نتایج جستجو

38546

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3855

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اقبال فرزاد

نشریه: 

آینه میراث

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1 (پیاپی 50)
 • صفحات: 

  47-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  639
 • دانلود: 

  236
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده فارسی و عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 639

دانلود 236 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

محبی حمیدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  157-182
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1030
 • دانلود: 

  303
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1030

دانلود 303 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SOLAIMANY Z.

نشریه: 

DANESHNAMEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  79
 • صفحات: 

  41-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23516
 • دانلود: 

  15214
چکیده: 

Eloguency sciences is one of the highest and outstanding sciences in persion and Arabic. One of its three branches is elogouency which with it's dustry help langage to be beauty and it is clear that this beauty will be attractive when added to it eloquency.But, because of developing of this branch during it's history had effected by different quality and quantity changes which scientices of language created them.At the addition to this the mixing of figures of speech with meaning and rhetoric or the other sciences make it nessecery to recognise itsingury and out line them to use in the literature.

آمار یکساله:  

بازدید 23516

دانلود 15214 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

فتحی سروش | رشتیانی آذر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (مسلسل 19)
 • صفحات: 

  79-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  793
 • دانلود: 

  284
چکیده: 

فناوری های ارتباطی و شبکه های ارتباطی فرهنگ مدرن در جهان گسترش یافته. و این فرآیند جهانی شدن یکسان سازی فرهنگ جهانی را دنبال می کند اما با این حال، امکان خلق تمایزات گوناگون را با خود فراهم آورده است . از طرفی اثرات این فرآیند در چند دهه اخیر تحولات کمی و کیفی عمیقی در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی به همراه داشته است و از طرف دیگر توانسته است با اشکال جدید تولید و انتقال رسانه های جمعی، تغییرات فرهنگی عمده ای را در سطح جهان ایجاد کند که یکی از این تغییرات، تغییر در سبک زندگی و مدیریت بدن افراد است.این پژوهش به روش توصیفی و پیمایشی انجام شده است. در این مطالعه مهمترین شاخص هایی که جهانی شدن از طریق رسانه ها و تکنولوژی های ارتباطی بر مدیریت بدن مخاطبان خود اثر می گذارد مشخص شدند. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و نمونه آماری 275 نفر هستند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده که بعد از برآورد اعتبارو پایایی در بین پاسخگویان توزیع گردید.نتایج آزمون فرضیات بیانگر این است که بین جهانی شدن رسانه ها و تکنولوژی های ارتباطی از طریق القای فرهنگ فرستنده(فرهنگ پذیر کردن مخاطب)، ترویج فرهنگ مصرف گرایی، تنوع و نوگرایی، جهانی شدن فرهنگ عامه غرب، ترویج فردگرایی و خودآموزی، از هم آموزی و به هم آموزی و دادن بازخوردهای متقابل با مدیریت بدن رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. و تنها فرضیه ای که رد شد رابطه انگاره سازی و مدیریت بدن بود.

آمار یکساله:  

بازدید 793

دانلود 284 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  80-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  760
 • دانلود: 

  428
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 760

دانلود 428 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

فقهی زاده عبدالهادی

نشریه: 

اسلام پژوهی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  883
 • دانلود: 

  309
چکیده: 

اعتقاد به تناسب سوره ها ـ در هر دو شاخه اصلی آن؛ یعنی، ارتباط فرجام هر سوره با آغاز سوره بعد از خود و ارتباط مضمون میان سوره های پی در پی ـ عمدتا مبتنی بر پذیرش توقیفی بودن ترتیب سوره ها و قبول دلایل مربوط به آن است؛ حال آنکه دلایل موید این دیدگاه، از نظر علمی فاقد اتقان لازم اند و از این رو، از اثبات وقوع توقیف در ترتیب سوره ها ناتوانند؛ افزون بر آنکه، سوره ها به طور کلی در افاده معانی خود، به سوره های قبل یا بعد تعلقی ندارند؛ بلکه در لابه لای هر کدام، موضوع یا موضوعاتی جداگانه به بحث نهاده شده اند که مستقل از دیگر سوره ها قابل ملاحظه و بررسی اند ـ هر چند همگونی هایی میان عموم سوره های قرآن از سوره های همجوار یا غیرهمجوار می توان یافت. همچنین جواز شرعی جا به جا تلاوت کردن آنها قرینه ای بر عدم وجود تناسب ذاتی میان آنهاست. علاوه بر آنکه با تامل در بسیاری از تناسب های ادعایی و برنهادن آنها با همدیگر می توان به ذوقی و سلیقه ای بودن استنباط آنها پی برد؛ چندان که به نظر می رسد تناسب ها و شباهت های مورد ادعا در سوره های همسایه ـ که طرفداران نظریه تناسب سوره ها آنها را مسلم تلقی کرده اند ـ به اصول ثابت و قابل قبول اتکا ندارند. بر این اساس، دشوار بتوان وجوه تناسب پیش گفته و دلالت آنها بر معانی واقعی را پذیرفت و در نتیجه، صحت اصل نظریه تناسب سوره ها سخت محل تردید است.

آمار یکساله:  

بازدید 883

دانلود 309 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

رستمی افشین | غلامی حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  51
 • صفحات: 

  43-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  596
 • دانلود: 

  200
چکیده: 

ایده های تربیتی همواره در زمره مهمترین موضوعات برای جامعه بشری بوده اند. در بین مفاخر علم و ادب ایران، نخبگانی بودند که به فرایند و اهداف اندیشه های تربیتی به صورت جامع نگریسته اند، بنابراین ضرورت دارد دیدگاه آنان مورد توجه ادیبان و صاحب نظران نظام های آموزشی و تربیتی قرار گیرد از جمله این بزرگان که اندیشه های آنان بررسی می گردد، فارابی، ابن سینا، ابن مسکویه و سعدی اند. هدف از این پژوهش، رسالت پرداختن به موضوع اخلاق، تربیت و آموزش در آثار مفاخر علم و ادب ایران است که با تکیه بر جستار ادیبان روس استدلال شده است. در این مقاله، ابتدا از تجزیه و تحلیل ایده های تربیتی مفاخر علم  و ادب ایران، با استناد بر آرا ادیبان و شرق شناسان روس که منجر به بهبود روش ها، محتوا و فرم آموزشی کنونی شده است توضیحاتی داده خواهد شد و سپس به بررسی عقاید تربیتی استاد سخن سعدی می پردازیم. در این پژوهش با تاکید بر نقش عقاید تربیتی ادیبان ایرانی و بکارگیری تحقیقی جامع از نظرات شرق شناسان و ادیبان روس به تحلیل ریشه و عناصر فرهنگی و تربیتی تاثیرگذار بر ادبیات توجه می گردد. نتیجه آن است که این امر در شناسایی اقتدار فرهنگ و ادبیات غنی ایران در جوامع دیگر سهم بسزایی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 596

دانلود 200 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Issa Ramona

نشریه: 

ETHICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  41 ( 63)
 • صفحات: 

  43-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  152
 • دانلود: 

  177
چکیده: 

In Talkhī ṣ Buṭ iqā , Averroes has his own innovations. In this book, he expresses the most poetic rules according to the characteristics of Arabic language. Now the question arises: What is the purpose of these innovations? This essay tries to examine one of these innovations and answer the above question. In this study, the ethical Objective of religious speech from Talkhī ṣ Buṭ iqā are divided and expressed into two parts: the importance of using figures of speech and the ethical objective of Religious Speech. In these subjects, he follows ethical purposes. In his view, most Arab verses, while can be praised due to their aesthetics and exalted figures of speech, at the same time should be reproached because of their humiliation and frivolity. He believes that, because Arab poets are far away from ethical education they cannot overtake young people education. According to Ibn Rushd, every action is drawn to either goodness or ugliness, virtue or vice by simile and other figures. Moral virtue is well illustrated in religious discourse, especially in the story of Prophet Yusuf (AS). Cruelty towards him by his brothers leads to more virtues by changing the self and creating fear and mercy towards the brothers, thus achieving happiness and showing the status of morality. Therefore, the end of morality in Talkhī ṣ Buṭ iqā is literally completed with the verses of the Qur'an and the Shari'a, because it provides a complete tool for human education.

آمار یکساله:  

بازدید 152

دانلود 177 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

علی زاده سیامک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  109-125
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1447
 • دانلود: 

  1114
چکیده: 

باستان شناسان این دست ساخته ها را حاصل هنر بوم یمنطقه می دانند که در فرآیندی طولانی و با در آمیختن تجربه محلی با هنر فرهنگ های همجوار ) ایلام, آشور، بابل، هیتی، اورارتو ( و هنر اقوام مهاجری چون، کاسیان، گوتیان، لولوبیان، موریان و سکاها شکل گرفته است. اما این سرسنجاق ها چه ویژگی از نظر نقوش و کاربرد داشته اند و آیا رابطه ای بین نقوش وکاربرد آن ها وجود داشته است. نتایج نشان می دهد که سرسنجا قهای بررسی شده همگی از جنس مفرغ می باشند که بر اساس نوع فرم و کاربرد, حدود دو دسته طبقه بندی شده اند. از لحاظ نوع فرم، سنجاق های دیسکی به دو صورت مدور و مربع وجود دارند و از لحاظ کاربرد, جنبه اعتقادی-مذهبی و همچنین جنبه آرایشی داشته اند, لذا این نوشتار تلاش دارد با نگاهی به زیورهای مکشوفه از لرستان به بررسی همبستگی و ارتباط, تفکیک و دسته بندی آن ها بر پایه نوع نقوش به کار رفته روی سر سنجاق ها بپردازد. گستره تاریخی آثار موزه ای مورد بررسی شده، دوران برنز و آهن در ایران )هزاره سوم تا هزاره نخست پیش از میلاد( را در بر می گیرد. پژوهش صورت گرفته توصیفی و اطلاعات مورد نظر به شیوه کتابخانه ای, اسنادی و مطالعات میدانی از موزه حاوی این گونه آثار تهیه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1447

دانلود 1114 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

خسروی الهه

نشریه: 

نقش مایه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  69-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9010
 • دانلود: 

  3082
چکیده: 

در ایران از دیرباز تاکنون گونه های بسیار متنوعی از پرندگان زیست می کنند که می توانسته اند منبع الهام و یا تقلید هنرمندان و ساکنان تمدن های کهن ایران در تصویر کردن پرنده بر روی ظروف باشند. هم چنین باور مردمان نسبت به پرندگان و اسطوره های مربوط به آن ها می توانسته در این امر نقش ایفا کند. با توصیف و بررسی این نقوش در تمدن های کهن ایران و دوره های تاریخی قبل از اسلام، این که کدام یک از پرندگان با توجه به آثار موجود، بیش از سایر پرندگان تصویر شده اند، مطمع نظر است. همچنین بررسی این که شیوه هنرمندان در تصویر کردن پرنده در طول تاریخ چقدر به طبیعت نزدیک بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 9010

دانلود 3082 استناد 0 مرجع 0
litScript