مشخصات همایش

کنفرانس ملی راهکارهای توسعه و ترویج آموزش علوم در ایران

کنفرانس ملی راهکارهای توسعه و ترویج آموزش علوم در ایران

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

اطلاعات

گروه تخصصی

: علوم انسانی

نوع

: علوم انسانی

برگزار کننده

:

حامی

: دانشگاه پيام نور گله دار فارس

تماس

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

: 2nse.ir/fa

پست الکترونیک

: info@2nse.ir

محل برگزاری:

ایران/گله دار فارس/گله دار فارس

نمایه

: دانشگاه پيام نور گله دار فارس

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

13,182

دانلود یکساله

13,182