادی پرتوان القایی، بنیادی مزانشیمی اشاره نمود. اگر چه امروزه پیشرفت هایی در زمینه کاربرد سلول های بنیادی در درمان آسیب های نخاعی بر روی نمونه های آزمایشگاهی صورت پذیرفته، اما انتظار می رود با انجام آزمایشات کلینیکی بیشتر، بتوان در آینده شاهد ترمیم اساسی آسیب نخاعی بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1273

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  673
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

تالاب ها از پرتولیدترین اکوسیستم ها هستند و از نظر تنوع زیستی بسیار غنی می باشند. جلبک ها به عنوان اولین حلقه زنجیره غذایی اهمیت بسیاری در اکوسیستم های آبی دارند. اکوسیستم مورد مطالعه، تالاب ارزچال می باشد. این تالاب در جوار روستایی به همین نام در شهر بابل قرار دارد. به منظور مطالعه و بررسی تنوع زیستی جلبک های تالاب ارزچال، نمونه برداری در فصل تابستان سال 1393 انجام گرفت. در مطالعه جلبکی صورت گرفته در مجموع 40 جنس جلبکی مربوط به 6 شاخه شناسایی شد، که از این میان 12 جنس متعلق به شاخه جلبک های باسیلاریوفیتا، 16 جنس متعلق به شاخه جلبک های کلروفیتا، 7 جنس متعلق به شاخه جلبک های سیانوفیتا، 2 جنس متعلق به شاخه جلبک های داینوفیتا و 3 جنس متعلق به شاخه جلبک های اوگلنافیتا می باشند. بیشترین جنس های مشاهده شده مربوط به شاخه جلبک های کلروفیتا بود. شاخه داینوفیتا ازکمترین تنوع فیتوپلانکتونی برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 673

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  332
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

در این مقاله گزارش می کنیم که داروهای نانوکورکومین (ترکیب دارویی بهینه سازی شده توسط ناقل) و دوکسوروبیسین (داروی شیمی درمانی) دارای اثر هم افزایی بر رده سلولی 231-MB-MDA می باشند. تست MTT به منظور بررسی تاثیر مهاری داروها به تنهایی و به صورت ترکیبی بر رده سلولی 231-MB-MDA مورد استفاده قرار گرفت. تست Wound Healing به منظور بررسی میزان مهاجرت سلولی رده 231-MB-MDA قبل و بعد از اثردهی داروها به صورت تنها و ترکیبی، مورد استفاده قرار گرفت. همچنین از تست فلوسایتومتری به منظور بررسی میزان مرگ سلولی برنامه ریزی شده قبل و بعد از اثر دهی داروها به صورت تنها و ترکیبی استفاده شد. شواهد حاکی از آن است که ترکیب داروهای نانوکورکومین و دوکسوروبیسین اثر مهاری بیشتری بر سلول های سرطانی نسبت به هر کدام از آن ها به صورت مجزا دارد. همچنین ترکیب این داروها در مقایسه با هر کدام از آن ها به تنهایی، میزان مهاجرت سلولی را کاهش و مرگ سلولی برنامه ریزی شده را در رده سلولی 231-MB-MDA افزایش می دهند. درحالیکه داروی دوکسوروبیسین دارای عوارض جانبی بالایی می باشد، نانوکورکومین عوارض جانبی بسیار کمتری را داراست. با این وجود نانوکورکومین به تنهایی اثر ضد سرطانی کمتری نسبت به دوکسوروبیسین دارد. ترکیب این دو دارو نه تنها از عوارض جانبی دوکسوروبیسین می کاهد، بلکه تاثیر گذاری بیشتری نیز بر روی سلول های سرطانی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 332

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  554
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

اندومتریوز بیماری شایع زنان در سن باروری است و تعریف آن به زبان ساده وجود سلول های لایه ی داخلی رحم، در خارج از رحم است که در 25-40 درصد از زنان نابارور دیده می شود بنابراین از دلایل مهم ناباروری محسوب می شود. این بیماری ضایعات چشمگیری داردکه درمان آن غالبا بر اساس مهار فعالیت تخمدان با ترکیبات استروژنی-پروژسترونی یا آنتگونیست GnRH است که عوارض جانبی زیادی درپی دارد. میکرو RNA ها (miRNA)، مولکول های RNA غیر کدکننده و کوتاه هستند و عناصر کلیدی و نظارتی مهمی برای کنترل بیان بسیاری از ژن ها محسوب می شوند. برخی از miRNA ها تنظیم کننده های پس از رونویسی بوده و در فرآیندهای بیولوژیکی مهم مانند تکثیر سلولی، تمایز و آپوپتوزیس دخیل هستند.miRNAها در بروز، توسعه و پیش آگاهی اندومتریوز نقش دارند و با توسعه فن آوری ژن درمانی، انتظار می رود استفاده از miRNA ها یک استراتژی جدید در تشخیص و درمان بیماری اندومتریوز، قبل از اقدام به آزمایشات بالینی باشند. مقاله حاضر یک مقاله مروری و حاصل بررسی بیش از 20 مقاله موجود در سایت های معتبر علمی (Elsivier,Pubmed,Ovid,…) از سال 2014-2015 است که در مردادماه 1394 انجام گرفته است. طبق نتایج حاصل از این مقالات با تاثیر miRNA بر مسیر سیگنالدهی برای بیان ژن Wnt و رگزایی در اندومتریوز، به نظر می رسد miRNA ها تنظیم کننده های قوی برای بیان ژن های دخیل در اندومتریوز و اختلالات تولید مثلی مرتبط با آن باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 554

دانلود 3
عنوان: 
نویسنده: 

همایش: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  670
 • دانلود: 

  309
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 670

دانلود 309
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  312
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

بیوراکتورهای بی هوازی از اجزای اصلی تکنولوژی زیستی و میکروبیولوژی هستند و امروزه به طور گسترده در تصفیه پساب کارخانه جات به سبب کارآمد بودن، کم مصرف بودن و همین طور ایجاد انرژی سبز مورد استفاده قرار می گیرند. در این مقاله، مروری بر مزایا و معایب فرآیند بی هوازی و سه مشخصه اصلی زیست واکنشگرها (بیوراکتورها) یعنی سیستم یکنواخت، بی ثباتی زمان و مکان مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور افزایش راندمان تصفیه پساب ها، پارامترهای فرآیند هضم بی هوازی مانند دما، زمان، ابقای هیدرولیک، pH، نرخ بارگیری ارگانیک و زمان باقی ماندن پساب بررسی شده اند تا شرایط بهینه برای رشد، زندگی و تکثیر باکتری ها محاسبه شود. همینطور اجزای داخلی که می توانند زمان ابقای پساب حتی میزان انتقال جرم را بهبود بخشند در این مطالعه بررسی شده و به دو بخش عرضی و طولی تقسیم می شوند. در انتها اجزای داخلی که اخیرا توسعه داده شده اند، همین طور یافته های مربوطه مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 312

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  430
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

روش های نگهداری مواد غذایی ضمن حفظ کیفیت و افزایش زمان نگهداری، از اهمیت زیادی برخوردار است. از طرفی گزارشات روزافزون بیماری های منتقله از غذا در کنار مسائل اقتصادی، لزوم تولید مواد غذایی سالم تر و به تبعان استفاده از ترکیبات ضد میکروبی جدید و تا حد امکان غیر سنتزی مثل اسانس های گیاهی را مطرح نموده است. با توجه به اقبال روزافزون مصرف فراورده های گوشتی منجمد از جمله همبرگر در میان مردم بخصوص جوانان و نوجوانان، استفاده ازاسانسهای گیاهی مانند آویشن به همراه باکتریوسین نایسین، به عنوان نگهدارنده های طبیعی می تواند علاوه بر حفظ سلامت جامعه، از نظر اقتصادی نیز به صرفه است. در این بررسی مقایسه اثر اسانس آویشن کوهی در غلظت 0.03 درصد به تنهایی و در ترکیب با غلظت ثابت نایسین (0.25 میکروگرم بر میلی لیتر) بر سالمونلا تیفی موریوم در همبرگر تجاری در دمای 10 درجه به مدت 8 روز انجام شد. نتایج نشان داد که تیمار حاوی اسانس آویشن در مقایسه با نمونه شاهد (بدون اسانس)، دارای فعالیت ضد میکروبی مناسبی علیه سالمونلا می باشد اما این تاثیر در مقایسه با نمونه حاوی آویشن و نایسین با هم، کمتر بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 430

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  353
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

گیاهان دارویی منابع ارزشمندی هستندکه امروزه مورد توجه کشورهای پیشرفته جهان قرار گرفته اند. با توجه به استقبال روزافزون دنیای امروز از داروهای گیاهی و پزشکی سنتی، و زمینه مساعد رشدگیاهان دارویی در ایران، برآن شدیم که در جهت معرفی منابع وذخائر خدادادی گیاهان دارویی ایران که تحت نام هرز، هرساله از بین می روند، گام کوچکی برداریم. در این تحقیق، فهرست گیاهان هرز ایران به کمک منابع معتبر موجود درکشور گردآوری شد و با استفاده از منابع دارویی ارزشمند، گیاهان دارویی آن ها مشخص گردید. نتایج حاصل نشان می دهد، گیاهان هرز ایران شامل 771 گونه متعلق به 263 جنس و 70 خانواده می باشند. خانواده های Poaceaeبا 131 گونه، Compositae، 93، Fabacea، 77 و Crusiferae با 50 گونه هرز بزرگ ترین خانواده های گیاهی هرز ایران می باشند. از بین 771 گونه هرز ایران، 252 گونه گیاهی متعلق به 154 جنس و 54 خانواده گیاهی، دارویی می باشند. خانواده های Compositae با 43 گونه، Fabacea، 21، Crusiferae، 16،Poaceae، 14، Malvaceae، 13، Labiatae، 10، Euphorbiaceae، 8، Chenopodiaceae، Papaveraceae و Polygonaceae هر کدام با 7 گونه دارویی، بزرگ ترین تیره های دارای گیاهان دارویی می باشندکه در مجموع 146 گونه یا 57.9 درصد گیاهان هرز دارویی را شامل می شوند.Artemisia با 7 گونه، Euphorbia و Papaver با 6 گونه، Chenopodium و Hibiscus با 5 گونه دارویی، بزگترین جنس های دارویی می باشند. همچنین تعداد 3 گونه از 252 گونه دارویی مشخص شده، اندمیک ایران و 10 گونه مربوط به گیاهان نادر ایران می باشند که 8 گونه LR (با خطرکمتر)، یک گونه DD (با کمبود داده ها) و یک گونه VU (گونه آسیب پذیر) می باشد. از لحاظ ارزیابی زیستی اکثر گونه های دارویی هرز، کامفیت ها و تروفیت ها و از لحاظ کورولوژی، اکثرا مربوط به ناحیه رویشی ایران و تورانی می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 353

دانلود 3
نویسنده: 

رضایی الهه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  691
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

بیماری اوتیسم یک اختلال تکاملی عصبی است که ضعف در برقراری روابط اجتماعی، انجام فعالیت ها و علایق محدود و تکراری، پرخاشگری، خودآزاری و اضطراب از علائم اصلی آن می باشند. در این تحقیق به بررسی ترس و اضطراب بین موش های صحرایی در دو گروه VPA (دریافت کننده والپروئیک اسید) و PBS پرداخته شده است. همچنین این تحقیق به دنبال بررسی ارتباط احتمالی تغییراتی چون ترس و اضطراب در موش های صحرایی اوتیستیک می باشد. در اواسط روز دوازدهم بارداری (12.5 ED)، به رتهای مادهء گروه VPA (10=n) میزان 500 mg/kg والپروئیک اسید (VPA) محلول در فسفات بافر سالین (PBS)، به صورت درون صفاقی تزریق شد. طی 30 و 60 روزگی پس از تولد برای ارزیابی میزان ترس و اضطراب، آزمون ماز مرتفع صلیبی شکل انجام شد.یافته ها: نتایج حاصل نشان دادند که تجویز VPA در دوران بارداری، باعث ایجاد بیماری شبه اوتیسم انسانی در نوزادان موش صحرایی می گردد و نتایج حاصل از آزمون، افزایش میزان ترس و اضطراب در نوزادان نر و ماده در گروه VPA نسبت به گروه PBS را نشان دادند. نتیجه می گیریم که تجویز دوز 500 mg/kg والپروئیک اسید در روز 12.5 بارداری، سبب ایجاد بیماری شبه اوتیسم می گردد. از طرف دیگر در موش های صحرایی مدل اوتیسم القاء شده با والپروئیک اسید، میزان ترس و اضطراب بسیار بالایی دیده می شود که این ترس و اضطراب در تمام مراحل زندگی موش صحرایی با او همراه است و با افزایش سن این میزان نیز افزایش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 691

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  531
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

امروزه لیپازها بیوکاتالیست های مهمی هستند که واکنش های باارزشی را هم در محیط آبی و هم در محیط غیر آبی انجام می دهند. در میان لیپازهای گیاهی، حیوانی و میکروبی، لیپازهای میکروبی بیشترین کاربرد را دارند. زیرا میکروب ها می توانند براحتی کشت داده شوند و لیپازهای حاصل از آن ها می تواند به راحتی طیف وسیعی از واکنش های هیدرولیتیکی و سنتزی را کاتالیز کنند. لیپازها در زمینه های گسترده ای از علم بیوتکنولوژی بویژه لبنیات (رسیدن پنیر، بهبود و توسعه طعم، تولید پنیر اصلاح شده آنزیمی EMC)، شوینده ها، مواد دارویی (ایبوپروفن، ناپروکسن)، مواد شیمیایی، کشاورزی (آفت کشها، حشره کش ها) و شیمی روغن (هیدرولیز چربی و روغن، سنتز بیوسورفاکتانت) کاربرد دارند. تعداد 20 نمونه از خاک جنگلی ناهار خوران گرگان جمع آوری و به آزمایشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان منتقل شد. عمل رقت سازی روی نمونه های خاک انجام و نمونه ها به میزان 5-10 بار رقیق و مقدار یک میلی لیتر از هر نمونه به محیط کشت های PDA و YGC منتقل شد. در مرحله خالص سازی با توجه به رشد بهتر قارچ ها روی هر محیط کشت عمل خالص سازی روی همان محیط انجام شد. شناسایی اولیه بر اساس مرفولوژی کلنی و بررسی میکروسکوپی انجام شد. در این مرحله جدایه های قارچی جداسازی و شناسایی مقدماتی شدند توانایی تولید آنزیم لیپاز قارچ ها با محیط کشت اختصاصی تری بوترین آگار بررسی گردید و قارچ های تولید کننده آنزیم براساس شعاع هاله هیدولیز شناسایی و انتخاب شدند. قارچ پنی سلیوم کرایزوژنوم به علت داشتن بیشترین میزان ترشح آنزیم لیپاز برای شناسایی مولکولی و تعیین توالی به آزمایشگاه میکروژن کره جنوبی ارسال گردید. شناسایی مولکولی نیز انتساب قارچ جدا شده به پنی سیلیوم کرایزوژنوم سویه KC884440.1 را تایید نمود. این قارچ تولید کننده آنتی بیوتیک پنی سیلین می باشد که از رشد استافیلوکوک ها جلوگیری می کند اما در مباحث قارچ شناسی پزشکی آن را یکی از عوامل عفونت های فرصت طلب در بیمارانی است که دارای سیستم ایمنی ضعیف می باشند نیز معرفی می کنند. در آزمایشات جهت بررسی شرایط بهینه تولید آنزیم مشاهده گردید در شرایط تقریبا اسیدی (pH=6) و دمای 37 درجه سانتی گراد این سویه قارچی نه تنها توانایی تولید آنزیم را دارد بلکه بهینه ترین شرایط ترشح آنزیم نیز همین شرایط است.

آمار یکساله:  

بازدید 531

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  486
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

تجربه نشان داده که داروهای شیمیایی اثرات نامطلوب فراوانی را دارند و در مقابل مواد موثر موجود در گیاهان دارویی به دلیل همراه بودن با مواد دیگر پیوسته از یک حالت تعادل بیولوژیک برخوردار هستند. از سوی دیگر با ازدیاد سوش های میکروبی مقاوم به درمان شیمیایی و نیز کشف مواد جدید با خاصیت ضد میکروبی، ضد ویروسی و ضد توموری در مواد طبیعی موجب شده است که استقبال روز افزون در مصرف داروها در طب سنتی به وجود آید. بنابراین پیشروی تحقیقات به سمت استفاده از مواد طبیعی و سازگار با محیط زیست بدن در حال انجام است. با توجه به وجود شایعه ای در زمینه استفاده از ادرار تازه در درمان زخم و عفونت ناشی از آن صحت این ادعا در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق از دو نوع باکتری مشهور در ایجاد عفونت با نام های اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس استفاده شد. نتایج تحقیقات آزمایش کشت محلول باکتری در ادرار و سپس انتقال بر روی محیط جامد و مقایسه با شاهد مشخص نمود که ادرار دارای اثر باکتریواستاتیک ضعیف اما معنی داری بر روی باکتری گرم منفی اشرشیاکلی بوده اما بر روی باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس کاملا بی اثر می باشد. در نتیجه شایعه اثربخشی ادرار در درمان عفونت زخم بسته به نوع عامل عفونت می تواند متفاوت باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 486

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  752
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

ناباروری یک مشکل اساسی و مهم در کشورهای در حال توسعه است و یکی از دلایل آن اختلال در فرآیند اسپرماتوژنز می باشد. اینهیبین B گلیکوپروتئین هترودایمری است که از بیضه ترشح می شود و با مکانیسم فیدبک منفی روی FSH در اسپرماتوژنز موثر است. کورکومین به عنوان یک ترکیب فیتوشیمیایی که اثرات آنتی اکسیدانی قوی دارد می تواند کیفیت پارامترهای تولید مثلی جنس نر را بهبود بخشد. این مطالعه به منظور تعیین نقش کورکومین بر میزان بیان ژن اینهیبین B انجام شد.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی 20 سر موش نر نژاد NMRI به طور تصادفی به دو گروه ده تایی شاهد و کورکومین دسته بندی شدند. گروه اول (شاهد) فقط روغن ذرت (5 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن) دریافت کردند و گروه دوم، کورکومین را به صورت حل شده در روغن ذرت با غلظت 15 میلی گرم بر 5 میلی لیتر روغن در کیلوگرم وزن بدن دریافت کردند. میزان بیان ژن اینهیبین B در بافت بیضه موش ها با روش Real-Time PCR ارزیابی گردید. داده ها با روش آنالیز واریانس یک طرفه و Tukey در سطح کمتر از 0.05 تحلیل شدند.نتایج: مصرف کورکومین باعث کاهش بیان ژن اینهیبین B در مقایسه با گروه شاهد شد.نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که کورکومین سبب کاهش بیان ژن اینهیبین B در بیضه موش های نر نژاد NMRI می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 752

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  2778
 • دانلود: 

  729
چکیده: 

بررسی کاربردهای روش LAMP در تشخیص زودهنگام و دقیق عوامل بیماریزا است. تکنیک(loop-mediated isothermal amplification) LAMP؛ روش تکثیر اسید نوکلئیک است که به دلیل ویژگیهای خاصش مورد توجه محققان قرارگرفته است. طراحی خاص ساقه - حلقه پرایمرها، ویژگی strand displacement آنزیم Bst DNA Polymerase و استفاده از رنگ های واکنش دهنده با DNA این روش را از تجهیزات ترموسایکلر و الکتروفورز بی نیاز نموده است. دقت تشخیص بالای این روش و ویژگیهای نامبرده باعث برتری آن به تکنیک PCR شده وآن را یک انتخاب مناسب برای آزمایشگاه های فاقد تجهیزات، در مناطق محروم و در شرایط بحران نموده است. اخیرا مطالعات بسیاری در زمینه کاربرد این روش در تشخیص انواع بیماری ها صورت گرفته و در حال انجام است. هدف این مطالعه بررسی تحقیقات انجام شده درراستای کاربرد این روش در تشخیص بالینی، یافتن خلاء موجود برای طراحی مطالعات آینده و امکان کاربردی کردن آن در کشور بود. مطالعه حاضر نشان داد که از سال 2011 مطالعات بسیاری درراستای کاربرد این روش در موارد زیر صورت گرفته است: 1-تشخیص باکتری های گرم منفی و گرم مثبت 2- تشخیص ویروس های دارای RNA و DNA 3-تشخیص میکروارگانیسم های قارچی 4- تشخیص انگل های بیماریزا مانند تریپانزوما و پلاسمودیوم 5- تشخیص مایکوپلاسماها 6- تشخیص DNA اصلاح شده GMOها 7-تشخیص تومورها و متاستاز از نمونه بیوپسی بیماران. با توجه به یافته های مطالعه حاضر این روش قابلیت تشخیص طیف وسیعی از عوامل بیماریزا را داشته و به نظر می رسد که در آینده نزدیک بتواند در آزمایشگاه های تشخیص طبی به عنوان یک روش رایج مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 2778

دانلود 729
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  634
 • دانلود: 

  135
چکیده: 

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف پودر آب پنیر بر شاخص های رشد، بازماندگی، هضم پذیری ظاهری در ماهی قزل آلای رنگین کمان، یک آزمایش کاملا تصادفی با پنج تیمار و سه تکرار (15 قطعه در هر تکرار) به مدت 8 هفته به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایشی شامل صفر، 2.5، 5، 7.5 و 10 درصد پودر آب پنیر بودند در ابتدای آزمایش ماهیان قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزنی 42.61±0.84 گرم به مدت دو هفته با شرایط محیطی سازگار شدند. نتایج این آزمایش نشان داد که سطح 2.5 درصد پودر آب پنیر اثر معنی داری برافزایش رشد و سایر شاخص های رشد از قبیل ضریب تبدیل غذایی، نرخ رشد ویژه، کارایی تغذیه، کارایی تبدیل پروتئین و شاخص رشدکبدی نسبت به تیمار شاهد داشت (p<0.05). بازماندگی تحت تاثیرسطوح مختلف پودرآب پنیر قرار نگرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل هضم پذیری نشان داد که بیشترین هضم ظاهری پروتئین و چربی در تیمار 10% ایجادشده است. با توجه به نتایج بدست آمده می توان سطح 2.5 درصد را بهترین سطح پودر آب پنیر برای رشد پیشنهاد کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 634

دانلود 135
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  443
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

تعداد ترکیبات آلی که در شروع قرن جدید ساخته شده است از مرز نیم میلیون گذشته و هر سال حدود 10 هراز ترکیب جدید به آن ها اضافه می شود. اصول بهداشت، سلامتی و بهسازی محیط ایجاب می کند که مواد زاید در حداقل زمان ممکن از زندگی انسان دور و دفع شوند، چراکه پراندگی و دفع غیر بهداشتی مواد زاید، آلودگی منابع آب، خاک و هوا را به دنبال دارد. هر ساله بیش از 10 میلیون مورد جدید سرطان شناسایی شده و بیش از 20 میلیون نفر در دنیا با تشخیص سرطان زندگی می کنند. در ایران نیز بروز سالانه سرطان حدود 70 هزار مورد، و مرگ و میر ناشی از آن حدود 30 هزار نفر است و انتظار می رود که در دهه های آینده میزان بروز آن به طور قابل توجهی افزایش یابد. در این تحقیق از طریق پرسشنامه نحوه دفع مواد شیمیایی 20 آزمایشگاه فعال در 4 دانشگاه شهرستان گرگان مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج تحقیق و نحوه دفع غیر اصولی مواد شیمیایی در اغلب آزمایشگاه ها از آنجایی که سرطان زا بودن اغلب مواد شیمیایی سمی مورد استفاده در آزمایشگاه های مورد مطالعه اثبات شده است و نیز اکثر آزمایشگاه های مورد بررسی به روش تخلیه در زباله عادی و یا سینک، مواد شیمیایی خطرناک خود را دفع می نمایند، لذا در صورت نفوذ مواد سمی در لایه های آب های زیرزمینی می توان افزایش آمار سالیانه سرطان در شهرستان گرگان را با افزایش استفاده از این مواد مرتبط فرض نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 443

دانلود 3
نویسنده: 

خدابخش شیرین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  309
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

پیشرفت های روز افزون علم پزشکی، کاهش اثرات زیان بار بیماری ها را بدنبال داشته است. اما بیماری های انگلی و خسارات وارده ناشی از آن ها در جهان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند. بر این اساس این مقاله با هدف بررسی آخرین دستاوردهای دانشمندان تا سال 2015 در زمینه ابزارهای تشخیصی پنج بیماری انگلی مهم از نظر WHO نظیر: شیستوزمیازیس، لیشمانیازیس، مالاریا، فیلاریازیس، تریپانو میازیس آفریقایی نگاشته شده است و اهمیت این موضوع از تمایل برای مدیریت بالینی بهتر و استفاده منطقی از داروها سرچشمه می گیرد. با توجه به محدودیت های میکروسکوپ در تشخیص عفونت های انگلی، فناوری های جدید برای رفع این محدودیت ها پدید آمده اند. در لیشمانیوزاحشایی با استفاده از روش های AQ-DAT and FD-DAT به عنوان تست سریع با استفاده از لکه خون، استفاده از نانوپزشکی در بهبود عملکرد، درمان، و تشخیص بیماری شاگاس MDX، برای تشخیص فیلاریازیس،NAA برای تشخیص شیستوزومیازیس و آزمایشات تشخیصی سریع برای مالاریا (RDT) می پردازیم. با پیشرفت ابزارهای تشخیصی توسعه یافته، تشخیص بیماری های انگلی با دقت بیشتر و سریع تر انجام خواهند شد که ضمن جلوگیری از خسارات، کمک شایانی را در تشخیص و درمان به موقع خواهند داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 309

دانلود 3