نتایج جستجو

38563

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3857

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

رئوف زاده طیبه

نشریه: 

قلم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  91-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  767
 • دانلود: 

  130
چکیده: 

این مقاله در صدد بررسی اشعار لئوپولد سدار سنگور ادیب، شاعر و مبارز آفریقایی است. مبارزات وی و همفکرانش به استقلال آفریقا و سرانجام به انتخاب او به عنوان اولین رئیس جمهور این قاره پس از استقلال انجامید. اهمیت این شاعر ما را بر آن داشت تا به بررسی و شناسایی تصاویری که پیرامون آن ها دنیای خیال شاعر نقش می بندد، بپردازیم.بدین منظور به دنبال پاسخ به سوالات اساسی ای که پایه و زیربنای این تحقیق را تشکیل می دهد، بودیم. سوال عمده این است که مفهوم زمان نزد سنگور دغدغه ای به شمار می آید یا خیر؟ برای ما این گونه مفروض است که همواره میل انسان به جاودانگی است و او هرگز نمی خواهد قربانی کرونوس درنده زمان شود. این فرض دو سئوال دیگر در پی دارد: آیا شاعر در اشعارش در برابر گذر زمان ترس و وحشتی ابراز می کند؟ و اگر این طور باشد وی چگونه به غلبه بر این ترس فائق می آید؟

آمار یکساله:  

بازدید 767

دانلود 130 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

حسینی سیدهاشم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2 (پیاپی 12)
 • صفحات: 

  63-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2551
 • دانلود: 

  1240
چکیده: 

موضوع تحقیق پیش رو، بررسی و تحلیل تعدادی از سفالینه های دوران اسلامی است که حاوی نقوش تزیینی زنان می باشند. هدف اصلی این مقاله، شناسایی عوامل تعیین کننده استفاده از این نوع نقوش و پاسخ به سوالات مهمی از این قبیل است: نقوش زن بیشتر در کدامیک از مقاطع تاریخی هنر سفالگری دوران اسلامی مشاهده می شود؟ این نقوش دارای چه ویژگی هایی بوده و چه عواملی در کاربرد آن ها تاثیرگذار بوده است؟ بدیهی است که پاسخ به سوالات فوق می تواند ما را در شناخت هرچه بیشتر موقعیت و جایگاه سیاسی، اجتماعی و... زن مسلمان ایرانی و تفاوت های آن با دوران قبل از اسلام یاری کند. در همین راستا پس از بررسی نمونه های متعدد سفال دوران اسلامی ایران به خصوص سفال های قرون میانی، تعدادی از مهم ترین و گویاترین آن ها انتخاب شد و سپس سایر عواملی که در کاربرد این نقوش موثر بودند مورد تحقیق قرار گرفت. بنا بر یافته های تحقیق، کاربرد نقوش زنان بر سفال دوران اسلامی به طور خاص طی ادوار سلجوقی و ایلخانی، تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله: ورود اقوام جدید با نگرش های نو به زن، شکوفایی ادبیات در قالب داستان های ملی ایرانیان مانند شاهنامه فردوسی و خمسه نظامی و رواج مفاهیم خاص نجومی توام با نمادهای مونث، صورت گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 2551

دانلود 1240 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

مدرسی فاطمه | یاسینی امید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  137-162
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1364
 • دانلود: 

  432
چکیده: 

تصویر به آن دسته از فعالیت های ذهنی گفته می شود که در فرایند آفرینش هنری، در قوه خیال کشف می گردد. تصویر، عناصر بیگانه طبیعت را به هم پیوند می دهد و با ابداع حس و فهم مشترک، نسبت میان انسان و طبیعت را از سطح «این نه آنی» به سطح «این همانی» ارتقا می دهد. این سطح از صورت بندی های خیال، فقط زمانی گریبان شاعر را می گیرد که شاعر، منطق متعارف مکالمه و مفاهمه را فاقد قابلیت لازم برای حسی کردن معانی و مضامین شهودی و انتزاعی و تجارب ناب ببیند. لذا زبان را با انحراف هنرمندانه از هنجار منطق محاوره و منطق مکاتبه که مبتنی بر دلالت مطابقی و کارکرد ارجاعی است، خارج می سازد و در سطح کارکرد شاعرانه بازسازی می کند.هر گاه انحراف غایتمند از هنجارها و قواعد حاکم بر زبان معیار صورت پذیرد، هنجارگریزی پدید می آید. این پژوهش بر آن است از رهگذر هنجارگریزی تصویری، تحول آرایه های زیباشناختی در شعر معاصر را مورد بررسی قرار دهد تا مشخص گرداند که شاعران معاصر تا چه حد با استفاده از تصویرسازی های ادبی و آرایه های زیباشناختی از اشیا و پدیده ها عادت زدایی می کنند و به کلامشان صبغه هنری می بخشند. آیزر از نظریه پردازان نظریه دریافت، آگاهانه تاکید نهادن بر جنبه های زیباشناختی اثر را که موجب کثرت معنایی و هنجارگریزی تصویری می گردد بر می گزیند.

آمار یکساله:  

بازدید 1364

دانلود 432 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

HASSANIAN MOGHADDAM HOSSEIN | ZAMANI NASIM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  73-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  1098
 • بازدید: 

  42834
 • دانلود: 

  34553
چکیده: 

Objective: Data on national rates of suicide is limited in Iran, preventing an action plan for health scope of suicide prevention. The current brief study was conducted to review available national published data on suicide and to interpret the probable discrepancies. Method: We evaluated all 20-year recent published original articles on committed suicides searching Iranian scientific databases, PubMed, and Google Scholar with the keywords of suicide, mortality, and Iran. Results: Articles showed an overall increased trend of suicidal deaths in Iran. Discrepancies existed regarding suicide rate and demographic characteristics among 9 English and Persian published articles. Although a suicide rate of 6. 2 per 100 000 was reported in 2003, almost 31 times greater than 1991, an average suicide rate of 9. 9 per 100 000 was calculated based on data interpretations. Conclusion: Apparently, Iran has had the highest increase in suicide-related deaths among Eastern Mediterranean Region (EMR) and Islamic countries during the recent decades. National policies to prevent suicide have not been efficient enough, and urgent intervention is needed.

آمار یکساله:  

بازدید 42834

دانلود 34553 استناد 1098 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  317-340
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  888
 • دانلود: 

  667
چکیده: 

در دوران باستان نقوش و نشان های نمادین علاوه بر جنبه­ های تزئینی بیانگر مسائلی مهم در باب فرهنگ، هنر و حتی ساختارهای اجتماعی یک حکومت و کشور است. در دوره ساسانی نیز نقوش نمادین با توجه به درهم آمیختگی دین و سیاست رونق بیشتری گرفته است، به نحوی که در اکثر آثار هنری به جای مانده از دوره ساسانی می توان نمونه ای از آن ها را مشاهده نمود. هنر گچبری در دوره ساسانی ازجمله هنرهای توسعه یافته ای است که نسبت به دوره­ های قبل به اوج پختگی خود رسیده و شاهد کاربرد وسیع آن به صورت اشکال متنوع نمادین در بناها و کاخ های ساسانی هستیم. بررسی نقوش گیاهی نمادین گچبری­ های دوره ساسانی، ضرورتی است که متأسفانه تاکنون به طور مستقل و مبسوط به آن پرداخته نشده است. این پژوهش بر اساس هدف از نوع تحقیقات بنیادی و بر اساس ماهیت و روش از نوع تحقیقات تاریخی به شمار می­ رود. نتیجه این بررسی نشان می­ دهد که غالب نقوش نمادین موجود در گچبری­ های دوره ساسانی ریشه مذهبی دارند، این نقوش هرچند در قالب نقوش متعدد و متنوع گیاهی به نمایش درآمده­ اند، لیکن هر یک از آن ها به عنوان یک سمبل از باورهای دینی و اعتقادی است. انگور و درخت زندگی ازجمله نمادهایی است که در ایران نمادی از باروری و برکت و جاودانگی هستند و همواره در این دوره این نقوش در آثار گچبری قابل مشاهده است، همچنین نقش نیلوفر معرف یکی ایزدان دین مزدیسنا است.

آمار یکساله:  

بازدید 888

دانلود 667 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نایفی صدیقه | جوانی اصغر

نشریه: 

شباک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4 (پیاپی 55)
 • صفحات: 

  67-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  287
 • دانلود: 

  198
چکیده: 

تاریخ اجتماعی رشتهای فرعی در علوم تاریخی است که بر طبقات پایین و گروههای کمتر مورد توجه جامعه و نقش آنها در فرایند تکوینی اجتماع تمرکز دارد و در بسیاری موارد از نظریههای جامعهشناسانه در تحلیل نمونههای تاریخی بهره میگیرد. زنان بهعنوان گروهی فرودست که نقش آنها در تکوین جامعه و گزارشهای تاریخ معمول کمتر مورد توجه قرار گرفته است، یکی از بخشهای تاریخ اجتماعی را به خود اختصاصمیدهند. منابع تاریخ اجتماعی بسیار متنوع است و اسناد هنری نیز یکی از مدارک مهم در این حوزه به شمار میروند. پژوهش حاضر میکوشد تا با بررسی نقاشیهای ترکیبی صفوی و با تمرکز بر نمونه-ای از آنها با عنوان "زن سوار بر شتر ترکیبی" (تصویرگری حدود 1580-1570 م) – بهعنوان یکی از متقدمترین نمونههای برجای مانده از نقاشیهای ترکیبی که زنی را سوار بر اجتماعی از پیکرههای کوچکتر به تصویر میکشد-بااستفاده از نظریه بازتاب مبنی بر انعکاس جامعه در آثار هنری، بازتاب زنان صفوی و نقش آنها را در فرایند تکوینی جامعه تبیین نماید. به این منظور در جمعآوری دادههای تاریخی از روش اسنادی و در تحلیل دادههای تصویری از روش تحلیل محتوای استقرایی بهره خواهد برد. مواردی نظیر بازتاب تسلط زنانی چون "پریخان خانم"، "مهدعلیا" و "سلطانم بیگم" بر اجتماع ناآرام دوران حاکمیت سست و متزلزل محمدخدابنده (همزمان با زمان تصویرگری آثار) که به دگردیسی نقش زنان از پیکرههای فرعی و کوچکتر به پیکرههای اصلی و بزرگ اجتماع میانجامد، از نتایج این تحقیق به شمارمیرود.

آمار یکساله:  

بازدید 287

دانلود 198 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

نقش مایه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  55-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2254
 • دانلود: 

  1225
چکیده: 

بازنمایی پیکره زنان در ایران باستان و دوره اسلامی در حوزه کتاب آرایی و در موضوعات ادبی، قابل مشاهده است. در عهد صفوی و به ویژه در اواخر مکتب اصفهان، نوعی پیکرنگاری از زنان رایج شد که برخاسته از عوامل متعددی چون شرایط اجتماعی و تاثیرات آن ها در جامعه است. بازنمایی پیکره زنان در اصفهان دوره صفوی آرمانی و در دوران قاجار به طبیعتگرایی نزدیک تر بوده و بر جنبه های مادی تاکید بیشتری صورت گرفته است. این تفاوتها، ریشه در شرایط اجتماعی و تاثیراتی دارد که هنرمند از فرهنگ حاکم بر جامعه معاصر خود می گیرد. ویژگی آثار با موضوع زنان، در دو مکتب اصفهان در عصر صفوی و پیکر نگاری درباری در عصر قاجار و همچنین تفاوت در نوع بازنمایی تصاویر زنان در دو دوره مذکور و شناخت علل این تفاوت ها، در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد. مقاله حاضر تحقیقی پیرامون نوع بازنمایی تصویر زنان در مکتب اصفهان صفوی، در مقایسه با پیکر نگاری درباری قاجار است. در نتیجه مقاله مشخص می گردد که مواردی از قبیل تاثیرات فرهنگ اروپا در هر دو دوره، سفارش دهندگان آثار و سلیقه شخصی ایشان در بازنمایی پیکره زنان در این دو دوره موثر بوده است. نگارگر مکتب اصفهان دوره صفوی می کوشید، تا تصویری آرمانی از زن ارایه کند و با وام گیری از آثار ادبی و هنری گذشتگان خود، از زن تصویری معنوی ارایه نماید. اما زن در پرده های قاجاری به تدریج از ویژگی هایی چون حیا و حجاب فاصله گرفته و پیکرش به عنوان عاملی تزیینی یا ابزاری برای لذت بصری مردان در آمده است.روش تحقیق در این مقاله توصیفی _ تحلیلی با رویکردی تاریخی بوده و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. ابزار گردآوری برگه شناسه و تصاویر می باشد و جامعه آماری شامل تصاویر گزینشی از پیکرنگاری زنان در مکتب اصفهان و نقاشی درباری قاجار است.

آمار یکساله:  

بازدید 2254

دانلود 1225 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اقبال فرزاد

نشریه: 

آینه میراث

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1 (پیاپی 50)
 • صفحات: 

  47-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  637
 • دانلود: 

  233
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده فارسی و عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 637

دانلود 233 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

محبی حمیدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  157-182
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1029
 • دانلود: 

  302
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1029

دانلود 302 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  101-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  60958
 • دانلود: 

  28771
چکیده: 

deep brain stimulation (DBS) is a functional neurosurgery procedure being performed by inserting two specific pace-making probes into specific deep brain nuclei and sending electrical stimulations in order to suppress or stimulate different nerve groups in the nuclei. Currently DBS has been approved by Food and Drug Administration (FDA) for treatment of essential tremor, Parkinson’s disease, dystonia and obsessive-compulsive disorder (OCD). DBS has also been used in research studies to treat chronic pain and has been used to treat various affective disorders, including major depression; neither of these applications of DBS have yet been FDA-approved. While DBS has proven helpful for some patients, there is potential for serious complications and side effects.

آمار یکساله:  

بازدید 60958

دانلود 28771 استناد 0 مرجع 0
litScript