مشخصات همایش

همایش ملی صنایع دریایی ایران

همایش ملی صنایع دریایی ایران

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

اطلاعات

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

نوع

: فنی و مهندسی

برگزار کننده

:

حامی

: انجمن مهندسي دريايي ايران

تماس

تلفن

: 44273495

نمابر

: 44273495

تارگاه

: www.miciran.ir

پست الکترونیک

: info@miciran.ir

محل برگزاری:

ایران/جزیره کیش/کیش

نمایه

: انجمن مهندسي دريايي ايران

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

5,751

دانلود یکساله

5,751