نتایج جستجو

279

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

28

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  28
 • صفحات: 

  108-122
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  109
 • دانلود: 

  44
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 109

دانلود 44 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  133
 • دانلود: 

  60
چکیده: 

در این تحقیق به منظور دستیابی به نژادگان (ژنوتیپ)های برتر برای کاربردهای تازه خوری و کشمشی، چهار رقم بی دانه ی ایرانی به عنوان والد پدری و هفت رقم دانه دار به عنوان والد مادری با یکدیگر تلاقی داده شدند. از مجموع 1400 نتاج به دست آمده به ترتیب 322 و 419 نتاج به دست آمده از 28 نوع تلاقی در طی دو سال 1389 و 1390، در کنار والد پدری و همچنین رقم های پرلت و فلیم سیدلس ارزیابی و مقایسه شدند. برای ارزیابی نتاج از هر بوته سه خوشه به طور تصادفی انتخاب و صفات مربوط به خوشه برای آن ها ثبت شد. از هر خوشه پنج حبه به تصادف انتخاب و صفات مربوط برای آن ها ثبت شد. نتاج به دست آمده به چهار کلاس بی دانه، تا حدی بی دانه، تا حدی دانه دار و کامل دانه دار تقسیم شدند. برخی از نتاج بی دانه صفات مطلوبی از جمله بزرگ و گوشتی بودن حبه ها، زودرسی، استحکام خوب حبه به خوشه و تراکم کمتر حبه ها در خوشه، داشتند. در بین کل نتاج ارزیابی شده ی برخی نژادگان ها (B182، N191، J107، B180، K79، C88، L55، A170، M90، L196 و L207) در کلاس بی دانه قرار گرفتند که در بین آن ها نژادگان B182 بزرگ ترین وزن حبه (2/2گرم) را داشت. همچنین نژادگان های مطلوبی چون J113، M91، A196، S66، I116، B186، A201، E148، H3، C95، J69، E159 و N165 در کلاس تا حدی بی دانه قرار گرفتند که در بین آن ها نژادگان J113 بزرگ ترین وزن حبه (9/2گرم) را داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 133

دانلود 60 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HEIDARI R. | DOLATABADZADEH N. | KHALAFI J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  113-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20167
 • دانلود: 

  11693
چکیده: 

The anthocyanins of Siahe Sardasht variety (Vitis vinifera L. var. S.S.) were extracted from freezed samples and were purified by adsorption on cationexchange resin column. Individual pigments were separated by TLC on cellulose plates. Monomeric anthocyanin content that was determined by pH-differential, was 1740.11±3.58 mgL-1 (based on malvidin 3-glucose). Five major pigments were identified by 1H-NMR, IR and UV-Visible spectroscopies. All pigments were acylated with acetyl groups and three of them were acylated with malonyl groups.

آمار یکساله:  

بازدید 20167

دانلود 11693 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

THIS P. | LACOMBE T. | THOMAS M.R.

نشریه: 

TRENDS IN GENETICS (TIG)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  511-519
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  18185
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18185

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

MAULANI S. | HOSSEINI S.M. | ELIKAEI A. | MIRNUROLLAHI S.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14854
 • دانلود: 

  6249
چکیده: 

Background and Objectives: The objective of this study was to monitor the microorganisms isolated from grapes and its derivative traditional products produced in Iran.Material and Methods: Four kinds of grapes cultivated summer of 2010 in vineyard of Takestan and also grape derived products from Shahrod, Hamedan and Takestan were used for this study. The samples were cultured in specific media to isolate the microorganisms that might grow on or pollute the products.Results: Species of bacteria and fungi isolated from 4 kinds of grapes cultivated in Takestan graveyards and also from 2 kinds of derived traditional products; grape sap and sour grape (abe-ghure locally named), were taken from Takestan, Shahrod and Hamedan cities. Also, bacteria Bacillus spp., Micrococcus spp., Clostridium spp., and fungus of Penicillium spp., and Aspergillus spp. were isolated.Conclusion: The isolated bacteria were common microorganisms that grow in soil or in the organic fertilizer and may appear from the environments that samples were collected. These bacteria were not pathogenic to human. The fungus isolated from the grapes may harm humans as they produce toxin. The results suggested that bacterial diversity on grapes and its derived traditional products are expected to be monitored and described in all Iranian graveyards as Iran has been known as one of the world’s biggest grape producers.

آمار یکساله:  

بازدید 14854

دانلود 6249 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  7-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1230
 • دانلود: 

  277
چکیده: 

در این مقاله، در پی آنیم تا دریابیم که آیا جان اشتاین بک که در زمان اوج فعالیت های فمینیسم در غرب می زیسته است، تحت تاثیر این فعالیت ها قرار گرفته است و کمکی در جهت پیش برد این جریان انجام داده است یا خیر؛ تا با مطالعه نتایج حاصل از بررسی رمان خوشه های خشم و بررسی تاریخچه فمینیسم در غرب دریابیم جنبش زنان در پی رسیدن به چه چیزی بوده است و چه کسانی در پیش برد این جریان، کمک کرده اند. برای یافتن پاسخی برای این پرسش ها، از دیدگاه های زبان شناختی استفاده نموده ایم. در زبان شناسی اعتقاد بر این است که نویسنده، بر اساس معرفت زمینه ای که دارد، از ساخت های خاص، واژگان و اصطلاحات خاصی در گفتار یا نوشتار خویش استفاده می کند که با بررسی نوشتار یا گفتار وی و استخراج این واژگان و ساخت های گفتمان مدار، می توان به معرفت زمینه ای وی که بیان گر تجربه های قبلی، وضعیت اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی وی می باشد دست یابیم. بر این اساس، در این مقاله، پس از بررسی واژگان و ساخت های مورد استفاده در این رمان، به این نتیجه رسیدیم که جان اشتاین بک نیز از نویسندگان روشن فکری بوده است که در جهت برقراری عدالت در جامعه می کوشیده است و در رمان خویش، سعی در نشان دادن توانایی های زنان و جایگاه ناعادلانه آنان در جامعه دارد. هم چنین پس از بررسی تاریخچه فمینیسم و بررسی تصویر تمام نمای آن که در رمان خوشه های خشم منعکس شده است به این نتیجه رسیدیم که جنبش زنان، نه تنها در پی رساندن زنان به حقوق خویش می باشد، بلکه در پی این بوده است که عدالت اجتماعی در جامعه حکم فرما باشد و از این رو، نه تنها زنان در جبهه فمینیسم می کوشیدند، بلکه طبقه کارگر، مردان، نویسندگان و هر انسان روشن فکری که در پی برقراری عدالت در جامعه بوده است، در راستای تحقق آن تلاش می کرده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1230

دانلود 277 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

HUANG Z. | WANG B. | WILLIAMS P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  819-824
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4575
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4575

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3.20
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  133-145
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  845
 • دانلود: 

  307
چکیده: 

به منظور بررسی خواص ویسکو الاستیک انگور سفید بیدانه در حین رسیدن، آزمون استراحت تنش جداگانه بر روی حبه کامل، گوشت میوه و پوست آن انجام گرفت. انگور در هفت مرحله با فواصل زمانی یک هفته از یک تاک معین برداشت و پس از آماده سازی نمونه، آزمایش استراحت تنش با استفاده از یک دستگاه سنجش بافت اجرا گردید. با استفاده از یک سری اعداد فرضی جمله اول مدل سه جزیی ماکسول عمومی تعیین و پس از آن داده های آزمایش با این مدل ارزیابی شد. نتایج نشان داد که در طی دوره رسیدن میوه از درجه بریکس 16.0 t 0.45 تا 22.5 t 0.25 مقدار تنش اولیه (تنش در زمان صفر) لازم برای ایجاد یک کرنش ثابت در میوه کامل کاهش ولی زمان استراحت تنش در گستره 41.681 تا 45.63 ثانیه تقریبا ثابت باقی می ماند. طبق نتایج بدست آمده با رشد و رسیدن میوه، رفتار الاستیک پوست انگور تشدید و سفتی گوشت میوه افزایش می یابد. بر طبق نتایج در مقایسه با گوشت میوه پوست آن در تغییرات خواص ویسکوالاستیک میوه کامل نقش تعیین کننده دارد. همچنین بر اساس نتایج حاصل از آنالیز رگرسیون غیر خطی، مقدار اجزا الاستیک مدل، با طی شدن زمان رشد و رسیدن در مورد گوشت میوه افزایش و در مورد پوست و حبه ی کامل کاهش یافت. مدل سه جزیی ماکسول عمومی با ضریب تبیین بسیار بالایی بر روی داده های تجربی برازش گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 845

دانلود 307 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  32
 • صفحات: 

  377-390
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

تنش خشکی مهم ترین فاکتور محیطی محدودکننده رشد، عملکرد و کیفیت محصولات زراعی و باغی در سراسر جهان است. این پژوهش باهدف بررسی و مقایسه برخی از پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو رقم انگور متفاوت ازنظر تحمل به خشکی، به سطوح مختلف محدودیت آب صورت گرفت. به این منظور، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با شش تکرار، در شرایط گلخانه ای، انجام گرفت. تنش خشکی به صورت قطع آبیاری در چهار سطح: صفر(شاهد)، 6، 12 و 18 روز، بر روی دو رقم یاقوتی و بیدانه سفید، اعمال شد. نتایج نشان داد که تنش خشکی به طور معنی داری، محتوای نسبی آب برگ را در هر دو رقم، کاهش داد. در شرایط تنش حداکثر (18 روز)، کاهش در محتوای نسبی آب برگ برای رقم یاقوتی 9/16 و برای رقم بیدانه سفید 8/23 درصد بود. تحت تأثیر دوره های مختلف تنش خشکی در پژوهش حاضر، رقم متحمل یاقوتی مقادیر کمتری از پراکسید هیدروژن، مالون دی آلدئید و نشت یونی را در مقایسه با رقم حساس بیدانه سفید، نشان داد. فعالیت آنزیم های کاتالاز، پراکسیداز و سوپراکسیددیسموتاز در دوره تنشی 18 روزه در رقم یاقوتی، به ترتیب 1/2، 6/1 و 6/1 برابر، بیشتر از رقم بیدانه سفید بود. درمجموع به نظر می رسد رقم یاقوتی با داشتن سیستم آنتی اکسیدانی قدرتمندتر، از توانایی بیشتری برای کاهش صدمات اکسیداتیو ناشی از تنش خشکی، بخصوص در شرایط تنش شدید برخوردار است. علاوه بر بررسی های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی، آزمایشات مولکولی نیز باهدف شناسایی ژن های دخیل در تحمل خشکی این رقم و ارقام متحمل دیگر، در پیشرفت برنامه های اصلاحی انگور، بسیار مفید و مؤثر خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 27 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  65-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  761
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

یکی از مهم ترین مراحل تولید کشمش، خشک کردن انگور است. در این مرحله، رطوبت اولیه محصول به 15 تا 17 درصد بر پایه خشک کاهش می یابد. دستیابی به شرایط بهینه در فرایند خشک کردن می تواند اثر مهمی بر زمان فراوری و بهبود شاخصهای کیفی این محصول داشته باشد. دما، سرعت جابه جایی هوای گرم، و روش آماده سازی محصول از عوامل اصلی فرایند خشک شدن انگور محسوب می شوند و تاثیری مهم در کیفیت محصول نهایی دارند. در این تحقیق، اثر دما در چهار سطح 50، 60، 70، و 80 درجه سانتی گراد، سرعت جابه جایی هوای گرم در سه سطح 1، 2، و3 متر بر ثانیه و روش آماده سازی محصول در چهار سطح: بدون آماده سازی، آماده سازی با آب داغ، آماده سازی با کربنات پتاسیم 5 درصد و روغن زیتون 0.4 درصد، و آماده سازی با هیدروکسید سدیم 0.5 درصد بر زمان و آهنگ خشک شدن انگور بیدانه سفید بررسی شد. ضریب نفوذ و انرژی فعال سازی نیز تعیین شد. نتایج نشان داد که پارامترهای دما، سرعت جابه جایی هوا، و آماده سازی محصول تاثیرات بسیار معنی داری بر زمان و متوسط آهنگ خشک شدن محصول دارند. تاثیر روش آماده سازی بر فرایند خشک شدن انگور بسیار زیاد است و در برخی دماها، زمان خشک شدن را تا 69 درصد کاهش می دهد. افزایش دما نیز در برخی از روش های آماده سازی تا 66 درصد زمان خشک شدن را کاهش می دهد. افزایش سرعت جابه جایی هوای گرم نیز می تواند تا حدود 8.6 درصد زمان خشک شدن محصول را کاهش دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 761

دانلود 87 استناد 2 مرجع 0
litScript