مشخصات همایش

همایش حمل و نقل ریلی

همایش حمل و نقل ریلی

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

اطلاعات

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

نوع

: فنی و مهندسی

برگزار کننده

:

حامی

: انجمن مهندسي حمل و نقل ريلي ايران

تماس

تلفن

: (021) 88312272

نمابر

: (021) 88312272

پست الکترونیک

: events@railassociation.ir

محل برگزاری:

ایران/تهران/دانشگاه علم و صنعت

نمایه

: انجمن مهندسي حمل و نقل ريلي ايران

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

5,565

دانلود یکساله

5,565