نتایج جستجو

5240

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

524

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  95
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

در این مقاله گزارش می کنیم که داروهای نانوکورکومین (ترکیب دارویی بهینه سازی شده توسط ناقل) و دوکسوروبیسین (داروی شیمی درمانی) دارای اثر هم افزایی بر رده سلولی 231-MB-MDA می باشند. تست MTT به منظور بررسی تاثیر مهاری داروها به تنهایی و به صورت ترکیبی بر رده سلولی 231-MB-MDA مورد استفاده قرار گرفت. تست wound healing به منظور بررسی میزان مهاجرت سلولی رده 231-MB-MDA قبل و بعد از اثردهی داروها به صورت تنها و ترکیبی، مورد استفاده قرار گرفت. همچنین از تست فلوسایتومتری به منظور بررسی میزان مرگ سلولی برنامه ریزی شده قبل و بعد از اثر دهی داروها به صورت تنها و ترکیبی استفاده شد. شواهد حاکی از آن است که ترکیب داروهای نانوکورکومین و دوکسوروبیسین اثر مهاری بیشتری بر سلول های سرطانی نسبت به هر کدام از آن ها به صورت مجزا دارد. همچنین ترکیب این داروها در مقایسه با هر کدام از آن ها به تنهایی، میزان مهاجرت سلولی را کاهش و مرگ سلولی برنامه ریزی شده را در رده سلولی 231-MB-MDA افزایش می دهند. درحالیکه داروی دوکسوروبیسین دارای عوارض جانبی بالایی می باشد، نانوکورکومین عوارض جانبی بسیار کمتری را داراست. با این وجود نانوکورکومین به تنهایی اثر ضد سرطانی کمتری نسبت به دوکسوروبیسین دارد. ترکیب این دو دارو نه تنها از عوارض جانبی دوکسوروبیسین می کاهد، بلکه تاثیر گذاری بیشتری نیز بر روی سلول های سرطانی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 95

دانلود 3
نویسندگان: 

BISHARA S.A. | SAAD A.D. | SHADY N.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  420-430
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4751
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4751

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

STRODTBECK F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  43-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  6110
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6110

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

TONNESEN M.G. | FENG X.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  40-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5664
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5664

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

OBERYSZYN T.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  8-12
 • صفحات: 

  2993-2999
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5887
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5887

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

GUO S. | DIPIETRO L.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  89
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  219-229
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7257
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7257

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسنده: 

HAGHIGHAT SHAHPAR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

LYMPHEMEA IS AN ACCUMULATION OF PROTEIN RICH FLUID IN INTERSTITIAL TISSUE. IT IS ONE THE MOST COMMON PROBLEM WHICH MAY SOMETIMES PRESENT PRIMARY OR HEREDITARY DUE TO INSUFFICIENCY OR LACK OF LYMPH NODES OR LYMPH VESSELS. THE MOST COMMON FORM OF LYMPHEDEMA OCCURS SECONDARY TO SURGERY OR INJURIES TO LYMPH PATHWAYS.

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2180
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2180

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

BELDON P.

نشریه: 

SURGERY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  409-412
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2864
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2864

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

CASEY G.

نشریه: 

NURSING STANDARD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  55-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6584
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6584

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript