مشخصات همایش

همایش ملی روانشناسی و کاربرد آن در جامعه

همایش ملی روانشناسی و کاربرد آن در جامعه

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

اطلاعات

گروه تخصصی

: علوم انسانی

نوع

: علوم انسانی

برگزار کننده

:

حامی

: دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مرودشت

تماس

تلفن

: (0728) 3338648-9

نمابر

: (0728) 3338648-9

تارگاه

: miau.ac.ir

پست الکترونیک

: psy@miau.ac.ir

محل برگزاری:

ایران/مرودشت/مرودشت

نمایه

: دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مرودشت

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

5,882

دانلود یکساله

5,882