مشخصات همایش

کنفرانس آموزش شیمی ایران

کنفرانس آموزش شیمی ایران

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

اطلاعات

گروه تخصصی

: علوم پایه

نوع

: علوم پایه

برگزار کننده

:

حامی

: انجمن شيمي ايران، موزه علوم و فناوري

تماس

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

:

پست الکترونیک

:

محل برگزاری:

ایران/تبریز/دانشگاه تبریز

نمایه

: انجمن شيمي ايران، موزه علوم و فناوري

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم پایه

بازدید یکساله

4,009

دانلود یکساله

4,009