مشخصات همایش

کنگره بین المللی مداخلات پیچیده قلبی

کنگره بین المللی مداخلات پیچیده قلبی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

اطلاعات

گروه تخصصی

: پزشکی

نوع

: پزشکی

برگزار کننده

:

حامی

: مركز تحقيقات قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشكي شيراز

تماس

تلفن

:

نمابر

:

پست الکترونیک

:

محل برگزاری:

ایران/شیراز/شیراز

نمایه

: مركز تحقيقات قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشكي شيراز

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

232

دانلود یکساله

232

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID