مشخصات همایش

کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی

کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

اطلاعات

گروه تخصصی

: علوم انسانی

نوع

: علوم انسانی

برگزار کننده

:

حامی

: دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شادگان

تماس

تلفن

: 09369748057

نمابر

: 09369748057

تارگاه

: www.pes1394.ir/fa

پست الکترونیک

: shadeganbranch.pes1394@yahoo.com

محل برگزاری:

ایران/شادگان/شادگان

نمایه

: دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شادگان

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

31,671

دانلود یکساله

31,671