مشخصات همایش

همایش انجمن دیرینه شناسی ایران

همایش انجمن دیرینه شناسی ایران

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

اطلاعات

گروه تخصصی

: علوم پایه

نوع

: علوم پایه

برگزار کننده

:

حامی

: انجمن ديرينه شناسي ايران، دانشگاه فرهنگيان نيشابور

تماس

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

:

پست الکترونیک

:

محل برگزاری:

ایران/نیشابور/نیشابور

نمایه

: انجمن ديرينه شناسي ايران، دانشگاه فرهنگيان نيشابور

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم پایه

بازدید یکساله

1,472

دانلود یکساله

1,472