نتایج جستجو

11135

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1114

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

TAHIR M.N. | GORGISHVILI L.

نشریه: 

SOLID STATE SCIENCES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1105-1109
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5686
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5686

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

MADKIKAR PANKAJ | WANG XIAODONG | MITTERMEIER THOMAS | MONTEVERDE VIDELA ALESSANDRO H.A. | DENK CHRISTOPH | SPECCHIA STEFANIA | GASTEIGER HUBERT A. | PIANA MICHELE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  133-147
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  116
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

We report here the synthesis of carbon-supported zro2 nanoparticles from zirconium oxyphthalocyanine (ZrOPc) and acetylacetonate [Zr (acac)4]. Using thermogravimetric analysis (TGA) coupled with mass spectrometry (MS), we could investigate the thermal decomposition behavior of the chosen precursors.According to those results, we chose the heat treatment temperatures (THT) using partial oxidizing (PO) and reducing (RED) atmosphere. By X-ray diffraction we detected structure and size of the nanoparticles; the size was further confirmed by transmission electron microscopy.zro2 formation happens at lower temperature with Zr (acac)4 than with ZrOPc, due to the lower thermal stability and a higher oxygen amount in Zr (acac)4. Using ZrOPc atTHT C900 oC, PO conditions facilitate the crystallite growth and formation of distinct tetragonal zro2, while with Zr (acac)4 a distinct tetragonal zro2 phase is observed already atTHT C750 oC in both RED and PO conditions. Tuning of zro2 nanocrystallite size from 5 to 9 nm by varying the precursor loading is also demonstrated. The chemical state of zirconium was analyzed by X-ray photoelectron spectroscopy, which confirms zro2 formation from different synthesis routes.

آمار یکساله:  

بازدید 116

دانلود 0 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Aminipoya Hana | Bagheri Ghomi Azar | Rayati Saeed

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  13-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1183
 • دانلود: 

  1705
چکیده: 

Tetragonal zirconia (t-zro2) nanoparticles were synthesized from the zirconium chloride using the co-precipitation technique and characterized by various measurement techniques. FESEM analysis further revealed spherical shaped NPs and HR-TEM analysis determined the size of the particles in the range of 14. 5 nm. The band gap energy was estimated 4. 0 eV. The UV (350 nm) emission was observed from PL spectrum. The photocatalytic degradation of the as-prepared zro2 nanoparticles were studied under UV light irradiation using ciprofloxacin (CIP) as a model organic pollutant. Results showed that 50% degradation were achieved within 15 min.

آمار یکساله:  

بازدید 1183

دانلود 1705 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

ASHKARRAN A.A. | AGHIGH S.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  425-428
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5110
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5110

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

Tayeb Oskoie Parya | Mansoori Yagoub

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  43176
 • دانلود: 

  16796
چکیده: 

In this work preparation of sulfonic acid functionalized magnetite encapsulated zirconia (Fe3O4@zro2-SO3H) has been reported. Structural, chemical, and magnetic properties of the magnetically supported catalyst have also been investigated by Fourier transform infrared (FT-IR) spectroscopy, wide angle X-ray diffraction spectroscopy (WXRD), thermal gravimetric analysis (TGA), energy dispersive X-ray analysis (EDX), transmission electron microscopy (TEM), vibrating sample magnetometer (VSM), Hammett acidity function and pH analysis as well as Brunauer-Emmett-Teller surface area measurement (SBET). The esterification reaction of various mono-and dicarboxylic acids with different alcohols was chosen to show the nano-catalytic activity. The reaction conditions were optimized and catalyst recovery was also demonstrated. The magnetic catalyst was magnetically separated and reused several times without significant loss of activity.

آمار یکساله:  

بازدید 43176

دانلود 16796 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-5
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16906
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

A novel MCM/zro2 nanoparticles modified carbon paste electrode (MZ-CPE) was fabricated and used to study the electro oxidation of epinephrine (EP) and acetaminophen (AC) and their mixtures by electrochemical methods. The modified electrode showed electrocatalytic activity toward EP and AC oxidation with a decrease of the overpotential by 173 mV to a less positive potential for EP at the surface of the MZ-CPE and an increase in peak current at pH 7.0. Differential pulse voltammetry peak currents of EP and AC increased linearly with their concentrations in the ranges of 1.0×10−6–2.5×10−3 and 1.0×10−6–2.0×10−3 M, respectively, and the detection limits for EP and AC were 5.0×10−7 and 4.5×10−7 M, respectively.

آمار یکساله:  

بازدید 16906

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسنده: 

SHEIKHSHOAIE IRAN | SHEIKHSHOAIE MADIEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  19
تعامل: 
 • بازدید: 

  1785
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

ZIRCONIUM (IV) OXIDE nanoparticles (zro2- NPS) HAVE BEEN SYNTHESIZED BY A SOIL-GEL METHOD IN OUR LABORATORY. THE STRUCTURE OF nanoparticles WAS INVESTIGATED USING SCANNING ELECTRON MICROSCOPY (SEM), FT-IR SPECTROSCOPY AND X-RAY DIFFRACTION CRYSTALLOGRAPHY (XRD). IN THIS STUDY THE ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF THIS COMPOUND WAS DETERMINED BY A GENERAL METHOD. OUR STUDIES SHOWED THAT THE ZIRCONIUM OXIDE nanoparticles ARE A GOOD CANDIDATE AS A HIGH ACTIVITY AGAINST FOR SOME BACTERIA. ...

آمار یکساله:  

بازدید 1785

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  19
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

THE AIM OF THIS WORK WAS EVALUATION OF ZIRCONIA nanoparticles' EFFECT ON PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF DENTAL GLASS IONOMER CEMENTS (GICS). CERAMIC PART OF GIC WAS PREPARED USING MELTING METHOD AND ZIRCONIA nanoparticles WERE ADDED TO GIC IN 1, 3 AND 5 WEIGHT PERCENT. CHARACTERIZATION TESTS AND COMPRESSIVE STRENGTH EVALUATION OF NANOCOMPOSITE SAMPLES WERE CARRIED OUT. THE XRD RESULTS SHOWED THAT THE PREPARED CERAMIC PART OF GIC WAS COMPLETELY AMORPHOUS AND CAN BE USED AS THE MATRIX OF COMPOSITE. THE RESULT OF XRF SHOWED THAT THE CHEMICAL COMPOSITION OF CERAMIC PART OF GIC WAS SIMILAR TO EXPECTED COMPOSITION. ALSO THE RESULTS OF MECHANICAL PROPERTIES DETERMINATION SHOWED THAT THE ADDITION OF ZIRCONIA nanoparticles TO GIC WILL IMPROVE THE COMPRESSIVE STRENGTH. THE MAXIMUM OF THIS STRENGTH WAS IN GIC-1%WT ZIRCONIA COMPOSITE. WITH INCREASING OF THE nanoparticles, THE COMPRESSIVE STRENGTH WAS DECREASED BUT IT WAS MORE THAN THE STRENGTH OF CONTROL SAMPLE. ACCORDING TO THE RESULTS OF THIS STUDY, THE MOST PROPER COMPOSITE WAS GIC-1%WT ZIRCONIA nanoparticles. THE FINAL RESULT OF THIS STUDY WAS OBTAINING GIC-ZIRCONIA NANOCOMPOSITE WHICH HAS IMPROVED COMPRESSIVE STRENGTH

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
نویسندگان: 

Aminipoya Hana | Bagheri Ghomi Azar | Niazi Ali | Niazi Ali

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  59-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  49
 • بازدید: 

  15
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

It was shown that the structure and particle size of zirconia nanoparticles has been controlled through the homogeneous precipitation process by using templates. Hexamine as the template led to zro2 nanoparticles with tetragonal structure, whereas coffee extract favored monoclinic structures. Field Emission Scanning electron microscopy (FeSEM), Transmission electron microscopy (TEM) measurements, Infrared and Raman analysis were used to view how the structure may possibly affect their spectrum characteristic. Using these pure m-and t-zro2 phases as catalyst, were studied photocatalytic degradation of ciprofloxacin (CIP). Higher degradation efficiency (50%) of the drug was observed at pH5. 5 after 15 min using t-zro2 phase.

آمار یکساله:  

بازدید 15

دانلود 26 استناد 49 مرجع 0
نویسندگان: 

Deepa Kallappa | Venkatesha Thimmappa Venkatarangaiah

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  890-900
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  24992
 • دانلود: 

  29479
چکیده: 

NiO-zro2 nanoparticles were synthesized by co-precipitation method and characterized by XRD, SEM and EDAX techniques. The XRD and SEM studies were used to analyze the size and morphology of the nanoparticles. The elemental composition of the prepared particles was detected by EDAX analysis. The particles were used in the generation of Zn/NiO-zro2 composite coating on mild steel by electroplating. The surface morphology and elemental composition of the coated samples were examined by scanning electron microscopy (SEM) images and EDAX analysis respectively. The anticorrosion behavior of Zn/NiO-zro2 composite coating was electrochemically studied by Tafel polarization and electrochemical impedance spectroscopy in comparison with pure zinc coating.

آمار یکساله:  

بازدید 24992

دانلود 29479 استناد 0 مرجع 0
litScript