مشخصات همایش

همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالش ها و رهیافت ها

همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالش ها و رهیافت ها

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

اطلاعات

گروه تخصصی

: علوم انسانی

نوع

: علوم انسانی

برگزار کننده

:

حامی

: دانشگاه سيستان و بلوچستان

تماس

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

:

پست الکترونیک

:

محل برگزاری:

ایران/سیستان و بلوچستان/سیستان و بلوچستان

نمایه

: دانشگاه سيستان و بلوچستان

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

17,098

دانلود یکساله

17,098