نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

Archive

Year

Issue

Issues

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

SHAHPARI VIRANI TALA | EHYA FARHAD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  30
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

THE GILAN MARBLE DEPOSIT IS LOCATED IN THE KHUZESTAN PROVINCE, 60 KM NORTHWEST OF IZEH CITY. IN THIS MINE, THE MARBLE IS LITHOLOGICALLY COMPOSED OF RESISTANT, WHITE TO CREAM COLORED LIMESTONES OF THE ASMARI FORMATION. THE STUDY OF ROCK SAMPLES SHOWS THAT SOME ROCKS CONTAIN FORAMINIFER MICROFOSSILS FROM THE NOMOLITH FAMILY. MICROSCOPIC OBSERVATIONS OF THIN SECTIONS PREPARED FROM MARBLE SPECIMENS, SHOW THAT OPEN SEA ALLOCHEMS ARE RELATIVELY COMMON. THESE ALLOCHEMS ARE MAINLY OF ECHINODERM, BRYOZOAN, OPERCULINA, RED ALGAE, CORAL AND BIVALVE FOSSILS. THE CALCAREOUS MATRIX REPRESENTS NEOMORPHISM, INDICATING THE LOW ENERGY CONDITIONS IN THEIR FORMATION ENVIRONMENT. EVIDENCES SUCH AS THE ABSENCE OF BASIN SLOPE FRACTURE FACIES, THE GRADUAL CONVERSION OF FACIES TO EACH OTHER, THE ABSENCE OF CORAL BARRIER REEFS, INTRACLASTS AND AGGREGATE GRAINS, AND THE ABSENCE OF LARGE TIDAL ZONES SUGGEST THE DEPOSITION OF THIS SEQUENCE ON A RAMP CARBONATE PLATFORM. THEREFORE, THE SEDIMENTARY ENVIRONMENT OF CARBONATE SEDIMENTS OF THE ASMARI FORMATION IN THE STUDY AREA CAN BE CONSIDERED AS A HOMOCLINAL RAMP-TYPE PLATFORM.

آمار یکساله:  

بازدید 30

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  30
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

THE USE OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY AND ENVIRONMENTALLY FRIENDLY CONDITIONS ALONG WITH NANOCATALYSTS IS VERY IMPORTANT IN THE SYNTHESIS OF HETEROCYCLIC COMPOUND. IN THIS STUDY, FOR THE PREPARATION OF TRANS-3, 2-DIHYDROFURAN AND ITS DERIVATIVES, A THREE-COMPONENT REACTION BETWEEN 4-HYDROXY-COUMARIN, PHENACYL BROMIDE AND BENZALDEHYDE DERIVATIVES IN THE PRESENCE OF PYRIDINE AND SIO2 NANOPARTICLES AS CATALYST UNDER SOLVENT-FREE CONDITIONS AT 100OC HAS BEEN REPORTED. THE USE OF SILICA NANOPARTICLES HAS SHOWN VERY CATALYTIC EFFECT RATHER THAN NANOCATALYSTS SUCH AS TIO2, MGO, ZRO2, FE2O3. PERFORMANCE OF REACTION UNDER SOLVENT-FREE CONDITIONS, SHORT REACTION TIMES, AND HIGH RETURNS ARE THE BENEFITS OF THIS RESEARCH WORK. THE STRUCTURE OF THE PRODUCTS WAS INVESTIGATED BY IR AND 1H-NMR.

آمار یکساله:  

بازدید 30

دانلود 0
نویسنده: 

KHALEDNEZHAD MONA | KAMARZARIN HAMID

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  46
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

AIM: THE AIM OF CURRENT RESEARCH IS TO STUDY THE EFFICACY OF TEACHING REALITY THERAPY‘S CONCEPTS ON STUDENTS COGNITIVE EMOTION REGULATION STRATEGIES.30STUDENTS OF ALL THE HIGH SCHOOLS FEMALE STUDENTS IN TEHRAN DISTRICT TWO’ S EDUCATION DEPARTMENT WHICH WAS THE STATISTICAL POPULATION WERE CHOSEN AS THE SAMPLE AND REPLACED RANDOMLY INTO EXPERIMENTAL AND CONTROL GROUPS (EACH GROUP CONTAINS 15 STUDENTS).THE RESEARCH’S DESIGN WAS SEMI- EXPERIMENTAL WITH PRE AND POST- TEST AND CONTROL GROUP. THE DATA GATHERING TOOL WAS GRANOFSKY’S EMOTION REGULATION STRATEGIES SCALE. FIRST BOTH THE COGNITIVE EMOTION REGULATION STRATEGIES HAVE BEEN EVALUATED AND THE OBTAINED SCORES WERE CONSIDERED AS THE PRE- TEST. THEN REALITY THERAPY‘S GROUP PROTOCOL THAT INCLUDES 8 SESSION WAS PERFORMED FOR THE EXPERIMENTAL GROUP BUT THE CONTROL GROUP RECEIVED NO INTERVENTION. AFTER THE INTERVENTION, THE POST-TEST WAS PERFORMED FOR BOTH GROUPS. THE RESEARCH’S DATA WERE ANALYZED BY MULTIVARIATE COVARIANCE ANALYSIS.RESULTS: RESULTS SHOWED THAT THERE IS A SIGNIFICANT DIFFERENCE BETWEEN EXPERIMENTAL AND CONTROL GROUPS (P<0.001).SO IT CAN BE CONCLUDED THAT TEACHING COGNITIVE THERAPY‘S CONCEPTS CAN EFFECT STUDENT’S EMOTION REGULATION.

آمار یکساله:  

بازدید 46

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  50
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

MINING NATURAL VARIATIONS IS A MAJOR APPROACH TO IDENTIFY NEW OPTIONS TO IMPROVE MEDICAL PLANTS (RUBIA TINCTORUM L.) FERTILIZERS USE EFFICIENCY.IN PRESENT WORK, UNCOVER RUBIA TINCTORUM L. PLANTS WERE GROWN IN ORDER TO STUDY THE INTERACTION EFFECTS OF CACO3 AND TRIPLE SUPER PHOSPHATE CHEMICAL FERTILIZER ON ROOT LENGTH, ROOT DIAMETER, ROOT FRESH MATTER, ROOT DRY MATTER, TOTAL FRESH MATTER, TOTAL DRY MATTER, ALIZARIN CONTENTS, TOTAL PROTEIN OF LEAF AND ROOT, AND H2O2 OF LEAF AND ROOT. THE PLANTS WERE TREATED WITH TWENTY FERTILIZER TREATMENTS WITH 2 FACTORS AND 4 REPLICATIONS. THE FIRST FACTOR WAS CACO3 WITH 5 LEVELS FERTILIZER INCLUDING 0, 2, 5, 10, AND 15 (MM) OF CACO3. THE SECOND FACTOR WAS TRIPLE SUPER PHOSPHATE CHEMICAL FERTILIZER AT 4 LEVELS INCLUDING 0, 5, 10, AND 15 (G M-2) OF TRIPLE SUPER PHOSPHATE CHEMICAL FERTILIZER. EC MEAN OF WATER WAS DETERMINED 11.6 (DS M-1) IN GROWTH PERIOD. ROOT LENGTH, ROOT DIAMETER, ROOT FRESH MATTER, ROOT DRY MATTER, TOTAL FRESH MATTER AND TOTAL DRY MATTER INCREASED IN RUBIA TINCTORUM L. ROOTS AND THE MAXIMUM THEM WERE OBSERVED AT 2 (MM) CACO3 AND 10 (G M-2) TRIPLE SUPER PHOSPHATE CHEMICAL FERTILIZER APPLICATION. THE RESULT SHOWED THAT ALIZARIN CONTENTS WAS SIGNIFICANTLY INCREASED IN 2, 5 AND 10 (MM) CACO3, BUT, IN 15 (MM) CACO3 DECREASED. THE HIGHEST H2O2 (ROOT) WAS FOUND IN 15 (MM) CACO3 AND 15 (G M-2) TRIPLE SUPER PHOSPHATE CHEMICAL FERTILIZER IN COMPARISON WITH CONTROL. THEREFORE, IN RUBIA TINCTORUM L. ARE SUGGESTING THAT CACO3 APPLICATION AT LOW RATES COMBINED WITH MODERATE AMOUNTS OF TRIPLE SUPER PHOSPHATE CHEMICAL FERTILIZER WOULD BE APPROPRIATE IN THIS AREA.

آمار یکساله:  

بازدید 50

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  36
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

THE MAIN PURPOSE OF THIS WORK IS NUMERICAL SIMULATION OF DROPLET DYNAMICS (AS PENETRATION) AND HEAT TRANSFER IN CONTACT WITH THE POROUS SURFACE. TO ACHIEVE THIS PURPOSE LATTICE BOLTZMANN METHOD HAS BEEN USED. IN THE FIRST STEP, A TWO PHASE FLOW CONTAINING DROPLET AND ITS SURROUNDING (INVOLVED GAS AND POROUS SURFACE) IS SIMULATED USING LEE METHOD. LEE METHOD PROVIDES THE ABILITY OF USING THE MODELS IN A WIDER RANGE OF DENSITY RATIO.IN THE PRESENT STUDY, DYNAMICAL BEHAVIOR (DROPLET PENETRATION) AND HEAT TRANSFER ARE STUDIED SIMULTANEOUSLY. HENCE, IN THE NEXT STEP, WITH INTEGRATION OF PASSIVE SCALAR MODEL AND LEE METHOD, TWO-PHASE HEAT TRANSFER SIMULATED. AMONG IMPORTANT PARAMETERS IN THIS STUDY, THE EFFECT OF CONTACT ANGLE AND DENSITY RATIO PARAMETER ON DROPLET PENETRATION IN POROUS SURFACE HAVE BEEN STUDIED. DECREASING CONTACT ANGLE AND INCREASING DENSITY RATIO CAUSE HIGH PENETRATION OF THE DROPLET IN POROUS SURFACE. ALSO, INCREASING STEFAN NUMBER AND DECREASING PRANDTL NUMBER WILL INCREASE THE RATE OF EVAPORATION.

آمار یکساله:  

بازدید 36

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  54
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

CONSIDERING THAT FOSSIL FUELS ARE DECREASING IN THE LAND, AND THE USE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES IS INCREASING DUE TO INCREASED ENERGY CONSUMPTION AND THE HARMFUL EFFECTS OF FOSSIL FUELS.RECENT ADVANCES HAVE BEEN MADE IN USING WIND ENERGY. WIND ENERGY IS OFTEN AVAILABLE AND DOES NOT CAUSE ANY POLLUTION, AND CAN BE ECONOMICALLY SUSTAINABLE IN THE LONG RUN AS COMPARED TO OTHER ENERGY SOURCES. IN THIS STUDY, THE EFFECT OF POSITIONING THE BLADE ON A CHANNEL USING ANSIS SOFTWARE HAS BEEN INVESTIGATED. THE RESULTS SHOW THAT THE BLADE IN THE LONGITUDINAL POSITION OF0317 HAS REACHED ITS MAXIMUM POWER FACTOR.

آمار یکساله:  

بازدید 54

دانلود 0
نویسنده: 

BAHMANI EHSAN | NOSRATI MOHSEN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  28
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

WATER AS A CONSTITUENT THAT COVERS THREE QUARTERS OF THE TOTAL SURFACE OF THE EARTH IS ONE OF THE ESSENTIAL FACTORS FOR SURVIVAL. NITRATE HAS BEEN CONSIDERED AS ONE OF THE MOST IMPORTANT POLLUTANTS IN DRINKING WATER IN RECENT DECADES. SINCE THE EARLY 1970S, ATTEMPTS HAVE BEEN MADE TO USE METHANE IN THE PROCESS OF BIO-TREATMENT OF NITRATE-CONTAMINATED WATER, WHICH HAS COME TO FRUITION.ONE OF THE IMPORTANT FACTORS IN BIOLOGICAL PROCESSES, SUCH AS BIO-DENITRIFICATION, CAN BE TEMPERATURE. IN THIS STUDY, THE EFFECT OF TEMPERATURE ON NITRATE DENITRIFICATION OF DRINKING WATER BY METHANE GAS IN THE PRESENCE OF HYPHOMICROBIOME DENITRIFICAN STRAIN HAS BEEN INVESTIGATED. AFTER THE OTHER FACTORS HAVE BEEN KEPT CONSTANT, SUCH AS VOLUMETRIC FLOW RATE, PH, OXIDATION-REDUCTION POTENTIAL AND RETURN FLOW. AS EXPECTED, RISING TEMPERATURES WILL INCREASE DENITRIFICATION RATES.

آمار یکساله:  

بازدید 28

دانلود 0
نویسنده: 

KHALILI MAJID | DEHVARI BEHZAD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  82
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

NOWADAYS, FUZZY GRAPH COLORING IS ONE OF THE MOST WIDELY USED TOPICS IN REAL PROBLEMS. HERE IS AN ALGORITHM FOR THE CALCULATION OF THE CHROMATIC NUMBER OF A FUZZY GRAPH. THE METHOD OF CALCULATING THE COLOR NUMBER OF THE FUZZY GRAPHS, OBTAINED THROUGH VARIOUS OPERATIONS SUCH AS UNION AND JOIN, IS PRESENTED. A SOLUTION TO THE ROUTING PROBLEM IS ALSO SUGGESTED BY USING FUZZY GRAPH COLORING.

آمار یکساله:  

بازدید 82

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  30
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

IN RECENT YEARS, USING LASER, MANUFACTURING DIFFERENT TYPES OF LASER AS WELL AS HOW TO USE IT HAVE BEEN INVESTIGATED IN VARIOUS AREAS. BROAD APPLICATION OF THIS PHENOMENON IN DIFFERENT SCIENCES, ESPECIALLY INDUSTRY AND MEDICINE, HAS LED TO GREAT ADVANCES AND IT CAN BE SAID DEFINITELY THAT WITHOUT LASER TECHNOLOGY, ADVANCE IN SCIENCES IS IMPOSSIBLE.IN SOME SYSTEMS, BEAMS ARE PROPAGATED IN LINEAR OR RADIAL, PARAXIAL OR NON-PARAXIAL FORMS AND SOMETIMES IT IS NECESSARY TO POLARIZE THE BEAMS RADIALLY IN ORDER TO APPLY MORE THE LASER PROPERTIES IN DIFFERENT INDUSTRIES.IN THE PRESENT STUDY, STARTING FROM THE VECTOR DISTRIBUTION OF ELECTRICAL FIELD OF RADIALLY POLARIZED BEAMS AND SUMMERFIELD RAIL DIFFRACTION INTEGRAL, EQUATIONS RELATED TO NON-PARAXIAL PROPAGATION OF GAUSS-LAGUERRE BEAMS ARE OBTAINED BY RADIAL POLARIZATION AND THEN CONSIDERING AN APPROXIMATION (PARAXIAL APPROXIMATION), EQUATIONS RELATED TO THE PARAXIAL MODE WERE ACHIEVED.10 ALSO, THE INTENSITY DISTRIBUTION FUNCTION OF LAGUERRE-GAUSS BEAMS WERE DRAWN IN TWO-DIMENSIONAL AND THREE-DIMENSIONAL STATUSES FOR BOTH PARAXIAL AND NON-PARAXIAL MODES BY CHANGING THE EFFECTIVE PARAMETERS SUCH AS P (MAGNITUDE), W (BEAM WAIST) AND Z (ELECTRICAL FIELD COMPONENT) AND THEN THEY WERE COMPARED.INVESTIGATIONS SHOW THAT IN BOTH MODES, AS P INCREASES, NUMBER OF RINGS ALSO INCREASES AND AS W (BEAM WAIST) INCREASES, THE SHAPES BECOME WIDER.DRAWN CHARTS ALSO VERIFY THREE-DIMENSIONAL SHAPES.

آمار یکساله:  

بازدید 30

دانلود 0
نویسنده: 

NASERI ASMA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  26
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

THE PURPOSE OF THIS PAPER IS TO EXAMINE THE RELATIONSHIP BETWEEN THE MOTIVATION CREATED BY MANAGEMENT AND THE JOB SATISFACTION OF TEACHERS AND THEIR ORGANIZATIONAL COMMITMENT. THE RESEARCH METHOD IS DESCRIPTIVE CORRELATIONAL. THE STATISTICAL POPULATION OF THIS STUDY IS ALL TEACHER TRAINING STUDENTS OF ISLAMIC AZAD UNIVERSITY OF CHABAHAR BRANCH, WHICH WAS SELECTED BY SIMPLE RANDOM SAMPLING METHOD. A SAMPLE OF00 STUDENTS WAS SELECTED AS A STATISTICAL SAMPLE. DESCRIPTIVE STATISTICS (FREQUENCY, PERCENT) AND INFERENTIAL (CORRELATION COEFFICIENT AND INDEPENDENT GROUP T TEST) WERE USED TO ANALYZE THE DATA. FINDINGS INDICATE THAT THERE IS A SIGNIFICANT RELATIONSHIP BETWEEN JOB MOTIVATION AND JOB SATISFACTION AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT. THERE IS ALSO A SIGNIFICANT DIFFERENCE BETWEEN JOB SATISFACTION AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF MALE AND FEMALE TEACHERS. HOWEVER, THERE WAS NO SIGNIFICANT DIFFERENCE BETWEEN THE JOB MOTIVATION OF MALE AND FEMALE TEACHERS.

آمار یکساله:  

بازدید 26

دانلود 0
نویسنده: 

KHALAJ M. | MOHAMMADI ZEYDI E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  94
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

THE ISSUE OF THE WORLD ENERGY CRISIS AND THE INCREASING CONSUMPTION OF FOSSIL FUELS AS ENERGY SOURCES AND ITS IMPACT ON THE ENVIRONMENT HAS ATTRACTED THE ATTENTION OF THE WORLD TO THE USE OF RENEWABLE ENERGIES. THE EXTENT OF HUMAN NEED FOR ENERGY RESOURCES IS ALWAYS A MAJOR ISSUE IN HUMAN LIFE. THE INCREASING DEMAND FOR ENERGY AND LIMITATION OF FOSSIL RESOURCES, ON THE ONE HAND, AND THE INCREASED ENVIRONMENTAL POLLUTION CAUSED BY THE BURNING OF THESE RESOURCES, ON THE OTHER HAND, HAVE LED RESEARCHERS TO EXPLORE NEW TECHNOLOGIES FOR EXPLOITING VARIOUS FORMS OF ENERGY AND CONVERTING THEM INTO ELECTRICAL ENERGY. HIGH EFFICIENCY. LOOKING TOWARD A SUSTAINABLE ENERGY FUTURE, ATTENTION HAS BEEN FOCUSED ON THE ENERGY DEMAND SIDE. ONE OF THE KEY ELEMENTS IN THIS AREA IS ENERGY CONSUMPTION IN THE BUILDING SECTOR. STATISTICS SHOW THAT IN IRAN, FUEL CONSUMPTION IN RESIDENTIAL AND COMMERCIAL BUILDINGS WITH AN AVERAGE ANNUAL GROWTH OF 7.4% IS ABOUT 37.2% OF THE TOTAL FUEL CONSUMPTION OF THE COUNTRY, WHICH IS COMPARABLE TO OTHER SECTORS SUCH AS INDUSTRY, AGRICULTURE, TRANSPORTATION AND QUOTES, ETC. HAS A SIGNIFICANT SHARE. A WAY TO MINIMIZE ENERGY CONSUMPTION IN THIS SECTOR IS TO INCREASE THE ROLE OF ENERGY BUILDINGS IN ZERO. ZERO-ENERGY BUILDINGS PROVIDE A POSSIBLE TECHNICAL WAY TO REDUCE ENERGY CONSUMPTION IN BUILDINGS. THESE BUILDINGS ARE DESIGNED AND BUILT TO PROVIDE ALL THE ENERGY THEY NEED THROUGH A COMBINATION OF ENERGY SAVING AND RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES. IN THIS RESEARCH, WE HAVE TRIED TO PROVIDE BRIEF INFORMATION ON ZERO ENERGY IN THE BUILDING AND HOW TO ACHIEVE THIS ENERGY FOR A BUILDING IN THE CLIMATE OF BUSHEHR.

آمار یکساله:  

بازدید 94

دانلود 0
نویسنده: 

ALIZADEH JAVAD | GHAHRAEI OMID

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  40
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

THE INCREASING DEMAND FOR RENEWABLE ENERGY IN THE SYSTEMS ON THE ONE HAND AND THE COMPLEXITY OF THE DESIGN OF WIND TURBINES HAVE LED, DESPITE MANY STUDIES IN THIS AREA, METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF HORIZONTAL TURBINES STILL HAVE MANY OBSCURE POINTS. RESEARCH DONE SO FAR HAS BEEN MORE IN THE DESIGN FOR A FREE-FLOW TURBINE. IN OTHER WORDS, THERE IS LITTLE RESEARCH INTO NUMERICAL ANALYSIS OF A TURBINE INSIDE A SIMPLE CHANNEL AND CHANNEL EFFECT ON CURRENT PHYSICS.THE PRESENT WORK IS TO ANALYZE AND DESIGN A SIMPLE CHANNEL AND TO INVESTIGATE THE EFFECT OF CHANNEL SHAPE ON TURBINE POWER FACTOR USING ANSIS SOFTWARE.THE VALUES OF THE POWER FACTOR OF THE BLADE IN TERMS OF THE LENGTH OF THE CHANNEL TO THE DIAMETER OF THE ROTOR INDICATE THAT THE PRESENCE OF THE CHANNEL GENERALLY INCREASES THE TURBINE EFFICIENCY, AND THE BEST LENGTH OF THE CHANNEL FOR THIS BLADE IS HALF THE DIAMETER OF THE ROTOR.

آمار یکساله:  

بازدید 40

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  48
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

IN THIS RESEARCH, THE ANALYTICAL SOLUTION OF THE TWO DIMENSIONAL AND NONLINEAR TEMPERATURE FIELD INSIDE THE CYLINDER HAS BEEN INVESTIGATED. IT IS ASSUMED THAT THE HEAT TRANSFER IS ONLY IN THE RADIAL AND TANGENT DIRECTION AND THERE IS NO THERMAL TRANSFER IN THE AXIAL DIRECTION. IN THE EQUATION, THE PROPERTIES OF THE TEMPERATURE FUNCTION WERE CONSIDERED. FOR TEMPERATURE LEGALITY, THE LINEAR FUNCTIONAL PROPERTIES OF THE TEMPERATURE FIELD ARE CONSIDERED. THE NATURALIZATION OF PROPERTIES RELATIVE TO TEMPERATURE MAKES THE DIFFERENTIAL EQUATION NONLINEAR. THE GEOMETRY OF THE CYLINDER IS CONSIDERED TO BE HOLLOW, AND THE FIRST-ORDER BOUNDARY CONDITIONS FOR THE INSIDE AND OUTSIDE OF THE CYLINDER ARE CONSIDERED. THE DIFFERENTIAL EQUATION GOVERNS A NONLINEAR PROBLEM, WHICH IS NORMALLY NON-ANALYTIC. IN THIS RESEARCH, LINEAR TRANSFORMATION IS USED AND THE NONLINEAR EQUATION BECOMES AN EQUATION. FINALLY, THE SOLUTION OBTAINED FROM THE PHYSICAL TEMPERATURE FIELD IS WRITTEN BY CONVERTING THE INVERSE TO THE PHYSICAL TEMPERATURE FIELD. FINALLY, A GENERAL SOLUTION IS OBTAINED. THE TWO-DIMENSIONAL TEMPERATURE FIELD INSIDE THE CYLINDER IS PLOTTED IN DIFFERENT BOUNDARY CONDITIONS AND THE RESULTS ARE PRESENTED IN THE RESULTS CHAPTER AND IT IS SHOWN THAT THE NONLINEAR MODEL IS A MORE REALISTIC MODEL THAN LINEAR MODE.

آمار یکساله:  

بازدید 48

دانلود 0
نویسنده: 

LAYEGHMAND KEYHAN | KHADEMI ESMAEEL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  32
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

A COMPACT DESICCANT-EVAPORATIVE HMX (HEAT AND MASS EXCHANGER) HAS BEEN PROPOSED BY COMBINING THE BENEFITS OF THE REGENERATIVE INDIRECT EVAPORATIVE COOLING AND THE LIQUID DESICCANT DEHUMIDIFICATION. IN THIS DESIGN, THE COMPACT HMX WAS ABLE TO COOL AND DEHUMIDIFY THE PRODUCT AIR SIMULTANEOUSLY IN A SINGLE UNIT. SIMULATIONS WERE PERFORMED TO STUDY THE EFFECT OF AIR VELOCITY RATIO ON THE HMX'S PERFORMANCE, THE TEMPERATURE OF THE PRODUCT AIR COULD BE REDUCED BELOW THE DEW-POINT TEMPERATURE OF INTAKE AIR. SIMULATION RESULTS SHOWED THAT THE OUTLET TEMPERATURE AND HUMIDITY OF THE PRODUCT AIR WAS AFFECTED BY THE WORKING-TO-INTAKE AIR FLOW RATE RATIO OF THE PRODUCT AIR. AND AS THE WORKING FLOW RATE INCREASE THE TEMPERATURES OF PRODUCT FLOW REDUCES.

آمار یکساله:  

بازدید 32

دانلود 0

Advertising

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID