نتایج جستجو

1776

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

178

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

محیط شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  29
 • صفحات: 

  71-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  3554
 • دانلود: 

  845
چکیده: 

زون بندی کوششی است هدفمند که به منظور تشخیص و تفکیک زونها، براساس معیارهای حفاظت از منابع (فیزیکی و زیستی) و انجام توسعه متناسب با آن انجام می شود که در پایان منجر به تدوین برنامه فعالیتهای هر زون می گردد. پارک ملی گلستان (اولین پارک ملی در ایران) با مساحتی معادل 91895 هکتار در شمال شرقی کشور و در مرز سه استان گلستان، سمنان و خراسان واقع شده است.در فرآیند زون بندی پس از شناسایی منابع اکولوژیکی و اقتصادی – اجتماعی (در مقیاس1:50000) با تجزیه و تحلیل و جمع بندی داده های اکولوژیکی (مبتنی بر رهیافت سیستمی) 775 واحد زیست محیطی در منطقه تفکیک گردیدند، سپس با تهیه مدلهای اکولوژیکی ویژه پارکداری و از مقایسه آنها با توان اکولوژیکی یگانهای زیست محیطی، این یگانها برای زونهای هشت گانه مورد ارزیابی قرار گرفتند. در نهایت، اولویت بندی و ساماندهی زونها به شیوه رایج آن در ایران انجام گرفت و در نهایت نقشه زون بندی به عنوان واحدهای برنامه ریزی در پارک ملی گلستان تهیه گردید و با تدوین برنامه ها (در دو سطح درازمدت و کوتاه مدت) نحوه اجرای فعالیتهای زونها و روند مدیریت جامع پارک ملی گلستان مشخص شد.نتیجه مطالعه حاکی از آن است که در منطق مورد مطالعه زونهای امن 49.43%، حفاظتی 35.05%، تفرج گسترده 4.58% تفرج متمرکز 54%، بازسازی 9.91%، استفاده ویژه 0.11 درصد تاریخی-  فرهنگی 0.38% و سپر (توام با دو زون حفاظتی و بازسازی) 5.69% وسعت پارک را به خود اختصاص داده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 3554

دانلود 845 استناد 5 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  69 (ویژه نامه زمین شناسی)
 • صفحات: 

  63-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1962
 • دانلود: 

  832
چکیده: 

منطقه مورد مطالعه شامل کمربند کوهستانی زاگرس و حاشیه های ساحلی واقع در جنوب آن می باشد و گسلش زمین لرزه ای آن، غالبا دارای سازوکار معکوس و یا رانده است. در این پژوهش، منطقه مورد مطالعه بر اساس ویژگی های زمین شناختی به 14 ایالت تقسیم بندی گردید و سپس پارامترهای لرزه خیزی آن ها محاسبه شد.براین اساس، ایالت های دچار حداکثر نرخ فعالیت لرزه ای معرفی شدند و پرخطرترین ایالت از نظر احتمال رخداد زمین لرزه ها معرفی گردید. افزون بر این شش روند لرزه زای اصلی شمالی - جنوبی نیز در منطقه زاگرس تشخیص داده شد که تنها یکی از آن ها (سامانه گسلی قطر - کازرون) با گسیختگی های سطحی همراه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1962

دانلود 832 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  56
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  437-446
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1705
 • دانلود: 

  791
چکیده: 

طرح مدیریت پارک های ملی دربرگیرنده برنامه ها و راهکارهایی است که نحوه اداره پارک را در قالب حفاظت و بهره برداری مدنظر قرار می دهد. تحقق اهداف پارکداری در درازمدت مستلزم انجام فرآیند زون بندی و تدوین برنامه های مشخص هر زون می باشد. پارک ملی کویر با مساحتی معادل 419613 هکتار در 50 کیلومتری جنوب شرقی شهر تهران واقع شده است و به عنوان نمونه بارزی از اکوسیستم های خشک و بیابانی زیستگاه گونه های با ارزشی همچون یوزپلنگ، گورخر، جبیر، هوبره و ... است. در این مطالعه شناسایی منابع اکولوژیکی و اقتصادی - اجتماعی به عنوان گام نخست فرآیند منجر به تهیه نقشه های منابع پایه (مقیاس 1:50000) شد. فرآیند نقشه سازی با استفاده از داده های منابع اکولوژیکی پایدار، مبتنی بر روش تجزیه و تحلیل سیستمی منجر به شناسایی 863 یگان زیست محیطی شد و با استفاده از مدل های اکولوژیکی ویژه پارکداری، توان یگان ها برای زون های هفت گانه ارزیابی شد. سپس اولویت بندی و ساماندهی زون ها بر اساس اهداف مدیریت پارک های ملی انجام شد و در پایان نقشه زون بندی به مثابه موزاییکی از واحدهای همگن برنامه ریزی و مدیریت به دست آمد و با تدوین برنامه های کوتاه مدت، نحوه اجرای فعالیت زون ها و روند مدیریت پارک ملی کویر در جهت کاهش تضاد بین بهره برداری و حفاظت در درازمدت مشخص شد. نتیجه مطالعه حاکی از آن است که زون اندوختگاه بازداشته (امن) 15.95 درصد از پارک ملی کویر را پوشش می دهد و زون های حفاظتی 33.63 درصد، تفرج متمرکز 7.82 درصد، بازسازی 1.27 درصد، استفاده ویژه 2.47 درصد و تاریخی فرهنگی 3.01 درصد از سطح پارک را به خود اختصاص داده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 1705

دانلود 791 استناد 1 مرجع 5
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  75-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  179
 • دانلود: 

  62
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 179

دانلود 62 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  53
 • صفحات: 

  25-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  117
 • دانلود: 

  44
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 117

دانلود 44 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  2 (پیاپی 132)
 • صفحات: 

  183-192
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  90
 • دانلود: 

  57
چکیده: 

اهداف و زمینه ها: یکی از مهم ترین رخدادهای حدی، بارش های سنگین است که هرساله خسارات فراوانی را به دنبال دارد. رژیم بارش های سنگین می تواند در شناسایی اقلیم هر منطقه کمک شایانی کند. بسیاری از فعالیت های اقتصادی (به ویژه کشاورزی) بر پایه رژیم بارندگی تنظیم می شود. دگرگونی رژیم بارش افزون بر اثرات قابل توجه زیست محیطی می تواند عادات و فعالیت های اقتصادی و نیز درآمدهای حاصل از آن را متأثر سازد. شناسایی مناطق همگن بارشی مهم ترین پیش نیاز برنامه ریزی های محیطی به ویژه برنامه های مدیریت منابع و آمایش سرزمین است. هدف این پژوهش، ناحیه بندی رژیم بارش های حدی ایران در دوره 20ساله اخیر بود. روش شناسی: به منظور ناحیه بندی رژیم بارش های حدی ایران از داده های بارش روزانه 153 ایستگاه همدید (2016-1996) استفاده شد. برای اجرای روش PCA ماتریسی به ابعاد 12×153 تشکیل شد. با تحلیل مؤلفه های اصلی روی ماتریس مورد نظر، 6 مؤلفه اول انتخاب و سپس با خوشه بندی K-Mean روی ماتریس نمره استاندارد مؤلفه های انتخابی، ایستگاه های مورد مطالعه به 8 منطقه همگنی بارش های حدی گروه بندی شد. یافته ها: رژیم اول (رژیم بارش های حدی پاییزه) بالاترین نمره عاملی را در بین 6 رژیم دیگر داشت. بیشینه بارش های حدی الگوی بهاره-تابستانه (الگوی دوم) در ماهای آوریل تا جولای بود. الگوی سوم (رژیم مطلق بهاره) دارای بیشینه بارش های حدی در ماه های آوریل و می بود. الگوی چهارم مربوط به اوایل زمستان دارای بیشینه بارش های حدی در اکتبر، نوامبر، دسامبر و ژانویه بود. در الگوی پنجم، بخش بزرگی از بارش های حدی در تابستان بود. حداکثر بارش های حدی الگوی ششم که در اکثر ایران حاکمیت داشت، در زمستان (مارس) بود. نتیجه گیری: هشت رژیم بارش حدی در ایران وجود دارد که رژیم های آذربایجانی و آذربایجان شمالی در نیمه نخست سال و سایر رژیم ها در نیمه دوم سال دارای بالاترین میزان بارش های حدی هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 90

دانلود 57 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

YAVARI A. | BAHRAINY H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  Special Issue
 • صفحات: 

  79-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11024
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Land and resource developoment suitability is usually achieved by landscape capability analysis. But using land capability analysis in planning process is often restricted by budget and time limitations. A simple, yet effective capability analysis method is hence required, that can furnish planners reliable land zonning with the least data and time requirement. The Optimum Integration Method (Formann, 1995) of land capability analysis, zonning and classification is one of these simple, yet effective methods.An addapttion of this method was used for a land-use planning project concerning touristic development of Kohkiloye-U-Boyer- Ahmad Province (Southern Iran). Successful achievement of foreseen planning objectives resulted in introducing this method for further possible uses in simillar cases. This environmental capability analysis method in land-use planning process offered both short-term management proposals and long-term planning strategies baseed on actual and preferred land capability and carrying capacity. Furthermore, proper site selection for implementation of pilot development projects was also achieved based on regional and local comparative advantages (and/or disadvantages) of concerning landscapes.

آمار یکساله:  

بازدید 11024

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  21
 • صفحات: 

  51-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  180
 • دانلود: 

  69
چکیده: 

روانگرایی پدیده ای است که در خاک های منفصل ماسه ای تا سیلتی ایجاد می شود. با اعمال بارهای لرزه ناشی از زمین لرزه بر توده های اشباع مستعد روانگرایی، تمایل این خاک ها به کاهش حجم و عدم امکان خروج سریع آب از آنها، افزایش فشار آب منفذی و به دنبال آن کاهش تنش موثر و مقاومت برشی خاک را باعث می شود. با ادامه این روند، به تدریج خاک رفتاری سیال مانند پیدا کرده و در اصطلاح روانگونه می شود. روانگرایی در حین زمین لرزه می تواند باعث ایجاد تغیرات ژئومورفولوژیکی در سطح زمین و وارد آمدن خساراتی به تاسیسات انسانی شود. شناسایی مناطق مستعد روانگرایی می تواند به شکل پهنه بندی انجام گرفته و تا حدود زیادی از میزان خسارات ناشی از وقوع روانگرایی در زمان رخداد زمین لرزه بکاهد. در این تحقیق با استفاده از داده های سنجش از دوری ماهواره ای نقشه پهنه بندی خطر روانگرایی خاک در دشت سیلاخور از طریق روی هم گذاری لایه های رقومی شده ویژگیهای لرز زمین ساخت، عمق آب زیرزمینی و ویژگیهای زمین شناسی و ژئومورفولوژی در محیط نرم افزاری در 7 کلاس ترسیم شد. بر اساس نقشه پهنه بندی خطر روانگرایی، 7 درصد از مساحت محدوده مورد مطالعه در منطقه خطر روانگرایی کلاس شش، 21 درصد در محدوده خطر کلاس پنج، 5 درصد در محدوده خطر کلاس چهار، 4 درصد در محدوده خطر کلاس سه، 5 درصد در محدوده کلاس خطر دو، 30 درصد در محدوده خطر کلاس یک، و 28 درصد باقی مانده محدوده در منطق خطر کلاس صفر قرار می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 180

دانلود 69 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

زمانی احمد | ندایی مهناز

نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  75
 • صفحات: 

  83-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1001
 • دانلود: 

  284
چکیده: 

یکی از اساسی ترین مباحث در علوم زمین، تهیه و رسم نقشه های مختلف پهنه بندی زمین ساختی است. روش های مرسوم و متداول در پهنه بندی زمین ساختی نه تنها با قضاوت های ذهنی همراه است، بلکه تفسیر حجم بالای داده ها مشکل و در عمل خارج از توانایی بشر است. برای پرهیز از این نواقص و اشکال ها، روش های علمی رقومی استخراج اطلاعات از داده ها (data mining) می تواند به عنوان ابزاری مفید و موثر برای تهیه و رسم نقشه های رقومی جدید در علوم زمین مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله، شبکه عصبی نگاشت خودسامان(self – organizing map) که یکی از روش های متداول استخراج اطلاعات از داده ها است، برای پهنه بندی رقومی زمین ساختی ایران زمین به کار گرفته شده است. SOM نوعی شبکه عصبی مصنوعی غیرنظارتی (unsupervised artificial neural network) است که برای الگوشناسی (pattern recognition) و خوشه بندی (clustering) داده های چند بعدی به کار می رود. تجسمvisualization) ) داده های چند بعدی در پدیده نگاشت (feature map) دوبعدی با حفظ توپولوژی مکان شناسی  (topological-preserving)از دیگر ویژگی های بارز کاربرد روش SOM در تهیه نقشه های رقومی است که نمایانگر میزان همگنی و تقارب پهنه های تفکیک شده است. اگر چه نقشه های رقومی که در این پژوهش تهیه شده شباهت های بسیاری با نقشه های سنتی (conventional maps) دارد، لکن نقشه های SOM از توانمندی های بهتری برای تفکیک و تفسیر مناطق مختلف برخوردار هستند. روش جدید افزون بر تفکیک پهنه های زمین ساختی، میزان همگنی هر پهنه را نیز مشخص می نماید. مناطق با تاریخچه تحولات زمین شناسی مشابه، صرفنظر از موقعیت جغرافیایی شان، در یک پهنه قرار می گیرند. برای مثال نتایج حاصل از این روش حاکی از آن است که پهنه های لوت و گاوخونی اصفهان نسبت به پهنه های مکران و آذربایجان غربی از درجه همگنی بالاتری برخوردارند. مناطق کپه داغ و راندگی زاگرس نیز با وجود واقع شدن در دو منطقه جغرافیایی متفاوت، برای یک پهنه با ویژگی های مشابه منفک شده اند. افزون بر آن، در نقشه رقومی تهیه شده، پهنه مکران از رشته کوه های خاور ایران و پهنه آذربایجان غربی از رشته کوه های البرز تفکیک شده اند. قابل توجه است که نتایج به دست آمده توسط SOM فقط براساس متغیرهای ژئوفیزیکی، زمین شناسی و لرزه خیزی یاد شده است، بنابراین باید در تعیین شباهت و تمایز بین نقشه های رقومی و زمین ساختی رایج دقت لازم به عمل آید.

آمار یکساله:  

بازدید 1001

دانلود 284 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GHORBANIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  107-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9642
 • دانلود: 

  2540
چکیده: 

zoning has always been one of the basic tools of land use control available. zoning is the regulation and restriction of land uses according to a predetermined plan. This paper will present a look at conventional zoning, its origins, the evolution of the zoning, and the scope of zoning types. Regardless of the varieties, most zoning codes can be classified into at least one of the following broad categories: Euclidean zoning, Performance/Impact zoning, Incentive zoning, Form-based zoning and Hybrid zoning. In this article, a descriptive-analytical method is used to review the existing documents and extract the materials in order to introduce the approach of FBC, its advantages and disadvantages. So, after defining each concept, the Critiques of Euclidean zoning will be explained and then a new approach of zoning named Form-based Codes will be introduced to develop a better way of zoning in order to select homogenous areas of urban and rural terrain to adopt determined and certain rules of planning.

آمار یکساله:  

بازدید 9642

دانلود 2540 استناد 0 مرجع 0
litScript