نتایج جستجو

38767

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3877

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

سپهوندی مسعود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  105-128
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1148
 • دانلود: 

  522
چکیده: 

هفت پیکر (هفت گنبد)، که چهارمین منظومه از پنج گنج حکیم نظامی است، حاوی داستانک های رمزی و به ظاهر مجزایی است که مهم ترین ویژگی و عنصر این داستان ها جنبه پندآموزی آن ها و تحول تدریجی خصوصیات قهرمان اصلی داستان (بهرام گور) است. در این منظومه بدیع، دو جریان موضوعی به یکدیگر پیوند خورده اند، یکی زندگی «بهرام» که بر اساس ترتیب زمان حوادث آن است و دیگر داستان هایی که در برابر قهرمان منظومه، ناپایداری و بی اعتباری این جهان را آشکار می سازند و خواننده را وا می دارند تا درباره معنای زندگی و نقش خود، در آن بیندیشد. در حقیقت این داستان ها بهانه ای است تا نظامی، به بیان حقایقی حکمت آمیز از شیوه درست زندگی بپردازد. داستان روز شنبه، یکی از این داستان های حکمت آمیز است که می تواند تمثیلی از سلوک عارفانه و ماجرای عبرت آمیز هبوط آدم از بهشت باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1148

دانلود 522 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

JAFARNIA FATEMEH

نشریه: 

AMIRKABIR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  53
 • شماره: 

  2 (34)
 • صفحات: 

  141-167
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  45041
 • دانلود: 

  17659
چکیده: 

Islam in Iran, for nearly two centuries, Iranians did not have more political and administrative role. but with the rise of the Abbasids, opportunity influential Iranians impressive in eras of political and cultural. Iranian attituds to science and attention of caliphs to religious education conquered lands by Arabs, started the publication of religious sciences in Iran. Science first cause between Iranians to participate in Islamic government. Iranians in the formation of Islamic civilization and of course along with other nation played a significant contribution to the sharing of different nations. So, different regions according to the political situation in Iran including Ardabil cultural influence in the Islamic civilization. The author believes, by investigation the biographies of scholars Ardabil can be understood scientists Ardabil in the development of batch of sciences have involved, also strategic location and political events in the region and lack of dynamism and prosperity scientific centers of Ardabil has had an impact on the situation region of culture. The result indicates that the scientists most notably the activities of the Islamic sciences mysticism and Hadith involved. Also due to the political events and lack of dynamism scientific centers of area, many scientists outside the region.

آمار یکساله:  

بازدید 45041

دانلود 17659 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

RAPP M.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  64-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  398
 • بازدید: 

  14615
 • دانلود: 

  17659
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14615

دانلود 17659 استناد 398 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3 (پی در پی 45)
 • صفحات: 

  285-308
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  430
 • دانلود: 

  441
چکیده: 

علی بن عبدالمؤمن ملقب به عبدی بیگ یکی از شاعران قرن دهم هجری است، دارای دو تخلص عبدی و نویدی است و آثار فراوانی دارد که هنوز سرنوشت بعضی از نسخ خطی او روشن نیست. در این مقاله به تحلیل سبک شناسانه ی تشبیه و کاربرد «صوربیانی مضاعف» در چهار مثنوی او پرداخته ایم، یافته های ما نشان میدهد که او انواع تشبیه را با بسامد بالا، زینت بخش شعرش قرارداده است و نکته ی دیگر اینکه عبدی بیگ از گونه های مختلف «صوربیانی مضاعف» مانند: تشبیه در تشبیه، کنایه و مجاز در تشبیه، تشبیه در اضافه ی سمبلیک، تشبیه در استعاره، تشبیه در ایهام، تلمیح در تشبیه، تلمیح تشبیهی دینی، تلمیح تشبیهی اسطوره ای، تلمیح تشبیهی علمی و. . . هنرمندانه استفاده کرده است. در این پژوهش، با محوریت تشبیه، بر اهمیّت و زیبایی انواع «صوربیانی مضاعف» آشنا میشویم.

آمار یکساله:  

بازدید 430

دانلود 441 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

تخشید زهرا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  4 (پیاپی 106)
 • صفحات: 

  1-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  196
 • دانلود: 

  216
چکیده: 

یکی از اهداف نظام های حقوقی پاسداری از حیثیت، اعتبار و حریم خصوصی افراد جامعه است. از دیگر سو، لزوم در نظر گرفتن نفع جامعه در کسب اطلاعات و آزادی بیان انکارناپذیر است. تقابل این دو آرمان می تواند موجب طرح دعاوی جبران خسارت مدنی شود. در حقوق مسوولیت مدنی آمریکا، با تفکیک شخصیت های مشهور از سایر افراد، کوشش شده است تا تعادلی نسبی میان حق بر آزادی بیان و اطلاع رسانی، از یک سو و حق بر جبران خسارت به دلیل لطمه به حیثیت، از دیگر سو برقرار شود. این مقاله بر آن باور است که دادگاه های مدنی ایران می توانند در دعاوی جبران خسارت از سوی اشخاص مشهور، برای صدور رای به جبران خسارت به دلیل ورود ضرر معنوی و آسیب به حیثیت این دسته از اشخاص، معیار سرسختانه تری را اعمال کنند. اعمال معیار شهرت عمومی در عرصه مسوولیت مدنی بستر تبادل آسان تر اطلاعات را راهم و از طرح پاره ای دعاوی در نظام قضایی پیشگیری خواهد کرد. این رویکرد البته لطمه ای به امکان جبران خسارت افراد، که نیاز بیشتری به حمایت قانونی دارند، وارد نمی کند.

آمار یکساله:  

بازدید 196

دانلود 216 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

نقش مایه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  85-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1312
 • دانلود: 

  585
چکیده: 

درخشش هنر پارچه بافی عهد صفویه ایران مرهون هوش، آگاهی و خلاقیت هنرمندان طراح و بافنده ای بود که توانسته بودند دیدگاه های زیبایی شناسی عدیده و نوینی را در آثار خود بکار برند؛ این مقاله به منظور بررسی مهمترین انواع روش های پرهیز از تکرار یکنواخت نقش انسان در طراحی پارچه های یزد دوران صفوی انجام گردید؛ بدین منظور به روش کتابخانه ای ضمن جمع آوری و مطالعه تصاویر مهمترین پارچه های موجود از یزد دوران صفوی، نقوش آن ها با یکدیگر مقایسه گردید و مشخص شد که هنرمندان طراح و بافنده یزدی هر کدام به تاثیر از ویژگی های آثار مهمترین نگارگران مکاتب تبریز و اصفهان روش های متفاوتی را جهت پرهیز از یکنواختی تکرار نقوش انسان در پارچه های ساتن، مخمل و بعضا ابریشم بکار می بردند؛ بطوری که طراحان پارچه به سه روش اصلی و چند روش ترکیبی سعی در «پنهان سازی» نقش انسانی داشته و این ویژگی های زیبایی شناختی را از آثار نگارگران مطرح صفوی اقتباس نموده بودند و بافندگان پارچه نیز به چند روش متفاوت با استفاده از ویژگی های بافت پارچه از انواع تکرارهای منظم و متناوب به عنوان ویژگی جذاب بصری بهره می بردند.

آمار یکساله:  

بازدید 1312

دانلود 585 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  77
 • دانلود: 

  61
چکیده: 

IN THE PRESENT STUDY, MULTIVARIATE ANALYTICAL figures OF MERIT (AFOM) FOR THREE WELL-KNOWN SECOND-ORDER CALIBRATION ALGORITHMS (I.E., PARAFAC, PARAFAC2 AND MCR-ALS)WERE INVESTIGATED IN SIMULATED HYPHENATED CHROMATOGRAPHIC SYSTEMS INCLUDING DIFFERENT ARTIFACTS (E.G., NOISE (0-1%) AND SHIFT (0-10%)). ...

آمار یکساله:  

بازدید 77

دانلود 61
نویسندگان: 

نشریه: 

HEADACHE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  496-505
تعامل: 
 • استنادات: 

  816
 • بازدید: 

  10622
 • دانلود: 

  19410
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10622

دانلود 19410 استناد 816 مرجع 0
نویسندگان: 

ایزدی عباس

نشریه: 

نگره

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  45
 • صفحات: 

  18-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  667
 • دانلود: 

  1094
چکیده: 

مکتب روان شناسی گشتالت، از مهم ترین مکاتب روان شناسی دهه های ابتدایی قرن بیستم است که، به دلیل توسعه قلمرو و ارتباط آن با فرآیند ادراک بصری، عرصه هنر نیز از تأثیرات آن بی بهره نمانده است. بر اساس نظریه گشتالت، در جریان ادراک بصری، ذهن انسان تمایل دارد عناصر تشکیل دهنده یک تصویر را، با در نظر گرفتن برخی قواعد، ساده سازی و سازمان دهی نماید، به طوری که سازمان بنیان یافته، ماهیتی متفاوت با اجزا و عناصر آن پیدا خواهد کرد. در این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و اطلاعات آن به شیوه کتابخانه ای جمع آوری گردیده است، نگاره ای از شاهنامه طهماسبی که با موضوع مورد نظر در این پژوهش تناسب دارد، گزینش و پیکره های انسانی آن بر اساس نظریه گشتالت، مورد مطالعه قرار گرفته است. مقاله حاضر که با هدف آشنایی با جنبه های کاربردی نظریه گشتالت در هنر و به طور خاص، نگارگری ایرانی صورت پذیرفته، به این سوال پاسخ داده است که سازمان دهی این پیکره ها بر اساس نظریه فوق در نگاره مورد نظر، دارای چه ویژگی هایی به لحاظ بصری است. نتایج این پژوهش نشان می دهد نحوه قرارگیری و سازمان دهی پیکره ها در نگاره مورد بحث، مطابق با چهار مورد از قوانین گشتالت شامل قانون مشابهت، قانون مجاورت، قانون تداوم، و قانون یکپارچگی یا تکمیل، قابل مطالعه و ارزیابی است که با به کار بستن هرکدام از این اصول، فرآیند ادراک بصری شکل می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 667

دانلود 1094 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

جمالی هاجر | شایگان فریبا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  95-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1193
 • دانلود: 

  428
چکیده: 

زمینه و هدف: احساس امنیت یکی از نیازهای اساسی انسان ها برای زندگی اجتماعی است. اقدامات زیادی وجود دارد که می توانند در امر ایجاد احساس امنیت در جامعه تاثیرگذار باشند از جمله آن ها عملکرد سازمان هایی است که خدمات عمومی را به مردم ارائه می کنند. هدف این پژوهش بررسی یکی از اقدامات همین سازمان های اجتماعی یعنی شرکت تاکسیرانی تهران در راه اندازی تاکسی بی سیم بانوان (با راننده زن و فقط برای ارائه خدمات به زنان) تدوین گردید و سوال اصلی آن در خصوص عملکرد تاکسی بی سیم بانوان بر احساس امنیت زنان است.روش: روش پژوهش پیمایشی است. جامعه آماری از میان رانندگان تاکسی بی سیم زنان تهران بوده که 150 نفر از آنان به صورت تصادفی در سال 1387 انتخاب شده بودند،؛ با تکمیل کردن 72 پرسشنامه محقق ساخته (0.82=a) توسط مسافران این تاکسی ها اطلاعات جمع آوری گردید.یافته ها: نتایج نشان داد که تاکسی بی سیم بانوان نقش موثری در افزایش احساس امنیت مالی، جانی و عاطفی زنان مسافر این تاکسی ها داشته و 80% پاسخگویان ترجیح می دهند از این تاکسی ها استفاده کنند.نتیجه گیری: همچنین 96% پاسخگویان در این تاکسی ها احساس امنیت و آرامش دارند و 78% نیز از عملکرد رانندگان زن این تاکسی ها به میزان زیادی راضی هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 1193

دانلود 428 استناد 0 مرجع 0
litScript