مشخصات همایش

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

اطلاعات

گروه تخصصی

: علوم پایه

نوع

:

برگزار کننده

:

حامی

:

تماس

تلفن

: +98-21-82884713

نمابر

: +98-21-82884713

تارگاه

: www.iranecs.ir

پست الکترونیک

: IRANECS@GMAIL.COM

محل برگزاری:

//

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم پایه

بازدید یکساله

دانلود یکساله