نتایج جستجو

54026

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5403

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  283
 • دانلود: 

  86
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 283

دانلود 86
نویسنده: 

نمازی محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1378
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  29
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  117
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 117

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

انصاریان مهدی

نشریه: 

حسابرس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  20
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  38
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 38

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  14
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  575
 • دانلود: 

  949
چکیده: 

حسابداری مدیریت با دیدگاه های مختلفی مورد بررسی محققان قرار گرفته است. دیدگاهی که تا حدی از نگاه محققان مغفول مانده است به دیدگاه حسابداری مدیریت انتقادی تعبیر می گردد. حسابداری مدیریت انتقادی، تلاشی جهت درک رویه های حسابداری مدیریت در سطح خرد و تسری آن به سطح کلان اجتماعی و سیاسی می باشد. در این رویکرد تاثیر جامعه و نهادها با تضادها و تقابلها در روابط اجتماعی بر حسابداری مدیریت مورد بحث قرار می گیرد.در این مقاله با تبیین مفاهیم حسابداری مدیریت انتقادی به بررسی رویکردهای حاکم بر حسابداری مدیریت پرداخته می شود. در حقیقت، مسائلی نظیر انواع رویکردهای حسابداری مدیریت، دیدگاه های حاکم بر حسابداری مدیریت انتقادی شامل دیدگاه اقتصاد سیاسی، فوکو و هابر ماس مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج مطالعه نشان می دهدکه حسابداری مدیریت انتقادی با تمرکز بر تغییردر رویکردهای حسابداری مدیریت ناشی از عوامل اساسی را روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در هر جامعه،نقش قدرت دانش و درک سیستمها می داند.

آمار یکساله:  

بازدید 575

دانلود 949 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  12
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  12
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  388
 • دانلود: 

  1284
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 388

دانلود 1284 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

ملانظری مهناز

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  8
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  128
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 128

دانلود 23 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  30
 • صفحه شروع: 

  97
 • صفحه پایان: 

  113
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1248
 • دانلود: 

  1128
چکیده: 

در این مقاله، همگرایی حسابداری مدیریت (MA) و حسابداری مالی(FA) با تاکید بر پیشرفت های فناوری اطلاعات(IT) بررسی شده است، و این موضوع که چگونه این همگرایی در دامنه فنی و تکنولوژیکی ظاهر می شود و چگونه در حوزه سازمانی و رفتاری انعکاس می یابد، مورد بررسی قرار گرفته است. طراحی مدل تحلیلی توسط همر و لابرو (2008) با چشم انداز آینده نگر حسابداری مالی، منجر به حرکت رو به جلو در حسابداری مدیریت گردید و یک چارچوب مفهومی برای تحلیل این همگرایی ایجاد نموده. مطابق با این چارچوب، فناوری اطلاعات(IT) به عنوان یک تسهیل کننده، کاتالیزور، محرک یا عامل بهبود در جهت همگرایی حسابداری مدیریت باحسابداری مالی بکار گرفته می شود. همگرایی پدیده ای بسیار گسترده تر از آن چیزی است که توسط همر و لابرو ایجاد گردیده است. این همگرایی در حوزه فنی و تکنولوژی شامل یکپارچه سازی عمدی سیستم های اطلاعاتی و نرم افزاری، و ترکیب روش ها و استانداردها است. در حوزه سازمانی و رفتاری نیز شامل رفتارهای عمدی یا سهوی مطابق با نقش ها و فرآیندها، و همچنین همگرایی عمدی و یا سهوی مطابق با کار و وظایف می باشد. بر اساس مشاهدات بدست آمده، چنین نتیجه گیری شد که حرکت روبه جلوی عناصر حسابداری مالی، اغلب با حسابداری مدیریت در هم تنیده هستند و بالعکس، و به نظر می رسد همگرایی در حوزه فنی و تکنولوژی جلوتر از دامنه رفتاری و سازمانی است. در بیشتر مشاهدات، فناوری اطلاعات نقش مهم و یا حتی در برخی موارد نقش تعیین کننده در فرایند همگرایی ایفا می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1248

دانلود 1128 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  882
 • دانلود: 

  224
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف این مقاله، بحث و بررسی پیرامون تئوری حسابداری مدیریت است. در این مقاله ضرورت ایجاد تئوری در حسابداری مدیریت بررسی شده و اعتقاد بر این است که تئوریها در زمینه ای کاربردی نظیر حسابداری مدیریت، باید تعبیرها و تفسیرهای مفیدی را برای مدیران، سازمانها و جامعه ارائه کنند. در این مقاله، ماهیت تئوریهای در حال توسعه و مورد استفاده، ارزیابی و بررسی می شود. تئوری محدودیتها مبتنی بر بهبود مستمر بوده و تمرکز اصلی آن بر شناسایی محدودیتها و گلوگاههای تولیدی به منظور افزایش مستمر دستیافت کل کارخانجات است، اجرای موفق تئوری محدودیتها مستلزم اجرای الگوریتمی با 5 گام اساسی و توجه به قواعد خاصی است. تئوری محدودیتها را می توان نگرش سیستماتیک نوین در فرایند تفکر نامید.فرایند تفکر تئوری محدودیتها به عنوان ابزاری برای حل مساله، تشخیص و از بین بردن محدودیتها، ذهنیتها و راههای سنتی موجود مورداستفاده مدیران قرار می گیرد.به بیان دیگر، تئوری حسابداری مدیریت باید بتواند در پاسخ به این پرسش ما را یاری رساند که: چه روشهایی را، چگونه و در چه شرایطی باید به کار بست تا تغییراتی در حسابداری مدیریت ایجاد شود؟ در پایان پیشنهادهایی ارائه میشود تا پژوهشهای حسابداری مدیریت بتواند در جهت ایجاد تئوریهای بهتر حرکت کند.

آمار یکساله:  

بازدید 882

دانلود 224
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2 (پیاپی 38)
 • صفحه شروع: 

  2
 • صفحه پایان: 

  20
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  1569
 • دانلود: 

  625
چکیده: 

این مقاله به بررسی فن « ارزیابی متوازن» که یکی از نوین ترین فن های حسابداری مدیریت است، می پردازد. ابتدا جنبه های اصلی آن تشریح می گردد. سپس فرآیند ارزیابی متوازن و گام های لازم جهت پیاده نمودن آن به گونه اختصار شرح داده می شود. به منظور معرفی نمونه های عملی، پاره ای از کاربردهای آن در صنایع گوناگون و کشورهای مختلف ارایه شده و ضرورت و منابع آن نیز تشریح می گردد. در پایان نتیجه گیری و پیشنهادها ارایه می شود. چنین نتیجه گیری می شود که فن ارزیابی متوازن یکی از مهم ترین و نوین ترین فن های ارزیابی عملیات عملکرد سازمان است و می تواند به عنوان چارچوبی جهت مدیریت استراتژیک و نظامی در راستای تغییرات سازمانی به کاربرده شود و مکمل فن های فعلی حسابداری مدیریت در این زمینه می باشد. با وجود این، به کارگیری آن باید بر اساس اصل هزینه و فایده و همچنین بر مبنای گام هایی باشد که در این مقاله ارایه گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1569

دانلود 625 استناد 5 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  49
 • صفحه شروع: 

  49
 • صفحه پایان: 

  69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  48
 • دانلود: 

  186
چکیده: 

مقوله حسابداری مدیریت از موضوعات با اهمیتی است که با تهیه و ارایه اطلاعات مفید درون سازمانی در حوزه های مختلف می تواند موجب خلق ارزش در سازمان شود. به دلیل تفاوت سطح بلوغ سازمانها (دوره عمر سازمان، اندازه سازمان، نگرش مدیریت، فرهنگ سازمان و. . . ) ناشی از بکارگیری «رویه های 14 گانه حسابداری مدیریت»، بلوغ بخش حسابداری مدیریت نیز همواره یکسان نبوده و متاثر از میزان رعایت «اصول چهارگانه جهانی حسابداری مدیریت» می باشد. هدف مقاله حاضر تدوین مدل بلوغ حسابداری مدیریت است. برای این منظور، ابتدا مجموعه مفاهیم، عوامل، ابعاد کلیدی و شاخص های حسابداری مدیریت استخراج شد. سپس به منظور تایید مفاهیم، عوامل و شاخصها از 86 نفر از خبرگان و صاحبنظران حرفه حسابداری مدیریت با استفاده از نمونه گیری هدفمند، نظرسنجی گردید و دیدگاه آنها بررسی و داده های پژوهش با استفاده از نرم افزارSPSS مورد تحلیل قرار گرفت. نهایتا نیز با استفاده از «منطق مدل یکپارچه بلوغ قابلیت (CMMI)»، سطوح بلوغ تعیین گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد در مجموع برای پنج سطح بلوغ، 282 شاخص باید رعایت گردد تا سازمان، به بالاترین سطح یعنی «بهینه» رهنمون گردد. از مهمترین نتایج پژوهش می توان به تدوین ابزاری برای خود ارزیابی درون سازمانی به منظور کاهش اختلاف میان انتظارات سازمانها و اهداف استراتژیک آنها اشاره نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 48

دانلود 186 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript