مشخصات همایش

کنگره سراسری روان شناسی کودک و نوجوان

کنگره سراسری روان شناسی کودک و نوجوان

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

اطلاعات

گروه تخصصی

: علوم انسانی

نوع

: علوم انسانی

برگزار کننده

:

حامی

: انجمن روانشناسي باليني کودک و نوجوان ايران، دانشگاه شهيد بهشتي (پژوهشکده خانواده)

تماس

تلفن

:

نمابر

:

پست الکترونیک

: info@iranachildpsy.ir

محل برگزاری:

ایران/تهران/تهران

نمایه

: انجمن روانشناسي باليني کودک و نوجوان ايران، دانشگاه شهيد بهشتي (پژوهشکده خانواده)

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

7,630

دانلود یکساله

7,630