مشخصات همایش

کنفرانس ملی زلزله

کنفرانس ملی زلزله

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

اطلاعات

گروه تخصصی

: علوم پایه

نوع

: علوم پایه

برگزار کننده

:

حامی

: دانشگاه بين المللي قزوين

تماس

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

:

پست الکترونیک

:

محل برگزاری:

ایران/قزوین/دانشگاه بین المللی قزوین

نمایه

: دانشگاه بين المللي قزوين

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم پایه

بازدید یکساله

3,350

دانلود یکساله

3,350