مشخصات همایش

همایش راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها

همایش راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

اطلاعات

گروه تخصصی

: پزشکی

نوع

: پزشکی

برگزار کننده

:

حامی

: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران، دانشكده پرستاري و مامايي

تماس

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

:

پست الکترونیک

:

محل برگزاری:

ایران/ساری/ساری

نمایه

: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران، دانشكده پرستاري و مامايي

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

7,602

دانلود یکساله

7,602