مشخصات همایش

سمپوزیوم نوروپسیکولوژی ایران (جهاد دانشگاهی، واحد البرز (تربیت معلم))

سمپوزیوم نوروپسیکولوژی ایران (جهاد دانشگاهی، واحد البرز (تربیت معلم))

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

اطلاعات

گروه تخصصی

: علوم انسانی

نوع

: علوم انسانی

برگزار کننده

:

حامی

: جهاد دانشگاهي، واحد تربيت معلم

تماس

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

:

پست الکترونیک

:

محل برگزاری:

ایران/البرز/

نمایه

: جهاد دانشگاهي، واحد تربيت معلم

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

3,710

دانلود یکساله

3,710