مشخصات همایش

کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی

کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

اطلاعات

گروه تخصصی

: علوم انسانی

نوع

: علوم انسانی

برگزار کننده

:

حامی

: موسسه پژوهشي مديريت مدبر با مشارکت مجامع عمومي

تماس

تلفن

: 02146123158

نمابر

: 02146123158

تارگاه

: www.icmt.ir/fa

پست الکترونیک

: info@icocs.ir

محل برگزاری:

مالزی/پنانگ/آنلاین

نمایه

: موسسه پژوهشي مديريت مدبر با مشارکت مجامع عمومي

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

82

دانلود یکساله

82

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID