مشخصات همایش

همایش بین المللی انجمن اندودنتیست های ایران

همایش بین المللی انجمن اندودنتیست های ایران

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

اطلاعات

گروه تخصصی

: پزشکی

نوع

: پزشکی

برگزار کننده

:

حامی

: انجمن اندودنتيست هاي ايران

تماس

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

: conf.irae.org/fa

پست الکترونیک

: info@irae.org

محل برگزاری:

ایران/تهران/تهران

نمایه

: انجمن اندودنتيست هاي ايران

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

1,046

دانلود یکساله

1,046