نتایج جستجو

69505

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6951

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

صمدی معصومه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  15 (پیاپی 42)
 • صفحات: 

  122-135
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  926
 • دانلود: 

  245
چکیده: 

هدف این پژوهش، بررسی دیدگاه دبیران علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی مجری طرح آموزش مبتنی بر رویکرد تربیتی پیرامون محتوای کتاب کارمایه معلمان در دروس علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی است. روش پژوهش توصیفی از نوع بررسی محتوا است. جامعه مورد مطالعه دبیران علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی مجری طرح آموزش مبتنی بر رویکرد تربیتی پایه دوم راهنمایی در استان های گلستان و سیستان و بلوجستان و شهر تهران است. از معلمان مجری طرح که تعداد آنها 82 نفر بود و محتوای کتاب کارمایه های معلمان نمونه گیری به عمل نیامد و دیدگاه های کلیه معلمان مجری طرح پایه دوم درباره کل محتوای کتاب کارمایه های معلمان در دروس علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی مورد مطالعه قرارگرفت. ابزار جمع آوری داده ها فهرست وارسی محتوای محقق ساخته کتاب کارمایه معلمان در درس علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی بود که روایی آن با استفاده از روش محتوایی و قضاوت متخصصان و پایایی آن بر اساس درصد توافق بین ارزیابان مورد تایید قرار گرفت. واحد تحلیل محتوای درس با توجه به اهداف طرج بود. نتایج حاصل حاکی از این است که به اعتقاد دبیران علوم تجربی وتعلیمات اجتماعی پایه دوم مجری طرح محتوای کتاب کارمایه معلمان درحوزه هایی از قبیل کیفیت بخشی به تدریس معلمان، ارتقای فعالیت گروهی دانش آموزان در کلاس درس، تلفیق محتوا با آموزه های دینی، برجسته سازی نکات تربیتی موفق بوده است. اما در حوزه هایی از قبیل برخورداری از اهداف روشن و واضح، نظم منطقی، پوشش دادن محتوای کتاب های درسی، ارتقای نگرش ملی، تلفیق محتوا با آموزه های ملی، ارتقای دانش تخصصی معلم و ارتقای تعامل مثبت بین معلمان دروس مورد مطالعه با دانش آموزان موفقیت لازم را کسب نکرده است.

آمار یکساله:  

بازدید 926

دانلود 245 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  181-192
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 7

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

عشایری حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  7 (ویژه نامه کنگره اخلاق)
 • صفحات: 

  112-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  248
 • دانلود: 

  362
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 248

دانلود 362 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

WEBER ERIK

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  348-359
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3531
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3531

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

ROSS - | DON -

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9372
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9372

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

LINDNER J.R. | MURPHY T.H. | BRIERS G.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  43-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5188
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5188

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  52
 • صفحات: 

  25-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  444
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

سنت تحقیقاتی حاکم بر علوم انسانی عمدتا برگرفته از علوم طبیعی است که قابل اعتماد بودن یافته های خود را در گرو پیروی از روش های علوم طبیعی می داند و با عناوینی همچون «کمی»، «عینی» و «تجربی» نامگذاری شده است. در دهه های اخیر الگوی دیگری در تحقیقات علوم انسانی پا به عرصه گذاشت و مقبولیت یافت که از آن با عناوینی همچون تحقیقات «کیفی»، «طبیعت گرایی» و «مطالعه موردی» یاد می شود.نویسنده با توجه با ماهیت واقعیت های انسانی بر این باور است که باید از ترکیب دو روش کمی و کیفی در تحقیقات علوم انسانی استفاده کرد تا بتوان از زوایای مختلف به شناخت بهتری از واقعیت های انسانی توفیق یافت. این ترکیب که به عنوان روش زاویه بندی مطرح است، می تواند موج نوینی از تحقیقات علوم انسانی را موجب گردد و در عرصه نظریه پردازی در علوم انسانی نیز به کار آید.در این مقاله تعریف زاویه بندی، چگونگی استفاده از این تکنیک، کاربرد آن در تجزیه و تحلیل مسایل علوم انسانی، اهمیت استفاده از تکنیک زاویه بندی و در نهایت مزایا و معایب آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 444

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  (پیاپی 46) ویژه نامه مدیریت
 • صفحات: 

  83-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1273
 • دانلود: 

  1075
چکیده: 

موتور محرکه جنبش نرم افزاری در کشور، دانشگاه ها و مراکز علمی- پژوهشی می باشند. آنان که حرکت این موتور محرکه را تنظیم می کنند اندیشمندان، استادان و دانشجویان می باشند. این جنبش که در تولید علمی متجلی می شود، محصول پژوهش های بنیادی، کاربردی و بعضا پژوهش های ارزیابی است. دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکترا) می توانند نقش ارزنده ای دراین تولید علم داشته باشند. رساله های دکترا و بعضا کارشناسی ارشد و همین طور مقاله های علمی می توانند محملی برای عرضه محصولات علمی کشور باشند. در واقع دانشگاه ها، نه تنها دانش را انتقال می دهند بلکه از طریق پژوهش های دانشگاهی به خلق دانش جدید و گسترش مرزهای آن اقدام می کنند و دانش کسب شده جدید را در جامعه اشاعه  می دهند. این دانش خلق شده ( تئوری) باید ارزیابی شود. بنابراین در این مقاله پس از بحث در مورد رابطه دانش و تئوری، ضمن نگاهی مختصر به مفهوم تئوری و ارکان سازنده آن معیارهایی برای ارزیابی تئوری های جدید (دانش علمی جدید) ارایه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1273

دانلود 1075 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

موسوی یعقوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  13-12
 • شماره: 

  44-45
 • صفحات: 

  231-260
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  240
 • دانلود: 

  80
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف در این بررسی آن است که با استفاده از میراث جامعه شناسی معرفتی در قلمرو، دو انگاره تبیین کننده اجتماعی و معرفتی به شکل گیری، تحول و توسعه علوم اجتماعی جدید پرداخته شود و نیز موانع عمده آن مورد بررسی قرار گیرد. تحلیل این مساله در دو سطح اجتماعی (تاریخی و یا ساختاری) و معرفتی (الگوها و تحلیل های عقلانی) به هنجارهای همگن و ناهمگنی باز می گردد که از لحاظ تاریخی قابل تصدیق اند و نیز از منظور لوازم معرفت شناسی تاریخی قابلیت های مورد انتظار را دارا می باشند. به نظر می رسد نگاه تاریخی به روند پیشرفت علوم اجتماعی تاکنون توانسته است تصویر کلی از شرایط فوق را فراهم سازد. اما استفاده از شیوه های تبیین اجتماعی از جمله کاربرد الگوی عام روش شناختی مبتنی بر ادغام دو مبنای معرفتی و اجتماعی، که خود در حکم ابزارهای مهم تحلیل جامعه شناختی تلقی می گردند، روش نسبتا نوینی است که مستلزم توجه بیشتر در بررسی های جامعه شناختی می باشد. بدون تردید تعمیم صحیح روش مزبور این امکان را فراهم می سازد که زوایای پیچیده و پنهان رشد و یا تاخر در رشد علوم اجتماعی جدید بیشتر مورد شناسایی قرار گیرد. در واقع هدف از تدوین مقاله حاضر، ضمن تجربه در کاربرد روش مورد اشاره برای انجام مطالعه علمی خاص، افزایش سطح تحلیل و دریافت از موضوع در قبال نقش و اهمیت علوم اجتماعی در جامعه های معاصر از جمله کشور ما و نیز بازخوانی دلایلی است که به عنوان عوامل و موانع رشد علوم اجتماعی می تواند در اشکال مختلف زمینه توسعه علوم فوق را تقویت نماید. با آگاهی از روند تاریخی این علوم اجتماعی در ارتباط نزدیک با نیازها، ضرورت ها، تعمیم و نفوذ انگاره های شناختی قرار دارد. تغییر در روند زندگی اجتماعی در دوران جدید از تاریخ در غرب، نخبگان علمی این منطقه از عالم را به ضرورت کارکردی و اجتماعی نظام بخشی در حوزه تفکر و اندیشه اجتماعی و سرانجام تاسیس شاخه های معین علمی به قصد دریافت منظم از جوانب مختلف پدیده های اجتماعی رهنمون گشته است. حاصل گفتار آن که موضوع فوق در کنار تولید انگاره های معرفتی نوین مقدمات استقلال معرفت شناسی را برای این علوم در مجموع و یا به گونه ای جدا از یکدیگر فراهم می نماید. به نظر می رسد رشد علوم اجتماعی در یک فرایند عمومی از قواعد اجتماعی و علمی قابل شناختی پیروی می نماید، که علم بدان ها، می توان امکان گسترش زمینه های توسعه علمی و اجتماعی را در هر جامعه ای تضمین نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 240

دانلود 80 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  49
 • دانلود: 

  22
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 49

دانلود 22
litScript